สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

ST. FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH IN BANGKOK, THAILAND. PLEASED TO WELCOME YOU WITH LOVE. ### LOVE ONE ANOTHER ### : John 13: 34-35.

SAINT FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH, BANGKOK, THAILAND วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน บ้านพักพระสงฆ์/สำนักงาน ๙๔ ถนนสามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กทม ๑๐๓๐๐ Tel. 02 243 0060 โทรสาร ๐๒ ๖๖๙ ๗๔๔๑ มิสซา ประจำวัน ๖.๐๐ น.และ ๑๙.๐๐ น วันเสาร์ เพื่อวันอาทิตย์ ๑๙.๐๐ น วันอาทิตย์ ๖.๓๐ ๘.๓๐ ๑๐.๐๐ น และ ๑๖.๐๐ น รับศีลอภัยบาป ก่อนมิสซา @@@@@@@@@@@@@@ Mass schedule: Monday – Friday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Saturday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Sunday 6:30 a.m. 8:30 a.m. 10:00 a.m. 16:00 p.m. The Sacrament of Reconciliation is available during the mass on Saturday 19:00 p.m. & Sunday. The confessionals on the outside of the main church, an aircon private box for confession with screened – separated. ########################################################### ########################################################### How Should We Prepare for Communion in the Home? What preparations should be made when a family member is homebound and holy Communion is brought to the home? What should be done about the room and surroundings? Start with the most important thing: creating an atmosphere conducive to prayer and reverence. Sometime before you expect the priest or eucharistic minister to come, turn off the TV and radio. Give the sick person time to pray and prepare for reception of Communion. Those who care for the sick may want to pray with them. The caregivers are allowed to receive Communion with the sick under the usual norms for Communion. When Communion is to be brought to the home, the ritual Pastoral Care of the Sick directs that those with the sick prepare a table covered with a linen cloth as the place where the minister will put the Eucharist until the time of Communion itself. There should be lighted candles on the table and, where customary, a vessel of holy water. I would add that it is wise also to put a spoon and glass of drinking water on the table, in case the sick person has difficulty swallowing the host. If the sick person is well enough to assist, he or she is encouraged to join with the caregivers in choosing some of the prayers and readings for the Liturgy of the Word. It is appropriate for one of the caregivers to meet the minister at the door of the home and lead the minister to the sickroom. Should the sick person want to go to Confession, the caregivers should withdraw until the Sacrament of Reconciliation has been completed. Then the caregivers and family members present should join in the Liturgy of the Word, making the proper responses to the prayers and readings. And it would be good afterward to give the sick person a bit of time to make a thanksgiving. From: St. Anthony Messenger Press ########################################################### ########################################################### August 2017 - Overview for the Month ::::: The month of August is dedicated to The Immaculate Heart of Mary. The entire month falls within the liturgical season of Ordinary Time, which is represented by the liturgical color green. This symbol of hope is the color of the sprouting seed and arouses in the faithful the hope of reaping the eternal harvest of heaven, especially the hope of a glorious resurrection. It is used in the offices and Masses of Ordinary Time. The last portion of the liturgical year represents the time of our pilgrimage to heaven during which we hope for reward. @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################### The Holy Father's Intentions for the Month of August 2017 ::::::: Artists: That artists of our time, through their ingenuity, may help everyone discover the beauty of creation.@@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################### Feasts for August :::::: The feasts on the General Roman Calendar celebrated during the month of August are: 1. Alphonsus Liguori, Memorial 2. Eusebius of Vercelli; Peter Julian Eymard, Opt. Mem. 4. John Vianney, Memorial 5. Dedication of St. Mary Major, Opt. Mem. 6. Transfiguration, Feast 7. Sixtus II and companions; Cajetan, Opt. Mem. 8. Dominic, Memorial 9. Teresa Benedicta of the Cross, Opt. Mem. 10. Lawrence, Feast 11. Clare, Memorial 13. Nineteenth Sunday in Ordinary Time, Sunday 14. Maximilian Kolbe, Memorial 15. Assumption, Solemnity 16. Stephen of Hungary, Opt. Mem. 19. John Eudes; St. Bernard Tolomei, Opt. Mem. 20. Twentieth Sunday in Ordinary Time, Sunday 21. Pius X, Sunday 22. Queenship of Mary, Memorial 23. Rose of Lima, Opt. Mem. 24. Bartholomew, Feast 25. Louis of France; Joseph Calasanz, Opt. Mem. 27. Twenty-First Sunday in Ordinary Time, Sunday 28. Augustine, Memorial 29. Passion of Saint John the Baptist , Memorial @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################### Focus of the Liturgy ::::::August 6th - Transfiguration "And he was transfigured before them; his face shone like the sun " August 13th - 19th Sunday of Ordinary Time In this Gospel Jesus tells Peter to walk on the water. August 20th - 20th Sunday of Ordinary Time Jesus is approached by a Canaanite woman begging for her daughter to be healed. August 27th - 21st Sunday of Ordinary Time In this Gospel Jesusmakes Peter the first Pope and gives him the power to bind and loose. @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################### Highlights of the Month ::::::: August is often considered the transitional month in our seasonal calendar. It is the time of the year we begin to wind-down from our summer travels and vacations and prepare for Autumn — back to school, fall festivals, harvest time, etc. The Church in her holy wisdom has provided a cycle of events in its liturgical year which allow the faithful to celebrate the major feasts in the life of Christ and Mary. Most notably, during August, we celebrate the feast of the Transfiguration (August 6) and the feast of the Assumption (August 15). The other main feasts of this month are St. Alphonsus Ligouri (August 1), St. John Mary Vianney (August 4), Dedication of St. Mary Major (August 5), Transfiguration of the Lord (August 6), St. Sixtus II and Companions and St. Cajetan (August 7), St. Dominic (August 8), St. Teresa Benedicta (August 9), St. Lawrence (August 10), St. Clare (August 11), Jane Frances de Chantal (August 12), St. Maximilian Kolbe (August 14), St. Stephen of Hungary (August 16), St. John Eudes (August 19), St. Pius X (August 21), the Queenship of Mary (August 22), St. Rose of Lima (August 23), St. Bartholomew (August 24), St. Louis of France (August 25), St. Augustine (August 28) and the Martyrdom of St. John the Baptist (August 29). The feasts of Sts. Pontian and Hippolytus (August 13), St. Bernard (August 20), and St. Monica (August 27), fall on a Sunday so they are superseded by the Sunday Liturgy @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################### August 2017 ::::A Time to Persevere:::::: The days of summer have provided a welcome change of pace. However, while vacations afford us the time to relax and refresh, the change of habits and routines can also have a negative impact on our spiritual lives. As if to re-ignite us, the Church offers us in the plethora of August feasts vivid examples of the virtue of perseverance: six martyrs — two who are named in Canon I of the Mass and two who were martyred during World War II; seven founders of religious congregations, as well as three popes and two kings; the apostle, St. Bartholomew; the great Doctor of the Church, St. Augustine and St. Monica, his mother; the humble patron saint of parish priests, St. John Vianney, and the patron of deacons, St. Lawrence, who joked with his executioners while being roasted alive. It is never too late to begin — as the life of the reformed sinner, St. Augustine teaches us — nor too difficult to begin again, as demonstrated by the conversion of the martyr, St. Teresa Benedicta (Edith Stein). We present-day members of the Mystical Body are certain of the reward to which we are called, for Christ's Transfigured body (August 6) is a preview of that glory. Moreover, in the Assumption of his Mother (August 15), Our Lord has demonstrated his fidelity to his promise. Her privilege is "the highest fruit of the Redemption" and "our consoling assurance of the coming of our final hope — the glorification which is Christ's" (Enchiridion on Indulgences). The Blessed Virgin Mary is the most perfect example of Christian perseverance, but she is also our advocate in heaven where she is crowned Queen of Heaven and Earth (August 22). Mary is the "Mother of Perpetual Help", the patroness of the Congregation founded by St. Alphonsus Ligouri (August 1). "No one who has fled to her protection is left unaided" is the claim of the Memorare of St. Bernard (August 20). Heretics have returned to the faith by the prayers of her Rosary, first preached by St. Dominic (August 8) in the twelfth Century, and hearts have been converted by the graces received while wearing her Miraculous Medal, promoted by St. Maximillian Kolbe (August 14) and adopted as the "badge" for the Pious Union he founded. Hail, holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness and our hope! @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ ########################################################### July 2017 - Overview for the Month ::::The month of July is dedicated to The Precious Blood of Jesus. The entire month falls within the liturgical season of Ordinary Time, which is represented by the liturgical color green. This symbol of hope is the color of the sprouting seed and arouses in the faithful the hope of reaping the eternal harvest of heaven, especially the hope of a glorious resurrection. It is used in the offices and Masses of Ordinary Time. The last portion of the liturgical year represents the time of our pilgrimage to heaven during which we hope for reward. @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################### The Holy Father's Intentions for the Month of July 2017::::::Lapsed Christians: That our brothers and sisters who have strayed from the faith, through our prayer and witness to the Gospel, may rediscover the merciful closeness of the Lord and the beauty of the Christian life.@@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ Feasts for July 2017 ::::: The feasts on the General Roman Calendar celebrated during the month of July are: 1. St. Junipero Serra (USA); St. Oliver Plunket,Opt. Mem. 2. Thirteenth Sunday of Ordinary Time,Sunday 3. Thomas the Apostle,Feast 4. Independence Day (USA),Opt. Mem. 5. Anthony Mary of Zaccaria; Elizabeth of Portugal,Opt. Mem. 6. Maria Goretti,Opt. Mem. 9. Fourteenth Sunday in Ordinary Time,Sunday 11. Benedict,Memorial 13. Henry,Opt. Mem. 14. St. Kateri Tekakwitha (USA),Memorial 15. Bonaventure,Memorial 16. Fifteenth Sunday in Ordinary Time,Sunday 18. Camillus de Lellis (USA),Opt. Mem. 20. Apollinaris,Opt. Mem. 21. Lawrence of Brindisi,Opt. Mem. 22. Mary Magdalene,Memorial 23. Sixteenth Sunday in Ordinary Time,Sunday 24. Sharbel (Charbel) Makhloof,Opt. Mem. 25. James,Feast 26. Joachim and Anne,Memorial 29. Martha,Memorial 30. Seventeenth Sunday in Ordinary Time,Sunday 31. Ignatius of Loyola,Memorial @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################### Focus of the Liturgy: JULY 2017: The Gospel readings for the four Sundays in July 2017 are taken from St. Matthew — all are from Year A, Cycle 1. July 2nd - 13th Sunday of Ordinary Time Jesus says, "Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me". July 9th - 14th Sunday of Ordinary Time In this Gospel Jesus tells us, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest." July 16th - 15th Sunday of Ordinary Time Jesus tells the parable of the sower. July 23rd - 16th Sunday of Ordinary Time The kingdom of heaven is like a mustard see. July 30th - 17th Sunday of Ordinary Time Jesus says the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ Highlights of the Month: July 2017 :: July is usually hot and a time for relaxing. It is also the time when crops planted in the Spring are maturing and growing. Just as the crops are dependent upon summer rains not only to grow but to survive so our spiritual development is dependent upon our frequenting the sacraments and receiving the Blood of Christ. The main feasts of this month are St. Junipero Serra (July 1), St. Thomas the Apostle (July 3), St. Elizabeth of Portugal (July 5), St. Maria Goretti, (July 6), St. Benedict (July 11), St. Henry (July 13), Bl. Kateri Tekakwitha (USA - July 14), St. Bonaventure (July 15), St. Camillus (July 18), St. Mary Magdalene (July 22), St. Sharbel (July 24), St. James (July 25), Sts. Joachim and Anne (July 26), St. Ignatius of Loyola (July 31). The feasts of St. Augustine Zhao Rong (July 9), Our Lady of Mt. Carmel (July 16), St. Bridget (July 23) and St. Peter Chrysologus (July 30) are superseded by the Sunday liturgy. @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ July 2017: A Time of Regeneration:: The Blood that coursed through the veins of Christ was a part of that Sacred Humanity made possible by the maternity of Mary, whose parents, St. Joachim and St. Anne are honored this month. (July 26). Our Lord's blood poured out on the Cross purchased our salvation, washed clean the robes of the martyrs, and gave birth to the Church as it flowed from his wounded side. The Precious Blood of Christ — now pulsing through his Mystical Body — continues its salvific work, preserving and purifying, repairing and providing nourishment for regeneration and renewal of its members. July’s longer and warmer days also provide us with the opportunity for renewal, both interior and exterior. Schedules relax and pressures ease, inviting travel. But, whether we travel or not, like the missionary, St. Junipero Serra (July 1), we preach to others — by our conduct, our speech, even the clothes we wear. May we be modest in everything we do, imitating St. Maria Goretti, the young martyr for purity (July 6), and “preaching” Christ to everyone we meet. The summer Readings of Ordinary Time remind us that our earthly pilgrimage is also a journey, a great adventure towards union with Christ, the Beginning and the End of our journey. Each Sunday with its Easter renewal becomes a mile marker along the way, linking where we have been with where we are going. May the Precious Blood of Jesus sustain us as we journey to our true home, with Mary and the angels as our companions on the way. @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################

Latest

23 July 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 30 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 30 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2017

______________________________

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 30 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2017

“The kingdom of heaven is like a mustard seed

that a person took and sowed in a field.

 

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

มีเรื่องเล่าว่า พระสังฆราชองค์หนึ่งเดินทางไปทวีปยุโรปกับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ เมื่อขึ้นไปบนเรือก็พบว่าต้องพักร่วมห้องกับผู้โดยสารชายคนหนึ่ง หลังจากจัดสัมภาระในกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อย พระสังฆราชได้ไปหากัปตันเรือ เพื่อขอให้ช่วยเก็บสร้อยทองและของมีค่าอื่นๆ ในตู้เซฟไว้ให้ โดยให้เหตุผลว่าชายคนที่พักร่วมห้องดูท่าทางไม่น่าไว้ใจ และกลัวว่าเขาจะขโมยของมีค่าของตน

กัปตันเรือยิ้มและบอกกับพระสังฆราชองค์นั้นว่า “ด้วยความยินดีครับพระคุณเจ้า ผมจะเก็บรักษาสมบัติของพระคุณเจ้าไว้ให้อย่างดีและปลอดภัย” ไม่นานหลังจากนั้น ชายคนที่พักร่วมห้องกับพระสังฆราชได้มาหากัปตันเรือบ้าง และฝากของมีค่าของตนให้กัปตันเรือช่วยเก็บรักษาไว้ ด้วยเหตุผลเดียวกันคือเขารู้สึกไม่ไว้ใจพระสังฆราชที่พักร่วมห้องเดียวกันกับเขา

พระวรสารวันนี้เตือนเราว่า เราไม่ควรตัดสินคนอื่น แทนที่จะไปตัดสินว่าใครดี ใครไม่ดี ใครน่าไว้ใจหรือไม่น่าไว้ใจ แต่เราควรเลียนแบบอย่างของพระเจ้า ผู้ซึ่งให้โอกาสและมองทุกคนในแง่ดี “พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม”  โดยทั่วไป เรามักจะจำแนกสิ่งไหนดีและไม่ดีจากสิ่งที่เราเห็นปรากฏภายนอก แต่พระเจ้ากลับแสดงออกในลักษณะที่ตรงข้าม พระองค์มองลึกเข้าไปถึงสิ่งที่อยู่ในใจ

 1. ความอดทนของพระเจ้า

ในคำอุปมาเรื่อง “ข้าวละมาน” พระเยซูเจ้าได้ให้ความมั่นใจกับเราว่า เราเป็นเนื้อนาของพระเจ้า เราเป็นดินที่พระเจ้าทรงปลูกเมล็ดพันธุ์ดีให้เจริญเติบโต เราเป็นหมู่คณะที่ทรงเจิมด้วยพระจิตเจ้า ในคำอุปมา พระเยซูเจ้าแสดงให้เห็นถึงความอดทนและพระทัยเมตตาของพระเจ้า ผู้ซึ่งอนุญาตให้คนดีกับคนไม่ดีอยู่ด้วยกันในโลก เพื่อให้โอกาสคนไม่ดีได้กลับใจก่อนที่วาระสุดท้ายจะมาถึงและต้องรับการลงโทษ “จงปล่อยให้ข้าวสองชนิดงอกงามขึ้นด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว”  ในอีกด้านหนึ่ง พระเจ้าทรงรอคอยการสำนึกผิด ทรงประทานความเข้มแข็งในการเอาชนะความอ่อนแอ ในคำอุปมานี้ พระเยซูเจ้าได้เรียกเราให้อดทนต่อผู้ที่ผิดพลาดในการดำเนินชีวิตคริสตชน

เราจะต้องไม่ประณามคนอื่นว่าเป็นคนชั่ว เป็นวัชพืชที่ต้องกำจัดทิ้ง เพราะในความเป็นจริง ในตัวเราเองก็มีทั้งความดีและความไม่ดี นักบุญเปาโลเป็นคนหนึ่งที่ตระหนักถึงธรรมชาติของความดีและความชั่วในตัวท่าน “เมื่อใดข้าพเจ้าอยากทำดี เมื่อนั้นความชั่วก็มาอยู่ใกล้ข้าพเจ้าเสมอ…”  พระเจ้าตรัสกับเปาโลว่า ผ่านทางความอ่อนแอที่ท่านมีนี้เท่านั้นที่พระเจ้าจะเผยแสดงพระสิริของพระองค์ “พระหรรษทานของเราเพียงพอสำหรับท่าน เพราะพระอานุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ”  ดังนั้น เราจึงต้องอดทนต่อความไม่ดีต่างๆ ของกันและกัน

ประการสำคัญ เวลาแห่งการพิพากษายังมาไม่ถึง เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้ากำลังเจริญเติบโต เป็นช่วงเวลาแห่งการกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเอง กระนั้นก็ดี คำอุปมาได้แสดงให้เห็นถึงเวลาที่แน่นอนในการแยกข้าวพันธุ์ดีกับข้าวละมานออกจากกันในฤดูเก็บเกี่ยว ที่จะมี การแยกปลาดีจากปลาเน่าเสีย (มธ 13:47-50) แยกแกะออกจากแพะ (มธ 25:31-46) แต่ “การเก็บเกี่ยว” เป็นหน้าที่ของพระเจ้า ไม่ใช่หน้าที่ของเรา ดังนั้น แทนที่เราจะถามพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ปล่อยให้มีความชั่ว (การก่อการร้าย ภัยพิบัติ ฆาตกรรม ฯลฯ) เกิดขึ้น เราควรถามตนเองว่าจะร่วมมือกับพระหรรษทานของพระองค์ ในการกำจัดข้าวละมานแห่งความเห็นแก่ตัว ความโลภ ความอิจฉาริษยา และความเกลียดชังให้ออกไปจากใจเราได้อย่างไร

 1. บทเรียนสำหรับเรา

คำอุปมานี้ ได้ให้บทเรียนที่สำคัญกับเราหลายประการ หากเราต้องการก้าวหน้าในการเป็นข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า

ประการแรก เราจะต้องฝึกฤทธิ์กุศลความอดทน เราจะต้องอดทนต่อตัวเราเองและผู้อื่นในความอ่อนแอและข้อบกพร่องของกันและกัน เพราะในความเป็นจริงไม่มีใครที่สมบูรณ์ครบครันและดีพร้อม (คงมีแต่เทวดาเท่านั้น) เราจะต้องมีทัศนะเชิงบวกในการมองสิ่งต่างๆ เข้าทำนอง “ในชั่วมีดี ในดีมีชั่ว” อีกทั้งปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ความเห็นอกเห็นใจและไม่ซ้ำเติมใคร เพราะมีแต่สิ่งนี้เท่านั้นที่จะช่วยเพื่อนพี่น้องของเราที่ผิดหลงให้หันกลับมาเดินในหนทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านทางแบบอย่างที่ดีและการภาวนาด้วยความร้อนรนของเราเพื่อเขา

ประการที่สอง เราจะต้องไม่ตัดสินคนอื่น การตัดสินเป็นหน้าที่ของพระเจ้า แต่สิ่งที่เราควรทำคือมองดูชีวิตของเรา พิจารณาถึงความผิดบกพร่องต่างๆ ที่เราได้กระทำ สำนึกผิดและกลับมาหาพระเจ้า เพื่อเราจะได้เกิดผลสำหรับพระองค์ ดังนั้น ผู้ที่เราควรตัดสินจึงไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นตัวเราเอง แต่โดยทั่วไปเรามักจะมองข้ามความผิดของตนเอง กลับมองเห็นแต่ความผิดของคนอื่น ดังคำกล่าวที่ว่า “ความผิดของคนอื่นมองเห็นเท่าขุนเขา ความผิดของตนเล่ามองเห็นเท่าเส้นขน”

ประการที่สาม เราจะต้องให้โอกาสคนที่กระทำความผิด เจ้าของสวนปล่อยให้ข้าวพันธุ์ดีและข้าวละมานเจริญเติบโตด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงพระทัยเมตตาของพระเจ้าที่ทรงอดทนและให้โอกาสคนบาปเสมอ พระเยซูเจ้าไม่ได้กำจัดยูดาสและเปโตรออกไปจากหนทางแห่งการไถ่กู้มนุษย์ให้รอด ทั้งๆ ที่ทรงทราบล่วงหน้าว่าคนหนึ่งจะทรยศและอีกคนจะปฏิเสธพระองค์ ตรงข้ามทรงให้โอกาส ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและการให้อภัยไม่สิ้นสุดของพระองค์ ได้เปลี่ยนแปลงเปโตรให้กลายเป็นเสาหลักของพระศาสนจักร เราจึงมีความรับผิดชอบในการดำเนินชีวิตความรักและการให้อภัยตามแบบของพระองค์กับเพื่อนพี่น้อง

บทสรุป

พี่น้องที่รัก ในคำอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าในพระวรสารวันนี้ พระองค์ได้สอนเราเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกแห่งพระอาณาจักรสวรรค์ พระองค์ได้ตรัสถึงการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เล็กที่สุด กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ประการสำคัญ พระเจ้าผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ดี ได้อนุญาตให้ข้าวละมานเจริญเติบโตขึ้นด้วยกัน จนถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวพระองค์ถึงจะปฏิบัติต่อคนดีและคนไม่ดีตามความประพฤติของเขา

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงมอบข่าวดีที่ชัดแจ้งให้กับเรา หากเราต้องการเป็นข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า เราต้องอดทนต่อความผิดบกพร่องของกันและกัน ไม่ตัดสินคนอื่นโดยเบาความ และให้โอกาสกับคนที่กระทำความผิดได้ปรับปรุงแก้ไขตนเอง บนพื้นฐานแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและการให้อภัยไม่สิ้นสุด ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า พระอาจารย์เจ้าของเรา

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

__________________________________

Jesus said to them in reply, “An evil and unfaithful generation seeks a sign,

but no sign will be given it except the sign of Jonah the prophet.

ขอขอบคุณ

 1.      เทเรซา มณี โรจนะเสน

                  ซ่อมแซมวัด             4,000         บาท

 1.  ผู้ไม่ออกนาม

            บำรุงวัด            1,000        บาท

___________________________________

“Command that these two sons of mine sit, one at your right

and the other at your left, in your kingdom.”

____________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

    ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม ศกนี้

 1.  พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนสิงหาคม)

    วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ศกนี้ ในมิสซารอบ 10.00 น.

    พี่น้องแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

 1. ทางสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

   ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง

   สำหรับเด็กที่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

  รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์

______________________________

Jesus  spoke to them at length in parables, saying: “A sower went out to sow.

And as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up.

_______________________________________

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

โดยอนุญาตให้

    – สามเณร ดอมินิกโก ซาวีโอ อวิรุทธิ์ พันธ์ขาว    สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน

    – สามเณร เปโตร กิตติศักดิ์ กิจสำเร็จ             สัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ.2017   เวลา 10.00 น.

ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

Amen, I say to you, many prophets and righteous people longed to see what you see

but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it”.

_______________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

เพื่อนห่วงเพื่อนจึงเตือนเพื่อน  เรื่อง

กระเป๋า  เดินออกไปรับศีล ให้นำกระเป๋าติดตัวไปด้วยทุกครั้ง อย่าวางทิ้งไว้ที่เก้าอี้ ยกเว้นมีญาติเฝ้าให้

เสียงระฆัง   สิ้นเสียงระฆังวัดเข้า พวกเราคริสตชนควรนั่งอยู่ในวัดแล้ว

สำรวมตน        ❀  ไม่ควรนั่งคุยกันในวัดในขณะร่วมพิธีกรรม

❀ ไม่ควรอ่านสารวัด อุดมสาร ขณะร่วมพิธีกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงที่พระสงฆ์เทศน์สอน พระสงฆ์ทั้ง 3 องค์ที่ประจำอยู่ที่วัดสามเสนของเรา ท่านเตรียมบทเทศน์สอนล้วนน่าฟัง มีสาระประโยชน์มากมายหลายเรื่องพวกเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนก็มี

ละทิ้งปีศาจ (มือถือ)  ปิดโทรศัพท์มือถือให้เป็นนิสัยถาวรเสีย เพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้พบเห็น ศาสนิกชนทุกศาสนา เขาก็ไม่กระทำกัน เราจะพบเห็นได้จากป้ายเตือนให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุก ๆ วัด

ยุดเดินหนีพระเยซูเจ้า คริสตชนที่เดินออกจากวัดช่วงรับศีลมหาสนิทนั้น ขอให้อยู่ร่วมพิธีมิสซาจนจบพิธีดีกว่านะคะ เพื่อรับพระพรจากพระและลาพระองค์ไปอย่างสงบสุขในวันนั้น

นำพระวาจากลับไปให้คนที่บ้าน อย่าลืมนำสารวัดกลับไปให้สมาชิกในบ้านด้วย มีประโยชน์มาก ๆ ในเรื่องที่คุณพ่อเขียนเกี่ยวกับบทพระวรสารประจำวันอาทิตย์

.

มุมรื้อฟื้น คำสอน

บูชามิสซา คือการบูชาที่พระสงฆ์กระทำในนามขององค์พระคริสตเจ้า พร้อมกับบรรดาคริสตชนคาทอลิก คือ

ทั้งพระสงฆ์และคริสตชนผู้ร่วมพิธี ได้ร่วมกันกับองค์พระเยซูคริสตเจ้า ถวายพระกายและพระโลหิตของพระองค์แด่พระบิดาเจ้า เพื่อกอบกู้เราทั้งหลาย บูชามิสซาเป็นการภาวนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะเป็นบูชาขององค์พระเยซูคริสตเจ้า

จุดประสงค์แห่งการภาวนานี้ คือ   ⦿ การนมัสการพระเป็นเจ้า

⦿ การโมทนาขอบพระคุณพระเป็นเจ้า      ⦿ การกราบขอโทษพระองค์

⦿  และการวิงวอนขอพระหรรษทานต่าง ๆ จากพระองค์

    ดังนั้น ต่อจากนี้ไปคริสตชนควรมาวัดให้ทัน พร้อมทั้งอยู่ให้ครบจนจบพิธีมิสซา

_______________________________

“But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it,

who indeed bears fruit and yields a hundred or sixty or thirtyfold.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

น.ชาร์เบล มาคลุฟ พระสงฆ์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, มารีอา ลำไย มาลีวงศ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา จินดา จำนงค์พรต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, มารีอา ฉลวย-เปโตร อดิศักดิ์ ศรีประทุม, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, มารีอามักดาเลนา นันทา นพประไพ, ดอมินิกโก หิ่ง โก่งศร, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, อันเดร สละ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ยากอบ อัครสาวก

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มีคาแอล พันธ์วริศ มาตย์เมือง

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, นายเขียน-นางขวัญเมือง ศรีจันทรา, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, อิกญาซีโอ อโณทัย ลับบัวงาม (ครบวันตาย 28 ปี), ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครบรอบวันเกิด มีคาแอล พันธ์วริศ มาตย์เมือง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, ยอแซฟ บุญมี วงศ์รักศักดิ์, อากาทา นันทา โชติเรืองศรี, อันเดร ซ้าง กิจสำเร็จ, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ,เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, ฟรังซิสโก ประเสริฐ ผ่องศรี, อิกญาซีโอ อโณทัย ลับบัวงาม (ครบวันตาย 28 ปี), เปาโล เช้ง เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.โยอากิม และอันนา บิดามารดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอามักดาเลนา ภัทรีฎา กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ฟรังซิสโก ยิ้ม โชติพงศ์, เปโตร สนธิ วารินทร์, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, อันนา เพียงเดือน กระทอง, มารีอามักดาเลนา อุดมสิน วันชูเพลา, โยเซฟ จรูญ วันชูเพลา, โยเซฟ จิรดิศ วันชูเพลา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา ประไพ แตงแก้ว, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร (ครบรอบวันเกิด 55 ปี), อันนา ศรัญญา ผ่องศรี, ราฟาแอล ชรื่น ฤกษ์พิไชย, มารีอา พัดศรี อิงคนารถ, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มัทเธว จเร โชติพงศ์, มารีอามักดาเลนา แชม-เปาโล โสภา ตรีกิจจา, ลูซีอา มาลา ขันธสิทธิ์, ยอแซฟ เบี้ยว อื้อพูลผล, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร อภิสิทธิ์ ผ่องศรี, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, มารีอา ปราณี สุขอารี, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, อานับเง็ก แซ่ก๊วย, โยเซฟ ไจ้เฮง แซ่ก๊วย, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, มารีอา สุชาดา กัณหะสิริ, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว ฟรังซิสโก รณภพ กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เทเรซา กนกอร เพชรเทศ, วิญญาณ “น้องน๊อต”, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.มาร์ธา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อังเดร อนุชา กรีกุล (ครบรอบ 24 ปี), อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว รุธิรกนก, วันเกิด คริสโตเฟอร์ ภูธเนศร์ ไทยตรง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, เปาโล บุญทรง-มารีอา ลำเจียก ดีเจริญ, ซิลเวสแตร์ ระลึก-ฟรังซิสโก เกียรติศํกดิ์ ดีเจริญ, มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 30

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, ฟรังซิสโก โกสุมภ์-อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน-ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, สุขภาพ-หน้าที่การงาน มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปัณฑา ปัณฑวังกูร, มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, ครอบครัว โคมิน, คุณจรัญ ไชยเผือก และครอบครัว, ครอบครัว กีรติเก้าทรัพย์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว คริสโตเฟอร์ ปณิธิ สุขะกูล, ครอบครัว ยอแซฟ ปริญญา สมพานิช, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว นายสมคิด ทองเหวียน, แบร์นาแด๊ต ณัฐชวัล สายพรไพศาล, ครอบครัว เปโตร สมชาย-เทเรซา ยุรินทร์-เทเรซา สาลิล อันธพันธ์, ครอบครัว พยัคฆพันธ์, ครอบครัว ประธาน โคมิน, นายกฤต บัวประเสริฐ, คุณวิทยา บัวประเสริฐ, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว ณรงค์ศิริกุล และครอบครัว สามพี่น้อง, ครอบครัว ศิริเพทานันท์,เทเรซา มณี โรจนะเสน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, วิญญาณทุกดวงในสกุล สังขรัตน์ และมีขันทอง, เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, มาการิต อ่างแก้ว, คัทริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, วิญญาณของพ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน,มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ ฮงปิง, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์,ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, เปโตร จำรัส หัวใจ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, มารีอามักดาเลนา อัจฉรา ตรีถาวร, นายสุพิชัย สงวนยวง, วิญญาณ ตระกูล “สกุลทอง”, วิญญาณของพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน, นายคิมสุน แซ่จึง, นางซิวคิม แซ่ตั้ง, นายฮั้วซ้ง แซ่จึง, นายเอวียเกียว-นายประสิทธิ์ ลิ้มวิไลรัตนา, นายลีฮุงเกียก, อันตน ดาวุธ สามารถการ, เปโตร ศราวุธ-สุรัช สุขุม, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, มารีอา กิมกี สุวรรณธาร, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา บุญสม-ยอแซฟ สุนทร-เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, นายบัญชา เกิดพงษ์บุญโชติ, คุณครู พชรพรรณ เครือนพรัตน์, คุณพ่อวิชัย-คุณแม่ ฟรี ธีระพันธ์, ลูก ๆ สัตว์เลี้ยงน้องข้าวตัง, เปโตร กลิ่นชัย ศักดิ์สินสิริพัฒน์, มารีอา ปราณี สุขอารี, เบเนดิกโต จำรัส สุขอารี, มารีอา แก้วครองขวัญ สุขอารี, ขอบคุณคุณพ่อ ท.หลง มีเฟื่องศาสตร์, ผศ.อนวัช วัชรพิทักษ์กุล, อันตน นิวัติ บรรเทิงจิต, มารีอามักดาเลนา ระพีพรรณ บรรเทิงจิต, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา วิเศษ วัฒนโยธิน, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปโตร เย็น-มารีอา เสงี่ยม รุ่งฤกษ์ดี, ฟรังซิสโก อารีย์ อรุณฤกษ์ดีกุล, เปาโล โตน โสภาษิต, ลูซีอา สัมฤทธิ์ โสภาษิต, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

___________________________________

“Yes, Lord. I have come to believe that you are the Messiah,

the Son of God, the one who is coming into the world.”

________________________________________

26 July 2017

Saints of the day – Memorial

Sts. Joachim & Anne,

Parents of the Bl. Virgin Mary

__________________________________________

25 July 2017

Saint of the day –  Feast

St. James the Greater,

Apostle –

Feast

_________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

“Stop judging, that you may not be judged.

###############################

 

May God have pity on us and bless us

##############################

16 July 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2017

_________________________________________

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017

The seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it,

who indeed bears fruit and yields a hundred or sixty or thirtyfold.”

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

คำอุปมาเรื่อง “ผู้หว่าน” ในพระวรสารของนักบุญมัทธิว ถือเป็นคำอุปมาแรกที่งดงามของพระเยซูเจ้า ที่ทรงสั่งสอนประชาชนจากเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่พวกเขาคุ้นเคยดีอยู่แล้ว คำอุปมาได้กล่าวถึงลักษณะของดิน 4 ประเภทด้วยกัน

ประเภทที่ 1 ดินตามทางเดิน พื้นที่ในการเพาะปลูกในปาเลสไตน์จะแตกต่างกับไร่นาที่เราคุ้ยเคย ที่มีคันนากั้นหรือรั้วล้อม แต่ในปาเลสไตน์มีลักษณะเป็นแปลงแคบๆ สั้นบ้าง ยาวบ้างและมีทางเดินเล็กๆ กั้นระหว่างแปลงไว้เป็นทางเดิน ด้วยสภาพที่ผู้คนย่ำไปมาดินจึงค่อนข้างแข็ง ยากที่เมล็ดพืชจะงอกขึ้นได้

ประเภทที่ 2 ดินบนหิน ในปาเลสไตน์มีพื้นที่หลายแห่งที่มีลักษณะเป็นหินปูนมีดินน้อย พืชที่ตกลงบนดินประเภทนี้แม้จะงอกอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีความชื้นและอาหารที่เพียงพอ จึงไม่อาจต้านทานความร้อนของแสงแดด ทำให้เหี่ยวเฉาและตายไป

ประเภทที่ 3 ดินในกอหนาม ในปาเลสไตน์มีวัชพืชที่มีลักษณะเป็นกอหนาม มีความแข็งแรงกว่าพืชธรรมดามาก หากเมล็ดวัชพืชนี้ตกลงในดินที่เตรียมไว้ ก็จะขึ้นปกคลุมอย่างรวดเร็ว จนทำให้พืชดีที่ต้องการเพาะปลูก แคระแกรนไปในที่สุด

ประเภทที่ 4 ดินดี เป็นดินที่มีคุณภาพทำให้เมล็ดพืชเจริญเติบโตได้ดี มีความลึกเพียงพอที่จะทำให้เมล็ดพืชหยั่งรากหาอาหารและความชื้นที่ต้องการ ทำให้เมล็ดพืชเติบโตขึ้นอย่างเต็มที่

ดิน 4 ประเภทที่กล่าวมาพบอยู่ทั่วไปในดินแดนปาเลสไตน์ ผู้ฟังจึงนึกภาพออกได้ทันทีเมื่อได้ยินพระเยซูเจ้าตรัส ดินทั้งสี่ชนิดคือจิตใจของมนุษย์ที่แตกต่างกัน เป็นตัวแทนของผู้คนที่ฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้าซึ่งมีหลายประเภทด้วยกัน

พี่น้องที่รัก ดินดีคือใจที่เปิดกว้างรับฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติในชีวิต เป็นการเปิดใจรับความจริงของพระเจ้า และยอมให้ความจริงนั้นหยั่งรากลึกในชีวิตและเกิดผลในจิตใจ หันหลังให้บาปและความโน้มเอียงไม่ดีต่างๆ ที่ครอบงำจิตใจ เพื่อกลับมาหาพระเจ้าและขอให้พระองค์พรวนดินรดน้ำดินที่แข็งให้ร่วนซุย ขุดหินขึ้นมา และดึงหนามทิ้งไป เพื่อใจเราจะได้กลายเป็นดินดีและเกิดผลร้อยเท่า

การดำเนินชีวิตคริสตชนไม่เพียงมาวัดฟังพระวาจาของพระเจ้าอาทิตย์ละหน แต่ต้องตอบสนองด้วยหัวใจทั้งครบ ในการรำพึงถึงพลังและความหมายของพระวาจา ต้องเจริญชีวิตตามพระวรสารและประกาศมันแก่ผู้อื่นผ่านทางชีวิตของเรา เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจาจะต้องหยั่งรากลึกในตัวเรา เพื่อให้ใจของเราเป็นดินดีที่พระวาจาสามารถเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_________________________________________

“Whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink

because he is a disciple–amen, I say to you, he will surely not lose his reward.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. วันนี้ เชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกท่าน เข้าร่วมพิธีต้อนรับพระสงฆ์ใหม่ ซึ่งมาถวายมิสซาแรกที่วัดของเรา เชิญขอพรพระสงฆ์ใหม่โดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ

ประวัติพระสงฆ์ใหม่

            คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม

                สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

                บุตรของ ฟรังซิสโก อิทธิพล สุขเกษม และ อักแนส สุนีย์ สุขเกษม

มีพี่น้อง 8 คน (คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 3)

                คุณพ่อ เรนาตุส ธีรวัฒน์ เสนางค์นารถ ส่งเข้าบ้านเณร

    คติพจน์ของคุณพ่อ

        “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

        ขอให้เป็นไปตามวาจาของท่านเถิด”  (ลก 1:38)

______________________

            คุณพ่อ อันโตนีโอ วิทยา เขียวประไพ

สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน

บุตรของ อิกญาซิโอ วิฑูล กิจบำรุง และ มารีอา มาลา เขียวประไพ

มีพี่น้อง 4 คน (คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 2)

คุณพ่อ ซิลวีโน สนัด วิจิตรวงศ์ ส่งเข้าบ้านเณร

คติพจน์ของคุณพ่อ

“อย่ากลัวเลย เพราะเราจะอยู่กับท่าน

อย่ากังวลใจ เพราะเราเป็นพระเจ้าของท่าน

เราจะทำให้ท่านมีกำลังเข้มแข็ง และจะมาช่วยเหลือท่านด้วย

จริงซิ เราจะยึดท่านไว้ด้วยมือขวาให้ท่านมีชัยชนะ”  (อสย 41:10)

________________________

            คุณพ่อ หลุยส์ วรัญญู นางาม

    สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน

    บุตรของ ดอมินิกโก ซาวีโอ อิด นางาม

         และ อากาทา กันระยา นางาม

    มีพี่น้อง 2 คน (คุณพ่อเป็นคนโต)

    คุณพ่อ เบเนดิกต์ ถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ ส่งเข้าบ้านเณร

    คติพจน์ของคุณพ่อ

        “ปฏิบัติความยุติธรรม และรักความดีงาม และดำเนินชีวิตอย่างถ่อมตนกับพระเจ้า”

        (มีคา 6:8)

___________________

เพลงจบพิธีวันบวชของคุณพ่อทั้งสามองค์

        ตามเรามา  ตามเรามา        จากเคหาครอบครัวที่มี

    อวนแหเรือนี้ปล่อยทิ้งไว้         ที่ตรงชายหาด

    ทิ้งพืชพันธุ์ที่ท่านเคยหว่าน        ปล่อยธัญญาหารที่ปลูกไว้

    ปล่อยคนที่เคยรู้จัก และตามเรามา   

(เหมาะสมและชอบยิ่งนักสำหรับเพลงนี้)

___________________________________________

“I tell you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon

on the day of judgment than for you.”

_____________________________________________

“No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father

except the Son and anyone to whom the Son wishes to reveal him.”

ประชาสัมพันธ์

 1. ทางสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

   ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง

   สำหรับเด็กที่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์

 1. วันนี้ (16 กรกฎาคม 2017)

    พระสงฆ์ใหม่มาถวายมิสซาแรกที่วัดของเรา

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

    ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมพิธี

และขอพรจากพระสงฆ์ใหม่พร้อมกัน

_____________________________________________

Jesus said to the crowds: 

“For my yoke is easy, and my burden light.”

ขอขอบคุณ    ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

            ทำบุญซ่อมแซมหลังคาวัด       

            จำนวน   10,000  บาท

____________________________________________

Jesus was going through a field of grain on the sabbath. His disciples

were hungry and began to pick the heads of grain and eat them.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปโตร พิทักษ์ สุภาสืบ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา เง็ก แซ่กัง,ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, และวิญญาณไม่มีญาติ, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ดอมินิกโก หิ่ง โก่งศร, ยอแซฟ วิสิทธิ์ ยามสุข, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร,มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, อังกุสติโน ยงยุทธ-เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, นายเขียน-นางขวัญเมือง ศรีจันทรา, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา สายหยุด สุภาสืบ, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, เทเรซา อรนุช แสงทอง และครอบครัว, เพื่อสุขภาพของ นายเจติยะ จันทวงค์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,

ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, เปาโล ซ่งเง็ก-อังเดร เลี่ยงเนียว แซ่ฉั่ว, มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, เปาโล ทรงศักดิ์ โนนใหญ่, ลูกา ถนอม เกตุผล, ฟรังซิสโก ประเสริฐ ผ่องศรี, ยวงบัปติสตา คอยเซ็น แซ่ใช้, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, ยาโกเบ ก๊วย-อันนา สำริด เจียจวบสิน, นายเหม่ พุทธรักษา, นางข่ายเพ็ขร กอร์ปไพบูลย์, นายสถิตย์ วิเศษไชยศรี, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา บุญนาค จินดาวรรณ, มีคาแอล อี สุภาสืบ, อันนา เพียงเดือน กระทอง, มารีอามักดาเลนา อุดมสิน วันชูเพลา, โยเซฟ จรูญ วันชูเพลา, โยเซฟ จิรดิศ วันชูเพลา, ยอแซฟ เบี้ยว อื้อพูลผล, ยอแซฟ ง่วนคิม-อันตน เจษฎา, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, โยเซฟิน มุ่ยเอง แซ่ตั้ง, มารีอา สุชาดา กัณหะสิริ, อันนา ศรัญญา ผ่องศรี, มารีอา ซิ้ว แซ่ใช้, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, มาร์ธา ทับทิม-มารีอา ยุพา เจียจวบสิน, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, มารีอา ประไพ แตงแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

น.อโพลินาริส พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา สะอาด สิงห์โตทอง, ยอแซฟ เซียะฮุย-อักแนส ซิ่วจวง, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันเกิด เปโตร ประมาณ ฤกษ์ปิยะทรัพย์, วันคล้ายวันเกิด เปโตร ธิปก กลัดพ่วง, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เซซีลีอา สิริวรรณ ภักดีดินแดน, นางแตงอ่อน ริ้วทอง, มารีอา พรเพ็ญ ฉายาประจักษ์กุล, เปโตร อภิสิทธิ์ ผ่องศรี,ยอแซฟ บุญช่วย วงศ์รักศักดิ์, อากาทา นันทา โชติเรืองศรี, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

น.ลอเรนซ์ แห่งบรินดิซี พระสงฆ์และนักปราชญ์

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด อันนา ราวินทร์ จิรวัฒนาพันธ์

อุทิศ มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ศศิธร พิบูลย์ธนพัฒนา, ฮ้อแดง-กิตติ, มารีอามักดาเลนา ถนอม ศุระศรางค์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครบรอบวันเกิด อันนา ราวินทร์ จิรวัฒนาพันธ์, วันคล้ายวันเกิด มารีอา กัลยาณี ขำขันทอง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ฟรังซิสโก สมนึก สอนเทพ,ราฟาแอล ชะรื่น-มารีอา เฉลียว ฤกษ์พิไชย, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, ยอแซฟ บุญมี วงศ์รักศักดิ์, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, เปาโล จรูญ ยันต์เจริญ, มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.มารีย์ ชาวมักดาลา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด มารีอา อำไพ สังขรัตน์, ครอบครัว รุธิรกนก

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์,นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 23

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ สำราญ-อากาทา มณฑา เลิศโสภา, ยวง บอสโก วิสา งามสงวน, ฟรังซิสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน-ฟรังซิสโก เสมา อำพันขาว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, ครอบครัว กีรติเก้าทรัพย์, ครอบครัว พยัคฆพันธ์, ครอบครัว ประธาน โคมิน, มารีอา รัชนี ทรัพย์อาภารัตน์ และครอบครัว, เทเรซา จิตธิดา ทุมกานนท์, ครอบครัว วิศวพร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, สุขภาพ-หน้าที่การงาน มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, เปโตร ชัยพร จิตตอำไพ, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, ครอบครัว ณรงค์ศิริกุล และครอบครัว สามพี่น้อง, ครอบครัว แพททริก ปณิธิ ยิ้มเจริญ, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา ปัณฑวังกูร, มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, วันคล้ายวันเกิด มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, ครอบครัว โกญจนาทพันธ์, นายบัญชา เกิดพงษ์บุญโชติ, สำหรับคนในครอบครัว มารีอา วันศิริ สมพานิช, อันตน วิสารชัย สายพรไพศาล, แบร์นาแด๊ต ณัฐชวัล สายพรไพศาล, ครอบครัว รวมสำราญ, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ฮงปิง, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, ยอแซฟ ธนาชัย (ประเสริฐ) เสนาจักร, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา,มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, นายโษฑษธา ฤดีใจ,เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ดวงวิญญาณในสกุล มีขันทอง และสังขรัตน์, มาการิต อ่างแก้ว, คัทริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, วิญญาณของพ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, เปโตร ธีระ ปัญจทรัพย์, เปโตร จำรัส หัวใจ, เวโรนิกา สำราญ โคกพูล, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, วิญญาณตระกูล “สกุลทอง”, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว-ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ยอแซฟ วิบูลย์-มารีอา แสวง มัจฉาชีพ, ฟรังซิสโก ภาติยะ พิริยะพันธุ์, เปโตร บุ้นเภา แซ่เจี่ย, มารีอา เซียมหงษ์ แซ่ฮ้อ, น.ส.เยาวเรศ หลีสิน, เปโตร กิจจา สังข์ฉ่ำ, มัทเธว ประสิทธิ์-กาทารีนา สว่าง ปรีชาวุฒิ, อันนา ประพัตรา ยันต์เจริญ, มารีอามักดาเลนา สำรอง-อันนา แพรวพรรณ สุขุม, ดอมินิโก สวัสดิ์ ชมจินดา, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพรสุสังกรกาญจน์, เปโตร วศิน สุสังกรกาญจน์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, มารีอา มาลี วัฒนโยธิน, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, มารีอา เสงี่ยม รุ่งฤกษ์ดี, วิญญาณในไฟชำระ

______________________________________________

Jesus said to her, “Woman, why are you weeping?

Whom are you looking for?”

_________________________________________________

16 July 2017

Our Lady of Mount Carmel

May the prayers of the Virgin Mary protect us
and help us to reach Christ her Son.

__________________________________

22 July 2017

Saint of the day – Feast

St. Mary Magdalene

– Feast

Father,
your Son first entrusted to Mary Magdalene
the joyful news of his resurrection.
By her prayers and example
may we proclaim Christ as our living Lord
and one day see him in glory.

______________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

“Stop judging, that you may not be judged.

#####################################

 

9 July 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2017

________________________________________

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017

“I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have

hidden these things from the wise and the learned you have revealed them to the childlike.

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

    เมื่อไม่นานมานี้ สถาบันวิจัยประชากรแห่งรัฐฟลอริดา ได้เปิดเผยผลสำรวจภาวะบีบคั้นที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชาวอเมริกันสมัยใหม่ ดังนี้

1)     หนึ่งในสี่ของชาวอเมริกันกำลังทนทุกข์กับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ความรู้สึกโดดเดี่ยว และความกังวลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ

2)  สี่ในห้าของครอบครัวอเมริกันที่แต่งงานใหม่ สมาชิกของครอบครัวกำลังเผชิญกับปัญหาในชีวิต ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและความไม่เข้าใจกัน

3)  ภาวะบีบคั้นที่ไม่สามารถจัดการได้ นำไปสู่การฆ่าตัวตาย การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ครอบครัวแตกแยก และความขัดแย้งรุนแรง

4)  ปัญหาภาวะบีบคั้นเหล่านี้ได้ส่งผลเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล รัฐบาลอเมริกันต้องใช้เงินมากกว่า 64.9 พันล้านดอลล่าร์ต่อปีในการแก้ปัญหาเหล่านี้

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยเหมือนกัน โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีปัญหาความแตกแยกรุนแรง แบ่งสีเลือกข้าง แม้จะมีการคืนอำนาจให้ประชาชนผ่านทางการเลือกตั้ง อย่างที่เรากำลังจะพากันไปเลือกตั้งในวันนี้ (3 กรกฎาคม) แต่หลังการเลือกตั้งสิ้นสุดลง ใช่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดสิ้นไป เพราะแต่ละฝ่ายต่างมุ่งแสวงหาแต่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เคารพการตัดสินใจของประชาชนและคำนึงถึงชาติบ้านเมือง ประชาชนกลายเป็นเครื่องมือและข้ออ้างเพื่อให้ตนเองสมประโยชน์ จึงมีคำพูดในลักษณะที่ว่า “นักการเมืองคิดถึงแต่การเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่รัฐบุรุษคิดถึงความผาสุกของประชาชน”

พระเยซูเจ้าทรงเข้าใจถึงสภาพจิตใจและปัญหาทุกอย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่ พระองค์จึงได้มอบ“ข่าวดี” แก่เราในพระวรสารวันนี้ “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน” (มธ 11:28) การดำเนินชีวิตคริสตชนและติดตามพระเยซูเจ้า เราจะพบกับสันติสุข การพักผ่อน และความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงท้าทายเราในวันนี้

พี่น้องที่รัก แอกแห่งความรักที่พระเยซูเจ้ามอบให้แก่เรา จะไม่ทำให้เรารู้สึกหนักหรือเป็นภาระ แต่จะทำให้เราได้พบการพักผ่อนและสันติสุขแท้ พระองค์ทรงเรียกเราแต่ละคนให้ติดตามและมีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระองค์ ให้เราได้เลียนแบบพระหฤทัยของพระองค์ที่สุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน “จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน” (มธ11:29)

ให้เราได้หันกลับมาหาพระเยซูเจ้า ผู้นำความรัก ความหวังและการให้อภัยไปสู่ผู้ต่ำต้อย ขอให้ความรักขององค์พระเยซูเจ้าทรงนำทางเราและช่วยให้เราตระหนักว่า พระเจ้าจะต้องยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุด ชีวิตของเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้แห่งความรักของพระองค์กับเพื่อนพี่น้อง เป็นต้นคนต่ำต้อย เพื่อเราจะสามารถกล่าวได้อย่างนักบุญเอากุสตินที่ว่า“จิตใจข้าพเจ้าจะไม่พบการพักผ่อน จนกว่าจะได้พักพิงอยู่ในพระเจ้า”

 

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

__________________________________________

“My daughter has just died. But come, lay your hand on her, and she will live.”

Jesus came and took her by the hand, and the little girl arose.

บำรุงวัด

   • อักแนส ประคอง งามสงวน    1,000    บาท
   • เทเรซา บุญศิริ นรินทรางกูร     200    บาท

 

____________________________

 

ซ่อมแซมวัด

ไม่ออกนาม    1,000         บาท

___________________________________________

Jesus said to his disciples, “The harvest is abundant but the laborers are few;

so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.”

ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศงดมิสซา

   พระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปี 10 สังฆมณฑล ในวันจันทร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม ศกนี้

    จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ จนถึงค่ำวันศุกร์ นอกนั้นมีตามปกติ

 1. ทางสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

   ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง

   สำหรับเด็กที่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

  รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์

 1. ทางวัดเปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป

    เรียนทุกวันอาทิตย์  เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

 1. พิธีต้อนรับพระสงฆ์ใหม่

   พระสงฆ์ใหม่จะมาถวายมิสซาแรกที่วัดของเรา

   ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม ศกนี้    มิสซาเวลา 10.00 น.

    ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมพิธีและขอพรพระสงฆ์ใหม่พร้อมกัน

___________________________________________

Jesus sent out these twelve after instructing them thus, “Do not go into pagan territory

or enter a Samaritan town. Go rather to the lost sheep of the house of Israel.

____________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    ถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกันจัดการกับ  ขยะ  ที่เกิดขึ้น หากทุกคนร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ปัญหาขยะในชุมชนลดลงแน่นอน จะทำให้

คุณภาพชีวิตของชาวชุมชนดีขึ้น เป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

❀ หมู่บ้านสามเสนของเราจะน่าอยู่ ถ้า ทุกบ้าน ร่วมใจกัน คัดแยกขยะ

       ลองมาดูซิว่า        ในถังขยะของแต่ละบ้านมีอะไรบ้าง

①     50 % จะเป็นขยะย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษอาหาร ใบไม้ กิ่งไม้ ซึ่งเราสามารถคัดแยกนำไป หมักปุ๋ย อาหารสัตว์ เชื้อเพลิง และก๊าซชีวภาพ

②     30% จะเป็นวัสดุรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ และอื่น ๆ ซึ่งเราสามารถคัดแยกนำไปขาย เขาจะนำพวกนี้ไปแปรรูปเป็นสินค้า กลับมาใช้ใหม่ สามารถเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

③     19% จะเป็นขยะทั่วไป ย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติกเปื้อนโฟม กระเบื้องเซรามิก (ซึ่งต้องส่งให้กรุงเทพมหานครกำจัด)

④    1% จะเป็นขยะมีพิษและขยะอันตราย มีทั้งส่วนที่รีไซเคิลได้และไม่ได้ ควรทิ้งแยก (เพื่อให้กรุงเทพมหานครนำไปกำจัด)

 ตอนต่อไป       จะนำเสนอว่า เศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้นั้นมีประโยชน์มาก ๆ เรามาหาอะไรดี ๆ ทำกัน        เถอะค่ะพี่น้อง

 

As you enter a house, wish it peace. If the house is worthy,

let your peace come upon it; if not, let your peace return to you.”

__________________________________________

Beware of men, for they will hand you over

to courts and scourge you in their synagogues

_______________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 10

06.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา บังอร สิริเธียร, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา เง็ก แซ่กัง,เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซังเจี่ย แซ่โจว, ยอแซฟ เบี้ยว อื้อพูนผล, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ยออากิม แหย แสงจันทร์, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

อังคารที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

งดมิสซา

งดมิสซา

พุธที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

น.เฮนรี่

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

น.คามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ์

งดมิสซา

งดมิสซา

เสาร์ที่ 15

06.00 น.

 

 

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.บอนาแวนตูรา พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

สุขสำราญ นางเพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร มนตรา อู่สำราญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัชวิธีธรรม, มารีอา สุวพีร์ (เตชะเสน) เยาวสังข์, มารีอา เหรียญ แสงจันทร์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, นางเพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย, วันเกิด เซซีลีอา ดวงใจ วัธนะวัน, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว เชาวนะ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, วิญญาณ ครอบครัว ศิริกุล, ยาโกเบ เกิด-เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, ยอแซฟ ฮั้งเงี้ยบ-หลุยส์ ชุนไข้ แซ่เล้า, มารีอา ดวงเดือน-มารีอา ซิ้วเค็ง แซ่โซว, อากาทา กิม แซ่ตั้ง, โทมัส ดำรง ปุณยธร, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม (ครบ 3 ปี), ยอแซฟ กวง เชาวนะ, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, เทเรซา จินรัตน์ ทวีศักดิ์, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 16

06.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ สำราญ-อากาทา มณฑา เลิศโสภา, ยวง บอสโก วิสา งามสงวน, ฟรังซิสโก โกสุมภ์-อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา ปัณฑวังกูร, มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ฟรังซิส วุฒิภัทร จิวรฤกษ์, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, มารีอา เมธาวี ชีวะเรืองโรจน์, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, สุขภาพ-หน้าที่การงาน มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, ยออากิม สมพร กิจเจริญ, คุณแม่ราตรี และครอบครัวธนาไพศาล, น.ส.นิดารัตน์ เกียรติพิริยะ, ครอบครัว ทัศนีย์ วงษ์วิไลวารินทร์, ครอบครัว ระวีวรรณ ชมจินดา, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, ครอบครัว กีรติเก้าทรัพย์, ยออันนา ณัฐกมล ยามสุข, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม และครอบครัว, มารีอา มาลี อมรสิริสมบูรณ์, ครอบครัว ณรงค์ศิริกุล และครอบครัว สามพี่น้อง, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, ครอบครัว โคมิน, นายประวัติ งามละม้าย, ครบรอบวันเกิด อันตน วิสารชัย สายพรไพศาล, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, ยอแซฟ ธนาชัย (ประเสริฐ) เสนาจักร, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, นายโษฑษธา ฤดีใจ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, มาการิต อ่างแก้ว, คัทริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, วิญญาณของพ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, เปโตร เมี่ยงเทา-อันนา ซิ้วคิ้ม-เปาโล เง็กเพียว-มารีอา ลิ่มหพัส,  มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ ฮงปิง, อักแนส มาลี ลวสุต, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, อันตน แสวง ศุระศรางค์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปโตร ธีระ ปัญจทรัพย์, เปโตร จำรัส หัวใจ, หลุยส์ คอร์สกา สงวน ธุระวณิชย์, ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, อันนา พารา สังขรัตน์, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, เปาโล อุดร อุมา, เปโตร สมพร ถ้ำกลาง, ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, ดอมินิโก สวัสดิ์ ชมจินดา, เวโรนิกา สำราญ โคกพูล, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, เปโตร บุ้นเภา แซ่เจี่ย, มารีอา เซี่ยมหงษ์ แซ่ฮ้อ, น.ส.เยาวเรศ หลีสิน, เปโตร วิชัย พรพิทักษ์สุข, เปาโล ซุ่นเลี้ยง แซ่ลิ้ม, ซิลเวสแตร์ วัชระ-มารีอามักดาเลนา ทัศพร-หลุยส์ เดอ คอร์ซากา ปรีดี, ดอมินิโก สุมล-มารีอามักดาเลนา จงกลณี พิชัยรัฐ, ติเบริโอ วิลาศ วันซอร์, ยาโกเบ กิ๋มซ้ง-อันนา มุ้ยจู ตั้งสุรกิจ, ด.ญ.จันทิมา ชัยชนะมงคล, เปโตร โม่-มาร์ธา เตือ, เทเรซา จินรัตน์ ทวีศักดิ์, ยวงบัปติสตา คอยเซ็น แซ่ใช้, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร จีรศักดิ์ วัฒนโยธิน, ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เรอเนย์ สมนึก เตมียเสน, วิญญาณในไฟชำระ

 

Jesus said to his Apostles:

“No disciple is above his teacher, no slave above his master.

_________________________________________________

11 July 2017

Saint of the day

St. Benedict,

Abbot

(c. 480-547),

Patron of Europe

In Europe:

Feast of St Benedict,

Abbot, Patron of Europe

________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

“Stop judging, that you may not be judged.

#####################################

 

2 July 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 27 วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 27 วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2017

___________________________________________

สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก

ปีที่ 51 ฉบับที่ 27 วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2017

“Whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink

because he is a disciple–amen, I say to you, he will surely not lose his reward.”

 

สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก

การสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลถือเป็นการเฉลิมฉลองที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งมีมาก่อนการฉลองพระคริสตสมภพด้วยซ้ำ เนื่องมาจากการให้ความเคารพและเลื่อมใสนักบุญมรณสักขีในหมู่คริสตชน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เป็นต้นมาได้มีการฉลองนี้ ด้วยการถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ 3 แห่งด้วยกัน คือที่มหาวิหารนักบุญเปโตร มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงเมือง และคาตากอมป์นักบุญเซบาสเตียน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่เก็บรักษาศพของอัครสาวกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสอง ในช่วงเวลาของการเบียดเบียนศาสนา

พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกการพลีชีพเป็นมรณสักขีของนักบุญเปโตรและเปาโล รวมถึงอัครสาวกองค์อื่นๆ ยกเว้นนักบุญยากอบบุตรของเศเบดี แต่เป็นที่รับรู้ในหมู่คริสตชนว่า ท่านทั้งสองได้พลีชีพเป็นมรณสักขีที่กรุงโรมตามคำสั่งของจักรพรรดิเนโร (ค.ศ. 54-68) เปโตร ถูกตรึงกางเขนเอาหัวลง ในปี ค.ศ. 64 บนเนินวาติกันอันเป็นที่ตั้งของมหาวิหารนักบุญเปโตรในปัจจุบัน ส่วน เปาโล ในฐานะที่เป็นพลเมืองโรมัน ถูกตัดศีรษะด้วยดาบประมาณปี ค.ศ. 67 บนเนินน้ำพุนอกกรุงโรม ที่กลายมาเป็นที่ตั้งของมหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงเมืองในปัจจุบัน

นักบุญเอากุสตินกล่าวเอาไว้ในบทเทศน์ของท่านว่า “อัครสาวกทั้งสองมีวันฉลองวันเดียวกัน เพราะว่าท่านทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้ว่าจะพลีชีพเป็นมรณสักขีคนละวันก็ตาม” ดังนั้น พระศาสนจักรจึงเฉลิมฉลองอัครสาวกทั้งสองในวันเดียวกัน ในฐานะที่เป็น “ศิลารากฐาน” ของพระศาสนจักรสากล ซึ่งท่านทั้งสองมีบทบาทสำคัญในการยืนยันความเชื่อถึงพระคริสตเจ้าสืบต่อมา อีกทั้ง ยังสั่งสอนหลักความจริงของพระคริสตเจ้า และสละชีวิตของตนเป็นพยานยืนยันความจริงนั้น

 1. เปโตร หัวหน้าพระศาสนจักร

เปโตร เดิมชื่อ “ซีโมน” เป็นชาวประมงธรรมดาคนหนึ่งในตำบลเบทไซดา  ไม่ได้มีการศึกษาอะไรมากนัก สิ่งที่ท่านรู้ดีที่สุดคือการจับปลา ต่อมาได้ย้ายมาตั้งหลักแหล่งที่เมืองคาร์เปอร์นาอุม แต่ยังคงเลี้ยงชีพด้วยการจับปลาเช่นเดิม มีน้องชายชื่อ อันดรูว์ ซึ่งเป็นคนแนะนำให้ท่านติดตามพระเยซูเจ้า เป็นไปได้ว่า ยอห์น แบปติสต์ คือผู้ที่เตรียมจิตใจท่านสำหรับการพบปะครั้งสำคัญกับพระเยซูเจ้า และท่านได้ละทิ้งทุกสิ่งติดตามพระองค์ทันที

พระเยซูเจ้าได้ทรงเปลี่ยนชื่อของท่านจาก “ซีโมน” เป็น “เคฟาส” หรือ เปโตร ซึ่งแปลว่าศิลา  เพื่อทำหน้าที่เป็นศิลาที่พระองค์จะตั้งพระศาสนจักร และเป็นหัวหน้าของอัครสาวก ท่านเป็นคนหนึ่งในบรรดาพยานที่พบพระคูหาว่างเปล่า พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ท่านด้วยหลังจากทรงกลับคืนพระชนม์แล้ว  จะเห็นว่า เปโตรแม้จะเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนอาชีพแล้ว แต่ยังอ่อนแอ พลาดพลั้ง และท้อถอย (เคยปฏิเสธพระเยซูเจ้า 3 ครั้ง เคยหนีจากกรุงโรมจนได้พบกับพระเยซูเจ้าอีกครั้ง “Quo vadis?ท่านกำลังจะไปไหน”)

บทเรียนที่เราได้จากชีวิตของเปโตร สะท้อนธรรมชาติของมนุษย์เราแต่ละคนซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ ธรรมชาติที่เป็นพระและที่เป็นคน  1) ธรรมชาติที่เป็นคน คือ “ซีโมน” ชื่อเดิม คนเดิม ที่ขี้คุย กลับกลอก และอ่อนแอ 2) ธรรมชาติที่เป็นพระ คือ “เคฟาส” หรือ “เปโตร” ที่ร้อนรน กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ธรรมชาติทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ในตัวเราอย่างเต็มเปี่ยม แต่สิ่งที่ทำให้เปโตรสามารถเอาชนะธรรมชาติที่เป็นซีโมนได้ จนกลายเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่คือ การกลับใจ หลังจากปฏิเสธพระเยซูเจ้าเป็นครั้งที่สามต่อหน้าหญิงรับใช้ที่บ้านของคายาฟาส  เปโตรรู้สึกสำนึกได้ และออกไปข้างนอกร้องไห้อย่างขมขื่น

 1. เปาโล ผู้สอนและป้องกันความเชื่อ

เปาโล เดิมชื่อ “เซาโล” เกิดที่เมืองทาร์ซัส ในแคว้นซิลีเซีย อยู่ในตระกูลเบนยามิน เป็นฟาริสีชั้นแนวหน้าในการตามล่าศิษย์ของพระเยซูเจ้า ซึ่งท่านคิดว่าเป็นพวกมิจฉาทิฐิที่ต้องกำจัดให้หมดสิ้นไป แต่เมื่อพระคริสตเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้ท่านเห็น ขณะที่กำลังเดินทางไปจับกุมคริสตชนที่เมืองดามัสกัสมารับโทษ ท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า บรรดาคริสตชนเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในพระกายทิพย์ของพระคริสเจ้า ท่านได้กลับใจรับศีลล้างบาปจากอานาเนีย และกลายมาเป็นธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ของพระคริสตเจ้า

เปาโลได้รับเลือกให้เป็นธรรมทูตพร้อมกับบาร์นาบัส ออกเดินทางไปประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าอย่างกว้างขวาง เราทราบรายละเอียดพอสมควร เกี่ยวกับการเดินทางแพร่ธรรมทั้งสามครั้งของท่าน จากหนังสือกิจการอัครสาวกตั้งแต่บทที่ 13 เป็นต้นไป ท่านประกาศพระนามของพระคริสตเจ้าทั้งแก่ชาวยิวและคนต่างศาสนา ตั้งกลุ่มคริสตชนขึ้นในเมืองต่างๆ ทำให้ท่านเป็น “อัครสาวกของคนต่างศาสนา” เป็น เครื่องมือนำพระนามของพระเยซูเจ้าไปประกาศแก่ชนต่างศาสนา  อย่างแท้จริง

บทเรียนที่เราได้จากชีวิตของเปาโล จากผู้เบียดเบียนตัวยง พระเยซูเจ้าทรงเรียกและเลือกให้เป็นผู้ประกาศพระนามของพระองค์ และท่านได้กระทำเช่นนั้นตลอดชีวิตด้วยการพลีชีพเพื่อพระเยซูเจ้าด้วยความกล้าหาญ แง่คิดที่เราได้คือ “การเบียดเบียนพระศาสนจักรหรือคริสตชนเท่ากับเป็นการเบียดเบียนพระคริสตเจ้าเอง” ดังนั้น พระเจ้าสามารถเรียกและเลือกใช้ผู้ที่พระองค์ทรงปรารถนา และไม่มีใครสามารถขัดพระประสงค์ของพระองค์ได้

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

 

 

______________________________________

Jesus said to Thomas, “Put your finger here and see my hands, and bring your hand

and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe.”

ขอขอบคุณ

 1. มารี เซลิน นิตยา ยิ้มเจริญ

            บำรุงวัด           1,200         บาท

 1. ไม่ออกนาม

            ซ่อมแซมวัด        1,000        บาท

___________________________________________

“Lord, save us! We are perishing!”

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 3)

ฟรังซิสโก กันต์ กลิ่นส่ง

        บุตร                นาย วิศิษฐ์ – มารีอาเทเรซา เรวดี กลิ่นส่ง

        กับ                            นางสาว ณิชยา โกศลวงศ์

        บุตรี                นาย ณรงค์ – นางวิยะดา โกศลวงศ์

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

_________________________________________

They came out and entered the swine, and the whole herd

rushed down the steep bank into the sea where they drowned.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่าน

หากผู้ใดในพวกลูก ต้องพลาดพลั้งถลำผิด โอ้ดวงพระหฤทัย โปรดทรงอย่าลืมเขา พระองค์ไม่มีความรู้สึกใดอื่น นอกจากความรักและความเมตตากรุณาเท่านั้น

    พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน คำภาวนาวอนขอต่อดวงพระทัยของพระเยซูคริสตเจ้าในวันนี้นั้น เป็นเพราะว่า

สภาภิบาลได้รับการร้องเรียนจาก เจ้าภาพงานสวดอุทิศให้กับผู้ล่วงลับ ที่ศาลาสันติสุข รวมทั้งงานพิธีฝังศพในสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ของเราว่า…

    มีสัตบุรุษวัดสามเสนอยู่กลุ่มหนึ่ง ประมาณ 4 – 5 คน (หน้าเดิม ๆ) นำกระเป๋าหรือถุงมาใส่อาหารว่าง ที่เจ้าภาพเตรียมไว้แจกเพื่อขอบคุณผู้ที่มีน้ำใจดีมาสวดให้กับผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นญาติพี่น้องของเขา พฤติกรรมที่ทำคือ ขอเพิ่ม เดินเวียนเทียน รับหลาย ๆ จุด เดินไปหยิบเองที่โต๊ะวางของว่างเป็นจำนวนหลาย ๆ ชุด ส่วนของที่ระลึกแจกวันฝังศพ ก็ถือวิสาสะหยิบเอาเองหลาย ๆ ชิ้น อ้างว่า จะนำไปให้คนที่เขาฝากซองเงินมาทำบุญ (ซึ่งเป็นไปไม่ได้) ผู้ร้องเรียนปรารภว่า เขาเสียความรู้สึกกับการกระทำเช่นนี้ ที่ผ่าน ๆ มาเขาเคยเห็นว่า คนวัดสามเสนมีน้ำใจดีมาก มาสวดให้ผู้ล่วงลับเป็นจำนวนมาก เขารู้สึกอบอุ่นใจและซาบซึ้ง

    ในนามตัวแทนสภาภิบาล ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่มาบอกกล่าวให้ทราบ และขอโทษเจ้าภาพทุกท่าน ที่ต้องเสียความรู้สึกกับการกระทำของกลุ่มคนดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ตามความเป็นจริงแล้ว สภาภิบาลมิได้นิ่งนอนใจเลย ได้เห็นการกระทำของคนกลุ่มนี้มานานแล้ว (ซึ่งมีทั้งคนวัดข้างเคียงและคนวัดสามเสน) พวกเราเคยแนะนำ เตือนสติพวกเขาหลายครั้งแล้ว ก็ยังคงกระทำอยู่เหมือนเดิม เราจึงต้องพึ่งพระพรจากดวงพระทัยของพระเยซูเจ้า ขอพระองค์โปรดทรงช่วยเปลี่ยนแปลงความประพฤติอันถาวรของพวกเขาด้วยเทอญ พระเจ้าข้า

วิธีแก้ไขปัญหาของบรรดาเจ้าภาพ คือ

    ยิ้ม และไม่ต้องให้เพิ่มเติม    อย่าตกใจเมื่อถูกจู่โจมขอจากพวกเขา

หาคนคุมอยู่ที่โต๊ะวางของแจกแขก     ต้องรอบคอบสำหรับผู้ที่มีหน้าที่แจกของที่ระลึกในสุสาน

_____________________________________________

“Courage, child, your sins are forgiven.”

ประชาสัมพันธ์

 1. วันนี้เป็นวันสมโภชนักบุญเปโตร และเปาโล ทางวัดขอเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคเงินใส่ถุงทาน

    เพื่อส่งมอบให้สมเด็จพระสันตะปาปาใช้สอยตามพระประสงค์ต่าง ๆ ในกิจการของพระศาสนจักร

 1.  ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (กรกฎาคม)

พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม ศกนี้

 1. ประกาศงดมิสซา

พระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปี 10 สังฆมณฑล ในวันจันทร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม ศกนี้

    จึงของดมิสซาตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ จนถึงค่ำวันศุกร์ นอกนั้นมีตามปกติ

 1. ทางสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

   ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง

   สำหรับเด็กที่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์

 1. ทางวัดเปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป

เรียนทุกวันอาทิตย์  เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

 1. พิธีต้อนรับพระสงฆ์ใหม่

พระสงฆ์ใหม่จะมาถวายมิสซาแรกที่วัดของเรา

ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม ศกนี้    มิสซาเวลา 10.00 น.

    ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมพิธีและขอพรพระสงฆ์ใหม่พร้อมกัน

 

______________________________________________

As Jesus passed by, he saw a man named Matthew sitting at the customs post.

He said to him, “Follow me.” And he got up and followed him.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.โทมัส อัครสาวก

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ย-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด มารีอา นิภาน์ ไทยตรง, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, อังเดร สละ-เปโตร ประพล โรจนะเสน, เบเนดิกโต ผล-มารีอา ไสว สุขเกษม, มารีอามักดาเลนา วาณี ชลธี (เพื่อนครู ย.อ.), วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

น.เอลีซาเบธ ราชินีแห่งโปรตุเกส

สุขสำราญ เปโตร มารี ทองหล่อ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารี อองเชล อมร สงวนแก้ว, นายเขียน-นางขวัญเมือง ศรีจันทรา, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว สังขปรีชา, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร,

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, บำรุง สุภาวิทย์, ยอแซฟ สมศักดิ์-เปโตร สุรวิทย์ ธีรวิจารณญนนกุล, เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ (ครบรอบปี), วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

น.อันตน มารีย์ ซักกาเรีย พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา จิตต์ใจ สงวนแก้ว, ปู่ยอห์น เหงียนวันดิ๊ก, คุณย่า บุญมา แซ่ฮ้อ, คุณย่า บา แซ่เล, เบเนดิกโต อำพน-เทเรซา วิไล ชานนท์, ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา มาลี บุษยะมา, บรรพบุรุษและญาติสนิทมิตรสหายของ เทเรซา พัชมน เชี่ยวชาญชูสกุล, มารีอา เงิน ธาราชัย, สมัย วงษ์เวียน, ละม่อม วงศ์ภักดี, คุณยาย กิมฮวย, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

น.มารีย์ กอแรตตี พรหมจารี และมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล ภูมิใจ สงวนแก้ว, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิโก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, อันตน อ๋อ ซิมฮั้ว, ยอแซฟ เบี้ยว อื้อพูลผล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวง จางเฮง-ลิ้มเง็กเม้ง แซ่ก๊วย, ป้าแน่งน้อย ชีรานนท์ และบรรพบุรุษ, เปาโล วิชัย-เทเรซา สมพิศ ธาราฉัตร, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, มารีอา ปราณี สุขอารี, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ คุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา, วันเกิด เปาโล บุญเปี่ยม มาตย์เมือง

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด เปาโล บุญเปี่ยม มาตย์เมือง, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา,อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา เซี้ยะกิม แซ่ชือ, มารีอา เสียมลั้ง แซ่ชือ, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ราฟาแอล ชะรื่น-มารีอา เฉลียว ฤกษ์พิไชย, ยวง วิเชียร ธาราฉัตร, มารีอา ประหลาด แย้มสะอาด,วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร มนตรา อู่สำราญ, ตามจุดประสงค์ผู้ขอ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อันนา จรัล วิลาลัย, มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว พันธุมจินดา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน,ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 9

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา ปัณฑวังกูร, มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว,อแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ฟรังซิส วุฒิภัทร จิวรฤกษ์, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, แบร์นาแด๊ต ณัฐชวัล สายพรไพศาล, ฟรังซิสเซเวียร์ กฤตเมธ หลิ่วโรจน์ทรัพย์, ครอบครัว คุณประธาน โคมิน, มารีอา เมธาวี ชีวะเรืองโรจน์, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, สุขภาพ-หน้าที่การงาน มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, นายสมชาย-นางยุรินทร์-น.ส.สาลิล อันธพันธ์, นายสิทธิ์พิเชษฐ์ ศิรบรรเทิง, ครอบครัว อ่องแสงคุณ, นายเรืองศิริ สาครพันธรักษ์, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, ครอบครัว คุณระวีวรรณ ชมจินดา, ครอบครัว เปโตรนิลลา สมจิตร, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, นางละออ เอี่ยมบำรุง, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, นางรุ่งอรุณ บุณยรัตพันธุ์, มาร์ธา นลิน ดาวรัตนหงษ์, เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข และครอบครัว, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, มารีอา วณี วงศ์รักศักดิ์, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว มาตุกุล, ครอบครัว “อภิชาตะพงศ์”, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา ลำดวน โสภาษิต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง,ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร โม่-มาร์ธา เตือ, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, มารีอา ลักษณา เทพศิริ, เปโตรริสยิส สมบัติ มากสินธุ์, เปโตร นพพล แก้วเชยชิด, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, ยอแซฟ ธนาชัย (ประเสริฐ) เสนาจักร, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ,ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-แทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, นายโษฑษธา ฤดีใจ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, ยอแซฟ สุชน แพงไพรี, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, คุณสมชัย โรจน์กานต์วงศ์, มารีอา ปราณี สุขอารี, เบเนดิกโต จำรัส สุขอารี, มารีอา แก้วครองขวัญ สุขอารี, มาการิต อ่างแก้ว, คัทริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, วิญญาณของพ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน, อันนา แพรวพรรณ-เปโตร ศราวุธ สุขุม, ยอแซฟ วิสิทธิ์ ยามสุข, เบเนดิกโต บีนีโต้ ดูมักทอย, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, มัตตา เหว่-มัตตา ท้าย หว่างถิ, เปโตร เหลียว-เปโตร ศึก มายวัน, ปู่ย่าตายาย, น้องบอย, อักแนส มาลี ลวสุต, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, แพททริค ปิติ-มารีอา แสงทอง-เลโอ สันติ-มีคาแอล ปิยะ-เฮนรี่ มนตรี โรจน์เสรี, ย่าสมจิต-ปู่สะอาด อันธพันธ์, อันตน แสวง ศุระศรางค์, ดอมินิโก สวัสดิ์ ชมจินดา, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, กาโลโล สยาม-มารีอา ยู่ซือ สังขรัตน์, ยอแซฟ ไพฑูรย์-มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, อัลแซลโม สมพงษ์ ลวสุต, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, นายปรีชา แววแสง, วิญญาณในไฟชำระ

______________________________________________

The disciples of John approached Jesus and said, “Why do we

and the Pharisees fast much, but your disciples do not fast?”

_______________________________________________

3 July 2017

Saint of the day

St. Thomas, Apostle

-Feast

_______________________________

4 July 2017

In the USA:

Independance Day

_______________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

25 June 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 26 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 26 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017

_____________________________________

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

ปีที่ 51 ฉบับที่ 26 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017

“Whoever denies me before others,

I will deny before my heavenly Father.”

 

บาปและความตาย   ความเชื่อฟังและชีวิต

“บาปเข้ามาในโลกเพราะมนุษย์คนเดียว และความตายเข้ามาเพราะบาปฉันใด ความตายก็แพร่กระจายไปถึงมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปฉันนั้น”

เวลาอ่านประโยคดังกล่าวของนักบุญเปาโล เราอาจจะเกิดความสับสนในความหมายของคำว่า บาป และความตาย

ถ้าอาดัมและเอวาไม่ทำบาป มนุษย์ก็จะไม่ตาย แต่เพราะอาดัมและเอวาทำบาป มนุษย์จึงต้องตาย เพราะฉะนั้นพวกเราจึงรุมประณามอาดัมและเอวา จากการที่ท่าน 2 คนได้ทำบาป

คำว่า บาป คือการประพฤติขัดคำสั่งของพระเป็นเจ้า ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งอันใด สำหรับอาดัมและเอวา พระเจ้าทรงสั่งว่า “ท่านจะกินผลไม้จากต้นไม้ทุกต้นในสวนได้ แต่อย่ากินจากต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว วันใดที่ท่านกินผลไม้จากต้นนั้น ท่านจะต้องตาย” (ปฐมกาล 2 ข้อ 16-17) จากคำสั่งดังกล่าว มนุษย์ก็เริ่มตีความว่า ผลไม้ต้องห้ามนั้นคือ ผลแอ๊ปเปิ้ล ไม่รู้คิดกันมาได้อย่างไร กลายเป็นการโต้เถียงระหว่างบุคคลที่ทำตนเป็นผู้รอบรู้ ว่าผลไม้นั้นก็คือ แอ๊ปเปิ้ลต้องห้าม คิดกันจนเละเทะเลยเถิด

แค่กินผลไม้เพียงลูกเดียวจะทำให้ตายได้อย่างไร?

มนุษย์มักจะทำตัวเป็นผู้รอบรู้ แต่ไม่รู้จักแยกแยะ

มนุษย์เกิดมาก็ต้องรู้จักปฏิบัติตามคำสั่งของพระ ผู้ทรงสร้างตนและให้ชีวิตแก่ตน ถ้าขัดขืนคำสั่งของพระได้ เท่ากับมนุษย์ตั้งตัวเป็นใหญ่ด้วย ความไม่เชื่อฟัง ความไม่เชื่อฟังของมนุษย์ ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระ อีกทั้งยังทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองอีกด้วย

ส่วนความหมายของความตายก็เช่นกัน ท่านเปาโลอธิบายเรื่องของความตาย ซึ่งมีความหมายไม่ใช่ การหมดลมหายใจ หรือ การสิ้นสุดของชีวิตในโลก พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีธรรมชาติของการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ความหมายของความตายของท่านเปาโลก็คือ ชีวิตที่ตัดขาดจากพระเป็นเจ้า อันเกิดจากความไม่นบนอบเชื่อฟังขณะยังมีลมหายใจ

    คนที่ไม่เชื่อฟัง หรือละเมิดคำสั่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระเป็นเจ้า ก็เท่าตัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับพระ เขายังมีลมหายใจ เดินไปเดินมาได้ แต่ก็เป็นคนที่ตายไปแล้ว

การขัดคำสั่งของบิดามารดาเดิมเป็นพฤติกรรมที่ตกทอดมายังลูกหลานจนถึงยุคปัจจุบัน และความตายก็ยังเป็นผลของความไม่เชื่อฟัง ที่ส่งต่อมาจนถึงตนยุคปัจจุบันเช่นกัน มันเป็นพฤติกรรม สืบสายเลือด

    พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงสืบสายเลือดของความเป็นมนุษย์ พระองค์มาบังเกิดเพราะความนอบน้อมเชื่อฟัง ทรงสอนให้พวกเรารู้จักนบนอบเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า และความเชื่อฟังนี้จะนำมาซึ่งความไม่ตาย อันหมายถึงชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดเวลา

            สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_________________________________________

Simon Peter said in reply,

“You are the Messiah, the Son of the living God.”

______________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ทางสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

   ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง

   สำหรับเด็กที่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

  รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์

 1. เปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป

    เรียนทุกวันอาทิตย์  เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

 1. ถุงทานนักบุญเปโตร (St.Peter’s Peance)

    วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม เป็นวันสมโภชนักบุญเปโตร และเปาโล

   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมกับวัดต่าง ๆ ทั่วโลก จัดส่งถุงทานของวัด และส่งมอบให้สมเด็จพระสันตะปาปาจะได้ทรงนำไปใช้ตามพระราชประสงค์ ในการเสด็จเยี่ยมเยียน เดินทาง พบปะและเพื่อช่วยเหลือตามพระราชอัธยาศัย ให้เราช่วยพระสันตะปาปาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

        ดังนั้น วัดสามเสนของเราจะรวบรวมถุงทาน ตั้งแต่ค่ำวันเสาร์ที่ 1 ก.ค. และทุกรอบมิสซาวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค.ศกนี้ จัดส่งไปที่สำนักพระสังฆราชต่อไป จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมบริจาคเงินใส่ถุงทานในวันดังกล่าว

 1.  พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนกรกฎาคม)

    วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม ศกนี้ ในมิสซารอบ 10.00 น.

    แจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

 1.  ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

    ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม ศกนี้

“Why do you notice the splinter in your brother’s eye,

but do not perceive the wooden beam in your own eye? “

____________________________________________

ขอขอบคุณ        เ

ทเรซา วรางคณา รุ่งเรืองผล

                บำรุงวัด       500     บาท

ซ่อมแซมวัด

 1. ไม่ออกนาม                    5,000        บาท
 2. ไม่ออกนาม                    1,000        บาท

        3. มารีอา เทกลา พัชรนันท์ มหัคฆพงศ์        1,000        บาท

 

“Enter through the narrow gate; for the gate is wide and the road

broad that leads to destruction, and those who enter through it are many.

___________________________________________

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 2)

ฟรังซิสโก กันต์ กลิ่นส่ง

        บุตร                นาย วิศิษฐ์ – มารีอาเทเรซา เรวดี กลิ่นส่ง

        กับ                            นางสาว ณิชยา โกศลวงศ์

        บุตรี                นาย ณรงค์ – นางวิยะดา โกศลวงศ์

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

“Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing,

but underneath are ravenous wolves.

___________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่าน

นักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา ทรงห่วงใยในปัญหาเรื่อง การทำลายสภาพแวดล้อมของมนุษย์ว่า เป็นเรื่องร้ายแรงมาก พระองค์ทรงตรัสว่า พระเจ้ามิได้เพียงทรงมอบหมายโลกให้แก่มนุษย์เท่านั้น แต่ยังทรงประทานชีวิตให้เป็นพระพรที่มนุษย์จะต้องปกป้องดูแล ให้พ้นจากความเสื่อมทรามในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อปกครองดูแลสังคมปัจจุบัน พัฒนามนุษย์ให้มีคุณลักษณะทางศีลธรรม ต้องเคารพในเพื่อนมนุษย์ ต้องใส่ใจในโลกธรรมชาติรอบ ๆ ตัวตนเอง ใส่ใจในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระบบที่เป็นระเบียบ  

*** มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงสภาพต่าง ๆ ได้นั้น จะต้องพัฒนาตนบนรากฐานแห่งพระพรต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงประทานให้ตั้งแต่สร้างโลก***

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเตือนใจให้เราตระหนักว่า สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ถูกทำร้าย บาดเจ็บ เพราะการประพฤติปฏิบัติที่ขาดความรับผิดชอบของเรามนุษย์และในที่สุด พระองค์กล่าวว่า ทุกสิ่งเกิดจากสิ่งชั่วร้ายประการเดียว และด้วยความห่วงใยฉันบิดา พระองค์เตือนพวกเราว่า ** มีอำนาจบางอย่างอยู่เหนือเรา ทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งอื่นใด นอกจากตัวเราเอง **

พ่อแม่พี่น้องที่รัก จากสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลกบ้านที่เราอาศัยอยู่รวมกันนี้ ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า

ทำไม  ผู้คนบางกลุ่ม ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จึงยังให้อำนาจบางอย่าง ทำให้มองเห็นแต่ตนเอง นำขยะมาทิ้งก่อนเวลาที่ทางวัดเคยขอร้องไว้ แม้ว่าสภาภิบาลที่เขาทำหน้าที่ เขียนข้อความแจ้งให้ทราบ ปะไว้ เตือนแกมขอร้องในวันแห่ศีลมหาสนิท ก็ยังมีบุคคลดังกล่าว นำขยะมาวางต้อนรับขบวนแห่อีก

ทำให้คิดถึงคำเทศน์สอนของคุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อบอกพวกเราว่า พระเยซูเจ้าทรงนบนอบถ่อมตนกับพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์กล่าวเสกศีลบนพระแท่น หวังว่าพี่น้องคงยังจดจำได้นะคะ

และขณะที่ประธานพิธีอัญเชิญศีลมหาสนิท ผ่านกองขยะที่คนบางกลุ่มนำไปวางต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงนบนอบ น้อมรับกองขยะนั้นอย่างสงบเงียบ มีเจ้าของขยะคนไหนบ้างที่ถูกพระเยซูต่อว่า หรือลงโทษ ก็ไม่มีแม้สักคนเดียว

    อยากจะถามบุคคลที่นำขยะไปทิ้งในวันนั้นว่า “ทำร้ายพระองค์ทำไม”

Simon Peter said in reply,

“You are the Messiah, the Son of the living God.”

______________________________________________

“Lord, if you wish, you can make me clean.”He stretched out his hand,

touched him, and said, “I will do it. Be made clean.”

_________________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

 

จันทร์ที่ 26

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ อากุสติโน ชาคริต ภัทรพิศาล, ยอแซฟ นภัทร ภัทรพิศาล, เปโตร ธนภัทร ภัทรพิศาล, มารีอา จันทร์แจ่ม สมบัติเจริญ

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เซอร์ เบเนดิกตา ทองสุข, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปาโล พีระศักดิ์ กายสุต

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, มารีอา เฟื่อง แซ่เร,อากาทา สิวลี สุรวรรณ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, เปาโล ซิม หฤทัย, เทเรซา วาสนา หฤทัย, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 27

06.00 น.

 

 

19.00 น.

น.ซีริล แห่งอเล็กซันเดรีย พระสังฆราชและนักปราชญ์พระศาสนจักร

อุทิศ ภราดา อลอยซิ้วส์, ภราดา มงฟอร์ต, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เทเรซา ละออง ทรงสัตย์,เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารี อองเชล อมร สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คล้ายวันเกิด นายปัณวัฒน์ งามละม้าย

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, มารีอา บุหงา สีสว่าง (ครบ 4 ปี), มารีอา หงษ์ แซ่ลี้, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซีสโก ทวีศักดิ์ ทรงสัตย์, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, เปาโล ซิม หฤทัย, เทเรซา วาสนา หฤทัย, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 28

06.00 น.

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.อีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ ภราดา ยอห์น เมรี่, ภราดา วินเซนต์ เมรี่, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา จิตต์ใจ สงวนแก้ว, คาโรโล ไพรัช รัตนกรัณฑ์, ยอแซฟ สกุล ทรงสัตย์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, มารีอา บุญชู โชติพงศ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา มาลี บุษยะมา, หลุยส์ สมคิด-เปโตร เปาโล สุดเขตร์ ตรีธารา, เปาโล ซิม หฤทัย, เทเรซา วาสนา หฤทัย, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 29

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ยวงบัปติสตา พัลลภ กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล ภูมิใจ สงวนแก้ว, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, อัมโบรซีโอ ปรีชา ทรงสัตย์, ภราดา ฮิวเบิร์ต, ภราดา เกร๊กกอรี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยวงบัปติสตา สิริ-มารีอา ระเบียบ-ยวงบัปติสตา วีรศักดิ์ ชุณหสุวรรณ, โทมัส บุญส่ง, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 30

06.00 น.

 

 

19.00 น.

น.ปฐมมรณสักขีแห่งพระศาสนจักรกรุงโรม

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในครอบครัว ศักดิ์สมวาศ, หลุยส์ ยอแซฟ สุชาติ เฮงเจริญ (ครบรอบวันตาย), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา,อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา เซี้ยะกิม แซ่ชือ, มารีอา เสียมลั้ง แซ่ชือ, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, หลุยส์ ยอแซฟ สุชาติ เฮงเจริญ (ครบรอบวันตาย), เปโตร อดุลย์ รัตนวลี, ราฟาแอล ชะรื่น-มารีอา เฉลียว ฤกษ์พิไชย, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 1

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ แด่คนในครอบครัว ศักดิ์สมวาศ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร มนตรา อู่สำราญ, ตามจุดประสงค์ผู้ขอ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, คุณเตือนใจ รุธิรกนก และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว รวมสำราญ และหลาน ๆ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มัตตา สำราญ ศิริกุล, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 2

06.30 น.

 

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก

สุขสำราญ ทัพพ์เทพ รุธิรกนก, มิ่งภิมุกข์ รุธิรกนก, รถสิทธิ์ รุธิรกนก

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม,ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา นัชรี มั่นศิล, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา-ยวงบัปติสตา สุบิน-อากาทา ทองดี ธิราศักดิ์, มาเซอร์ ฉลวย ธิราศักดิ์, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร,เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา ปัณฑวังกูร, มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ฟรังซิส วุฒิภัทร จิวรฤกษ์, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, แบร์นาแด๊ต ณัฐชวัล สายพรไพศาล, ฟรังซิสเซเวียร์ กฤตเมธ หลิ่วโรจน์ทรัพย์, ครอบครัว คุณประธาน โคมิน, มารีอา เมธาวี ชีวะเรืองโรจน์, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, สุขภาพ-หน้าที่การงาน มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, เปโตร ธรรมศลิษฎ์ พันธุเมธากุล, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว สำเนียง กิจนิจชีวะ และลูกหลาน, อักแนส นาตยา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ และครอบครัว, ผ่องศรี พนมอุปถัมภ์, เทเรซา จิตธิดา ทุมกานนท์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว มารีอา ทิพวรรณ ศิริกุล, มารีอา ธนิฏฐา สังข์เสือโพธิ์, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, วิเชียร-โรโครา ชาณญาต้า เหลืองจินดารัตน์, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม และครอบครัว, ครอบครัว แป้งประสิทธิ์,เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา ลำดวน โสภาษิต,มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, เปาโล ชูชีพ ชมจินดา, ยอแซฟ ธนาชัย (ประเสริฐ) เสนาจักร, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-แทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, แบร์นาแด๊ต ชฎาภรณ์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์, นายโษฑษธา ฤดีใจ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, เปโตร สนั่น-เปโตร ทวีป-ยอแซฟ สำอางค์-มารีอา กุหลาบ หอมประทุม, ตาสาย-ยายจำเนียร ประทุมแก้ว, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, เปโตร โม่-มาร์ธา เตือ, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอา, มนตรี-มานพ ประสานเกษม, นายไซเคียม แซ่ไซ และทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์-เอี่ยมบำรุง, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, อันนา มารศรี สิทธิโชค, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, ฟรังซิส สมยศ-ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค, เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, แคทเธอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ยอแซฟ สุชน แพงไพรี, มาการิต อ่างแก้ว, คัธริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, คุณสมชัย โรจน์กานต์วงศ์, อักแนส มาลี ลวสุต, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, ตระกูล สกุลทอง, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน และครอบครัวลูกหลานในตระกูลทุกคน, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, มารีอา สง่า ยังนึก, ยอแซฟ ประจง ยังนึก, ยอแซฟ สง่า แป้งประสิทธิ์, อันนา มณี แป้งประสิทธิ์, ยอแซฟ ภาคภูมิ วิไลทอง, ยอแซฟ สุเทพ เยาวสังข์, เทเรซา นลินี ก่อรักเศวต, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, คุณพ่อ ยอแซฟ เสวียง ศุระศรางค์, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว รวมสำราญ และหลาน ๆ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง-โรซา ลำใย สังขรัตน์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาโล สิงห์แก้ว วัฒนาวี, มารีอา สง่า วัฒนาวี, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, ยาโกเบ กิมเสียง สีสว่าง (ครบ 14 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

“Lord, I am not worthy to have you enter under my roof;

only say the word and my servant will be healed.

________________________________________

29 June 2017

Saints of the day 

Saint Peter and Saint Paul,

apostles –

Solemnity

SAINTS OF THE DAY

____________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

18 June 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 25 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 25 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017

_____________________________________

สมโภชพระกายพระโลหิตพระคริสตเจ้า

ปีที่ 51 ฉบับที่ 25 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017

As you go, make this proclamation:

‘The kingdom of heaven is at hand.’”

จนถึงทุกวันนี้พระเยซูคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท

ยังคงสั่งสอนพวกเราให้รู้จักมีความนอบน้อมเชื่อฟัง

วันฉลองสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้าวันนี้ เราก็มักจะคิดถึง และพูดถึง การประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าภายใต้ ปัง และเหล้าองุ่น ซึ่งเราเรียกกันในปัจจุบันว่าศีลมหาสนิท แต่ในสมัยเมื่อ 50 ปีก่อนในหนังสือคำสอนซึ่งแปลโดยพระคุณเจ้า ยอแซฟ ยวง นิตโย ท่านเรียกศีลนี้ว่า ศีลสุหรรษทาน พร้อมกับให้คำอธิบายตามหลักนิรุกติศาสตร์ของคำนี้ อันมีความเป็นมาต้นเดิมจากภาษากรีกและลาติน Eucharistia

ศีลมหาสนิทเป็นพระธรรมล้ำลึก หรือสมัยโบราณใช้คำว่า พระอคาธัตถ์ ของการประทับอยู่ของพระเยซูคริสตเจ้าภายใต้รูปปรากฏของปังและเหล้าองุ่น

พวกเราคริสตชนมักจะคิดถึง และพูดถึงการประทับอยู่ของพระองค์ แต่มักจะลืมคิดถึง ที่มาที่ไปของการประทับอยู่นั้น คือลืมคิดถึงว่า พระเยซูคริสตเจ้าเข้ามาประทับอยู่ได้อย่างไร? และทรงประทับอยู่เพื่ออะไร?

    หลายคนก็จะตอบทันทีว่า “ก็เพื่อพระองค์จะได้มีชีวิตสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์” ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้อง แต่สำคัญสุดก็คือ พระองค์ต้องการสอนบางสิ่งบางอย่างแก่เรา

    ในปี ค.ศ.2009 อันเป็นปีครบรอบการเสียชีวิตครบรอบ 150 ปี ของนักบุญยวง มารีย์ วีอันเนย์ พระสงฆ์ และพระศาสนจักรก็ประกาศให้ปี 2009 เป็นปีพระสงฆ์ (A year for Priests/Annus Sacerdotalis) และในจดหมายเปิดปีพระสงฆ์ ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2009 พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ตรัสให้ข้อคิดแก่พระสงฆ์ในหลาย ๆ เรื่อง แต่ที่สำคัญมาก ๆ พระองค์ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตพระสงฆ์ กับ ศีลมหาสนิท

พระองค์ได้พูดถึงความสำคัญ และความสูงส่งของศักดิ์สงฆ์ แต่ที่สำคัญสุด พระองค์ทรงชี้ให้ดูพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง เป็นต้นในเรื่องของความนอบน้อมเชื่อฟัง พระองค์ตรัสว่า “ดูซิ… การเป็นพระสงฆ์นั้นยิ่งใหญ่เพียงใด!….. พระสงฆ์พูดแค่คำสองคำ (นี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน) พระเป็นเจ้าก็ยอมนบนอบเชื่อฟัง เสด็จลงมาจากสวรรค์ เพื่อมาประทับอยู่ในแผ่นปังเล็ก ๆ นั้น…..”

“O, how great is the priest! … If he realized what he is, he would die… God obeys him: he utters a few words and the Lord descends from heaven at his voice, to be contained within a small host…”

    นี่คือที่มาที่ไปของการเสด็จมาประทับอยู่ในศีลมหาสนิทของพระเยซูคริสตเจ้า และสิ่งนั้นคือ ความนบนอบเชื่อฟังของพระองค์ พระเยซูคริสตเจ้าทรงนบนอบเชื่อฟังพระสงฆ์ แม้ในขณะถวายมิสซานั้นพระสงฆ์อาจจะยังเป็นคนบาปหรือยังอยู่ในสถานะบาป

    พระสันตะปาปาต้องการชี้ให้พระสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของความนบนอบเชื่อฟัง อันจะนำมาซึ่งความสนิทสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างชีวิตพระสงฆ์ กับชีวิตของพระเยซูเจ้า ชีวิตพระสงฆ์ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าผ่านทางความนบนอบเชื่อฟัง ไม่ใช่แค่การรับศีลมหาสนิท หรือถวายมิสซาประจำวัน แต่ต้องนบนอบเชื่อฟังในการปฏิบัติพระวาจาและคำสอนทุกข้อของพระองค์ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

    พระเยซูไม่ใช่แค่สอนพระสงฆ์ แต่สอนพวกเราทุกคนที่เป็นคริสตชนด้วย เราที่เข้าไปรับศีลมหาสนิท ต้องมองดูแบบฉบับของพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงนอบน้อมเชื่อฟัง และตัวเองที่เข้าไปรับพระองค์ในศีลมหาสนิทก็ต้องทำอย่างเดียวกันด้วย ที่จะนบนอบเชื่อฟังและปฏิบัติในสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนสั่ง ไม่ใช่แค่เดินไปรับศีล ด้วยความเคยชิน แต่ในชีวิตจริง ๆ ไม่เคย หรือไม่ค่อยปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์สักเท่าไร

 

            สวัสดี

                                   คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

______________________________________

“Give to the one who asks of you, and do not turn

your back on one who wants to borrow.”

ขอขอบคุณ

นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร    1,000    บาท

____________________________________

“You may be children of your heavenly Father, for he makes his sun rise

on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. “

 

 

 

__________________________________

“When you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your

Father in secret. And your Father who sees in secret will repay you.”

สภาภิบาลขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ซ่อมหลังคาวัด

 • ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม        50,000        บาท
 • ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น        20,000        บาท
 • คุณสุภาวดี เยาวสังข์        20,000        บาท
 • คุณสรชา กีรตินวนันท์        3,000        บาท
 • คุณนันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ        2,000        บาท
 • คุณไพฑูรย์ ยืนยง            2,000        บาท
 • คุณจงรักษ์ ดาวพิเศษ        2,000        บาท
 • คุณกัลยาลักษณ์ เกษมดาย        1,000        บาท

      ขอเชิญชวน     พี่น้องที่จะบริจาคทุนทรัพย์ช่วยซ่อมหลังคาวัดของเรา

             ต่อไปเชิญบริจาคได้ที่พระสงฆ์ทั้ง 3 องค์ค่ะ

 

 

 

________________________________

“Our Father in heaven, hallowed be your name,”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่าน

    สภาภิบาลมี ข่าวสำคัญเร่งด่วน ที่จะแจ้งให้พี่น้องคริสตชนทุกท่านรับทราบว่า

ขณะนี้ หลังคาวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ บ้านพระบิดา ของพวกเรา เกิดการชำรุดมากขึ้นเรื่อย ๆ อันเนื่องมาจาก กระเบื้องบางส่วนเสื่อมสภาพลงหลายแห่ง เมื่อมีกระแสลมพายุแรง ฝนตกหนัก เป็นเหตุให้กระเบื้องที่เสื่อมสภาพขยับตัว เกิดรอยแตกแยกขึ้น ทำให้ฝนรั่วลงมายังฝ้าเพดาน และไหลลงมาอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตรงข้างพระแท่นกลางทั้งซ้ายและขวา ตามเสาด้านบนน้ำฝนไหลเป็นทางลงมา รวมทั้งระเบียงมุข ด้านบนหอนักบุญฟรังฯ และตามจุดต่าง ๆ อีกหลายจุด

คุณพ่อทั้งสามองค์และสภาภิบาล มิได้นิ่งนอนใจ เสาะแสวงหาช่างซ่อมหลังคาอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่ง ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น สภาภิบาล ได้นำช่างมาซ่อมระเบียงมุขด้านบนหอนักบุญฟรังฯ และแก้ไขจนฝนหยุดรั่วลงมาแล้ว (ด้วยทุนทรัพย์ของท่านเอง) ต่อมาเมื่อฝนตกน้อยลง ก็ให้ช่างซ่อมหลังคาของโรงเรียนเปรมประชาขึ้นไปสำรวจหลังคาวัดอีกครั้ง ได้พบจุดที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนอีกมากมาย สภาภิบาลจึงระดมหาเงินทุนเพื่อซ่อมหลังคาได้จำนวนเงิน หนึ่งแสนบาท เพื่อให้ ดร.อภินันท์ และรอง ผ.อ.เกรียงศักดิ์ รีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน เงินจำนวนนี้ได้นำไปจัดซื้อกระเบื้องใหม่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จนหมด รวมทั้งค่าจ้างแรงงาน และทำการซ่อมจนเสร็จไปแล้วค่ะ

แต่พี่น้องคะ ความทุกข์ใจไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อฝนตกหนัก ก็ยังพบรอยรั่วอีก และอย่างไม่ลดละ ทีมงานได้ขึ้นสำรวจต่อและกำลังหาหนทางปิดรอยรั่วนั้นให้จงได้

พี่น้อง น่ายกย่องคนงานของวัด นำโดยคุณกิ่ง ทุกครั้งที่ฝนตก ไม่ว่าจะเป็นเวลาใด พวกเขาต่างก็หิ้วภาชนะรองน้ำ ผ้าขี้ริ้วไปคอยเช็ดน้ำฝน รอจนฝนหยุดตก ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ (ไปรับรางวัลบนสวรรค์กันนะน้อง ๆ)

______________________________________

“Come to me, all you who labor and are burdened,

and I will give you rest.

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 1)

ฟรังซิสโก กันต์ กลิ่นส่ง

        บุตร                นาย วิศิษฐ์ – มารีอาเทเรซา เรวดี กลิ่นส่ง

        กับ                            นางสาว ณิชยา โกศลวงศ์

        บุตรี                นาย ณรงค์ – นางวิยะดา โกศลวงศ์

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 

 

________________________________________

“John is his name,”

ประชาสัมพันธ์

 1.  พระสงฆ์ไปประชุม และพักผ่อนประจำปีร่วมกันในเขต 2   วันที่ 19 – 22 มิถุนายน ศกนี้

   จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่ 19 จนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 22  มิถุนายน ศกนี้

    นอกนั้นมีตามปกติ

 1.  ทางสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

    ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง

   สำหรับเด็กที่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

  รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์

 1. เปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป

    เรียนทุกวันอาทิตย์  เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

    ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.

    หลังพิธีมีแห่พระรูปพระหฤทัย

 1. ถุงทานนักบุญเปโตร (St.Peter’s Peance)

   วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม เป็นวันสมโภชนักบุญเปโตร และเปาโล

   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมกับวัดต่าง ๆ ทั่วโลก จัดส่งถุงทานของวัด และส่งมอบให้สมเด็จพระสันตะปาปาจะได้ทรงนำไปใช้ตามพระราชประสงค์ ในการเสด็จเยี่ยมเยียน เดินทาง พบปะและเพื่อช่วยเหลือตามพระราชอัธยาศัย ให้เราช่วยพระสันตะปาปาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

        ดังนั้น วัดสามเสนของเราจะรวบรวมถุงทาน ตั้งแต่ค่ำวันเสาร์ที่ 1 ก.ค. และทุกรอบมิสซาวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค.ศกนี้ จัดส่งไปที่สำนักพระสังฆราชต่อไป จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมบริจาคเงินใส่ถุงทานในวันดังกล่าว

___________________________________________

18 June 2017

 

The Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi) – Solemnity

 

 

 

______________________________________

23 June 2017

The Most Sacred Heart of Jesus –

Solemnity

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 19

06.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น.

น.โรมูอัลโด เจ้าอธิการ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ฟรังซีสกา ลมูล พันธุมจินดา, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก ยิ้ม โชติพงศ์, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, เปาโล ซิม หฤทัย, เทเรซา วาสนา หฤทัย (ครบ 1 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

อังคารที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

พุธที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.หลุยส์ คอนซากา นักบวช

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 22

 

06.00 น.

19.00 น.

น.เปาลิน แห่งโนลา พระสังฆราช

น.ยอห์น ฟิชเชอร์ และโทมัส โมร์ มรณสักขี

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 23

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, เปโตร ต่วน, อักแนส กิมลี้, ยอแซฟ สุนทร, มารีอา ธีรวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คล้ายวันเกิด 64 ปี มารีอา พรทิพย์ ตั้งตระการ, ครอบครัว ศุภวิไล, มารีอา รตาภา อาวะจินดา, อันนา สุดา รุธิรกนก

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, มารีอา จาด, เปโตร อดุลย์ รัตนวลี, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, โรซา ระเบียบ แสงประสิทธิ์, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, เปาโล ซิม หฤทัย, เทเรซา วาสนา หฤทัย, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 24

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สมโภช น.ยอห์น แบปติสต์ บังเกิด

อุทิศ มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ตามจุดประสงค์ผู้ขอ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อันนา สุดา รุธิรกนก, วันเกิด เทเรซา มณฑิรา โตสงวน, ครอบครัว รวมสำราญ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, มารีอา จินตนา แสงวณิช และหลานทั้ง 2, เทเรซา ปราณี หอมวิไล, เอลิซาเบธ ลำพูน โรจนสุธี, มารีอา สงบ สุขพัฒน์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, เปาโล ซิม หฤทัย, เทเรซา วาสนา หฤทัย, ยอแซฟ ธาตรี, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 25

06.30 น.

 

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรีวิทวัสพงศ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพลศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร,ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา ปัณฑวังกูร,มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, ครอบครัว รุจิรากร, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว,อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณ์ธรรม และครอบครัว, แบร์นาแด๊ต ณัฐชวัล สายพรไพศาล, ฟรังซิสเซเวียร์ กฤตเมธ หลิ่วโรจน์ทรัพย์, อักแนส นาตยา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ และครอบครัว, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว คุณประธาน โคมิน, กมล เตมัยสมิธิ, มารีอา เมธาวี ชีวะเรืองโรจน์, นางวีณา วงเวียน, ครอบครัว ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, เรยีนา สุดคนึง บูรณกฤตยากรณ์, จอห์น คุณณากร ทรัพยวณิช, ครอบครัว มารีอา ซิวอิม แซ่ลี้, ไชยภพ-ดาวิน-สุชา เหลืองจินดารัตน์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, นางละออ เอี่ยมบำรุง และทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, นางสุพรรณี จันทรสันติ, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, สุขภาพ-หน้าที่การงาน มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, มารีอา รัศมี ชานนท์, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว เปาโล ประเสริฐ แก้วศักดาศิริ, อันนา นิภา หอมประทุม, ฟรังซิส วุฒิภัทร จิวรฤกษ์, มาตินนา สมฤดีไวกาสี, เปโตร ธรรมศลิษฎ์ พันธุเมธากุล, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา ลำดวน โสภาษิต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, โรซา ระเบียบ แสงประสิทธิ์, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ฟรังซิสโก ชาญ อานามนารถ, อันนา เฟือง หอมวิลัย, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง,เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, เปาโล ชูชีพ ชมจินดา, ยอแซฟ ธนาชัย (ประเสริฐ) เสนาจักร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปโตร สนั่น-เปโตร ทวีป-ยอแซฟ สำอางค์-มารีอา กุหลาบ หอมประทุม, ครอบครัว ชนวัฒน์, ครอบครัว สิทธิ, ครอบครัว เค้ามูล, ครอบครัว ไทยมี, เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, โยเซฟ จันทร์-มารีอา ฮ้อง แก้วศักดาสิริ และญาติที่ล่วงลับ, ตระกูล “สกุลทอง”, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, นางวิมล ดาวรัตนหงษ์ และครอบครัว ดาวรัตนหงษ์ที่ล่วงลับ, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-แทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, กาโรโล สยาม-มารีอา ยู่ซือ สังขรัตน์, โรซา ลิ้ม สอนเทพ, ฟรังซิสโก บานเย็น สอนเทพ, เปาโล สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, แบร์นาแด๊ต ชฎาภรณ์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์,มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, เซซีลีอา จินดา-คุณตา เลียน ราชกิจ, เอลิซาเบธ ลำพูน โรจนสุธี, นายโษฑษธา ฤดีใจ, เปาโล สวิง-โรซา สุภาพ ศุระศรางค์, อันนา วารี ยังนึก, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, โรโดโฟ้-ริซาลิน้า-เฟอร์มิน่า แมนซาโน, วิญญาณ “น้องน๊อต”, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ดวงวิญญาณในสกุล สังขรัตน์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, เปโตร โม่-มาร์ธา เตือ, เปาโล ซ่งเง็ก-อังเดร เลี่ยงเพียว แซ่ฉั่ว, มาการิตา มุ่ยเอง แซ่ตั้ง, มารีอา พรเพ็ญ ฉายาประจักษ์กุล, เปาโล ซิม หฤทัย, เทเรซา วาสนา หฤทัย, อันนา มารศรี สิทธิโชค, อักแนส มาลี ลวสุต, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว รวมสำราญ, การดำเนินกิจการของ คุณสามารถ ฉ่ำประวิง และทุกคนในครอบครัว

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง-โรซา ลำใย สังขรัตน์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มาร์ธา ลักขณา สันติพร, เปาโล สิงห์แก้ว วัฒนาวี, มารีอา สง่า วัฒนาวี, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์ อัลแซลโม สมพงษ์ ลวสุต, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

_____________________________________

24 June 2017

The Nativity of Saint John the Baptist

– Solemnity

 

_________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

11 June 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017

________________________________

สมโภชพระตรีเอกภาพ

ปีที่ 51 ฉบับที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017

For God did not send his Son into the world to condemn the world,

but that the world might be saved through him.

น้ำหนึ่งใจเดียวไม่เกิดถ้าไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับพระเจ้า

    สมโภชพระตรีเอกภาพวันนี้ โมเสสกราบทูลพระยาห์เวห์ (หมายเหตุ ใช้ชื่อพระยาห์เวห์ ก็เพราะพระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์ ปี 2014 ก็ใช้ชื่อนี้เช่นเดียวกัน) ขอให้ทรงรับชาวยิวไปเป็นสมบัติของพระองค์ “…..ขอพระองค์ทรงรับข้าพเจ้าทั้งหลายไว้เป็นสมบัติของพระองค์เถิด” (อพยพ 34:9)

ส่วนในพระวรสารนักบุญยอห์นในวันนี้ พระเยซูเจ้าก็ตรัสในลักษณะเดียวกัน “…..พระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น” (ยอห์น 3:17)

แต่ประโยคสำคัญอยู่ตรงนี้ “ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ…..” (ยอห์น 3:18) และแน่นอน ความเชื่อในพระบุตร หรือถ้าจะให้ชัดเจนกว่านั้นก็คือ ความเชื่อฟังในพระบุตรจะนำพาคน ๆ นั้นไปสู่ความรอดพ้น

    ความรอดพ้นนั้นคืออะไร? นักบุญเปาโลอธิบายไว้อย่างชัดเจนในจดหมายของท่านวันนี้เช่นเดียวกัน “พี่น้องทั้งหลาย จงชื่นชมเถิด จงปรับปรุงตนให้ดีพร้อม จงให้กำลังใจกัน จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จงดำเนินชีวิตอย่างสันติ แล้วพระเจ้าแห่งความรักและสันติจะสถิตกับท่าน” (2 โครินธ์ 13:11)

ความรอดพ้น เกิดจากการประทับอยู่ขององค์พระเจ้าแห่งความรักและสันติสถิตอยู่กับเรา ในตัว และในชีวิตของเรา และนั่นคือความหมายของความรอดพ้น

    แต่กระบวนการของการอัญเชิญองค์พระเจ้าแห่งความรักและสันติให้เข้ามาประทับในชีวิตของเรา พระเยซูเจ้าก็ได้แนะนำและให้แนวทางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา” (ยอห์น 14:24)

นี่คือกระบวนการของการสร้างชีวิตที่ชิดสนิทกับพระเจ้า หรือที่เรียกว่า ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพระเจ้า ด้วยการยอมเชื่อฟังพระเจ้า และยอมปฏิบัติตามพระวาจาและคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้า ในทุกข้อทุกประการ

    ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพระเจ้าจะนำไปสู่ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนคริสตชน หรือที่เราเรียกกันในภาษาปัจจุบันในพระศาสนจักรคาทอลิกไทยว่า ชุมชนแห่งความเชื่อ

    น่าจะลองมาพิจารณากันสักนิดหนึ่งว่า ชุมชนแห่งความเชื่อนั้น เกิดขึ้นจริงหรือยัง? ในพระศาสนจักรไทยของเราในปัจจุบัน พระศาสนจักรไทยที่ก่อกำเนิดมาเกือบ 350 ปีแล้ว

ตัวบ่งชี้ก็ได้แก่ 2 – 3 ประโยคของนักบุญเปาโลในจดหมายของท่านในวันนี้ “พี่น้องทั้งหลาย จงชื่นชมเถิด จงปรับปรุงตนให้ดีพร้อม จงให้กำลังใจกัน จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จงดำเนินชีวิตอย่างสันติ….. จงทักทายกันด้วยการจุมพิตศักดิ์สิทธิ์…..” ฯลฯ

จะทำอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อ ชีวิตของพระเจ้าต้องอยู่ในตัวของเราก่อน และพระเจ้าจะเข้ามาอยู่ในตัวเราได้ก็ต่อเมื่อ เรายอมเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้า แต่การที่เราจะสามารถยอมปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้าได้ก็ต่อเมื่อ เรายอมเลิกนึกถึงตัวเอง ยอมเลิกเอาตัวเองเป็นใหญ่ ยอมเลิกความเห็นแก่ตัว ยอมเลิกเอาเปรียบคนอื่น ยอมเลิกการทำร้ายคนอื่นด้วยวิธีการต่าง ๆ และสุดท้ายต้องยอมเป็นผู้แพ้ อย่างที่พระเยซูเจ้าทำให้เราดูเป็นตัวอย่าง ด้วยการยอมตายของพระองค์บนไม้กางเขน  

    มีข้อสังเกตนิดหนึ่ง คือ ในเอกสาร “กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 หัวข้อ ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” เป็นเอกสาร 48 หน้า มีประโยคหนึ่งที่สำคัญปรากฏอยู่ทั่วไปในเอกสารดังกล่าว นับได้ 27 ครั้ง ประโยคนั้นคือ “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ความคาดหวัง หรือความฝันดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเสียก่อน ก่อนที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้อง

                           

            สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

       ________________________________

“Blessed are they who mourn, for they will be comforted.”

“Blessed are the merciful, for they will be shown mercy”

ขอขอบคุณ

 1. ดร.เอก ดำเนินเกษม

            บำรุงวัด            20,000        บาท

 1. มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน

            บำรุงวัด            1,000        บาท

 1. อุทิศ อันนา เฉลียว เคนแก้ว

            บำรุงวัด              500        บาท

 1. คุณวิทยา ทรัพย์เจริญ

            สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน    5,000        บาท

 1. คุณอารยา ทรัพย์เจริญ

            สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน    5,000        บาท

 1. คุณวีระวัฒณ์ ทรัพย์เจริญ

            สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน    5,000        บาท

 1. คุณวีรยา สวันตรัจฉ์

            สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน    5,000        บาท

_________________________________

“Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket;

it is set on a lampstand, where it gives light to all in the house. “

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน ศกนี้ เป็นวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า มิสซาเวลา 10.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ขอพี่น้องทุกท่านเข้าร่วมขบวนแห่ด้วยความเคารพพระกายพระโลหิตของพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจของเรา สงบ สวดภาวนา ขับร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ในขณะร่วมขบวนแห่ด้วยนะคะพี่น้อง

    จุดเคารพอวยพรศีลมหาสนิท มี 4 จุดดังนี้ค่ะ

จุดที่ 1 ที่พระโต  จุดที่ 2 ในโรงเรียน ซ.ฟ. (สำหรับจุดเคารพศีลฯ จุดนี้ ขอให้พี่น้องทุกท่านเดินเข้าไปร่วมพิธีที่สนามของโรงเรียนด้วย อย่ายืนรออยู่ด้านหน้าโรงเรียนค่ะ เพื่อแสดงออกถึงการรวมดวงใจของพวกเราถวายแด่พระกายพระโลหิตของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน และเพื่อขบวนแห่ออกจากเซนต์ฟรังฯสง่างาม มีพวกเราสัตบุรุษเดินตามพระองค์ไป จุดที่ 3 อยู่ที่เวทีหน้าตึกตาปีค่ะ   จุดที่ 4 อยู่ในวัดบนพระแท่นใหญ่ จุดนี้สำคัญมาก เพราะเป็นจุดสุดท้ายที่พวกเราทุกคนจะเคารพและรับพรศีลมหาสนิท หากทุกคนไม่เข้าไปและกลับกันหมด พระเยซูเจ้าคงจะเสียพระทัยนะคะ พวกเราจงอย่ากระทำกับพระองค์เช่นนั้นเลย

สถานที่ที่พี่น้องจะจอดรถมีบริการดังนี้ค่ะ

① ในโรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ

② ลานจอดรถหน้าตึกตาปี จอดได้ด้านชิดวัดเท่านั้นค่ะ เพราะขบวนแห่จะเข้าเคารพศีลฯ

ที่เวทีของโรงเรียน

③ หน้าตึกธาราฉัตร   ④ ถนนตลาดเช้า    ⑤ ในโรงเรียนพันธะศึกษาพิทยา

สถานที่ห้ามจอดรถเด็ดขาด คือ

① หน้าศาลาสันติสุข เพราะขบวนแห่ศีลจะออกประตูด้านนั้น เพื่อแห่เข้าวัด

② บริเวณข้างเกาะกลางลานหน้าวัดทั้งสองด้าน เพราะเป็นที่ตั้งขบวนแห่ออกและแห่เข้า

③ บนถนนตามทางที่ขบวนแห่จะผ่านไป (หากมีรถจอดเกะกะจะไม่งามเลย)

การนำขยะมาทิ้ง

    กรุณานำขยะมาวางหลังจากขบวนแห่จบสิ้นแล้ว พี่น้องทุกท่านต้องร่วมแรงร่วมใจกันเตือนเพื่อนบ้านที่ชอบเห็นแก่ตัวด้วยค่ะ เพื่อหมู่บ้านสามเสนของเราทุกคน (สะอาดงดงามตา)

_____________________________________

“Whoever breaks one of the least of these commandments and

teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven.”

_________________________________________

“Whoever eats my flesh and drinks my blood

remains in me and I in him”

ประชาสัมพันธ์

 1.  พระสงฆ์ไปประชุม และพักผ่อนประจำปีร่วมกันในเขต 2   วันที่ 19 – 22 มิถุนายน ศกนี้

   จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่ 19 จนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 22  มิถุนายน ศกนี้

    นอกนั้นมีตามปกติ

 1.  ทางสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

    ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง

   สำหรับเด็กที่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

  รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์

 1. เปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป

    ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้

    โทร.02-2430060-2

        โดยเริ่มเรียนในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน เป็นต้นไป

        เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีเคารพศีลมหาสนิท

    โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

    ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน ศกนี้  เวลา 10.00 น.

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

    ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.

    หลังพิธีมีแห่พระรูปพระหฤทัย

 1. วันนี้

        มีฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

        ระหว่างเวลา 9.00 น. – 11.30 น.

           ที่ห้องกลาง  ใต้ตึกบ้านพักพระสงฆ์   

 

_______________________________________

“If your right eye causes you to sin,

tear it out and throw it away.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 12

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ คุณวรารัตน์ เต่งตระกูล

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, เปาโล หลวงวิจารณ์ ปัสตุระกิจ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 13

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.อันตน แห่งปาดัว พระสงฆ์และนักปราชญ์

สุขสำราญ แบร์นาแด๊ต รังษี, ยวง โกวิทย์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, นายอานนท์-นางกวี แจ่มสายพงษ์, นายสงวน สายสิญฐ์, นายอุทัย เจริญสุขใจ, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์)เตชะเสน, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอา โรซา สมใจ กิจเจริญ, เบเนดิกโต ผล-มารีอา ไสว สุขเกษม, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, เปโตร มณี วิไลทอง, อันนา ละมัย วิลักษณานนท์, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 14

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์,มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์ (ครบ 25 ปี), มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, นายธวัช ใจภักดี, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, มนตรี-มานพ ประสานเกษม และปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, มารีอา มาลี บุษยะมา, เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์ (ครบ 25 ปี), มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, มารีอา พรรณี เยาวสังข์, อิกญาซีโอ วิชิต-มารีอา ละเมียด ทรัพย์เจริญ, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 15

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์,ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มีคาแอล ประมงค์ ตรีธารา, คาโลโร ไพรัช รัตนกรัณฑ์, มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, คุณประยูร-มารีอา ยุพา คุ้มคง, นายแก้ว ยศธิ, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เทเรซา สาจิตต์ จันตะบุตร, มารีอา เงิน ธาราชัย, ยอห์น สุชา ธาราวร, เปโตร สนั่น-เปโตร ทวีป-ยอแซฟ สำอางค์-มารีอา กุหลาบ หอมประทุม, เปาโล สมบูรณ์ เจ็งสืบสันต์, เกรโกรี สุวัฒน์ เพชรเอือง, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, เปโตร โสภา ทรัพย์เจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 16

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, คุณตาน้อย-คุณยายทองดี แสงมณี, อันนา มะลิ จึงประไพ, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, ยวง พัวกุ๋ย แซ่พัว, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, เปาโล วิชัย-เทเรซา สมพิศ ธาราฉัตร, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, อันนา แคล้ว อาทิตย์ฉาย, เทเรซา มะลิ ทรัพย์เจริญ, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 17

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา อนันศรี ธนาคม, ตามจุดประสงค์ผู้ขอ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สำหรับชาว ย.อ. และผู้มีพระคุณแก่ ย.อ.ทุกท่าน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, ฟรังซิสโก ด๋าย-อันนา เนย ยินดีเวช, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ฟรังซิสโก พ.ท.หรั่ง ดิษฐสัตย์ธรรม, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, เปาโล ประยูร หอมวิไล, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวามิตร-อันนา โด๊ย-เปโตร แทน-มารีอา ละออง รวมสำราญ,มารีอา ทัศนีย์-เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง เนียมวิัวัฒน์, อุทิศแด่ พระสงฆ์ นักบวช บรรดาคณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ล่วงลับไปแล้ว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 18

06.30 น.

 

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม,อันนา นัชรี มั่นศิล, ครอบครัว พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ,อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, มารีอา ลำไย มาลีวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปัณฑา ปัณฑวังกูร, มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มารีอา นุชนาถ ปัณฑวังกูร, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, นายพิทูร สุวรรณชัย, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย, ครอบครัว รุจิรากร, คุณวันเพ็ญ ครรชิตธนบดี และครอบครัว, ครอบครัว อุดมกิจ, คุณผ่องศรี พนมอุปถัมภ์ และลูกหลาน, เปโตร สุชาติ พัฒนกิจดำรงค์, นายพงษ์เทพ ดาวรัตนหงษ์, นางละออ เอี่ยมบำรุง, ครอบครัว แตงแก้ว, เฟลาโต ภีรภัช สาริกบุตร,นางอำไพ ชูแสง, ลูซีอา อนงค์ลักษณ์ อนุสรณ์เสรีชัย, นางสุพรรณี จันทรสันติ, เปาโล สมบัติ อนุพันธ์, เพ็ญวดี ธาราฉัตร, อนุชา แก้วจินดา, ครอบครัว เสรีสำราญ, ครอบครัว มาตุกุล, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณ์ธรรม และครอบครัว, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, มารีอา วราภรณ์ นิมิตชัยธรรม, มารีอามักดาเลนา สุนีย์ โอสกุล, อันนา สริตา พฤกษอรุณ แลครอบครัว, แบร์นาแด๊ต ณัฐชวัล สายพรไพศาล, ฟรังซิสเซเวียร์ กฤตเมธ หลิ่วโรจน์ทรัพย์, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, Mrs.Sue Markaretealton, คุณมรกต (อ้อย) เพื่อนนักเรียนเซนต์ฟรังฯ, ครอบครัว คุณประธาน โคมิน, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, ฟรังซิสโก ชาญ อานามนารถ, อันนา เฟือง หอมวิลัย, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, อันนา สุภาพ เหวียน, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, โยเซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, ลอเรนโซ มานะ เสรีสำราญ, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์ และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, เปาโล ชูชีพ ชมจินดา, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ๊ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, ยอแซฟ ธนาชัย (ประเสริฐ) เสนาจักร, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, เปโตร สนั่น-เปโตร ทวีป-ยอแซฟ สำอางค์-มารีอา กุหลาบ หอมประทุม, ครอบครัว ชนวัฒน์, ครอบครัว สิทธิ, ครอบครัว เค้ามูล, ครอบครัว ไทยมี, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ยวงบัปติสตา สุนทร อินจีน, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-แทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์ และเอี่ยมบำรุง, เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, เซซีลีอา จินดา-คุณตา เลียน ราชกิจ, มารีอา ลำดวน โสภาษิต, อันนา วารี ยังนึก, นายณัฐชนนท์กฤต เนื้อเย็น, แบร์นาแด๊ต ผล ฤกษ์โสภา, ซิลแวสแตร์ พันธุ์ธัช จิตต์จำนง, ยอแซฟ กุหลาบ-อันนา มณี ตรีโสภา, ตระกูล อนุพันธ์-ตระกูล ตันเจริญ, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, มาร์การิตา ละม่อม หอมวิไล, กาโรโล สยาม-มารีอา ยู่ซือ สังขรัตน์, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, คุณบุญยงค์ ฐาปนกุล, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาโล สิงห์แก้ว วัฒนาวี, มารีอา สง่า วัฒนาวี, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวามิตร-อันนา โด๊ย-เปโตร แทน-มารีอา ละออง รวมสำราญ, มารีอา ทัศนีย์-เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง เนียมวิัวัฒน์, เรอเนย์ สมนึก เตมียเสน, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

______________________________________

‘Do not take a false oath,

but make good to the Lord all that you vow.’

______________________________________________

The Most Holy Trinity – Solemnity

11 June 2017

The Most Holy Trinity –

Solemnity

©Evangelizo.org 2001-2017

 

 

 

 

_________________________________

13 June 2017

Saint of the day

St. Anthony of Padua,

(1195-1231)

©Evangelizo.org 2001-2017

_______________________________________________

11 June 2017

Saint of the day

St. Barnabas,

Apostle

 

©Evangelizo.org 2001-2017

 

 

 

__________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@