สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

ST. FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH IN BANGKOK, THAILAND. PLEASED TO WELCOME YOU WITH LOVE. ### LOVE ONE ANOTHER ### : John 13: 34-35.

SAINT FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH, BANGKOK, THAILAND วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน บ้านพักพระสงฆ์/สำนักงาน ๙๔ ถนนสามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กทม ๑๐๓๐๐ Tel. 02 243 0060 โทรสาร ๐๒ ๖๖๙ ๗๔๔๑ มิสซา ประจำวัน ๖.๐๐ น.และ ๑๙.๐๐ น วันเสาร์ เพื่อวันอาทิตย์ ๑๙.๐๐ น วันอาทิตย์ ๖.๓๐ ๘.๓๐ ๑๐.๐๐ น และ ๑๖.๐๐ น รับศีลอภัยบาป ก่อนมิสซา @@@@@@@@@@@@@@ Mass schedule: Monday – Friday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Saturday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Sunday 6:30 a.m. 8:30 a.m. 10:00 a.m. 16:00 p.m. The Sacrament of Reconciliation is available during the mass on Saturday 19:00 p.m. & Sunday. The confessionals on the outside of the main church, an aircon private box for confession with screened – separated. ########################################################### May 2017 - Overview for the Month:::: The month of May is dedicated to The Blessed Virgin Mary. The entire month falls within the liturgical season of Easter, which is represented by the liturgical color white — the color of light, a symbol of joy, purity and innocence (absolute or restored). @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ The Holy Father's Intentions for the Month of May 2017::: Christians in Africa: That in every country of the world, women may be honored and respected and that their essential contribution to society may be highly esteemed @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################# Feasts for May, 2017:::::: The feasts on the General Roman Calendar celebrated during the month of May are: 1. Joseph the Worker, Opt. Mem. 2. Athanasius, Memorial 3. Philip and James, Feast 7. Fourth Sunday of Easter, Sunday 10. St. Damien Joseph de Veuster, priest, Opt. Mem. 12. Nereus and Achilleus; Pancras, martyrs, Opt. Mem. 13. Our Lady of Fatima, Opt. Mem. 14. Fifth Sunday of Easter, Sunday 15. Isidore the Farmer (USA), Opt. Mem. 18. John I, Opt. Mem. 20. Bernardine of Siena, Opt. Mem. 21. Sixth Sunday of Easter, Sunday 22. Rita of Cascia, Opt. Mem. 25. Ascension of Our Lord or the Optional Memorial of St. Bede the Venerable, priest and doctor; St. Gregory VII, pope; St. Mary Magdalene de Pazzi, virgin, Opt. Mem. 26. Philip Neri, Memorial 27. Augustine of Canterbury, Opt. Mem. 28. Ascension or the Seventh Sunday of Easter, Solemnity 31. Visitation of the Blessed Virgin Mary, Feast @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################# Focus of the Liturgy, May 2017::::: The Gospel readings for all the Sundays in May are taken from St. John and St. Matthew and are from Year A, Cycle 1. May 7th - 4th Sunday of Easter The Gospel is about Jesus as the Good Shepherd. May 14th - 5th Sunday of Easter In this Gospel, Jesus tells us that He is the Way, the Truth and the Life. May 21st - 6th Sunday of Easter In this Gospel Jesus promises to send the Holy Spirit. May 28th - Ascension/7th Sunday Jesus tells the apostles to "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################## Highlights of the Month May 2017:::: As Spring blossoms forth and we are surrounded by new life, we spend this month full of the joy of our Easter celebration and in anticipation of the coming of the Holy Spirit, our Consoler and Advocate. The saints that we will focus on this month — those who have already shared in the rewards of the Resurrection — are St. Joseph the Worker (May 1), St. Athanasius (May 2), Sts. Philip and James (May 3), St. Damian the Leper (May 10), St. Nereus & Achilleus, St. Pancras (May 12), Our Lady of Fatima (May 13), St. Isidore the Farmer (May 15), St. John I (May 18), St. Bernadine of Siena (May 20), St. Rita of Cascia (May 22), St. Bede, St. Gregory VII and St. Mary Magdalene de Pazzi (May 25), St. Philip Neri (May 26), St. Augustine of Canterbury (May 27) and the Visitation (May 31). The feasts of St. Matthias (May 14) and St. Christopher Magallanes (May 21) are superseded by the Sunday liturgy. The Solemnity of the Ascension (May 25) is celebrated on May 28 (Sunday) in most dioceses in the United States@@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################### A Time of Grace::: May 2017 ::::: The world is resplendent with Spring's increased light and new growth. It is Mary’s month in the Easter season and all of nature rejoices with the Queen of heaven at the Resurrection of the Son she was worthy to bear. During the remainder of Easter time, let us endeavor through the prayers of the Holy Liturgy and the Holy Rosary to deepen our gratitude for the mystery of our Baptismal rebirth in Christ. "The month of May, with its profusion of blooms was adopted by the Church in the eighteenth century as a celebration of the flowering of Mary's maidenly spirituality…With its origins in Isaiah's prophecy of the Virgin birth of the Messiah under the figure of the Blossoming Rod or Root of Jesse, the flower symbolism of Mary was extended by the Church Fathers, and in the liturgy, by applying to her the flower figures of the Sapiential Books-Canticles, Wisdom, Proverbs and Sirach. "In the medieval period, the rose was adopted as the flower symbol of the Virgin Birth, as expressed in Dante's phrase, 'The Rose wherein the Divine Word was made flesh,' and depicted in the central rose windows of the great gothic cathedrals-from which came the Christmas carol, 'Lo, How a Rose 'ere Blooming.' Also, in the medieval period, when monasteries were the centers of horticultural and agricultural knowledge, and with the spread of the Fransiscan love of nature, the actual flowers themselves, of the fields, waysides and gardens, came to be seen as symbols of Mary…" – John S. Stokes The first week in May we will begin the Pentecost Novena. Pentecost, the birth of the Church, is also among the celebrations of May. Though sprung from the side of Christ on the Cross, the Church marks as her birthday the descent of the Holy Spirit on Mary and the Apostles. At the 'birth' of the world, the Holy Spirit — the Breath of God — was the "mighty wind [that] swept over the waters" (Gen 1:2); at the birth of the Church He is present again "like the rush of a mighty wind" to recreate the world in the image of Christ through His Church (Acts 2:2). We, the members of Christ’s Mystical Body, are the present-day disciples sent by the Holy Spirit to bring Christ to the world. May we go forth as did Mary, who set out in haste to assist St. Elizabeth (feast of the Visitation, May 31). Come upon us, O Holy Spirit, so that, with Mary, we may proclaim the greatness of the Lord who has done great things for us — for his mercy endures forever! @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ May 2017::::: "In the hierarchy of holiness it is precisely the 'woman', Mary of Nazareth, who is the 'figure' of the Church. She 'precedes' everyone on the path to holiness; in her person 'the Church has already reached that perfection whereby she exists without spot or wrinkle'". — JOHN PAUL II Mulieris Dignitatem, 1988 @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ ############################################################

Latest

28 May 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม  2017

_______________________________

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

ปีที่ 51 ฉบับที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017

“Holy Father, keep them in your name that you have given me,

so that they may be one just as we are.”

___________________________

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

ใครที่เคยไปแสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่ประเทศอิสราเอล คงไม่พลาดที่จะไปดูมัสยิดเล็กๆ แห่งหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ต่อหน้าบรรดาอัครสาวก สถานที่แห่งนี้ปัจจุบันกลายเป็นมัสยิดของมุสลิม ซึ่งยังคงแสดงรอยเท้าที่พระเยซูเจ้าประทับไว้ก่อนเสด็จจากโลกนี้ไป กล่าวกันว่า นี่คือรอยเท้าสุดท้ายของพระเยซูเจ้าบนโลกที่ผู้แสวงบุญจากทุกมุมโลกต่างพากันไปเยี่ยมชม

ทำให้นึกถึงเรื่องรอยเท้าบนผืนทราย ชายคนหนึ่งฝันว่าเขากำลังเดินกับพระเยซูเจ้าบนพื้นทราย เขาเห็นรอยเท้าสองคู่ แต่ในเวลาที่เขาพบความยากลำบากในชีวิต เขาเห็นรอยเท้าเพียงคู่เดียวคือของเขา เขาจึงถามพระเยซูเจ้าว่า “เวลาที่ลูกมีความทุกข์ยากลำบาก ลูกเห็นรอยเท้าเพียงคู่เดียว ทำไมพระองค์จึงทอดทิ้งลูก” พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “ลูกเอ๋ย เรารักลูกมากและไม่ทิ้งลูกเลย ในห้วงเวลาที่ลูกพบความลำบากที่สุด รอยเท้าคู่นั้นที่ลูกเห็นคือรอยเท้าของเราเองที่อุ้มลูกไว้”

วันนี้เราสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ เราไม่มีโอกาสเห็นรอยเท้าของพระเยซูเจ้าหรือร่องรอยของพระองค์ในโลกนี้อีกต่อไป เหมือนเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเจริญพระชนม์ชีพกับบรรดาศิษย์เมื่อสองพันปีก่อนอีกต่อไป แต่พระวาจาของพระองค์และศีลศักดิสิทธิ์ที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นยังคงอยู่ ทำให้เราแต่ละคนกลายเป็น “เครื่องหมาย” ของพระองค์ในโลกเหมือนที่พระองค์ทรงปรารถนา

การเสด็จสู่สวรรค์คือ การสิ้นสุดภารกิจของพระเยซูเจ้าในโลกนี้ และเริ่มต้นงานของพระศาสนจักรซึ่งหมายถึงงานของเราแต่ละคน พันธกิจของของพระองค์ในโลกเสร็จสิ้นแล้ว เวลานี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสานต่อพันธกิจของพระองค์ และนำข่าวดีแห่งความรอดของพระองค์ไปสู่มนุษยชาติ “จะต้องประกาศในพระนามของพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาป” (ลก 24:47)

นี่คือ “พันธกิจสุดท้าย” ที่พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายแก่เราก่อนจากโลกนี้ไป พระองค์ทรงมอบหมายให้เราออกไปหาทุกคนทั่วโลก สอนพวกเขาให้กลับใจและบอกพวกเขาให้ทราบว่าพระเยซูเจ้าทรงอภัยบาปทุกคนด้วยความตายบนไม้กางเขน ถือเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพระศาสนจักรและของเราทุกคน ผ่านทางการเจริญชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ในความรักต่อกัน “ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา”(ยน 13:35)

พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เราแต่ละคนเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้ของพระองค์ในโลก เพื่อการนำความรอดไปสู่ทุกคน ผ่านทางกิจการดีและการเป็นพยานถึงพระองค์ด้วยชีวิตของเราในแต่ละวัน ในการปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ด้วยการรักกันและกัน การให้อภัยความผิดของกันและกัน การช่วยเหลือพึงพากันด้วยใจกว้าง หากเราดำเนินชีวิตเช่นนี้ เราจะมีบุญได้อยู่ในสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าที่ที่สามารถเห็นพระเจ้าและมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระองค์อย่างครบบริบูรณ์

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าได้แสดงให้เราเห็นว่า โลกนี้เป็นแต่เพียงที่พักชั่วคราวที่เราจะต้องผ่านไปสู่บ้านแท้นิรันดรคือเมืองสวรรค์ พระองค์ตรัสว่า “เราต้องกลับไปหาพระบิดา” เราเช่นเดียวกันต้องกลับไปหาพระบิดา นี่คือความมุ่งหวังและความปรารถนาของเรา การสมโภชการเสด็จสู่สวรรค์ในวันนี้บอกเราว่า “จงมองดูเป้าหมายที่แท้จริงแห่งชีวิตของเรา  เพ่งสายตาของเราตรงไปยังพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระผู้สร้างของเรา” เหมือนพระเยซูเจ้า

ข่าวดีเรื่องการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า ควรได้รับการประกาศผ่านทางชีวิตของเรา ด้วยการเป็นพยานถึงความรักเมตตาและการให้อภัยของพระเยซูเจ้า อีกทั้ง กระตุ้นให้เราบอกกล่าวแก่ทุกคนว่า พระเยซูเจ้าคือเจ้าแห่งสวรรค์และโลก พระองค์ทรงประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนได้รอด ดังนั้น การเสด็จสู่สวรรค์จึงเป็นเฉลิมฉลองแห่งความหวังและความจริงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เพื่อมุ่งสู่ความสมบูรณ์คือการอยู่ร่วมสุขกับพระเจ้าในสวรรค์ อันเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเราทุกคน

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

______________________________

“I have told you this so that you might have peace in me. In the world

you will have trouble, but take courage, I have conquered the world.”

_____________________________

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และ พิธีบวชพระสงฆ์

ของ

 1. สังฆานุกร ยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม  สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
 2. สังฆานุกร อันโตนิโอ วิทยา เขียวประไพ                 สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน
 3. สังฆานุกร หลุยส์ วรัญญู นางาม          สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน

ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2017  เวลา 10.00 น.

ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

_______________________

Jesus raised his eyes to heaven and said,

“Father, the hour has come. Give glory to your son, so that your son may glorify you,”

________________________________

ขอขอบคุณ     ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

                 ทำบุญช่วยซ่อมหลังคาวัด    จำนวน  10,000  บาท

___________________________

“Most blessed are you among women,

and blessed is the fruit of your womb.

__________________________

ประชาสัมพันธ์

 1.  ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน ศกนี้

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนมิถุนายน)

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน ศกนี้ ในมิสซารอบ 10.00 น.

แจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

 1. เปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้

โทร.02-2430060-2

โดยเริ่มเรียนในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน เป็นต้นไป

        เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีเคารพศีลมหาสนิท

    โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน ศกนี้  เวลา 10.00 น.

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.

    หลังพิธีมีแห่พระรูปพระหฤทัย   

________________________________

Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed saying: “I pray not only for

them, but also for those who will believe in me through their word,

_______________________

Jesus said to Simon Peter, “Simon, son of John, do you love me more than these?” He said to him,

“Yes, Lord, you know that I love you.” He said to him, “Feed my lambs.”

______________________

เรียนพี่น้องที่เคารพ

ได้เวลาที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปี 2560 แล้วครับ

พี่น้องที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ฉีดฟรี

ส่วนที่อายุต่ำกว่านั้น ปีนี้คิดค่าวัคซีน 400 บาทครับ

เพราะปีนี้วัคซีนที่ใช้เป็นวัคซีนรุ่นใหม่ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ 4 สายพันธุ์

ซึ่งปีก่อน ๆ ป้องกันได้ 3 สายพันธุ์ ราคาจึงแพงขึ้น ขอย้ำครับ 400 บาท

สามารถแจ้งชื่อโดยตรงที่คลินิกสะมาริตันได้ในวันเวลาดังนี้ครับ

            วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

         และ    วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560   

ที่คลินิกสะมาริตัน    เวลา 18.00 น. – 19.30 น.

หรือจะแจ้งทางโทรศัพท์ที่ นพ.วิษณุ ธาราฉัตร  เบอร์ 08 – 7030 – 3050

หรือแจ้งทางไลน์ก็ได้ ครับ  ไลน์ ID vissanu243

แจ้งช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่ต้องแจ้งทุกช่องทางครับ ผู้รับแจ้งจะสับสนได้

ปิดรับแจ้งทุกทางเมื่อสิ้นสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ครับ

จะจัดฉีดวัคซีนในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560

ที่ห้องกลาง ใต้ตึกบ้านพักพระสงฆ์

เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น.

_____________________________

Peter turned and saw the disciple following whom Jesus loved, the one who had also reclined

upon his chest during the supper and had said, “Master, who is the one who will betray you?”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รัก

วันนี้ ขอให้พี่น้องคริสตชน ตั้งใจศึกษาพระชีวประวัติขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ภาคพระชนม์ชีพเปิดเผย คือตั้งแต่ทรงพระชนม์ 30 พรรษาจนถึงสิ้นพระชนม์รวมเวลาเพียง 3 ปี แต่เป็นเวลาสำคัญที่สุดของการกระทำภารกิจที่รับมอบหมายจากพระบิดา นั่นคือ การไถ่กู้มนุษย์โลก

    สิ่งแรกที่พระองค์ทรงกระทำคือ “ไปพบท่านยอห์น บัปติสต์ และรับพิธีล้างจากท่าน เป็นการประกาศว่า พระองค์นี่แหละคือผู้ที่ท่านยอห์นประกาศว่าจะมาภายหลังและเป็นผู้ยิ่งใหญ่ (ลก.3:15-22) ขณะที่ทรงรับพิธีล้าง ก็เกิดอัศจรรย์แสดงถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระจิต

จากนั้นพระองค์เสด็จไปยังที่เปลี่ยวเงียบ ๆ (เข้าเงียบ) ทรงใช้เวลาอยู่ที่นั่นถึง 40 วัน ในพระวรสารบอกว่า ทรงอดอาหาร ภาวนา ทรงใช้เวลาอยู่กับพระบิดา ทรงรับพระพรจากพระบิดา เพื่อเตรียมต่อสู้กับอุปสรรคและความยากลำบากมากมายที่จะตามมา พระองค์ทรงเอาชนะความอ่อนแอทุกรูปแบบ (ลก.4:1-13) พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระฉบับแบบให้กับเราทุกคน ในการมีชีวิตที่จะต้องมีพระพรของพระเป็นเจ้า เพราะพระพรนี้เอง จะทำให้เรามีกำลังที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับความยากลำบาก กับบาป และความอ่อนแอในชีวิต

    พี่น้องคริสตชนที่รัก วันใดที่เราไม่มีพระองค์อยู่เคียงข้าง เราจะทำบาปต่าง ๆ ได้โดยง่ายเสมอ จริงหรือไม่?

หลังจากใช้เวลาในที่เปลี่ยว 40 วัน พระองค์ก็ทรงเลือกผู้ร่วมงาน คือ อัครสาวก 12 องค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นชาวบ้าน เป็นคนหาเช้ากินค่ำ พระองค์ประทานพระพรพิเศษ ประทานอำนาจของพระองค์ให้พวกเขา ในการประกาศเทศน์สอน บรรดาศิษย์ได้ติดตามพระองค์ ละบ้านช่อง ครอบครัวให้เวลากับพระองค์

พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ตลอด 3 ปี ประกาศข่าวดีแห่งความรอด พระองค์ทรงประกาศว่า

❀ พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง เป็นบิดา

❀ พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่า จะเสด็จมากอบกู้มนุษย์

❀ ทรงบอกว่า “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดกำลัง และสุดสติปัญญาของท่าน” และ “ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (ลก.10:27)

การประกาศข่าวดีของพระองค์นั้น ใช้วิธีเสด็จไปตามหมู่บ้าน และตำบลต่าง ๆ ในบริเวณ “ทะเลสาบกาลิลี ทรงพบปะประชาชน เตือนสอนพวกเขา และที่สำคัญ ทรงช่วยเหลือพวกเขาด้วยการกระทำอัศจรรย์ต่าง ๆ เช่น รักษาคนป่วย คนพิการ ปลุกคนตาย ทวีอาหารเลี้ยงพวกเขา ทรงใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับประชาชน

จากคำสอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อัศจรรย์” ที่ทรงกระทำ ได้ดึงดูดให้มีผู้มาติดตามพระองค์มากมาย จากสิบเป็นร้อย จากร้อยเป็นพัน และหลายพันทวีขึ้นเรื่อย ๆ กิตติศัพท์ของพระองค์เป็นที่เลื่องลือไปทั่ว

ที่สำคัญ พระองค์ทรงสอนอย่างจริงจัง จริงใจ พระองค์ทรงสอนด้วยพระองค์เอง ไม่ต้องอ้างถึงผู้อื่น สอนด้วยอำนาจของพระเจ้า และปราศจากผลประโยชน์ส่วนตัวใด ๆ ทั้งสิ้น

    พระองค์แสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยต่อมนุษย์อย่างแท้จริง ซึ่งการกระทำดังกล่าว ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกจะกระทำได้เลย    (โปรดติดตามตอนต่อไปในสารวัดฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน ศกนี้)

__________________________

31 May 2017

The Visitation of the Blessed Virgin Mary

– Feast

_________________________

30 May 2017

Saints of the day

St. Joan of Arc,

Virgin

(1412+1431)

มิสซาประจำสัปดาห์

 

จันทร์ที่ 29

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เอากุสติโน กิติพงษ์ รุจิพงศ์, เปโตร หลวงดนตรีบรรเลง, ยวงบัปติสตา นพศักดิ์ นพประไพ, นางนิตยา-นายประชุม กาญจนวรกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง (ครบ 100 วัน), แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, นางสุพรรณี จันทรสันติ, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 30

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ วันเกิด ยอแซฟ วงศกร ทรัพยวณิช, เปโตร วรรธนะ เจียจวบศิลป์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สมศักดิ์ รุจิพงศ์, ยอห์น มารี เวียนเนย์ พันธุ์วริศ พิชเยนทรโยธิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด ยอแซฟ วงศกร ทรัพย์วณิช

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, ยอแซฟ ศุภอรรถ สวงษ์ตระกูล, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์ ณ บางช้าง, นางสุพรรณี จันทรสันติ, เปาโล ประสพโชค โชติเรืองศรี,มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 31

06.00 น.

 

 

 

 

19.00 น.

ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน

สุขสำราญ มารีอา ธารี เจียจวบศิลป์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, อันนา สายหยุด อื้อพูลผล, มาร์ธา รจนา ศุภลักษณ์, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, ยอแซฟ เอนทรี พิชเยนทรโยธิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, มานี รานะเรศ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ยวงบอสโก มานิตย์ สู้เสงี่ยม, เปโตร ปรารถนา สู้เสงี่ยม, นางสุพรรณี จันทรสันติ, เปโตร สว่าง โชติเรืองศรี, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 1

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ธีรวรรณ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, คาโรโล ไพรัช รัตนกรัณฑ์, เซซีลีอา รุ่งทิพย์ รุจิพงศ์, อันนา เจริญ-ซิลเวสแตร์ ทองหลอม-มารีอาเทเรซา ลูกจันทร์ แสงศิริ, มอนีกา แสงเดือน พิชเยนทรโยธิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, เบเนดิก ดำรงค์ ตรีมรรคา, แบร์นาแด๊ต สมสมร ชวสุต, วิญญาณที่ต้องการพระเมตตาจากพระเจ้า, นางทาย-ขุนไสย ศรจิตติ, นายประนอม-นายประสาน ศรจิตติ, นางสุพรรณี จันทรสันติ, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 2

06.00 น.

 

 

19.00 น.

น.มาร์แชลลิน และ น.เปโตร มรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา ไช่จู คุณธาราภรณ์, มารีอา บุญชู โชติพงศ์, มารีอา ประเทือง เสนะวาทิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา แคล้ว อาทิตย์ฉาย, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ยวง พัวกุ๋ย แซ่พัว, อันนา ประไพ หลิมวงษ์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ซีมอน เตียเลาะห์ แซ่ล้อ, มารีอา ซู่มุ่ย แซ่อึ้ง, เปโตร สนั่น หอมประทุม, มารีอา หนุน สาราจิตต์, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์, มารีอา สมาน สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต์, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 3

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.ชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล ถนอม สอนขวัญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เอเฟรม ดำริห์ ซำเจริญ, เปาโล หวาน กิจพานิช, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ฟรังซิสโก สุรีย์ เสนะวาทิน, มารีอามักดาเลนา วัลลา เสนะวาทิน, เปโตร ทวีป หอมประทุม, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 4

06.30 น.

 

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

สมโภชพระจิตเจ้า

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม,เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ครอบครัว พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, วินเซนต์ นภดล ตรุงอำไพ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-เทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, ฟรังซิสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน ฟรังซิสโก เสมา อำพันขาว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว ปัณฑวังกูร-เลาหไทยมงคล-ลิ้มประยูร, มารีอา ขวัญใจ-มารีอา นุชนาถ-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, ครอบครัว แตงแก้ว, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม และครอบครัว, ฟรังซิสเซเวียร์ กฤตเมธ หลิ่วโรจน์ทรัพย์, ครอบครัว ณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, นายพิทูร สุวรรณชัย, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, ยอแซฟ ภัทรกร แสงหาญ, คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, มารีอา นลินา พฤกษอรุณ และครอบครัว,อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, นางสุพรรณี จันทรสันติ, อันนา นิภา หอมประทุม, ครอบครัว เสรีสำราญ, น.ส.ธิดา เจริญสุขใจ, นาวาโท ณัฐพล ปลานิล, นายเจติยะ จันทวงศ์, นายสุเทพ-น.ส.ศุภวรรณ พุทธรักษา, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, คุณสมชาย-คุณฤดีวัล พัฒนเพิ่ม, อันนา สมจิตร และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา ซิ้วอิม แซ่ลี้, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย, ฟรังซิสโก วีระ หอมสุคนธ์, อันนา รัตนา หอมสุคนธ์, เปโตร วรวุฒิ หอมสุคนธ์, ครอบครัว คุณอรพิน เวชเนียน, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, คุณแม่ ราตรี-ครอบครัว ธนาไพศาล, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี,นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, ฟรังซิสโก ชาญ อานามนารถ, อันนา เฟือง หอมวิลัย, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ตระกูล สกุลทอง, ลูซีอา บรรจง สิทธิโชค, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง,โยเซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, ดอมินิโก สวัสดิ์ ชมจินดา, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ๊ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, ลอเรนโซ มานะ เสรีสำราญ, ยอแซฟ อดิศักดิ์ ลิ้มสุธาโภชน์, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอา, มนตรี-มานพ ประสานเกษม, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์,ซิลเวสแตร์ วัชระ-มารีอามักดาเลนา ทัศพร-หลุยส์ เดอ คอร์ซากา ปรีดี, อันนา เฉลียว เคนแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, แคทเธอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ยอแซฟ ธนาชัย (ประเสริฐ) เสนาจักร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลับ, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ครอบครัว ชนวัฒน์, ครอบครัว สิทธิ, ครอบครัว เค้ามูล, ครอบครัว ไทยมี, มารีอามักดาเลนา วาณี ชลธี, ยวง ภูษิต ศิริโรจนาภรณ์, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, เปาโล อาจ ไม้ประเสริฐ, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, ฟรังซิสโก เสน่ห์ ทรัพย์ไพฑูรย์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาโล สิงห์แก้ว วัฒนาวี, มารีอา สง่า วัฒนาวี, ยอแซฟ จินดา วัฒนาวี, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, ยอซฟ จินดา-เปโตร เรวัฒน์ ทัพสวัสดิ์, เยนอเวฟา เกิน มากสกุล, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, วิญญาณในไฟชำระ

ขออภัย  เนื่องจาก การโหลดขึ้นเวปนั้น มีปัญหาในการโหลด แต่ไม่มีสิ่งใดตกหล่น

ขอบคุณมากครับ

__________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

21 May 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม  2017

_________________________________

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017

“I will ask the Father, and he will give you

another Advocate to be with you always, the Spirit of truth”

________________________

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์โอกาสฉลอง 100 ปีแม่พระฟาติมา

    โอกาสฉลองครบรอบร้อยปีการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา     สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิสทรงประกาศให้คริสตชนสามารถรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ได้ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016-วันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017

โดยคริสตชนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขปกติของการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ คือ มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ มีสภาพภายในจิตใจที่ไม่ติดใจกับบาป รับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท และสวดตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

สำหรับกิจการที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์โอกาสฉลอง 100 ปีแม่พระฟาติมามีดังนี้

 1. เดินทางไปแสวงบุญที่สักการสถานแม่พระฟาติมา ประเทศโปรตุเกส

สำหรับคริสตชนที่ไปแสวงบุญที่สักการสถานแม่พระฟาติมา ประเทศโปรตุเกส และมีส่วนร่วมในการสวดภาวนาถวายแด่พระนางมารีย์ พร้อมทั้งสวดบทข้าแต่พระบิดา บทข้าพเจ้าเชื่อ และวิงวอนต่อพระมารดาพระเจ้า

 1. ภาวนาต่อพระรูปแม่พระฟาติมา

สำหรับคริสตชนที่ไปที่วัด วัดประจำสถาบัน หรือสถานที่ ที่ตั้งพระรูปแม่พระฟาติมาอย่างสง่าเพื่อการสักการะของสาธารณชน ระหว่างวันที่ครบรอบการประจักษ์ของแม่พระฟาติมา คือ ทุกวันที่ 13 ของเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ค.ศ. 2017 และมีส่วนร่วมอย่างศรัทธาในการฉลองหรือการภาวนาเทิดเกียรติแด่พระนางพรหมจารีมารีย์ พร้อมทั้งสวดบทข้าแต่พระบิดา บทข้าพเจ้าเชื่อ และวิงวอนต่อแม่พระฟาติมา

 1. ผู้สูงอายุและผู้ป่วย

สำหรับคริสตชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนที่มีเหตุจำเป็นจริงๆ (ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 1-2 ได้) อาจภาวนาต่อพระรูปแม่พระฟาติมา (ณ ที่พักของตน) และต้องร่วมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับการเฉลิมฉลองแม่พระ ระหว่างวันที่ครบรอบการประจักษ์ของแม่พระฟาติมา คือ ทุกวันที่ 13 ของเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ค.ศ. 2017  พร้อมทั้งถวายคำภาวนา และความทุกข์ หรือการพลีกรรมในชีวิตของตน แด่พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตากรุณาด้วยความวางใจผ่านทางการวอนขอของพระนางมารีย์

ข้อมูลจาก  World Apostolate of Fatima website: https://wafusa.org/pope-francis-grants-plenary-indulgence-for-jubilee-year-of-fatima/  แปลและเรียบเรียงโดยแผนกพิธีกรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

บทภาวนาถวายตัวแด่แม่พระแห่งฟาติมา

ในโอกาสฉลองครบ 100 ปีแห่งการประจักษ์ (1917-2017)

    วันทาพระมารดาพระเจ้า พระนางพรหมจารีมารีย์ ราชินีแห่งสายประคำแห่งฟาติมา ท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด ๆ

พระแม่คือภาพลักษณ์ของพระศาสนจักร ที่ทรงอาภรณ์แห่งแสงสว่างของปัสกา             พระแม่คือพระเกียรติยศของพวกลูกทั้งหลาย

พระแม่คือชัยชนะที่เหนือกว่าบาปทั้งมวล

พระแม่คือคำทำนายของพระเมตตารักขององค์พระบิดาเจ้า

พระแม่คือพระผู้สอนการน้อมรับรับสารข่าวดีแห่งองค์พระบุตรา

พระแม่คือพระสัญลักษณ์ลิ้นไฟขององค์พระจิตเจ้า โปรดสอนลูกทั้งหลายที่ตกอยู่ในเหวแห่งความสุขและความทุกข์โศกในความจริงอันนิรันดร์ ที่พระบิดาเจ้าทรงเปิดเผยให้แก่ผู้ต่ำต้อยได้ล่วงรู้

ขอทรงโปรดแสดงให้ลูกเห็นถึงความเข้มแข็งของการปกป้องคุ้มครองรักษาจากพระแม่ เดชะดวงพระหทัยอันนิรมลของพระแม่ ขอได้โปรดทรงเป็นที่หลบภัยของคนบาป และทรงเป็นหนทางที่นำไปสู่องค์พระเจ้า ในความเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาพี่น้อง ในความเชื่อ ความหวัง และความรัก ลูกขอมอบตัวของลูกเองแด่พระแม่ ในความเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาพี่น้อง โดยผ่านทางพระแม่ ลูกขอถวายตัวแด่พระเจ้า

โอ้พระนางพรหมจารีสายประคำแห่งฟาติมา และด้วยความห้อมล้อมที่เต็มไปด้วยแสงสว่าง ที่มาจากพระหัตถ์ของพระแม่ ลูกจะขอสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์ อาแมน

“They will expel you from the synagogues”

__________________________

ประกาศแต่งงาน  (ครั้งที่ 2)

นาย วีระ ธรรมวัตร

        บุตร                    นาย ฮวด – นาง กัณหา ธรรมวัตร

        กับ                             เทเรซา สุภัทรา ยิ่งสมสุข

        บุตรี              ยาก๊อบ สุทธิ – มารีอา ประไพ ยิ่งสมสุข

    พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2017    เวลา 13.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

Jesus said to his disciples:

“Now I am going to the one who sent me

____________________________

ประชาสัมพันธ์

 1.  เปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้

โทร.02-2430060-2

โดยเริ่มเรียนในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน เป็นต้นไป

    เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

 1. ขอพี่น้องส่งคืนกระบอกมหาพรต   ภายในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017

    เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้สภาพระสังฆราชต่อไป และขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านแทนผู้ยากไร้ – ด้อยโอกาส ที่จะรับบุญกุศลจากน้ำใจดีของทุกท่าน จากเทศกาลแห่งการแบ่งปัน

“Everything that the Father has is mine;

for this reason I told you that he will take from what is mine and declare it to you.”

______________________________

ประกาศก่อนการรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ (ครั้งที่ 3)

        กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1051 ทวิ 2 กำหนดให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้รับศีลบวช และให้บรรดาพี่น้องคริสตชนมีหน้าที่ช่วยดูแลข้อขัดขวางที่อาจพบได้ในตัวผู้สมัคร และเนื่องจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยประกาศที่ ลส.099/2017 อนุญาตให้สังฆานุกรดังต่อไปนี้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ได้

 1. สังฆานุกร ยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม  สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
 2. สังฆานุกร อันโตนิโอ วิทยา เขียวประไพ                 สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน
 3. สังฆานุกร หลุยส์ วรัญญู นางาม          สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน

พิธีบวชพระสงฆ์จะกระทำในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2017  เวลา 10.00 น.

ณ หอประชุมนักบุญ    ยอห์น ปอล ที่ 2  สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

“Behold,

I am with you always, until the end of the age.”

_____________________________

บำรุงวัด

มารีอา สุจิตรา ศิลปงาม      1,000    บาท

“Amen, amen, I say to you,

whatever you ask the Father in my name he will give you.”

________________________________

เรียนพี่น้องที่เคารพ

ได้เวลาที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปี 2560 แล้วครับ

พี่น้องที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ฉีดฟรี

ส่วนที่อายุต่ำกว่านั้น ปีนี้คิดค่าวัคซีน 400 บาทครับ

เพราะปีนี้วัคซีนที่ใช้เป็นวัคซีนรุ่นใหม่ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ 4 สายพันธุ์

ซึ่งปีก่อน ๆ ป้องกันได้ 3 สายพันธุ์ ราคาจึงแพงขึ้น ขอย้ำครับ 400 บาท

สามารถแจ้งชื่อโดยตรงที่คลินิกสะมาริตันได้ในวันเวลาดังนี้ครับ

             วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

            วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

         และ    วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560   

ที่คลินิกสะมาริตัน    เวลา 18.00 น. – 19.30 น.

หรือจะแจ้งทางโทรศัพท์ที่ นพ.วิษณุ ธาราฉัตร  เบอร์ 08 – 7030 – 3050

หรือแจ้งทางไลน์ก็ได้ ครับ  ไลน์ ID vissanu243

แจ้งช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่ต้องแจ้งทุกช่องทางครับ ผู้รับแจ้งจะสับสนได้

ปิดรับแจ้งทุกทางเมื่อสิ้นสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ครับ

จะจัดฉีดวัคซีนในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560

ที่ห้องกลาง ใต้ตึกบ้านพักพระสงฆ์

เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น.

“I came from the Father and have come into the world.

Now I am leaving the world and going back to the Father.”

______________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รัก

วันนี้เรามาพิจารณากันถึง พระชีวประวัติขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงมอบความรักให้กับพวกเราอย่างล้นเหลือ

ก่อนอื่นหมด เราทราบจากประวัติว่า พระองค์ทรงมีพระชนมายุ 33 พรรษา และแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคพระชนม์ชีพเร้นลับ ซึ่งนับตั้งแต่ทรงบังเกิดจนกระทั่งมีพระชนม์ 30 พรรษา ที่เรียกว่าภาคพระชนม์ชีพเร้นลับ เพราะทรงมีพระชนม์อยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอีกภาคหนึ่ง คือ ภาคพระชนม์ชีพเปิดเผย คือ ตั้งแต่ทรงพระชนม์ 30 พรรษา จนถึงสิ้นพระชนม์รวมเวลา 3 ปี แต่เป็นเวลาสำคัญที่สุดของการกระทำพระภารกิจที่รับมอบหมายจากพระบิดา คือ พระภารกิจแห่งการไถ่กู้มนุษย์โลก

    ภาคพระชนม์ชีพเร้นลับ

เมื่อพระองค์ทรงรับเอากายมาบังเกิดในครรภ์ของพระนางมารีย์ รับสภาพความเป็นมนุษย์ทุกอย่าง และทรงประสูติจากพระมารดา จากทารก เป็นเด็ก เป็นวัยรุ่น และเป็นหนุ่ม

    พระองค์ทรงอยู่กับครอบครัวของพระองค์ ทรงปฏิบัติตนเหมือนเด็ก ๆ ทั้งหลาย ทรงได้รับการดูแลอบรมสั่งสอนจากแม่พระ และนักบุญยอแซฟอยู่เสมอ และทรงช่วยเหลือการงานต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น ตักน้ำ หาฟืน ทำความสะอาดบ้าน ล้างจานชาม ฯลฯ เท่าที่จะทำได้ และพอเป็นหนุ่มก็จะช่วยนักบุญยอแซฟ รับจ้างทำงานเป็นช่างไม้ด้วยเช่นกัน (พระองค์ทรงมีชีวิตเหมือนพวกเราเลยทีเดียว) เห็นมีเด่น ๆ ก็ครั้งสองครั้งเท่านั้น คือ

ครั้งแรก ตอนที่แม่พระและนักบุญยอแซฟ นำพระองค์ไปถวายในพระวิหารตามบัญญัติของชาวยิว และท่านสิเมโอนได้กล่าวทำนายถึงพระองค์ (ลก.2:31-35)

ส่วนอีกครั้งหนึ่ง ก็คือ ตอนที่พระองค์ทรงพระชนม์ 12 พรรษา ประทับอยู่ท่ามกลางนักปราชญ์และเหล่าธรรมาจารย์ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขา จนทำให้พวกเขาพิศวงงงงวยในพระปรีชาสามารถของพระองค์ (ลก.2:41-50)

นอกจากนั้น พระองค์ก็ทรงอยู่กับแม่พระ และนักบุญยอแซฟ ทรงนอบน้อมเชื่อฟัง ช่วยเหลือ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่มาโดยตลอด

พี่น้องหากเราพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไป เราจะเข้าใจถึงความรักอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้จริง ๆ ที่พระเป็นเจ้าทรงมีต่อมนุษย์

มันเป็นไปได้อย่างไร…ที่พระผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ทรงฤทธิ์ทุกประการ

ได้ถ่อมพระองค์ลงมารับสภาพของสิ่งสร้าง และยอมอยู่ในการปกครองของมนุษย์ ผู้ซึ่งพระองค์สร้างมา…

        คำตอบ

เพราะพระองค์ทรงรักมนุษย์อย่างหาที่สุดมิได้

    ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ได้มอบให้เราอย่างสุดกำลัง นี่คือ “น้ำพระทัย”

Ascension of Jesus Christ,

solemnity

_______________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

น.ริต้า แห่งคาเซีย นักบวช

สุขสำราญ มารีอา วนิดา ชมไพศาล

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, คาโรโล เสริม เสนาจักร์, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, โรซา ละม้าย-ยวงบัปติสตา จำปา-เปาโล ธีระศักดิ์ ตรีธารา, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, มารีอา พรรณี เยาวสังข์, ยอแซฟ ศุภอรรถ สวงษ์ตระกูล, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, อันนา สายหยุด อื้อพูลผล, อันนา ยู้-อันตน เจ็กกุ่ย แซ่เล้า,โทมัส สละ-โรซาลีอา สาหร่าย-เปโตร สมัย-ยวงบัปติสตา สุมน ชินะผา, พ.อ.พิเศษ อนุกูล-นางนงเยาว์ สินธุเดชะ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, ฟรังซิสโก สง่า-มารีอา ลิ้นจี่ ผิวเกลี้ยง, มาแซล บุญพบ-มารีอา ดารา เดชารัตน์, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปาโล ประสาน สุขะกูล, เปาโล เจริญ แสงรัตนา, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

น.เกรโกรี ที่ 7 พระสันตะปาปา    น.เบดา พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

น.มารีย์ มักดาเลนา เด ปัสซี พระหมจารี

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ยอห์น อัครสาวก กฤตธนัช ธีรวชิรกุล, วันเกิด คุณสุปราณี ลักษมีวรานนท์ และครอบครัว

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง,ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปาโล กอง-นางศร สุวรรณาดี, คาโรโล ไพรัช รัตนกรัณฑ์, ยอแซฟ สุมล ปลื้มอารมย์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ครบรอบวันเกิด ยอห์น อัครสาวก กฤตธนัช ธีรวชิรกุล, ครอบครัว ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ฟรังซิสโก วิเชียร นนทจิตร, ยาโกเบ เกว๊ย เจี่ยจวบสิน, มารีอา ปาริตา พาณี สุขะกูล, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, วิญญาณที่ต้องการพระเมตตาจากพระเจ้า, เซซีลีอา พูนศรี แสงรัตนา, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ฟิลิป เนรี พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มอนิกา สุนีย์ ศรีผ่อง, มารีอา หลีเกียง-ยอแซฟ ห้งจิง แซ่เล้า, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เทเรซา สนิทพันธ์ ชมไพศาล, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร ต่วน สำราญชื่น, อันนา แคล้ว อาทิตย์ฉาย, อันนา ประไพ หลิมวงษ์, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, อันนา สัมฤทธิ์ เจี่ยจวบสิน, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

น.ออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี พระสงฆ์

น.ออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล ถนอม สอนขวัญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ยอแซฟ สมุทร อำไพ และญาติพี่น้อง, ซูซาน จินตนา อารยะวงศ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 28

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ครอบครัว พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-เทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา,อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว,เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูรครอบครัว ปัณฑวังกูร-เลาหไทยมงคล-ลิ้มประยูร, มารีอา ขวัญใจ-มารีอา นุชนาถ-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม และครอบครัว, มารีอา นุชจรินทร์ พรหมเดชะ, ครอบครัว แตงแก้ว, ฟรังซิสเซเวียร์ กฤตเมธ หลิ่วโรจน์ทรัพย์, ครอบครัว ณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, นายพิทูร สุวรรณชัย, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, ยอแซฟ ภัทรกร แสงหาญ, นางพรรณี จันทรสันติ, คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, เทเรซา อัมพร อมรสิริสมบูรณ์, เซซีลีอา วันเพ็ญ ชมจินดา, คุณวัชรินทร์ เวียรชัย, คัทลิน ลาบูเร ภาวินี เทพพิทักษ์, ครอบครัว จิรวัฒนาพันธ์, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, เทเรซา ประนอม ทรัพย์เจริญ, ยวงบัปติสตา เกษม-มารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ,ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติ พี่น้อง, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, มารีอา ลักษณา เทพศิริ, เปโตร ริยิส สมบัติ มากสินธุ์, เปโตร นพพล แก้วเชยชิด, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, ฟรังซิสโก ชาญ อานามนารถ, อันนา เฟือง หอมวิลัย, ยอแซฟ ห้งจิง-มารีอา หลีเกียง แซ่เล้า, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, อันตน อดิศักดิ์ เวชเนียน, มารีอา ชูจิตร กฤษณะสมิต, อันเดร สมจิตร-เปาโล ทองอยู่-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ตระกูล สกุลทอง, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี,มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ลูซีอา บรรจง สิทธิโชค, ครอบครัว องดึก เหงี่ยน, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, เปโตร สมัย-มารีอา สแลน ชินะผา, ยอแซฟ ธนาชัย(ประเสริฐ) เสนาจักร, อันนา สละ-อันนา จุไรลักษณ์ เจริญทรัพย์, โยเซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, อันนา เล็ก ทับละม่อม, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, ดอมินิโก สวัสดิ์ ชมจินดา, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ๊ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ สี พึ่งจิตต์, มารีอา มาลี พึ่งจิตต์, เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, ยอแซฟ อดิศักดิ์ ลิ้มสุธาโภชน์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล-กรีกุล, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, นายทวีศักดิ์-นายสหพล ศรีวรขาน, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ยอแซฟ ปุ่น-เอลิซาเบธ ลำพูน-ซิสเตอร์ มาร์กาเรต ประคอง โรจนสุธี, ยอแซฟ สำรวย-มาร์การิตา สนอง แดงเดช, เปาโล หลวงวิจารณ์-อันนา ลมัย ปัสตุรกิจ, เปาโล ประยูร-มาร์การิตา ละม่อม-เทเรซา ปราณี หอมวิไล, เปโตร โสภา-เทเรซา มะลิ-อันตน เกษตร ทรัพย์เจริญ, อิกญาซีโอ วิชิต-มารีอา ละเมียด ทรัพย์เจริญ, แพททริก ปิติ-มารีอา แสงทอง-เลโอ สันติ-มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี,นาวาโท ธวัชชัย-ฟรังซิสกา ลมูล พันธุมจินดา, นายเพียร-นางเล็ก-ยอแซฟ เจริญ เส็งหลักหลาย, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ วันคล้ายวันเกิด อันนา สายสมร สมกิจ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา เสงี่ยม-เปโตร เย็น รุ่งฤกษ์ดี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาโล สิงห์แก้ว วัฒนาวี, มารีอา สง่า วัฒนาวี, ยอแซฟ จินดา วัฒนาวี, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์ (ครบ 42 ปี), อาลิซาเบธ ขาง้อ แซ่เฮ้ง, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

______________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

14 May 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม  2017

__________________________________

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017

“Believe me that I am in the Father and the Father is in me,

or else, believe because of the works themselves.

EASTER THURSDAY untitled

________________________

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

มีเรื่องเล่าว่า เมื่อนักบุญยอห์น คริสโซสตอม ถูกนำตัวมาอยู่ต่อหน้าจักรพรรดิโรมัน อาร์กาดิอุส (Arcadius) จักรพรรดิได้ขู่ว่าจะเนรเทศไปต่างแดน ท่านนักบุญตอบว่า “พระองค์ไม่สามารถเนรเทศข้าพระองค์ได้ เพราะโลกนี้คือบ้านพระบิดาของข้าพระองค์” “อย่างนั้น เราจะประหารท่าน” จักรพรรดิตะโกนด้วยความกริ้ว “พระองค์ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เพราะชีวิตของข้าพระองค์ซ่อนอยู่กับพระคริสต์ในองค์พระเจ้า” ท่านนักบุญตอบอย่างไม่สะทกสะท้าน
ได้ยินดังนั้น จักรพรรดิยิ่งโกรธมากตรัสว่า “เราจะยึดทรัพย์เจ้า” ท่านนักบุญตอบว่า “พระองค์ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เพราะทรัพย์สมบัติของข้าพระองค์อยู่บนสวรรค์และใจของข้าพระองค์ก็อยู่ที่นั่น” จักรพรรดิไม่ละความพยายามขู่สำทับว่า “เราจะขับเจ้าให้ออกจากประชาชนของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้ไม่มีเพื่อนอีกต่อไป” “พระองค์ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เช่นกัน เพราะข้าพระองค์มีเพื่อนในสวรรค์ ผู้ซึ่งตรัสว่า เราจะไม่ทอดทิ้งเจ้า” ท่านนักบุญตอบโต้อย่างกล้าหาญ
ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้า ผู้เป็นหนทาง ความจริงและชีวิต ได้ให้ความมั่นใจกับเราว่า “ในบ้านพระบิดาของเรามีที่พำนักมากมาย… เรากำลังไปเตรียมที่ให้ท่าน และเมื่อเราไปและเตรียมที่ให้ท่านแล้ว เราจะกลับมารับท่านไปอยู่ด้วย” (ยน 14:2-3) นี่คือ ภาพของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระศาสนจักรที่รุ่งเรืองในบ้านของพระบิดา อีกทั้งได้เตือนเราถึงความจริงยิ่งใหญ่ที่ว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนทาง ทรงเป็นความจริงของพระเจ้า ผ่านทางพระองค์และในพระองค์เราได้รับชีวิตพระเจ้า

พี่น้องที่รัก มีเพียงพระเยซูเจ้าเท่านั้นที่ทรงเปิดเผยพระบิดาเจ้าให้เราทราบ ใน “หนทาง” ที่พระองค์ทรงเจริญชีวิตคือหนทางแห่งไม้กางเขน ใน “ความจริง” แห่งพระวาจาของพระองค์ที่ทรงเป็นคำตอบของทุกปัญหา และผ่านทาง “ชีวิต” ใหม่ที่พระองค์ทรงนำมายังโลก ในเหตุการณ์ประจำวันในชีวิตของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านทางการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์
    โทมัส อาแคมปิส ได้เขียนเอาไว้ในหนังสือ “จำลองแบบพระคริสต์” (The Imitation of Christ) ว่า “ปราศจากหนทาง ก็ก้าวเดินต่อไปไม่ได้, ปราศจากความจริง ก็ไม่มีความรู้, ปราศจากชีวิต ก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้” ขอพระเยซูเจ้า ผู้เป็นหนทาง ความจริงและชีวิต ได้นำทาง เป็นคำตอบและช่วยเราให้สามารถดำเนินชีวิตในความรัก ความเมตตากรุณาและการให้อภัยตามแบบอย่างของพระเจ้า เป็นต้นในครอบครัว หมู่คณะและหมู่บ้านของเรา เพื่อสักวันหนึ่งเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าในบ้านพระบิดาเจ้าของเรา

                                    คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

“The Advocate, the holy Spirit that the Father will send in my name-

-he will teach you everything and remind you of all that (I) told you.”

ขอขอบคุณ   

        คุณเกษม – คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

        บำรุงวัด     50,000    บาท

_____________________

“Peace I leave with you; my peace I give to you”

__________________________

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่1)

นาย วีระ ธรรมวัตร

        บุตร                    นาย ฮวด – นาง กัณหา ธรรมวัตร

        กับ                             เทเรซา สุภัทรา ยิ่งสมสุข

        บุตรี              ยาก๊อบ สุทธิ – มารีอา ประไพ ยิ่งสมสุข

    พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2017

เวลา 13.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

_________________________

Jesus said to his disciples:

“I am the true vine, and my Father is the vine grower.

ประชาสัมพันธ์

 1.  เปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้

โทร.02-2430060-2

โดยเริ่มเรียนในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน เป็นต้นไป

    เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

 1. ขอพี่น้องส่งคืนกระบอกมหาพรต   ภายในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017

    เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้สภาพระสังฆราชต่อไป และขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านแทนผู้ยากไร้ – ด้อยโอกาส ที่จะรับบุญกุศลจากน้ำใจดีของทุกท่าน จากเทศกาลแห่งการแบ่งปัน

________________________

Jesus said to his disciples:

“As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love.

ประกาศก่อนการรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ (ครั้งที่ 2)

        กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1051 ทวิ 2 กำหนดให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้รับศีลบวช และให้บรรดาพี่น้องคริสตชนมีหน้าที่ช่วยดูแลข้อขัดขวางที่อาจพบได้ในตัวผู้สมัคร และเนื่องจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยประกาศที่ ลส.099/2017 อนุญาตให้สังฆานุกรดังต่อไปนี้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ได้

 1. สังฆานุกร ยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม  สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
 2. สังฆานุกร อันโตนิโอ วิทยา เขียวประไพ                 สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน
 3. สังฆานุกร หลุยส์ วรัญญู นางาม          สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน

พิธีบวชพระสงฆ์จะกระทำในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2017  เวลา 10.00 น.

ณ หอประชุมนักบุญ    ยอห์น ปอล ที่ 2  สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

_________________________

Jesus said to his disciples:

“This is my commandment: love one another as I love you.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รัก

     ขยะ      เรื่องด่วนที่คริสตชนในหมู่บ้านสามเสนต้องร่วมกันแก้ไข

ปัจจุบัน บริเวณที่ชาวบ้านนำขยะไปทิ้งกองไว้นั้น อยู่ใกล้บ้านคุณวิทยา ทรัพย์เจริญ มาก อยู่ติดโรงเรียนโยนออฟอาร์ค และอยู่ใกล้วัด กลิ่นขยะ ทุกคนรู้ว่าเหม็นรุนแรงมาก ทำให้เสียสุขภาพกายและจิตใจตลอดปี ตลอดชีวิต ที่สำคัญเขาต้องสูดดมกลิ่นเหม็นนี้ทุกวันเวลา พี่น้องคิดดูนะคะ หากเอาใจเขามาใส่ใจเรา คือตัวเราเองต้องมารับความทุกข์ใจกับกองขยะนี้เอง เราจะรู้สึกอย่างไร

    ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่พวกเรา ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านคริสตชน ต้องแสดงความรัก ความเห็นใจ ร่วมกันหาวิธีการแก้ไข ออกเป็นกฎเกณฑ์ขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ ทุกคนในหมู่บ้านวัดสามเสนและหมู่บ้านวัดคอนเซ็ปชัญ

        ต้องปฏิบัติตาม     คือ

๑.     คัดแยกขยะใส่ถุง ปิดให้มิดชิด นำมาวางเวลา 5 โมงเย็นเป็นต้นไป รถขยะจะเข้ามารับขยะกองใหญ่นี้ไม่เกินเวลา 2 ทุ่มค่ะ

    การแยกขยะ หมายความว่า ให้พี่น้องแยกขยะเปียก คือ เศษอาหาร (เอาน้ำออกด้วย) ไว้ต่างหาก ขยะแห้ง คือ พวกกล่อง ขวด ฯลฯ แยกไว้อีกถุงหนึ่งค่ะ

๒.     หลังจากรถขนขยะมารับขยะไปแล้ว ห้ามนำขยะไปวางอีกเด็ดขาด เก็บไว้ที่บ้านก่อน ขยะของเราแต่ละคน ต้องดมให้ได้ค่ะ หากปิดมิดชิดก็จะไม่ส่งกลิ่นแน่นอน เมื่อถึงเวลา 5 โมงเย็น ก็นำมาวางเหมือนเดิม จะทำให้บริเวณวางขยะ เป็นเขตปลอดขยะไปได้นานหลายสิบชั่วโมงเลยทีเดียว

    พี่น้องคะ พวกเราอยู่ร่วมกัน ต้องรักกัน เห็นใจกัน ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมส่วนรวมให้ได้ หมู่บ้านสามเสนของพวกเราก็จะสะอาด สุขภาพกาย สุขภาพใจของทุกคนจะดีขึ้นแน่นอนค่ะ

เราต้องละทิ้ง นิสัยที่เห็นแก่ตัวของเราไปให้ได้นะคะ

หมายเหตุ    ขอพ่อแม่พี่น้องนำสารวัดฉบับนี้ ไปให้กับเพื่อนบ้านที่ไม่เคยสนใจมาวัด ไม่เคยเห็นสารวัด ไม่เคยรู้ว่าทางวัดขอร้องเรื่องอะไร ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงค่ะ (เพื่อหมู่บ้านของเรา)

___________________________

“Remember the word I spoke to you,

‘No slave is greater than his master.’”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, คาโรโล เสริม เสนาจักร์, ยวงบัปติสตา พยุง เอียงผาสุก, มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, โมทนาคุณพระเยซูเจ้ารักษาคนตาบอด

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, ปีโอ สมเจตน์ เดชารัตน์, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, โทมัส สละ-โรซาลีอา สาหร่าย ชินะผา, ซิสเตอร์ มารีอา สุนีรัตน์ ฤกษ์สุจริต, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, โมทนาคุณพระเมตตา

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยออากิม แหย-มารีอา เหรียญ แสงจันทร์, อานาสตาเซีย นิศากร เนืองทอง, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, ยอแซฟ แสวง จิตต์จำนง, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, อันนา สายหยุด อื้อพูลผล, ยอแซฟ ค้วง แซ่เล้า, มารีอา เซนา รัตนแพทย์, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, หว่าง-หุง, อันนา เพียงเดือน กระทอง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว, โมทนาคุณพระกุมารเจ้าแห่งเยซู

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อัลฟอนโซ นรินทร์ ตราชูกุล, สมถวิล เลิศลักษณ์, ซาบรีนา นิลปัทม์ เนืองทอง, ฟรังซิสโก สง่า-มารีอา ลิ้นจี่ ผิวเกลี้ยง, นางจิต-นายไต้อู๋-นายเพ่งอัน-นางลัดดา กิจทวี, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์น ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, อันนา ยู้-อันตน เจ็กกุ่ย แซ่เล้า, นางจิต-นายไต้อู๋-นายเพ่งอัน-นางลัดดา กิจทวี, เปโตร จีระศักดิ์ วัฒนโยธิน, คาโรโล ไพรัช รัตนกรัณฑ์, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, โมทนาคุณพระมารดามารีย์ผู้แก้ปม

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร บุญทอง ผ่องใส, เปโตร ถวิล ผ่องใส, ปีโอ เนิร เนืองทอง, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, วิญญาณที่ต้องการพระเมตตาจากพระเจ้า, ซุ่นลิป แซ่ล้อ, ซุ่นนี้ แซ่ล้อ, แปร์เปตูอา ประจวบ เนืองทอง, อันนา ทองคำ วัฒนาสวัสดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, วิญญาณ “น้องน๊อต”, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณผู้มีพระคุณ, มารีอา หลีเกียง-ยอแซฟ ห้งจิง แซ่เล้า, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เทเรซา สนิทพันธ์ ชมไพศาล, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, อันนา แคล้ว อาทิตย์ฉาย, ยอแซฟ น่ำแช-อันนา สอาด เจนผาสุก, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, โยเซฟ ฟิน ณ ป้อมเพ็ชร, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

น.เบอร์นาดิน แห่งซีเอนา พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล ถนอม สอนขวัญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, อันนา มะลิ จึงประไพ, ซูซาน จินตนา อารยะวงศ์, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, วันคล้ายวันเกิด คุณทัชชญา เต่งตระกูล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, โจเซฟ เล็ก-มารีอา จีบ ไวยวุฒิ (พล.ต.ต.กฤษฎา-กัญญา ไวยวุฒิ ผู้ขอ), โสภณ อาสาไทย และลูก ๆ ที่ล่วงลับ, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 21

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ครอบครัว พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-เทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซิสโก จุฬา แก้วมงคล, ยอแซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร,คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, ครอบครัว ปัณฑวังกูร-เลาหไทยมงคล-ลิ้มประยูร, มารีอา ขวัญใจ-มารีอา นุชนาถ-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม และครอบครัว, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, มารีอา โสภาดา มีสมสังข์ และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา มยุรี สว่างเนตร, อันตน ธีร์ธวัช ชูพานิช และครอบครัว, ครอบครัว จิรวัฒนาพันธ์, อันนา งามนิจ สอนเทพ, ฟรังซิสเซเวียร์ กฤตเมธ หลิ่วโรจน์ทรัพย์, ครอบครัว ณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ยอแซฟ-แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, เซซีลีอา ปทิตตา-ด.ญ.ปุณรดา-ด.ช.กฤตธกร สังขรัตน์, นายพิทูร สุวรรณชัย, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, อักแนส สุนิสา เหรียญสกุล, ครอบครัว เปาโล มงคล แสงแก้ว, กิจการงาน บจก.ศุจินธร (2012), มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, ยอแซฟ ภัทรกร แสงหาญ, ครอบครัว มาตุกุล, ยอแซฟ ปริญญา สมพานิช และครอบครัว, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, ครอบครัว อ่องแสงคุณ, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ,ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ฟรังซิสโก เฉลิมพล บุญมา และญาติ, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล,อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ตระกูล สกุลทอง, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ มงคล-มารีอา มลิ สุขวัฒน์, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, โยเซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, อันนา เล็ก ทับละม่อม, มารีอามักดาเลนา อุษา กระทอง, พ่อแม่ ปู่ย่า พี่น้องของ นางสุภา เจียมสินดี, ซูซาน จินตนา อารยะวงศ์, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, ดอมินิโก สวัสดิ์ ชมจินดา, ยอแซฟ ธนาชัย(ประเสริฐ) เสนาจักร, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มารีอา โสพลอย พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา สำรวล นามวงษ์, มารีอามักดาเลนา สำรอง สุขุม, เซซีลีอา เกษร อาสาสุ, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, กาทารีนา บุญลาภ จันทร์เรือง, กาทารีนา ส้มแป้น เจียจวบศิลป์, เปโตร บรรจง เจียจวบศิลป์, มารีอา วิไลวิริยะมุกดา, ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, เซซีลีอา วันเพ็ญ ชมจินดา, แพททริค ปิติ-มารีอา แสงทอง-เลโอ สันติ-เฮนรี่ มนตรี-มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี, เบเนดิก จำรัส สุขอารี, ฟรังซิสโก เฉลิม ผิวเกลี้ยง, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ,คริสตินา พยุง-มารีอา เทเรซา วันดี แก้วมงคล, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, มารีอา ชูจิตร กฤษณะสมิต,ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล-กรีกุล, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, นายทวีศักดิ์-นายสหพล ศรีวรขาน, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ ชลิต แซ่แต้, ยอแซฟ มกจิว แซ่แต้,ยอแซฟ ชัยรัตน์ แซ่แต้, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, เปโตร พรชัย ภาคีสวราช, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, อลิซาเบธ ขาง้อแซ่เฮ้ง, มารีอา นารี นามวงศ์, ยออากิม จำเนียร อัครสมบูรณ์, มารีอามักดาเลนา ซอน นามวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

__________________________

14 May 2017

Saint of the day

Saint Matthias,

Apostle –

Feast

SAINTS OF THE DAY

______________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

7 May 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม  2017

______________________________

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017

“When he has driven out all his own, he walks ahead of them,

and the sheep follow him, because they recognize his voice.”

__________________________

พระเยซูเจ้า ผู้เลี้ยงแกะที่ดี

ในระหว่างสงครามเกาหลีมีเรื่องเล่าว่า ทหารคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บใกล้จะตาย เขาได้ร้องหาพระสงฆ์ แต่แพทย์สนามหาพระสงฆ์ไม่พบ ทหารบาดเจ็บคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ได้ยินเสียงร้องนั้นจึงพูดว่า “ผมเป็นพระสงฆ์” แพทย์สนามหันไปยังเสียงนั้นและพบว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสยิ่งกว่าอีก จึงเตือนว่า “อย่าขยับเขยื้อน เพราะอาจทำให้คุณตายได้” แต่พระสงฆ์ประจำกองทัพองค์นั้นตอบว่า “ชีวิตวิญญาณของมนุษย์คนหนึ่ง มีค่ายิ่งกว่าเวลาแห่งชีวิตของผม” จากนั้น เขาได้คลานไปยังทหารบาดเจ็บ ฟังคำสารภาพบาปและยกบาปให้ ก่อนที่ทั้งคู่จะสิ้นใจโดยจับมือกันแน่น

อาทิตย์นี้ เราฉลองพระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี พระศาสนจักรเรียกเราให้ไตร่ตรองถึงความหมายแห่งการเรียกของพระเจ้าและภาวนาเพื่อกระแสเรียกเป็นพิเศษ อีกทั้งเตือนใจเราว่า ในฐานะคริสตชนเรามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมกระแสเรียก พระคัมภีร์ได้ใช้ภาพพจน์ของ “นายชุมพา” หรือ “ผู้เลี้ยงแกะ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างพระเจ้ากับประชากรอิสราเอล

ในดินแดนปาเลสไตน์อาชีพเลี้ยงแกะถือเป็นอาชีพหลักที่สำคัญอย่างหนึ่ง ชาวยิวเลี้ยงแกะไว้เพื่อตัดขนมากกว่าเป็นอาหาร  แกะแต่ละตัวมีอายุยืนและอยู่กับคนเลี้ยงนานจนจำชื่อที่ตั้งให้ได้ทุกตัว ปกติคนเลี้ยงจะเดินนำหน้าฝูงแกะเพื่อดูให้แน่ใจว่าหนทางข้างหน้าปลอดภัย และคอยส่งเสียงร้องเป็นครั้งคราวเพื่อให้แกะรู้ตำแหน่งที่อยู่ของตน  ลักษณะพิเศษของแกะคือจะฟังเสียงและติดตามคนเลี้ยงเสมอ  หากได้ยินเสียงที่ไม่คุ้นเคยจะหยุดอยู่กับที่และจะหันหลังวิ่งหนีทันทีหากเสียงที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นอีกครั้ง

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงยืนยันกับเราในวันนี้ว่า พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ทรงรักและรู้จักแกะทุกตัว ทรงดูแลเอาใจใส่แกะแต่ละตัวเป็นอย่างดี และทรงปกป้องฝูงแกะจากสุนัขป่าและอันตรายต่างๆ ด้วยชีวิตของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทิ้งฝูงแกะแล้วหนีไป ปล่อยให้แกะอยู่ตามยถากรรม หรือทิ้งให้เผชิญกับอันตรายตามลำพังเหมือนผู้รับจ้างทั่วไป แต่พระองค์ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้แกะทุกตัวปลอดภัยและไม่กระจัดกระจายไป เพื่อว่า “จะมีแกะเพียงฝูงเดียว และผู้เลี้ยงเพียงคนเดียว” (ยน 10:16)

พระวรสารวันนี้ยืนยันกับเราว่า ใครที่มาหาพระเยซูเจ้าและฟังเสียงของพระองค์จะไม่หลงทางและจะได้รับชีวิตนิรันดร และให้เราเลียนแบบความรักของผู้เลี้ยงแกะที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้อื่น หากพระเยซูเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีสำหรับเรา เราจะต้องดำรงตนในความรักของพระองค์ในชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความรักต่อผู้อื่น “ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน 13:35) ที่สำคัญมากกว่านั้น หากเราต้องการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเช่นเดียวกับพระองค์ เราจะต้องมีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้า ในการรักซึ่งกันและกันกับเพื่อนพี่น้อง ในครอบครัว หมู่คณะ และหมู่บ้านของเรา

                    คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

Jesus said:

“I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รัก

เป็นคาทอลิก ต้องรู้ เข้าใจ และตอบผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง      ว่า

❀ พระเป็นเจ้า คือใคร

❀ ความหมายของคำว่า “จิต”

❀ “จิต” มีกี่ชนิด “จิต” ที่คาทอลิกทุกคนต้องรู้จักและพึงจดจำไม่ลืม

พระเป็นเจ้า คือใคร

พระเป็นเจ้าทรงเป็นจิต จิตของพระเจ้า ถือว่า ยิ่งใหญ่และสูงสุด เพราะพระองค์ทรงดำรงคงอยู่นิรันดร ไม่มีใครสร้างพระองค์ ทรงเป็นอยู่ด้วยพระองค์เองไม่มีวันจบสิ้น (จึงไม่มีเริ่มต้นและไม่มีวันจบสิ้น)

พระเป็นเจ้า ทรงเป็นองค์ความดีบริบูรณ์อย่างไม่มีขอบเขต พูดง่าย ๆ ก็คือ ในพระเจ้าจะไม่มีข้อบกพร่อง หรือความผิดใด ๆ ทั้งสิ้น พระองค์ทรงสมบูรณ์ในพระองค์เอง ด้วยพระองค์เองอย่างเต็มเปี่ยม พระองค์ทรงเป็นองค์แห่งความรักเช่นกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงรักมนุษย์อย่างหาที่สุดมิได้

ความหมายของคำว่า  จิต

    คำว่า จิต คือ เป็นอยู่ มีอยู่จริง แต่ไม่สามารถจะสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง 5 คือ มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม อะไรทั้งสิ้น ไม่สามารถจะได้ยินด้วยหู

    “จิต”  มีกี่ชนิด

    จิต  มีอยู่ 3 ชนิด คือ

①  จิตของพระเจ้า ซึ่งได้กล่าวอธิบายไปแล้วข้างต้น

②     จิตเทวดา เป็นจิตที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา จึงมีเริ่มต้น และดำรงอยู่นิรันดร ไม่จบสิ้น จำนวนเทวดาที่พระเจ้าทรงสร้างมานี้ มีจำนวนหนึ่งที่จองหอง อยากเป็นใหญ่ เป็นกบฎ พระเจ้า จึงทรงลงโทษให้เป็นปีศาจ หรือจิตชั่ว ซึ่งต่อมาได้เป็นตัวการสำคัญในการล่อลวงมนุษย์ให้ทำบาป

③     จิตมนุษย์ เป็นจิตที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา แตกต่างจากจิตของเทวดา กล่าวคือ ทรงให้จิตของมนุษย์นั้นต้องอยู่ร่วมกับร่างกาย จะอยู่ลอย ๆ ไม่ได้ ซึ่งเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วิญญาณ”

    คำว่า นุษย์ มาจากคำว่า “มน” หรือ “มโน” ซึ่งแปลว่า “ใจ” ดังนั้น มนุษย์จึงแปลว่า “ผู้มีจิตใจ” ถึงตอนนี้เราจึงเข้าใจว่า มนุษย์ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญคือ

    กาย ซึ่งเป็นวัตถุ + วิญญาณ ซึ่งเป็น จิต ไม่ใช่วัตถุจะแยกจากกันไม่ได้

    เมื่อเป็นเช่นนี้ ความตาย ในมิติของคริสตชนเราก็คือ การที่วิญญาณแยกจากร่างกายอย่างเด็ดขาด เราจึงไม่เรียกร่างที่นอนอยู่ในโลงศพว่า คน หรือ มนุษย์ แต่เราจะเรียกว่า ศพ

จากหนังสือหลักธรรมคำสอนคาทอลิก

________________________

“The Father and I are one.”

ขอขอบคุณ

อักแนส ประคอง งามสงวน

บำรุงวัด    1,000    บาท

             

____________________________

“Whoever sees me sees the one who sent me. “

ประกาศก่อนการรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ (ครั้งที่ 1)

        กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1051 ทวิ 2 กำหนดให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้รับศีลบวช และให้บรรดาพี่น้องคริสตชนมีหน้าที่ช่วยดูแลข้อขัดขวางที่อาจพบได้ในตัวผู้สมัคร และเนื่องจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยประกาศที่ ลส.099/2017 อนุญาตให้สังฆานุกรดังต่อไปนี้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ได้

 1. สังฆานุกร ยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม  สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
 2. สังฆานุกร อันโตนิโอ วิทยา เขียวประไพ                 สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน
 3. สังฆานุกร หลุยส์ วรัญญู นางาม          สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน

พิธีบวชพระสงฆ์จะกระทำในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2017  เวลา 10.00 น.

ณ หอประชุมนักบุญ    ยอห์น ปอล ที่ 2  สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

____________________________

Jesus said to them: “Amen, amen, I say to you, no slave is greater than

his master nor any messenger greater than the one who sent him.”

ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศงดมิสซา

    พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ในวันพุธที่ 10 และวันพฤหัสฯที่ 11 พฤษภาคม ศกนี้

    จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันพุธที่ 10 จนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 11 พฤษภาคม ศกนี้

 1. ขอพี่น้องส่งคืนกระบอกมหาพรต   ภายในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017

    เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้สภาพระสังฆราชต่อไป และขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านแทนผู้ยากไร้ – ด้อยโอกาส ที่จะรับบุญกุศลจากน้ำใจดีของทุกท่าน จากเทศกาลแห่งการแบ่งปัน

 1. ถุงทาน “ชุมพาบาลผู้ใจดี”

    วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม ถุงทานทุกรอบมิสซา จะเก็บรวบรวมเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกระแสเรียกของพระศาสนจักรส่วนรวมต่อไป โดยสภาพระสังฆราชจะนำส่งสันตะสำนักตามขั้นตอน ขอขอบคุณผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน

______________________

“I am the way and the truth and the life.

No one comes to the Father except through me.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ นายณัฐธนชัย สายพรไพศาล

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ยอแซฟ สมุทร อำไพ และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, มารีอา ลำใย มาลีวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, นายณัฐธนชัย สายพรไพศาล, นางสุพรรณี จันทรสันติ, เทเรซา สายใจ อะดุงเดชจรูญ

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, เปาโล วิรัตน์ ชมจินดา, มารีอา ทรัพย์ โรจนสุธี, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์ และตระกูล รัศมีมารีย์, มารีอา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, โทมัส สละ-โรซาลีอา สาหร่าย-เปโตร สมัย-ยอห์น บัปติสต์ สุมน ชินะผา, ยวงบัปติสตา เลี้ยง-มารีอา เนย วงษ์ประเสริฐ, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, อัปสร-สาย สุขเสริม, เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, นางสุพรรณี จันทรสันติ

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาโล วิรัตน์ ชมจินดา, มาร์โก เริงจิตต์ เดชารัตน์, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, ยอแซฟ สมศักดิ์ วรขจิต, เซอร์เบเนดิก อุดม ทองสุข, เทเรซา ธนพร เจนวิไลศิลป์, ปุลเจรีอา สิริพร สร้อยทอง, มารีอา อรพินท์ สงวนบุญ (ครบรอบ 5 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ อธิการ โปลิน ชูวิรัช, อธิการ ดอมินิก กิจเจริญ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, นางสุพรรณี จันทรสันติ

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร บุญทอง ผ่องใส, เปโตร ถวิล ผ่องใส, มารีอา ผอบ เดชารัตน์, ฟรังซิสโก สง่า-มารีอา ลิ้นจี่ ผิวเกลี้ยง, มาร์ธา ด่าง-เปโตร จำลอง อุปพันธุ์, เปโตร สุชาติ สว่าง, อันนา สายหยุด อื้อพูลผล, ยอแซฟ พิพัฒน์ อิศรภักดี, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

น.เนเรโอ อาคิลเลโอ และเพื่อนมรณสักขี

น.ปันกราส มรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุขธาดาประสิทธิ์, ฟรังซิสโก บุญยัง ชนวัฒน์, วิญญาณ “น้องน๊อต”, ยอแซฟ ธาตรี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, นางสุพรรณี จันทรสันติ

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ประดิษฐ์ ป้อมสวัสดิ์, วินเซนต์เดอปอล นิจ เนืองทอง, เทเรซา สนิทพันธ์ ชมไพศาล, เบเนดิกโต ผล-มารีอา ไสว-เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, มารีอา เงิน ธาราชัย, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, นางสุชา เดชารักษ์, เซซีลีอาศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปโตร หลอย-มารีอา ส้มจีน-อันนา จำลอง, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์)เตชะเสน, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, คาโรโล หลุย กรรณิการ์, มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, เบเนดิก ดำรงค์ ตรีมรรคา, โจเซฟ เล็ก-มารีอา จีบ ไวยวุฒิ (พล.ต.ต.กฤษฎา-กัญญา ไวยวุฒิ ผู้ขอ), ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 14

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ครอบครัว พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, ญาติพี่น้องและผู้ที่ไม่มีใครคิดถึง, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล กุศล-ยอแซฟ วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-เทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว,มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ธรณธรรม และครอบครัว, ครอบครัว มีสมสังข์, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย, มารีอา มยุรี สว่างเนตร, ครอบครัว เลาหศิริ และเหมปิยะสมบัติ, ครอบครัว ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, นางลออ เอี่ยมบำรุง, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, อักแนส สุนิสา เหรียญสกุล, ครอบครัว เหรียญสกุล-ครอบครัว สีใส, ครอบครัว โสภาสิทธิ์, ครอบครัวมารีอา อรุณี เลื่อนประไพ, ครอบครัว มารีอามักดาเลนา รัศมี นาวาศิริ, ครอบครัว บวรวิภาต, ยอแซฟ เอกสิทธิ์-ยอแซฟอรรถสิทธิ์-อันนา ณัฐพร เทพพิทักษ์, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, ยอแซฟสุชารีย์ แสงหาญ, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, นางสุพรรณี จันทรสันติ, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตรศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, โจเซฟ สุวิชากรชินะผา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ยอแซฟ มงคล เจียจวบศิลป์, ฟรังซิสโก เฉลิมพล บุญมา และญาติ, เปาโลวันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, วิญญาณสกุล มีขันทอง-สังขรัตน์, ทุกคนในครอบครัวดาวรัตนหงษ์, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ตระกูล สกุลทอง, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, มารีอามักดาเลนา ถนอม จอนแจ้ง, ยอแซฟ มงคล-มารีอา มลิ สุขวัฒน์,พ่อแม่ปู่ย่าพี่น้องของนางสุภา เจียมสินดี, ยวงบัปติสตา จเร พิทยากร, เปาโล วราห์ ปานวิลัย (ครบ 10 ปี), ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง,โรซา สนั่น-นายตุ่น จิตต์เจริญ, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, มารีอามักดาเลนา สมใจ นามวงษ์, ยอแซฟ คณิต แดงนิเวศน์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, มารีอา โสพลอย พันธุมจินดา, เปโตร ดนัย ปลื้มอารมย์, สละ เวชกิจ, เปาโล ปรีดา-โยเซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, กาทารีนา สมรักษ์-อันนา ผกากรอง สายพร, มารีอา แก้วครองขวัญ สุขอารี, ยอแซฟ สมหมาย เดชารัตน์, เปาโล ธีระ ปัญจทรัพย์, ซูซาน จินตนา อารยวงศ์, อันนา พารา-ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, อันนา อุไร ไอยรา, ฟรังซิสโก ธานินทร์-ยวงบัปติสตา จำเนียร เอี่ยมมโน, มารีอาเทเรซา ลูกจันทร์ แสงศิริ, ซิลเวสแตร์ ทองหลอม แสงศิริ, อันนา เล็ก ทับละม่อม, มารีอามักดาเลนา อุษา กระทอง, อังเดร ขันทอง ผิวเกลี้ยง, คุณแม่ชูจิตต์-นายไฝ ณ ป้อมเพ็ชร, เทเรซา อุษา-เปโตร ประสาท สัลลกานทท์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ ชลิต แซ่แต้, ยอแซฟ มกจิว แซ่แต้, ยอแซฟ ชัยรัตน์ แซ่แต้, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, มารีอา แฉล้ม-คาโรลูส สุภวัฒน์ –ยวงบัปติสตา สถิตพงศ์ ธูปเทียน, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, อันตน นิวัติ บรรเทิงจิต, มารีอามักดาเลนา ระพีพรรรณ บรรเทิงจิต, ฟรังซิสโก วิชิต วงศ์สิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

______________________

“If you ask anything of me in my name,

I will do it.”

___________________________

Saturday of the Fourth week of Easter

13 May 2017

Saints of the day

Our Lady of Fatima

___________________________

MAY 2017, ANNUAL PRIEST TRANSFER IN BANGKOK

แต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑล กรุงเทพ ฯ 2017

ติดตาม สารวัดได้ทุกวันศุกร์ ของทุกอาทิตย์

__________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

30 April 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017

St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017

____________________________

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017

“What are you discussing as you walk along?”

___________________________

อย่าให้พระเยซูตำหนิเราได้ว่าเป็นพวก “คนเขลา”

    หลังการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า ศิษย์หลายคนของพระองค์เกิดความรู้สึก สิ้นหวัง หมดอาลัยตายอยากในชีวิต สิ่งที่แต่ละคนคิดและวาดฝันไว้ในการเสด็จมาของพระองค์ พังพินาศจนหมดสิ้นด้วยการตายของพระองค์บนไม้กางเขน แม้จะมีข่าวเล่าลือ พูดกันปากต่อปากว่า พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้ว แต่พวกเขาก็ยังไม่แน่ใจ หลายคนตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเพื่อไปประกอบอาชีพของตน

พระวรสารวันนี้พูดถึงศิษย์ 2 คน ที่คนหนึ่งชื่อเคลโอปัส ที่ได้พบกับพระเยซูเจ้าในระหว่างการเดินทางไปหมู่บ้านเอมมาอูส ทั้ง 2 คนจำพระเยซูเจ้าไม่ได้ และในระหว่างการเดินทางก็มีการสนทนาพูดคุยซักถามกันถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็ม แต่สุดท้ายพระเยซูเจ้าทรงกล่าวตำหนิเขาทั้ง 2 คนว่า

“เจ้าคนโง่เขลาเอ๋ย”

“O Stulti”

“How foolish you are”

    เป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า ได้ยิน ได้ฟังคำเทศน์ คำสั่งสอนของพระองค์หลายครั้งหลายหน แต่ก็ยังไม่เข้าใจ  ในสิ่งที่พระเยซูเจ้าเทศน์สอน หนังสือ โฉมหน้าพระวรสาร ซึ่งเขียนโดยคุณพ่อ เดอนีส์ บือซี อดีตอธิการใหญ่คณะสงฆ์เบธาราม ได้แปลประโยคตำหนิข้างบนของพระเยซูเจ้า โดยใช้คำว่า นี่แหละหนาคนไม่มีหัวคิด คำตำหนิดังกล่าวค่อนข้างเป็นคำตำหนิ ที่รุนแรงสำหรับคนที่ได้ชื่อว่า เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า

    เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าแต่ไม่มีหัวคิด สภาวะดังกล่าว เกิดมาจาก การได้แต่ฟัง แต่ไม่คิด

    การฟังพระวาจาและคำเทศน์สอนของพระเยซูเจ้า จะต้องไม่เป็นแบบ เข้าหูซ้ายออกหูขวา หรือ ฟังแล้วก็ลืม การฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้าจะต้องประกอบด้วย 3 สิ่งที่สำคัญคือ

 1. คิด
 2. พินิจ รำพึง
 3. ไตร่ตรอง

และการคิด พินิจ รำพึง ไตร่ตรองพระวาจา ก็ไม่ใช่กระทำแค่ การอยู่ในความเงียบไตร่ตรองพระวาจาสักครู่หนึ่ง หลังได้ฟังการอ่านหรือการเทศน์สอนพระวาจา แต่การคิด พินิจ รำพึง ไตร่ตรองพระวาจา จะต้องกระทำ ตลอดเวลา

ในปี 2016 อันเป็นปีแห่งเมตตาธรรม ในช่วงเวลาแห่งการเปิดปีเมตตาธรรม มีหนังสือที่พิมพ์ออกมาเล่มหนึ่ง เพื่อใช้ในวจนพิธีกรรมเฝ้าศีล หนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า เฝ้าศีล 24 ชั่วโมงสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า แม้จะเป็นหนังสือที่ใช้ในวจนพิธีกรรมเฝ้าศีลก็จริง แต่เราก็สามารถนำแนวคิด มาเปลี่ยนแปลงประยุกต์ใช้กับชีวิตคริสตชนของเราได้ แทนที่จะเป็นเฝ้าศีล 24 ชั่วโมงสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า เราก็สามารถเปลี่ยนเป็น อยู่กับพระเยซูเจ้า 24 ชั่วโมง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปอยู่ในวัด ต่อหน้าศีลมหาสนิท แต่อยู่กับพระเยซูเจ้า 24 ชั่วโมงหมายถึง การอยู่กับพระวาจา และคำสอนของพระองค์ การนำพระวาจาและคำสอนที่พระองค์สอนไป คิดพินิจรำพึงไตร่ตรอง ตลอดเวลา ให้พระวาจานั้นอยู่กับชีวิตของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

    แต่ละวันอย่าใช้สมองมุ่งฝักใฝ่วางแผนที่จะแสวงหาแต่เงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียงและอำนาจ แต่ต้องรู้จักใช้ชีวิตในแต่ละวันที่มีช่วงเวลาว่างอยู่ในความเงียบ เพื่อพินิจรำพึง และนั่นคือความหมายของการอยู่กับพระเยซูเจ้า 24 ชั่วโมง

    การกระทำดังกล่าวจะช่วยให้พระจิตเจ้าซึ่งประทับอยู่ในชีวิตของเรา มีโอกาสทำงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล พระองค์จะทรงแนะนำเราได้ตลอดเวลา และพระวาจานั้นก็จะค่อย ๆ ซึมซับเข้าไปในหัวใจและจิตวิญญาณ อันจะนำมาซึ่งสิ่งที่เราเรียกว่า ความเชื่อหรือความเชื่อฟัง และความเชื่อหรือความเชื่อฟังนี่แหละจะค่อย ๆ เปลี่ยนชีวิตของเราให้เราค่อย ๆ กลับกลายเป็นคนใหม่

และการพินิจรำพึงไตร่ตรองพระวาจาในแบบดังกล่าว คุณแม่เทเรซาแห่งอาวีลา เรียกว่า การภาวนา อันเป็นที่มาของวิถีชีวิต เพ่งพินิจรำพึง (Contemplative) ของคณะคาร์เมไลต์

                            สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

“Amen, amen, I say to you, you are looking for me not

because you saw signs but because you ate the loaves and were filled.

__________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. เลื่อนส่งศีลศุกร์ต้นเดือน  (เดือน พฤษภาคม)

พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันพฤหัสฯที่ 4 พฤษภาคม ศกนี้

    แทนวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม

 1. พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก (เดือน พฤษภาคม)

    วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม ศกนี้  ในมิสซารอบ 10.00 น.

ขอคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง แจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

 1. ขอเชิญพี่น้องส่งคืนกระบอกมหาพรต

เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้สภาพระสังฆราชต่อไป และขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านแทนผู้ยากไร้ – ด้อยโอกาส ที่จะรับบุญกุศลจากน้ำใจดีของทุกท่าน จากเทศกาลแห่งการแบ่งปัน

 1. ฉลองพระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี (7 พฤษภาคม 2017)

    “พระองค์เลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์เช่นคนเลี้ยงแกะ

        ทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในอ้อมพระกร

            ทรงอุ้มไว้แนบพระอุระ

                และทรงนำแม่แกะอย่างทะนุถนอม” (อสย 40:11)

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านร่วมบริจาคเงิน / ถุงทาน วันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม ศกนี้ เพื่อบำรุงพระศาสนจักรส่วนกลางทุกกระทรวง เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และเสริมสร้างพระศาสนจักรให้สามารถเผยแผ่ข่าวดีแห่งความรักของพระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดีไปถึงพี่น้องทุกคนทั่วโลก

“I am the bread of life; whoever comes to me will never hunger,

and whoever believes in me will never thirst.”

_____________________________

“If you ask anything of me in my name,

I will do it”

ขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสนับสนุนปัจจัย

เป็นค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กคำสอนภาคฤดูร้อน

_________________________________

“I am the bread of life. “

________________________________

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 2)

นาย พิพัฒน์ เลาหโชติสาร

        บุตร              นาย อนันต์ – นาง สรินรัตน์ เลาหโชติสาร

        กับ                              อันนา ทิพรัตน์ ศรีเจริญ

        บุตรี            ยอแซฟ นพรัตน์ – อันนา ประทิน ศรีเจริญ

    พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.2017  เวลา 13.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

“Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life,

and I will raise him on the last day.”

ขอขอบคุณ

โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์

ทำบุญช่วยค่าดอกไม้ในวันฉลองพระเมตตา

____________________________

ขอขอบคุณ

 • ไม่ประสงค์ออกนาม

                ทำบุญบริจาคหีบศพ        2,000        บาท

 • ครอบครัว มารีอามักดาเลนา อุษา กระทอง

    บำรุงวัด            1,000        บาท

Simon Peter answered him,

“Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life..”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รัก

บทสวดยามเย็นของชีวิต

❀ พระเจ้าข้า ชีวิตเดินทางมาถึงวันนี้แล้ว

ย่อมเหลือเวลาอีกไม่นานเท่าไหร่ ข้าพเจ้าปรารถนาอะไรในชีวิตกันแน่

❀ บางครั้งก็ลืมคิดให้ถ่องแท้จริง ๆ

ความอาวุโสของข้าพเจ้า ขอถวายแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชา

โปรดอย่าให้ข้าพเจ้า หลงลืมความจริง ที่พระองค์ไขแสดงให้ทราบมาแล้ว

❀ โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าเข้าใจอะไรได้ยาก เพราะข้าพเจ้ามีประสบการณ์มามาก

❀ โปรดปิดตาที่เหนื่อยล้าของข้าพเจ้าทุกคืน ปิดด้วยพระพรแห่งการยอมรับ

❀ โปรดให้ความรู้เกี่ยวกับพระองค์ เป็นแสงเงินแสงทองของวันพรุ่งนี้เสมอ

สิ่งใดที่ห่วงหาอาทร ข้าพเจ้าคงเอาติดตัวไม่ไหวแล้ว

❀ สิ่งใดที่ยังค้างคาอยู่ ข้าพเจ้ารู้ว่า ควรมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

❀ สิ่งใดที่ยังใช้โทษบาปไม่หมด โปรดให้ข้าพเจ้าคิดออก

❀ สิ่งใดที่หล่อเลี้ยงความโลภของข้าพเจ้า ขอพระองค์ยึดคืนให้หมด

❀ จะมีประโยชน์อะไร หากมีคนมาสวดมาก ๆ แต่ในความเป็นจริงต้องตกนรก

❀ จะมีประโยชน์อะไรกับความภาคภูมิใจทั้งหลาย ถ้าไม่ได้เป็นที่พอพระทัย

❀ จะมีประโยชน์อะไร ถ้าได้ทุกอย่าง แต่ต้องเสียวิญญาณไป

พระเจ้าข้า เมื่อใกล้หมดหน้าที่ในโลก โปรดให้ข้าพเจ้ามีปรีชาญาณคิดได้ เมื่อถึงวาระอันสำคัญ โปรดอย่าลืมข้าพเจ้าด้วยเทอญ อาแมน

ขอฝากบทสวดอันล้ำค่าของพวกเรา ผู้สูงอายุทุกท่าน

แล้วพวกเราทุกคนจะอยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในวันนั้นมาถึง

___________________________

Saints Philip and James, apostles – Feast

3 May 2017

Saints of the day

Saints Philip and James,

Apostles –

Feast

SAINTS OF THE DAY

___________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

น.โยเซฟ กรรมกร

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา ยวง เต่งตระกูล (ครบ 7 ปี), ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, โทมัส สละ-โรซาลีอา สาหร่าย-เปโตร สมัย-ยวงบัปติสตา สุมน ชินะผา, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอามักดาเลนา เพ็ญโฉม ชุมพล, ยอแซฟ จันทา ภูพวก, มารีอามักดาเลนา วิระวัลย์ ดวงรัตน์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, มารีอาอังเลยา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อาทานาส พระสังฆราชและนักปราชญ์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา รุ่งนภา โสภาษิต, อันนา ขาว จิตต์ชอบค้า, ยวงบัปติสตา สำเนียง-มารีอา วิไล ไกรประสิทธิ์, โรซา ละเอียด ชุณหสุวรรณ, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยากอบ สนธนันท์ ป้องศรี (โมทนาคุณพระเยซูเจ้ารักษาคนตาบอด)

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา พร้อม เหวียง, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, ลูซีอา วิภาวี ไทยประเสริฐ, เซอร์เบเนดิกตา อุดม ทองสุข,เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ฟิลิป และ น.ยากอบ อัครสาวก

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, หลุยส์ซา พวงทอง วิชชาธน, ดอมินิก ประเสริฐ เลิศไกร, เปาโล ดำรง-ลูกา นพรัตน์ ธาราฉัตร, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา บัวศรี บุญเจือ (โมทนาคุณพระเยซูเจ้ารักษาคนตาบอด), เปาโล รตะพงศ์ อาวะจินดา

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก พารา เหวียง, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ,เปโตร วารี ไทยประเสริฐ, เปาโล ถนอม สอนขวัญ, ฟรังซิสโก สง่า-มารีอา ลิ้นจี่ ผิวเกลี้ยง, ยอแซฟ สำเริง ศรีวิไล, ยอแซฟ ธนาชัย (ประเสริฐ) เสนาจักร์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, นายไฉ่สือ แซ่ก้วย, มารีอา เทือง-เปโตร ลาง เลิศไกร, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, อันนา อุไร กริชไพฑูรย์, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา บัวศรี บุญเจือ (โมทนาคุณพระเยซูเจ้ารักษาคนตาบอด)

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เซซีลีอา สมใจ ชมไพศาล, ยอแซฟ สวัสดิ์-อากาทา มาลี-ลอเรนซ์ วสิงห์-โรซา บัวแก้ว, มารีอา เล็ก ไทยประเสริฐ, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, เปาโล เสริม ทองเหวียง, ซุ่นลิป แซ่ล้อ, ซุ่นนี้ แซ่ล้อ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, กาทารีนา ส้มแป้น เจียจวบศิลป์, มารีอา องุ่น ฤกษ์โสภี, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อันนา ฮ่อม่วย แซ่เจ็ง, เทเรซา วรรณา แซ่อึ้ง, มารีอาอังตัวแนต ลำดวน วรรณพงษ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ น่ำแช-อันนา สอาด เจนผาสุก, มารีอา พัชลี กิตติรณกรกุล, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, โทมัส ชนินทร์ เสาวพรรณ, มารีอา เซี๊ยะกิม แซ่ชือ, มารีอา เสียมลั้ง แซ่ชือ, เทเรซา สนิทพันธ์ ชมไพศาล, น.ส.เพ็ญทิพา พัววรานุเคราะห์, พ.อ.พิเศษ อนุกูล-นางนงเยาว์ สินธุเดชะ, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, นางสุชา เดชารักษ์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, ยออากิม ปุ๋ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มัทเธว ถมยา-เอลิซาเบธ ตลับ โรจน์สุธี, เบเนดิก ดำรงค์ ตรีมรรคา, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 7

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ ครอบครัว ณรงค์ฤทธิ์ ลักษมีวรานนท์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปโตร คำ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, ครอบครัว พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล กุศล-ยอแซฟ วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, อันตน ผุ่ง-มารีอา ฮ๊าก ไชยเผือก, ยออากิม ประเสริฐ-มารีอา ละมูล สุขชัย, เปโตร ประสาท, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว ทรัพย์ธนมั่น, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์,อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม และครอบครัว, ครอบครัว ยิ้มเจริญ, ฟรังซีสโก จีระเดช วัฒนโยธิน,มารีอา อริสรา ศักดิ์สินสิริพัฒน์, นายภูวเดช ธนาดลพิจิต, ยอแซฟ ภัทรกร แสงหาญ, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, นาวาโท ณัฐพล ปลานิล, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, ครอบครัว รวมสำราญ, ครอบครัว วรขจิต, ครอบครัว มาตุกุล, มารีอา พยุง จันทรกานต์, ครอบครัว เปโตร จตุฤทธิ์ จันทรกานต์, มารีอา วิภาดา-มารีแอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, น.ส.ธิดา เจริญสุขใจ, คุณแม่ อารีย์ บรมวิทย์, คุณป้าละเอียด แถมจำเริญ, ครอบครัว มารีอา อรุณี เลื่อนประไพ, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, เปาโล เสกสรรค์ ถ้ำกลาง, ครอบครัว นายกฤษณะ คั่ยพันวาน์, ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม, ครอบครัว บวรวิภาต, โมทนาคุณพระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, มารีอา แปลก ป้อมสวัสดิ์, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มาร์ธา เหล่ย-เปโตร ควาน, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ยอแซฟ มงคล เจียจวบศิลป์, มารีอามักดาเลนา สถาน สังขรัตน์, เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, โรซา สนั่น-นายตุ่น จิตต์เจริญ, ฟรังซิสโก เฉลิมพล บุญมา และญาติ, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, กาทารีนา สมรักษ์-อันนา ผกากรอง สายพร, นิโคลัส พาริษฐ์ จันทรกานต์, คุณพ่อ บริบูรณ์ จันทรกานต์, ญาติมิตรผู้ล่วงลับ, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, เปาโล ธีระ ปัญจทรัพย์, ญาติพี่น้องทุกคนในครอบครัว, โทมา สนิท ปลื้มอารมย์, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, ตระกูล สกุลทอง, เปโตร อนุช กัณหะเสน, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร ปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ มงคล-มารีอา มลิ สุขวัฒน์, พ่อแม่ปู่ย่าพี่น้องของนางสุภา เจียมสินดี, ยวงบัปติสตา จเร พิทยากร, ยวงบัปติสตา วันชัย ธาราฉัตร, ยอแซฟ กวง เชาวนะ, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, แคทเธอลีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ฟรังซิสโก ธงชัย ชีรานนท์, คริสตินา พยุง-มารีอา เทเรซา วันดี แก้วมงคล, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, อันเดร ขันทอง มีขันทอง, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ชลิต แซ่แต้, ยอแซฟ มกจิว แซ่แต้, ยอแซฟชัยรัตน์ แซ่แต้, ฟรังซิสโก วิชิต วงศ์สิทธิ์, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, โทมัส สำเภา-มารีอา แฉล้ม-คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, วิญญาณในไฟชำระ

Monday of the Third week of Easter

1 May 2017

Saint of the day

St. Joseph the Worker

SAINTS OF THE DAY

ขอบคุณที่ติดตาม

__________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

APRIL, 2017 ภาพต่างๆของพระสงฆ์ ในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพ ฯ

ภาพต่างๆของพระสงฆ์ ในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพ ฯ

2017

Displaying 1492783036444.jpg

Displaying 1492783038559.jpg

Displaying 1492783041568.jpg

Displaying 1492783044536.jpg

สถานที่ บ้านผู้หว่าน

ขอขอบคุณผู้ที่ส่งภาพมาให้

############################

MAY 2017, ANNUAL PRIEST TRANSFER IN BANGKOK การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์ 2017

ANNUAL PRIEST TRANSFER IN BANGKOK

MAY 2017 การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์