สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

ST. FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH IN BANGKOK, THAILAND. PLEASED TO WELCOME YOU WITH LOVE. ### LOVE ONE ANOTHER ### : John 13: 34-35.

SAINT FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH, BANGKOK, THAILAND วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน บ้านพักพระสงฆ์/สำนักงาน ๙๔ ถนนสามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กทม ๑๐๓๐๐ Tel. 02 243 0060 โทรสาร ๐๒ ๖๖๙ ๗๔๔๑ มิสซา ประจำวัน ๖.๐๐ น.และ ๑๙.๐๐ น วันเสาร์ เพื่อวันอาทิตย์ ๑๙.๐๐ น วันอาทิตย์ ๖.๓๐ ๘.๓๐ ๑๐.๐๐ น และ ๑๖.๐๐ น รับศีลอภัยบาป ก่อนมิสซา @@@@@@@@@@@@@@ Mass schedule: Monday – Friday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Saturday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Sunday 6:30 a.m. 8:30 a.m. 10:00 a.m. 16:00 p.m. The Sacrament of Reconciliation is available during the mass on Saturday 19:00 p.m. & Sunday. The confessionals on the outside of the main church, an aircon private box for confession with screened – separated. ########################################################### ########################################################### How Should We Prepare for Communion in the Home? What preparations should be made when a family member is homebound and holy Communion is brought to the home? What should be done about the room and surroundings? Start with the most important thing: creating an atmosphere conducive to prayer and reverence. Sometime before you expect the priest or eucharistic minister to come, turn off the TV and radio. Give the sick person time to pray and prepare for reception of Communion. Those who care for the sick may want to pray with them. The caregivers are allowed to receive Communion with the sick under the usual norms for Communion. When Communion is to be brought to the home, the ritual Pastoral Care of the Sick directs that those with the sick prepare a table covered with a linen cloth as the place where the minister will put the Eucharist until the time of Communion itself. There should be lighted candles on the table and, where customary, a vessel of holy water. I would add that it is wise also to put a spoon and glass of drinking water on the table, in case the sick person has difficulty swallowing the host. If the sick person is well enough to assist, he or she is encouraged to join with the caregivers in choosing some of the prayers and readings for the Liturgy of the Word. It is appropriate for one of the caregivers to meet the minister at the door of the home and lead the minister to the sickroom. Should the sick person want to go to Confession, the caregivers should withdraw until the Sacrament of Reconciliation has been completed. Then the caregivers and family members present should join in the Liturgy of the Word, making the proper responses to the prayers and readings. And it would be good afterward to give the sick person a bit of time to make a thanksgiving. From: St. Anthony Messenger Press ########################################################### September 2017 - Overview for the Month ::::::The month of September is dedicated to Our Lady of Sorrows, whose memorial the Church celebrates on September 15. September falls during the liturgical season known as Ordinary Time, which is represented by the liturgical color green. @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################## The Holy Father's Intentions for the Month of September 2017 ::::: Parishes: That our parishes, animated by a missionary spirit, may be places where faith is communicated and charity is seen. @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################## Feasts for September, 2017 ::::: The feasts on the General Roman Calendar celebrated during the month of September are: 3. Twenty-Second Sunday in Ordinary Time, Sunday 8. Birth of Mary, Feast 9. Peter Claver (USA), Memorial 10. Twenty-Third Sunday in Ordinary Time, Sunday 12. Most Holy Name of Mary, Opt. Mem. 13. John Chrysostom, Memorial 14. Exaltation of the Holy Cross, Feast 15. Our Lady of Sorrows, Memorial 16. Cornelius and Cyprian, Memorial 17. Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time, Sunday 19. Januarius, Opt. Mem. 20. Andrew Kim Taegon, Paul Chong Hasang and Companions, Memorial 21. Matthew, Feast 23. Pio of Pietrelcina, Memorial 24. Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time, Sunday 26. Cosmas and Damian, Opt. Mem. 27. Vincent de Paul, Memorial 28. Wenceslaus; Lawrence Ruiz and Companions; St. Simón de Rojas O.SS. (Spain), Opt. Mem. 29. Michael, Gabriel and Raphael, Feast 30. Jerome, Memorial @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################## Focus of the Liturgy , September, 2017 ::::: The Gospels for the Sundays in September 2017 are taken from St. Matthew and are from Year A, Cycle 1. September 3rd - 22nd Sunday in Ordinary Time "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me." September 10th - 23rd Sunday in Ordinary Time "Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." September 17th - 24th Sunday in Ordinary Time The parable of the wicked servant is the subject of this Gospel. September 24th - 25th Sunday in Ordinary Time This Gospel relates the parable of the workers who came late to the vineyard but received the same pay. @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################### Highlights of the Month, September 2017:::::: During September, as in all of Ordinary Time (formerly known as Time After Pentecost), the Liturgy does not focus on one particular mystery of Christ, but views the mystery of Christ in all its aspects. We follow the life of Christ through the Gospels, and focus on the teachings and parables of Jesus and what it means for us to be a follower of Christ. During Ordinary Time we can concentrate more on the saints and imitate their holiness as Christ's followers. This month the main liturgical feasts are the Birth of Mary (September 8), St. Peter Claver (September 9), Holy Name of Mary (September 12), St. John Chrysostom ( September 13), Exaltation of the Holy Cross (September 14), Our Lady of Sorrows (September 15), Sts. Cornelius and Cyprian (September 16), St. Januarius (September 19), St. Andrew Kim and Companions (September 20), St. Matthew (September 21), St. Pio (September 23), Sts. Cosmas and Damian (September 26), St. Vincent de Paul (September 27), Sts. Michael, Gabriel and Raphael (September 29) and St. Jerome (September 30). The feasts of St. Gregory the Great (September 3) and St. Robert Bellarmine (September 17) are superseded by the Sunday liturgy. @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################### Month of the Harvest , September 2017 ::::: Since man is both a spiritual and physical being, the Church provides for the needs of man in his everyday life. The Church's liturgy and feasts in many areas reflect the four seasons of the year (spring, summer, fall and winter). The months of August, September, October and November are part of the harvest season, and as Christians we recall God's constant protection over his people and give thanksgiving for the year's harvest. The September Ember Days were particularly focused on the end of the harvest season and thanksgiving to God for the season. Ember Days were three days (Wednesday, Friday and Saturday) set aside by the Church for prayer, fasting and almsgiving at the beginning of each of the four seasons of the year. The ember days fell after December 13, the feast of St. Lucy (winter), after the First Sunday of Lent (spring), after Pentecost Sunday (summer), and after September 14, the feast of the Exaltation of the Holy Cross (fall). These weeks were known as the quattor tempora, the "four seasons." Since the late 5th century, the Ember Days were also the preferred dates for ordination of priests. So during these times the Church had a threefold focus: (1) sanctifying each new season by turning to God through prayer, fasting and almsgiving; (2) giving thanks to God for the various harvests of each season; and (3) praying for the newly ordained and for future vocations to the priesthood and religious life. Since the reorganization of the Roman calendar in 1969 after the Second Vatican Council, Ember Days are still retained in principle, but how and when they are to be observed is at the discretion of each country's Episcopal Conference. There is no longer set Mass readings for the Ember Days in the Ordinary Rite. Another harvest feast is September 29, the Feast of the Archangels Michael, Gabriel and Raphael. Before the revision of the calendar, this used to be only the feast of St. Michael. In many countries this day was referred to as "Michaelmas" and is celebrated with traditional foods and customs. By Jennifer Gregory Miller, 2003. @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################## September, 2017 : Explanation of Ember Days—Three days set apart for fasting, abstinence, and prayer during each of the four seasons of the year. They were the Wednesday, Friday and Saturday after St. Lucy (or Lucia, d. 304) (December 13), the First Sunday of Lent, Pentecost, and the feast of the Holy Cross (September 14). Since the revision of the Roman calendar in 1969, Ember Days are to be observed at the discretion of the National Conference of Bishops. Moreover, their observance may be extended beyond three days and even repeated during the year. Possibly occasioned by the agricultural feasts of ancient Rome, they came to be observed by Christians for the sanctification of the different seasons of the year, and for obtaining God's blessing on the clergy to be ordained during the Embertides. (Etym. Anglo-Saxon oemerge, ashes.) — Modern Catholic Dictionary by John A. Hardon, SJ, Doubleday, 1980.:::::: @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################### ########################################################### Here are the Catholic Ten Commandments: I am the LORD your God. You shall worship the Lord your God and Him only shall you serve. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Remember to keep holy the Sabbath day. Honor your father and your mother. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor’s wife. You shall not covet your neighbor’s goods. #### From: beginningCatholic ##############################################################

Latest

24 September 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 39 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  39  วันอาทิตย์ที่   24  กันยายน  2017

________________________________________

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

“The kingdom of heaven is like a landowner

who went out at dawn to hire laborers for his vineyard.

การทำงาน ทำให้คนมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ซึ่งมักจะผูกติดกับค่าจ้างหรือ “เงิน” จึงมีคำพูดของผู้นำในยุคหนึ่ง (จอมพลถนอม กิตติขจร) ที่ว่า “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ปัญหาแรงงานจึงเป็นปัญหาที่อยู่คู่สังคมมาทุกยุคทุกสมัย การว่างงานเป็นแผลเรื้อรังของสังคม คนที่ตกงานไม่เพียงทำให้ชีวิตของตนและครอบครัวยากลำบาก แต่ยังกระทบต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ทำให้รู้สึกว่าตนเองด้อยศักดิ์ศรี ถูกสบประมาท เป็นกาฝากของสังคม ไม่มีประโยชน์สำหรับผู้อื่น

คำอุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่น สะท้อนสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมยิวสมัยพระเยซูเจ้า คนที่ถูกว่าจ้างมาจะทำงานตลอดทั้งวันและรับค่าจ้างตอนสิ้นสุดวัน ดังพระดำรัสของพระเจ้าที่ว่า “เจ้าอย่าบีบคั้นเพื่อนบ้านหรือปล้นเขา อย่าให้ค่าจ้างของลูกจ้างค้างอยู่กับเจ้าจนถึงรุ่งเช้า” (ลนต 19:13) “ท่านจงจ่ายเงินค่าจ้างวันนั้นให้แก่เขา ก่อนดวงอาทิตย์ตก ด้วยเกรงว่าเขาจะกล่าวหาท่านต่อพระเจ้าและจะเป็นความบาปแก่ท่าน”(ฉธบ 24:15) ค่าจ้างแรงงานในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนขัดสนเหล่านี้
    ในฤดูเก็บผลองุ่น (ปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน) เจ้าของสวนต้องการคนงานมาก เพราะต้องเร่งเก็บผลองุ่นให้เสร็จก่อนฤดูฝนจะมา (กลางเดือนกันยายน) ส่วนเวลาทำงานสำหรับชาวยิวเริ่มต้นตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็น นายจ้างอาจจ้างคนมาทำงานตอน หกโมงเช้า เก้าโมงเช้า เที่ยงวัน บ่ายสามโมงและห้าโมงเย็น จึงเป็นไปได้ที่เจ้าของจะออกไปว่าจ้างคนงานที่ตลาดตอนห้าโมงเย็น เงินหนึ่งเหรียญคือ ค่าจ้างต่อวันที่คนหนึ่งสามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน

จากประสบการณ์ของเราแต่ละคนทำให้เราทราบว่า ความอิจฉาริษยาสร้างปัญหาให้กับเราแต่ละคนและหมู่คณะเป็นอย่างมาก อย่างที่เราได้ยินในพระวรสาร คำอุปมาที่พระเยซูเจ้าเล่าได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่คนจำนวนหนึ่ง “ทำไมเจ้าของสวนจึงจ่ายค่าจ้างแก่คนงาน ที่ทำงานมาตลอดทั้งวัน (12 ชั่วโมง) กับคนที่ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวในจำนวนที่เท่ากัน ดูไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย เพราะคนที่ทำงานมากกว่า สมควรได้รับค่าจ้างมากกว่า” นี่เป็นวิธีคิดและการตัดสินแบบโลก
    คำอุปมานี้ได้เปิดเผยให้เราได้ทราบถึง พระทัยดีและความรักของพระเจ้าที่เปิดต่อทุกคนเท่าเสมอกัน พระเจ้าเป็นเหมือนบิดาที่ใจดี บิดาย่อมไม่รักบุตรคนโตมากกว่าคนเล็ก แม้ว่าคนโตจะอายุมากกว่าคนเล็กถึงสิบปี ความรักย่อมไม่สามารถคิดคำนวณออกมาเป็นจำนวนว่ามากน้อยเพียงใด สมาชิกของครอบครัวย่อมเป็นที่รักของบิดาเท่ากัน เพราะต่างเป็นบุตรชาย-หญิงของบิดาเหมือนกัน ดังนั้น ในครอบครัวของพระเจ้า ทุกคนจึงเป็นที่รักของพระเจ้าเท่าเทียมกัน

คนงานที่ไม่พอใจและอิจฉาริษยา เพราะความเห็นแก่ตัวของพวกเขา ที่ไม่เปิดใจต่อพระทัยดีของพระเจ้า ซึ่งสะท้อนชีวิตของพวกธรรมาจารย์และชาวฟาริสี ที่คิดว่าพวกเขาต้องเป็นพวกแรกในพระอาณาจักรและดีกว่าคนอื่น ทำให้พวกเขาแยกตัวออกไปจากคนอื่นและหมู่คณะ อีกทั้ง ยังตำหนิชาวยิวที่คิดว่าตนเองเป็นชนชาติที่ได้รับเลือกสรรจากพระเจ้าและควรได้รับสิทธิพิเศษ พวกเขาจึงรู้สึกไม่พอใจที่พระเจ้าให้สิทธิพิเศษแก่คนต่างชาติที่มาทีหลัง พระเจ้าทรงเรียกทุกคนให้มาทำงานในอาณาจักรของพระองค์ด้วยความรัก เพื่อให้ทุกคนได้พบความรอดนิรันดร เราจึงควรทำงานหรือทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มิใช่เพื่องานหรือหวังสินจ้างรางวัล แต่เพื่อการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องด้วยความยินดี คุณค่าแห่งการรับใช้ของเราวัดได้จากความรักและความใจกว้างที่เราแสดงออกต่อกัน 

ดังนั้น การงานหรือการกระทำของเราต้องเปิดเผยให้เห็นถึงความดีบริบูรณ์และความเมตตากรุณาของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติต่อกันด้วยความรักและความใจกว้าง เป็นต้นคนที่ขัดสน เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือในครอบครัว สังคมและหมู่คณะของเรา เพื่อเราจะสามารถกล่าวได้อย่างนักบุญเปาโลที่ว่า “ข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสตเจ้า และการตายก็เป็นกำไร” (ฟป 1:21)

                คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

 

__________________________________________

“No one who lights a lamp conceals it with a vessel or sets it under a bed ;

rather, he places it on a lampstand so that those who enter may see the light.”

 

ขอขอบคุณ

 1. เอลิซาเบธ พรทิพา หนึ่งน้ำใจ

            บูรณะวัด            20,000        บาท

 1. ครอบครัว แพททริก ปณิธิ ยิ้มเจริญ

            ซ่อมแซมหลังคาโบสถ์        1,000        บาท

___________________________________________

“My mother and my brothers are those

who hear the word of God and act on it.”

__________________________________________

Jesus said to them, “Take nothing for the journey, neither walking stick,

nor sack, nor food, nor money, and let no one take a second tunic.

ประชาสัมพันธ์

–  พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก (เดือนตุลาคม)

  วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น.

  ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

–  ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

  พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

  ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม ศกนี้

 เดือน “คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ”

    ตลอดเดือนตุลาคม ทางคณะกรรมการ อาสาสมัครรักสายประคำ เชิญชวนคาทอลิกทั่วไทยร่วม สวดสายประคำ เพื่อแสดงความรัก ความศรัทธาภักดีต่อแม่พระ

    โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ

 1.  เพื่อการกลับใจตามข้อเรียกร้องของการประจักษ์มาของแม่พระที่ฟาติมา

 2. เพื่อคริสตชนคาทอลิกไทย เจริญชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์อย่างแท้จริง ด้วยการทำให้ชีวิตของตนสัมผัสกับชีวิตของพระคริสตเจ้า โดยผ่านทางการปฏิบัติตามพระวาจาอย่างเคร่งครัดและจริงจัง (ตามข้อเรียกร้องของกฤษฎีกาฯ ข้อ 4)

    ค่ายกระแสเรียก คณะคามิลเลียน

    ขอเชิญเยาวชนชายเข้าร่วมค่ายกระแสเรียกกางเขนแดง 2017

    วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2017

    คุณสมบัติ

        – เยาวชนชายคาทอลิก

        – กำลังศึกษาระดับชั้น ป.4 – ม.6

        – มีความสนใจในกระแสเรียกและจิตตารมณ์ของคณะฯ

        – ผู้ที่ผ่าน “ค่ายกางเขนแดง” เท่านั้น สามารถมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นสามเณรคามิลเลียน

    ค่าสมัครคนละ 500 บาท สำหรับ ค่าเดินทาง, เสื้อค่าย, ประกันอุบัติเหตุ, ทัศนศึกษา ฯลฯ

    สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณพ่อวัชระ เส็งเจริญ โทร. 09-8975-6195, 08-2916-1888

    หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2560

    ค่ายกระแสเรียก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

    สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ได้จัดค่ายกระแสเรียกขึ้นในวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรดาเด็กและเยาวชนชายได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกระแสเรียกและการดำเนินชีวิตของสามเณรในสามเณราลัย

        โดยผู้ที่จะเข้าค่ายกระแสเรียกนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

        – เด็กชายที่กำลังเรียนตั้งแต่ชั้น ป.5 ขึ้นไป

        – เป็นนักเรียนที่โตและรับผิดชอบดูแลตัวเองได้

    สนใจสมัครได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาส หรือคุณพ่อผู้ช่วย

____________________________________________

“John I beheaded.

Who then is this about whom I hear such things?”

_____________________________________________

“Amen, amen, I say to you, you will see the sky opened and the angels

of God ascending and descending on the Son of Man.”

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 1)

นายชาญวิทย์ หาญธำรงวิทย์

        บุตร           นายพิชิต หาญธำรงวิทย์ – นางสาว สุวรรณา แซ่แต้

        กับ                             มารีอา นวพร บวรวิภาต

        บุตรี             อันตน สุพิวัฒน์ – มารีอา สุวิรัตน์ บวรวิภาต

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม ค.ศ.2017  เวลา 15.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางกรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

__________________________________________

“Pay attention to what I am telling you.

The Son of Man is to be handed over to men.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  

    อาทิตย์นี้ขอนำเสนอ ประสบการณ์น่าทึ่งกับพระแม่มารีย์ พี่น้องจะได้รับทราบว่าแม่พระคงยังทำหน้าที่ของพระนางในฐานะ แม่ กับมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

    สตรีในชุดขาว

    คุณพ่อชามินาด ผู้ก่อตั้งคณะ Marianistes ผู้ซึ่งอุทิศตนเป็นพิเศษต่อพระนางมารีย์ ท่านเกิดเมื่อปี ค.ศ.1751 และสิ้นใจเมื่อปี ค.ศ.1850 ท่านและพี่ชายของท่านสองคนได้บวชเป็นพระสงฆ์ ท่านมีความศรัทธาเป็นพิเศษต่อพระมารดาราชินีสวรรค์ พระแม่ได้ประทานพระหรรษทานแก่ท่าน ซึ่งหลายครั้งเป็นอัศจรรย์ที่แท้จริง

    ในช่วงที่ยังอยู่บ้านเณร ท่านได้ไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ ครั้งหนึ่งระหว่างเดินขึ้นเขา มีก้อนหินตกลงมาทับเท้าของท่านจนไม่สามารถเดินได้ ท่านได้อ้อนวอนขอพระนางมารีย์ด้วยความไว้วางใจ และสัญญากับพระแม่ว่า ถ้าพระแม่มารีย์รักษาท่านให้หาย ท่านจะไปขอบคุณพระแม่ที่สักการสถานที่เวสเลย์ และเมื่อเท้าของท่านหายดี ท่านก็ออกเดินทางทันที เป็นระยะทาง 80 กิโลเมตร

    เมื่อท่านบวชเป็นพระสงฆ์ เกิดสงครามกลางเมืองขึ้น ท่านเดินทางมาถึงเมืองบอร์โดว์ เพื่อช่วยครอบครัวคริสตชนที่หลบซ่อนตัวอยู่ ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจใด ๆ ได้ เพราะถูกเบียดเบียน ท่านจำเป็นต้องหลบซ่อนตัวเพื่อหลบหนีตำรวจ ท่านซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ ซึ่งสามารถถวายมิสซากับบรรดาสัตบุรุษได้ หลายครั้งท่านเกือบถูกตำรวจจับ แต่ก็หลบหนีได้เสมอ

    ครั้งหนึ่ง ตำรวจเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งแม่บ้านกำลังซักผ้า และคุณพ่อก็อยู่ที่นั่นด้วย แม่บ้านมีเพียงถังซักผ้าให้คุณพ่อหลบซ่อนตัว เธอมีไหวพริบดี และเริ่มต้นคุยกับตำรวจ เชื้อเชิญให้ตำรวจดื่มกับเธอ จากนั้นตำรวจก็จากไป

    อีกครั้งหนึ่งตำรวจเข้ามาทางสวน คุณพ่อกำลังยืนพูดคุยอยู่กับสัตบุรุษอยู่ ทำให้ไม่มีเวลาหลบซ่อนตัว ตำรวจค้นทุกหนทุกแห่ง และเดินผ่านหน้าคุณพ่อไปหลายครั้ง แต่ไม่เห็นท่าน ทุกคนถามกันว่า ทำไมพวกตำรวจถึงไม่เห็นคณพ่อ เด็ก 5 ขวบคนหนึ่งร้องขึ้นว่า “ง่ายนิดเดียว มีผู้ญิชุดขาวคนหนึ่งยืนบัง และซ่อนคุณพ่อไว้เช่นนี้แหละที่พระมารดาทรงปกป้องคุณพ่อไว้ เพื่อให้คุณพ่อได้ก่อตั้งคณะที่อุทิศตนแด่พระนางมารีย์ต่อไปได้สำเร็จ

พระแม่มารีย์ พระมารดาของคริสตชน

ช่วยวิงวอนเทอญ

___________________________________________

Saint Michael, Saint Gabriel, and Saint Raphael, archangels – Feast

29 September 2017

Saints of the day

St. Michael Archangel –

Feast

St. Gabriel Archangel –

Feast

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา หม่อมเพียร นันทวัน, มารีอา ลำไย มาลีวงศ์, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อักแนส ทิพย์ธิดา สุรชวาลา และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, ยอแซฟ ประพันธ์ อนงค์จรรยา, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, มารีอามักดาเลนา บุญยง โยธารักษ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

น.คอสมา และ น.ดาเมียน มรณสักขี

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด นางบุษบา ดามาพงศ์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ มานิตย์ เกตุจำรูญ, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, มัทเทว จเร-ฟรังซิสโก ยิ้ม โชติพงศ์, อันนา สำเนียง เกตุทิศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครบรอบวันเกิด นางบุษบา ดามาพงศ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา สมร ธวัชวงษ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซิสโก วิเชียร นนทจิตร, มารีอา วาณี เลาหบุตร,ยอแซฟ รัตน์ มาลาวาลย์, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, ฟรังซิสโก ชาญ อานามนารถ, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, เปาโล บุญเชย โยธารักษ์, วิญญาณในไฟชำระ

 

St. Raphael Archangel –

Feast

พุธที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.วินเซนเดอปอล พระสงฆ์

สุขสำราญ วันเกิด ศรสวรรค์ ลักษมีวรานนท์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เพียงเดือน กระทอง, โทมัส มานะ เกตุจำรูญ, ยวงบัปติสตา เชี่ยชาญ อารีพล, เวโรนิกา เข้ม เกตุทิศ, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เซซีลีอา รุ่งทิพย์ รุจิพงศ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ซีริล นพดล กิจบำรุง, คุณพ่อจิง ผ่ามวัน, คุณแม่นำ ผ่ามถิ, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์,มารีอา เฟือง หอมวิลัย, มารีอา พิมพา นนทจิตร, ยอแซฟ ประสงค์ เล่ห์มงคล (ครบรอบปี), มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, อันนา ซอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำไย รุ่งเรือง, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซิสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

น.แวนแชสเลาส์ มรณสักขี

น.ลอเรนซ์ รุยส์ และเพื่อนมรณสักขี

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, มารีอา อนันศรี ธนาคม, เปโตร มนัส เกตุจำรูญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, น.ส.ชลิดา ทองอ่อน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, โรเบิร์ต อัลเบิร์ต โจนส์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, ยออากิม ซ่อนกลิ่น ธวัชวงษ์, เทเรซา เรืองศรี-ยอแซฟ ไพรัช-เปาโล พงศ์ศักดิ์-ฟรังซิสโก ศุภชาติ สินสืบผล, มารีอา ซึ้ง ทองเหวียง, คุณยาย สุดสงวน วรรณสุนทร, มารีอา ประหยัด ทองเหวียง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

 

___________________________________

ศุกร์ที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองอัครทูตสวรรค์ มีคาเอล คาเบรียล และราฟาเอล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, เอากุสติโน มนูญ เกตุจำรูญ, วิญญาณ “น้องน๊อต”, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, มารีอามักดาเลนา ถนอม สุระสรางค์, อันนา มะลิ จึงประไพ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปาโล เซ้ง ทองเหวียง, มาร์โก ประภัสสร ประกอบกิจ, ฟรังซิสกา กิมเกียว แซ่โง้ว, ยอแซฟ ฮกจิว แซ่ชือ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปาโล ร.ต.อ.ดวง ชมจินดา (ครบรอบ 49 ปี), มารีอา ละม่อม ชมจินดา, เปาโล ศิริ พีรมนตรี, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อันนา ใบ้ ทองเหวียง, อันนา ยี่สุ่น เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา สนั่น-อากาทา สุนีย์ มุตธิกุล, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

27 September 2017

Saint of the day

St. Vincent de Paul,

Priest

(1576-1660) –

Memorial

อาทิตย์ที่ 1

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ภราดา ฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, ญาติพี่น้อง, ผู้ไม่มีใครคิดถึง, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, เปโตร สราวุธ จงแจ่ม, ซิลเวสแตร์ ระลึก ดีเจริญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร สนิท วาสิกคุตต์, มารีอา สมัย วาสิกคุตต์, ฟรังซีสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, เทเรซา รัชนี ภูมรินทร์, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ-มารีอา นุชนาถ ปัณฑวังกูร, เทเรซา สุขฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ยอแซฟ วิทยา เปลี่ยนบำรุง, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, นางสอาด และครอบครัว, ยอแซฟ สุพิน สุวรรณธาร, มารีอา จรัสศรี-เปโตร ศิริโชติ-ปีโอ ที่ 10 บุญจรัส-เบเนดิกต์ ศิริชัย-โทมัส กรกฎ สิงห์ษา, นายสังคม พนมอุปถัมภ์, นายอิทธิพล ลีสินสวัสดิ์ และครอบครัว, ครอบครัว ยอห์น วันชัย-วรรณา เลิศคัมภีร์ศีล และลูก ๆ, ครอบครัว เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข, ครอบครัว ส.กิจสวัสดิ์, น.ส.ถนอม วิพัทนะพร, คุณระพีพรรณ ทิมขำ, อันนา นิภา หอมประทุม, ครอบครัว คุณมานพ เจนผาสุก, บรูโน ยรรยง-มารีอา ประภา ธีรานุวรรตน์ และครอบครัว, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว จันทรวารีเลขา, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), นายชมภู เศรษฐกาญจน์,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ดอมินิก ปรีชา ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, โรซา สนั่น-พ่อตุ่น จิตต์เจริญ, มารีอา นงลักษณ์ อภิชัยไพศาล, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา อพันตรี มาศศิริกุล, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, ยวงบัปติสตา วันชัย สมบูรณ์นิตย์, ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, เยโรนีโม เตี่ยจิว แซ่ฉั่ว, อันนา เกียวตี๋ แซ่ลิ้ม, ตระกูล สกุลทอง, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, วิลเลี่ยม มานะ ศศิประภา, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, เฮดูวียิส นพรัตน์ มาลาวาลย์, มารีอา อาจิน มาลาวาลย์, เซซีลีอา สมบุญ มาลาวาลย์, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, ยวงบัปติสตา พ.อ.บุญช่วย สุภาพร, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, นายสุพงษ์ สัจจา, มารีอา กิมกี สุวรรณธาร, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ ฮ้อ แซ่เฮ้ง, ยอแซฟ สมุทร อำไพ, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ,ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ซีมอน สวง ตรีว่าอุดม, ฟรังซีสโก ประทีป งามพล, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโกริยิส เปโตร สมบัติ มากสินธุ์, ฟรังซิสโก อิทธิพล ทิพย์ทอง, เซซีลีอา รุ่งทิพย์ รุจิพงศ์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, มารีอา อังเยรา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, มารีอา สุพัตรา พิมพาหุ, ฟรังซิสโก พิสิษฐ์ กรรณิการ์, ยอแซฟ มาโนช มโนลม้าย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา เอมอร วิลเล่

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ครอบครัว ธวัชวงษ์, เปโตร สนอง ยินดีมิตร, เปาโล นพวัลย์ ยินดีมิตร, มารีอา ยุพิน ยินดีมิตร, ราฟาแอล ชาญ ทองปลิว, ซูซาน จินตนา อารยะวงศ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์  รอดเสียงล้ำ, วิญญาณในไฟชำระ

______________________________________________

 

24 September 2017

Saint of the day

Our Lady of Mercy

______________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

Love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

 

Advertisements

17 September 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 38 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  38  วันอาทิตย์ที่   17  กันยายน  2017

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

_________________________________________

Jesus answered,

“I say to you, not seven times but seventy-seven times.

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

คำอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าในพระวรสารวันนี้ เตือนเราถึงหน้าที่และพันธกิจสำคัญของการเป็นคริสตชน ในการเดินตามรอยเท้าและก้าวย่างของพระเยซูเจ้า อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ให้แบบอย่างแก่เราเรื่องการให้อภัย  ขณะถูกตรึงบนกางเขนพระองค์ได้ร้องขอพระบิดาให้อภัยผู้ที่ประหารพระองค์ “พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” (ลก 23:34) นี่คือ ความรักที่เปี่ยมล้นในหัวใจของพระองค์แม้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของชีวิต (ถูกทรมานอย่างแสนสาหัสใกล้จะตาย)

เราต้องขอบคุณเปโตรที่ยกปัญหาถามพระเยซูเจ้าว่า “ถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งพอไหม?” เปโตรหวังจะได้รับคำชมจากพระเยซูเจ้า เพราะเลขเจ็ดถือเป็นเลขที่สมบูรณ์ในพระคัมภีร์ อีกทั้ง ตามคำสอนของอาจารย์ชาวยิว การยกโทษให้คนที่ทำผิดต่อเราสามครั้งถือว่ามากที่สุดแล้ว และเปโตรเสนอให้ทำมากกว่าสองเท่า แต่พระเยซูเจ้าตอบเปโตรว่า “ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง” ซึ่งหมายถึง “จำนวนที่ไม่จำกัด” ต้องยกโทษตลอดไปหรือให้อภัยแบบไร้ขีดจำกัด

การให้อภัยเสมอ เป็นเรื่องที่ยากมากทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบัติ เพราะความคุ้นเคยกับการแก้แค้นผูกพยาบาทแบบ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” ที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของมนุษย์ แต่พระเยซูเจ้าสอนว่าเพื่อจะมีความสุขในชีวิตต้อง “ยกโทษให้ผู้อื่นเสมอ” คำอุปมาที่พระองค์ทรงเล่าในพระวรสาร ชี้ให้เห็นถึงจำนวนเงินมหาศาลที่คนรับใช้เป็นหนี้กษัตริย์ไม่อาจใช้คืนได้หมดชั่วชีวิตของเขา  ซึ่งแตกต่างจากเงินเพียงเล็กน้อยที่เพื่อนเป็นหนี้เขาอยู่ สิ่งนี้ทำให้เราต้องตระหนักว่า ความผิดที่คนอื่นทำต่อเรา เทียบไม่ได้กับความผิดที่เราทำต่อพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงพระทัยเมตตากรุณา ทรงอภัยความผิดของเราเสมอ เราจึงต้องให้อภัยคนอื่นด้วยเช่นเดียวกัน

ในทางจิตวิทยา การไม่ยอมให้อภัยนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานในจิตใจ การให้อภัย ไม่เพียงส่งผลดีต่อสุขภาพจิตแต่ยังส่งผลดีต่อชีวิตจิตของเราด้วย ดังนี้ พระเยซูเจ้าจึงสอนให้เรารักผู้อื่นแม้เขาจะทำไม่ดีต่อเรา ให้อภัยเขาด้วยใจจริง ไม่ตอบแทนความชั่วด้วยความเกลียดชังหรือการแก้แค้น แต่ด้วยความรักและการให้อภัย หากเราไม่ทำเช่นนี้ไม่ใช่พระเจ้าที่ลงโทษเรา แต่เป็นเราที่ทำร้ายตัวเอง เราจะมีความรู้สึกทุกข์ใจไม่เป็นสุข ในทางกลับกัน การให้อภัยย่อมนำสันติสุขแท้มาสู่จิตใจของผู้ให้อภัยและผู้ได้รับการอภัยเสมอ

                คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_________________________________________

The centurion sent friends to tell him, “Lord, do not trouble

yourself, for I am not worthy to have you enter under my roof.

_________________________________________

Jesus said, “Young man, I tell you, arise!”

The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother.

มิสซาอุทิศแด่

ภราดาสงฆ์ วินเซนต์ แมรี่

(ครบรอบการจากไป 31 ปี)

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560

เวลา 16.00 น.

และขอเชิญชวนบรรดาลูกศิษย์ของท่านมาร่วมมิสซาระลึกถึงท่าน

___________________________________

‘We played the flute for you, but you did not dance.

We sang a dirge, but you did not weep.’

____________________________________________

“Follow me.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  

❀ สารวัดมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตคริสตชนค่ะ พี่น้องอย่าลืมนำกลับไปไว้ที่บ้าน

    พระดำรัสก่อนสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า มีความสำคัญมาก ขณะที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขน ท่ามกลางความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส

พระเยซูเจ้าตรัสกับใครบ้าง

    เจ็ดประโยคสำคัญที่พระเยซูทรงตรัสขณะถูกตรึงบนไม้กางเขนนี้ ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งพระวาจา

①  การยกโทษให้แก่ศัตรู

แม้ถูกใส่ร้ายป้ายสี ตบหน้า ถ่มน้ำลายรดพระพักตร์ ถูกเฆี่ยน ถูกทรมาน ถูกตรึงบนไม้กางเขน พระเยซูเจ้าตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” (ลก.23:34)

②  พระสัญา

ขณะถูกตรึงบนไม้กางเขน โจรคนหนึ่งหมิ่นประมาท แต่อีกคนหนึ่งขอรับการยกโทษบาป พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่า วันนี้ ท่านจะอยู่กับเราในเมืองสวรรค์ (ลก.23:43) โจรคนแรกเป็นผู้ร้ายไม่สำนึกบาป และเยาะเย้ยคนอื่น แต่คนที่สองสำนึกผิดกลับใจใหม่

③  พระดำรัสต่อพระมารดา/สาวก

พระเยซูเจ้าตรัสแก่พระมารดาว่า “นี่คือบุตรของท่าน” (ยน.19:26-27) พระองค์ทรงมอบมนุษย์ไว้ในความดูแลของพระมารดา

④  ทูลต่อพระบิดา

      “พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า เหตุไฉนจึงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย” (มธ.27:45-46)

⑤  ตรัสกับทหารโรมัน

พระเยซูเจ้าตรัสกับทหารโรมันว่า “เรากระหายน้ำ” (ยน.19:28) แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้จริง พระเยซูทรงมีความรู้สึกเดียวกันกับเราทุกอย่าง ดังนั้น พระเยซูจึงทรงเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ของเรา

⑥  ตรัสกับพระองค์เอง

    “สำเร็จบริบูรณ์แล้ว” (ยน.19:30) คำตรัสนี้มีความหมายสองประการคือ

 1. การไถ่โทษบาปของมนุษย์สำเร็จแล้ว

 2. การเสด็จมาในฐานะพระแมสซียาห์ได้สำเร็จครบถ้วน

⑦  ตรัสมอบวิญญาณจิต

     “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ามอบจิตของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” (ลก.23:46)

    เมื่อพระองค์ทรงมอบจิตไว้กับพระเจ้า เราทั้งหลายก็ควรต้องมอบจิตวิญญาณของเราไว้กับพระเจ้าด้วยเช่นกัน

____________________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1.  พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก (เดือนตุลาคม)

    วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น.

    ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

 1.  ค่ายกระแสเรียก คณะคามิลเลียน

    ขอเชิญเยาวชนชายเข้าร่วมค่ายกระแสเรียกกางเขนแดง 2017

    วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2017

    คุณสมบัติ

        – เยาวชนชายคาทอลิก

        – กำลังศึกษาระดับชั้น ป.4 – ม.6

        – มีความสนใจในกระแสเรียกและจิตตารมณ์ของคณะฯ

        – ผู้ที่ผ่าน “ค่ายกางเขนแดง” เท่านั้น สามารถมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นสามเณรคามิลเลียน

    ค่าสมัครคนละ 500 บาท สำหรับ ค่าเดินทาง, เสื้อค่าย, ประกันอุบัติเหตุ, ทัศนศึกษา ฯลฯ

    สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณพ่อวัชระ เส็งเจริญ โทร. 09-8975-6195, 08-2916-1888

    หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2560

 1. ค่ายกระแสเรียก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

    สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ได้จัดค่ายกระแสเรียกขึ้นในวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรดาเด็กและเยาวชนชายได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกระแสเรียกและการดำเนินชีวิตของสามเณรในสามเณราลัย

        โดยผู้ที่จะเข้าค่ายกระแสเรียกนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

        – เด็กชายที่กำลังเรียนตั้งแต่ชั้น ป.5 ขึ้นไป

        – เป็นนักเรียนที่โตและรับผิดชอบดูแลตัวเองได้

    สนใจสมัครได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาส หรือคุณพ่อผู้ช่วย

____________________________

 

Accompanying him were the Twelve and some women who had been

cured of evil spirits and infirmities, Mary, called Magdalene

____________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์ (ครบรอบวันเกิด)

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา หม่อมเพียร นันทวัน, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, มารีอา พรรณี เยาวสังข์, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, ทารกผู้วิมล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

น.ยานูอารีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

สุขสำราญ ลูกหลาน “พันธุมจินดา”

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ฉาย เกตุจำรูญ, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, อันนา สำเนียง เกตุทิศ, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, เปาโล จิ้น-มารีอา ไง่ พันธุมจินดา, มัทธิอัส พัน-อันนา เงิน พันธุมจินดา, อากาทา ปราง เสนะวาทิน, เปโตร หลวงดนตรี-มารีอา ประเทือง เสนะวาทิน, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ฟรังซีสเซเวียร์ ประจวบ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา,เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เบเนดิก ภาศศักดิ์ สุขประยูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล สมศักดิ์ รุจิพงศ์, อันนา บุญนาค จินดาวรรณ, ลูซีอา ชู่-ฟรังซิสโก สำราญ อาณาชัย, มารีอา สมร ธวัชวงษ์, มารีอา ปราณี-มารีอา แก้วครองขวัญ สุขอารี, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อันนา เฉลียว เคนแก้ว (ครบรอบ 9 ปี), เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์

เปาโล จง ฮาซัง และเพื่อนมรณสักขีชาวเกาหลี

สุขสำราญ อันนา ฐาปนา ทรัพย์ธนมั่น

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เพียงเดือน กระทอง, โทมา กิมไถ่ แซ่อึ้ง, ยวงบัปติสตา เชี่ยวชาญ อารีพล, เวโรนิกา เข้ม เกตุทิศ, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, ยวงบัปติสตา ด.ต.ประเดิม ชมจินดา (ครบรอบ 34 ปี), อันนา สมหมาย ชมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว, อันนา ฐาปนา ทรัพย์ธนมั่น,วันเกิด ยอแซฟ เทอดพงศ์ กิจสวัสดิ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เซซีลีอา รุ่งทิพย์ รุจิพงศ์, มารีอา วันเพ็ญ อาสาไทย และญาติพี่น้อง, ยอแซฟ ไมตรี-มารีอา กุ๊ยเลี้ยน กิจบำรุง, มารีอา ประหลาด แย้มสะอาด, ฟรังซิสโก เกรื้อง-มารีอา ละม่อม กระแสศัพท์, อันนา เทวี แสงประกาย, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.มัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, นายช้าง ผู้เคยอาศัยอยู่ที่ท่าน้ำ, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันคล้ายวันเกิด เทเรซา ภัฏฏินี ณ บางช้าง, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, น.ส.ชลิดา ทองอ่อน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ครอบครัว เหรียญโมรา, โรเบิร์ต อัลเบิร์ต โจนส์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันโตนีโอ เอ ดอนโน, มารีอา ลำดวน วรรณพงษ์, ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, เปาโล โสภา-มารีอามักดาเลนา แช่ม ตรีกิจจา, มารีอา ปราง เอียงผาสุข, ยอแซฟ ผอง อรสุม, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ,ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา กนิษฐา กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, เทเรซา ประภาศรี, อันนา อาเนสซี, เปาโล ทอง-นางศร สุวรรณาคิรี, ฟรังซิสโก สถาพร ธนสมบูรณ์, ฟรังซิสโก ทวีศักดิ์ ทรงสัตย์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา แป้น อรสุม,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, โรซา ละม่อม-อันตน เกษม ยอแซฟ, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, มากาเร็ต อ่างแก้ว (ครบรอบเสียชีวิต), วิญญาณในไฟชำระ

 

 

A sower went out to sow his seed.

เสาร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ปีโอ แห่งปีเอเตรลชีนา พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปาโล พงษ์เทพ ธนสมบูรณ์, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา อนงค์ ศรีภิรมย์,วันเกิด มาร์ติน เดอ ตูร์ พัสภูพล สิริสุรธราภัทร์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล,ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ฟรังซิสโก ราชัย รัศมิมาน, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์,เปโตร วศิน สุสังกรกาญจน์, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 24

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, ญาติพี่น้อง, ผู้ไม่มีใครคิดถึง, มารีอามักดาเลนา เหยี่ยว-มารีอามักดาเลนา ลมูล รุ่งเรืองผล, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา พิมพา เจียจวบศิลป์, เปโตร สนิท วาสิกคุตต์, มารีอา สมัย วาสิกคุตต์, ฟรังซีสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, เทเรซา รัชนี ภูมรินทร์, เทเรซา พัชมน เชี่ยวชาญชูสกุล, ครอบครัว ยอแซฟ สมศักดิ์ ธีรวิจารณญาณกุล, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, อักแนส นาตยา พงษ์สัตยาพิพัฒน์, เทเรซา สุขฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ยอแซฟ วิทยา เปลี่ยนบำรุง, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, นางฟูจิตต์-นาย พีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เทเรซา จิตตินี รุ่งจตุรงค์, คุณแม่ ราตรี และครอบครัว ธนาไพศาล, มารีอา จรัสศรี-เปโตร ศิริโชติ-ปีโอ ที่ 10 บุญจรัส-เบเนดิกต์ ศิริชัย-โทมัส กรกฎ สิงห์ษา, ครอบครัว รฐารัชต์นิธิคุณ-วสุธนัยฐิติกุล, ครอบครัว คุณละม่อม ชีรานนท์, มารีอา ภัทรา ปัญจทรัพย์, ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์ และครอบครัว, ครอบครัว ลอเรนซ์ ประยงค์-เทเรซา อัมพร เลิศภัมภีร์ศีล และลูก ๆ, ยวงบัปติสตา ชัยทัศน์-เทเรซา สุพาณี, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน เหลน, น.ส.ธิดา เจริญสุขใจ และนาวาโท ณัฐพล ปราณิน, มาการิต้า สายทิพย์ สุรชวาลา และครอบครัว, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, มารีอา พัชนี แมนผดุง, ครอบครัว จันทรวารีเลขา, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปโตร จำรัส หัวใจ, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ดอมินิก ปรีชา ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, แบร์นาแด๊ต ชฎาภรณ์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ เกษม ชีรานนท์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, มารีอา อพันตรี มาศศิริกุล, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ มาโนช มโนลม้าย, ยอแซฟ ปุ่น-เอลิซาเบท ลำพูน โรจนสุธี, เลโอ เรียว-โปลีน ฉวีวรรณ-แพททริค ปิติ-มารีอา แสงทอง-เลโอ สันติ-มีคาแอล ปิยะ-เฮนรี่ มนตรี โรจน์เสรี, โรซารีอา นงนุช โรจนวิภาต, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, มัทธิว โนรี อาษาทัย, เปโตร พ.ต.ท.แถว สุขยศ, คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง  ธูปหอม, อันนา แคล้ว อาทิตย์ฉาย, เปโตร อดุลย์ รัตนวลี, ยวงบัปติสตา วันชัย สมบูรณ์นิตย์, ลูก-หลานของตระกูล ชินะผา ที่ล่วงลับไปแล้ว, กาโรโล สยาม-มารีอา ยู่ซือ สังขรัตน์, วิญญาณพี่น้องตระกูล สังขรัตน์, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา,กาโรโล พิชัย สกุลทอง, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยวงบัปติสตา พ.อ.บุญช่วย สุภาพร, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ สมุทร อำไพ, คุณพ่อ มาร์โก ทรงฤทธิ์ นาแว่น, เปโตร ศูนย์ บัวขันธ์, เซซีลีอา กองแก้ว บัวขันธ์, มารีอา เขียด นาแว่น, ยอแซฟ คำผาย บัวขันธ์, ยวง สำนวน บัวขันธ์, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, ฟรังซิสเซเวียร์ ไว สร้อยงาม, เปโตร พ.ต.ท.แถว  สุขยศ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา,อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, เปโตร เมี่ยงเทา-อันนา ซิ้วคิ้ม-เปาโล เง็กเพียว-มารีอา ลิ่มเท้มี้, มารีอามักดาเลนา สำรอง-อันนา แพรวพรรณ-เปโตร สราวุธ สุขุม, ฟรังซีสโก ประทีป งามพล, เซซีลีอา รุ่งทิพย์ รุจิพงศ์, อันนา ประกอบ สกุลทอง, ตระกูล สกุลทอง, ยอแซฟ พล.ต.ต.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ฟรังซีสโก พิสิษฐ์ กรรณิการ์, เปโตร รอด-เซซีลีอา ห้าง ชินะผา, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, นายเซียะ แซ่เอ็ง, มารีอา อังเยรา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, มารีอา วาณี รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, เปโตร จำเนียร อัครสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา วิเศษ วัฒนโยธิน, วิญญาณในไฟชำระ

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 

_______________________________________

23 September 2017

Saints of the day

St. Pio da Pietrelcina,

Capuchin Priest

(1887-1968) –

Memorial

_______________________________________________

Saint Matthew, apostle and evangelist – Feast

21 September 2017

Saint of the day

St. Mattew,

apostle and evangelist –

Feast

_____________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

Love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 ##############################

 

10 September 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 37 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  37  วันอาทิตย์ที่   10  กันยายน  2017

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

_________________________________

“For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.”

 

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

ถ้าแม่คนหนึ่งพบว่าลูกสาววัย 5 ขวบของตนขโมยขนมจากร้านค้า หากเราเป็นแม่คนนั้น เราจะทำอย่างไร กรณีที่สอง ถ้าลูกชายวัยรุ่นคนหนึ่งพูดกับพ่อว่า “ผมไม่เรียนต่อละนะและไม่ไปทำงานที่ไหน ผมจะค้ายาบ้า ได้เงินดีด้วย” หากเราเป็นพ่อคนนั้น เราจะบอกลูกของเราอย่างไร อีกกรณีหนึ่ง ลูกชายวัย 12 ขวบคุยโทรศัพท์กับเพื่อนว่า “ส่งอีเมลการบ้านที่แกทำเสร็จแล้วมาให้ที จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำ” หากเราเป็นผู้ปกครองได้ยินลูกพูดเช่นนี้ จะทำอย่างไร

ช่วงนี้ข่าวการจลาจลในเรือนจำมีความถี่มากขึ้นซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายประการ ส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพของการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังให้เป็นคนดีกลับสู่สังคมอีกครั้งลดน้อยลง จนเป็นเหตุให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้วกระทำผิดซ้ำอีก และถูกจับกลับเข้าคุกอีกครั้ง จนกลายเป็นปัญหาคนล้นคุก ไม่มีที่เพียงพอสำหรับคุมขังคนที่กระทำความผิด ต้องร้องขอให้สร้างคุกเพิ่ม

หากบิดามารดาให้ความสนใจตักเตือนบุตรหลานของตนตั้งแต่วัยเยาว์ หากสามีภรรยาและเพื่อนมีความซื่อสัตย์ในความรักและมิตรภาพ กล้าตักเตือนซึ่งกันและกันฉันพี่น้อง บางทีรัฐบาลไม่ต้องเสียงบประมาณสร้างทัณฑสถานเพิ่ม ปัจจุบัน มีเด็กจำนวนมากซึ่งถูกตามใจจนเคยตัวหรือปล่อยปละละเลย ถูกโอ๋เอาอกเอาใจจนเกิดเหตุ ชีวิตของพวกเขากำลังเดินเข้าสู่ประตูคุก เนื่องจากไม่มีใครคอยว่ากล่าวตักเตือน ทำให้ดวงตามืดบอดต่อความผิดของตนเองจนสายเกินแก้

พระวรสารวันนี้พูดถึงหน้าที่ที่คริสตชนพึงปฏิบัติต่อกันและกัน คริสตชนไม่เพียงมีหน้าที่ต้องทำสิ่งถูกต้อง แต่ยังต้องช่วยคนอื่นให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วย เราจะต้องเป็นเกลือและแสงสว่างส่องโลก ที่ฉายแสงให้คนอื่นได้เห็นถึงความรักของพระเจ้า (ดู มธ 5:13-16) พระเยซูเจ้าได้กำหนดหลักพื้นฐานที่เราพึงมีต่อเพื่อนพี่น้อง “เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด” (ยน 13:34) ความรักจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปฏิบัติต่อกัน

หนังสือเลวีนิติ ได้วางระเบียบให้ชาวฮีบรูได้ตักเตือนซึ่งกันและกันระหว่างกำลังเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดาร โดยได้ให้แนวทางเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “อย่าเกลียดชังพี่น้องของเจ้าอยู่ในใจ แต่เจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของเจ้า เพื่อเจ้าจะไม่ต้องรับโทษเพราะเขา” (ลนต 19:18) พระเยซูเจ้าทรงรับเอาคำสอนนี้มาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น “ถ้าพี่น้องของท่านทำผิด จงไปตักเตือนเขาตามลำพัง ถ้าเขาเชื่อฟัง ท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมา” (มธ 18:15)

นี่คือ หน้าที่แห่งความรักที่เราพึงปฏิบัติต่อพี่น้องของเรา อย่าสะดุดใจเมื่อพี่น้องประพฤติผิด เพราะพระศาสนจักรหรือกลุ่มคริสตชน มิใช่หมู่คณะของนักบุญที่มีความสมบูรณ์พร้อม  แต่เป็นหมู่คณะของคนบาปอ่อนแอและบกพร่อง ที่กำลังมุ่งไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ เราต้องก้าวเดินไปด้วยกันด้วยความรักและห่วงใยกัน ไม่ทิ้งคนหนึ่งไว้ข้างหลัง แต่พยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้คนที่กระทำผิดได้สำนึกตัว กลับใจและเดินในหนทางที่ถูกต้อง ทั้งนี้ก็เพราะว่า “พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์… ไม่ทรงปรารถนาให้คนธรรมดาๆ เหล่านี้แม้เพียงผู้เดียวต้องพินาศไป” (มธ 18:14)

พี่น้องที่รัก แม้การตักเตือนซึ่งกันและกันจะเป็นเรื่องลำบากใจ แต่ในฐานะที่เราอยู่ในสังคม เป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมและหมู่คณะของเรา พระเจ้าทรงมอบบางคนให้อยู่ในความรับผิดชอบของเรา เช่น บุตรหลาน ลูกศิษย์ ลูกน้อง เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน คู่ชีวิตหรือสมาชิกในคณะ ฯลฯบุคคลเหล่านี้ล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของเรา ที่เราต้องช่วยเขาให้เดินในหนทางที่ถูกต้อง

เราคริสตชนมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องตักเตือนซึ่งกันและกัน ด้วยความรักและความใส่ใจแบบพี่น้อง ซึ่งต้องอาศัยความกล้าหาญ ความอดทน ความสุภาพอ่อนโยน ความจริงใจและความปรีชาฉลาด ทั้งนี้เพื่อรักษาชื่อเสียงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้กระทำสิ่งถูกต้อง โดยเริ่มจากในครอบครัวของเราเป็นอันดับแรก พ่อแม่มีหน้าที่ตักเตือนบุตรหลาน พี่ตักเตือนน้อง ผู้อาวุโสตักเตือนผู้น้อยกว่า และผู้น้อยจะต้องเชื่อฟังคำว่ากล่าวของผู้ที่อาวุโส นี่คือหน้าที่แห่งความรักที่เราไม่อาจปฏิเสธได้

                คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

______________________________________

“Stretch out your hand.”

He did so and his hand was restored.

______________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ค่ายกระแสเรียก คณะคามิลเลียน

    ขอเชิญเยาวชนชายเข้าร่วมค่ายกระแสเรียกกางเขนแดง 2017

    วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2017

    คุณสมบัติ

        – เยาวชนชายคาทอลิก

        – กำลังศึกษาระดับชั้น ป.4 – ม.6

        – มีความสนใจในกระแสเรียกและจิตตารมณ์ของคณะฯ

        – ผู้ที่ผ่าน “ค่ายกางเขนแดง” เท่านั้น สามารถมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นสามเณรคามิลเลียน

    ค่าสมัครคนละ 500 บาท สำหรับ ค่าเดินทาง, เสื้อค่าย, ประกันอุบัติเหตุ, ทัศนศึกษา ฯลฯ

    สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณพ่อวัชระ เส็งเจริญ โทร. 09-8975-6195, 08-2916-1888

    หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2560

 1. ค่ายธิดาพระหฤทัย  

        “Walk together to SHB 2017”

        วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2560

        ณ หาดหฤทัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

        รับสมัครนักเรียนหญิงคาทอลิก ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6

    ติดต่อสอบถามได้ที่

 1. ซ.ศิริรัตน์ เหล่าวัฒนพงศ์    โทร. 084-066-0325

 2. ซ.มารีย์รักษ์ ไกรทองสุข    โทร. 097-132-7360

 3. ซ.อรุณี แซ่ฟรุ้ง        โทร. 089-087-8503

    ขอรับและส่งใบสมัครได้ที่ซิสเตอร์พระหฤทัยที่ทำงานตามวัดและอาราม

    ภายในวันที่ 15 กันยายน 2060

 1. ค่ายกระแสเรียก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

    สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ได้จัดค่ายกระแสเรียกขึ้นในวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรดาเด็กและเยาวชนชายได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกระแสเรียกและการดำเนินชีวิตของสามเณรในสามเณราลัย

        โดยผู้ที่จะเข้าค่ายกระแสเรียกนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

        – เด็กชายที่กำลังเรียนตั้งแต่ชั้น ป.5 ขึ้นไป

        – เป็นนักเรียนที่โตและรับผิดชอบดูแลตัวเองได้

    สนใจสมัครได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาส หรือคุณพ่อผู้ช่วย

________________________________

Jesus departed to the mountain to pray,

and he spent the night in prayer to God.

_________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  (สารวัดเป็นเอกสารอันมีค่าควรนำกลับบ้านค่ะ)

    อาทิตย์นี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับวันฉลองบรรดานักบุญต่าง ๆ ตลอดปีให้พี่น้องได้รับทราบอีกมากมาย เช่น

 วันฉลองอัครเทวดาทั้ง 3 องค์    29 กันยายน คือ

⦿ อัครเทวดามีคาแอล ที่ถือว่าเป็นหัวหน้าของเทวดาทั้งหลาย

⦿ อัครเทวดาคาเบรียล ผู้ซึ่งเป็นผู้นำสารของพระเป็นเจ้ามาแจ้งแก่พระนางมารีย์ว่า พระเยซูเจ้าจะทรงบังเกิดในพระครรภ์ของพระนาง

⦿ อัครเทวดาราฟาแอล ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของการแพทย์ ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์

 วันฉลองอารักขเทวดา   2 ตุลาคม คือ การระลึกถึงเทวดาประจำตัวของเราทุกองค์ ซึ่งเราเชื่อว่า พระเป็นเจ้าทรงสร้างเทวดาองค์หนึ่ง ให้คอยดูแลคุ้มครองเราตลอดเวลา

 วันฉลองนักบุญยวงบัปติสตา  24 มิถุนายน ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เตรียมทางให้พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมา และเป็นผู้ที่มีหน้าที่ประกาศถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้ไถ่ เป็นประกาศกยิ่งใหญ่ และที่สุดได้ถูกประหาร เป็นพยานยืนยันถึงความถูกต้อง และความจริงของพระองค์

 วันฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์ของวัด โรงเรียน พระสังฆราช

  พระสงฆ์ นักบวช และตัวเราเอง

ตามประเพณีของเรา จะมีนักบุญองค์อุปถัมภ์ประจำตัวของเราแต่ละคน ประจำวัด สถาบันต่าง ๆ เพราะเรามอบให้นักบุญนั้น ช่วยดูแล และขอพระพรจากพระเป็นเจ้าเพื่อเรา และสถาบันนั้น ๆ ด้วย เมื่อถึงวันฉลองของท่านนักบุญนั้น เราจึงมักจะมีการฉลองด้วยการถวายบูชามิสซาขอพร และชื่นชมยินดีด้วยงานเลี้ยงฉลอง

 วันฉลองนักบุญทั้งหลาย  1 พฤศจิกายน คือวันฉลองโมทนาคุณพระเป็นเจ้า ที่ทรงให้เรามีผู้เป็นแบบอย่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องต่าง ๆ ความกล้าหาญในการเป็นพยานถึงความรักของพระองค์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ยังเป็นวันที่ให้เราได้ระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระ โดยให้เราภาวนาเป็นพิเศษสำหรับผู้ล่วงลับทั้งหลาย ให้ได้รับพระเมตตาจากพระเป็นเจ้า ให้ได้อยู่ร่วมในสวรรค์กับพระองค์โดยเร็ววันอีกด้วย

                            (จากหลักธรรมคำสอนคาทอลิก)

_______________________________

Raising his eyes toward his disciples Jesus said:

“Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours.”

_____________________________________________

Jesus said to Nicodemus “For God did not send his Son into the world to condemn

the world, but that the world might be saved through him.”

______________________________________________

Jesus said to his mother,

“Woman, behold, your son.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด เทเรซา เพ็ญลลิตา มาตย์เมือง

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจีย แซ่โจว, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด เทเรซา เพ็ญลลิตา มาตย์เมือง, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอา ฉลวย ศรีประทุม, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง

อังคารที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์พรหมจารี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,อันเดร ซ้าง กิจสำเร็จ, เปาโล สมศักดิ์ รุจิพงศ์, อันนา บุญนาค จินดาวรรณ, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, ฟรังซิสโก พ.ท.หรั่ง ดิษฐสัตย์ธรรม, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น ครีโซสตม พระสังฆราชและนักปราชญ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เพียงเดือน กระทอง, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, อิกญาซีโอ อโณทัย ลับบัวงาม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร อดิศักดิ์ ศรีประทุม, นางทองใบ นาคะประเวศน์, นางอัมพร พงษ์วัฒนา, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม, เซซีลีอา รุ่งทิพย์ รุจิพงศ์, อลิซาเบท ฉวีวรรณ-เปาโล วงศ์-ยวงบัปติสตา ทวีศักดิ์ ทองห่อ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา เชี่ยวชาญ อารีพล, นายช้าง ผู้เคยอาศัยอยู่ที่ท่าน้ำ, ซีเลียนนา ลำดวน-ยอแซฟ พัลลภ นิลภิรมย์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ราฟาแอล ชะรื่น ฤกษ์พิไชย, ฟรังซิสโก ธนิต นิยมธรรม, อิกญาซีโอ อโณทัย ลับบัวงาม, ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, มารีอา ชะลูด วนัปติกุล, ครอบครัว เหรียญโมรา, เปโตร พัศดุ กรรณิการ์, มารีอา อุดมลักษณ์ ยังนึก, เอมิล ดำรงค์มิกานนท์, ยอห์น สุชา ธาราวร, นายเฉลียว จำเริญงาม, โรเบิร์ต อัลเบิร์ต โจนส์, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อันนา สละ เจริญทรัพย์, อันนา จุไรลักษณ์ เจริญทรัพย์, ฟรังซิสโก ทวีศักดิ์ ทรงสัตย์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด นายมณเฑียร สกุลสุขศิริ, มารีอา นภัทร อาภามงคล และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เทเรซา ทองสุข ฤกษ์พิไชย, โรซา ละม่อม-อันตน เกษม ยอแซฟ, วิญญาณ “น้องน๊อต”, เปาโล ดำรง-ลูกา นพรัตน์ ธาราฉัตร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.คอร์เนเลียส พระสันตะปาปา

และ น.ซีเปรียน พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา (ครบ 100 วัน)-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, มารีอา สง่า ตรีกิจจา, ยาโกเบ เกิด-เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา สมร ชลหาญ (ครบ 22 ปี), เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 17

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม,เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา พิมพา เจียจวบศิลป์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว ศรีประทุม, เทเรซา รัชนี ภูมรินทร์, เทเรซา จิตตินี รุ่งจตุรงค์, เทเรซา พัชมน เชี่ยวชาญชูสกุล, นางเค็ง แซ่โง้ว, ครอบครัว ยอแซฟ สมศักดิ์ ธีรวิจารณญาณกุล, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, เทเรซา วิชุกรณ์ บัวประเสริฐ, อักแนส นาตยา พงษ์สัตยาพิพัฒน์, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, เลิศกิจธนาภัทร, ญาติพี่น้องและครอบครัว, อันนา ศิรดา สามารถการ, มารีอา พัชนี แมนผดุง, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, มารีอา ภัทรา ปัญจทรัพย์, อักแนส ประพิศ ยวนจิตต์, ครอบครัว จันทรวารีเลขา, ครอบครัว มารีอา ยู่เกียว แซ่ตั้ง และลูก ๆ, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, เทเรซา สุขฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร และครอบครัว, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ยอแซฟ วิทยา เปลี่ยนบำรุง, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, ครบรอบวันเกิด เทเรซา วรางคณา กรีกุล, วันเกิด ด.ช.กฤตธกร บุตะศิวิลัย, สมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, ครอบครัว มารีอา มาลัย อนันตวนา, ครอบครัว มาตุกุล, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, ฟรังซิสกา ภาสินี แสงทอง และครอบครัว, เทเรซา กรวรรณ อาภามงคล และครอบครัว, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, เปโตร จำรัส หัวใจ, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ดอมินิก ปรีชา ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, อากาทา ขันทอง นิตโย, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ฟรังซิส ประดิษฐ์ บัวสมบูรณ์, แบร์นาแด๊ต ชฎาภรณ์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, ยาโกเบ ดร.ทิม พรรณศิริ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อันตน ดาวุธ สามารถการ, นายเซียะ แซ่เอ็ง, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, นางสวิง-นายสวง-นายพานิช ลี้กุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ มาโนช มโนลม้าย, ยอแซฟ อุดม อุมา, เซซีลีอา ระเมียน อุมา, มารีอา อุธรณ์ จิตต์ประเสริฐ, เปาโล อุดร อุมา,ยอแซฟ นคร อมรวัฒน์, ตระกูล สกุลทอง, เอลิซาเบธ มณเฑียร ผาสุขดี, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, ฟรังซิสเซเวียร์ ไว สร้อยงาม, ยวงบัปติสตา วันชัย สมบูรณ์นิตย์, เปาโล บุญช่วย สิงห์ษา, ยวงบัปติสตา สันต์-มารีอา เลียบ สิงห์สา, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, มัทธิว โนรี อาษาทัย, อันเดร สิริ-โรซา สุดใจ ชินะผา, เปโตร พ.ต.ท.แถว สุขยศ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ผู้ล่วงลับในสกุล สังขรัตน์, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว-ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ฟรังซิสโก พิสิษฐ์ กรรณิการ์, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, นายจักรวาล กิตติสังวรา, เซซีลีอา รุ่งทิพย์ รุจิพงศ์, ยวงบัปติสตา พ.อ.บุญช่วย สุภาพร, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, อันนา แคล้ว อาทิตย์ฉาย, เปโตร อดุลย์ รัตนวลี, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, เอลิซาเบท มณเฑียร ผาสุขดี, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ยอแซฟ สมุทร อำไพ, เยโรนีโม เตี่ยจิว แซ่ฉั่ว, อันนา เกียวตี๋ แซ่ลิ้ม, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เรอเนย์ สมนึก เตมียเสน, มารีอา มีลี วัฒนโยธิน, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา (ครบ 100 วัน)-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, มารีอา วาณี รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, วิญญาณในไฟชำระ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

_____________________________________

“That one is like a person building a house,

who dug deeply and laid the foundation on rock”

 

 

__________________________________

Our Lady of Sorrows – Memorial

15 September 2017

Memorial

Our Lady of Sorrows

– Memorial

________________________________________________

The Exaltation of the Holy Cross – Feast

14 September 2017

The exaltation of the Holy Cross,

feast

_______________________________________________

12 September 2017

The Most Holy Name of Mary –

Optional memorial

_________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 ##############################

 

3 September 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 36 วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  36  วันอาทิตย์ที่   3  กันยายน  2017

__________________________________________

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 36 วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017

For the Son of Man will come with his angels in his Father’s glory,

and then he will repay everyone according to his conduct.”

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

ซิสเตอร์ท่านหนึ่งกำลังอธิบายการเดินรูปสิบสี่ภาคให้เด็กๆ ในชั้นเรียนฟัง ซิสเตอร์ได้อธิบายมาถึงสถานที่ 4 ซึ่งเป็นตอนที่พระเยซูเจ้ากำลังแบกกางเขนสู่เขากัลวารีโอและพบกับพระนางมารีย์พระมารดาของพระองค์ ซิสเตอร์อธิบายว่าการเผชิญหน้ากันในสถานการณ์เช่นนั้น พระนางมารีย์ไม่สามารถสื่อสารกับพระเยซูเจ้าด้วยคำพูดได้ นอกจากสื่อสารกันทางสายตา

ซิสเตอร์จึงถามเด็กในชั้นเรียนว่า “พวกเธอคิดว่าแม่พระและพระเยซูเจ้าสื่อถึงกันว่าอย่างไร” เด็กนักเรียนในชั้นได้ให้คำตอบมากมายแตกต่างกันไป เด็กคนหนึ่งสะท้อนคำพูดของแม่พระว่า “ทำไมถึงเป็นแบบนี้ ไม่ยุติธรรมเลย” อีกคนบอกว่า “ขอแม่แบกกางเขนแทนได้ไหม” ที่สุดมีเด็กหญิงเล็กๆ คนหนึ่งยกมือขึ้นและพูดกับซิสเตอร์ว่า “ซิสเตอร์คะ หนูรู้ว่าแม่พระบอกพระเยซูว่าอย่างไร เธอบอกพระองค์ว่า ‘จงแบกกางเขนต่อไป ลูก!”

ทำไมพระนางมารีย์ถึงบอกให้แบกกางเขนต่อไป เพราะพระนางเข้าใจดีถึงหลักความเชื่อคริสตชนที่ว่า “ไม่มีกางเขน ไม่มีมงกุฎ” พระเยซูเจ้าได้เลือกหนทางแห่งไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษยชาติ ผ่านทางกางเขนพระองค์จึงได้รับชัยชนะ เราคริสตชนไม่สามารถได้รับเกียรติมงคงรุ่งเรือง หากไม่ผ่านหนทางแห่งไม้กางเขน ดังคติที่ว่า “โดยทางกางเขน จะพบความสว่าง” (Per Crucem ad Lucem) ความยากลำบากต่างๆ ในชีวิตจึงเป็นสิ่งที่มีความหมาย

ทางแห่งไม้กางเขน คือเป้าหมายของพระเยซูเจ้าในการเสด็จมาในโลก พระองค์ตรัสกับบรรดาสาวกว่า พระองค์จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม จะถูกมอบแก่ผู้มีอำนาจและถูกทรมานอย่างแสนสาหัส “จะถูกประหารชีวิต แต่จะทรงกลับคืนชีพในวันที่สาม” (มธ 16:21) เป็นเรื่องเข้าใจยากว่าทำไมพระเจ้าต้องเลือกการทรมานเพื่อช่วยเรามนุษย์ให้รอด พระองค์สามารถเลือกวิธีที่ง่ายกว่านี้ได้โดยไม่ต้องมีการทรมานใดๆ เพื่อจะเข้าใจความจริงข้อนี้ เราต้องเชื่อในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราว่าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ความรักย่อมอยู่เหนือความเข้าใจและเหตุผลทางโลกเสมอ

บ่อยครั้งในชีวิต เรามักเข้าใจว่ากางเขนคืออุปสรรค เป็นสิ่งที่เราพยายามหลีกเลี่ยงหรือกำจัดทิ้ง เหมือนอย่างเปโตรที่พยายามขัดขวางพระเยซูเจ้า “ขอเถิด พระเจ้าข้า เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับพระองค์อย่างแน่นอน” (มธ 16:22) ซึ่งไม่ต่างกับคนอื่นทั้งหลายที่หวังว่าพระเยซูเจ้าจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาว ผู้มากอบกู้ชาติ แต่ภายหลังเปโตรได้เข้าใจว่า การทรมานและความตายมิใช่จุดจบของทุกสิ่ง แต่เป็นหนทางสู่ชีวิต เมล็ดพืชต้องเน่าเปื่อยไปเพื่อจะได้เกิดต้นใหม่ ผลิดอกและออกผล ด้วยการตายต่อตัวเองเท่านั้น เราถึงจะได้ชีวิตนิรันดร

พระดำรัสของพระเยซูเจ้าชัดเจนและทรงอำนาจ “ถ้าผู้ใดอยากตามเรามา ก็จงเลิกนึกถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรา” (มธ 16:24) บนไม้กางเขนพระองค์ได้แสดงให้เราเห็นถึงธรรมชาติที่แท้จริงของพระเจ้าและมนุษย์ของพระองค์ ในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อมนุษยชาติ พระองค์ได้เปลี่ยนเครื่องหมายแห่งความตายและการประหารอันน่าสะพรึงกลัว ให้กลายเป็นเครื่องหมายแห่งความรักและการให้อภัย “พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” (ลก 23:34)

พี่น้องที่รัก “ไม้กางเขน เป็นบันไดที่นำไปสู่สวรรค์” (The cross is a ladder leads to heaven) ถือเป็นสิ่งที่เป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อ คริสตชน เพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้าผ่านทางการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า บุตรพระเจ้าที่ทรงรับเอากายเป็นมนุษย์ และทรงเปลี่ยนเครื่องหมายแห่งความตายในสมัยนั้นให้กลายเป็นเครื่องหมายแห่งความรัก การให้อภัยและความรอดนิรันดร

เราได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าเช่นเดียวกับเยเรมีย์ เปาโลและบรรดาสาวก เราจะต้องไม่เป็นเครื่องกีดขวางวิถีทางของพระเยซูเจ้า แต่ต้องเป็นพยานถึงพระองค์ในวิถีทางดำเนินชีวิตของเราแต่ละคน ไม่คิดถึงตนเองและแบกไม้กางเขนของตนติดตามพระองค์ทุกวัน ประการสำคัญให้เราปฏิบัติตามแบบอย่างของพระองค์บนกางเขน ที่ทรงวอนขอพระบิดาได้ให้อภัยคนที่ประหารพระองค์ ทั้งนี้ก็เพราะว่า การให้อภัยนำสันติสุขแท้มาสู่จิตใจของผู้ให้อภัยและผู้ได้รับการอภัย

                คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_________________________________________

Jesus passed through the midst of them and went away.

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน

ที่ทำบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

(ถุงทานวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017)

เป็นจำนวนเงิน  52,597  บาท

_________________________________________

In the synagogue there was a man with the spirit of an unclean demon, and he cried out in a loud voice,

Ha! What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are–the Holy One of God!

 

__________________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศงดมิสซา

      พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน ในวันพุธที่ 6 – วันพฤหัสฯที่ 7 กันยายน ศกนี้ จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันพุธ ไปจนถึงค่ำวันพฤหัสฯ

 1. ค่ายกระแสเรียก คณะคามิลเลียน

    ขอเชิญเยาวชนชายเข้าร่วมค่ายกระแสเรียกกางเขนแดง 2017

    วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2017

    คุณสมบัติ

        – เยาวชนชายคาทอลิก

        – กำลังศึกษาระดับชั้น ป.4 – ม.6

        – มีความสนใจในกระแสเรียกและจิตตารมณ์ของคณะฯ

        – ผู้ที่ผ่าน “ค่ายกางเขนแดง” เท่านั้น สามารถมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นสามเณรคามิลเลียน

    ค่าสมัครคนละ 500 บาท สำหรับ ค่าเดินทาง, เสื้อค่าย, ประกันอุบัติเหตุ, ทัศนศึกษา ฯลฯ

    สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณพ่อวัชระ เส็งเจริญ โทร. 09-8975-6195, 08-2916-1888

    หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2560

 1. ค่ายธิดาพระหฤทัย  

        “Walk together to SHB 2017”

        วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2560

        ณ หาดหฤทัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

        รับสมัครนักเรียนหญิงคาทอลิก ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6

    ติดต่อสอบถามได้ที่

 1. ซ.ศิริรัตน์ เหล่าวัฒนพงศ์    โทร. 084-066-0325

 2. ซ.มารีย์รักษ์ ไกรทองสุข    โทร. 097-132-7360

 3. ซ.อรุณี แซ่ฟรุ้ง        โทร. 089-087-8503

    ขอรับและส่งใบสมัครได้ที่ซิสเตอร์พระหฤทัยที่ทำงานตามวัดและอาราม

    ภายในวันที่ 15 กันยายน 2060

 1. ค่ายกระแสเรียก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

    สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ได้จัดค่ายกระแสเรียกขึ้นในวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรดาเด็กและเยาวชนชายได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกระแสเรียกและการดำเนินชีวิตของสามเณรในสามเณราลัย

        โดยผู้ที่จะเข้าค่ายกระแสเรียกนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

        – เด็กชายที่กำลังเรียนตั้งแต่ชั้น ป.5 ขึ้นไป

        – เป็นนักเรียนที่โตและรับผิดชอบดูแลตัวเองได้

    สนใจสมัครได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาส หรือคุณพ่อผู้ช่วย

_______________________________

Jesus entered the house of Simon. Simon’s mother-in-law was afflicted with a severe fever,

and they interceded with him about her. He stood over her, rebuked the fever, and it left her. She got up immediately and waited on them.

_____________________________________________

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 3)

เปโตร วรภัทร อาจคุ้มวงษ์

        บุตร               พลตรี วิศิษย์ อาจคุ้มวงษ์ – อันนา วีรศรี ลิช้ำ

        กับ                            นางสาว จิรปรียา แปงเครือ

        บุตรี                 นาย สุธรรม – นาง บุญมี แปงเครือ

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน ค.ศ.2017  เวลา 14.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางกรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

___________________________________

 

Simon said in reply, “Master, we have worked hard all night and

have caught nothing, but at your command I will lower the nets.”

_______________________________________

ขอขอบคุณ   

 1. ศิษย์เก่าเซนต์ฟรังฯ และเพื่อน ๆ

        บริจาคโลงเย็น            62,650        บาท

 1. คุณกันยา เฉลยเสนาะ

        บริจาคโลงเย็น            40,000        บาท

_______________________________

The Book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David,

the son of Abraham.

___________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

สารวัดมีประโยชน์ต่อชีวิตเราและลูกหลานของเรา โปรดนำกลับไปไว้ที่บ้านด้วยค่ะ

    ในรอบ 1 ปี จะมีวันฉลองสำคัญของพระแม่มารีย์ถึง 5 วัน คือ

ก. วันฉลองพระแม่ปฏิสนธินิรมล  (ตรงกับวันที่ 8 ธันวาคม)

    หมายถึง วันฉลองการเป็นมนุษย์คนเดียว ที่ได้รับการยกเว้นจากบาปกำเนิด กล่าวคือ พระนางทรงเป็นพระมารดาขององค์พระเยซูเจ้า ดังนั้น โดยอาศัยพระบารมีขององค์พระเยซูเจ้า พระนางจึงไม่มีบาปมลทินใด ๆ เลย แม้กระทั่งบาปกำเนิดด้วย

ข. วันฉลองแม่พระบังเกิด  (ตรงกับวันที่ 8 กันยายน)

    ด้วยความรักเคารพและศรัทธาในพระนาง บรรดาคาทอลิกถือว่า เมื่อพระนางบังเกิดมา ย่อมเป็นเหตุแห่งความยินดีต่อทุก ๆ คน จึงควรจะฉลองวันเกิดของพระนางด้วย เป็นต้นในกลุ่มพลมารีย์ ซึ่งถือเป็นทหารของพระแม่ และใครที่นักบุญมารีอา ก็จะร่วมแสดงความยินดีเป็นพิเศษด้วยเช่นกัน โดยการกระทำแต่สิ่งดีงามตามแบบฉบับของพระแม่ด้วย

ค. วันฉลองแม่พระรับสาร  (ตรงกับวันที่ 25 มีนาคม)

    เป็นวันฉลองที่ทำให้เราได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่ คือ การเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ (ทรงรับเอากาย) ในครรภ์ของพระแม่ เมื่อพระแม่น้อมรับพระบัญชาจากพระเป็นเจ้า ที่ทรงเลือกพระนางให้เป็นพระมารดาของพระองค์

ง. วันฉลองแม่พระถือศีลชำระ  (ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์)

    เป็นวันฉลองการที่พระนางทรงปฏิบัติตามธรรมเนียมของชาวยิว ด้วยการนำพระเยซูเจ้า (บุตรชายหัวปี) ไปถวายแด่พระเป็นเจ้าในพระวิหาร และถือเป็นการชำระตัวของพระนางเอง หลังจากการให้กำเนิดบุตรตามธรรมเนียมของชาวยิว

จ. วันฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์  (ตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม)

    ชาวคาทอลิกเชื่อกันว่า พระนางเป็นมนุษย์คนเดียวอีกเหมือนกันที่ได้รับเกียรติสูงสุดจากพระเป็นเจ้า ด้วยการไปสวรรค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ ซึ่งเป็นข้อความเชื่อของชาวคาทอลิกทุกคน ดังนั้น เราจึงไม่พบพระศพของพระนางบนโลกนี้

    ขอขอบคุณพี่น้องคริสตชนที่ติดตามสารวัดมาโดยตลอด วันนี้ได้ลงวันฉลองพระแม่ตลอดปีให้ตามคำขอแล้วนะคะ

    (จากหลักธรรมคำสอนคาทอลิก)

_________________________________

Pharisees said,

“Why are you doing what is unlawful on the sabbath?”

______________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจีย แซ่โจว, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, เอมิล ดำรงค์มิกานนท์, เปาโล ชะลอ มาลีวงศ์, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา (ครบ 2 ปี), วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง

อังคารที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

น.เทเรซาแห่งกัลกัตตา

สุขสำราญ สำหรับ คุณปริยานุช พรายภู่

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เอลิซาเบท บรรจง ตะนุรานนท์, ยวงบัปติสตา เชี่ยวชาญ อารีพล, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มารีอา ยู่อี่ แซ่เตียว, เทเรซา ปิยพร เหมืองทอง, มารีอา ประภาพร ผลประเสริฐ, มารีอา นิภา วงศ์สรรคกร, มารีอา ดวงเดือน-มารีอา ซิ้วเค็ง แซ่โซว, ยอแซฟ ฮั๊งเงียบ-หลุยส์ ชุนใช้ แซ่เล้า, อากาทา กิม แซ่ตั้ง, โทมัส ดำรงค์ ปุญยธร, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

สำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คุณวรารัตน์ เต่งตระกูล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เพียงเดือน กระทอง, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มารีอา ผึ้ง บุนนาค,อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เซซีลีอา เซีย มาลีวงศ์, เอมิล ดำรงค์มิกานนท์, มารีอา แหย่ง-อันนา มณี-ยอแซฟ สง่า แป้งประสิทธิ์, อันนา ดาว รื่นหาญ, มารีอา เฉลียว มุ่งอิน, ฟรังซิสโก ธนิต นิยมธรรม, มารีอา สงวน สินประยูร, อิกญาซีโอ อโณทัย ลับบัวงาม, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, นางนิตยา-นายประชุม กาญจนวรกุล, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองแม่พระบังเกิด

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มีเรียม พรพสุธ์ กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา สง่า บูระมิ, ฟรังซีสโก ทวีศักดิ์ ทรงสัตย์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา หยุ่นยิน แซ่ชือ, มารีอา เสียมลั้ง แซ่ชือ, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ชื่นสุข มาลีวงศ์, นายนิบ-นางเพียว กลิ่นสุคนธ์, สมาชิกพลมารีย์ ผู้ล่วงลับ, ยอแซฟ กิตินันท์ (กู๊ด) ไกรประสิทธิ์, อันเดร เกษียร ไกรประสิทธิ์, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

น.เปโตร คลาแวร์ พระสงฆ์

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด เทเรซา บุญส่ง ดำรงไทย

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปโตร ตน-อันนา สงวน ทองสุก, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, มารีอา สวิง ศรีภิรมย์, ครบรอบวันเกิด เทเรซา บุญส่ง ดำรงไทย, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร สุดใจ บุญธง, เปโตร น้อย บุญธง, มารีอา กว๋า บุญธง, มาเซลลิโอ ณัฐพงศ์ สมสินสวัสดิ์, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา (ครบ 100 วัน)-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 10

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา จิตติมา รอดงาม, มารีอา จิราวรรณ พันธ์พา, มารีอา จิรัชญา พันธ์พา, ครอบครัว รอดงาม

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, ญาติพี่น้อง, ผู้ไม่มีใครคิดถึง, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว คริสต์วทัญญู, เทเรซา รัชนี ภูมรินทร์, เรเนตุส บำรุง โสภาษิต, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, เทเรซา จิตตินี รุ่งจตุรงค์, มารีอา สุภาวดี-สุภาพร ธีรวิจารณญาณกุล, เทเรซา ศิริอร บุญพิเชฐ, นางศุภมาศ พิชญโยธิน, เทเรซา มาลา-ยอแซฟ ปรีชา จรุไพรวัลย์, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, อลิซาเบท ประนอม ผิวเกลี้ยง, คุณอรนุช ทิวากรศศิธร, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว เผดิมวงศ์ ทุกคน, จิ๊ด เจสมิน, ครอบครัว นางพิศมร ดูมักทอย, ครอบครัว อ่องแสงคุณ, มารีอา ภัทรา ปัญจทรัพย์, วิทยา-กฤต บัวประเสริฐ, ครอบครัว มารีอา ยู่เกียว แซ่ตั้ง และลูก ๆ, นายพงษ์เทพ ดาวรัตนหงษ์ และครอบครัว, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว เจริญสำราญ, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, เปโตร จำรัส หัวใจ, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ดอมินิก ปรีชา ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มารีอา ทองคำ ศรีศิลป์, มารีอา แช่ม เวียนสวัสดิ์, เปโตร มี-เปโตร ดี เวียนสวัสดิ์, มารีอา งัด, ยอแซฟ วิรัตน์ สิทธิสรรค์, บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ, ยาโกเบ ดร.ทิม พรรณศิริ, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, มารีอา ดารา เล่ห์มงคล, มารีอา อภันตรี, ฟรังซิสกา ชูศรี, อันนา ทวี, เทเรซา สมบูรณ์ เกตุนที และลูกหลาน, วิญญาณผู้มีพระคุณ, นายสุทธิกุล เจียรสุุทธิกุล (หรั่ง), อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, นายเซียะ แซ่เอ็ง, เทเรซา ชรอยพร จันไกรผล, อันตน ดาวุธ สามารถการ, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, นางสวิง-นายสวง-นายพานิช ลี้กุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ มาโนช มโนลม้าย, ฟรังซิสโก พิสิษฐ์กรรณิการ์, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง และวิญญาณในสกุล มีขันทอง, เอากุสติน-ยอแซฟ-มารีอา-อากาทา-เทเรซา-โทมัส-อันนา, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, นายจักรวาล กิตติสังวรา, เปโตร ติ่ง แซ่ตัน, มารีอา เฮือง กวางบัง, มาร์ธา ประไพ ทรงสุวรรณ์, เซซีลีอา รุ่งทิพย์ รุจิพงศ์, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, ญาติพี่น้อง “สกุลสุวรรณ”, ด.ช.ชวิศ นวลศรีทอง, ยวงบัปติสตา พ.อ.บุญช่วย สุภาพร, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, เปโตร สมนึก สอนเทพ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, มารีอา ราตรี สมใจ, ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์ และครอบครัว เอี่ยมบำรุง, ยวง เจียม-มารีอา กิมยุก-โทมัส ประสิทธิ์ เจริญสำราญ, เอลิซาเบท มณเฑียร ผาสุขดี, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, แพททริค ปิติ-มารีอา แสงทอง-ลีโอ สันติ-มีคาแอล ปิยะ-เลโอ เรียว-โปลีน ฉวีวรรณ โรจน์เสรี, พ่อธง เลาหไทยมงคล, แบร์นาแด๊ต ผล ฤกษ์โสภา, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชีรานนท์, ครอบครัว แซ่แต้

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เปาโล สิงห์แก้ว-มารีอา สง่า-ยอแซฟ จินดา วัฒนาวี, ครอบครัว แซ่แต้, ครอบครัว รัชชะกิตติ, ครอบครัว ชีรานนท์, ครอบครัว เสนะวิณิน, อัลแซลโม สมพงษ์ ลวสุต, นายพยอม พันธุโยธี, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา (ครบ 100 วัน)-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เปโตร จีระศักดิ์ วัฒนโยธิน, วิญญาณในไฟชำระ

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม 

 

_______________________________

5 September 2017

Saints of the day

St. Teresa of Calcutta

(1910-1997)

________________________________________________

8 September 2017

Feast

The Nativity of the Blessed Virgin Mary –

Feast

__________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 ##############################

27 August 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 35 วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  35  วันอาทิตย์ที่   27   สิงหาคม   2017

______________________________

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 35 วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017

Jesus said to them, “But who do you say that I am?” Simon Peter said in reply,

“You are the Messiah, the Son of the living God.”

อย่าหลงคิดว่าเรารู้จักพระเยซูเจ้าถ้า……

    ช่วงเวลาที่พระเยซูเจ้าถามบรรดาศิษย์ว่า ชาวบ้านคิดว่าพระองค์เป็นใคร เป็นช่วงปลายฤดูร้อนของ ค.ศ.29 ซึ่งใกล้เวลาตายของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนเข้าไปทุกทีแล้ว เวลาแห่งการจบชีวิตของพระเยซูเจ้าด้วยการตายบนไม้กางเขน อยู่ในช่วงเดือน เมษายน ค.ศ.30

    การสอบถามของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับตัวของพระองค์ก็เพื่อจะทดสอบดูว่า ทุก ๆ คนรวมทั้งอัครสาวก รู้จักพระองค์ดีหรือยัง

    คำตอบของเปโตรน่าพึงพอใจในขั้นหนึ่ง คำตอบนั้นก็คือ “พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต”

    ที่บอกว่าน่าพึงพอใจในขั้นหนึ่งเท่านั้น ก็เพราะว่า การรู้จักพระเยซูเจ้า มิใช่เป็นเพียงแค่ตอบคำถามให้ถูกต้อง แต่มีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้น ที่ผู้ตอบคำถามจะต้องพิสูจน์ตัวเอง ว่าตัวรู้จักพระเยซูเจ้าจริง ๆ

    ปัจจุบันมีกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้พระคัมภีร์ ด้วยการจัดหลักสูตรอบรมต่างๆ จากนั้นก็มีการแข่งขัน ทดสอบความรู้ด้วยการให้ตอบคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ ใครตอบได้มากที่สุด หรือ สูงสุด ถือเป็นผู้ชนะเลิศ นั่นก็เป็นเพียงการทดสอบการรู้จักพระเยซูเจ้าในขั้นที่หนึ่งเท่านั้น เป็นการทดสอบทางปัญญาและความจำ

    เพราะการรู้จักพระเยซูเจ้าจะต้องถูกทดสอบด้วยชีวิต จึงจะขอนำเสนอบทอ่านที่จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของคำว่า รู้จักพระเยซูเจ้า ซึ่งได้แก่จดหมายของนักบุญยอห์นอัครสาวก ฉบับที่ 1 บทที่ 2 ข้อ 3 ถึง 11

    “ลูกที่รักทั้งหลาย ถ้าเราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ เรามั่นใจว่า เรารู้จักพระองค์ ผู้ที่พูดว่า “ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์” แต่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ เขาเป็นคนพูดคำเท็จ และ “ความจริง” ไม่อยู่ในตัวเขา แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ ความรักของพระเจ้าในผู้นั้นย่อมสมบูรณ์ โดยวิธีนี้เราจึงรู้ว่า เราอยู่ในพระเจ้า ผู้ที่พูดว่าเขาอยู่ในพระองค์ ก็ต้องดำเนินชีวิตเหมือนกับที่พระองค์ทรงดำเนินชีวิต

    ท่านที่รักทั้งหลาย สิ่งที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่าน มิใช่บทบัญญัติใหม่ แต่เป็นบทบัญญัติเก่าที่ท่านมีอยู่ตั้งแต่แรกเริ่ม บทบัญญัติเก่านี้คือถ้อยคำที่ท่านได้ฟังมา บทบัญญัติที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านนั้นก็ยังนับว่าใหม่ ใหม่จริงทั้งสำหรับพระองค์และสำหรับท่าน เพราะความมืดกำลังผ่านพ้นไป ความสว่างแท้จริงกำลังทอแสงขึ้นมาแล้ว ผู้ที่อ้างว่าตนอยู่ในความสว่าง แต่เกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นยังจมอยู่ในความมืด ส่วนผู้ที่รักพี่น้องของตน ก็ดำรงอยู่ในความสว่าง และไม่มีสิ่งใดในตัวเขา ที่ทำให้เขาล้มลงได้ แต่ผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตน ก็อยู่ในความมืดและเดินวนเวียนอยู่ในความมืด โดยไม่รู้ว่าเขากำลังเดินไปทิศทางใด เพราะความมืดทำให้ตาของเขาบอด”

    ถ้าตัดสินกันตามข้อความในจดหมายฉบับนี้ เราก็จะพบว่า คนหลอกลวง และคนหน้าไหว้หลังหลอก มีเยอะมากในสังคมคริสตชนของเรา

    และอีกข้อความหนึ่งของนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี ในจดหมายของท่าน บทที่ 3 ข้อ 10 ถึง 11

    “ข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์ รู้จักฤทธานุภาพของการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ต้องการมีส่วนร่วมในพระทรมานของพระองค์โดยมีสภาพเหมือนพระองค์ในความตาย จะได้บรรลุถึงการกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายด้วย”

    และเปาโลก็ทำตัวให้รู้จักพระเยซูเจ้า ด้วยการยอมทิ้งทุกอย่าง และยอมตัดทุกอย่างที่ท่านเคยมี และเคยผูกพันออกจากชีวิต และนี่คือความหมายของคำว่า ยอมตายพร้อมกับพระเยซูเจ้า คำว่า ตาย ในที่นี้ก็คือ การยอมทิ้งทุกอย่าง ยอมสละทุกอย่างที่ตนรัก ที่ตนชอบและผูกพัน และนี่ก็คือความหมายของคำว่า ตายขณะยังมีชีวิต หรือ การตายก่อนตาย และการมีชีวิตอยู่โดยที่มีหัวใจที่ไม่ผูกพันฝักใฝ่กับสิ่งใดเลย ยกเว้นแต่องค์พระเยซูเจ้าก็คือ การกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ และการกลับคืนชีพพร้อมกับพระเยซูเจ้า ก็คือการมีชีวิตสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ เป็นการกลับคืนชีพของเราคริสตชนขณะยังมีชีวิตอยู่

พวกเราทำได้หรือยัง? และคิดจะทำหรือเปล่า?

                            สวัสดี

                                              คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

______________________________

Jesus said to the crowds and to his disciples: “Woe to you, scribes and Pharisees,

you hypocrites. You lock the kingdom of heaven before human beings.

ขอขอบคุณ    คณะวินเซนเดอปอล

        ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

        จำนวน   10,000   บาท

____________________________________

The king said to the girl,

“Ask of me whatever you wish and I will grant it to you.”

__________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นสิ่งสร้างที่มีคุณค่าสูงส่งที่สุด ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาก็เพื่อมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์นั้นมีความเป็นอยู่อย่างดี

    ที่สำคัญที่สุดคือ พระองค์ทรงประทานสติปัญญา ความคิด มนุษย์จึงสามารถ คิด ตัดสินใจ และเลือกกระทำสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง คือมีมโนธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งผิด สิ่งถูก สามารถบังคับตนเองได้ ซึ่งหมายความว่า ทรงประทานเสรีภาพให้มนุษย์นั่นเอง หากพี่น้องไตร่ตรองดูจะเห็นว่า มนุษย์เองนั่นแหละที่ใช้เสรีภาพอย่างผิด ๆ และผิดพลาดกันมาโดยตลอด จึงทำให้เกิดแต่ปัญหาต่าง ๆ นานาตามมาอย่างไม่หยุดยั้ง

    ตามความเป็นจริงแล้ว   แมว   เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก

        แต่ควรเลี้ยงไว้ตามบ้าน

            มีที่ให้เขาอยู่

                มีอาหารให้เขากิน

                    มีที่ให้เขาขับถ่ายเป็นที่เป็นทางนะคะ

    แต่ปัจจุบันนี้ ในหมู่บ้านสามเสนของเรา เกิดปัญหาวุ่นวายกันไปทั่ว เพราะมีประชากรแมวมากจนเกินไป สาเหตุจากการนำลูกแมวใส่กล่องมาปล่อยก็มีมาก ขณะนี้ประชากรแมวจะกระจัดกระจายอยู่บริเวณวัด ในสุสาน ตามโรงเรียน ย.อ., ยอท. แมวขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้ว ตั้งท้องเพียง 3 เดือนเท่านั้น ออกลูกมาครั้งละหลาย ๆ ตัวทุกคนต่างทราบกันดี

    ปัญหาอยู่ที่ว่า ทำไมประชากรแมวจึงเพิ่มขึ้นรวดเร็วนัก จนกระทั่งเดือดร้อนกันไปถ้วนหน้าเลยทีเดียว

    ขอพูดตรง ๆ ก็แล้วกันนะคะพี่น้อง เพราะมีสตรีอยู่ 3 – 4 คน ทุกคนเราต่างก็รู้ว่าชื่ออะไร อยู่ที่ไหนกันบ้าง ได้นำอาหารไปเดินแจกจ่ายตามที่ต่าง ๆ ได้แก่ หลังหอระฆัง ในสวนหย่อมของวัด ข้างวัด ตามโคนต้นไม้ ตามกระถางต้นไม้ โยนเข้าไปในโรงเรียน ยอท. ตามรั้วในสุสาน ตามข้างถนน ในโรงรถที่โรงขนมจีนเก่า ตามตรอกซอกตามซอย

    จากการกระทำของท่านเหล่านี้ ดูเหมือนกำลังทำความดีอยู่ แต่มิใช่ ทำไมล่ะ ก็เพราะว่าแมวพวกนี้จะถ่ายมูลทั้งหนักและเบาออกมาเป็นจำนวนมากมายก่ายกอง โดยเฉพาะบริเวณหลังหอระฆังวัด ที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเทความร้อนจากเครื่องปรับอากาศในวัดออกมา พี่น้องทราบหรือไม่ จำนวนขี้แมวที่คนงานของวัดโกยออกมาเป็นกิโล ๆ ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวล บริเวณข้างวัดพี่น้องก็จะได้กลิ่น ตามโคนต้นไม้หน้าวัดก็เหม็น ที่พระโตตามพุ่มไม้ก็เหม็น ในสุสานก็เหม็น ด้านหลังโรงเรียน ย.อ. ก็เหม็น คือเรียกว่า เหม็นไปทุกที่ก็แล้วกัน

    พี่น้องใจบุญทั้ง 3 – 4 ท่าน ท่านมาโกยขี้แมว ท่านมาเดินดมกลิ่นเหม็นบริเวณวัดบ้างหรือไม่?

    เรามาร่วมมือกัน พัฒนาหมู่บ้านสามเสนของเราให้น่าอยู่ มีอากาศสดชื่นบริสุทธิ์กันดีไหม ขอขอบคุณมาล่วงหน้า และฝากความหวังไว้กับความมีน้ำใจดีของผู้ให้อาหารแมวทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

___________________________

Jesus said, “Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites. You are like whitewashed tombs,

which appear beautiful on the outside, but inside are full of dead men’s bones and every kind of filth.

ขอขอบคุณ    คุณอสมาภรณ์ มีโรจน์วงศ์

        บำรุงวัด     400      บาท

___________________________________

Be sure of this: if the master of the house had known the hour of night when

the thief was coming, he would have stayed awake and not let his house be broken into. “

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน ศกนี้

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนกันยายน)

    วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 ในมิสซารอบ 10.00 น.

    แจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

 1. ขอเชิญร่วมโครงการรื้อฟื้นคู่แต่งงาน 25 ปี และ 50 ปี เขต 2

   ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560/2017

    ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

– สำหรับคู่ 25 ปี แต่งงานปี พ.ศ. 2535/ค.ศ.1992

– สำหรับคู่ 50 ปี แต่งงานปี พ.ศ. 2510/ค.ศ.1967 หรือก่อน

   ท่านใดสนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัด

_____________________________________

Jesus told his disciples this parable: “The kingdom of heaven will be like ten virgins

who took their lamps and went out to meet the bridegroom.

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 2)

เปโตร วรภัทร อาจคุ้มวงษ์

        บุตร               พลตรี วิศิษย์ อาจคุ้มวงษ์ – อันนา วีรศรี ลิช้ำ

        กับ                            นางสาว จิรปรียา แปงเครือ

        บุตรี                 นาย สุธรรม – นาง บุญมี แปงเครือ

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน ค.ศ.2017  เวลา 14.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

________________________________________

Jesus told his disciples this parable: “A man going on a journey

called in his servants and entrusted his possessions to them.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ออกัสติน พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจีย แซ่โจว, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ยอแซฟ รักศักดิ์ ศักดิ์สมวาศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ควง เชาวนะ, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ยาโกเบ เกว๊ย-อันนา สำริด เจี่ยจวบสิน, เปาโล ชะลอ มาลีวงศ์, เฟลิกซ์ สมบูรณ์ รัตนวิไลกุล, เปโตร พ่วง-เอลิซาเบธ ละม้าย จุลสุคนธ์, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง

อังคารที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น แบปติสต์ ถูกตัดศีรษะ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เอลิซาเบท มาลา จิตอุทัศน์, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข (ครบรอบวันตาย), อันนา ซาลา หาญพานิช, ยอแซฟ รักศักดิ์ ศักดิ์สมวาศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ยอแซฟ ภู ทิวไผ่งาม, เซซีลีอา ลาวัลย์ จุลสุคนธ์, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข (ครบรอบวันตาย),มารีอา ยู่อี่ แซ่เตียว, มารีอา นิตยา ศิริธร, ยวงบัปติสตา ดอกรัก กิจบำรุง, โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เพียงเดือน กระทอง, โยเซฟิน เยาวรัตน์ วิเศษวงศ์, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา เกษมศรี จุลสุคนธ์, นายพรชัย-อันนา เตียว อินทสิงห์ และญาติผู้ล่วงลับ, เซซีลีอา เซีย มาลีวงศ์, มาเรีย คลาร่า โลว์, มัตตา เหว่-มัตตา ท้าย เหวียงถิ, เปโตร เหลียว-เปโตร สึก มายวัน, มารีอา ยู้งึ้น กิจบำรุง, อานัตตาซีอา พยูร ผังรักษ์, มารีอา เรณู สุขสุด้อย, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 31

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อักแนส ประภาศรี จิตอุทัศน์, ยวงบัปติสา เชี่ยวชาญ อารีพล, มารีหลุยส์ วิมล นิติรักษ์, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มารีอา ชะลูด วนัปติกุล, อันนา อารีย์-จ.ส.อ.สุขุม, นางจารี-พ.จ.อ.สุเนตร-น.ส.สุกุมา เนตรเหมือนทิพย์, ชาร์ล ธนัท รัตนวิไลกุล, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, ยอแซฟ แสวง จิตต์จำนง (ครบรอบวันตาย), เปาโล กรณ์ ชนะจินดาโสภณ (ครอบรอบ 8 ปี), ยอแซฟ ด.ต.ชาญชัย ชมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอารัตนา จิตอุทัศน์, ฟรังซิสเซเวียร์ พยุง แซ่อื้อ, ลูซีอา มาลา ขันธสิทธิ์, มารีอามักดาเลนา แช่ม ตรีกิจจา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ปรารถนา เกียรติยศนุสรณ์, มารีอา หยุ่นยิน แซ่ชือ, มารีอา เสียมลั้ง แซ่ชือ, มารีอา ชื่นสุข มาลีวงศ์, อากาทา นันทา โชติเรืองศรี, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา ซาลา หาญพานิช, เปโตร มนตรา อู่สำราญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, อันเดา ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, จอห์น ทวี บุญครอง, ยอแซฟ วิชัย ตรีธารา, มารีอา สง่า ตรีกิจจจา, ยาโกเบ สุจินต์ สุขในมณี, ยอแซฟ จุลพงษ์ สุขในมณี, ยวงบัปติสตา ภิรมย์-เอลิซาเบท เกษร ยันต์เจริญ, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 3

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, อันนา นัชรี มั่นศิล, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์ (ครบรอบ 6 ปี), ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว ว่องวิทย์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, อรรถพร ธนะโสธร, นางวรวรรณ ทองปรีชา, สุรีย์ เชี่ยชาญชูสกุล และครอบครัว, เทเรซา ศิริอร บุญพิเชฐ, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว ศิริเพทานันท์, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ธีร์ธวัช ชูพานิช, วันเกิด มารีอา จิตรานุช แชงค์, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว คริสต์วทัญญู, เปโตรนีลา พัชราณี อาวะจินดา, เทเรซา รัชนี ภูมรินทร์, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, เรเนตุส บำรุง โสภาษิต, วิทยา-วิชุกรณ์ บัวประเสริฐ, ครอบครัว เลี้ยงเชวงวงศ์, มารีอา ภัทรา ปัญจทรัพย์, ครอบครัว เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม-มารีอา เสรี ตรีมานคา, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ดอมินิก ปรีชา ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, เปโตร จำรัส หัวใจ, ยวง สวน-แคทรีน ทองดี เกาะสุวรรณ์, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยาโกเบ ดร.ทิม พรรณศิริ, มารีอา อำไพ แซ่แต้, มารีอา ทองคำ ศรีศิลป์, มารีอา แช่ม เวียนสวัสดิ์, เปโตร มี-เปโตร ดี เวียนสวัสดิ์, มารีอา งัด, ยอแซฟ วิรัตน์ สิทธิสรรค์, บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, พลเอก นพพร เรือนจันทร์, นายสุทธิกุล เจียรสุุทธิกุล (หรั่ง), ยวงบัปติสตา สมนึก-เซซีลีอา มณฑา-มารีอามักดาเลนา สนิท เจริญสุข, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, นายเซียะ แซ่เอ็ง, อันตน ดาวุธ สามารถการ, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, นางสวิง-นายสวง-นายพานิช ลี้กุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา ซิ้วเจ้ง แซ่อื้อ, กาโรโล สยาม-มารีอา ยู่ซือ-ดิโอนิซีโอ ชะโลม-ยอแซฟ สุพรรณ-ยวงบัปติสตา สมคิด สังขรัตน์, ปู่ย่า-ตายายแฮว, ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ มาโนช มโนลม้าย, ฟรังซิสโก พิสิษฐ์ กรรณิการ์, แมว ลุนจันทรา,อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, เปโตร พ.ต.ท.แถว สุขยศ, หลุยส์ คอร์สกา สงวน ธุระวณิชย์, โรซารีอา นงนุช โรจนวิภาต,ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, อันนา แคล้ว อาทิตย์ฉาย, ฟรังซิสโก ฉลอง-เซซีลีอา เฉลา จารุวัสตร์, นายเพ้งเคี้ยง-นางเอ้กหงษ์ แซ่เลี่ยง,เอากุสติน-ยอแซฟ-มารีอา-อากาทา-เทเรซา-โทมัส-อันนา, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน สังขรัตน์ และผู้ล่วงลับในตระกูล, ตระกูล “สกุลทอง”, ยวงบัปติสตา พ.อ.บุญช่วย สุภาพร, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว ชีรานนท์, ครอบครัว แซ่แต้

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ,มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ,เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เปาโล สิงห์แก้ว-มารีอา สง่า-ยอแซฟ จินดา วัฒนาวี, มาร์ธา ลักขณา สันติพร, ครอบครัว แซ่แต้, ครอบครัว รัชชะกิตติ, ครอบครัว ชีรานนท์, ครอบครัว เสนะวิณิน, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์ (ครบรอบ 6 ปี), ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, วิญญาณในไฟชำระ

ต้องขออภัยในความล่าช้า เนื่องจาก มีปัญหาเรื่องทางบล๊อก

บางประการ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม  

 

___________________________________________

Beheading of Saint John the Baptist, martyr

29 August 2017

Beheading of Saint John the Baptist,

Martyr

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม 

ขอบคุณครับ

____________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 ##############################

20 August 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 34 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  34  วันอาทิตย์ที่   20   สิงหาคม   2017

______________________________________

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ปีที่ 51 ฉบับที่ 34 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017

“Have pity on me, Lord, Son of David!

My daughter is tormented by a demon.”

ถ้ารักและศรัทธาต่อแม่พระจริง  ก็อย่าทำตัว

เป็นลูกนอกคอก

    ในความเข้าใจของคริสตชนทั่ว ๆ ไป เมื่อใครคนใดคนหนึ่งมีความศรัทธาภักดีต่อแม่พระ สิ่งที่เขาจะต้องแสดงออก หรือ กระทำก็คือ ปฏิบัติกิจศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ด้วยการสวดสายประคำ การทำนพวารแม่พระ การถวายช่อดอกไม้ รวมทั้งการปฏิบัติกิจศรัทธาอื่น ๆ และในช่วงเวลาเดือน สองเดือนที่ผ่านมาแล้ว ก็มีการสวดบทภาวนาวิงวอนแม่พระแห่งฟาติมา โอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา

    ความศรัทธาภักดีต่อพระแม่มารีอา ไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบัติกิจศรัทธาต่าง ๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างบน แต่ความศรัทธาภักดีต่อพระนางมารีอา มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าการปฏิบัติกิจศรัทธาภายนอก

    นักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ตั้งคณะนักบวชหลายคณะ รวมทั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ได้อธิบายถึงความศรัทธาที่เป็นความศรัทธาแก่นแท้ต่อพระนางมารีอา และท่านก็ได้พูดถึงลักษณะของความศรัทธาปลอมไว้ด้วย ความศรัทธาปลอมประกอบด้วย 7 ลักษณะด้วยกันคือ

 1. ประเภทศรัทธาชอบติ
 2. ประเภทศรัทธากลัวผิดเกินเหตุ
 3. ประเภทศรัทธาแค่ภายนอก
 4. ประเภทศรัทธาไว้ใจเกินประมาณ
 5. ประเภทศรัทธาจับจด
 6. ประเภทศรัทธาเอาหน้าภาวนาโกหก และ
 7. ประเภทศรัทธาเห็นแก่ตัว

    ส่วนความศรัทธาภักดีต่อพระแม่มารีอา หรือต่อพระเป็นเจ้า ที่เป็นความศรัทธาแก่นแท้จะเน้น ภายในจิตวิญญาณของผู้ศรัทธา อันได้แก่

        การถวายตัว (ชีวิต) ทั้งครบเพื่อพระเยซูเจ้า และ

        การถวายตัว (ชีวิต) อย่างครบครันแด่พระมารดา

    ความหมายก็คือ การต้องมีชีวิตสนิทสัมพันธ์แน่นแฟ้นเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า และการต้องมีชีวิตสนิทสัมพันธ์แน่นแฟ้นเป็นหนึ่งเดียวกับพระแม่มารีอา

    การบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว ไม่มีสิ่งใดจะช่วยให้เกิดขึ้นได้ ยกเว้นแต่สิ่งเดียวนั่นคือ การปฏิบัติตามพระวาจาและคำสอนของพระเยซูเจ้า และการปฏิบัติตามตัวอย่างชีวิตและคำสั่งสอนของแม่พระ

    เราคงจะจำได้ ในวันฉลองการประจักษ์พระกายของพระเยซูเจ้าต่อหน้าอัครสาวก เสียงของพระบิดาที่ดังก้องออกมาจากก้อนเมฆ ทรงสั่งไว้ว่า

    “ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก จงฟังท่านเถิด” (มัทธิว 17:5) พระบิดาสั่งให้เราเชื่อฟังพระเยซูเจ้า

    และในงานสมรสที่หมู่บ้านคานา ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น แม่พระก็สั่งแก่คนใช้ (อันรวมหมายถึงพวกเราทุกคนด้วย) ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไรก็จงทำเถิด” (ยอห์น 2:5)

    ความเชื่อฟัง คือความศรัทธาภักดีแท้จริงต่อพระเยซูเจ้า และแม่พระ อย่าปฏิบัติแค่กิจศรัทธาภายนอก แต่ชีวิตทุก ๆ วันยังคงดื้อรั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำสอนทั้งของพระเยซูเจ้าและแม่พระ

    ฉลอง 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา อย่าทำแค่ สวดบทภาวนาของแม่พระฟาติมา เพราะแก่นแท้ของการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา พระแม่บอกกับเด็กทั้ง 3 ให้ไปบอกแก่ทุก ๆ คนว่า

        “จงกลับใจ และเป็นทุกข์ถึงบาปของลูกเถอะ

        จงกลับใจ และกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าผู้ช่วยลูกให้รอด และ

        จงกลับใจ และเดินไปตามทางแห่งความดี

        ทางแห่งความรัก และทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์”

    นั่นคือ แม่พระบอกเราแต่ละคนให้เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต เลิกการดำเนินชีวิตที่เหลวไหล เลิกฝักใฝ่ แสวงหาแต่ความสุขทางโลก เลิกทำตามใจตัวเอง ฯลฯ และนี่คือหัวใจของคำสั่งของการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมาเมื่อ 100 ปีที่แล้ว

    ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือไม่เชื่อฟังพระเยซูเจ้า และแม่พระ เราก็เป็น ลูกนอกคอก

                            สวัสดี

                                              คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

___________________________________________

Jesus said to him, “If you wish to be perfect, go, sell what you have and

give to (the) poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”

_______________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    วันนี้เป็นวันฉลองที่ชาวคาทอลิกให้ความสำคัญมาก เนื่องจากพระนางมารีย์เป็นมนุษย์คนเดียวที่ได้รับเกียรติสูงสุดจากพระเป็นเจ้ารับท่านเข้าสู่สวรรค์ เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ ขอพระแม่เจ้าโปรดเมตตาพวกลูกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้พวกลูก ๆ รู้จักสงบปากสงบคำ มีความสุภาพนบนอบเหมือนพระแม่ด้วยเทอญ (วันฉลองจริง 15 สิงหาคม)

ประกาศกฎระเบียบต่าง ๆ ในสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ถึงพี่น้องทุกท่าน

    ทางวัดได้มอบหมายหน้าที่ให้สภาภิบาล 1 ท่าน และเลขานุการของวัดที่ประจำอยู่บนสำนักงานบ้านพักพระสงฆ์อีก 1 ท่าน ได้แก่ คุณสุมาลี ศุระศรางค์ และคุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์ (สภาภิบาล) รับหน้าที่โดยตรง เกี่ยวกับการบริการและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่เจ้าภาพที่จะนำศพผู้เสียชีวิตมาไว้ที่ศาลาสันติสุข และมีความประสงค์ที่จะฝังร่างในสุสานวัดสามเสน และเจ้าภาพทุกท่าน จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ทางวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อก่อให้เกิด ระเบียบ ความงดงามของสุสาน และความเสมอภาค และเพื่อแบ่งเบาภารกิจของพระสงฆ์ผู้ปกครองวัดอีกด้วย ซึ่งท่านมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากมาย

  การประสานงานติดต่อเจ้าหน้าที่

คุณสุมาลี ศุระศรางค์     รับแจ้งเรื่องการเสียชีวิตของผู้ตาย การขอใช้บริการศาลาสันติสุข การตกแต่งดอกไม้ การติดต่อโลงศพ การขอใช้บริการรถรับศพจากโรงพยาบาล การจองแฟลต และทำป้ายชื่อ การส่งใบมรณบัตร เอกสารสำคัญต่าง ๆ การแจ้งกำหนดวันฝังศพ จำนวนพระสงฆ์ที่เป็นองค์ประธานพิธีในวันฝัง การชำระเงินรวมยอดทั้งหมด ฯลฯ

    (โทรศัพท์ติดต่อ 02-243-0060 ถึง 2) เวลาราชการเท่านั้น

คุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์

รับแจ้งเรื่องต่อเติมกุฏิ ทำกุฏิ แก้ไขกุฏิ การทาสีแฟลต ทาสีกุฏิ การตกแต่งหินอ่อนที่กุฏิ ฯลฯ

หมายเหตุ

*  กำหนดสีที่จะทากุฏิ ตกแต่งหินอ่อน จะต้องใช้โทนสีเทา สีขาว เท่านั้น

ส่วนหินล้างก็เช่นกัน ใช้สีโทนสีเทา และขาวด้วยเช่นกัน

* เจ้าภาพต้องติดต่อแจ้งรายละเอียดทุกเรื่องก่อนที่จะจัดซื้อของกับคุณเกรียงศักดิ์ก่อน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093-581-9151

*  เจ้าภาพสามารถว่าจ้างผู้รับเหมาได้เอง โดยจ่ายเงินล่วงหน้า 50 % (แต่ต้องแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ)  กับคุณเกรียงศักดิ์ ก่อนล่วงหน้าเช่นกัน

 เรื่องสำคัญที่ต้องขอร้องเป็นพิเศษคือ

    สุภาพสตรีสาวๆ ที่ขึ้นไปพบพระสงฆ์บนบ้านพักพระสงฆ์ กรุณาอยู่ในอาการสำรวม แต่งกายให้เหมาะสม ให้ความเคารพคุณพ่อด้วย เพราะที่ผ่านมา มีบางคนเข้าไปประชิดคุณพ่อ จับมือถือแขนท่านเพื่อขอสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ผิดระเบียบ ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะ หวังว่าต่อไปคงไม่มีใครกระทำตัวเช่นนี้อีก

_______________________________

“Amen, I say to you, it will be hard for

one who is rich to enter the kingdom of heaven.

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน ศกนี้

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนกันยายน)

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 ในมิสซารอบ 10.00 น.

แจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

 1. ขอเชิญร่วมโครงการรื้อฟื้นคู่แต่งงาน 25 ปี และ 50 ปี เขต 2

ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560/2017

    ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

– สำหรับคู่ 25 ปี แต่งงานปี พ.ศ. 2535/ค.ศ.1992

– สำหรับคู่ 50 ปี แต่งงานปี พ.ศ. 2510/ค.ศ.1967 หรือก่อน

ท่านใดสนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัด

________________________________________________

 

“The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard.

After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them into his vineyard.

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 1)

เปโตร วรภัทร อาจคุ้มวงษ์

        บุตร               พลตรี วิศิษย์ อาจคุ้มวงษ์ – อันนา วีรศรี ลิช้ำ

        กับ                            นางสาว จิรปรียา แปงเครือ

        บุตรี                 นาย สุธรรม – นาง บุญมี แปงเครือ

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน ค.ศ.2017  เวลา 14.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

_______________________________________________

Philip found Nathanael and told him, “We have found the one about whom Moses

wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph, from Nazareth.”

ขอขอบคุณ

        ⦿ คุณเกษม – คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

ซ่อมแซมหลังคาวัด                  100,000         บาท

⦿  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

บำรุงวัด                    10,000        บาท

⦿  อักแนส ประคอง งามสงวน

บำรุงวัด                   1,000        บาท

⦿  เทเรซา วารุณี งามสงวน

ซ่อมแซมวัด                 1,000        บาท

⦿  นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

            สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร     1,000        บาท

_____________________________________________

“You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul,

and with all your mind.This is the greatest and the first commandment.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ปีโอ ที่ 10 พระสันตะปาปา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจีย แซ่โจว, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณพรพิสมัย รวยดี

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ อำนาจ ทองสุข, มารีอา ฉลวย ศรีประทุม, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, อันเดร สละ โรจนะเสน, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, เปาโล ชะลอ มาลีวงศ์, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, ยวงบัปติสตา นพศักดิ์ นพประไพ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง

อังคารที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง พระนางมารีย์ราชินีแห่งสากลโลก

สุขสำราญ โยเซฟ ประเมศวร์ ชลหาญ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา จินดา-ราฟาแอล สด-เปาโล สนอง สุทัศน์กุล, อันนา ซาลา หาญพานิช, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด ยอแซฟ เอกสิทธิ์ เทพพิทักษ์, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล, วันเกิด มารีอา กิติยา เชาวนะ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, ด.ช.จักรกฤษฎิ์ สุขอารี, อันเดร ซ้าง กิจสำเร็จ, มารีอา ยู่อี่ แซ่เตียว, ยอแซฟ สมเกียรติ ภู่ระหงษ์, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง (ครบรอบปี), ยอแซฟ ประสงค์-มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, อันนา ซอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำไย รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซิสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ กวง เชาวนะ, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

น.โรซา ชาวลีมา พรหมจารี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เพียงเดือน กระทอง, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มาเซอร์ เบเนดิกตา อุดม ทองสุข, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, เปโตร อดิศักดิ์ ศรีประทุม, เซซีลีอา เซีย มาลีวงศ์, ยอแซฟ สมศักดิ์ พ่วงจาด, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เบเนดิกโต ผล-มารีอา ไสว สุขเกษม, มัทเทว มนูญ-อันนา สอิ้ง เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.บาร์โธโลมิว อัครสาวก

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณ พงศ์ศภัค วงศ์เศรษฐกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,ราฟาแอล ชะรื่่น ฤกษ์พิไชย, นางซอล ช่างสมบัติ, มารีอา ชะลูด วนัปติกุล, มารีอา แหย่ง-อันนา มณี-ยอแซฟ สง่า แป้งประสิทธิ์, อันนา ดาว รื่นหาญ, เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, โยเซฟ สุเชาว์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

น.หลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส

น.โยเซฟ กาลาซานส์ พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา มาลี มาลีลักษณ์, เปาโล ดัช แซ่ภู่, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา เงิน ธาราชัย, เทเรซา ทองสุข ฤกษ์พิไชย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชื่นสุข มาลีวงศ์, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ซูซาน จินตนา อารยวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา ซาลา หาญพานิช, เปโตร มนตรา อู่สำราญ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก และครอบครัว, มารีอา อชิรญาณ์ ภูริคุปต์, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, นาย สุทิน เทียมเมฆา (ครบรอบวันเสียชีวิต), ยอแซฟ วิชัย ตรีธารา, มารีอา สง่า ตรีกิจจจา, ยอแซฟ สมชาย-เทเรซา สุพร-เปโตร วศิน (ครบ 2 ปี) สุสังกรกาญจน์, ยาโกเบ สุจินต์ สุขในมณี, ยอแซฟ จุลพงษ์ สุขในมณี, ฟรังซิสโก เกียรติศักดิ์ ดีเจริญ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 27

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา นัชรี มั่นศิล, มีคาแอล อี สุภาสืบ, มารีอา สายหยุด สุภาสืบ, เปโตร พิทักษ์ สุภาสืบ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว สุขยศ, อันนา สมจิตร และครอบครัว, ด.ช.รัชต์กานต์-ด.ญ.กัลยรักษ์-นางกวิตา คงเพชร, นายวิทยา-นายกฤต บัวประเสริฐ, ครอบครัว ว่องวิทย์, นางวรวรรณ ทองปรีชา, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว แพทริก ปณิธิ ยิ้มเจริญ, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์,มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, เปาโล สมบัติ อนุพันธ์, มารีอา นวลทิพย์ แซ่แต้, มารีอา เอมอร วิลเล่, มารีอา ภัทรา ปัญจทรัพย์, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ครอบครัว คุณอรนุช ทิวากรศศิธร, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม-มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, ยวง ภูษิต-แอนดรูว์ อารมณ์-อักแนส เซียะ, คาโลโร หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, เปโตร จำรัส หัวใจ, มารีอา กิมกี สุวรรณธาร, เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ดอมินิก ปรีชา ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, ยวง สวน-แคทรีน ทองดี เกาะสุวรรณ์, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยาโกเบ ดร.ทิม พรรณศิริ, มารีอา อำไพ แซ่แต้, มารีอา ทองคำ ศรีศิลป์, มารีอา แช่ม เวียนสวัสดิ์, เปโตร มี-เปโตร ดี เวียนสวัสดิ์, มารีอา งัด, ยอแซฟ วิรัตน์ สิทธิสรรค์, บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, นายสุทธิกุล เจียรสุุทธิกุล (หรั่ง), พลเอก นพพร เรือนจันทร์, ยอแซฟ มงคล-มารีอา มลิ สุขวัฒน์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ยวงบัปติสตา สมนึก-เซซีลีอา มณฑา-มารีอามักดาเลนา สนิท เจริญสุข, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร สมโภชน์ สังขรัตน์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปาโล วรพจน์สุภภัค, ยออากิม ประวัติ-มารีอา ทรงศรี มโนมัธย์, ซิลแวสแตร์ ทนงศักดิ์ สุขยศ, เบเนดิกโต บีนีโต้ บี ดูมักทอย, นายเซียะ แซ่เอ็ง, ยอแซฟ บรรยง-มารีอา หลั่น ศรีประภา, นายฮกลิ้ม-นางม่วย แซ่ลิ้ม, นายจักรวาล กิตติสังวรา, อัมโบรซีโอ สิงห์โต-เทเรซา สุรีอร ชนวัฒน์, ญาติที่ล่วงลับของ “ชนวัฒน์-สิทธิ-เลื่อนประไพ-ไวยสุขศรี-รื่นหาญ-รอดภัย-เสรีจำนงค์”, เอากุสติน-ยอแซฟ-มารีอา-อากาทา-เทเรซา-โทมัส-อันนา, เปโตร ติ่ง แซ่ตัน, มารีอา เฮือง กวางบัง, มาร์ธา ประไพ ทรงสุวรรณ์, ยอแซฟ ปุ่น-เอลิซาเบธ ลำพูน โรจนสุธี, ซิสเตอร์ มากาเรต ประคอง โรจนสุธี, ยอแซฟ สำรวย-มาร์การิตา สนอง แดงเดช, เปาโล หลวงวิจารณ์-อันนา ลมัย ปัสตุรกิจ, เปาโล ประยูร-มาร์การิตา ละม่อม-เทเรซา ปราณี หอมวิไล, เปโตร โสภา-เทเรซา มะลิ-อันตน เกษตร ทรัพย์เจริญ, อิกญาซิโอ วิชิต-มารีอา ละเมียด ทรัพย์เจริญ, แพททริก ปิติ-มารีอา แสงทอง-เลโอ สันติ-มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี, นาวาโท ธวัชชัย-ฟรังซิสกา ลมูล พันธุมจินดา, นายเพียร-นางเล็ก-ยอแซฟ เจริญ เส็งหลักหลาย, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, ตระกูล “สกุลทอง”, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ,มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ,ยอแซฟ มกจิว-มารีอา อำไพ แซ่แต้, ยอแซฟ ชัยรัตน์ แซ่แต้, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง,อันนา สละ-เปโตร สวัสดิ์-อันเดร ดาเรส, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, วิญญาณในไฟชำระ

ขอขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่านที่ติดตาม 

 

__________________________________________________

“Do not be called ‘Master’; you have but one master,

the Messiah.The greatest among you must be your servant.

________________________________________________

24 August 2017

Saint of the day

Saint Bartholomew,

Apostle

_________________________________________________

22 August 2017

The Queenship of Mary –

Memorial

____________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

########################

Here are the Catholic Ten Commandments:

 1. I am the LORD your God. You shall worship the Lord your God and Him only shall you serve.
 2. You shall not take the name of the Lord your God in vain.
 3. Remember to keep holy the Sabbath day.
 4. Honor your father and your mother.
 5. You shall not kill.
 6. You shall not commit adultery.
 7. You shall not steal.
 8. You shall not bear false witness against your neighbor.
 9. You shall not covet your neighbor’s wife.
 10. You shall not covet your neighbor’s goods.

From: beginningCatholic

###############################

BE MERCIFULL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED

__________________________________

13 August 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 33 วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  33  วันอาทิตย์ที่   13   สิงหาคม   2017

________________________________________

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 33 วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017

“Truly, you are the Son of God.”

ระวัง! อย่าหลงผิดเห็นผีกลายเป็นพระ

    วันนี้จะขอแบ่งปันข้อคิดจากพระวรสารของวันนี้แบบสบาย ๆ ไม่ต้องพิเคราะห์ ลงลึก หรือเสนอแนวคิดจากพระคัมภีร์แบบลึกซึ้งให้ปวดหัวมากนัก

    พระเยซูเจ้าหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจของการสั่งสอน เทศนาให้ประชาชนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระองค์ก็ทรงปลีกตัวเดินทางขึ้นไปบนภูเขาเพื่อสวดภาวนา พูดคุยกับพระบิดา เพื่อรับคำแนะนำต่าง ๆ จากพระบิดา ในการทำพันธกิจของพระองค์ในวันต่อ ๆ ไป

    แตกต่างจากพวกเราโดยสิ้นเชิง เหน็ดเหนื่อยจากการงานแล้วก็ต้องตั้งวงดื่มสุรา หรือไปเที่ยวตามคลับ ตามบาร์ หรือไม่ก็ไปดูหนังฟังเพลง เพื่อให้จิตใจและร่างกายผ่อนคลาย ถ้ามีเวลาหยุดยาว ๆ ก็ต้องออกต่างจังหวัด ไปตามภูเขา ชายทะเล หรือถ้ามีสตางค์หน่อยก็ไปต่างประเทศ ไปไกล ๆ ไม่ได้ ก็อย่างน้อยเอาใกล้ ๆ เช่น ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี ให้เงินมันออกจากกระเป๋าไปเสียหน่อย โดยบอกว่า เป็นการให้รางวัลแก่ชีวิต

    แต่สำหรับพระเยซูเจ้าพระองค์ใช้เวลาอย่างเงียบ ๆ ตัดขาดจากความวุ่นวายของโลก ไปภาวนาเงียบ ๆ ติดต่อกับพระบิดา

    ภาวนาเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับไปหาศิษย์ แต่เป็นการเสด็จกลับที่ผิดปกติไปสักนิดหนึ่งคือ เสด็จกลับไปหาศิษย์โดยการเดินไปบนน้ำ จนทำให้บรรดาศิษย์ตกอกตกใจนึกว่า เห็นผี

    แต่เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเป็น ผี หรือ เป็นพระเยซูเจ้า นักบุญเปโตร จึงขอให้พระเยซูเจ้าพิสูจน์ตัวของพระองค์เอง โดยการขออนุญาตให้ตัวของนักบุญเปโตรเองเดินไปหาพระองค์บนน้ำที่กำลังปั่นป่วนเพราะพายุ แต่พอเดินไปสักพัก เปโตรก็เริ่มสงสัยในตัวพระเยซูเจ้า ว่าพระองค์เป็นพระหรือเป็นผีกันแน่ ความสงสัยที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้ตัวท่านค่อย ๆ จมลง จนเปโตรต้องร้องตะโกนให้พระเยซูช่วย จากนั้นทุกอย่างก็เริ่มสงบ เมื่อพระเยซูเจ้าเข้าไปประทับในเรือ

    มนุษย์ในโลกปัจจุบันมีความเชื่อและความศรัทธาในพระลดน้อยถอยลง เหตุผลเพราะ  คนปัจจุบันกำลังมองตรงกันข้ามกับที่เปโตรมอง เป็นการมองด้วยความหลงไหล และความหลงไหลนี้ก็เป็นผลงานของผี ที่กำลังทำให้ชีวิตของมนุษย์ปัจจุบันหลงเจิ่นไปตามการหลอกลวงของมัน และคนปัจจุบันจำนวนมหาศาลที่กำลังเห็น ผีกลายเป็นพระ อันได้แก่

        1)  ความร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง ชีวิตที่สะดวกสบาย

        2)  เกียรติยศ ชื่อเสียง และ

        3)  อำนาจ

    ทั้ง 3 สิ่งนี้เรียกว่า สมบัติของปีศาจ (อะไรคือสมบัติของปีศาจ เชิญอ่าน ลูกา บทที่ 4 ข้อ 1 ถึง 13 หมายเหตุ ขอเน้นข้อที่ 6 ซึ่งปีศาจยืนยันว่า ทุกสิ่งในโลกเป็นของมัน) และสมบัติของปีศาจทั้ง 3 นี้ เป็นเครื่องมือที่ ผี หรือปีศาจนำมาใช้หลอกล่อ และหลอกลวงมนุษย์ และสุดท้าย มนุษย์ก็เริ่มต้น มองเห็น (อย่างมืดบอด) หลงไหล และสุดท้ายก็ติดกับปีศาจ ยึดเอาสมบัติของปีศาจทั้ง 3 บูชาสิ่งเหล่านี้  เสมือนหนึ่งเป็น  พระเจ้าของตน พูดสั้น ๆ ก็คือ มองเห็นผีเป็นพระเจ้า

    คราวนี้ลองมาทดสอบกันดูว่า พวกมัน (สมบัติทั้ง 3 ของปีศาจ) สามารถแก้ปัญหาอย่างที่พระเยซูเจ้า แก้ปัญหาทำให้ทุกอย่างสงบลงได้หรือไม่

    สมบัติทั้ง 3 ของปีศาจ ยิ่งวันยิ่ง ก่อปัญหา ยิ่งวันยิ่งทำให้เกิดความวุ่นวาย ไร้ความสุขมากขึ้นเรื่อย ๆ ในโลกและสังคมของเรา พายุแห่งความวุ่นวายในโลก และสังคมอันเป็นผลมาจาก สมบัติทั้ง 3 ของปีศาจ ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนน่ากลัว ให้เรามาช่วยกันคิดหาทางออกสักหน่อย ว่าพวกเราจะทำอย่างไรกันดี

                            สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_______________________________________

“Go to the sea, drop in a hook, and take the first fish that comes up. Open its mouth

and you will find a coin worth twice the temple tax. Give that to them for me and for you.”

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่ทำบุญให้บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

โดยทางวัดได้มอบปัจจัย  เป็นจำนวน   51,672   บาท  

ให้กับทางบ้านเณรเรียบร้อยแล้ว

___________________________________________

“Most blessed are you among women,

and blessed is the fruit of your womb.

___________________________________________

Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in

heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก    (สารวัดเป็นเอกสารล้ำค่ามาก เอากลับบ้านนะ)

ในชีวิตประจำวันบรรดาคริสตชน  มักจะมีความสงสัยกันอยู่เสมอว่า

ทำอย่างโน้นบาปไหม  ทำอย่างนี้บาปไหม เช่น ดูหมอดูบาปหรือไม่  เชื่อฝันผิดไหม

ดูฤกษ์ดูยาม เช่น วันแต่งงาน วันขึ้นบ้านใหม่ วันคลอดลูก ฯลฯ ทำได้ไหม

รวมไปถึงการทำบุญในศาสนาอื่น ๆ จะบาปไหม

และอีกมากมายหลากหลายคำถาม

พี่น้องที่เคารพรัก ก่อนอื่นหมด เราจะต้องถามตัวเราเองก่อนว่า เรานั้นมีความเชื่อความศรัทธา และความรักในพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่

 • แน่นอนสำหรับผู้ที่มีความเชื่อมั่นในพระเจ้า ทุกอย่างจะไม่มีปัญหาใด ๆ เพราะเหนือสิ่งอื่นใดคือพระเจ้า

โดยส่วนใหญ่แล้ว บรรดาคริสตชนจะบอกว่า ตัวเองเชื่อและมั่นใจในพระเจ้า แต่ในแง่ปฏิบัติและความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน อาจจะมีเหตุการณ์เรื่องราวบางสิ่งบางอย่าง ที่ทำให้อดสงสัยไขว้เขวไปได้เหมือนกัน เช่น เคยเห็นคนเข้าเจ้าเข้าทรง รู้จักหมอดูแม่น ๆ คนนี้คนนั้น เห็นคนเขารดน้ำหมากราดน้ำมนต์แล้วหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ เป็นต้น

คำตอบตรงนี้ ก็คือ

ถ้าเราเชื่อและมั่นใจในพระเจ้าว่า พระองค์ทรงสร้างเรามา ทรงเลี้ยงดูและค้ำชูเราอยู่ตลอด ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระองค์ แล้วมันจะผิดอะไร ถ้าพระองค์จะทรงให้เราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้น มีสุขอย่างนี้ มีทุกข์อย่างนั้น ทำไมจะต้องไปคิดว่า ผู้อื่น สิ่งอื่นสำคัญ และช่วยเราได้ดีกว่าพระองค์เล่าพี่น้อง

 เรื่องการทำบุญในศาสนาอื่น ๆ   

ปัจจุบันนี้ พระศาสนจักรอธิบายว่า

เราอยู่ในสังคม ต้องมีหน้าที่ส่งเสริมกันและกัน ให้กระทำในสิ่งที่ดี

 • การทำบุญซองผ้าป่าเพื่อสร้างศาลาธรรม สร้างวัด หรือสร้างสาธารณสถานต่าง ๆ ถือเป็นเรื่องดี ได้ช่วยสังคม ช่วยให้คนได้มีสถานที่อบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดี คริสตชนเราก็สามารถทำบุญร่วมด้วยได้ ไม่ผิดอะไร

    ข้อสำคัญที่คริสตชนต้องคำนึงถึงให้มาก ๆ ก็คือ   

   

    เราจะประกอบพิธีกรรมในศาสนาอื่น คงผิดแน่ เพราะ ผู้ที่จะประกอบพิธีกรรม (จะต้องเป็นศาสนิกที่มีความเชื่อความศรัทธาในศาสนานั้น ๆ เท่านั้น จึงจะมีความหมาย)

    ดังนั้น คริสตชนจะต้อง มั่นใจในความเชื่อความศรัทธาของเราจริง ๆ และพร้อมที่จะแสดงตนยืนยันว่า เราเป็นคริสตชน เวลาไปร่วมพิธีในศาสนาอื่นต้องชัดเจนว่า อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้  และเช่นกัน เราต้องเคารพในความเชื่อถือ ความศรัทธาในศาสนาของเรา อย่าไปโจมตี หรือว่ากล่าวเขาเป็นอันขาด

____________________________________________

“Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as seven times?”

Jesus answered, “I say to you, not seven times but seventy-seven times.

ประชาสัมพันธ์

 1. ขอเชิญร่วมโครงการรื้อฟื้นคู่แต่งงาน 25 ปี และ 50 ปี เขต 2

   ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560/2017

    ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

– สำหรับคู่ 25 ปี แต่งงานปี พ.ศ. 2535/ค.ศ.1992

– สำหรับคู่ 50 ปี แต่งงานปี พ.ศ. 2510/ค.ศ.1967 หรือก่อน

   ท่านใดสนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัด

 1. ขอเชิญร่วมสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

   ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น. หลังพิธีมีแห่แม่พระ

___________________________________________

Some Pharisees approached Jesus, and tested him, saying,

“Is it lawful for a man to divorce his wife for any cause whatever?”

ขอขอบคุณ

        ครอบครัว อยู่เจริญ       

            ซ่อมแซมวัด        5,000        บาท

        มารีอา จิรวดี ศิริกุล

            บำรุงวัด            1,000        บาท

____________________________________________

“Let the children come to me, and do not prevent them;

for the kingdom of heaven belongs to such as these.”

___________________________________________

Assumption of the Virgin Mary into Heaven – Solemnity

15 August 2017

The Assumption of the Blessed Virgin Mary

– Solemnity

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.มักซีมีเลียน มารีย์ กอลเบ พระสงฆ์และมรณสักขี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา เง็ก แซ่กัง,ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ยวงบัปติสตา มิ่ง สุขฉาย, เปาโล ชะลอ มาลีวงศ์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม,อันเดร สละ โรจนะเสน, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง

อังคารที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบแต่งงาน คุณณรงค์-สุปราณี ลักษมีวรานนท์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, เทเรซา วรณีย์-ยอแซฟ สุเทพ พึ่งผล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด มารีอา รุ่งนภา วายุวัฒนศิริ, มารีอา นัทธญา อิ่มใจ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นางสุชา เดชารักษ์, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, เอลิซาเบท อำไพ สุขฉาย, ดอมินิก มนตรี สงวนแก้ว, มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, มารีอา ยู่อี่ แซ่เตียว, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, อันนา เพียงเดือน กระทอง, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา สุชาดา กัณหะสิริ, เปาโล โอภาส ผิวเกลี้ยง, เซซีลีอา เซีย มาลีวงศ์, เปโตร สนอง สำอางค์, ลูกา ประยงค์ สอนมานะ, ยอแซฟ ศรีสุทิน สุขฉาย, นางนวลอนงค์ บุญโกวิทย์, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, ยาโกเบ กรุง-เซซีลีอา เตือย สุขชัย, เทเรซา สุวภา สุขชัย, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ฟรังซิสโก นพพร กรีกุล

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสเซเวียร์ สินณรงค์ สุขฉาย, มารีอา ประไพ แตงแก้ว, เอลิซาเบท ริ้ว นิกลมัย, โรซา ละม่อม-อันตน เกษม ยอแซฟ, นางซอล ช่างสมบัติ, เปโตร สนธิ วารินทร์, มารีอา ชะลูด วนัปติกุล, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, ยออากิม ปุ้ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, วิญญาณ พงศ์ศภัค วงศ์เศรษฐกุล, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา สุรเดช ราชกิจ และครอบครัว ราชกิจ, มารีอา มาลี มาลีรักษ์, เปาโล ดัช แซ่ภู่, เปโตร วิชัย ปวงนิยม, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ องุ่น-เอลีซาแบธ ศิลา-ยอแซฟ วินัย สุภาเพิ่ม, มารีอา ชื่นสุข มาลีวงศ์, อันนา เลียบ เสนะวิณิน, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, อาจารย์ อรุณลักษณ์ เลาหะพ้นธ์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์น เอิ๊ด พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก และครอบครัว, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, ยอแซฟ วิชัย ตรีธารา, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 20

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

สุขสำราญ มารีอา เรยีนา ปัญจรัตน์ ชลหาญ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา นัชรี มั่นศิล, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ลำไย มาลีวงศ์, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว มาตุกุล, ครอบครัว สุขยศ, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว หอมประทุม, อันนา นิภา หอมประทุม, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, เปโตร ชัยพร จิตตอำไพ และครอบครัว, ฟรังซิสโก ยรรยงค์ ทับละม่อม และครอบครัว, ครอบครัว เปาโล ประเสริฐ แก้วศักดาศิริ, หนูน้อย Merry, ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์ และครอบครัว, ครอบครัว ศิริสวัสดิ์, ครอบครัว ประธาน โคมิน, เทเรซา ศิริอร บุญพิเชฐ, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ครอบครัว ว่องวิทย์, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, โรซา ลักษณา ประราศรี (วณิชชาวรากุล), มารีอา สำเนียง กิจนิจชีวะ และครอบครัว, เทเรซา รัชนี ภูมรินทร์, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ยวงบัปติสตา ปวัณวัตร อนันต์โชติภักดี, นายสมชาย-นางยุรินทร์-น.ส.สาลิล อันธพันธ์, ยอแซฟ สอาด เกาะสุวรรณ์, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ วงษ์วิไลวารินทร์, ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, พิชัย-โยเซฟิน มารี ทิฆัมพร และครอบครัว, คุณแม่ มะลิ เจริญสำราญ, เทเรซา วิชุกรณ์ บัวประเสริฐ, คุณกฤต บัวประเสริฐ, มารีอา เทเรซา สุดาทิพย์ สาริกบุตร, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, นางศุภมาศ พิชญโยธิน, เทเรซา มณี โรจนะเสน, สมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม-มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสโก สัมพันธ์ สอนเทพ, คาโลโร หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, ยอแซฟ สำอางค์-มารีอา กุหลาบ-เปโตร สนั่น-เปโตร ทวีป หอมประทุม, ตาสาย-ยายจำเนียร ปทุมแก้ว, อัมพร สำราญทรัพย์, ปราโมทย์ ปทุมแก้ว, สุบิน ปทุมแก้ว, เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, เซซีลีอา แฉล้ม อรรถเอี่ยม, มารีอา เล็ก สุวรรณทาน, เปาโล ปลื้ม สุวรรณทาน, เปโตร จำรัส หัวใจ, มารีอา กิมกี สุวรรณธาร, เปโตร ศราวุธ สุขุม, เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ดอมินิก ปรีชา ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, ยวง สวน-แคทรีน ทองดี เกาะสุวรรณ์, ฟรังซิสเซเวียร์ อิทธิพล สุขยศ, มารีอา ยุพา คุ้มคง, เปโตร สนั่น กันโรคา, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, มิ้วจัง, เปโตร ยุทธภูมิ รัตพันธ์, มารีอา เกี้ยว เหงียน, เปโตร เม้า เตรือง, นางพชรพรรณ เครือนพรัตน์ และข้าวตัง, มารีอา อนันศรี ธนาคม, โยเซฟ จันทร์-มารีอา ฮ้อง แก้วศักดาสิริ, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, แมว ลุนจันทรา, นายเซียะ แซ่เอ็ง, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยาโกเบ ดร.ทิม พรรณศิริ, มารีอา อำไพ แซ่แต้, มารีอา ทองคำ ศรีศิลป์, มารีอา แช่ม เวียนสวัสดิ์, เปโตร มี-เปโตร ดี เวียนสวัสดิ์, มารีอา งัด, ยอแซฟ วิรัตน์ สิทธิสรรค์, บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, นายสุทธิกุล เจียรสุุทธิกุล (หรั่ง), ยอแซฟ บรรยง-มารีอา หลั่น ศรีประภา, นายฮกลิ้ม-นางม่วย แซ่ลิ้ม, ยวงบัปติสตา สมนึก-เซซีลีอา มณฑา-มารีอามักดาเลนา สนิท เจริญสุข, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เทเรซา ชรอยพร จันไกรผล, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว วิศรุตาวงศ์

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เยนอเวฟา เกิน มากสกุล, เรอเนย์ สมนึก เตมียะเสน, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, วิญญาณในไฟชำระ

ขอบคุณมากที่ติดตาม

____________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

########################

Here are the Catholic Ten Commandments:

 1. I am the LORD your God. You shall worship the Lord your God and Him only shall you serve.
 2. You shall not take the name of the Lord your God in vain.
 3. Remember to keep holy the Sabbath day.
 4. Honor your father and your mother.
 5. You shall not kill.
 6. You shall not commit adultery.
 7. You shall not steal.
 8. You shall not bear false witness against your neighbor.
 9. You shall not covet your neighbor’s wife.
 10. You shall not covet your neighbor’s goods.

From: beginningCatholic

###############################

BE MERCIFULL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED

__________________________________