สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

ST. FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH IN BANGKOK, THAILAND. PLEASED TO WELCOME YOU WITH LOVE. ### LOVE ONE ANOTHER ### : John 13: 34-35.

SAINT FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH, BANGKOK, THAILAND วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน บ้านพักพระสงฆ์/สำนักงาน ๙๔ ถนนสามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กทม ๑๐๓๐๐ Tel. 02 243 0060 โทรสาร ๐๒ ๖๖๙ ๗๔๔๑ มิสซา ประจำวัน ๖.๐๐ น.และ ๑๙.๐๐ น วันเสาร์ เพื่อวันอาทิตย์ ๑๙.๐๐ น วันอาทิตย์ ๖.๓๐ ๘.๓๐ ๑๐.๐๐ น และ ๑๖.๐๐ น รับศีลอภัยบาป ก่อนมิสซา @@@@@@@@@@@@@@ Mass schedule: Monday – Friday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Saturday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Sunday 6:30 a.m. 8:30 a.m. 10:00 a.m. 16:00 p.m. The Sacrament of Reconciliation is available during the mass on Saturday 19:00 p.m. & Sunday. The confessionals on the outside of the main church, an aircon private box for confession with screened – separated. ########################################################### ########################################################### How Should We Prepare for Communion in the Home? What preparations should be made when a family member is homebound and holy Communion is brought to the home? What should be done about the room and surroundings? Start with the most important thing: creating an atmosphere conducive to prayer and reverence. Sometime before you expect the priest or eucharistic minister to come, turn off the TV and radio. Give the sick person time to pray and prepare for reception of Communion. Those who care for the sick may want to pray with them. The caregivers are allowed to receive Communion with the sick under the usual norms for Communion. When Communion is to be brought to the home, the ritual Pastoral Care of the Sick directs that those with the sick prepare a table covered with a linen cloth as the place where the minister will put the Eucharist until the time of Communion itself. There should be lighted candles on the table and, where customary, a vessel of holy water. I would add that it is wise also to put a spoon and glass of drinking water on the table, in case the sick person has difficulty swallowing the host. If the sick person is well enough to assist, he or she is encouraged to join with the caregivers in choosing some of the prayers and readings for the Liturgy of the Word. It is appropriate for one of the caregivers to meet the minister at the door of the home and lead the minister to the sickroom. Should the sick person want to go to Confession, the caregivers should withdraw until the Sacrament of Reconciliation has been completed. Then the caregivers and family members present should join in the Liturgy of the Word, making the proper responses to the prayers and readings. And it would be good afterward to give the sick person a bit of time to make a thanksgiving. From: St. Anthony Messenger Press ########################################################### ########################################################### January 2018 - Overview for the Month ::The month of January is dedicated to the Holy Name of Jesus, which is celebrated on January 3. The first eight days of January fall during the liturgical season known as Christmas which is represented by the liturgical color white. The remaining days of January are the beginning of Ordinary Time. The liturgical color changes to green — a symbol of the hope of reaping the eternal harvest of heaven, especially the hope of a glorious resurrection. @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################# The Holy Father's Intentions for the Month of January 2018::::: Religious Minorities in Asia: That Christians, and other religious minorities in Asian countries, may be able to practise their faith in full freedom @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################# Feasts for January 2018 :: The feasts on the General Roman Calendar celebrated during the month of January are: 1. Mary, Mother of God, Solemnity 2. Basil the Great; Gregory Nazianzen, Memorial 3. Most Holy Name of Jesus, Opt. Mem. 4. Elizabeth Ann Seton (USA and CAN), Memorial 5. John Neumann, Memorial 6. Andre Bessette, Opt. Mem. 7. Epiphany of the Lord, Solemnity 8. Baptism of the Lord, Feast 13. Hilary; Kentigern (Scotland), Opt. Mem. 14. Second Sunday in Ordinary Time, Sunday 17. Anthony, Memorial 20. Fabian; Sebastian, Opt. Mem. 21. Third Sunday in Ordinary Time, Sunday 22. Day of Prayer for Unborn, Opt. Mem. 23. Vincent of Saragossa, Opt. Mem. 24. Francis de Sales; Our Lady of Peace, Memorial 25. Conversion of St. Paul the Apostle, Feast 26. Timothy and Titus, Memorial 27. Angela Merici, Opt. Mem. 28. Fourth Sunday in Ordinary Time, Sunday 31. John Bosco, Memorial @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################# January 2018 :::::Focus of the Liturgy :: The Gospels for the Sundays in January are taken from St. Mark, St. Matthew and St. John and are from Year B, Cycle 2 of the readings. January 7th - Epiphany of the Lord This Gospel is about the Wise Kings visit to the Christ Child. January 14th - 2nd Sunday of Ordinary Time This Gospel is about John the Baptist proclaiming "Behold the Lamb of God". January 21st - 3rd Sunday in Ordinary Time Jesus speaks in the synagogue in Nazareth. January 28th - 4th Sunday in Ordinary Time Jesus frees the man with the unclean spirit. @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################# Highlights of the Month, January 2018 ::: In the first part of January we continue to rejoice and celebrate Christ's coming at Bethlehem and in our hearts. We have the wonderful feasts of Mary, Mother of God, where we honor Mary's highest title, and then we follow the Magi to the crib as they bring their gifts of gold, frankincense and myrrh on Epiphany. Finally we reach the culmination of this season with the Baptism of Our Lord by St. John the Baptist. With a touch of sadness we take down our decorations and enter into the liturgical period known as Ordinary Time where we will devote ourselves to the mystery of Christ in its entirety. This is a time of growth and an opportunity to allow the dignity of Sunday to shine forth prolonging the joy of Easter and Pentecost. Besides those previously mentioned the month's major feasts include: St. Basil the Great and St. Gregory Nazianzen (January 2), Holy Name of Jesus (January 3), St. Elizabeth Ann Seton (January 4), St. John Neumann (January 5), St. Andre Bessette (January 6), St. Anthony, abbot (January 17), Sts. Fabian and Sebastian (January 20), St. Vincent of Saragossa (January 23), St. Francis de Sales (January 24), the Conversion of St. Paul (January 25), Sts. Timothy and Titus (January 26), St. Angela Merici (January 27), and St. John Bosco (January 31). The feasts of St. Raymond of Penafort (January 7), St. Agnes (January 21) and St. Thomas Aquinas (January 28) are superseded by the Sunday liturgy. @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################## The Winter Seasons: January 2018 :::: The opening days of January may be cold and nature bleak, but the domestic church still glows warm with the peace and joy of Christmas. We dedicate the New Year to Mary on the January 1st Solemnity honoring her as Mother of God; and on January 7, the Solemnity of Epiphany, we rejoice with her, as her Son is adored by the three Wise Men. Herald John, who ushered in the Advent season, is present once again to close Christmastide on the feast of the Baptism of Our Lord (The First Luminous Mystery), and to open the Season of Ordinary Time. He points to Jesus, the Lamb of God who unites time and eternity in the Eucharistic Sacrifice, and even January’s diminishing darkness seems to echo St. John’s prayer: “He must increase and I must decrease.” In this liturgical season the Church eagerly follows Our Lord as he gathers his apostles and announces his mission. At Cana’s wedding feast (The Second Luminous Mystery) he performs his first public miracle at the request of his Mother, and his disciples saw his glory and believed in him. We, his present-day disciples pray for a like faith as we contemplate the eternal wedding feast of the Lamb and the unique role of the Blessed Mother in the plan of salvation. May we wholeheartedly obey her words of counsel: “Do whatever he tells you.” :::::::: @@@@@ @@ From the Catholic Culture ############################################################## ########################################################### Here are the Catholic Ten Commandments: I am the LORD your God. You shall worship the Lord your God and Him only shall you serve. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Remember to keep holy the Sabbath day. Honor your father and your mother. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor’s wife. You shall not covet your neighbor’s goods. #### From: beginningCatholic ##############################################################

Latest

21 January 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018

________________________________________________

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

Third Sunday in Ordinary Time

21 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Come after me, and I will make you fishers of men.”

กระแสเรียกของพระเจ้าในวันนี้

พระเจ้ายังคงเรียกคนในยุคนี้ เหมือนกับที่ทรงเรียกคนในยุคพระคัมภีร์

    เมื่อมาร์กาเร็ต เมห์เรน อายุ 13 ปี เธอเป็นสมาชิกของขบวนการเยาวชนนาซีในประเทศเยอรมนี หลังจากสงครามสิ้นสุดลง เธอจึงรับรู้ถึงการกระทำอันเหี้ยมโหดในค่ายกักกันของนาซี

    ซึ่งทำให้เธอตกใจมาก    เธอตระหนักในทันทีว่า ฮิตเลอร์ไม่ใช่ผู้นำที่เลอเลิศอย่างที่เธอเคยคิดว่าเขาเป็น เธอปฏิญาณว่าเธอจะไม่มีวันเชื่อผู้ใหญ่คนใดอีกเลย

ด้วยความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้ เธอเริ่มไม่มั่นใจในความเชื่อแบบอเทวนิยมของเธอ วันหนึ่งเธอถึงกับภาวนาต่อพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้า ถ้าพระองค์มีตัวตนอยู่จริง โปรดประทานเครื่องหมายบางอย่างแก่ดิฉันด้วย”

ในเวลาใกล้เคียงกันนั้น เธอได้พระคัมภีร์มาเล่มหนึ่ง เธอพยายามอ่านหลายครั้งแต่ไม่เข้าใจอะไรเลย แล้วคืนหนึ่งเธอก็หยิบพระคัมภีร์เล่มนี้ขึ้นมาอีก ครั้งนี้เธอเข้าใจได้ เธอบันทึกในเวลาต่อมาว่า “มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับดิฉัน เมื่อดิฉันอ่านพระวาจาของพระเยซูเจ้า ดิฉันรู้ว่าพระองค์ทรงมีชีวิต…ดิฉันรู้ว่าพระองค์อยู่ที่นั่นแม้ว่าดิฉันไม่ได้ยินหรือเห็นอะไรเลย

พระเยซูเจ้าทรงมีตัวตนจริง จริงยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวดิฉัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเรือน หนังสือของดิฉัน หรือต้นไม้ในกระถาง ดิฉันไม่ได้อยู่ตามลำพังอีกต่อไป ชีวิตของดิฉันไม่ได้เป็นทางตันอีกต่อไป”

อีกไม่กี่ปีต่อมา    เมื่อมาร์กาเร็ตอายุ 21 ปี เธอได้บวชเป็นภคินีคณะฟรังซิสกัน ในปัจจุบัน 25 ปีหลังจากนั้น เธอทำงานเป็นธรรมทูตสอนนักเรียนชนกลุ่มน้อยในประเทศอัฟริกาใต้ เรื่องของมาร์กาเร็ต เมห์เรน ทำให้เราเห็นความจริงว่าพระเจ้ายังทรงเรียกมนุษย์ชายหญิงอยู่ในปัจจุบัน เหมือนกับที่ทรงเคยเรียกโยนาห์ในยุคพันธสัญญาเดิม และทรงเรียกยากอบและยอห์นในยุคพันธสัญญาใหม่

ในพระวรสารวันนี้ เมื่อพูดว่าพระเจ้าทรงเรียกใครให้เป็นประกาศกของพระองค์ หรือพระเยซูเจ้าทรงเรียกใครให้มาเป็นศิษย์ของพระองค์ เรามักใช้คำว่า “กระแสเรียก” ซึ่งมาจากภาษาละตินที่หมายถึง “การเรียก (to call)” เรายังคิดด้วยว่าพระเจ้าทรงเรียกคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นความจริงแน่นอน ดังนั้น พระองค์ทรงเรียกเราทุกคน

บัดนี้ เราจะพิจารณาว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไร

ประการแรก ถ้าเราเป็นบิดามารดา เราเคยบอกบุตรของเราหรือไม่ ว่าเขาควรภาวนาวอนขอให้พระเจ้าทรงนำทางเมื่อเขาถึงเวลาที่เขาต้องเลือกอาชีพ?

ประการที่สอง    เราเองเคยภาวนาต่อพระเจ้าหรือไม่ เพื่อวอนขอให้บุตรคนหนึ่งของเราได้รับเรียกให้รับใช้พระศาสนจักรในฐานะศาสนบริกร?

และถ้าเราเป็นคนโสด    ไม่ว่าจะอยู่ในวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวก็ตาม เราเคยภาวนาวอนขอให้พระเจ้าทรงนำทางเราในการเลือกอาชีพในอนาคตหรือไม่? หรือ เราเคยภาวนาต่อพระเจ้า และเสนอตัวทำงานเป็นศาสนบริกร เพื่อรับใช้พระศาสนจักรหรือไม่? หรือ เราเคยคิดหรือไม่ว่าจะถวายเวลาสักหนึ่งปีในชีวิตของเรา เพื่ออาสาทำงานรับใช้พระศาสนจักร

นี่คือข้อคิดจากบทอ่านพระวรสารวันนี้    ที่บิดามารดาทุกคน หรือคนโสดควรนำไปไตร่ตรอง เพราะพระเจ้าทรงกำลังเรียกคนในยุคของเรา เหมือนกับที่ทรงเคยเรียกคนในยุคพระคัมภีร์ พระองค์ทรงเรียกทั้งชายและหญิงและทรงเรียกคนทุกวัย

เราจะสรุปด้วยข้อไตร่ตรองของพระคาร์ดินัล นิวแมน พระเจ้าทรงมอบหมายงานบางอย่างให้ข้าพเจ้าทำ ซึ่งพระองค์ไม่ทรงมอบหมายให้แก่ผู้อื่น ข้าพเจ้ามีพันธกิจหนึ่ง ดังนั้น ข้าพเจ้าจะวางใจในพระองค์ …พระองค์ไม่ทรงทำสิ่งใดโดยไร้ประโยชน์… พระองค์ทรงรู้ว่า  พระองค์ทรงกำลังทำอะไรอยู่

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามอบตนเองไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์    โดยไม่เก็บสิ่งใดไว้เลย

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_______________________________________________

Monday of the Third week in Ordinary Time

22 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

The scribes who had come from Jerusalem said of Jesus, “He is possessed

by Beelzebul,” and “By the prince of demons he drives out demons.”

_________________________________________________

Tuesday of the Third week in Ordinary Time

23 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Who are my mother and (my) brothers?”

___________________________________________

Wednesday of the Third week in Ordinary Time

24 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Some seed fell on rich soil and produced fruit. It came

up and grew and yielded thirty, sixty, and a hundredfold.”

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (เดือนกุมภาพันธ์)

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ศกนี้

            เวลา 06.30 น.    ในหมู่บ้าน

            เวลา 08.30 น.    นอกหมู่บ้าน

 1. วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018  เป็นวันฉลองแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร

    จะมีพิธีเสกเทียนก่อนมิสซา 19.00 น.  กรุณานำเทียนมาเสก

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนกุมภาพันธ์)

    วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ศกนี้   ในมิสซารอบ 10.00 น.

    ผู้ปกครองติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

 1. วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018 เป็นวันรณรงค์ถุงทานเพื่องานประกาศข่าวดี (วันธรรมทูตไทย)

    ปัจจัยในถุงทานมอบให้คณะธรรมทูตไทย สภาพระสังฆราช

 1. ขอเชิญร่วมพิธีโปรดศีลกำลังนักเรียน เขต 2 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ศกนี้   เวลา 10.00 น.  พิธีโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรกและพิธีรื้อฟื้นศีลล้างบาปอย่างสง่า

    ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เวลา 10.00 น. ที่วัด

    ขอคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองได้จัดเวลามาร่วมพิธี เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานของเราในโอกาสพิเศษนี้

 1. ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต) วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018

    เวลา 19.00 น.

 1. วันพุธรับเถ้า ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 มีพิธีเสกและโรยเถ้า  มิสซาเวลา 19.00 น.

 2. เสกสุสานประจำปี 2561/2018

        วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

        พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

        โดย คุณพ่อ สุนัย สุขชัย เป็นประธาน

        ทางวัดมีดอกไม้และเทียนบริการ

            อย่าลืม ชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2561/2018

                – กุฏิ            500     บาท

                – แฟลต / กางเขน    250     บาท

 1. กำหนดวันต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2561/2018

    มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครอง

    วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี

            ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

            และวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

            เวลา 9.30 น. – 11.30 น.

            ที่ห้องประชุม บ้านพักพระสงฆ์

________________________________________

Conversion of Saint Paul, apostle – Feast

25 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to the eleven: “Go into the whole world

and proclaim the Gospel to every creature. “

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

    สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  วันนี้ มีข่าวด่วนจากฝ่ายพิธีกรรมถึงพี่น้องค่ะ

    การถวายเครื่องบูชา ไม่ใช่ขั้นตอนที่สำคัญในพิธีบูชามิสซา แต่เป็นการให้สัตบุรุษมีส่วนร่วมในพิธีบูชามิสซา เป็นการกระตุ้นเตือนให้คริสตชน มีความพร้อมทั้งกายและใจในพิธีบูชามิสซา ทางวัดเล็งเห็นความสำคัญของการให้พี่น้องคริสตชนในกลุ่มองค์กรต่างๆ มีความเป็นหนึ่งเดียวกันและมีส่วนร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณของทางวัด จึงได้จัดให้มีการร่วมถวายเครื่องบูชาในกลุ่มองค์กรของวัด หรือตามที่องค์กรต่าง ๆ จะได้เชิญท่านเข้าร่วมถวายเครื่องบูชาในวันอาทิตย์ มิสซา 8.30 น. โดยองค์กรที่จะเข้ามีส่วนร่วมถวายเครื่องบูชาในอาทิตย์ต่าง ๆ มีดังนี้

    สภาภิบาล พลมารีย์ 3 เปรสิเดียม วินเซนต์เดอปอล ผู้อ่านพระคัมภีร์ นักขับร้อง เยาวชน พระเมตตา อัศวินศีลมหาสนิท คูร์ซิลโล อาสาโคเออร์ เครดิตยูเนี่ยน เป็นจำนวนทั้งหมด 13 องค์กร โดยอยู่ในความรับผิดชอบของประธานกลุ่มเป็นผู้ดำเนินการจัดหาผู้ถวายเครื่องบูชา จะจัดองค์กรแต่ละองค์กรเป็นรายอาทิตย์ ตามบอร์ดประกาศหน้าวัด โดยเริ่มในอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์

 • สำหรับมิสซาในวันฉลองสำคัญ ทางสภาภิบาลเป็นผู้ดำเนินการจัด

 

รายชื่อกลุ่มองค์กรในการถวายเครื่องบูชามิสซา 8.30 น.

วัน/เดือน

องค์กร

หมายเหตุ

4 ก.พ.2561

สภาภิบาล

11 ก.พ.2561

นักขับร้อง

18 ก.พ.2561

พลมารีย์พระมารดาทรงฤทธิ์

25 ก.พ.2561

อัศวินศีลมหาสนิท

4 มี.ค.2561

เยาวชน

11 มี.ค.2561

ผู้อ่านพระคัมภีร์

18 มี.ค.2561

พลมารีย์พระมารดาแห่งการประจักษ์

25 มี.ค.2561

วินเซนต์เดอปอล

1 เม.ย.2561

คูร์ซิลโล

8 เม.ย.2561

พลมารีย์พระมารดาคริสตังทั้งหลาย

15 เม.ย.2561

พระเมตตา

22 เม.ย.2561

เครดิตยูเนี่ยน

29 เม.ย.2561

อาสาโคเออร์

 

 • เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กรของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน โปรดจัดบุคลากรในกลุ่มองค์กรของท่าน   หรือเชิญสัตบุรุษในวัด เข้าร่วมถวายเครื่องบูชาในแต่ละอาทิตย์ (ความรับผิดชอบของประทานกลุ่มองค์กร)

                              ฝ่ายพิธีกรรม

___________________________________________

Saints Timothy and Titus, bishops – Memorial

26  January  2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“The harvest is abundant but the laborers are few; so ask the master

of the harvest to send out laborers for his harvest.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

น.วินเซนต์ สังฆานุกรและมรณสักขี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอา ลำใย มาลีวงศ์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี่ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, อันเดร สละ โรจนะเสน, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปาโล เช้ง เกตุเวช, ยอแซฟ สำอางค์ หอมประทุม, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, บาทหลวง เปาโล ประวิช หอมวิไลย, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา วิไล เดชารัตน์,ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยายเผื่อน-ก๋งฮวด ทรัพย์ไพฑูรย์, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, มารีหลุยส์ วิมล นิติรักษ์, มารีอา สำริด ทองสุข, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, มารีอา กุหลาบ หอมประทุม, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ฟรังซิส เดอ ซาลส์ พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, ยออากิม ปุ๊ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา วิไล เดชารัตน์,ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, มล.ตวง สนิทวงศ์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน,เวโรนิกา เข้ม เกตุทิศ, มารีอา ช้วน เกตุเวช, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, เปโตร สนั่น หอมประทุม, ยอแซฟ รพล มัทวพันธุ์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลอัครสาวก

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เปาโล ดำรง-ลูกา นพรัตน์ ธาราฉัตร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ,ฟรังซีสโก นพรัตน์ เกตุเวช, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปโตร ทวีป หอมประทุม, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ทิโมธี และ น.ทิตัส พระสังฆราช

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณ “น้องน๊อต”, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, นายประสาร มาลีนนท์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, โรซา ละม่อม ยอแซฟ, อันตน เกษม ยอแซฟ, ซีมอน เตี่ยเลาะ แซ่ล้อ, มารีอา ซุ่ยมุ่ย แซ่ล้อ, เซซีลีอา สุรัตน์ วิธีธรรม, มารีอา วาลิส (รำลึก)-ยอแซฟ ประสงค์ เล่ห์มงคล, อันนา ซอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำไย รุ่งเรือง, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซิสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เปโตร เปาโล สลวย วรรณางกูร, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

น.อังเยลา เมริชี พรหมจารี

สุขสำราญ วันเกิด เปโตร สุวิทย์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์,มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, นายเกียรติก้อง วัฒนสุข, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร เปาโล สลวย วรรณางกูร, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, ฟรังซิสโก ประเสริฐ-เปาลีนา อภิรัตน์ (ครูเปา) เจียจวบศิลป์, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 28

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ลูซีอา ศศิธร รุ่งเรืองผล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยวง บอสโก ดนัย เชิดวิวัฒนสินธุ์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ สุธี-มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, เปโตร เปาโล สลวย วรรณางกูร, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว คุณอดุลย์-ปัทมา สังขรัตน์, ครอบครัว กาญจนรัตน์, ครอบครัว สมพานิช-อิทธิธีรรักษ์, ยูเฟรเซีย ทิพยวรรณ จันทรา, ครอบครัว รุ่งจตุรงค์, ครอบครัว หัวใจ, ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร และครอบครัว, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว ธาราวร, ยออากิม ประวัติ งามละม้าย และครอบครัว, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, เทเรซา สุดารัตน์ วงษ์วิไลวารินทร์ และครอบครัว, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, ครอบครัว เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, ฟรังซิสโก เธียรธัชช์ เฟื่องวุฒิราญ, ยอแซฟ เฟื่องวุฒิ เฟื่องวุฒิราญ, เทเรซา สุภิดา เฟื่องวุฒิราญ, เจ้าของโรงเรียน ผู้บริหาร และศิษย์เก่าพันธะศึกษา, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มาเรีย น้อม, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, กาโรโล พิชัย-อันนา ประกอบ สกุลทอง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, นายเมตตา พุ่มชูศรี, ยอแซฟ อดิศักดิ์ ลิ้มสุธาโภชน์, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, คริสตินา สุรัตน์ ยิ่งภักดี, นายดำรงค์ แซ่ลิ้ม, ยอแซฟ กิมเลี้ยง ศรีสวัสดิ์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, เปโตร บุญเติม อินชิ้น, น.ส.วัชริน อินชิ้น, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, เทเรซา ขนิษฐา ศิริปัญโญ (โต๊ะสังข์), มารีอา นันทนา (ปุ๊ก) กิจเกษสุวรรณ, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, คุณย่า ยุภา ศรีอังกูร, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-แทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, เจ้าของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และศิษย์เก่าพันธะศึกษาที่ล่วงลับ, อันนา สายหยุด อื้อพูลผล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว พี่น้อง-ลูกหลานวัฒนาวี

อุทิศ เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, คุณพ่อสิงห์แก้ว-คุณแม่สง่า วัฒนาวี และลูกหลาน, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, วิญญาณในไฟชำระ

_________________________________________

Saturday of the Third week in Ordinary Time

27 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Quiet! Be still!”

___________________________________________

Conversion of Saint Paul, apostle – Feast

25 January 2018

Conversion of Saint Paul,

Apostle – Feast

parmigianino_the_conversion_of_st_paul

____________________________________________

ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต)

        วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018

        เวลา 19.00 น.

__________________________________________________

 • วันพุธรับเถ้า

        ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018

        มีพิธีเสกและโรยเถ้า  มิสซาเวลา 19.00 น.

_________________________________

 เสกสุสานประจำปี 2561/2018

        วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

        พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

_________________________________________________

ขอขอบพระคุณ

ทุกท่าน

ที่กรุณาติดตาม 

______________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

HERE AM I LORD, I COME TO DO YOUR WILL,

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL.

________________________________

 

 

 

_________________________________

Advertisements

14 January 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018

________________________________________________

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

Second Sunday in Ordinary Time

14 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

He first found his own brother Simon and told him,

“We have found the Messiah” (which is translated Anointed).

การเรียกและการตอบสนอง

การเป็นศิษย์และศาสนบริการเป็นส่วนสำคัญของฉากชีวิตคริสตชน เราแต่ละคนได้รับการเรียกให้มาเป็นศิษย์และมารับใช้ พระเยซูเจ้ายังคงกระทำภารกิจแห่งการรับใช้ของพระองค์ต่อไปในโลกสำหรับมนุษยชาติผ่านทางพระศาสนจักร ซึ่งไม่ได้หมายถึง ศาสนบริกรที่ได้รับศีลบวช คือ พระสงฆ์และนักบวชเท่านั้น แต่พระศาสนจักรหมายถึงเราทุกคน ความทุกข์ยากลำบากยังคงมีอยู่ในโลก เพราะคริสตชนแต่ละคนไม่ได้ดำเนินชีวิตเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระองค์ ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ดีของพระองค์ “กระแสเรียกของเราแต่ละคนคือการรับใช้คนอื่น” 

บทอ่านวันนี้พูดถึงการเรียกของพระเจ้าและการตอบสนองการเรียก ในบทอ่านแรกพระเจ้าทรงเรียกซามูแอลให้เป็นประกาศกของพระองค์ และในพระวรสารพระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์กลุ่มแรกของพระองค์ ซามูแอลหลังจากได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้า ท่านได้ไปหาเอลีพูดว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่ ท่านเรียกข้าพเจ้าหรือ” ในพระวรสาร ยอห์นบัปติสต์หลังจากเสร็จสิ้นพันธกิจของท่าน ได้ชี้ให้ศิษย์สองคนเห็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จผ่าน “นี่คือลูกแกะพระเจ้า”

พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ผ่านทางคนใดคนหนึ่งเพื่อเผยให้เห็นพระประสงค์ของพระองค์ พระเจ้าต้องการให้เราเป็นเครื่องมือในการนำผู้อื่นมาหาพระองค์ เพื่อทำให้อาณาจักรของพระองค์ปรากฏเป็นจริง ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งความรัก สันติสุขและยุติธรรม ชีวิตมนุษย์เป็นชีวิตแสวงหาเสมอ บางคนแสวงหาเงินทองเพื่อตอบสนองความต้องการของตน บางคนแสวงหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตเพื่อจะได้มีความสุขสงบในบั้นปลาย บางคนแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียง เพื่อจะได้เป็นที่รู้จักและนับหน้าถือตา

ในพระวรสารศิษย์สองคนของยอห์นกำลังแสวงหาบางสิ่งบางอย่าง ยอห์นได้ชี้ให้พวกเขาเห็นองค์พระคริสต์เจ้าและเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ทรงถามพวกเขา “ท่านแสวงหาอะไร” คำตอบคือ “รับบี” ซึ่งแปลว่าอาจารย์ “พระองค์พำนักอยู่ที่ไหน” และพระเยซูเจ้าตรัสกับพวกเขาว่า “มาดูเถิด” (Come and see) ซึ่งได้ให้แบบอย่างของการเป็นศิษย์ที่แท้จริงแก่เราว่า เราต้องมาหาพระเยซูเจ้าก่อน พบและมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระองค์ จากนั้นจึงติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิด

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าได้ทรงเรียกเราให้มาเป็นคริสตชน เป็นศิษย์ติดตามของพระองค์ ให้ได้รับแสงสว่างและมีส่วนในพันธกิจของพระองค์ในโลก นั่นไม่ใช่เพราะเราดีกว่าคนอื่น แต่เพราะความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่ พระองค์ทรงรักเราและเรียกเราทุกวันให้ติดตามพระองค์ เราจะต้องไม่ลังเลในการติดตามและเลียนแบบอย่างของพระองค์

ให้เราได้สรรเสริญพระเจ้า “ผู้ทรงเรียกท่านจากความมืด สู่ความสว่างที่น่าพิศวงของพระองค์” (1 ปต 2:9) ให้เราได้รักษาความเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่มคริสตชนของเรา และพยายามทุกวิถีทางในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเรา ในความรักและการรับใช้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตเป็นเครื่องมือที่มองเห็นได้ของพระเจ้าในชีวิตประจำวัน ในครอบครัว ในที่ทำงาน และในที่ต่างๆ ที่เราอยู่ เช่นนี้เอง เราถึงจะได้ชื่อว่าเป็นคริสตชน เป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระองค์

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_________________________________________________

Monday of the Second week in Ordinary Time

15 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Why do the disciples of John and the disciples of the

Pharisees fast, but your disciples do not fast?”

ขอขอบคุณ

บ้านเลขที่ 19 สามเสน

            ทำบุญสนับสนุนคลินิกสะมาริตัน    1,000        บาท

            ทำบุญช่วยค่าดอกไม้พระแท่น        1,000        บาท

_________________________________________________

Tuesday of the Second week in Ordinary Time

16 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

“Have you never read what David did when he was in

need and he and his companions were hungry?

ประชาสัมพันธ์

 • ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต)

        วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018

        เวลา 19.00 น.

 • วันพุธรับเถ้า

        ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018

        มีพิธีเสกและโรยเถ้า  มิสซาเวลา 19.00 น.

 • เสกสุสานประจำปี 2561/2018

        วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

        พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

        โดย คุณพ่อ สุนัย สุขชัย เป็นประธาน

        ทางวัดมีดอกไม้และเทียนบริการ

            อย่าลืม ชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2561/2018

                – กุฏิ            500     บาท

                – แฟลต / กางเขน    250     บาท

 • เรื่องต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2561/2018

    มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครอง

    วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี

    ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

    และวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

    เวลา 9.30 น. – 11.30 น.

    ที่ห้องประชุม บ้านพักพระสงฆ์

 

__________________________________________________

Wednesday of the Second week in Ordinary Time

17 January 2018

 Holy Gospel of Jesus Christ 

“Stretch out your hand.”

ขอขอบคุณ


 1. คุณกัลยา โรจนะเสน

        บำรุงวัด                1,000        บาท

 1. อักแนส ประคอง งามสงวน

        บำรุงวัด                1,000        บาท

 1. เทเรซา วารุณี งามสงวน

        ซ่อมแซมวัด                1,000        บาท

____________________________________________________

Thursday of the Second week in Ordinary Time

18 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

He told his disciples to have a boat ready for him

because of the crowd, so that they would not crush him.

1 fishermen lwjas0358

ประชาสัมพันธ์จากสภาภิบาล

 • วันนี้ มีประชุมสภาภิบาล เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมธาราฉัตร

ขอเชิญสภาภิบาลทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 • ขอเชิญสมาชิกทุกองค์กรของวัด ที่ได้แจ้งชื่อไว้กับผู้อำนวยการสภาภิบาล เข้าร่วมงานวันบุคลากรกันอย่างพร้อมเพรียง เวลา 17.50 น. ณ ลานหน้าตึกตาปี ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ

 • เรียนสัตบุรุษทุกท่าน วันอาทิตย์นี้ 14 มกราคม 2018 ทางวัดขอใช้ที่จอดรถหน้าตึกตาปี ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เพื่อจัดโต๊ะจีน เลี้ยงวันบุคลากรของวัด

ขอขอบคุณในความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะ

 

__________________________________________________

Friday of the Second week in Ordinary Time

19 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

He appointed twelve (whom he also named apostles) that they might be

with him and he might send them forth to preach and to have authority to drive out demons:

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  (สารวัดเป็นเอกสารล้ำค่า โปรดนำกลับไปไว้ที่บ้านด้วย)

     พวกเราคริสตชนมีความเชื่อ ความศรัทธา และมีความรัก

     ในพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือยัง

    แน่นอน พี่น้องคะ สำหรับผู้ที่มีความเชื่อมั่นคง มั่นใจในพระเจ้า ทุกอย่างในชีวิตคริสตชนของเขา ย่อมจะไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่า

①     เขาจะมั่นใจในข้อความเชื่อ และศรัทธาในพระเป็นเจ้าเต็มร้อย

②    เขาพร้อมที่จะแสดงตนและยืนยันว่า เขาเป็นคริสตชนที่ดีอย่างมีคุณค่าและอย่างมีคุณภาพ เช่น เขาจะแต่งกายสุภาพ เหมาะสมอยู่เสมอเมื่อมาร่วมพิธีมิสซาที่วัดวันอาทิตย์ และในวันฉลองต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้เกียรติแด่พระเจ้า

③     เขาพร้อมใจ พร้อมกายที่จะร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ ในวัด โดยไม่สนใจต่อสื่อยั่วยุของปีศาจ อันได้แก่ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ

④     เขาจะเป็นคริสตชนที่มีความชัดเจนว่า เขาจะทำอะไรได้ จะทำอะไรไม่ได้ เวลาที่ต้องไปร่วมพิธีในศาสนาอื่น ๆ หากมีข้อสงสัยเกิดขึ้น เขาก็จะค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ หลักธรรมคำสอนคาทอลิก จะมีจำหน่ายอยู่ทั่วไป (ของคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม) ซึ่งอ่านและเข้าใจได้ง่าย ๆ

⑤     เขาจะอยู่ร่วมพิธีมิสซาในวันอาทิตย์ตั้งแต่เริ่มพิธี จนจบพิธีรับพรจากพระสงฆ์ ซึ่งขณะนั้นท่านคือผู้แทนองค์พระคริสตเจ้า

         ข้อคิด     หากพี่น้องคริสตชนตั้งใจมาวัดวันอาทิตย์ด้วยความเต็มใจ พี่น้องก็            จะไม่รู้สึกอึดอัดเลย และสามารถอยู่ร่วมได้จนจบพิธีนะคะ

_________________________________________________

Saturday of the Second week in Ordinary Time

20 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus came with his disciples into the house.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ภราดา อลอยซิ้วส์, ภราดา มงฟอร์ต, โทมัส บุญส่ง, มารีอา จาด, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา ณัฏฐิณี วรรณางกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, อันนา หม่อมเพียร นันทวัน, อันเดร สละ โรจนะเสน, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน,ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด คุณแม่แวว ชัยบรรหาร

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, ภราดา ยอห์น เมรี่, ภราดา วินเซนต์ เมรี่, มารีอา ธีรวรรณ, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา ณัฏฐิณี วรรณางกูร, ครบรอบวันเกิด คุณแม่แวว ชัยบรรหาร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา วิไล เดชารัตน์,ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, อันนา สำเนียง เกตุทิศ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยายเผื่อน-ก๋งฮวด ทรัพย์ไพฑูรย์, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, อันนา สุภาพ เหวียน, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อันตน เจ้าอธิการ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด เทเรซา กานต์สินี มาตย์เมือง

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ภราดา ฮิวเบิร์ต, ภราดา เกร๊กกอรี่, ยอแซฟ ธาตรี, ยอแซฟ รักศักดิ์, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา ณัฏฐิณี วรรณางกูร, ครบรอบวันเกิด เทเรซา กานต์สินี มาตย์เมือง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา วิไล เดชารัตน์,ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, เวโรนิกา เข้ม เกตุทิศ, โทมัส เจริญ วิพัทนะพร (ครบรอบ 5 ปี), อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร (ครบรอบ 9 ปี), มล.ตวง สนิทวงศ์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง (ครบรอบ 1 ปี), ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน,มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, อัมโบรซีโอ ปรีชา ทรงสัตย์, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เพื่อสุขภาพของ บาทหลวง สุรินทร์ ชุนฟุ้ง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง (ครบรอบ 1 ปี), วิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอห์น สุชา ธาราวร (ครบวันตาย 9 ม.ค.), วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์,มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เทเรซา ลออง ทรงสัตย์, ฟรังซีสโก ทวีศักดิ์ ทรงสัตย์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เพื่อสุขภาพของ บาทหลวง สุรินทร์ ชุนฟุ้ง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, นายประสาร มาลีนนท์, โรซา ละม่อม ยอแซฟ, อันตน เกษม ยอแซฟ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล ชนวัฒน์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

น.เฟเบียน พระสันตะปาปและมรณสักขี

น.เซบัสเตียน มรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยอแซฟ สกุล ทรงสัตย์, มารีอา บุญชู โชติพงศ์, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เสรี ชมพูนุช, เพื่อสุขภาพของ บาทหลวง สุรินทร์ ชุนฟุ้ง, นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, นายเกียรติก้อง วัฒนสุข, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, อันนา มะลิ จึงประไพ, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 21

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ เซซีลีอา ไพลิน กายสุต และครอบครัว, มารีอามักดาเลนา สุนีย์ โอสกุล, ลูซีอา ศศิธร รุ่งเรืองผล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม,ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยวง บอสโก ดนัย เชิดวิวัฒนสินธุ์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว คุณอดุลย์-ปัทมา สังขรัตน์, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เสรี ชมพูนุช, สมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท (KBS.), ครอบครัว กาญจนรัตน์, เปโตร สมชาย มาลี และครอบครัว, มารีอา วรรณเพ็ญ มาลี และครอบครัว, ครอบครัว รุ่งจตุรงค์, ครอบครัว หัวใจ, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์ และครอบครัว, ครอบครัว เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ, นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์, เพื่อสุขภาพของ บาทหลวง สุรินทร์ ชุนฟุ้ง, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, ยูลิโอ นารถ, มาเรีย น้อม, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, กาโรโล พิชัย-อันนา ประกอบ สกุลทอง, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร อนุช กัณหะเสน, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา ประดับศรี คงเจริญ, นายเมตตา พุ่มชูศรี, ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก, ยอแซฟ กิมเลี้ยง ศรีสวัสดิ์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, เปโตร บุญเติม อินชิ้น, น.ส.วัชริน อินชิ้น, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ดวงวิญญาณที่ล่วงลับในสกุล สังขรัตน์ และมีขันทอง, คุณย่า ยุภา ศรีอังกูร, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบศิลป์, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิทที่ล่วงลับ(KBS.), ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-แทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ยอแซฟ ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว พี่น้อง-ลูกหลานวัฒนาวี

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ,มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, คุณพ่อสิงห์แก้ว-คุณแม่สง่า วัฒนาวี และลูกหลาน, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, เปโตร โกมินทร์ เรืองสง่า, วิญญาณในไฟชำระ

ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต)

        วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018

        เวลา 19.00 น.

__________________________________________________

ขอขอบพระคุณ

ทุกท่าน

ที่กรุณาติดตาม 

_____________________________________________

เสกสุสานประจำปี 2561/2018

        วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

        พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

_________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

 

 THE LORD IS KIND AND MERCIFUL ,

HERE AM I LORD, I COME TO DO YOUR WILL,

 #############################################

7 January 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018

__________________________________________

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

Epiphany of the Lord

7 January 2018

“Go and search diligently for the child. When you have found him,

bring me word, that I too may go and do him homage.”

___________________________________________

พระคริสตเจ้าแสดงองค์

    พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราเกี่ยวกับโหราจารย์หรือนักปราชญ์จากทิศตะวันออกว่ามีทั้งหมดกี่คน ที่ออกเดินทางติดตามดาวไปยังเมืองเบธเลเฮม แต่ธรรมประเพณีที่เข้าใจกันทั่วไปมีทั้งหมด 3 คน ได้แก่ กาสปาร์ (Caspar) เมลคิออร์ (Melchior) และบัลทาซาร์ (Balthasar) ยังมีอีกธรรมประเพณีหนึ่งที่พูดถึงโหราจารย์คนที่ 4 นามว่า อาร์ตาบัน (Artaban) ซึ่งเตรียมออกเดินทางติดตามดาว พร้อมกับของมีค่าอย่าง บุษราคัม ทับทิม และไข่มุกเม็ดงาม เพื่อมอบแก่กษัตริย์องค์ใหม่ที่บังเกิดมา

    ในระหว่างเดินทางไปสมทบกับคณะของโหราจารย์ อาร์ตาบัน ซึ่งมีอาชีพเป็นหมอได้หยุดรักษาผู้เดินทางคนหนึ่งที่ไม่สบาย ทำให้เขาล่าช้าและไปไม่ทันกับคาราวานของโหราจารย์ท่านอื่น เขาต้องเดินทางโดยลำพังและได้ขายบุษราคัมที่เขาเตรียมไว้สำหรับกษัตริย์องค์ใหม่ เพื่อซื้ออูฐและของจำเป็นสำหรับการเดินทางข้ามทะเลทรายและมาถึงเบธเลเฮมช้าเกินไป เขาพบทหารทุกหนทุกแห่งกำลังออกปฏิบัติตามคำสั่งของกษัตริย์เฮโรด ในการฆ่าเด็กชายตั้งแต่อายุสองขวบลงมา เขาได้ติดสินบนหัวหน้านายทหารด้วยทับทิม ทำให้เด็กทุกคนในหมู่บ้านรอดจากการถูกสังหาร และได้ออกตามหากุมารที่เกิดมาเป็นกษัตริย์องค์ใหม่

    อาร์ตาบันได้ออกตามหาพระกุมารอย่างไร้ผลเป็นเวลาถึง 33 ปี และที่สุดเขาได้เดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มในวันที่มีการตรึงกางเขนชายที่ชื่อ “เยซู” อาร์ตาบันได้เร่งรุดไปยังเขากัลป์วารีโอ เพื่อติดสินบนทหารยามโรมันด้วยไข่มุกเม็ดงามเพื่อช่วยชีวิตชายนั้น ซึ่งเขาได้ยินมาว่าเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย ในระหว่างทางนั้นเอง เขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกจับตัวไปขายเป็นทาส เขาได้ใช้ไข่มุกมีค่าเม็ดนั้นในการไถ่เธอให้เป็นอิสระ

    ที่สุด อาร์ตาบันได้มาถึงเนินเขากัลวารีโอที่มีการตรึงกางเขน หัวใจของเขาแทบแตกสลายเมื่อเขาเห็นพระเยซูเจ้าถูกตรึงบนไม้กางเขนโดยที่เขาไม่สามารถช่วยอะไรพระองค์ได้ แต่พระเยซูเจ้ามองมายังเขาและตรัสกับเขาว่า “อย่าเสียใจไปเลย อาร์ตาบัน ท่านได้ช่วยเราตลอดชีวิตของท่าน เพราะเมื่อเราหิว ท่านได้ให้เรากิน เมื่อเรากระหาย ท่านได้ให้เราดื่ม เมื่อเราเปลือยเปล่า ท่านได้ให้เรานุ่งห่ม เมื่อเราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านได้ต้อนรับเรา” ดูเหมือนเขาพลาดหวังในการพบกับพระเยซูเจ้า แต่ในความเป็นจริงเขาคือคนที่ฉลาดที่สุดซึ่งได้พบกับพระเยซูเจ้าตลอดชีวิตของเขา

 1. พระคริสตเจ้าแสดงองค์

    วันฉลอง “พระคริสตเจ้าแสดงองค์” (Epiphany) เป็นวันระลึกถึงการไขแสดงของพระเจ้าแก่บรรดาคนต่างชาติ โดยมีนักปราชญ์จากทิศตะวันออกหรือโหราจารย์เป็นตัวแทน แรกทีเดียววันฉลองนี้ตรงกับวันที่ 6 มกราคม ซึ่งเป็นวันฉลองที่ใหญ่มากสำหรับพระศาสนจักรตะวันออก เพื่อแสดงให้เห็นว่า พระคริสตเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ ผู้ทรงทำให้คำทำนายของประกาศกอิสยาห์ในบทอ่านแรกปรากฏเป็นจริง “ทุกคนจะเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์… นานาชาติจะเดินมาหาความสว่างของเจ้า” (อสย 60:3)

    นักบุญเปาโลได้ขยายความให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่า พระเจ้าได้ไขแสดงและเปิดเผยพระองค์ให้เราได้ทราบผ่านทางพระคริสตเจ้าว่า ทรงรักมนุษย์ทุกคน ทรงเรียกพวกเขาให้มาสัมผัสแสงสว่างแห่งความรอดไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหน ทำให้ “คนต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในกองมรดกเดียวกัน ร่วมเป็นกายเดียวกัน ร่วมรับพันธสัญญาเดียวกันในพระคริสตเยซูอาศัยข่าวดี” (อฟ 3:6)

    พระเยซูเจ้าทรงเป็นความรอดพ้นของมนุษย์ทุกคน ทุกเชื้อชาติ มิใช่แต่เฉพาะสำหรับชาวยิวเท่านั้น “เราบอกท่านทั้งหลายว่า คนจำนวนมากจะมาจากทิศตะวันออกและตะวันตก และจะนั่งร่วมโต๊ะกับอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ ในพระอาณาจักรสวรรค์” (มธ 8:11) อีกทั้งได้สั่งบรรดาอัครสาวกของพระองค์ให้ไปสั่งสอนนานาชาติทั่วโลก (มธ 28:19) ดังนั้นในปัจจุบัน จึงไม่มีประชากรที่ทรงเลือกสรร ไม่มีชาวต่างชาติ และไม่มีคนที่อยู่ข้างนอก แต่ทุกคนได้รับการเรียกให้มารู้จักพระองค์ ทุกคนล้วนเป็นบุตรที่พระเจ้าทรงรักและเป็นพี่น้องกัน ไม่มีการแบ่งแยกแตกต่างทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา และชั้นวรรณะ

 1. บทเรียนสำหรับเรา

    บรรดาโหราจารย์ไม่เพียงแต่สังเกตเครื่องหมายแห่งกาลเวลา แต่พวกเขาได้ออกติดตามดาวไปยังเบธเลเฮม พวกเขาได้ตอบสนองการเรียกของพระเจ้าและออกเดินทางโดยปราศจากความกลัวไปยังดินแดนที่ไม่รู้จักและอันตราย ไม่มีอะไรหยุดยั้งความตั้งใจของพวกเขาได้ ที่สุด พวกเขาได้มาถึงที่หมาย สถานที่ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นที่เกิดของกษัตริย์องค์ใหม่ แต่ความเชื่อทำให้พวกเขามั่นใจว่า นี่คือกษัตริย์ พระผู้ไถ่ของโลก พวกเขาได้คุกเข่าลงนมัสการพระองค์ พร้อมกับถวายทองคำ กำยาน และมดยอบแด่พระองค์ พระเจ้าได้ทำให้ความฝันของพวกเขาสมบูรณ์และกลับไปด้วยความยินดีที่ได้เห็นองค์พระเจ้า

    เมื่อพระเจ้าทรงรับเอากายเป็นมนุษย์ ได้ทรงเปิดเผยให้เราทราบถึงความรักและความเมตตาของพระองค์ เราจึงต้องตอบสนองต่อเครื่องหมายที่พระเจ้าประทานแก่เราเหมือนโหราจารย์ และมอบตัวเราเป็นของขวัญแด่พระองค์ ดาวได้นำโหราจารย์มานมัสการพระกุมารเจ้า เราคริสตชนแม้มิใช่ชาวยิวแต่มีบุญได้มารู้จักพระคริสตเจ้า โดยมีพระศาสนจักรเป็นเหมือนดาวที่นำเรามานมัสการพระองค์ ผ่านทางบรรดาธรรมทูต และผู้แพร่ธรรมในอดีต ที่ได้นำทางเราให้มารู้จักและได้รับแสงสว่างแห่งพระวรสาร เป็นบุตรของพระเจ้าเท่าเสมอกัน และเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเดียวกันคือพระศาสนจักร

    ให้เราได้ดำเนินชีวิตเป็นดาวนำคนอื่นมาหาพระคริสตเจ้า ผ่านทางการบอกเล่าเรื่องราวของพระคริสตเจ้าให้คนอื่นได้รับทราบ ด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นได้เห็น ชีวิตของเราแต่ละคนสามารถเป็นดาวที่ส่องสว่างให้คนอื่นได้เห็นถึงความรัก การให้อภัย และการช่วยให้รอดขององค์พระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคน และช่วยให้พวกเขาดำเนินในหนทางที่ถูกต้อง ให้เราได้ตระหนักว่าพระเจ้าทรงใกล้ชิดเรา ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีความใกล้ชิดกัน ไม่ถือใครคนหนึ่งเป็นคนนอก แต่ทุกได้รับการเรียกให้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน

บทสรุป

    พี่น้องที่รัก วันนี้เราสมโภชการสำแดงองค์ของพระเจ้าในธรรมชาติมนุษย์ที่มองเห็นได้ เพื่อความรอดของมนุษย์ทั้งมวล พระเจ้าทรงใช้ดาวดวงหนึ่งปรากฏบนท้องฟ้า เพื่อนำทางบรรดาโหราจารย์ไปยังสถานที่ซึ่งพวกเขาสามารถพบกับพระเจ้าในรูปของกุมารน้อยคนหนึ่ง พระเจ้าได้ทรงดลใจพวกเขาให้เดินทางจากแดนไกล เพื่อแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในโลกนี้ได้รับการเรียกให้มาพบพระพักตร์พระองค์ เพื่อรู้จักและนมัสการพระองค์

    เราแต่ละคนสามารถนำคนอื่นให้มาพบพระเยซูเจ้าได้ อาศัยความรู้ความสามารถต่างๆ ที่พระเจ้าประทานให้เรา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตในความรักต่อกันที่แสดงออกให้เห็นในภาคปฏิบัติ ในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปันสิ่งที่เรามีแก่คนอื่นที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ที่สำคัญ ในการให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยใจกว้าง

    นอกนั้น การฉลองพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ยังเป็นการไตร่ตรองเกี่ยวกับการเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติของพระคริสตเจ้า ผ่านทางโหราจารย์ที่ติดตามดาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง ความยินดี และสันติสุข ผ่านทางศีลล้างบาปเราได้รับแสงสว่างจากองค์แห่งความสว่างของโลกคือพระคริสตเจ้า ดังนั้น เราจึงได้รับการเรียกให้มาเป็นแสงสว่างส่องโลก ในการประกาศข่าวดีแห่งความหวัง ความยินดี และสันติสุขกับผู้อื่น ซึ่งพระคริสตเจ้าได้ประทานมาให้เราด้วย เช่นเดียวกัน

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

________________________________

Baptism of the Lord – Feast

8 January 2018

On coming up out of the water he saw the heavens being torn open

and the Spirit, like a dove, descending upon him.

ขอขอบคุณ

คุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา

ที่บริจาคขนมจำนวนมากให้กับบ้านเด็กพิการ

ที่มูลนิธิศูนย์มาร์ติน

____________________________________________

Tuesday of the First week in Ordinary Time

9 January 2018

Jesus rebuked him and said,

“Quiet! Come out of him!”

1 unclean 450px-Duc_De_Berry_-_Besessener

______________________________________________

Wednesday of the First week in Ordinary Time

10 January 2018

He approached, grasped her hand, and helped her up.

Then the fever left her and she waited on them.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    ก่อนอื่น ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคริสตชนในหมู่บ้านวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ที่ได้ร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียง จัดพระแท่นต้อนรับพระแม่แห่งสันติภาพ ในค่ำคืนวันสิ้นปีที่ผ่านมา

    ขอขอบพระคุณเป็นพิเศษสำหรับ คุณพ่อ ดิษพล ที่เป็นประธานในขบวนแห่พระแม่ ประพรมน้ำเสกให้บรรดาลูก ๆ คริสตชนอย่างทั่วถึง ซึ่งในคืนวันนั้น ตั้งพระแท่นรับแม่พระมากกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา

    ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเจ้าวัดด้วยเช่นกัน ที่เทศน์เตือนสติพวกเราว่า เมื่อขบวนบุษบกพระแม่ผ่านมาที่บ้านของเรา ให้ทุกคนมองที่ตาของพระแม่ และให้สำนึกคิดว่า พระแม่บอกกับพวกเราว่า เมื่อพระบุตรของพระนาง (พระเยซู) สั่งให้พวกเราคริสตชนทำอะไร ก็ให้ทำตามที่พระองค์ทรงสั่ง

    พี่น้องคะ ไม่ต้องคิดอะไรมากว่า แล้วพระเยซูเจ้าจะสั่งให้เราทำอะไรกันเล่า ง่ายนิดเดียวพี่น้อง เพียงเราสามารถไตร่ตรองและคิดได้ว่า เรานั้นมีข้อบกพร่องอะไรบ้างในการดำเนินชีวิตคริสตชน “ถ้าคิดได้” ก็นั่นแหละค่ะ เราก็จะตอบได้เองว่า พระเยซูทรงสั่งให้เราทำอะไร

    มุมแบ่งปัน

    ข้อตั้งใจของผู้เขียนในปีใหม่นี้ คือ

    เมื่อสวดภาวนาค่ำเสร็จแล้วในทุก ๆ วัน จะคิดพิจารณาตนเองว่า ตลอดวันนี้ เราทำอะไรที่ไม่ดีไปบ้าง แล้วจดบันทึกไว้ ผลที่เราจะได้รับคือ

    ❀ เราจะรู้ว่า วันนี้ พระเยซูสั่งให้เราแก้ไขอะไร แก้ไขอย่างไร

    ❀ เราได้รู้อีกว่า วันนี้ เราได้ทำบาปอะไรไปบ้าง (จดไว้ด้วย)

    ❀ เมื่อถึงวันที่เราไปสารภาพบาปกับพระสงฆ์ เราก็จะสามารถบอกบาปโดยไม่มีตกหล่นเลย

(พ่อแม่พี่น้องจะนำไปใช้ในชีวิตตามผู้เขียนก็ได้ค่ะ ไม่ว่ากัน)

___________________________________

ประกาศด่วนจากสภาภิบาล

ถึงประธานกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ของวัด

    เนื่องจาก วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018 ทางวัดจัดงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรของวัด โดยให้สภาภิบาลดำเนินการต่าง ๆ มิสซาเวลา 16.00 น. งานเริ่มเวลา 17.50 น.

    เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอให้ประธานทุกองค์กร รีบแจ้งจำนวนเฉพาะสมาชิกองค์กรของท่าน พร้อมทั้งรายชื่อ มายัง ผ.อ.รัชนี เยาวสังข์ (086-080-4563)

        ไม่เกินวันที่ 9 มกราคม 2018 เพื่อเตรียมติดต่อโต๊ะจีน

        ผู้ที่ไม่มาร่วมงานกรุณาอย่าใส่ชื่อมานะคะ (นั่งโต๊ะละ 8 – 10 คน)

    สำหรับสภาภิบาลให้แจ้งชื่อที่เลขานุการ คุณอัจฉรา ภูริคุปต์ (081-831-5943) เท่านั้น

    องค์กรที่ยังไม่แจ้งและส่งรายชื่อ คือ

        ⦿ นักขับร้อง

        ⦿ พลมารีเปรสิเดียมแม่พระไถ่ทาส

        ⦿ ผู้ช่วยจารีต

        ⦿ คลินิกสะมาริตัน

        ⦿ ผู้สูงอายุ

        ⦿ คนงานของวัด – บ้านซิสเตอร์

        ⦿ อาสาพัฒนา – ตำรวจบ้าน

___________________________________________

Thursday of the First week in Ordinary Time

11 January 2018

A leper came to him and kneeling down begged him and said,

“If you wish, you can make me clean.”

ขอขอบคุณ

คุณอดุลย์ – คุณปัทมา สังขรัตน์

ที่ได้จัดทำปฏิทินให้สัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทุก ๆ ปีตลอดมา

ขอพระกุมารเจ้าทรงอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวตลอดไป

 

_____________________________________________

Friday of the First week in Ordinary Time

12 January 2018

When Jesus saw their faith, he said to the paralytic,

“Child, your sins are forgiven.”

1 roof stdas0072

ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศงดมิสซา

      เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบ ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 12 มกราคม ศกนี้

    ทางวัดของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่ 8 ไปจนถึงค่ำวันศุกร์ที่ 12 มกราคม ศกนี้

 1. วันนี้ (อาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018) เป็นวันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (วันยุวธรรมทูต)

    ประจำปี 2018 ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมถวายเงิน เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กทั่วโลก ให้พวกเขาได้รู้ชีวิตรักเมตตาของพระเจ้า ในขณะเดียวกันเพื่อสร้างและส่งเสริมเด็ก ๆ ให้เป็นผู้แพร่ธรรมในระหว่างเด็ก ๆ ด้วยกัน

______________________________________________

Saturday of the First week in Ordinary Time

13 January 2018

As he passed by, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the customs post.

He said to him, “Follow me.” And he got up and followed him.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

สุขสำราญ วินเซนต์ กันต์กมล กรีกุล, เอลิซาเบธ วิจิตรา พีรมนตรี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอา โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์,วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอห์น บอสโก จรัญ ขุมเพ็ชร, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล จิ้น-มารีอา ไง่ พันธุมจินดา, มัทธิอัส พัน-อันนา เงิน พันธุมจินดา, อากาทา ปราง เสนะวาทิน, เปโตร หลวงดนตรี-มารีอา ประเทือง เสนะวาทิน, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ฟรังซีสเซเวียร์ ประจวบ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เบเนดิก ภาศศักดิ์ สุขประยูร, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

อังคารที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

พุธที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ์และมรณสักขี

งดมิสซา

งดมิสซา

เสาร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

น.ฮีลารี พระสังฆราชและนักปราชญ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา สุวพีร์(เยาวสังข์) เตชะเสน, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันคล้ายวันเกิด อันนา ณัฐพร เทพพิทักษ์ (11 ม.ค.), สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”,ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 14

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา, คณะนักบวชเซนต์คาเบรียล, ครอบครัว คาทารีนา ถุงเงิน ชูวงษ์, ลูซีอา ศศิธร รุ่งเรืองผล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยวง บอสโก ดนัย เชิดวิวัฒนสินธุ์, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, โยเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว จิตไมตรีเดชสกุล, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว พึ่งผล, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว สว่างเนตร-เสรีสำราญ, ครอบครัว กาญจนรัตน์, มารีอา เสนอ พูลสวัสดิ์, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, ครอบครัว เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ, เล็ก-นวล, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, ครอบครัว ทิพวรรณ ศิริกุล, ครอบครัวพุ่มกุมาร, เซซีลีอา จำเนียร เจริญทรัพย์,ยวงบัปติสตา จงรัก เจริญทรัพย์, ยอแซฟ ชัชวาลย์ เจริญทรัพย์, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, ซีมอน สวง ตรีว่าอุดม, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, ยูลิโอ นารถ, มาเรีย น้อม, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, เบเนดิกต์ ประพันธ์ ยุชัย, ฟรังซิสโก บุญเกียรติ-เปโตร ดนตรี-เซซีลีอา ลำเจียก-เทเรซา วิไล ไชยเผือก, มารีอา อุทัย กิจนิจชีว์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสเซเวียร์ สถิตพงษ์ วัฒนานุชิต, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ตระกูล สกุลทอง, เทเรซา อรอุษา ดาศรี, เปโตร อนุช กัณหะเสน, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต,   มารีอา ประดับศรี คงเจริญ, นายเมตตา พุ่มชูศรี, ยอแซฟ กิมเลี้ยง ศรีสวัสดิ์, อันนา อุไร ไอยรา, สกอลัสติกา คำสุข จันทรา, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, มัตตา สำราญ ศิริกุล, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-แทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, เด็กชาย สนธยา ลับบัวงาม (ครบรอบวันเสียชีวิต 51 ปี),โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตรเปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว พี่น้อง-ลูกหลานวัฒนาวี

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, คุณพ่อสิงห์แก้ว-คุณแม่สง่า วัฒนาวี และลูกหลาน, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์,มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, วิญญาณในไฟชำระ

_____________________________________________

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

______________________________________________

______________________________

_________________________

_____________________________________

รุ่งอรุณของวันใหม่  

2018

_______________________________________________

 JOY TO THE WORLD

Joy to the world! The Lord is come:
let earth receive her King!
Let every heart prepare him room
and heaven and nature sing.

________________________________________________

Merry Christmas

and

HAPPY NEW YEAR

2018

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน

ที่ติดตามครับ

______________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

31 December 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 53 วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 53 วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2017

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

_______________________________________

“Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be

contradicted (and you yourself a sword will pierce) so that the thoughts of many hearts may be revealed.”

Immaculate Heart of Mary.jpg

ครอบครัวจะศักดิ์สิทธิ์ แต่ละคนในบ้านต้องศักดิ์สิทธิ์

    แนวคิดข้างบนนำไปใช้ได้ทั้งในระดับครอบครัวเล็กและในระดับครอบครัวใหญ่

    ความศักดิ์สิทธิ์ต้องเริ่มต้นจากความสำนึกรู้ตัวส่วนบุคคล คือ สำนึกรู้ตัวว่า ตัวเองเป็นใครและสำนึกที่ 2 คือ รู้ตัวเองว่า ตัวเองต้องทำอะไรตามฐานะที่ตัวเองเป็น

    บทอ่านที่ 1 และ 2 เน้นย้ำถึงความจริงประการนี้

    เมื่อคน ๆ หนึ่งสำนึกรู้ตัวว่าตัวเองเป็นใคร และตัวเองต้องทำอะไรแล้ว ก็ต้องดำเนินชีวิตไปตามจิตสำนึกนั้น ไม่ทำตัวเป็น นกหลงฟ้า ปลาหลงน้ำ

    นกที่หลงฟ้า และปลาที่หลงน้ำ วันหนึ่งก็จะมาถึงจุดจบก็คือ หายนะของตัวเอง

    บทอ่านที่ 1 เตือนบรรดาลูก ๆ ทั้งหลายให้สำนึกว่าตัวเองเป็นใคร และตัวเองจะต้องทำอะไร แต่ให้สังเกต ไม่มีคำเตือนถึงพ่อแม่ในบทอ่านที่ 1 นี้ มีแต่คำเตือนถึงลูก ๆ เหล่านั้น แต่ถ้าพ่อแม่ฉลาด เวลาอ่านคำเตือนของลูก ๆ พ่อแม่เองก็จะต้องเกิดจิตสำนึก ว่าเมื่อตัวเองจะต้องได้รับความเคารพรักจากลูก ๆ ตามคำเตือนของบทอ่านแล้ว ตัวเองที่เป็นพ่อเป็นแม่ควรจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไร เพื่อให้ตัวเป็นที่เคารพจากลูก ๆ

    ดังนั้น ความศักดิ์สิทธิ์ต้องเริ่มต้นด้วยความสำนึกรู้ตัว และจากนั้นต้องปฏิบัติตัวเองให้เหมาะสมตามความสำนึกรู้ตัวนั้น

    บทอ่านที่ 2 ท่านนักบุญเปาโลเตือน เรื่องการที่เราแต่ละคนเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรร ดูเหมือนท่านจะตกคำไปหนึ่งคำคือคำว่า “ให้” ดังนั้น ประโยคเต็ม ๆ ก็คือ เราแต่ละคน (คริสตชน) เป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และให้เป็นที่รักของพระองค์

    คิดต่อได้ก็คือ ก่อนที่จะได้รับการเลือกสรร เราแต่ละคนคงเป็นเหมือนเด็กจรจัดเด็กข้างทาง สกปรก แต่งตัวปอน ๆ เสื้อผ้าขาดวิ่น มีกลิ่นเหม็น น่าขยะแขยง แต่พระเป็นเจ้าก็เก็บมาเลี้ยงดู และนี่คือกำพืดแท้ ๆ ของเราแต่ละคน แต่หลายคนก็ลืมตัวในเรื่องนี้ คือ ลืมกำพืดของตัวเอง อดีตของเราคือ คนบาป อดีตของเราคือ เป็นทาสของปีศาจ และแม้ว่าเราได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าด้วยพระเมตตาของพระองค์แล้วก็ตาม คราบแห่งบาปและคราบแห่งการเป็นทาสของปีศาจก็ใช่ว่าจะหลุดไปจากตัวเรา มันยังคงทิ้งร่องรอยไว้ในชีวิตของเรา หรือไม่ เราก็ยังพาตัวเอง กลับไปสู่ความเป็นทาสของบาปและปีศาจนั้น ชีวิตของเราที่ได้รับเลือกสรรยังไม่หมดจด ยังไม่สะอาดบริสุทธิ์ ดังพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า สิ่งนี้เราจะลืมไม่ได้เป็นอันขาด

    ส่วนพระวรสารที่บังเอิญไม่ได้เป็นพระวรสารประจำวันนี้ แต่เป็นพระวรสารที่เราคุ้นหู คือพระวรสารช่วงเวลาที่พระเยซูเจ้า พระกุมารน้อยเจริญวัยมีอายุ 12 ขวบ และต้องเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจตามข้อกำหนดที่พระวิหารเยรูซาเล็ม แต่กลับหายตัวไปในช่วงเวลาเดินทางกลับ ซึ่งเราจะหาอ่านได้ในพระวรสารนักบุญลูกา บทที่ 2 ข้อ 41 – 52 บทพระวรสารนี้เช่นกัน ได้แสดงให้เห็นถึงบุคคลที่สำนึกในฐานะและบทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างเด่นชัด ในภาพที่ปรากฏของพระนางมารีย์กับท่านโยเซฟ ทั้ง 2 ท่านรู้ว่าตัวเองเป็นใคร และจะต้องทำอะไร ท่านทั้ง 2 รู้ว่าท่านต้องทำอะไรเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับลูกน้อย ท่านโยเซฟ แม้ไม่ใช่บิดาแท้ ๆ แต่เมื่อท่านได้รับมอบภารกิจ ความเป็นบิดา ที่ท่านได้รับมาจากพระเป็นเจ้า ท่านก็พร้อมจะทุ่มเทชีวิต ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายประหนึ่งเป็นบิดาเป็นบิดาแท้ ๆ ทั้ง 2 พอทราบว่าลูกหายไปก็ตัดสินใจเดินทางกลับไปตามหาลูก ทั้งพ่อทั้งแม่ ไม่มีการเกี่ยงงอนกันว่าเธอไป ฉันอยู่ แต่ไปพร้อม ๆ กันทั้งพ่อและแม่ ท่านทั้ง 2 ยอมทิ้งงานยอมทิ้งรายได้ที่จะได้รับ ลูกสำคัญกว่าเงิน

    ส่วนพระเยซูกุมาร แม้เป็นองค์พระเป็นเจ้าสูงสุด แต่เมื่อยอมมาเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์ก็สำนึกในฐานะว่า เมื่อทรงเป็นมนุษย์ และเป็นลูกของพ่อแม่พระองค์จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต่อพ่อแม่นั้น “พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเร็ธกับบิดา และเชื่อฟังท่านทั้งสอง…..” (ลูกา 2:51)

    ทั้งหมดคือแนวทางไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์แต่ละคนสำนึกในสถานภาพของตัวเอง และปฏิบัติตนทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ตามสถานภาพนั้น

                         สวัสดี

                     คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_____________________________________________

The shepherds went in haste to Bethlehem and found

Mary and Joseph, and the infant lying in the manger.

_________________________________________

“I am ‘the voice of one crying out in the desert,

“Make straight the way of the Lord,”

 

ประกาศ

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018

เป็นวันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

(วันยุวธรรมทูต) ประจำปี 2018

ขอเชิญพี่น้องร่วมถวายเงิน เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

ให้พวกเขาได้รู้ชีวิตรักเมตตาของพระเจ้า ในขณะเดียวกันเพื่อสร้างและ

ส่งเสริมเด็ก ๆ ให้เป็นผู้ประกาศข่าวดีในระหว่างเด็ก ๆ ด้วยกัน

 

______________________________________

“The reason why I came baptizing with water

was that he might be made known to Israel.”

images (55)

ประชาสัมพันธ์

 1. วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2018      สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า

                     วันขึ้นปีใหม่ 2018/2561

            09.00 น.       พิธีบูชาขอบพระคุณ ขอพรปีใหม่

                     หลังพิธีคำนับพระสงฆ์

                     (งดมิสซา 06.00 น. และ 19.00 น.)

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (เดือนมกราคม)

   พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

    ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม ศกนี้

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนมกราคม)

  วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม ศกนี้    ในมิสซารอบ 10.00 น.

  ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

 

 

_______________________________________

Andrew, the brother of Simon Peter,

was one of the two who heard John and followed Jesus.

ประกาศเชิญชวนจากสภาภิบาล

ขอเชิญชวนพี่น้องในหมู่บ้านวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ตั้งพระแท่น ต้อนรับพระแม่แห่งสันติภาพกันทุก ๆ บ้าน

เพื่อให้ทุกบ้านได้รับการพรมน้ำเสก อวยพรจากพระสงฆ์ ให้ครอบครัวมีความผาสุขตลอดทั้งปี 2561

✱ ตั้งโต๊ะง่าย ๆ ค่ะพี่น้อง ขอให้มีผ้าปู มีเทียน มีแม่พระ มีดอกไม้

แม่พระจะพอใจมากที่เห็นลูก ๆ ของแม่ต้อนรับแม่นะคะ (จะใหญ่จะเล็กไม่สำคัญเลยค่ะ) ✱

❀❀❀❀❀❀❀

เพราะพระแม่รักลูกทุกคนเท่าเทียมกัน

(อย่าลืมนั่งอยู่ที่พระแท่นด้วยนะพี่น้อง)

________________________________________

Jesus decided to go to Galilee, and he found Philip.

And Jesus said to him, “Follow me.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    จำได้ว่า ในวันปีใหม่เมื่อ 60 ปีที่ผ่านมา แม่สอนว่า ให้ลูก ๆ ตื่นแต่เช้า อาบน้ำ แต่งตัวให้สะอาด เวลา 7 โมงเช้า ทุกคนในบ้านต้องมาคุกเข่าในเสื่อที่แม่ปูไว้ หน้าแท่นพระ แม่นำสวดขอบคุณพระเจ้าที่เลี้ยงดู ดูแลครอบครัวของเรามาอย่างปลอดภัยตลอดปีที่ผ่านมา วันนี้เป็นวันปีใหม่ขอพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์ คุ้มครอง นำทางชีวิตของพวกลูกให้เดินหน้าไปอย่างปลอดภัย แล้วทุกคนก็ก้มลงกราบ

    จากนั้นแม่ก็พาพวกลูก ๆ ไปวัด ร่วมพิธีมิสซา และรับพรจากคุณพ่อ หลังพิธีมิสซาแม่พาพวกลูก ๆ กลับบ้าน กินข้าวต้มไก่ที่แม่เตรียมไว้ให้ ข้าวต้มไก่วันปีใหม่อร่อยมากเป็นพิเศษ อิ่มแล้ว แม่บอกว่า แต่งตัวให้เรียบร้อยนะ แม่จะพาไปไหว้ปู่ ย่า ตา ตาย และญาติผู้ใหญ่ พี่น้องเชื่อไหมว่า บรรยากาศในวันปีใหม่ซึ่งปัจจุบันไม่พบเจอแล้ว ก็คือ ได้ยินแต่เสียงทักทายสวัสดีปีใหม่กัน เพราะแต่ละครอบครัว ต่างก็มุ่งหน้าพาลูกหลานไปไหว้ญาติผู้ใหญ่ วันนี้ เด็ก ๆ ร่ำรวยเป็นพิเศษ เพราะได้รับเงินเฮ็ง ผ้าเช็ดหน้าสวย ๆ ทอฟฟี่รสอร่อย ฯลฯ อีกมากมาย

    ข้าพเจ้าขณะนั้นอายุเพียง 10 ปี เข้าบ้านไหนก็ถูกปู่ย่าตายายบอกให้ร้องเพลงภาษาญวน ตอนเล่นเป็นหัวหน้าเทวดาในวัดวันคริสต์มาส ข้าพเจ้าจึงได้รางวัลเป็นเงินเฮ็งจนล้นกระเป๋า ยิ้มหน้าบานกลับถึงบ้าน พี่น้องต่างนำเงินออกมานับอย่างมีความสุขประสาเด็ก แม่สอนว่า ใครได้มากต้องเอาไปทำบุญในวัดมาก ๆ ด้วยนะลูก ลูกทุกคนทำตามแม่สอน นี่คือความสุขกายสุขใจของพวกเราคริสตชนในหมู่บ้านสามเสนเมื่อ 60 ปีที่ผ่านมา

    พี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่าน คืนวันนี้มิสซาสิ้นปี อย่าลืมพาลูก ๆ หลาน ๆ ญาติพี่น้องทุกคนในบ้านของเรา ไปร่วมพิธีมิสซาขอบคุณ และขอขมาพระเป็นเจ้า พระแม่มารีย์ด้วยนะคะ

    อย่าลืม ตั้งพระแท่นต้อนรับขบวนแห่แม่พระสันติภาพ เพื่อขอพรให้บ้านของพวกเรามีแต่ความสุข อยู่ในความคุ้มครองปกป้องของพระแม่ตลอดปี 2018 ด้วย ตั้งโต๊ะ ปูผ้าขาวสะอาด ตั้งเทียน ดอกไม้ และรูปแม่พระ พี่น้องไม่ต้องไปคำนึงว่า บ้านฉันจน หรือร่ำรวย เพราะแม่พระรักลูกทุกคน เท่ากันหมด ยิ่งยากจน พระแม่ยิ่งเป็นห่วงมากนะคะพี่น้อง และอย่าลืม ให้ลูก ๆ หลาน ๆ ญาติพี่น้องของเรา มารวมกัน นั่งรับน้ำเสกที่คุณพ่อพรมให้ทุกพระแท่น รับพระพรจากแม่พระให้เต็มที่นะคะพี่น้อง บ้านและชีวิตของเราจะได้รับทั้งพระพรและมงคลตลอดปี 2561 ค่ะ

 

_______________________________________

When Jesus began his ministry he was about thirty years of age.

He was the son, as was thought, of Joseph, the son of Heli,

_________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

The Holy Family – Feast

31 December 2017

The Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph –

Feast

 JOY TO THE WORLD

Joy to the world! The Lord is come:
let earth receive her King!
Let every heart prepare him room
and heaven and nature sing.

_____________________________________

จันทร์ที่ 1

06.00 น.

09.00 น.

19.00 น.

สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า (วันขึ้นปีใหม่)

งดมิสซา

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

งดมิสซา

อังคารที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.บาซิล และ น.เกรโกรี่แห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, อันนา ปราณี โพธิ์งาม (ครบรอบ 24 ปี), มารีอา นุชนารถ โพธิ์งาม,มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร,แด่พี่น้องชาวสวนแป๊ะเจี่ย

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, วิญญาณในไฟชำระผู้ที่เคยอยู่ในสวนแป๊ะเจี่ย,เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

 

_________________________________________

1 January 2018

Solemnity of Mary,

Mother of God

พุธที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, โจเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, นางนิตยา-นายประชุม กาญจนวรกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร,แด่พี่น้องชาวสวนแป๊ะเจี่ย

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, วิญญาณในไฟชำระผู้ที่เคยอยู่ในสวนแป๊ะเจี่ย

พฤหัสฯที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

เทศกาลพระคริสตสมภพ

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

เทศกาลพระคริสตสมภพ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโลพลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, โรซา ละม่อม ยอแซฟ, อันตน เกษม ยอแซฟ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, มารีอา วิมลมาศ ปิติสันต์(ครบรอบวันถึงแก่กรรม), เทเรซา วิไล เดชารัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

เทศกาลพระคริสตสมภพ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ฟรังซิสโก สันติภาพ บัณฑิตย์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์,อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

อาทิตย์ที่ 7

06.30 น.

สุขสำราญ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา, อากาทา ชุติมา คุณประยูรสวัสดิ์, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

 

10.00 น.

สุขสำราญ ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว,เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย, ครอบครัว จิตไมตรีเดชสกุล, มารีอา มัณทนา ชัชวาลย์พันธ์, เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข และครอบครัว, ครอบครัว วันเพ็ญ ครรชิตธนบดี, ร็อค นรินทร์ ครรชิตธนบดี, Reginae Carter Tazi, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา,เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, เปาโล สมัย ชินะผา, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, นายสุทธิกุล(หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, ซีมอน สวง ตรีว่าอุดม, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, ยูลิโอ นารถ, มาเรีย น้อม, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, เบเนดิกต์ ประพันธ์ ยุชัย, นายเซียะ แซ่เอ็ง, นายจักรินทร์ เลิศวิลัย, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, มารีอา ประดับศรี คงเจริญ, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, นายเมตตา พุ่มชูศรี, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, เปโตร วัฒนา กิจสวัสดิ์, ยอแซฟ กิมเลี้ยง ศรีสวัสดิ์, นายยู้-นางบุญช่วย-นายสมยศ-นายสมปอง-น.ส.สมใจ-ด.ช.เฉลิมพงษ์ มีโรจน์วงศ์, อันนา สมร-เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา อุไร ไอยรา, ติเบริโอ วิลาศ วันซอร์, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตรเปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

16.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว พี่น้อง-ลูกหลานวัฒนาวี

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, คุณพ่อสิงห์แก้ว-คุณแม่สง่า วัฒนาวี และลูกหลาน, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

____________________________________________

Merry Christmas

and

HAPPY NEW YEAR

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน

ที่ติดตามครับ

______________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

24 December 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 52 วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 52 วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2017

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

____________________________________________

“Behold, I am the handmaid of the Lord.

May it be done to me according to your word.”

เราไม่อยากอยู่ในวัดที่เป็นอิฐและปูน

    “ท่านจะไม่เป็นผู้สร้างวิหารให้เราอยู่” (2 ซามูแอล 7:5)

    นั่นคือสิ่งที่พระยาห์เวห์ (หมายเหตุ:ยังใช้ชื่อเรียก “พระยาห์เวห์” เพราะแม้แต่ในหนังสือพระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์ก็ยังใช้ชื่อพระยาห์เวห์เรียกพระนามของพระเป็นเจ้า) ฝากประกาศกนาธันไปบอกกับดาวิด แสดงถึงพระประสงค์ว่า พระองค์ไม่ต้องการให้มือเปื้อนเลือดของดาวิด เป็นมือที่สร้างบ้านให้พระองค์อยู่ เพราะต่อมากษัตริย์ดาวิดเองก็บอกเหตุผลนี้แก่ประชาชนของพระองค์ ว่าทำไมพระเป็นเจ้าจึงไม่ต้องการให้ท่านเป็นผู้สร้างพระวิหารให้แก่พระองค์ “…..เราปรารถนาที่จะสร้างพระวิหารให้เป็นที่พำนักถาวรของหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์….. แต่พระเจ้าตรัสกับเราว่า ท่านจะไม่สร้างวิหารแด่นามของเรา เพราะท่านเป็นนักรบที่ได้หลั่งโลหิตในสงคราม (1 พงศาวดาร 28:2-3)

    พระเป็นเจ้าไม่ชอบให้มือเปื้อนเลือดสร้างบ้านให้พระองค์ แต่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นที่ไม่ใช่สำหรับตัวของดาวิด แต่สำหรับลูก ๆ หลาน ๆ ของท่านในอนาคต และเจตนาของพระองค์ปรากฏอยู่ที่ท้ายของบทอ่านที่ 1 ในวันนี้ ในข้อที่ 11 และข้อที่ 16 “…..เราจะสร้างบ้าน(ราชวงศ์)ให้ท่าน…..บ้าน(ราชวงศ์) และอาณาจักรของท่านจะมั่นคงอยู่ต่อหน้าเราตลอดไป อำนาจปกครองของท่านจะตั้งมั่นอยู่ตลอดไป” (2 ซามูแอล 7:11,16)

    บ้านใหม่นี้คือบ้านทางจิตวิญญาณและจะเป็นบ้านที่มั่นคง ไม่ผุพัง และเสื่อมสลาย ในเวลาเดียวกันจะไม่มีสิ่งใดที่จะทำลายบ้านของพระเป็นเจ้าหลังนี้ได้ เพราะบ้านหลังนี้เกิดจากฝีพระหัตถ์ของพระเป็นเจ้า

    และบ้านหลังนั้นคือ ชีวิตของมนุษย์ที่พระองค์อยากจะเข้ามาอยู่

    พระเป็นเจ้าไม่ต้องการบ้านที่เป็นอิฐเป็นปูน ไม่ว่ามันจะสวยงาม หรือ ล้ำค่าเพียงใด เพราะพระเป็นเจ้าทรงเป็นจิต และพระองค์ก็ต้องการประทับอยู่กับสถานที่พักอาศัยที่เป็นจิต

    เชิญเราดูบทสนทนาระหว่างพระเยซูเจ้ากับหญิงชาวสะมาเรีย ที่บ่อน้ำยาโคบ ในบทสนทนานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับหญิงนั้นว่า

    “แต่จะถึงเวลาคือเวลานี้ เมื่อผู้นมัสการแท้จริงจะนมัสการพระบิดาเจ้าเดชะพระจิตเจ้าและตามความจริง เพราะพระบิดาทรงแสวงหาผู้นมัสการพระองค์เช่นนี้ พระเจ้าทรงเป็นจิตผู้ที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการเดชะพระจิตเจ้าและตามความจริง” (ยอห์น 4:23-24)

    การนมัสการที่พระเยซูเจ้าทรงพูดถึงคือ การนมัสการพระเป็นเจ้าด้วยจิตวิญญาณและด้วยชีวิต เป็นการนมัสการพระเป็นเจ้าเดชะพระจิตเจ้าและตามความจริง

    การนมัสการพระเป็นเจ้าเดชะพระจิตเจ้าและตามความจริงก็คือ ชีวิตที่นอบน้อมเชื่อฟังและปฏิบัติตามสิ่ง(ความจริง)ที่พระจิตเจ้าบอก

    ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องเข้าวัดไปนมัสการพระ แต่ต้องนมัสการพระในการปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวัน ในทุก ๆ วินาที แต่ภายใต้การนำ การดลใจของพระจิตเจ้า

    เมื่อปฏิบัติอย่างนั้น    คือเมื่อเชื่อฟังและยอมปฏิบัติตามสิ่งที่พระจิตเจ้าบอกและดลใจ สิ่งสำคัญจะเกิดขึ้นคือ     การเสด็จลงมาประทับขององค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของบุคคลที่มีความเชื่อฟังนั้น

    และเหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏในพระวรสารวันนี้ นั่นคือ ทันทีที่พระนางมารีย์ตอบรับคำของทูตสวรรค์ว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”

    ณ เวลานั้น การเสด็จลงมาประทับในพระครรภ์ของแม่พระขององค์พระเยซูคริสตเจ้าก็เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

    ชีวิตของแม่พระได้กลายเป็นพระวิหารที่ประทับที่พระเป็นเจ้าทรงพอพระทัยมากที่สุด เพราะแม่พระเป็นพระวิหารทรงชีวิตที่เต็มไปด้วยความนอบน้อมเชื่อฟังต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

    นักบุญเปาโลเตือนเรานับครั้งไม่ถ้วนว่าชีวิตของเราคือ พระวิหารและที่ประทับของพระเป็นเจ้า (ดู 1 โครินธ์ 3:16-17, 1 โครินธ์ 6:19, โรม 6:16, เอเฟซัส 2:21-22 ฯลฯ) ดังนั้น เราต้องให้ความสนใจและใส่ใจกับพระวิหาร หรือวัดที่มีชีวิตนี้มากกว่าสนใจและใส่ใจ วัดที่เป็นอิฐเป็นปูน

                สวัสดีและสุขสันต์วันพระคริสตสมภพ

                     คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

______________________________________________

A man named John was sent from God.
He came for testimony,

to testify to the light, so that all might believe through him.

ประชาสัมพันธ์

 1. ตารางเวลาวันสมโภชพระคริสตสมภพและปีใหม่ 2018/2561

    วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2017       สมโภชพระคริสตสมภพ

                09.00 น.       พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระคริสตสมภพ

                    (งดมิสซา 06.00 น. และ 19.00 น.)

    วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2017    ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า (วันสิ้นปี)

        มีมิสซารอบ 6.30 น.  8.30 น. และ 10.00 น.  (หลังมิสซารอบ 10.00 น. มีอวยพรเด็ก)

        งดมิสซารอบ 16.00 น.

            19.00 น.       พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันส่งท้ายปีเก่า

                    แห่แม่พระอวยพรพี่น้องรอบหมู่บ้าน

    วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2018     สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า (วันขึ้นปีใหม่ 2018/2561)   

            09.00 น.      พิธีบูชาขอบพระคุณ ขอพรปีใหม่ หลังพิธีคำนับพระสงฆ์

                    (งดมิสซา 06.00 น. และ 19.00 น.)

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (เดือนมกราคม)

   พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม ศกนี้

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนมกราคม)

  วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม ศกนี้    ในมิสซารอบ 10.00 น.

  ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

 

________________________________________________

“You will be hated by all because of my name,

but whoever endures to the end will be saved.”

ขอขอบคุณ

     คุณทิพวรรณ เดชขำ

            สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน            1,000        บาท

    ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ไพรัช ดีสุดจิต

            สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร         1,000        บาท

 

_____________________________________________

Peter and the other disciple went out and came to the tomb.They both ran,

but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first

ประกาศเชิญชวนจากสภาภิบาล

ขอเชิญชวนพี่น้องในหมู่บ้านวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ตั้งพระแท่น ต้อนรับพระแม่แห่งสันติภาพกันทุก ๆ บ้าน

เพื่อให้ทุกบ้านได้รับการพรมน้ำเสก อวยพรจากพระสงฆ์ ให้ครอบครัวมีความผาสุขตลอดทั้งปี 2561

✱ ตั้งโต๊ะง่าย ๆ ค่ะพี่น้อง ขอให้มีผ้าปู มีเทียน มีแม่พระ มีดอกไม้

แม่พระจะพอใจมากที่เห็นลูก ๆ ของแม่ต้อนรับแม่นะคะ (จะใหญ่จะเล็กไม่สำคัญเลยค่ะ) ✱

❀❀❀❀❀❀❀

เพราะพระแม่รักลูกทุกคนเท่าเทียมกัน

(อย่าลืมนั่งอยู่ที่พระแท่นด้วยนะพี่น้อง)

 

_____________________________________________

“Rise, take the child and his mother, flee to Egypt, and stay there until

I tell you. Herod is going to search for the child to destroy him.”

สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ

แด่พี่น้องวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทุกท่าน

ขอพระพรและสันติสุขของพระกุมารเจ้า

นำความสุข ความชื่นชมยินดีแด่พี่น้องทุก ๆ ท่าน

จาก คุณพ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อผู้ช่วย

___________________________________________

“Now, Master, you may let your servant go in peace, according to

your word, for my eyes have seen your salvation, “

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    อีก 7 วันเท่านั้น ก็จะถึงวันสิ้นปีแล้ว การมีชีวิตยืนยาวเป็นพระพรของพระเจ้า

 • การมีชีวิตยืนยาว เป็นความโชคดีที่หลายคนไม่มีโอกาส

 • การมีชีวิตยืนยาว เป็นพระพรที่คนรุ่นนี้ได้รับ

 • การมีชีวิตยืนยาว เป็นโอกาสที่เราสามารถทำในสิ่งที่เราชอบและถนัด

 • การมีชีวิตยืนยาว เป็นโอกาสที่จะชดเชยเวลาที่เสียไป

 • การมีชีวิตยืนยาว เป็นโอกาสที่จะรับใช้และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคมและพระศาสนจักร

 • การมีชีวิตยืนยาว เป็นโอกาสที่จะสร้างความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า

 • การมีชีวิตยืนยาว เป็นอัญมณีล้ำค่าที่พระเจ้าประทานให้

 • การมีชีวิตยืนยาว เป็นสมบัติที่เราจะต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ

 • การมีชีวิตยืนยาว เราทุกคนต้องภูมิใจที่พระองค์ประทานให้

การมีชีวิตยืนยาว เป็นการเตรียมตัวที่วิเศษสู่ ชีวิตสมบูรณ์ ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

    ณ วันหนึ่ง ขณะที่พระสันตะปาปา ยอห์นปอล ที่ 2 ทรงคุกเข่าอยู่ที่เชิงกางเขน ซบพระพักตร์ของพระองค์ ที่พระบาทของพระเยซูเจ้าอยู่เป็นเวลานาน

พระองค์ทรงตรัสกับพระเยซูว่า

    ข้าพเจ้าขอโมทนาพระคุณพระองค์ ที่โปรดให้ข้าพเจ้าสามารถถวายตัวเอง ทำหน้าที่บนบัลลังก์ของนักบุญเปโตรเป็นระยะเวลากว่ายี่สิบปี นับว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สามารถถวายตัวเองจนถึงวาระสุดท้ายเพื่อพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ในเวลาเดียวกัน ข้าพเจ้าก็ได้พบสันติสุขในการคิดถึงวันเวลา เมื่อพระเจ้าจะทรงเรียกข้าพเจ้าจากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่ง

    ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมักพบว่า ตนเองสวดภาวนาโดยไม่มีร่องรอยความหดหู่แต่ประการใด เป็นบทภาวนาที่พระสงฆ์สวดหลังพิธีรับศีลมหาสนิทว่า ในวาระใกล้จะตาย โปรดเรียกข้าพระองค์และรับข้าพระองค์ไปหาพระองค์ด้วยเถิด

    พี่น้องที่รักทุกท่าน โอกาสวันสิ้นปี ในค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม นี้ ขอพระแม่มารีพระมารดาของมนุษยชาติ โปรดภาวนาให้ลูก บัดนี้และเมื่อจะตาย ได้โปรดช่วยให้ลูกได้ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้า พระบุตรอันเป็นที่รักของพระนางและเป็นพระเชษฐาของเรา ได้โปรดดูแลเรา เมตตาเราด้วยความรักอันไม่มีวันสิ้นสุดของพระองค์

_______________________________________

There was also a prophetess, Anna, the daughter of PhanuelShe never left

the temple, but worshiped night and day with fasting and prayer.

มิสซาประจำสัปดาห์ 

จันทร์ที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

สมโภชพระคริสตสมภพ

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, มารีอา ลำไย มาลีวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว ปุญยธร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี,ฟรังซีสโก มารีโอ ช.ชาย มีเฟื่องศาสตร์, ซิลแวสแตร์ พันธุ์ธัช จิตต์จำนง, ฟรังซิสโก ศุภชัย อรสุม, เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.สเทเฟน ปฐมมรณสักขี

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด 6 รอบ ของนายกฤษณฉัตร โชติคุณเศรษฐ์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มารีอา ผ่องศรี อรสุม, มารีอา รัชนี อรสุม, ฟรังซิสโก พ.ท.หรั่ง ดิษฐสัตย์ธรรม, มาธีซีอุส มนตรี ริมชลา, ยวงบัปติสตา สำเนียง-วิไล ไกรประสิทธิ์, โรซา ละเอียด ชุณหสุวรรณ, นายวีระพล ดิษฐสัตย์ธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ยอห์น อัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสาร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, โจเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร ทวีศักดิ์ อรสุม,ยอแซฟ ไพโรจน์ นิโรภาส, มารีหลุยส์ วิมล นิติรักษ์, โทมัส ชิ้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, นายมนตรี-นายมานพ ประสานเกษม-ปู่ย่า ตายาย พี่ป้า น้าอาผู้ล่วงลับไปแล้ว, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, มารีอา ประดับศรี คงเจริญ (ครบรอบปี), ยอห์น สุชา ธาราวร, นายบุญสม ดีมั่งมี, อันนา ลำไย นิโรภาส, เปาโล บุญทรง-มารีอา ลำเจียก-ซิลเวสแตร์ ระลึก-ฟรังซิสโก เกียรติศักดิ์ ดีเจริญ, เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

น.โทมัส เบ็กเก็ต พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, โรซา ละม่อม ยอแซฟ, อันตน เกษม ยอแซฟ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวงบัปติสตา บุญชัย หล่อวัฒนศิริกุล, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, มารีอา วรรณิดา ดิษฐสัตย์ธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

อัฐมวารพระคริสตสมภพ

สุขสำราญ เพื่อสุขภาพ ยวงบัปติสตา เกษม-มารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ, ครบรอบวันเกิด ยอแซฟ พงษ์พัฒน์ มาตย์เมือง

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร,เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ (ครบรอบปี), อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ฟรังซิสโก สันติภาพ บัณฑิตย์, ครบรอบวันเกิด ยอแซฟ พงษ์พัฒน์ มาตย์เมือง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปโตร ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, ยอห์น บัปติสต ประมวล ชลหาญ (ครบรอบปี), ยอแซฟ กิมเลี้ยง ศรีสวัสดิ์ (ครบรอบวันตาย 39ปี), วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 31

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

19.00 น.

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

สุขสำราญ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา, อากาทา ชุติมา คุณประยูรสวัสดิ์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม,ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, แม่ไมย ติระ และลูกหลาน, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา นรินทร์ทิพย์ พรหมเดชะ, มารีอา มะลิ เจริญสำราญ, ครอบครัว มาตุกุล, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต-ยวง บอสโก ณัฐชัยยชญ์ ปิติสันต์, เทเรซา ดวงดาว ธิติพันธุ์, ครอบครัว หนึ่งน้ำใจ, ครอบครัว ญะวงษา,อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, มารีอา มัณทนา ชัชวาลย์พันธ์, ครอบครัว มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, นายไพฑูรย์ พงษ์วัฒนา และครอบครัว, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, นางภูษาวรรณ สุภาผล, ครอบครัว กีรติเก้าทรัพย์, Jessica Carter Tazi, ครอบครัว พี่น้อง ลูกหลาน วัฒนาวี, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง,ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา,ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, เปาโล สมัย ชินะผา, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, กาโรโล พิชัย-อันนา ประกอบ สกุลทอง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, นายสุทธิกุล(หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ซีมอน สวง ตรีว่าอุดม, ยออากิม ประวัฒน์-มารีอา ทรงศรี มโนมัธย์, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, เบเนดิกต์ ประพันธ์ ยุชัย, มารีอา สมหมาย ฮีมินกูล, โรซา สนั่น-นายตุ่น จิตต์เจริญ, ผู้ล่วงลับตระกูล มารีอารอน, ฟรังซิสโก ถม สังขรัตน์, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, นายเซียะ แซ่เอ็ง, นายจักรินทร์ เลิศวิลัย, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, โทมัส ประสิทธิ์ เจริญสำราญ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค-ฟรังซิส สมยศ, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, ฟรังซิสโก ธนัช ธนสมบูรณ์ (ครบ 3 ปี) และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, ยอแซฟ กมล ติระ, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปโตร ตาง-อักแนส  ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตรเปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, คุณพ่อสิงห์แก้ว-คุณแม่สง่า วัฒนาวี และลูกหลาน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

งดมิสซา

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

Fourth Sunday of Advent

24 December 2017

Tonight: Nativity of the Lord (Christmas),

solemnity

 

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน

ที่ติดตามครับ

 

____________________________________________

Christmas (Mass of the day)

25 December 2017

Christmas

The Nativity of the Lord (Christmas),

Mass during the Day – Solemnity

___________________________________

Saint Stephen, first martyr – Feast

26 December 2017

Saint of the day

St. Stephen,

The first martyr

 

_______________________________________

Saint John, apostle and evangelist – Feast

27 December 2017

Saint of the day

St. John,

Apostle and Evangelist

(Feast)

__________________________________

The Holy Innocents, martyrs – Feast

28 December 2017

Holy Innocents, Martyrs –

Feast

__________________________________________

Fourth Sunday of Advent

24 December 2017

________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

 JOY TO THE WORLD

Joy to the world! The Lord is come:
let earth receive her King!
Let every heart prepare him room
and heaven and nature sing.

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

__________________________________

Merry Christmas

and

HAPPY NEW YEAR

____________________________________

17 December 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 51 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 51 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2017

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

_________________________________________

John answered them, “I baptize with water; but there is one among you whom you do not recognize,

the one who is coming after me, whose sandal strap I am not worthy to untie.” 

พันธกิจของพระเยซูเจ้ายังไม่บรรลุเป้า

    “พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ ①ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไป ②ปลอบโยนคนที่มีใจชอกช้ำ ③ประกาศอิสรภาพแก่เชลย ประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า” (อิสยาห์ 61:1-2ก)

    ข้อความของประกาศกอิสยาห์ บทที่ 61 ข้อ 1-2ก ถูกเขียนไว้ระหว่างปี 740 – 700 กคศ คือประมาณ 740 ถึง 700 ปีก่อนการบังเกิดของพระเยซูเจ้า และถูกกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งโดยพระเยซูเจ้า ในปี ค.ศ. 28  หลังจากที่พระองค์เริ่มออกเทศนาและเดินทางกลับไปยังบ้านเกิด และเข้าไปเทศน์สอนในศาลาธรรม โดยทรงยืนยันว่า ทุกอย่างที่ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวไว้นั้น บัดนี้ เป็นความจริงแล้ว “…..ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอย่างนี้เป็นความจริงแล้ว” (ลูกา 4:21)

    พระเยซูคือ ①ผู้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน คนยากจนในที่นี้ไม่ใช่ คนไม่มีสตางค์ แต่เป็นความยากจนทางคุณธรรมและศีลธรรม คนประเภทนี้ในสังคมมีเยอะมาก ทั้งในหมู่คนรวยเงิน และคนจนเงิน ที่มีชีวิต ขาด หรือ ด้อยคุณธรรมและศีลธรรม

    พระเยซู คือ ②ผู้ปลอบโยนคนที่มีใจชอกช้ำ ใจชอกช้ำ คือคนที่มีใจทุกข์ระทม ขาดความสุขในจิตวิญญาณ อันเนื่องมาจากชีวิตจมปลักอยู่กับบาป และกิเลสตัณหา มโนธรรม หรือเสียงของพระตำหนิติเตียนภายในจิตวิญญาณของพวกเขา จนจิตวิญญาณไม่มีความสุข พระเยซูคือผู้ช่วย แนะนำวิธีการที่จะหลุดจากความชอกช้ำทางจิตวิญญาณ อีกทั้งทรงปลอบโยนบุคคลเหล่านี้ผ่านทางคำสอนของพระองค์

    พระเยซู คือ ③ผู้ปลดปล่อยเชลย และปลดปล่อยผู้ถูกจองจำ เชลยและผู้ถูกจองจำในที่นี้ ไม่ใช่คนที่ติดคุก บางขวางที่นนทบุรี หรือคุกซิงค์ ซิงค์ ในเมืองอัสซินนิงค์ รัฐนิวยอร์ค (Sing Sing Prison NY) เชลยและผู้ถูกจองจำที่ประกาศกอิสยาห์กล่าวถึงก็คือ เชลย และผู้ถูกจองจำทางจิตวิญญาณ ด้วยการตกเป็นทาสของสมบัติของปีศาจ (ลูกา 4:6) คือ ①การมุ่งแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง ความร่ำรวย ②การมุ่งแสวงหาอำนาจและความยิ่งใหญ่ และ③การมุ่งแสวงหาชื่อเสียง เกียรติยศ ยศฐาบรรดาศักดิ์ และตำแหน่ง โดยมิพักคำนึงถึงคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า

    เป้าหมายของพันธกิจทั้ง 3 ของพระเยซูเจ้ายังไม่บรรลุผล แม้จะผ่านพ้นมากว่า 2000 กว่าปีแล้วก็ตาม สาเหตุอยู่ที่คำอธิบายของนักบุญเปาโล ในจดหมายของท่านวันนี้ คือ จดหมายถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1 บทที่ 5 ข้อ 16 – 24 และเหตุผลสำคัญอยู่ในข้อ 19 – 20 “อย่าดับไฟของพระจิตเจ้า อย่าดูหมิ่นการประกาศพระวาจา”

    ดับไฟของพระจิตเจ้า คือ พระจิตเตือนสอนจากภายใน แต่พวกเราไม่เคยฟัง รวมทั้งไม่เคยคิดที่จะปฏิบัติตาม

    หมิ่นการประกาศพระเจ้า คือ ไม่สนใจการเตือนและการเทศน์สอนของผู้ทำหน้าที่ เตือนและเทศน์สอน

    พฤติกรรมทั้ง 2 เลยทำให้ เป้าหมายพันธกิจงานของพระเยซูเจ้า ยังไม่บรรลุผล และดังนั้น ปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ยังไม่เกิดเป็นความจริงขึ้นมา

    สรุปแล้วพวกเราเองที่ ทำให้พระเยซูเจ้าผิดหวัง

                                    สวัสดี

                         คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

 

 

_________________________________________

“Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home.

For it is through the holy Spirit that this child has been conceived in her.

 

_________________________________________

ประกาศแต่งงาน  (ครั้งที่ 3)

นายธิติ วงษ์สุวรรณ

                    บุตร                    นายวัฒนา – นางสุชาดา วงษ์สุวรรณ

        กับ                            มารีอา ธัญญา ธรรมภิรักษ์

        บุตรี          ยวงบัปติสตา เพ็ชร – มารีอา รัชนี ธรรมภิรักษ์

พิธีแต่งงานที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.2017  เวลา 14.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางกรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

____________________________

 “Do not be afraid, Zechariah, because your prayer has been heard.

Your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall name him John.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก   โปรดอ่าน คิด และรำพึงว่า  เป็นความจริงหรือไม่ว่า

    ❀ ในศีลล้างบาป เรายอมมอบตนเองไว้ในพระหัตถ์ของพระคริสตเจ้า

    ในศีลล้างบาป พระเยซูตรัสกับเราว่า เจ้าเป็นของเรา

    ในศีลล้างบาป เราตอบว่า ลูกเป็นของพระองค์

    ในศีลล้างบาป เรากลายเป็นมิตรสหาย และศิษย์ของพระเยซูเจ้า

ในฐานะมิตรสหาย

    เราสามารถสนทนากับพระเยซูเจ้าได้ทุก ๆ เรื่อง

✧ ไม่ว่าจะเป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกต่าง ๆ

✧ ไม่ว่าจะเป็นความผิดหวัง ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยาก หรือความยินดี

พระเยซูทรงเข้าใจเราตลอดเวลาเสมอมา

 จากชีวิตจริงของหนูนกกระจิบกับพระเยซูตอน แผนการของพระเยซู

    เมื่อครั้งที่นกกระจิบย้ายตามป๋าและแม่ไปอยู่ที่จังหวัดหนองคาย บ้านที่ครอบครัวนี้เข้าไปอาศัยอยู่นั้น เป็นทั้งที่ทำงานและบ้านพักอาศัย เพราะป๋าของนกกระจิบเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง บ้านจึงอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำโขง ฝั่งตรงข้ามเป็นฝั่งประเทศลาว นกกระจิบในวัย 4 ขวบกว่า กำลังนั่งเล่นหมากเก็บอยู่กับเพื่อนต่างวัยใต้ต้นมะขามใหญ่ เด็กน้อยเห็นคุณพ่อฝรั่งร่างสูง ยืนสนทนาอยู่กับแม่ จึงวิ่งไปหา แม่บอกให้ไหว้เคารพคุณพ่อฝรั่ง ภายหลังหนูน้อยได้รู้ว่า คุณพ่อเป็นชาวอเมริกัน ชื่อไดน่า เป็นพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่

    ขณะนั้นจังหวัดหนองคายยังไม่มีวัดคาทอลิกเลย คุณพ่อจึงขอใช้บ้านของนกกระจิบเป็นที่ทำพิธีมิสซา คุณพ่อถามแม่ว่า จะได้ไหมคุณนาย แม่รีบตอบว่า ได้ค่ะ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง คุณพ่อก็หันมาพูดกับนกกระจิบว่า ลูกจะช่วยไปบอกเพื่อนบ้านอีก 7 หลังได้ไหมว่า ให้พวกเขามาร่วมพิธีมิสซาในวันมะรืนนี้ ได้ค่ะคุณพ่อ ได้เลย หนูรู้จักทุกบ้านค่ะ เพราะแม่ของหนูเคยพาไปเยี่ยมเขาอยู่บ่อย ๆ ดีมากหนูนกกระจิบ พ่อบอกนกกระจิบว่า ลูกพระเยซูต้องกล้าหาญนะ ดีมาก ดีมาก พรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าครึ่งหนูจะวิ่งไปแจ้งข่าวให้ค่ะ คุณพ่อไดน่าถามแม่ว่า คุณนายมีผ้าปูพระแท่นไหม แม่ตอบว่า มีแต่ผ้าห่มสักหลาดสีแดงของนกกระจิบค่ะ แต่ดิฉันซักเรียบร้อยแล้ว พ่อบอกว่าได้ครับ พระเยซูคงไม่ว่าอะไร และพระองค์คงไม่รังเกียจผ้าห่มของเด็กน้อยนะ ใจของนกกระจิบเต้นตูมตาม รู้สึกตื่นเต้นมากที่ผ้าห่มสีแดงจะได้ปูพระแท่น คืนนั้น แม่รีบจัดพระแท่นอย่างดงาม มีดอกไม้ มีเทียนด้วย ป๋า แม่ ลูก ๆ ช่วยกันปัดกวาด เช็ดถู ปูเสื่อเพื่อเตรียมไว้อย่างดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้ ที่พระเยซูจะเสด็จมาประทับที่บ้านเป็นพิเศษ

    ตีห้าครึ่งของวันที่จะทำพิธีมิสซา นกกระจิบรีบวิ่งออกจากบ้าน เสียงเด็กน้อยตะโกนเสียงใสว่า พ่อแม่พี่น้อง วันนี้ตอน 7 โมงเช้าคุณพ่อมาทำมิสซาที่บ้านหนูนะคะ เมื่อมีเสียงตอบรับว่า จ้า หนูนกกระจิบ ขอบใจนะลูกนกกระจิบ วิ่งต่อไปจนครบทุกบ้าน “ไม่เห็นเหนื่อยเลยเรา สนุกดี” (พูดคนเดียว) เมื่อถึงบ้าน หนูน้อยเห็นคุณพ่อไดน่ายืนยิ้มอยู่หน้าบ้าน พ่อกอดนกกระจิบ ถามว่า เหนื่อยไหมลูก ไม่เลยค่ะพ่อ พ่อลูบหัวนกกระจิบแล้วอมยิ้ม

    เพื่อนบ้านทุกคน ได้แก้บาป รับศีลในเช้าวันนี้ แต่นกกระจิบก็ออกไปรับศีลเป็นคนสุดท้าย เด็กน้อยรับโดยคุณพ่อไดน่าลูบหัวแล้วส่งยิ้มให้ด้วย นี่แหละคือการรับศีลของนกกระจิบ ทุกเดือนคุณพ่อไดน่าจะมาทำพิธีมิสซา แล้วนกกระจิบก็จะวิ่งส่งข่าวไปตามบ้านอย่างเคยไปเรื่อย ๆ จนกระทั่ง ครอบครัวนี้ย้ายเข้ากรุงเทพฯ

(พี่น้องคะ อ่านเรื่องของนกกระจิบแล้ว คิดว่าพระเยซูเจ้ามีแผนการอะไรกับหนูน้อยนกกระจิบคะ)

 

_________________________________________

“Hail, full of grace! The Lord is with you.”

“Do not be afraid, Mary,

for you have found favor with God.

___________________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ตารางเวลาวันสมโภชพระคริสตสมภพและปีใหม่ 2018/2561

    วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2017

        มีมิสซาเวลา 06.30 น.  08.30 น. และ 10.00 น.

        งดมิสซารอบ 16.00 น.

            16.00 น. – 20.00 น.     กิจกรรมสอยดาวของกลุ่มเยาวชน

            20.00 น.        การแสดงของนักขับร้องเซซีลีอา

            20.00 น.         ศีลอภัยบาป

            20.30 น.        พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระคริสตสมภพ

    วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2017

        09.00 น.   พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระคริสตสมภพ (งดมิสซา 06.00 น. และ 19.00 น.)

    วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2017    ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า (วันสิ้นปี)

        มีมิสซารอบ 6.30 น.  8.30 น. และ 10.00 น.  (หลังมิสซารอบ 10.00 น. มีอวยพรเด็ก)

        งดมิสซารอบ 16.00 น.

            19.00 น.       พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันส่งท้ายปีเก่า

                    แห่แม่พระอวยพรพี่น้องรอบหมู่บ้าน

    วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2018     สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า (วันขึ้นปีใหม่ 2018/2561)   

        (งดมิสซา 06.00 น. และ 19.00 น.)

        09.00 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ ขอพรปีใหม่ หลังพิธีคำนับพระสงฆ์

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมสนับสนุนบัตรสอยดาว ราคาใบละ 100 บาท

    วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 20.00 น. กลุ่มเยาวชนจัดสอยดาว มีของรางวัลมากมาย และเยาวชนจะนำบัตรสอยดาวจำหน่ายล่วงหน้าในวันอาทิตย์

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคของขวัญคริสต์มาส หรือสนับสนุนปัจจัย ติดต่อกับคุณพ่อดิษพล

‘How does this happen to me,

that the mother of my Lord should come to me?”

______________________________________________

ตารางเวลาพระกุมารอวยพรตามบ้าน

วัน/เดือน/ปี

ชื่อ-สกุล (เจ้าบ้าน)

สถานที่

อาทิตย์ที่ 17 ธ.ค.2017

1. คุณสรชา กีรตินวนันท์

2. คุณสมปอง ก่อรักเศวต

ตลิ่งชัน

ตลิ่งชัน

จันทร์ที่ 18 ธ.ค.2017

1. คุณเปี๊ยก – คุณจำนงค์ – คุณนิจ

2. คุณวิเชียร ศิริวงศ์

3. ป้ามอญ (ชายน้ำ)

4. คุณสุนทรี (ปุ๋ย)

5. คุณแมว

6. คุณดรุณี

7. จุดรวมชายแม่น้ำ – ฮายสด – แม่ยายเบื้อก

บ้านพี่เปี๊ยก

แป๊ะเจี่ย

ท่าน้ำลานจอดรถ

ซอยหลังพระโต

ซอยหลังพระโต

ซอยหลังพระโต

ท่าน้ำ

อังคารที่ 19 ธ.ค.2017

1. ป้าเล็ก – อาม่า

2. ยายลาวัลย์ – ตาวิน

3. คุณลัดดา เจนผาสุก

4. คุณวนิดา ชมไพศาล

5. ป้าฉัตรประไพ

6. คุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์

ซอยหลังพระโต

หลังร้านวิโรจน์

ซอยหลังพระโต

ซอยหลังพระโต

ชายน้ำซอยสามเสน 13

สุดซอยสามเสน 13

พุธที่ 20 ธ.ค.2017

1. คุณนันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ (คุณปิ๋ม)

2. คุณสมรวย

3. คุณประไพ ภูมิพานิช

4. คุณอรวรรณ เชาวนะ

5. คุณกิ่งพราว นพคุณทอง

ซอยสามเสน 13

ซอยสามเสน 13

ซอยสามเสน 13

พฤหัสฯที่ 21 ธ.ค.2017

1. คุณประนอม ตรีว่าอุดม

2. คุณดวงตา เลืองถิ (หนูเล็ก)

3. ป้าสมจิต

4. ป้าเก๋

5. คุณสมคิด ทองเหวียน

6. ร.ร.อนุบาลธนสมบูรณ์

ซอยราชวิถี 19

ซอยราชวิถี 19

ซอยราชวิถี 19

ซอยราชวิถี 19

ซอยราชวิถี 19

ซอยสามเสน 13

ศุกร์ที่ 22 ธ.ค.2017

1. คุณยายม้วน (พี่ต๋อย)

2. คุณวีระศรี โรจนสุธี (ขุนแผน)

3. ป้าทอน–ลุงสันต์–ป้าสุข–ป้าแสวง

4. P.S.House

5. คุณนุชนาฏ ธารีจิตต์

ซอยสามเสน 11

ซอยสามเสน 13

ปากซอยสามเสน 13

ป้ายรถเมล์ ซ.ค.

เสาร์ที่ 23 ธ.ค.2017

ร.ร.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

        * วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เริ่มบ้านแรกหลังมิสซา 19.00 น.

                          * วันอาทิตย์ เริ่มเวลา 18.00 น.

Mary said: “My soul proclaims the greatness of the Lord;

my spirit rejoices in God my savior.

_________________________________________________

“John is his name,”

มิสซาประจำสัปดาห์

__________________________________________________

The Great O Antiphons: “O Emmanuel”

23 December 2017

The Great O Antiphons:

“O Emmanuel”

จันทร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง,ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน,มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ฟรังซีสโก มารีโอ ช.ชาย มีเฟื่องศาสตร์, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มารีอา สวาท เกิดวิชัย, มารีอา แป้น อรสุม, เปโตร กู ตรั่นวัน, มารีอา จิ๋น ตรั่นธิ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, โจเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน,มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, กาทารีนา ราตรี สุขยศ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ชัยรัตน์ ภูผา, มารีอา เกสร ภูผา, ยอแซฟ ผอง อรสุม, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, อันนา เพียงเดือน กระทอง, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

น.เปโตร คานีซีอัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ (ครบ 1 ปี), เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยอแซฟ ด.ต.ชาญชัย ชมจินดา (ครบรอบ 10 ปี), ยวงบัปติสตา ด.ต.ประเดิม ชมจินดา, อันนา สมหมาย ชมจินดา, ยอแซฟ ศรชัย ชมจินดา, เปาโล กรณ์ ชนะจินดาโสภณ, เปโตร ปอลทอง เชื้ัอชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว วรรธนะ-ธนะชัย-วาริน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, ยอแซฟ ประจง ยังนึก (ครบรอบ 19 ปี), ญาติพี่น้องครอบครัว อรสุม, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ (ครบ 1 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

สุขสำราญ อักแนส ธันวาพร ชลหาญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, โรซา ละม่อม ยอแซฟ, อันตน เกษม ยอแซฟ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ,ยวงบัปติสตา บุญชัย หล่อวัฒนศิริกุล, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์น แห่งเกตี้ พระสงฆ์

สุขสำราญ เพื่อสุขภาพ ยวงบัปติสตา เกษม-มารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ, อักแนส ธันวาพร ชลหาญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร,เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล, คุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา,ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, มารีอา เกษร-โทมัส เงิน วงค์รุ่ง, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, ยอแซฟ ทองพูน หมั่นอริ, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปโตร ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล (ครบรอบปี), ยอแซฟ ประสงค์ เล่ห์มงคล, อันนา ซอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำไย รุ่งเรือง, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซิสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 24

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

20.30 น.

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

สุขสำราญ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา, อากาทา ชุติมา คุณประยูรสวัสดิ์, เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม,เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เปโตร ฟุ้ง-มารีอามักดาเลนา มณี สามสี, มารีอา อำไพ แซ่แต้, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว อันนา รุ่งรัตน์ แสงโสภา, ครอบครัว แม่ไมย ติระ และลูกหลาน, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว ญะวงษา, มารีอา นรินทร์ทิพย์ พรหมเดชะ, ครอบครัว มารีอา ทิพวรรณ เดชขำ, เทเรซา เพ็ญพิชา ชื่นวุฒิ, ครอบครัว ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว พี่น้อง ลูกหลาน วัฒนาวี, มารีอา มะลิ เจริญสำราญ, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง,ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, ตระกูล สกุลทอง, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เปาโล สมัย ชินะผา, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, มารีอา ประทุม สังขรัตน์, ยวงบัปติสตา ปฐวี ศรวัญวัชร (ครบ 9 ปี), มารีอา ระเบียบ วัฒนสุนทรฤทัย, นายสวง-นางสวิง ลี้กุล, นายพานิช ลี้กุล, กาโรโล พิชัย-อันนา ประกอบ สกุลทอง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, นายสุทธิกุล(หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ซีมอน สวง ตรีว่าอุดม, ยออากิม ประวัฒน์-มารีอา ทรงศรี มโนมัธย์, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, เบเนดิกต์ ประพันธ์ ยุชัย, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, นายเซียะ แซ่เอ็ง, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, นายจักรินทร์ เลิศวิลัย, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, โทมัส ประสิทธิ์ เจริญสำราญ, อันตน ดรีม มณเทียรวิเชียรฉาย,อันนา เลียบ เสนะวิณิน, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, ยอห์น บัปติสต์ สุนทร อินจีน, ยวง เปีย แซ่แต้, อันนา จินดา อัศวเมธีลักษณ์, สกอลัสติกา คำสุข จันทรา, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตรเปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น,ยอแซฟ กมล ติระ, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปโตร ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา อำไพ แซ่แต้, แม่ซ่อนกลิ่น สงวนทัพย์, เรอเนย์ สมนึก เตมียเสน, เปาโล เฉลิม-มารีอา โด๋ โสภามิตร, มารีอา ทัศนีย์ ยินดีเวช, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, คุณพ่อสิงห์แก้ว-คุณแม่สง่า วัฒนาวี และลูกหลาน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

งดมิสซา

สมโภชพระคริสตสมภพ

 

 

 

_________________________________________________

Third Sunday of Advent

17 December 2017

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน

ที่ติดตามครับ

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

JOY TO THE WORLD

Joy to the world! The Lord is come:
let earth receive her King!
Let every heart prepare him room
and heaven and nature sing.

_________________________________________________

Copyright © Confraternity of Christian Doctrine, USCCB
©Evangelizo.org 2001-2017
Image: From Bible Hub

10 December 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 50 วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 50 วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

_________________________________________

“I have baptized you with water;

he will baptize you with the holy Spirit.”

ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่าน

ทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเรา

    การเตรียมรับพระมหากษัตริย์ หรือ พระมหาจักรพรรดิ ผู้จัดเตรียม หรือผู้รับผิดชอบการรับเสด็จ มักจะคิดคำนึงถึงความอลังการของพิธีการต้อนรับ วัสดุอุปกรณ์รวมทั้งภาชนะข้าวของ ที่จะต้องจัดเตรียมให้เหมาะสมกับตำแหน่งของกษัตริย์ หรือ จักรพรรดิ ทุกอย่างต้องเลิศ ต้องมีราคา มีคุณค่าที่สูงส่งเพื่อให้ สมพระเกียรติ

    คำถามคือ สิ่งที่เราคิด พระเยซูเจ้าคิดเหมือนเราไหม? จัดอะไรให้แก่พระเยซูเจ้า จำเป็นไหม ที่ว่า สิ่งที่เราจะจัดให้แก่พระองค์นั้น จะต้องสุดยอด

    กรมสุขภาพจิตออกข่าวถึงความห่วงใยคนรุ่นใหม่ ที่กำลังป่วยเป็นโรคทางจิต ที่เรียกว่า โรคบีดีดี/BDD และโรคนี้กำลังระบาดเพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน โรคบีดีดี/BDD หรือ Body Dysmorphic Disorder แปลเป็นไทยก็คือ โรคจิตคิดหมกมุ่น อันเกิดจากการให้คุณค่าเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของตนเองจนมากเกินเหตุ ในสังคมไทยมีผู้ป่วยประเภทนี้ในสตรีร้อยละ 1.9 ในบุรุษร้อยละ 1.4

    สรุปสั้น ๆ ก็คือ เป็นโรคจิตอันเกิดจากความห่วงกังวลเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของตนเอง ทุกอย่างต้อง เป๊ะ จึงมีสำนวนสมัยใหม่คือ “ปัง เป๊ะ เว่อร์”

    จะจัดอะไรให้กับพระเยซูเจ้าเราต้องรู้ใจของพระองค์ เราจะต้องรู้ว่าพระองค์ชอบอะไร และไม่ชอบอะไร เพื่อจะได้จัดให้ถูกตรงกับที่พระองค์ต้องการ ไม่ใช่จัดอะไร ๆ ให้กับพระองค์ตามความคิด และความรู้สึกของเราเอง อย่างเช่น พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่างต้องเลิศเลอ ในขณะที่พระองค์ทรงแสดงพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าที่ถ่อมพระองค์

    คำพูดของอิสยาห์น่าจะเตือนสติเราในเรื่องทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับพระเป็นเจ้า

    “ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่าน ทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเรา” (อิสยาห์ 55:8)

    เพื่อที่เราจะสามารถสัมผัสกับความรู้สึกนึกคิดของพระเป็นเจ้าได้ เราก็ต้องดูสิ่งที่พระองค์พูดและทำให้เราดูผ่านทางองค์พระเยซูคริสตเจ้า

    สิ่งแรกที่พระองค์ทำให้เราดูคือ ทรงบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ ในคืนอันแสนสงบ ห่างไกลจากแสงสีและเสียงอึกทึกครึกโครมสิ่งนี้น่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า พระองค์ทรงชอบอะไร และรักอะไร ทรงรักความสงบ รักความยากจน และความเรียบง่าย

    แล้วทำไมเราไม่ทำตาม?

    เมื่อเจริญชีวิตอยู่ในโลก พระองค์ทรงใช้ชีวิตแบบเรียบ ๆ ง่าย ๆ ธรรมดา ๆ ไม่มีพิธีรีตอง เข้ากันได้กับทุกคน และทุกฐานะ ไม่ว่ารวย หรือจน เครื่องใช้ไม้สอยก็ธรรมดา ๆ ทรงรักการเจริญชีวิตแบบธรรมดา ๆ และติดดิน ไม่มากเรื่อง มากความ

    แล้วทำไมเราไม่ทำตาม?

    “ทางของท่านไม่ใช่ทางของเรา”

    วิธีการของท่านก็ไม่ใช่วิธีการของเรา สิ่งที่ท่านทำแตกต่างไปจากสิ่งที่เราทำ

    บทอ่านที่ 1 วันนี้อิสยาห์บอกว่า “จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในถิ่นทุรกันดาร จงเปิดทางตรงในทุ่งเวิ้งว้างสำหรับพระเจ้าของเราเถิด จงถมหุบเขาทุกแห่งให้เต็ม จงปรับภูเขาและเนินเขาทุกแห่งให้เรียบ ที่ขรุขระ จะราบเสมอกัน ที่สูง ๆ ต่ำ ๆ จะราบเรียบ แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์ให้ปรากฏ…”

    สิ่งที่อิสยาห์เตือนเราก็คือ การที่เราจะต้องปรับชีวิตและปรับความคิดเสียใหม่ สิ่งที่อิสยาห์พูดถึง เรื่องทางคดเคี้ยว ที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อ สูง ๆ ต่ำ ๆ ทั้งหลายแหล่ก็คือ ชีวิตของเราที่มากเรื่องและเรื่องมาก ดังนั้นอิสยาห์จึงเตือนให้ปรับชีวิต และความคิดให้ราบเรียบ หรือเรียบง่าย รวมทั้งปรับพฤติกรรม รวมทั้งการดำเนินชีวิต และเราจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

    มันต้องปรับเพราะเราหลงไปอย่างมาก และสิ่งที่เราหลงติดกับก็คือ สิ่งที่ปีศาจมันหลอกล่อเราไว้ มันเริ่มต้นหลอกล่อบุคคลต้นแบบคือพระเยซูคริสตเจ้า เชิญดูลูกาบทที่ 4 ข้อ 1 ถึง 13 มันหลอกล่อพระเยซูเจ้า แต่พระองค์ไม่ติดกับมัน สิ่งที่มันหลอกล่อพระเยซูเจ้ามี 3 อย่าง คือ

 1. ความอยากวัตถุ (ลูกา 4:3)

 2. ความอยากอำนาจ (ลูกา 4:6)

 3. ความอยากชื่อเสียง (ลูกา 4:9)

    พระเยซูไม่ติดกับ แต่พวกเราติดกับ ปล่อยตัวตามความอยากและกลายเป็นทาสของความอยากทั้ง 3 นั้น แต่ที่ร้ายก็คือ ข้อที่ 6 ของลูกา บทที่ 4 ซึ่งปีศาจพูดว่า “…..เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของเรา (ของปีศาจ) เราจะให้ใครก็ได้ตามความปรารถนา” (ลูกา 4:6) วัตถุ อำนาจ และชื่อเสียง เป็นสมบัติของปีศาจ นี่คือสิ่งที่เราต้องระวัง

    ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้ให้แบบฉบับแห่งการเตรียมรับเสด็จ ท่านเข้าไปใช้ชีวิตในถิ่นทุรกันดาร แต่งตัวอย่างเรียบง่ายด้วยสิ่งที่หาได้ตามธรรมชาติ กินอยู่ตามแต่จะหาได้ ตั๊กแตน และน้ำผึ้งป่า

    ทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นบ้าง?

    กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 เน้นให้เราทำตัวเป็น “ศิษย์พระคริสต์ เพื่อจะได้สามารถเจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” วิธีการก็คือ เราจะต้องปรับเปลี่ยนชีวิต ปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นจากสมบัติของปีศาจทั้ง 3 อย่าง และเริ่มดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย สมถะ ยากจน แบบพระเยซูเจ้า นอกนั้นการเชื่อฟัง และยอมปฏิบัติพระวาจา ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ และเราจะได้รับการแสดงพระองค์จากองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยการที่พระองค์จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา นั่นคือ ความหมายแท้ ๆ ของการเป็นศิษย์พระคริสต์

                             สวัสดี

                        คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_______________________________________________

“Which is easier, to say,

‘Your sins are forgiven,’ or to say, ‘Rise and walk’? “

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    มีพี่น้องหลาย ๆ ท่านแจ้งมาว่า ขอให้สภาภิบาลช่วยลงกำหนดวันสำคัญ ๆ ของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ของปี 2018 เพื่อจะได้แจ้งไปยังญาติพี่น้องที่อยู่ต่างแดนห่างไกล ให้ได้รับทราบ เพื่อจะได้เตรียมตัวมาร่วม ก็ยินดีบริการให้ตามคำขอนะคะ

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2018     วันขึ้นปีใหม่

                มีพิธีมิสซาอวยพรปีใหม่  เวลา 9.00 น.

                มีคำนับพระสงฆ์ โดยสภาภิบาล และแจกปฏิทินนักบุญฟรังซิสฯค่ะ

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018  ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอด (พระโต)

                มีมิสซาที่พระโต เวลา 19.00 น.

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018    วันพุธรับเถ้า

                มิสซาเวลา 19.00 น. (รับเถ้า)

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018   วันตรุษจีน

                 มิสซาเวลา 9.00 น. แจกแอปเปิ้ลเสก

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018     วันเสกสุสาน

                    มิสซาในสุสานเวลา 16.30 น.

มีการชำระเงินค่าบำรุง แฟลต 250 บาท  กางเขน 250 บาท และกุฎิ 500 บาท

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018   อาทิตย์มหาทรมาน แห่ใบลาน มิสซา 8.30 น.

วันพฤหัสฯที่ 29 มีนาคม 2018   วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์

                 มีพิธีล้างเท้าอัครสาวก

                 และเฝ้าศีลมหาสนิทของสัตบุรุษ และคณะกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018      วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

                มีเดินรูป 14 ภาค และพิธีเคารพกางเขน

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2018      วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

                มีพิธีเสกน้ำ เสกไฟ  เสกเทียนปัสกา  เสกไข่ปัสกา

                ล้างบาปคริสตชนใหม่ พิธีสมโภชปัสกา

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018     วันสมโภชปัสกา

                มีพิธีมิสซาตามเวลาปกติ แจกไข่ปัสกา

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018  แห่ศีลมหาสนิท

                เป็นวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

                มิสซาแห่เวลา 10.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018   แห่พระหฤทัย  มิสซาเวลา 10.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018    แห่แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

                  มิสซาเวลา 10.00 น.

วันพฤหัสฯที่ 1 พฤศจิกายน 2018  วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย

และวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน  2018   มีพิธีมิสซาในสุสาน ระลึกถึงผู้ตาย

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม และวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2018   วันพระคริสตสมภพ

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2018   วันสิ้นปี

                มิสซาเวลา 19.00 น.

                มีแห่แม่พระสันติภาพรอบหมู่บ้าน

 หมายเหตุ      โปรดติดตามรายละเอียดของวันสำคัญต่าง ๆ ในรอบปี 2018 ในสารวัดทุกอาทิตย์             เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาพิธีมิสซา

 

_______________________________________________

Mary said, “Behold, I am the handmaid of the Lord.

May it be done to me according to your word.”

ขอขอบคุณ

คุณบังอร เจริญสุข

ทำบุญช่วยค่าดอกไม้จัดบุษบกนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

(วันฉลองวัด)

จำนวน   2,000  บาท

___________________________________________________

Jesus said to the crowds: “Come to me, all you

who labor and are burdened, and I will give you rest.

ประกาศแต่งงาน

                   ครั้งที่ 3                ฟรังซิสโก ไกรสีห์ ผิวเกลี้ยง

                    บุตร              ฟรังซิสโก ยวง – เยโนเวฟา ลัดดา ผิวเกลี้ยง

        กับ                            นางสาว ณัฐกร ไตรจินดา

        บุตรี                  นายพิษณุ – นางศศิธร ไตรจินดา

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2017  เวลา 15.00 น.

____________________________

                   ครั้งที่ 2                     นายธิติ วงษ์สุวรรณ

                    บุตร                    นายวัฒนา – นางสุชาดา วงษ์สุวรรณ

        กับ                            มารีอา ธัญญา ธรรมภิรักษ์

        บุตรี          ยวงบัปติสตา เพ็ชร – มารีอา รัชนี ธรรมภิรักษ์

พิธีแต่งงานที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.2017  เวลา 14.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางกรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

__________________________________________________

“Whoever has ears ought to hear.”

__________________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

‘We played the flute for you, but you did not dance,

we sang a dirge but you did not mourn.’

1 PIPE stdas0688

 

__________________________________________________

Then the disciples understood that

he was speaking to them of John the Baptist.

จันทร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

น.ดามาซุสที่ 1 พระสันตะปาปา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง,ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน,มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา รัตพรรณ อาวะจินดา, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ฟรังซีสโก มารีโอ ช.ชาย มีเฟื่องศาสตร์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, นายงอง กิจสำเร็จ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

พระนางมารีย์พรหมจารี แห่งกวาดาลูเป

สุขสำราญ มารีอาเทเรซา จิรวรรณ รุธิรกนก

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,อันตน เฉลียว จำเริญงาน, มารีอา สวาท เกิดวิชัย, ยอแซฟ ผอง อรสุม, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอา โรซา กิจสำเร็จ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ลูเซีย พรหมจารีและมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน (ครบ 7 ปี), เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอห์น บัปติสต์ สุนทร อินจีน, มารีอา แป้น อรสุม, มารีอา สุวพีร์(เยาวสังข์) เตชะเสน (ครบ 7 ปี), เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ยอแซฟ เสมอ ธาราวร, มารีอา มณีรัตน์ เสนะวินิน, ฟรังซิสโก ประเสริฐ ผ่องศรี, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น แห่งไม้กางเขน นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อันนา เพียงเดือน กระทอง, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, วันเกิดครบ 68 ปี เปโตร วันชัย เจียจวบศิลป์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, มารีอา มาลี บุษยะมา, เอลีซาแบธ เสงี่ยม โรจนเสน, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,อันนา บุญนาค จินดาวรรณ, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, โรซา ละม่อม ยอแซฟ, อันตน เกษม ยอแซฟ, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์ (ครบรอบวันตาย), ยอห์น สุชา ธาราวร,เซซีลีอา สมทรง ครามะคำ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึงบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน

สุขสำราญ เพื่อสุขภาพ ยวงบัปติสตา เกษม-มารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ, ครบรอบวันเกิด ยอแซฟ พีระกานต์ มาตย์เมือง

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร,เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน,  วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครบรอบวันเกิด ยอแซฟ พีระกานต์ มาตย์เมือง, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สุขใจ-นายสมศักดิ์ งามศิริจิตต์, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, มารีอา เกษร-โทมัส เงิน วงค์รุ่ง, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 17

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

สุขสำราญ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา, อากาทา ชุติมา คุณประยูรสวัสดิ์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา กาญจนา  ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เปโตร ฟุ้ง-มารีอามักดาเลนา มณี สามสี, มารีอา อำไพ แซ่แต้, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว ศรีประทุม, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล,  ครอบครัว พันพูรักษ์, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา จำเนียร วงค์ศิริ, ครอบครัีว คัธริน กัลยา ปราณี, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว ญะวงษา, คุณแม่อารีย์ บรมวิทย์, คุณน้าพัชรินทร์, อันนา ณัฐชา พฤกษอรุณ, มารีอา ปัทมา อมรสิริสมบูรณ์, ครอบครัว เพ็ญสุต, ครอบครัว นางอรพิน เวชเนียน, ครอบครัว นางอุไร ไชยคำภา, ครอบครัว นายวิชัย วิริยะมุกดา, มารีอา นรินทร์ทิพย์ พรหมเดชะ, ครอบครัว มารีอา ทิพวรรณ เดชขำ, สมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดสามเสน (KBS.), โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เปาโล สมัย ชินะผา, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, เบเนดิกต์ สมชาย กีรตินวนันท์, กาโรโล พิชัย-อันนา ประกอบ สกุลทอง, อันนา อุไร ไอยรา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, โจเซฟ หลวงวิจารณ์ สุขกรรม, โรซา ทรัพย์ ลลิตานนท์, นายสุทธิกุล(หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, อากาทา ซุ่นเจ็ง แซ่เอี้ยว, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ซีมอน สวง  ตรีว่าอุดม, ยออากิม ประวัฒน์-มารีอา ทรงศรี มโนมัธย์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มารีอา อรพินท์-ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, มารีอา ประทุม สังขรัตน์, อันตน อดิศักดิ์ เวชเนียน และญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ,เปโตร กนกชัย ภาคีสวราช, มารีอา วิลัย วิริยะมุกดา, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, เรอเน สมนึก เตมียเสน, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง,เบเนดิกต์ ประพันธ์ ยุชัย, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, นายจักรินทร์ เลิศวิลัย, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, อันตน ดรีม มณเทียรวิเชียรฉาย, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, วิญญาณในสกุล สังขรัตน์-มีขันทอง, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดสามเสน (KBS.), อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตรเปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, พลโท สมัย แววประเสริฐ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา อำไพ แซ่แต้,แม่ซ่อนกลิ่น สงวนทัพย์, เรอเนย์ สมนึก เตมียเสน, เปาโล เฉลิม-มารีอา โด๋ โสภามิตร, มารีอา ทัศนีย์ ยินดีเวช, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, วิญญาณในไฟชำระ (581)

 

 

 

_________________________________________________

Our Lady of Guadalupe – Feast

12 December 2017

In America:

Our Lady of Guadalupe –

Feast

Holy Mary, who under the title of Our Lady of Guadalupe are invoked as Mother by the men and women of Mexico and of Latin America, encouraged by the love that you inspire in us, we once again place our life in your motherly hands. May you, who are present in these Vatican Gardens, hold sway in the hearts of all the mothers of the world and in our own heart. With great hope, we turn to you and trust in you.

Hail Mary, full of grace,
the Lord is with thee,
blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen.
Our Lady of Guadalupe,
Pray for us.

 

(Prayer of his holiness Benedict XVI before the image of Our Lady of Guadalupe – Wednesday, 11 May 2005)

Copyright © Libreria Editrice Vaticana

©Evangelizo.org 2001-2017

 

_______________________________________

Second Sunday of Advent

10 December 2017

Advent is a season observed in many Christian churches as a time of expectant waiting and preparation for the celebration of the Nativity of Jesus at  Christmas. The term is a version of the Latin word meaning “coming”.

From Wikipedia, the free encyclopedia

____________________________________________

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน

ที่ติดตามครับ

______________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################