สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

ST. FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH IN BANGKOK, THAILAND. PLEASED TO WELCOME YOU WITH LOVE. ### LOVE ONE ANOTHER ### : John 13: 34-35.

SAINT FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH, BANGKOK, THAILAND วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน บ้านพักพระสงฆ์/สำนักงาน ๙๔ ถนนสามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กทม ๑๐๓๐๐ Tel. 02 243 0060 โทรสาร ๐๒ ๖๖๙ ๗๔๔๑ มิสซา ประจำวัน ๖.๐๐ น.และ ๑๙.๐๐ น วันเสาร์ เพื่อวันอาทิตย์ ๑๙.๐๐ น วันอาทิตย์ ๖.๓๐ ๘.๓๐ ๑๐.๐๐ น และ ๑๖.๐๐ น รับศีลอภัยบาป ก่อนมิสซา @@@@@@@@@@@@@@ Mass schedule: Monday – Friday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Saturday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Sunday 6:30 a.m. 8:30 a.m. 10:00 a.m. 16:00 p.m. The Sacrament of Reconciliation is available during the mass on Saturday 19:00 p.m. & Sunday. The confessionals on the outside of the main church, an aircon private box for confession with screened – separated. ########################################################### ########################################################### How Should We Prepare for Communion in the Home? What preparations should be made when a family member is homebound and holy Communion is brought to the home? What should be done about the room and surroundings? Start with the most important thing: creating an atmosphere conducive to prayer and reverence. Sometime before you expect the priest or eucharistic minister to come, turn off the TV and radio. Give the sick person time to pray and prepare for reception of Communion. Those who care for the sick may want to pray with them. The caregivers are allowed to receive Communion with the sick under the usual norms for Communion. When Communion is to be brought to the home, the ritual Pastoral Care of the Sick directs that those with the sick prepare a table covered with a linen cloth as the place where the minister will put the Eucharist until the time of Communion itself. There should be lighted candles on the table and, where customary, a vessel of holy water. I would add that it is wise also to put a spoon and glass of drinking water on the table, in case the sick person has difficulty swallowing the host. If the sick person is well enough to assist, he or she is encouraged to join with the caregivers in choosing some of the prayers and readings for the Liturgy of the Word. It is appropriate for one of the caregivers to meet the minister at the door of the home and lead the minister to the sickroom. Should the sick person want to go to Confession, the caregivers should withdraw until the Sacrament of Reconciliation has been completed. Then the caregivers and family members present should join in the Liturgy of the Word, making the proper responses to the prayers and readings. And it would be good afterward to give the sick person a bit of time to make a thanksgiving. From: St. Anthony Messenger Press ########################################################### ########################################################### November 2017 - Overview for the Month::::The month of November is dedicated to the Souls in Purgatory, whose feast is celebrated on November 2. The entire month of November falls during the liturgical season known as Ordinary Time and is represented by the liturgical color green. @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ The Holy Father's Intentions for the Month of November 2017 ::: The Holy Father's Intentions for the Month of November 2017 @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################# Feasts for November 2017 ::::::::::::The feasts on the General Roman Calendar celebrated during the month of November are: 1. All Saints, Solemnity 2. All Souls, Feast 3. Martin de Porres, Opt. Mem. 4. Charles Borromeo, Memorial 5. Thirty-First Sunday in Ordinary Time, Sunday 9. Lateran Basilica, Feast 10. Leo the Great, Memorial 11. Martin of Tours; Veterans Day (USA), Memorial 12. Thirty-Second Sunday in Ordinary Time, Sunday 13. Frances Xavier Cabrini, Memorial 15. Albert the Great, Opt. Mem. 16. Margaret of Scotland; Gertrude, Opt. Mem. 17. Elizabeth of Hungary, Memorial 18. Churches of Peter and Paul; Rose Philippine Duchesne (USA), Opt. Mem. 19. Thirty-Third Sunday in Ordinary Time, Sunday 21. Presentation of Mary, Memorial 22. Cecilia, Memorial 23. Clement I; Columban; Bl. Miguel Agustín Pro (USA); Thanksgiving Day, Opt. Mem. 24. Andrew Dung-Lac and Companions, Memorial 25. Catherine of Alexandria, Opt. Mem. 26. Our Lord Jesus Christ, King of the Universe , Solemnity 30. Andrew, Feast @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################# Focus of the Liturgy , November 2017 :::::::::::The Gospel readings for the Sundays in November 2017, are taken from St. Matthew and are from Year A, Cycle 1. November 5th - 31st Sunday in Ordinary Time Jesus says that "Whoever exalts himself will be humbled." November 12th - 32nd Sunday in Ordinary Time This Gospel relates the parable of the wise and foolish virgins. November 19th - 33rd Sunday in Ordinary Time This Gospel recounts the parable of the talents. November 26th - Solemnity of Christ the King Jesus says "Amen, I say to you, whatever you did for one of the least brothers of mine, you did for me." :::::::::: @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################# Highlights of the Month November 2017 :::::::::::During November, as in all of Ordinary Time (Time After Pentecost), the Liturgy signifies and expresses the regenerated life from the coming of the Holy Spirit, which is to be spent on the model of Christ's Life and under the direction of His Spirit. As we come to the end of the Church year we are asked to consider the end times, our own as well as the world's. The culmination of the liturgical year is the Feast of Christ the King. "This feast asserts the supreme authority of Christ over human beings and their institutions.... Beyond it we see Advent dawning with its perspecitive of the Lord's coming in glory."— The Liturgy and Time, A.G. Mortimort This month the main feasts are the Solemnity of All Saints (November 1), All Souls (November 2), St. Martin de Porres (November 3), St. Charles Borromeo, (November 4), Lateran Basilica (November 9), St. Leo the Great (November 10), St. Martin of Tours, (November 11),St. Frances Xavier Cabrini (November 13), St. Albert the Great (November 15), Sts. Margaret of Scotland and Gertrude (November 16), St. Elizabeth of Hungary (November 17), Presentation of Mary (November 21), St. Cecilia (November 22), Sts. Clement I and St. Columban (November 23), St. Andrew Dung-Lac and Companions (November 24), St. Catherine of Alexandria (November 25), the Solemnity of Christ the King (November 26) and St. Andrew (November 30). The feast of St. Josaphat (November 12) is superseded by the Sunday Liturgy. :::::::::: @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################### Thanksgiving November 2017 ::::::: The national holiday (USA) of Thanksgiving also falls on the last Thursday of November. There is a special liturgy which may be used on this day. The tradition of eating goose as part of the Martin's Day celebration was kept in Holland even after the Reformation. It was there that the Pilgrims who sailed to the New World in 1620 became familiar with this ancient harvest festival. When, after one year in America, they decided to celebrate a three days' thanksgiving in the autumn of 1621, they went in search of geese for their feast. We know that they also had deer (a present from the Indians), lobsters, oysters, and fish. But Edward Winslow, in his account of the feast, only mentions that "Governor Bradford sent four men on fowling that so we might after a more special manner rejoice together, after we had gathered the fruit of our labours." They actually did find some wild geese, and a number of wild turkeys and ducks as well. The Pilgrim Fathers, therefore, in serving wild turkeys with the geese, inaugurated one of the most cherished American traditions: the turkey dinner on Thanksgiving Day. They also drank, according to the ancient European tradition, the first wine of their wild-grape harvest. Pumpkin pie and cranberries were not part of the first Thanksgiving dinner in America, but were introduced many years afterward. The second Thanksgiving Day in the New World was held by the Pilgrims two years later, on July 30, 1623. It was formally proclaimed by the governor as a day of prayer to thank God for their deliverance from drought and starvation, and for the safe arrival from Holland of the ship Anne. In 1665 Connecticut proclaimed a solemn day of thanksgiving to be kept annually on the last Wednesday in October. Other New England colonies held occasional and local Thanksgivings at various times. In 1789 the federal Congress authorized and requested President George Washington to proclaim a day of thanksgiving for the whole nation. Washington did this in a message setting aside November 26, 1789 as National Thanksgiving Day. After 1789 the celebration reverted to local and regional observance for almost a hundred years. There grew, however, a strong desire among the majority of the people for a national Thanksgiving Day that would unite all Americans in a festival of gratitude and public acknowledgment for all the blessings God had conferred upon the nation. It was not until October 3, 1863, that this was accomplished, when President Abraham Lincoln issued, in the midst of the Civil War, a Thanksgiving Proclamation. In it the last Thursday of November was set apart for that purpose and made a national holiday. Since then, every president has followed Lincoln's example, and annually proclaims as a "Day of Thanksgiving" the fourth Thursday in November. Only President Franklin D. Roosevelt changed the date, in 1939, from the fourth to the third Thursday of November (to extend the time of Christmas sales). This caused so much consternation and protest that in 1941 the traditional date was restored." :::::::::::::::::::::::::: Exerpted from the Handbook of Christian Feasts and Customs, Francis X. Weiser@@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################### Here are the Catholic Ten Commandments: I am the LORD your God. You shall worship the Lord your God and Him only shall you serve. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Remember to keep holy the Sabbath day. Honor your father and your mother. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor’s wife. You shall not covet your neighbor’s goods. #### From: beginningCatholic ##############################################################

Latest

19 November 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 47 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 47 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

__________________________________________

“For to everyone who has, more will be given and he will grow rich;

but from the one who has not, even what he has will be taken away.”

มีเรื่องเล่าว่า กษัตริย์องค์หนึ่งมีโอรส 3 องค์ แต่ละองค์มีความสามารถแตกต่างกัน องค์แรกมีความสามารถในการปลูกไม้ผล องค์ที่สองมีความสามารถในการเลี้ยงแกะ และองค์สุดท้ายมีความสามารถในการเล่นไวโอลิน วันหนึ่งกษัตริย์มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปแดนไกล จึงมอบหมายให้โอรสทั้งสามดูแลประชาชนให้อยู่ดีมีสุขในระหว่างที่พระองค์ไม่อยู่

ในช่วงแรกทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ปัญหาเริ่มเกิดขึ้นเมื่อฤดูหนาวที่แสนโหดร้ายมาเยือนและกินเวลายาวนานกว่าทุกปี ทำให้ประชาชนขาดแคลนฟืนที่จะใช้ในเตาผิงเพื่อให้ความอบอุ่นแก่บ้านและสมาชิกในครอบครัว โอรสองค์แรกมองเห็นความเดือดร้อนของประชาชน จึงอนุญาตให้พวกเขาตัดต้นไม้ผลในสวนหลวงเพื่อทำเป็นเชื้อเพลิง ปัญหายังไม่หมดแค่นั้น พวกเขาเริ่มขาดแคลนอาหาร โอรสองค์ที่สองจึงอนุญาตให้พวกเขาฆ่าแกะของพระองค์เป็นอาหารประทังความหิว

ประชาชนมีฟืนให้ความอบอุ่นและอาหารบรรเทาความหิวได้ก็จริง แต่สภาพจิตใจเริ่มแย่ลง พวกเขาจึงไปหาโอรสองค์ที่สามให้บรรเลงดนตรี เพื่อช่วยผ่อนคลายสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ของพวกเขาให้ดีขึ้น แต่ได้รับการปฏิเสธอย่างไม่ใยดี พวกเขาจึงอพยพไปอยู่ที่อื่น เมื่อกษัตริย์กลับมาทรงเศร้าพระทัยที่เห็นประชาชนจำนวนมากในปกครองหนีไปอยู่ที่อื่น จึงเรียกโอรสทั้งสามมาสอบถามความจริง

หลังทราบความจริงกษัตริย์ทรงชื่นชมในสิ่งที่โอรสองค์แรกและองค์ที่สองกระทำ ส่วนโอรสองค์สุดท้ายให้เหตุผลที่ปฏิเสธการเล่นดนตรีให้ประชาชนฟังเพราะไม่มีกษัตริย์อยู่ร่วมฟังด้วย กษัตริย์จึงรับสั่งให้เล่นดนตรีให้พระองค์ฟังเดี๋ยวนั้นเพราะทรงเศร้าพระทัยมาก โอรสองค์สุดท้ายจึงหยิบไวโอลินขึ้นมา แต่อนิจจา นิ้วของพระองค์แข็งกระด้าง ขยับเขยื้อนไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกเล่นเป็นเวลานาน กษัตริย์จึงตรัสว่า “ลูกควรเล่นดนตรีขับกล่อมประชาชนที่กำลังทุกข์โศกแต่กลับปฏิเสธ สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความผิดของลูก และตอนนี้ก็เล่นดนตรีไม่ได้อีก นี่คือการลงโทษที่ลูกได้รับ”

พระวรสารวันนี้เตือนเราให้เฝ้าระวังตลอดเวลา และทำให้เราทราบว่าเราจะต้องรักษาความเชื่อของเราและทำให้เกิดผล ทั้งในความคิด วาจาและกิจการ พระเยซูเจ้าทรงเล่าคำอุปมาเรื่องเงินตะลันท์ เพื่อเน้นถึงคำสอนเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์ และเราแต่ละคนจะต้องถูกพิพากษาตามการกระทำของเราในการใช้ความสามารถและพระพรต่างๆ ที่ได้รับจากพระเจ้า การเก็บซ่อนไว้คือการทำลายตนเอง แต่การใช้มันเพื่อบริการเพื่อนมนุษย์และปรนนิบัติพระเจ้า ทำให้ชีวิตของเราพบความหมายที่แท้จริง

คำอุปมาได้แสดงให้เห็นถึงเงินจำนวนมากที่คนใช้สามคนได้รับจากนาย เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในระหว่างที่นายไม่อยู่ คนแรกได้รับ 5 ตะลันต์ คนที่สอง 2 ตะลันต์ และคนที่สามได้รับ 1 ตะลันต์ เงิน 1 ตะลันต์มีมูลค่าเทียบเป็นเงินไทยเท่ากับ 2 หมื่นบาท นายมอบเงินให้แต่ละคนในจำนวนที่แตกต่างกันตามความสามารถของเขา สอดคล้องกับความเป็นจริงในโลกซึ่งเรามนุษย์มีความสามารถแตกต่างกัน แต่ความสามารถและพระพรต่างๆ เป็นการได้รับมาเปล่าๆ และมอบให้อยู่ในความดูแลของแต่ละคน

เมื่อนายกลับมาได้เรียกคนใช้ทั้งสามมาสอบถามว่าได้ใช้ประโยชน์จากเงินที่มอบให้อย่างไร สองคนแรกได้ทำประโยชน์และได้กำไรอีกเท่าตัวจากเงินที่ได้รับ ซึ่งทำให้นายพึงพอใจมาก ไม่ใช่ในจำนวนเงินที่เพิ่มมากขึ้น แต่ในวิธีการบริหารจัดการเงินจำนวนดังกล่าว เพราะพวกเขาได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อเงินที่ได้รับ นายจึงไว้ใจและมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ใหญ่กว่า เราแต่ละคนอาจมีความสามารถและได้รับพระพรที่แตกต่างกัน แต่เวลาที่เรามีเท่าเสมอกัน รวมถึงความมานะพยายามที่เราแต่ละคนมีเท่ากันได้

คนใช้คนที่สามที่ได้รับ 1 ตะลันต์กระทำในสิ่งที่ตรงข้าม เขานำเงินไปฝังดินไว้และคอยนายกลับมา เขาได้มอบเงินทั้งหมดคืนให้นายแบบไม่ขาดไม่เกิน คนใช้คนนี้เข้าใจดีถึงสิ่งที่นายคาดหวังจากเขา แต่ไม่กล้าเสี่ยงเพราะกลัวจะสูญเสียเงินทั้งหมด เงินที่นายให้จึงไม่ก่อประโยชน์อันใด ซ้ำร้ายนายได้ริบเงินจำนวนดังกล่าวและมอบแก่คนที่ได้รับมากที่สุด

พระวรสารวันนี้มุ่งความสนใจไปที่ท่าทีของคริสตชนต่อชีวิตในโลก ซึ่งรอคอยการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า คำอุปมาเรื่องเงินตะลันต์เตือนเราถึงความสามารถและพระที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรา บางคนอาจได้รับห้าตะลันต์ สองตะลันต์และหนึ่งตะลันต์ ให้เราได้ถามตัวเราเองว่าเราได้ใช้พระพรและความสามารถต่างๆ ที่เรามีในการรับใช้พระเจ้าและผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน การเก็บซ่อนไว้คือการทำลายตัวเอง แต่การใช้มันเพื่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ทำให้ชีวิตของเรามีความหมาย

คริสตชนหลายคนอาจคิดว่า เพียงแค่ไปวัดวันอาทิตย์ตามหน้าที่และไม่มีเรื่องกับใคร ก็เป็นคริสตชนที่ดี ไปสวรรค์ได้แล้ว เรื่องราวคนใช้ที่นำเงินตะลันต์ไปฝังดินไว้ เตือนเราว่าจะอยู่เฉยไม่ได้ เพราะนั่นไม่ใช่วิถีชีวิตคริสตชน เราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองและต่อพระพรต่างๆ ที่เราได้รับจากพระเจ้า โดยใช้อย่างชาญฉลาดและทำให้เกิดผล เพื่อพระเจ้าและผู้อื่น

 

                    คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_____________________________________________

“What do you want me to do for you?

He replied, “Lord, please let me see.”

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม ศกนี้

 1. พิธีล้างบาปเด็ก

    ขอเลื่อนไปวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม  ในมิสซารอบ 10.00 น.

 1. เชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ โดยการสวดภาวนา ขอมิสซา หรือทำกิจเมตตาต่าง ๆ เพื่ออุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่เป็นญาติพี่้น้อง คนรู้จัก และวิญญาณในไฟชำระ

 2. ตรีวารเตรียมจิตใจก่อนวันฉลองวัด (ครั้งที่ 3)

      วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน ศกนี้ เป็นตรีวารครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมจิตใจก่อนวันฉลองวัด

    โดย คุณพ่อ ธีระ กิจบำรุง   มิสซาเวลา 10.00 น.

 1. เชิญชวนพี่น้องทุกท่าน รวมพลังร่วมบริจาคปัจจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารในวัน

    ฉลองวัดของเรา (สภาภิบาลจะตั้งโต๊ะรับบริจาค ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ทุกรอบมิสซา)

____________________________________________

Jesus looked up and said to him, “Zacchaeus,

come down quickly, for today I must stay at your house.”

ประกาศ

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017

เวลา 10.00 น.

โดย คุณพ่อ ยอห์นมารี ชุมภา คูรัตน์ เป็นประธาน

( ของดมิสซารอบ 8.30 น. และ 16.00 น. )

____________________________________________

While people were listening to Jesus speak, he proceeded to tell a parable because he was near

Jerusalem and they thought that the Kingdom of God would appear there immediately.

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 3)

นายสิทธิรัตน์ สังข์มงคล

        บุตร                  นายบุญเสริม – นางอมรรัตน์ สังข์มงคล

        กับ                             มอนิกา แวววัชรา ศิริวงศ์

        บุตรี                  นายวิเชียร – อันนา วัฒนา ศิริวงศ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

___________________________

นายอมรเรศ ดุจศรีวัชร์

        บุตร                      นายนริศ – นางสุชาดา ดุจศรีวัชร์

        กับ                         เทเรซา รจรินทร์ ลีละวงศ์พานิช

        บุตรี           อันโตนิโอ ธีรกร – เทเรซา วนิดา ลีละวงศ์พานิช

พิธีแต่งงานที่วัดพระกุมารเยซู (กม.8 ถนนบางนา-ตราด)

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

_____________________________

เปโตร วรวุธ นครินทราคุปต์

        บุตร              นายวีระศักดิ์ – มารีอา อัมพร นครินทราคุปต์

        กับ                         นางสาว ณัฐกานต์ รัตนพุทธวุฒิ

        บุตรี     นายชัยธัช รัตนพุทธวุฒิ – นางสาว อรพิน กอพงษ์พานิช

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.2017  เวลา 11.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางกรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 

___________________________________________

As Jesus drew near Jerusalem, he saw the city and wept over it, saying,

“If this day you only knew what makes for peace–but now it is hidden from your eyes.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  (อย่าลืมนำสารวัดกลับบ้านนะพี่น้อง)

    โดยทางศีลล้างบาป คริสตชนแต่ละคน ไม่ว่าจะมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความเชื่อในระดับใดก็ตาม จำเป็นที่จะต้องได้รับการอภิบาลช่วยเหลือ ให้เจริญชีวิตตามวิถีทางหลัก ที่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยต้องการให้พวกเราคริสตชนประคับประคองและฟื้นฟูชีวิต ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิถีปฏิบัติในการรับฟังพระวาจา การร่วมพิธีกรรม รับศีลมหาสนิท และศีลศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉลองวันพระเจ้า อันเป็นบ่อเกิดและจุดสูงสุดของชีวิตคริสตชน ทั้งในมิติส่วนบุคคลและส่วนรวม

 แนวคิดเรื่อง                 ครอบครัวตัวอย่าง         ที่รู้จักฟื้นฟูชีวิต

     คุณแม่คะ พรุ่งนี้วันอาทิตย์ พวกเราจะไปวัดรอบกี่โมงคะแม่ แปดโมงครึ่งค่ะลูก แล้วพ่อกับลูกเตรียมเสื้อผ้าแล้วหรือยังล่ะ ไม่ต้องห่วงครับ ผมนะแต่งตัวสุภาพเสมอ เพราะจะไปวัด แม่คะชุดของลูกสวยหรือยัง แต่พ่อว่ากระโปรงสั้นไปนะลูก โอเคค่ะพ่อลูกไปเปลี่ยนก็ได้ ดีมากลูกแม่ แล้วแม่ล่ะใส่ชุดไหน นี่ไงพ่อ เออก็สวยดีนะแม่ ลูกว่าเสื้อของคุณแม่บางไปหน่อยค่ะ เอาตัวนี้ดีกว่านะคะแม่ ตกลงลูก พ่อภูมิใจมากที่ครอบครัวของเราไม่โกรธกัน รับฟังคำแนะนำพร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องเสมอ

     เช้าวันอาทิตย์   กริ๊ง กริ๊ง ตื่นได้แล้ว แม่-ลูก เราต้องรีบไปถึงวัดก่อนแปดโมงครึ่งนะ ไปวัดต้องไปให้ทันใช่ไหมคะคุณพ่อ ถูกต้องลูก ขณะนั่งร่วมพิธีมิสซาในวัด ครอบครัวนี้ได้เห็นคนที่มาวัดหลายคนนั่งเล่นมือถือ บางคนอ่านสารวัด บางคนอ่านอุดมสาร บางคนนั่งคุยกันเสียงดัง หลายคนมาวัดไม่ทัน และหลายคนไม่รับศีล เดินออกจากวัดไปเสียงั้น บางคนรับศีลแล้วออกจากวัดไปเลย ผู้หญิงบางคนใส่กระโปรงสั้นมาก ๆ

    เมื่อวัดเลิก ครอบครัวพ่อ-แม่-ลูก เดินออกมาจากวัดอย่างเงียบ ๆ

    คุณพ่อ คุณแม่ ลูกอยากไปหาพระโตค่ะ ลูกมีอะไรในใจจะไปเล่าให้พระเยซูฟังค่ะ บอกพ่อแม่ได้ไหมลูก คือลูกจะไปบอกพระเยซูว่า ลูกสงสารพระองค์มาก วันนี้ลูกเห็นหลาย ๆ คนตอนอยู่ในวัดตกอยู่ในบาป ตกเป็นทาสโลกีย์นิยม ลูกจะไปขอให้พระเยซูช่วยรักษาคนหัวใจบอดเหล่านั้นค่ะพ่อ ลูกเป็นห่วงพวกเขาจริง ๆ คุณพ่อกับคุณแม่ช่วยกันสวดวอนขอร่วมกับลูกด้วยนะคะ ได้ซิลูกรัก อย่าเป็นทุกข์ใจไปเลยลูกพ่อ วันนี้พระเยซูให้เราทำงาน วันพรุ่งนี้พระองค์จะช่วยเราทำงานนะลูก ค่ะคุณพ่อ ลูกจะจดจำไว้ค่ะ

 

____________________________________________

“It is written, ‘My house shall be a house of prayer,

but you have made it a den of thieves.’”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ฟรังซิสโก ยิ้ม โชติพงศ์, มัทเธว จเร โชติพงศ์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจีย แซ่โจว, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ฟรังซิสโก มารีโอ ช.ชาย มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ปัญญา จันทร์ทรงกลด, เปโตร วารี ไทยประเสริฐ, ยวงบัปติสตา นพศักดิ์ นพประไพ, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 21

19.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารีถวายองค์ในพระวิหาร

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา แพรวาม์ กรีกุล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง(ครบ 12 ปี), อัมโบรซีโอ ปรีชา ทรงสัตย์, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง(ครบ 12 ปี), มารีอา จิตรลดา ปรีชาวุฒิ, มารีอา เล็ก ไทยประเสริฐ, ด.ญ.พนิดา แซ่ย่าง, ด.ญ.มารีย์ดา ยั่งยืนศรีสุข, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________________________

“Teacher, you have answered well.”

พุธที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เซซีลีอา พรหมจารีและมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, เทเรซา ละออง ทรงสัตย์, ฟรังซีสโก ทวีศักดิ์ ทรงสัตย์, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, อากาทา ไพเราะ มณีสิน,มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันเกิด ฟรังซิสโก นพพร อาภามงคล และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, นายยู้-นางบุญช่วย-นายสมยศ-นายสมปอง-น.ส.สมใจ-ด.ช.เฉลิมพงษ์ มีโรจน์วงศ์,เอากุสติน สมรัก อุทัยธรรม, พ.ท.หรั่ง ดิษฐสัตย์ธรรม, มารีอามักดาเลนา วิระวัลย์ ดวงรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

น.เคลเมนต์ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี

น.โคลัมบัน เจ้าอธิการ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ลูกา วิชัย รุ่งจตุรงค์

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เพียงเดือน กระทอง, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, ยอแซฟ สกุล ทรงสัตย์, มารีอา บุญชู โชติพงศ์, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครบรอบวันเกิด ลูกา วิชัย รุ่งจตุรงค์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มารีอา เยาวพา สัวบุตร, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, ยอห์น สุชา ธาราวร,ลูซีอา วิภาวี ไทยประเสริฐ, มารีอา ล่วงเซ็ก แซ่อุน, คุณเมษยา คงศรี, ยอแซฟ รักศักดิ์ ศักดิ์สมวาศ (ครบ 100 วัน), วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารี หลุยส์ วิมล นิติรักษ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, คุณพ่อธงไชย เทพทอง, มารีอา โรซา สมใจ กิจเจริญ, มารีอา มาลี พึ่งจิตต์ (ครบรอบ 11 ปี), ยอแซฟ สี-เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม, โรซา ละม่อม-อันตน เกษม ยอแซฟ, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

___________________________________________________

Tuesday of the Thirty-third week in Ordinary Time

21 November 2017

Presentation of the Blessed Virgin Mary

เสาร์ที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

น.กาทารีนา แห่งอเล็กซานเดรีย พรหมจารีและมรณสักขี

สุขสำราญ เพื่อสุขภาพ ยวงบัปติสตา เกษม-มารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ, ครอบครัว แบร์นาแด๊ต รังษี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว ชนวัฒน์, วันเกิด ด.ญ.ปุณรดา บุตะศิริลัย, ครอบครัว แบร์นาแด๊ต รังษี, วันเกิด มารีอามักดาเลนา สายใจ ค่อยประเสริฐ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา สุขใจ-นายสมศักดิ์ งามศิริจิตต์, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, ยาโกเบ ซิกส์ ทรงสัตย์, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 26

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล (วันกระแสเรียก)

สุขสำราญ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ลำไย มาลีวงศ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว คุณมานพ เจนผาสุก, ครอบครัว ญะวงษา, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ครอบครัว เลี้ยงเชวงวงศ์, ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ, ครอบครัว นวลงาม-ครอบครัว ทองเจริญ, อันตน ชุติพล กิจเจริญ, ครอบครัว มารีอา ศรินพร ชิตวรากร, ทุกคนในบริษัท ฟูเอลเซลล์ไทย จำกัด และครอบครัว, มารีอา วันเพ็ญ ศาลิคุปต, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว คลอใจ พิศมัย เลาหศิริ, ครอบครัว คุณอดุลย์-ปัทมา สังขรัตน์, นาวาโท ณัฐพล ปราณิน-น.ส.ธิดา เจริญสุขใจ, ครอบครัว เพ็ญสุต, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, เทเรซา พิมพ์ใจ สัจจะวัชรสิทธิ์, เทเรซา เอื้อนทิพย์ วัชรมัย, เปโตร สิงห์แก้ว หอมประทุม, ครอบครัว รวมสำราญ, ครอบครัว เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว ศรีประทุม, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว กายสุต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์,อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ บรรยง-มารีอา หลั่น ศรีประภา, นายฮกลิ้ม-นางม่วย แซ่ลิ้ม, มารีอา บุญชู โชติพงศ์ (ครบรอบ 2 ปี), เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, บรูโน สมเกียรติ์ ตั้งถาวร, เวโรนีกา เพ็ชร พรรณศิริ, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, เบเนดิกต์ สมชาย กีรตินวนันท์, ตระกูล สกุลทอง, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค-ฟรังซิส สมยศ, มารีอา ประทุม สังขรัตน์, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มารีอา ลัดดา เยาวสังข์, เปโตร เฉลิม เยาวสังข์, เปโตร ครรชิต เยาวสังข์, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, ฟรังซิสโก สุวงศ์ มโนมัธย์, เปาโล ห้อ-มารีอา ฉิด เห็นสว่าง, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร พรชัย ภาคีสวราช, วิญญาณพลมารีย์ผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ (พลมารีเปรสิเดียมมารีกุหลาบทิพย์), ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, ยวง แปะซง แซ่อุน, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, โจเซฟ หลวงวิจารณ์ สุขกรรม, โรซา ทรัพย์ ลุลิตานนท์, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, บอนีฟาส นิพนธ์-เทเรซาอาวีลา วนิดา จรัสศรี, ราฟาแอล เสียมหวุน แซ่ชือ, เปาโล ประเสริฐ มั่นวงศ์วิโรจน์, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, วิญญาณญาติพี่น้อง คนรู้จัก และผู้ไม่มีใครนึกถึง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, พลโท สมัย แววประเสริฐ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มารีอา อำไพ แซ่แต้, แม่ซ่อนกลิ่น สงวนทรัพย์, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, ฟาบีอาโน โอกิม-อันนา กิมเชียง ทรัพย์เย็น, มารีอา ลักขณา สันติพร, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง(581)

_____________________________________________

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน

ที่ติดตามครับ

___________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################
Advertisements

12 November 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 46 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 46 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

________________________________________

 

“The kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out

to meet the bridegroom. Five of them were foolish and five were wise.”

ปีที่ 51 ฉบับที่ 46 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

การแต่งงานถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของชาวยิวและสังคมยิว ตามธรรมเนียมยิวเมื่อใครคนหนึ่งจะแต่งงาน จะต้องปฏิบัติตามลำดับ 3 ขั้นตอนนี้

1)  การเจรจา โดยปกติเป็นเรื่องของบิดามารดาหรือแม่สื่อที่จะไปเจรจาพาที(สู่ขอ) เจ้าบ่าว-เจ้าสาวอาจไม่เคยเห็นกันมาก่อน ธรรมเนียมนี้ยังมีอยู่ในหมู่ชาวยิวจนถึงทุกวันนี้

2)  การหมั้นหมาย เมื่อคู่บ่าวสาวถึงวัยที่จะแต่งงานได้ จะมีการหมั้นหมายและการเลี้ยงฉลอง ซึ่งขั้นตอนนี้เกือบจะเป็นการแต่งงาน ที่ผูกมัดกันไว้ชนิดที่ไม่อาจขาดจากกันได้ หากฝ่ายชายตายไปตอนนี้ ฝ่ายหญิงจะกลายเป็นม่ายโดยปริยาย (แม่พระกับนักบุญยอแซฟ อยู่ในขั้นตอนนี้)

3) การสมรส จะจัดขึ้นหนึ่งปีหลังจากหมั้นหมาย โดยเจ้าบ่าวอาจเดินทางไปบ้านเจ้าสาวตอนตะวันตกดิน เพื่อรับตัวเจ้าสาวจากบิดา-มารดาและแห่แหนไปยังบ้านเจ้าบ่าวและเฉลิมฉลองตลอดสัปดาห์ ช่วงเวลานี้นับเป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยและมีความยินดีที่สุด ต่างมาร่วมพิธีและร่วมขบวนแห่ไปยังบ้านเจ้าบ่าว

มีคำกล่าวว่า “ทุกคนที่อายุตั้งแต่ 6 ขวบถึง 60 ปี จะเดินไปตามเสียงกลองพิธีแต่งงาน” แม้แต่รับบีจะหยุดการศึกษาที่ทุ่มเทมาตลอดไว้ชั่วคราว เพราะถือว่าพิธีแต่งงานเป็นพิธีที่มาจากพระเจ้า หลังพิธีแต่งงานจะมีการเลี้ยงฉลองอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ ในช่วงนี้บ่าว-สาวจะได้รับการปฏิบัติราวกับราชาและราชินี หญิงโง่ในพระวรสารพลาดโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความยินดีนี้เอง

อาทิตย์นี้ คำอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าในพระวรสารวันนี้ มีพื้นฐานมาจากธรรมเนียมการแต่งงานของชาวปาเลสไตน์ เพื่อสอนเราให้เตรียมพร้อมตลอดเวลาถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ มีเพียงนักบุญมัทธิวที่กล่าวถึงเรื่องนี้ โดยพูดถึงสาวพรหมจารีสิบคนที่กำลังคอยรับเจ้าบ่าว หญิงสาวสิบคนนี้คือคนที่ได้รับเชิญให้เป็นเพื่อนเจ้าสาวในการต้อนรับเจ้าบ่าวตามธรรมเนียม ปัญหาสำหรับพวกเธอคือไม่รู้เวลาที่แน่นอนว่าเจ้าบ่าวจะมาเวลาใด อาจมาถึงตอนกลางคืนจึงต้องเตรียมตะเกียงไว้จุดยามค่ำคืน

ตะเกียงที่ใช้กันในสมัยนั้นเป็นภาชนะเล็กๆ ใส่น้ำมันสำหรับจุดได้สองสามชั่วโมง ดังนั้น จึงต้องเตรียมขวดบรรจุน้ำมันไปด้วยเพื่อใช้เติมตะเกียงให้ลุกอยู่เสมอ ตรงนี้เองที่พระเยซูเจ้าทรงชี้ให้เห็นหญิงโง่ห้าคน ที่ถือตะเกียงไปแต่ไม่ได้เอาน้ำมันไปด้วย ขณะที่หญิงฉลาดห้าคนเตรียมน้ำมันใส่ขวดไปด้วย เนื่องจากเจ้าบ่าวชักช้าทุกคนจึงง่วงและหลับไป เมื่อเจ้าบ่าวมาถึง หญิงโง่ได้รู้ถึงความผิดพลาดของตนที่ไม่ได้เตรียมน้ำมันไปด้วย จึงได้ร้องขอน้ำมันจากหญิงฉลาดแต่มีไม่พอต้องไปซื้อหาที่ตลาด ทำให้พลาดโอกาสสำคัญในงานฉลองมงคลสมรส

คำอุปมานี้ต้องการเตือนกลุ่มคริสตชนในระยะเริ่มแรก ที่หวังว่าพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาในไม่ช้า มัทธิได้บอกผู้ฟังถึงความจริงที่ว่า การเสด็จมาครั้งที่สองอาจชักช้าและไม่เป็นไปตามที่ทุกคนคาดหมาย การตื่นเฝ้าและเตรียมพร้อมจึงเป็นสิ่งจำเป็น “เจ้าบ่าว” ได้แก่พระคริสตเจ้า “เจ้าสาว” หมายถึงพระศาสนจักร (วว 22:17) “หญิงสาวสิบคน” คือตัวแทนสมาชิกของพระศาสนจักร “ตะเกียง” ที่หญิงสาวเหล่านี้ถือคือความเชื่อที่คริสตชนแต่ละคนมี “น้ำมัน” คือกิจการดี ตะเกียงที่ไม่มีน้ำมันก็เหมือนความเชื่อที่ไม่มีกิจการ เป็นความเชื่อที่ตายแล้วและไร้ประโยชน์ (ยก 2:17)

เรากำลังเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของปีพิธีกรรม โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนที่เตือนเราให้ระลึกถึงผู้ตาย วาระสุดท้ายแห่งชีวิตของเราและของโลก เพื่อเราจะสามารถเตรียมตัวเผชิญวาระสุดท้ายไม่ใช่ด้วยความกลัวและวิตกทุกข์ร้อน แต่เลียนแบบอย่างหญิงฉลาดที่นำน้ำมันไปด้วย ด้วยการกระทำกิจการดีเพื่อทำให้ความเชื่อของเรามีชีวิต

เราจะต้องมีน้ำมันแห่งความรักในหัวใจเพื่อขับไล่ความมืดให้หมดสิ้นไปจากชีวิตของเรา เพื่อให้แสงสว่างของพระคริสตเจ้าฉายแสงรอบตัวเรา ด้วยการดำเนินชีวิตตามพระวรสารและเป็นพยานส่องสว่างโลก ให้เราได้วอนขอพระหรรษทานจากพระเจ้า เพื่อเราจะได้พร้อมที่จะต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราและฉายแสงแห่งความรักของพระองค์ให้ทุกคนได้เห็นในชีวิตประจำวัน

 

                    คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

 

____________________________________________

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน

        คุณประภา ชลหาญ                2,000        บาท

        อุทิศแด่ มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ        2,000        บาท

        คุณวนิดา ชมไพศาล                1,000        บาท

_______________________________

“Be on your guard! If your brother sins,

rebuke him; and if he repents, forgive him.”

ประชาสัมพันธ์

 1. เชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ โดยการสวดภาวนา ขอมิสซา หรือทำกิจเมตตาต่าง ๆ เพื่ออุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่เป็นญาติพี่้น้อง คนรู้จัก และวิญญาณในไฟชำระ

 2. ตรีวารเตรียมจิตใจก่อนวันฉลองวัด (ครั้งที่ 2)

  วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน ศกนี้ เป็นตรีวารครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมจิตใจก่อนวันฉลองวัด

    โดย คุณพ่อ วรวุธ สังขรัตน์   มิสซาเวลา 10.00 น.

 1. เชิญชวนพี่น้องทุกท่าน รวมพลังร่วมบริจาคปัจจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารในวัน

   ฉลองวัดของเรา (สภาภิบาลจะตั้งโต๊ะรับบริจาค ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ทุกรอบมิสซา)

____________________________________

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.2017

เวลา 10.00 น.

โดย คุณพ่อ ชุมภา คูรัตน์ เป็นประธาน

(หลังพิธีเชิญร่วมรับประทานอาหาร)

ก่อนวันฉลองมีเทศน์เตรียมจิตใจ ในวันอาทิตย์ มิสซารอบ 10.00 น.

    อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017        คุณพ่อ วรวุธ สังขรัตน์

    อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017        คุณพ่อ ธีระ กิจบำรุง

__________________________________________

“Who among you would say to your servant who has just come in from plowing or tending sheep

in the field, ‘Come here immediately and take your place at table’?

____________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    ก่อนวันฉลองวัดทุก ๆ ปี จะต้องมีการเตรียมจิตใจของพวกเราทุกคน โดยทางวัดได้จัดให้มีวจนพิธีกรรมพิธีตรีวาร 3 อาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ในปี 2017 นี้ และวันอาทิตย์นี้ก็เป็นวันตรีวารครั้งที่ 1 มิสซาเวลา 10.00 น. คุณพ่อ เปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีมิสซาฯ ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกท่าน เตรียมจิตเตรียมใจอย่างดี แก้บาป รับศีล ร่วมพิธีมิสซา ฟังเทศน์ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยนะคะพี่น้อง

    ในนามตัวแทนคุณพ่อทุกองค์ สภาภิบาล นักบวชชายหญิง คณะกิจกรรมของวัด และสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ทุกคน รู้สึกซาบซึ้งที่คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ตอบรับคำเชิญมาเป็นประธานพิธีมิสซาตรีวารในวันนี้

    ขอท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ องค์อุปถัมภ์วัดของพวกลูก วอนขอพระพรจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษ ให้คุ้มครองปกป้องดูแลคุณพ่อ เปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร สงฆ์หนุ่ม ไฟแรงองค์นี้ ให้คุณพ่อดำเนินชีวิตสงฆ์เดินตามรอยพระเยซูคริสตเจ้า ปฏิบัติภารกิจศาสนสัมพันธ์ คริสตสัมพันธ์ให้เจริญก้าวหน้าตลอดไปตราบนานเท่านานนะคะคุณพ่อ

______________________________

As Jesus was entering a village, ten lepers met him. They stood at a distance from him

and raised their voice, saying, “Jesus, Master! Have pity on us!”

ประชาสัมพันธ์จากสภาภิบาล

พี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่นอกหมู่บ้านสามเสน โปรดทราบ

    สภาภิบาลได้แจกหนังสือกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ให้กับคริสตชนในหมู่บ้านเสร็จสิ้นลงแล้ว

    บัดนี้ ขอพี่น้องที่มาร่วมพิธีมิสซาที่วัดสามเสนเป็นประจำ มาขอรับได้แล้วค่ะ (ที่โต๊ะบริจาคฉลองวัด) เป็นหนังสือที่ทุกบ้านควรมี

___________________________________________

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 2)

นายสิทธิรัตน์ สังข์มงคล

        บุตร                  นายบุญเสริม – นางอมรรัตน์ สังข์มงคล

        กับ                             มอนิกา แวววัชรา ศิริวงศ์

        บุตรี                  นายวิเชียร – อันนา วัฒนา ศิริวงศ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

___________________________

นายอมรเรศ ดุจศรีวัชร์

        บุตร                      นายนริศ – นางสุชาดา ดุจศรีวัชร์

        กับ                         เทเรซา รจรินทร์ ลีละวงศ์พานิช

        บุตรี           อันโตนิโอ ธีรกร – เทเรซา วนิดา ลีละวงศ์พานิช

พิธีแต่งงานที่วัดพระกุมารเยซู (กม.8 ถนนบางนา-ตราด)

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

___________________________

เปโตร วรวุธ นครินทราคุปต์

        บุตร              นายวีระศักดิ์ – มารีอา อัมพร นครินทราคุปต์

        กับ                         นางสาว ณัฐกานต์ รัตนพุทธวุฒิ

        บุตรี     นายชัยธัช รัตนพุทธวุฒิ – นางสาว อรพิน กอพงษ์พานิช

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.2017  เวลา 11.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางกรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

___________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

Asked by the Pharisees when the Kingdom of God would come, Jesus said in reply,

“The coming of the Kingdom of God cannot be observed,

จันทร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, โทมัส บุญส่ง, มารีอา จาด, เปโตร ตน-อันนา สงวน ทองสุก, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันเกิด เทเรซา สมศรี มังกรแก้ว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอา นปภัช เจนสุภาผล, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, ยอแซฟ รัตน์ มาลาวาลย์, อันเดร สละ โรจนะเสน, ฟรังซิสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์ (ครบรอบ 1 ปี), เอากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 14

19.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, มารีอา ธีรวรรณ, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ ชัยรัตน์ ภูผา, มารีอา เกสร ภูผา, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, ฟรังซิสโก ปราโมทย์ มาลาวาลย์, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณในไฟชำระ

 

_____________________________________________

“Whoever seeks to preserve his life will lose it,

but whoever loses it will save it.”

พุธที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

น.อัลเบิร์ต ผู้ยิ่งใหญ่ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา,อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ ธาตรี, ยอแซฟ รักศักดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, มารีอา ซึ้ง, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, มารีอา แสวง โสภาษิต, มารีอา โนรี-เวโรนิกา ประทวน แม็คอินไตย, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, นางทองใบ นาคะประเวศน์, นางอัมพร พงษ์วัฒนา, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

น.มาร์กาเร็ต แห่งสก็อตแลนด์

น.เยอร์ทรู๊ด พรหมจารี

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เพียงเดือน กระทอง, อันนา เจวียน พนมอุปถัมภ์, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อัลฟอลโซ นรินทร์ ตราชูกุล, สมถวิล เลิศลักษณ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา เฟือง หอมวิลัย, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เอลิซาเบธ แห่งฮังการี นักบวช

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา  ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร พิทยา พนมอุปถัมภ์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, โรซา ละม่อม-อันตน เกษม ยอแซฟ, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________________________

‘While it is true that I neither fear God nor respect any human being, because this widow keeps

bothering me I shall deliver a just decision for her lest she finally come and strike me.’”

เสาร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

วันครบรอบการถวายพระวิหารนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก

สุขสำราญ เพื่อสุขภาพ ยวงบัปติสตา เกษม-มารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ, ครอบครัว เปโตรมารี ทองหล่อ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ประเสริฐ ธาดาประสิทธิ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว ชนวัฒน์, ครอบครัว เปโตรมารี ทองหล่อ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา สุขใจ-นายสมศักดิ์ งามศิริจิตต์, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, ยอซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ (ครบรอบปี), อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 19

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา (วันสิทธิมนุษยชน)

สุขสำราญ ครอบครัว อักแนส ไฉน รอดงาม, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม,เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว คุณมานพ เจนผาสุก, ครอบครัว พึ่งผล, ครอบครัว ญะวงษา, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ครอบครัว เลี้ยงเชวงวงศ์, ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ, ครอบครัว เพ็ญสุต, ครอบครัว นวลงาม-ครอบครัว ทองเจริญ, ครอบครัว ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา สมัย รุจิรากร, เทเรซา สมจิตร และครอบครัว, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว เทเรซา สมปอง วลาพล และครอบครัวลูก ๆ ทุกคน, ครอบครัว สมศักดิ์-จิราพร สมบูรณ์เจริญชัย, ครอบครัว เจริญสำราญ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาติ-ยวง บอสโก ณัฐชัยยญ์ ปิติสันต์, ด.ช.ปนันท์-นายอำนวยวิทย์ ศิริกาญจน์, สมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดสามเสน (KBS.), ครอบครัว มาตุกุล, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร,ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปภัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์,อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, เบเนดิกโต ดำรงค์ ตรีมรรคา, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เปโตร สมทรง-อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, ตระกูล สกุลทอง, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, อันนา เลื่อน สุภาษิต, มารีอา นิภา ปิตกาญจนกุล และบรรพบุรุษทุกท่าน, ยอแซฟ อดิศักดิ์ ลิ้มสุธาโภชน์, เบเนดิกต์ สมชาย กีรตินวนันท์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล,ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, นายเซียะ แซ่เอ็ง, ยวงบัปติสตา อนุชิต ไตรภพ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ผู้ล่วงลับสกุล สังขรัตน์-มีขันทอง, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, นายจักรวาล กิตติสังวรา, มารีอา ลัดดา เยาวสังข์, เปโตร เฉลิม เยาวสังข์, เปโตร ครรชิต เยาวสังข์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สมเกียรติ แซ่โง้ว, สินธุ ล้อสีทอง, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, ฟรังซิสโก สุวงศ์ มโนมัธย์, วิญญาณพลมารีย์ผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ (เปรสิเดียมพระมารดาคริสตังทั้งหลาย), มารีอา เยาวพา สัวบุตร, เปาโล ห้อ-มารีอา ฉิด เห็นสว่าง, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, มารีอา ลักษณา เทพศิริ, เปโตรริยิส สมบัติ มากสินธุ์, เปโตร นพพล แก้วเชยชิด, เปโตร พรชัย ภาคีสวราช, โจเซฟ หลวงวิจารณ์ สุขกรรม, โรซา ทรัพย์ ลุลิตานนท์, มาเรีย น้อม-มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท (KBS.), ราฟาแอล เสียมหวุน แซ่ชือ, เปาโล ประเสริฐ มั่นวงศ์วิโรจน์, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เรอเนย์ สมนึก เตมียเสน,เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, พลโท สมัย แววประเสริฐ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มารีอา อำไพ แซ่แต้, แม่ซ่อนกลิ่น สงวนทรัพย์, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มารีอา ละม่อม ชมจินดา (ครบรอบ 29 ปี), เปาโล ร.ต.อ.ดวง ชมจินดา, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง(581)

_____________________________________

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน

ที่ติดตามครับ

___________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

5 November 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 45 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 45 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017

_________________________________________

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

Do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow

their example. For they preach but they do not practice.

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

อาทิตย์นี้พระศาสนจักรประกาศให้เป็นวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย เมื่อพูดถึง “นักบุญ” พี่น้องคงจะคิดถึงนักบุญที่พี่น้องรู้จัก  ในสมัยตอนเราเป็นเด็ก ยังไม่รู้ความ เราอาจจะเคยคิดว่า ชีวิตของนักบุญหลายองค์ที่ยิ่งใหญ่ ดำเนินชีวิตเป็นคนดี ไร้ที่ติ น่านับถือ และมีชีวิตที่สวยงามเสมอ บางคนก็เหมือนเป็นวีรบุรุษ มีชีวิตที่แตกต่างออกจากเรา ดังนั้น เมื่อพูดถึง “นักบุญ” แล้ว ใคร ๆ ก็ย่อมรู้สึกว่าท่านเป็น “คนดี” เป็นคนที่พระเจ้าทรงรักและพอพระทัย
    แต่ความจริงแล้ว กว่าเขาจะเป็น “นักบุญ” หรือเป็นคนดี นักบุญทุกองค์ได้ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งดีและร้าย เหมือนกับชีวิตของมนุษย์ธรรมดาเช่นเดียวกับเรา นักบุญหลาย ๆ คนเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อน ก่อนที่เขาจะพบพระเจ้า หลายคนทำกิจการที่ต่อต้าน ปฏิเสธและไม่เชื่อในคำสอนของพระเป็นเจ้า แต่เมื่อเขาได้พบกับพระเจ้าในชีวิตของเขาและได้สัมผัสกับความรักของพระองค์ นักบุญทั้งหลายนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลง ที่เราเรียกว่า “การกลับใจ” และใช้ชีวิตของตนเองให้เป็นชีวิตที่อุทิศแด่พระเจ้า เขาเปลี่ยนตัวเองให้เชื่อในพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความรักและเลียนแบบชีวิตพระเยซูเจ้า

ดังนั้น การสมโภชนักบุญทั้งหลายในวันนี้ ได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราคริสตชนหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

    ประการแรก เราถูกเรียกให้เป็นนักบุญ พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า การเป็นนักบุญไม่ใช่ด้วยกิจการพิเศษหรือพระพรเหนือธรรมชาติ แต่ด้วยการเจริญชีวิตที่เรียบง่ายในความเชื่อต่อพระเจ้า นั่นคือการฟังและติดตามพระองค์ โดยไม่ถอดใจแม้ในเวลาที่เราพบความยากลำบาก เราแต่ละคนได้รับการเรียกให้เจริญชีวิตในความรักของพระเจ้าและมุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ เหมือนบรรดานักบุญที่เป็นเครื่องหมายแห่งความดี ความรักและพระอาณาจักรของพระเจ้า

    ประการที่สอง เราต้องเลียนแบบนักบุญทั้งหลาย บรรดานักบุญคือผู้ที่ทำตามพระประสงค์และรักพระเจ้า พวกท่านเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้า เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่พวกท่านไม่ได้ต่างอะไรจากเรา แต่พวกท่านได้ซื่อสัตย์มั่นคงต่อพระเจ้าและนำผู้อื่นมาหาพระองค์ ดังนั้น นักบุญทั้งหลายจึงเป็นแบบอย่างสำหรับเรา เป็นผู้ช่วยเหลือและองค์อุปถัมภ์ ที่เราต้องเดินตาม เดินตามชีวิตของท่าน เพื่อสู่ชีวิตนิรันดร์

    ประการที่สาม เราต้องซึมซับจิตตารมย์ของบรรดานักบุญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรักของพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้อง เราแต่ละคนได้รับการเรียกให้เจริญชีวิตในความรักของพระเจ้า และทำให้ความรักของพระองค์ปรากฏในชีวิตประจำวันกับทุก ๆ คน ที่อยู่รอบข้างเรา ดังนั้น ความรักของพระเจ้าที่บรรดานักบุญได้เลียนแบบ เราในฐานะที่เป็นคริสตชนต้องนำความรักไปสู่ผู้อื่น

    เรื่องราวความดีงามของคริสตชนอีกมาก อาจเป็นที่รับรู้หรือไม่เป็นที่โด่งดัง แต่ผลงานที่เขาได้กระทำไว้ในขณะที่ดำเนินชีวิต ก็เป็นที่ประจักษ์แก่พระเจ้า ถึงแม้ชื่อของพวกเขาจะมิได้เป็นที่รู้จักของเรา แต่ชื่อของพวกเขาก็เป็นที่รับรู้และอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้า เราจึงถือว่าบุคคลเหล่านี้ก็เป็นนักบุญเหมือนกัน พระศาสนจักรจึงกำหนดวันฉลองพิเศษให้คริสตชนได้ระลึกถึงวีรกรรมและแบบอย่างชีวิตของพวกท่าน ดังนั้น ชีวิตนักบุญ แท้จริงแล้วมิได้ห่างไกลเกินที่คริสตชนทุกคนจะใฝ่ฝัน ขอให้เรามุ่งมั่นเจริญชีวิตคริสตชนตามบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ดีที่สุด ทำส่วนของเราอย่างซื่อสัตย์และเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ก็ตาม เพื่อว่าเราจะได้มีบุญได้ร่วมสุขกับพระเจ้าในพระอาณาจักรสวรรค์ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

                    คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

______________________________________________

“When you hold a lunch or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or

your wealthy neighbors, in case they may invite you back and you have repayment.

ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศงดมิสซา

     พระสงฆ์ไปเข้าเงียบ  วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน ศกนี้

      จึงของดมิสซา ค่ำวันพุธที่ 8 จนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 9 พฤศจิกายน ศกนี้ นอกนั้นมีตามปกติ

 1. เชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ โดยการสวดภาวนา ขอมิสซา หรือทำกิจเมตตาต่าง ๆ เพื่ออุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่เป็นญาติพี่้น้อง คนรู้จัก และวิญญาณในไฟชำระ

 2. ตรีวารเตรียมจิตใจก่อนวันฉลองวัด

  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน ศกนี้ เป็นตรีวารวันแรก เพื่อเตรียมจิตใจก่อนวันฉลองวัด

    โดย คุณพ่อ เปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร   มิสซาเวลา 10.00 น.

 1. เชิญชวนพี่น้องทุกท่าน รวมพลังร่วมบริจาคปัจจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารในวัน

   ฉลองวัดของเรา (สภาภิบาลจะตั้งโต๊ะรับบริจาค ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ทุกรอบมิสซา)

_______________________________________________

‘Go out to the highways and hedgerows and make people come in that my home may be filled.

For, I tell you, none of those men who were invited will taste my dinner.’”

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.2017

เวลา 10.00 น.

โดย คุณพ่อ ชุมภา คูรัตน์ เป็นประธาน

(หลังพิธีเชิญร่วมรับประทานอาหาร)

ก่อนวันฉลองมีเทศน์เตรียมจิตใจ ในวันอาทิตย์ มิสซารอบ 10.00 น.

    อาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017        คุณพ่อ สมเกียรติ บุญอนันตบุตร

    อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017        คุณพ่อ วรวุธ สังขรัตน์

    อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017        คุณพ่อ ธีระ กิจบำรุง

_____________________________________________

 

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 1)

นายสิทธิรัตน์ สังข์มงคล

        บุตร                  นายบุญเสริม – นางอมรรัตน์ สังข์มงคล

        กับ                             มอนิกา แวววัชรา ศิริวงศ์

        บุตรี                  นายวิเชียร – อันนา วัฒนา ศิริวงศ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

 

นายอมรเรศ ดุจศรีวัชร์

        บุตร                      นายนริศ – นางสุชาดา ดุจศรีวัชร์

        กับ                         เทเรซา รจรินทร์ ลีละวงศ์พานิช

        บุตรี           อันโตนิโอ ธีรกร – เทเรซา วนิดา ลีละวงศ์พานิช

พิธีแต่งงานที่วัดพระกุมารเยซู (กม.8 ถนนบางนา-ตราด)

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

 

เปโตร วรวุธ นครินทราคุปต์

        บุตร              นายวีระศักดิ์ – มารีอา อัมพร นครินทราคุปต์

        กับ                         นางสาว ณัฐกานต์ รัตนพุทธวุฒิ

        บุตรี     นายชัยธัช รัตนพุทธวุฒิ – นางสาว อรพิน กอพงษ์พานิช

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.2017  เวลา 11.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางกรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 

 

“Anyone of you who does not renounce

all his possessions cannot be my disciple.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    วันนี้ขอนำเสนอบันทึกของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ที่เขียนไว้เกี่ยวกับ ข้อปฏิบัติประจำวันในชีวิตคริสตชนของท่าน เพื่อว่าพวกเราจะได้นำไปปฏิบัติตาม

ในบันทึกเขียนไว้ว่า

 1.  เมื่อตื่นนอนในตอนเช้าให้สวดภาวนาว่า

+ ลูกจะกระทำและยอมทนทุกอย่างในวันนี้ เพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้า ขอให้ลูกทำทุกอย่างให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์

+     โปรดรับความคิดและกิจการที่ลูกกระทำในวันนี้ เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

+    ลูกขอถวายความยุ่งยากและความลำบากในการทำงานแด่พระเจ้าอย่างเรียบง่าย ลูกรู้ว่า พระพรของพระองค์นั้น อยู่กับลูก และอยู่กับงานทุก ๆ งานที่ลูกกระทำ

 1.  ความทุกข์ยากจะหมดไป เมื่อเราสวดภาวนาอย่างร้อนรน

 2.  พระเจ้าทรงรับสั่งให้เราภาวนา แต่ทรงห้ามเราว่าไม่ให้เราวิตกและกังวลใจ

 3.  พระเจ้าทรงมอบงานให้เราทำ ขณะเดียวกันก็ทรงเตรียมพระพรไว้ช่วยเราให้เราทำงานจนสำเร็จ

 4. เมื่อเราต้องทำงานที่เราไม่ชอบ ให้ทูลพระองค์ว่า ลูกขอถวายงานนี้ร่วมกับวาระที่พระองค์ต้องเจ็บปวดสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพเจ้า

 5.  พระเจ้าทรงประทานชีวิตให้แก่เรา เพื่อเราจะได้เรียนรู้วิธีตายในศีลในพรของพระองค์

 6.  การงานของเราจะไร้ประโยชน์และไร้ค่า ไร้สาระ หากพระจิตเจ้าไม่ทรงแนะนำเรา

 7.  อย่าให้ชีวิตแต่ละวันผ่านไปโดยมิได้ขอบพระคุณพระเยซูคริสตเจ้า

 8.  แทนที่จะโวยวาย ให้ลูกรู้จักเงียบสงบ ใช้ชีวิตอยู่กับตู้ศีลและอธิษฐานกับพระองค์จะดีกว่า

 9. จงเอาใจใส่กับวิญญาณของตนเอง เหมือนกับเอาใจใส่กับร่างกายหรือยิ่งกว่า

 10. หากเรามีความทุกข์ จงไปร่วมมิสซา เพราะมิสซาจะช่วยระงับความทุกข์และการล่อลวงของปีศาจได้

 11. พระเจ้าทรงพอพระทัยให้เราทำงานในวันนี้ ส่วนวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าที่ีจะประทานให้เรา

(พี่น้องอ่านบันทึกของท่านนักบุญแล้วรู้สึกอย่างไร)

 

_____________________________________________

“Take these out of here, and stop making

my Father’s house a marketplace.”

มิสซาประจำสัปดาห์

______________________________________________

‘What is this I hear about you? Prepare a full account of your

stewardship, because you can no longer be my steward.’

.
.

 

_______________________________________________

‘You cannot serve God and mammon.”

 

 

จันทร์ที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอา นปภัช เจนสุภาผล, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, อันเดร สละ โรจนะเสน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 7

19.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มารีอา ประภา ชลหาญ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เบเนดิกโต ทวีป สิงห์สา, เปโตร พัศดุ กรรณิการ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันเกิด โทมัส ธนบดี วายุวัฒนศิริ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, อัลฟอลโซ นรินทร์ ตราชูกุล, สมถวิล เลิศลักษณ์, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มารีอา ประภา ชลหาญ, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, มารีอา เฟือง หอมวิลัย, อันนา วงษ์-มารีอา เขียน-ยวงบัปติสตา ล้วน, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, โยเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เลโอ พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวง ภูษิต-แอนดรูว์ อารมณ์, เปโตร สนอง สำอางค์, ลูกา ประยงค์ สอนมานะ, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา จินตนา แสงวณิช, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา เซี๊ยะกิม แซ่ชือ, มารีอา หยุ่นยิน แซ่ชือ, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, เบเนดิกโต ผล-มารีอา ไสว สุขเกษม, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.มาร์ติน แห่งตูร์ พระสังฆราช

สุขสำราญ เพื่อสุขภาพ ยวงบัปติสตา เกษม-มารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ, วันเกิด คุณณรงค์ ลักษมีวรานนท์ และครอบครัว

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร,เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ประเสริฐ ธาดาประสิทธิ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว ชนวัฒน์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา สุขใจ-นายสมศักดิ์ งามศิริจิตต์, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 12

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว อักแนส ไฉน รอดงาม, คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, สุขภาพ เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว คุณมานพ เจนผาสุก, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ครอบครัว เลี้ยงเชวงวงศ์, ครอบครัว พึ่งผล, ครอบครัว ญะวงษา, ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, วิคตอเรีย ประทิน ชุณหกิจ, บรูโน ยรรยง ธีรานุวรรตน์, อันนา สมจิตร และครอบครัว, ครอบครัว นวลงาม-ครอบครัว ทองเจริญ, ครอบครัว มารีอา นลินา พฤกษอรุณ, ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, นางละออ เอี่ยมบำรุง, น.ส.สุวรรณา-นายพงษ์เทพ-นางลำเจียก ดาวรัตนหงษ์, คุณสาร์ธรา อุปรมัย, ครอบครัว ธัญพร กิจบำรุง, ครอบครัว ศตยุ ไชยสุวรรณ, นายมานพ ปัญจกะบุตร, นางมยุดี โชติสุต, น.ส.ชนิกานต์ โชติสุต, เทเรซา มณี โรจนะเสน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, นายอำนวย บุณยรัตนพันธุ์, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มารีอา ทวี สุขชัย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, มารีอา เงิน ธาราชัย, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มารีอา สมนึก คงเจริญ, ปู่ย่า-ตายาย ผู้มีพระคุณ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมภาค-มัทธิว สมชาย-ฟรังซิส สมยศ, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, นายเซียะ แซ่เอ็ง, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, โรซารีอา นงนุช โรจนวิภาต, ฟรังซิสโก ธนัส ธนสมบูรณ์, ฟรังซิสโก อนิรุธ เกตุพันธุ์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ผู้ล่วงลับสกุล สังขรัตน์-มีขันทอง, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, นายจักรวาล กิตติสังวรา, มารีอา ลัดดา เยาวสังข์, เปโตร เฉลิม เยาวสังข์, เปโตร ครรชิต เยาวสังข์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, นางปรัศนี เทพสง่า, อันตน นิวัติ-มารีอามักดาเลนา ระพีพรรณ บรรเทิงจิต, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, มารีอา ระเบียบ วัฒนสุนทรฤทัย, ยออากิม หล่า จุลสุคนธ์, เต จุลสุคนธ์, มารีอา สมหมาย ฮีมินกูล, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ทวดน้อย-ทวดพรหม-ปู่ชู-ย่าใบ ลวดทอง, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข,พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สมเกียรติ แซ่โง้ว, สินธุ ล้อสีทอง, ฟรังซิสโก สุวงศ์ มโนมัธย์, วิญญาณพลมารีย์ผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ (เปรสิเดียมพระมารดาคริสตังทั้งหลาย), มารีอา เยาวพา สัวบุตร, เปาโล ห้อ-มารีอา ฉิด เห็นสว่าง, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา เนย-เอลิซาเบท ซอน นามวงศ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, อัลแซลโม สมพงษ์ ลวสุต, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, มารีอา อำไพ แซ่แต้, แม่ซ่อนกลิ่น สงวนทรัพย์, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง(581)

 

Saturday of the Thirty-first week in Ordinary Time

11 November 2017

Saint of the day

St. Martin of Tours,

Bishop

(† 397) –

Memorial

________________________________________________

Dedication of the Basilica of St. John Lateran in Rome – Feast

9 November 2017

Feast

The Dedication of the Lateran Basilica in Rome –

Feast

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม 

_______________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

29 October 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 44 วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  44  วันอาทิตย์ที่   29 ตุลาคม  2017

___________________________________

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 44 วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017

“Teacher, which commandment in the law is the greatest?”

อย่ารักแต่ปาก

    ข้อคิดของวันนี้ เกี่ยวเนื่องกันกับข้อคิดของสัปดาห์ที่แล้วอย่างลงตัว

    หัวข้อแบ่งปันของสัปดาห์ที่แล้วก็คือ “เป็นคริสตชนที่ดี ก็ต้องเป็นคนไทยที่ดี” ด้วยการปฏิบัติตนนอบน้อมเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอน ทั้งของพระเยซูคริสตเจ้าและขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อย่างเคร่งครัด

    คำสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นคำสั่งสอนในเรื่องของความรัก โดยนักบุญเปาโลได้เสนอแนวทางในการปฏิบัติ ในจดหมายของท่านถึงคริสตชนชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บทที่ 13 ข้อ 4 ถึง 7

    ความหมายของความรัก  ไม่ใช่แค่ความรู้สึกรัก หรือชอบ  แต่ความรักเป็นการลงมือปฏิบัติ และในการลงมือปฏิบัติความรัก มักจะนำไปสู่ความเจ็บปวดของชีวิต ดังเช่นความรักของพระเยซูคริสตเจ้า นำพระองค์ไปสู่ความเจ็บปวดและความตายบนไม้กางเขน

    ในคำอธิบายเรื่องของความรักในข้อคิดฉบับที่แล้ว เพื่อจะแสดงความรักในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่แยกแยะให้ดูจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงคริสตชนชาวโครินธ์ในฉบับที่กล่าวถึงข้างต้น ในจดหมายฉบับนั้นได้แยกแนวปฏิบัติความรักไว้ 15 รูปแบบ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความรักไม่มีพรมแดน ดังนั้น การปฏิบัติความรักจึงไม่มีขีดจำกัด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จะเรียกร้อง ซึ่งจะแสดงความรักอย่างไร พระจิตเจ้าเองจะเป็นผู้ชี้แนะ ในการปฏิบัติความรัก เราจะต้องตัดนิสัยเลว ๆ ของเราที่ทำร้ายผู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ ดังระบุไว้ในสารวัดฉบับที่แล้วว่าในการปฏิบัติความรัก 15 ข้อ เราก็จะต้องตัดความชั่ว 15 ชนิดออกจากชีวิตของเรา

    ส่วนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์ก็ได้มอบคำสอนแห่งความรักของพระองค์ไว้ให้แก่ประชาชนคนไทยใน หลักคุณธรรม 4 ประการ ของพระองค์ท่าน ถ้าเราอ่านคำสอนของพระองค์ท่านอย่างพินิจพิจารณา เราจะพบว่า พระองค์ทรงสอนให้เรารักผู้อื่น รักบ้านเมือง และรักประเทศชาติ ด้วยการตัดใจตัวเอง ลด ละ เลิก กิเลlตัณหา และความเห็นแก่ตัว คำถามคือ ทำไมจึงจะต้องตัดใจตัวเอง? เหตุผลสำคัญของพุทธศาสนาก็คือ มนุษย์ชอบยึดมั่นในสิ่งที่เรียกว่า อัตตา หรือ ตัวตนของตนเอง และเวลาใดที่เรายึดในอัตตา เราก็จะแสวงหาแต่ประโยชน์เข้าตัวเอง โดยไม่คิดถึงประโยชน์ของผู้อื่น “ใครจะเป็นอะไรก็ช่างมัน กูจะเอาผลประโยชน์ส่วนตนของกูไว้ก่อน”

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงสอนให้เรา เลิกเห็นแก่ตัว และ ขอให้คิดถึงประโยชน์ของคนอื่นเป็นอันดับแรก

    พระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้ก็ตรัสไว้เช่นเดียวกันว่า “ท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง”

    เราได้ถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ดอกไม้จันทน์ได้ถูกเผาเสร็จสิ้นไปแล้ว ทุกอย่างจบ แต่สิ่งที่ไม่ควรจบ ก็คือ เราควรจะเผากิเลสตัณหา ความชั่ว ความเลวในตัวเรา เพื่อให้กิเลสตัณหา รวมทั้งความชั่ว ความเลวนานาชนิดเหล่านั้นที่อยู่ในตัวเรา ให้ค่อย ๆ หมดไปเพื่อเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน เป็นการเผาตลอดชีวิตจนกว่าเราจะตาย เป็นการเผาที่มีคุณค่า อันจะทำให้ชีวิตของเราสวยงาม เป็นดอกไม้แห่งจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยสดงดงาม

    ส่วนต้นดอกดาวเรือง ต่อจากนี้อาจจะถูกปล่อยปละละเลย และอาจจะเริ่มเหี่ยวเฉาไปบ้าง แต่ถ้าเราจะปลูกคุณธรรมความดีไว้ในชีวิตของเรา คุณธรรมความดีก็จะเจริญงอกงามในชีวิต สิ่งนี้ก็จะเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน และจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแบบชนิดที่ไม่ดับสูญ ดังนั้น เชิญชวนทุกท่าน เผากิเลสตัณหา และปลูกคุณธรรม ในชีวิตของเรา ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นการบูชาด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องแทนการถวายด้วยดอกไม้ธูปเทียนที่มีแต่จะอับเฉา และหลอมละลายไป

                            สวัสดี

                       คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_________________________________________

Jesus called to her and said, “Woman, you are set free of your infirmity.”

He laid his hands on her, and she at once stood up straight and glorified God.

ประชาสัมพันธ์

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดเดือนแม่พระ ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม ศกนี้

    เวลา 19.00 น. มีถวายช่อดอกไม้

 1. วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (2 พฤศจิกายน)

    วันพฤหัสฯที่ 2 พฤศจิกายน ศกนี้ จะมีมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ – บรรพชนของลูกวัดและญาติที่ฝากร่างไว้ในสุสานวัดนักบุญฟรังซิสฯของเรา มิสซาที่สุสาน เวลา 19.00 น.

 1. พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์อุทิศแก่ผู้ล่วงลับ โอกาสระลึกถึงผู้ล่วงลับ

    ระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน พระศาสนจักรเปิดโอกาสให้พี่น้องคริสตชน สามารถรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ได้วันละ 1 ครั้ง เพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับ

        เงื่อนไขการได้รับพระคุณการุณย์ ก็คือ การไปเยี่ยมสุสาน หรืออย่างน้อยส่งความคิดถึงถึงบรรดาผู้ล่วงลับ รับศีลอภัยบาป ศีลมหาสนิท (จะรับศีลมหาสนิทภายหลังในช่วงเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ได้) สวดบทข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า บทข้าแต่พระบิดา และบทวันทามารีย์ หรือสวดบทภาวนาอื่นตามความศรัทธาของแต่ละคนก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

        และขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านไปเยี่ยมหลุมศพของผู้ที่เราเคารพรัก ทำความสะอาดหลุมศพ ประดับด้วยดอกไม้ จุดเทียน และสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเป็นพิเศษในโอกาสนี้

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

    ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน ศกนี้

 1. พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก (เดือนพฤศจิกายน)

    วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน ศกนี้ ในมิสซารอบ 10.00 น.

    ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

__________________________________________

“It is like yeast that a woman took and mixed in with three measures

of wheat flour until the whole batch of dough was leavened.”

รายชื่อบ้านที่เป็นศูนย์รวมสวดในหมู่บ้าน

เดือนตุลาคม 2560

 

    จันทร์ที่ 30 ตุลาคม        โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ

 

หมายเหตุ   

 •  วันอังคารที่ 31 ตุลาคม มิสซาปิดเดือนแม่พระที่วัด

                    เวลา 19.00 น. (มีถวายช่อดอกไม้)

 • บ้านที่เป็นศูนย์รวมสวด จัดพระแท่นดังนี้

        + ปูผ้าปูโต๊ะสีขาว หรือสีอ่อนตามที่บ้านท่านมี

        + ตั้งกางเขน เทียน ดอกไม้ แม่พระ

        + คณะนำสวดจะไปถึงบ้านท่านหลังวัดเลิก เวลาประมาณ 19.40 น.

___________________________________________

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain,

and after he had sat down, his disciples came to him.

1 OUR FATHER 375px-Bloch-SermonOnTheMount

ประชาสัมพันธ์จากสภาภิบาลผู้รับใช้พี่น้อง

    ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน รวมพลังร่วมบริจาคปัจจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารในวันฉลองวัดของเรา (ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ภายในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้ ทุกรอบมิสซา) สภาภิบาลจะเริ่มตั้งโต๊ะรับบริจาคแล้วนะคะ

    ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

____________________________________________

Jesus said to his disciples: “When the Son of Man comes in his glory, and all the angels

with him, he will sit upon his glorious throne, and all the nations will be assembled before him”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    สภาพความเป็นจริงในโลกปัจจุบันและสังคมไทย ส่งผลต่อสภาพการใช้ชีวิตของทุกคนในสังคม ผู้คนต้องดิ้นรนทำงานหนักขึ้น เพื่อหารายได้มาจุนเจือค่าครองชีพ ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเช่นนี้ กระทบต่อสำนึกด้านจริยธรรม ถึงขั้นที่การแสวงหาอำนาจและความร่ำรวย กลายเป็นปัจจัยในการกำหนดการตัดสินใจ แทนที่จะเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดี การทุจริตหรือการคดโกง กลายเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในวงกว้าง

    โลกีย์นิยม วัตถุนิยม ทำให้คนจำนวนมาก ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง

 • บิดามารดาบางส่วนก็แทบจะทิ้งลูก ๆ จนหมดสิ้น เพื่อการแสวงหาเงินตรา บางส่วนหันไปทำแท้ง เพื่อไม่ให้ทารกที่เกิดมาเป็นเสี้ยนหนามของชีวิต

 • ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ทำให้คนรุ่นใหม่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโลกออนไลน์ หลงเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริง แทนที่จะใช้เวลากับคนจริง ๆ และแทนที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น พวกเขากลับเสียเวลาไปกับการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ การสนทนาออนไลน์ที่ไร้สาระ การโพสต์รูปหรือข้อความที่ขาดความรอบคอบ หรือการตกเป็นเหยื่อของการพนันโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงติดกับดักของสื่อออนไลน์ที่เรียกว่า โลกเสมือนจริง นี้ได้โดยง่าย

 • การรุดหน้าของพัฒนาการด้านวัตถุที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ จึงส่งผลให้วิถีชีวิตศีลธรรมและจริยธรรมเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว ขาดความใส่ใจด้านศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม

 • สรุปได้ว่า สิ่งที่สะท้อนสภาพของสังคมในปัจจุบันได้อย่างตรงประเด็นที่สุดคือ “เศรษฐกิจก้าวหน้าแต่กลับไม่ส่งเสริมคุณค่าและความดีส่วนรวม

(จากกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ คริสตศักราช 2017)

__________________________________________

On a sabbath Jesus went to dine at the home of one of the leading

Pharisees, and the people there were observing him carefully.

_______________________________________________

When you are invited by someone to a wedding banquet, do not recline at table in the place of honor.

A more distinguished guest than you may have been invited by him,

 

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, เปาโล ศิริ รัตนกรัณฑ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, อันนา อุไร ไอยรา (ครบ 1 ปี), อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, เปาโล เซ้ง เกตุเวช, อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

 

_______________________________________________

Commemoration of All the Faithful Departed (All Souls)

2 November 2017

The Commemoration of all of the Faithful Departed

อังคารที่ 31

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ฟรังซิสเซเวียร์ พัฒนา รัตนกรัณฑ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, อัลฟอลโซ นรินทร์ ตราชูกุล, สมถวิล เลิศลักษณ์, อันนา บุญนาค จินดาวรรณ, มารีอา นิตยา ศรีเนตร,เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, อันนา นภาภรณ์ ปัญจศิริ, อากาทา ไพเราะ มณีสิน,มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อันนา วงษ์-มารีอา เขียน-ยวงบัปติสตา ล้วน, เอลิซาเบท บรรจง ตะนุรานนท์, มารีอา พรศรี สุวรุจิพร, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, โรโดโฟ้-ริซาลิน่า-เฟอร์มิน่า แมนซาโน่, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, พี่เปี๊ยก RED CAP การบินไทย, วิญญาณในไฟชำระ

 

พฤหัสฯที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา เพียงเดือน กระทอง, เทเรซา ไพบูลย์ แก้วคำใส, อันนา บุญช่วย ศีลประเสริฐ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, นางนิตยา-นายประชุม กาญจนวรกุล, โยเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, วิญญาณครอบครัว กลิ่นวิบูลย์, เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, ยอแซฟ สวัสดี-อาคาทา มาลี-ลอเรนซ์ วสิงห์-โรซา แก้ว, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, มารีอา เฟือง หอมวิลัย, กาโรโล พิชัย สกุลทอง, เปโตร จำลอง-มาร์ธา ลาย อุปพันธุ์, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ศุกร์ที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

น.มาร์ติน เด ปอเรส นักบวช

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปาโล วิชัย-เทเรซา สมพิศ ธาราฉัตร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ดอมินิก อภิชาติ ไทยตรง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, เทเรซา กนกอร เพชรเทศ, มารีอา มักดาเลนา ถนอม สุระสรางค์, มารีอา เซี๊ยะกิม แซ่ชือ, มารีอา หยุ่นยิน แซ่ชือ, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, มารีอา หนุน สาราจิตต์, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์, มารีอา สมาน สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต์, วิญญาณในไฟชำระ

______________________________________________

All Saints

01 November 2017

All Saints – Solemnity

tutti_i_santi_ai

เสาร์ที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช

สุขสำราญ ฟรังซิสเซเวียร์ อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตนชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ประเสริฐ ธาดาประสิทธิ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว ชนวัฒน์, ฟรังซิสเซเวียร์ อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล,ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา สุขใจ-นายสมศักดิ์ งามศิริจิตต์, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, เปโตร ทิพย์-มัทธิว ซ้าง บุญเจือ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 5

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

สุขสำราญ ครอบครัว อักแนส ไฉน รอดงาม, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม,เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ประไพ-ยอแซฟ สังคม แตงแก้ว, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มารีอา ลำใย มาลีวงศ์, ยอแซฟ สายัณห์ จันทร์กระจ่าง, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, สุขภาพ เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว คุณมานพ เจนผาสุก, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, ครอบครัว พึ่งผล, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว เลี้ยงเชวงวงศ์, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, ครอบครัว ญะวงษา, ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ, ครอบครัว รวมสำราญ, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, วิคตอเรีย ประทิน ชุณหกิจ, บรูโน ยรรยง ธีรานุวรรตน์, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ครอบครัว สิทธิ, ครอบครัว เหลืองจินดารัตน์-แมนซาโน่, เทเรซา นาตยา-มารีอา สุรวี มณีรัตน์, น.ส.ชรัตน์ อรุณโรจน์, ครอบครัว แพททริก ปณิธิ ยิ้มเจริญ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต-ยวงบอสโก ณัฏชัยยชญ์ ปิติสันต์, นายพงษ์เทพ-นางลำเจียก-น.ส.สุวรรณา-น.ส.ศิโยน ดาวรัตนหงษ์, น.ส.บุษพร วิเศษโวหาร, ยายเตี้ย(แม่พี่อ้อม), คุณธีรวัฒน์-คุณธิดา สินสืบผล, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, คุณสาร์ธรา อุปรมัย, มารีอา ศิวิณี ณ แพทยงค์, มารีอา จงกล กิจสำเร็จ, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), นายชมภู เศรษฐกาญจน์,มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง,ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, มารีอา ทวี สุขชัย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, โรซา ลำใย-เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, คุณพ่อสมหมาย ณ ป้อมเพ็ชร, เปโตร สมศักดิ์ ยังนึก, มารีอา ทัน-เปโตร คำ-เปาโล สุรเชษฐ์-มารีอา มินตรา-ลุงชวน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, นายเซียะ แซ่เอ็ง, มารีอา สมนึก คงเจริญ, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ตระกูล สกุลทอง, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, โยเซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, นายจักรวาล กิตติสังวรา, มารีอา ลัดดา เยาวสังข์, เปโตร เฉลิม เยาวสังข์, เปโตร ครรชิต เยาวสังข์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ยอแซฟ มาโนช มโนลม้าย, ยอแซฟ วิเชียร สิทธิสันต์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, ปรัศนี เทพสง่า, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, ฟรังซิสโก วราวุฒิ เจริญสินธุ์, อันตน นิวัติ-มารีอามักดาเลนา ระพีพรรณ บรรเทิงจิต, นายห้งจิง แซ่เล้า, นางหลีเกียง แซ่ฉั่ว, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, อักแนส พิสมัย ชนวัฒน์, ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, กิ๊ดเก๊ยะ แซ่หลาย, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, โรซา ประพิณ-มัทเธว ประสิทธิ์ รจิตธำรง, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สมเกียรติ แซ่โง้ว, สินธุ ล้อสีทอง, เปาโล ห้อ-มารีอา ฉิด เห็นสว่าง, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา เนย-เอลิซาเบท ซอน นามวงศ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์, ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซิสโก วิชิต วงศ์สิทธิ์, ฟรังซิสโก ประดุม-มารีอา มาลี พันธุมจินดา,มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, มารีอา อำไพ แซ่แต้, แม่ซ่อนกลิ่น สงวนทรัพย์, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, เปโตร จีระศักดิ์ วัฒนโยธิน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง(581)-

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม 

ขอบคุณครับ

 

____________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

Love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

 

22 October 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 43 วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  43  วันอาทิตย์ที่   22 ตุลาคม  2017

__________________________________________

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

(วันแพร่ธรรมสากล)

ปีที่ 51 ฉบับที่ 43 วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017

“Whose image is this and whose inscription?”
They replied, “Caesar’s.”

At that he said to them, “Then repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God.”

เป็นคริสตชนที่ดี ก็ต้องเป็นคนไทยที่ดี

    “ของของซีซาร์ จงคืนให้ซีซาร์ และของของพระเจ้า ก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด”

    และนี่คือบทสรุปของหัวข้อสนทนาในวันอาทิตย์นี้ ซึ่งมาจากพระวรสารประจำวันอาทิตย์วันนี้ พระเยซูเจ้าทรงสั่งเราให้เป็นทั้งคริสตชนที่ดี และเป็นพลเมืองที่ดีในเวลาเดียวกัน

    ชีวิตในโลกประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ เราต้องเป็นคนของโลกและสังคมในเวลาเดียวกันเราก็ต้องเป็นคนของพระ 2 ส่วนนี้แยกจากกันไม่ได้ และจะต้องเกิดขึ้นควบคู่กันไปในชีวิตของแต่ละคน

    การเป็นคนของโลกและสังคมเรามีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อโลกและสังคมที่เราอยู่ คือเราเป็นคนไทยก็ต้องทำหน้าที่คนไทยให้ดีที่สุด

    การเป็นคนของพระเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อพระ ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนา หรือมีความเชื่อใด เราก็จะต้องมีความยึดมั่นและศรัทธาต่อองค์พระศาสดาและคำสอนของท่าน

    เป็นคริสตชนคาทอลิกก็ต้องยึดมั่นและศรัทธาในองค์พระเยซูคริสตเจ้า และในคำสอนของพระองค์ คำว่ายึดมั่นและศรัทธา ไม่ได้มีความหมายแค่การปฏิบัติศาสนกิจ แต่ความหมายแท้ ๆ ของคำว่า ยึดมั่นและศรัทธา คือ การนบนอบเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนอย่างเคร่งครัด

    พระเยซูเจ้าทรงสอนเรื่องของความรัก เราก็จะต้องนำเอาคำสอนเรื่องความรักไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างจริงจัง นักบุญเปาโลเป็นผู้นำเอาคำสอนเรื่องความรักของพระเยซูคริสตเจ้าไปอธิบาย แยกแยะเป็นรายละเอียด เพื่อนำไปปฏิบัติในจดหมายของท่านถึงคริสตชนชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บทที่ 13 ข้อ 4 ถึง 7 ใจความดังนี้

    “ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง”

    แต่เพื่อจะปฏิบัติความรักภาคปฏิบัติเหล่านี้ เราจะต้องตัดนิสัยเลว ๆ ซึ่งมีลักษณะตรงข้ามกับความรัก ก็คือ

 1.  เพื่อจะได้อดทน เราต้องตัดนิสัย    ใจร้อน หุนหันพลันแล่น

 2.   ”       ”  มีใจเอื้อเฟื้อ         ”         ตระหนี่ ขี้เหนียว ใจคับแคบ

 3.   ”       ”   ไม่อิจฉา                ”            อิจฉาตาร้อนเมื่อเห็นคนอื่นดีกว่าตัว

 4.   ”       ”   ไม่โอ้อวดตนเอง         ”         คุยโวโอ้อวด ชอบอวดตัว หรือทำอะไรต้องให้คนชม

 5.   ”       ”   ไม่จองหอง         ”         หยิ่งยะโส นิสัยชอบยกตนข่มท่าน

 6.   ”       ”   ไม่หยาบคาย         ”         กักขฬะ

 7.   ”       ”   ไม่เห็นแก่ตัว         ”        เห็นแก่ตัว นิสัยชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่น

 8.   ”       ”   ไม่ฉุนเฉียว         ”            เกรี้ยวกราด อารมณ์ร้อน คุมอารมณ์ไม่อยู่

 9.   ”       ”   ไม่จดจำความผิด         ”     ชอบจับผิดคนอื่น ความรู้สึกอาฆาตแค้น

 10.  ”       ”   ไม่ยินดีในความชั่ว        ” ชอบปล่อยปละละเลยเมื่อเห็นสิ่งผิด อีกทั้งทำเฉยเมยไม่พยายามแก้ไข

 11.  ”       ”   ร่วมยินดีในความถูกต้อง ”      อิจฉาตาร้อนเมื่อเห็นคนอื่นได้ดี

 12.  ”       ”   ให้อภัยทุกอย่าง           ”      จำความผิดทุกเรื่อง

 13.  ”       ”   เชื่อทุกอย่าง         ”         ไม่ไว้ใจใคร คิดว่าตัวเองเก่ง และดีคนเดียว

 14.  ”       ”   หวังทุกอย่าง               ”     มองโลกในแง่ลบ

 15.  ”       ”   อดทนทุกอย่าง            ”         หงุดหงิดในทุกเรื่อง

    การตัดนิสัย ก็คือ การเลิกนิสัยเลวๆ และถ้าเราไม่ยอมตัดนิสัยเลว ๆ เหล่านี้ เราก็จะเป็น คริสตชนเลว ไม่ใช่ศิษย์แท้ของพระเยซูเจ้า

    ส่วนการเป็นคนดีของประเทศก็คือ การเคารพกฎระเบียบของประเทศ และการนอบน้อมเชื่อฟังต่อผู้นำของประเทศ สำหรับประเทศไทยผู้นำสูงสุดก็คือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ซึ่งเราต้องรู้จักเชื่อฟังต่อพระองค์ท่าน และ ปฏิบัติตามคำสอนที่พระองค์ท่านได้สอนสั่งให้ปฏิบัติ

    ณ ที่นี้ จึงขออัญเชิญคำสอนสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้ไว้ในโอกาสฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในปีพุทธศักราช 2525 ก็คือเมื่อ 35 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานคุณธรรม 4 ประการ เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของประชาชนคนไทย คุณธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย

    ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

    ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น

    ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด

    ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

    ทั้ง 4 ประการ คือ คุณธรรมแห่งความรัก ในภาคปฏิบัติ พระองค์ทรงสอนให้คนไทยรู้จักตัดใจจากความชั่ว ความเลว และยังทรงสอนให้คนไทยรู้จักดำเนินชีวิตที่เสียสละ ลด ละ เลิกความชั่ว และยึดมั่นในความดีงามและความถูกต้อง และถ้าคนไทยไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้อย่างจริงจัง คนไทยก็จะกลายเป็น คนไทยเลว และคำถวายอาลัยถึงพระองค์ท่านที่ว่า

        “ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป” และ

        “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

    ก็จะเป็นเพียงคำโกหกหลอกลวงที่เราคนไทยถวายแด่พระองค์ท่าน เพราะถ้า เราเป็นข้ารองบาท เราก็จะต้องทำสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอน และถ้าพระองค์สถิตในดวงใจของเรา ชีวิตของเราก็จะต้องเปลี่ยนไปเหมือนชีวิตของพระองค์ท่าน

                             สวัสดี

                        คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_____________________________________________

“There was a rich man whose land produced a bountiful harvest.

He asked himself, ‘What shall I do, for I do not have space to store my harvest?’

ประชาสัมพันธ์

–    วันนี้ (22 ตุลาคม) เป็นวันแพร่ธรรมสากล

    ขอเชิญพี่น้องร่วมงานประกาศข่าวดีได้ ด้วยการภาวนา การพลีกรรม และถวายวัตถุปัจจัย เพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร เงินถุงทานของพี่น้อง รวมถึงถุงทานของพี่น้องคริสตชนทั่วโลก จะรวบรวมและส่งต่อให้สมเด็จพระสันตะปาปา สำหรับใช้จ่ายในการประกาศข่าวดีแก่มวลชนต่อไป   (การแพร่ธรรม หัวใจ ความเชื่อคริสตชน)

–      ประกาศงดมิสซา

    พระสงฆ์ไปเข้าเงียบเขต 2  วันที่ 24 – 26 ตุลาคม ศกนี้

     จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันอังคาร 24 ไปจนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 26 ตุลาคม นอกนั้นมีตามปกติ

–    ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดเดือนแม่พระ ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม ศกนี้

    เวลา 19.00 น. มีถวายช่อดอกไม้

–    ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (พฤศจิกายน)

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน ศกนี้

–    พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก (เดือนพฤศจิกายน)

    วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน ศกนี้ ในมิสซารอบ 10.00 น.

    ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

____________________________________________

“Gird your loins and light your lamps
and be like servants who await their master’s

return from a wedding, ready to open immediately when he comes and knocks.

ายชื่อบ้านที่เป็นศูนย์รวมสวดในหมู่บ้าน

เดือนตุลาคม 2560

 

    อังคารที่ 24 ตุลาคม        บ้านคุณวีระศรี โรจนสุธี

    พุธที่ 25 ตุลาคม            บ้าน………………….

    ศุกร์ที่ 27 ตุลาคม        บ้านคุณนุชนาฎ ธารีจิตต์ (คุณแดง ร้านเอเอ็ม)

    จันทร์ที่ 30 ตุลาคม        โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ

หมายเหตุ   

 •  วันอังคารที่ 31 ตุลาคม มิสซาปิดเดือนแม่พระที่วัด

                    เวลา 19.00 น. (มีถวายช่อดอกไม้)

 • บ้านที่เป็นศูนย์รวมสวด จัดพระแท่นดังนี้

        + ปูผ้าปูโต๊ะสีขาว หรือสีอ่อนตามที่บ้านท่านมี

        + ตั้งกางเขน เทียน ดอกไม้ แม่พระ

        + คณะนำสวดจะไปถึงบ้านท่านหลังวัดเลิก เวลาประมาณ 19.40 น.

______________________________________________

Peter said, “Lord, is this parable meant for us or for everyone?”

ขอขอบคุณ

นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร    1,000   บาท

______________________________________________

“There is a baptism with which I must be baptized,

and how great is my anguish until it is accomplished!”

ประชาสัมพันธ์จากสภาภิบาลเพื่อนของพี่น้อง

    เรียนพี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน เนื่องจากในแต่ละอาทิตย์จะมีการเปิด – ปิดประตูกระจกที่วัดประมาณ 3,000 ครั้งใน 4 รอบมิสซา

❀ บางท่าน เปิด – ปิดด้วยความนุ่มนวลดีมาก

❀ บางท่าน เปิด – ปิดด้วยการผลักดัน ด้วยความรุนแรง

    จึงทำให้บานประตูติดค้างและบานพับหัก ซึ่งอาจเกิดอันตรายตามมา ทางวัดได้รีบซ่อมแซมตลอดมา

    จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่านด้วย

 

___________________________________________

“If you are to go with your opponent before a magistrate,

make an effort to settle the matter on the way”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    เป็นโอกาสสำคัญ ที่พวกเราคริสตชนไทยจะขอบคุณพระเจ้า สำหรับพระพรแห่งความรอดพ้น และมองไปข้างหน้าด้วยความหวัง ในฐานะ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

ใครเป็นศิษย์พระคริสต์

    ก็พวกเราทุกคนที่รับศีลล้างบาปแล้วนั่นเองค่ะพี่น้อง มิใช่ใครอื่นเลย คริสตชนทุกคนจงอย่าคิดละทิ้งพระเป็นเจ้า เพราะเมื่อเราเป็นศิษย์พระคริสตเจ้าแล้ว

 • พวกเราได้มีส่วนร่วมในชีวิตพระตรีเอกภาพ

 • พวกเราได้กลับกลายเป็นบุตรของพระบิดา

 • พวกเราได้เป็นส่วนของพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า

 • พวกเราได้เป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า ผู้ทรงบันดาลให้เรามีส่วนร่วมในชีวิตของพระคริสตเจ้า

    ดังนั้น จาก 4 หัวข้อที่ได้สรุปไว้นี้ พวกเราคริสตชนทุกคนจะต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเชื่อ  โดย

    ① จะต้องปฏิบัติตามพระวาจาของพระเยซูคริสต์

    ② จะต้องสำนึกถึงบทบาทสำคัญยิ่ง ในการประกาศข่าวดีตามพระบัญชาของพระเยซูคริสตเจ้า

    ③ จะต้องเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตของเรา

④    จะต้องทำตามแบบอย่างของพระอาจารย์ ด้วยการรักผู้อื่นก่อน จนผู้คนรอบข้างสัมผัสเข้าใจได้ถึงความรักของพระเจ้า และตอบรับความรักของพระองค์

ประกาศข่าวดีใหม่      หมายความว่า

                    ใหม่ในความกระตือรือร้น

        เราจะต้อง        ใหม่ในวิธีการ

                    ใหม่ในวิธีแสดงออก

(จากกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ คริสตศักราช 2017)

 

________________________________________

Jesus departed to the mountain to pray,

and he spent the night in prayer to God.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์น แห่งกาปิสตราโน พระสงฆ์

อุทิศ ดวงพระวิญณาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร, วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว,อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา บุญชู โชติพงศ์, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ดอมินิโก มานะ มังกรแก้ว, วันเกิด เทเรซา สุมณรัตน์ เจริญสุข (วันเกิด 25 ต.ค.)

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ธีรวรรณ, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, มารีอามักดาเลนา สนิท เจริญสุข, อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

น.อันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ไต๋-เจีย-ซ้ง, Wolfgang Glemsen, Miss Cornelia kalbe, Miss Wodryung Yang

อุทิศ ดวงพระวิญณาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อังเดร อนุชา กรีกุล, ยอแซฟ ธาตรี, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, อันนา บุญนาค จินดาวรรณ, โยเซฟ มะลิ โสภาษิต, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

_________________________________________

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

_______________________________________________

พุธที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

Saints Simon and Jude, apostles – Feast

28 October 2017

Saints of the day

Sts. Simon and Jude,

Apostles –

Feast

ศุกร์ที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ดวงพระวิญณาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, โยเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว คุณดวงตา เลืองถิ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา จินตนา แสงวณิช, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, มาแซล บุญพบ-เทเรซา ดารา เดชารัตน์, ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ซีโมน และ น.ยูดาห์ อัครสาวก

อุทิศ ดวงพระวิญณาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา ภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์, เทเรซา อติรัตน์ ภูริคุปต์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา สุขใจ-นายสมศักดิ์ งามศิริจิตต์, มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, โทมัส เงิน-อันนา เกษร วงค์รุ่ง, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, ฟรังซิสโก ใจ-มารีอา สวง-เทเรซา วิรัญญา สุขในมณี, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา เนตรายน, ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์, เปโตร วศิน สุสังกรกาญจน์, วิญญาณในไฟชำระ

_____________________________________________

 Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time

22 October 2017

Saints of the day

St. John Paul II,

Pope

from 1978 to 2005

อาทิตย์ที่ 29

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว อักแนส ไฉน รอดงาม, คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ประไพ-ยอแซฟ สังคม แตงแก้ว, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ,มารีอา วัลลีย์ เยาวสังข์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ครอบครัว คุณมานพ เจนผาสุก, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, คุณวิวรรธนี สุขยศ, ครอบครัว ฮีมินกูล, ครอบครัว พึ่งผล, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว เลี้ยงเชวงวงศ์, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, ครอบครัว ญะวงษา, ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ, ครอบครัว รวมสำราญ, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, ครอบครัว เผดิมวงศ์ ทุกคน, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, น.ส.ชรัตน์ อรุณโรจน์, อันนา งามนิจ สอนเทพ, ครอบครัว เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข, ครอบครัว เบเนดิกต์ ณัชภักด์ แก้วหาวงษ์, ครอบครัว ชุณหกาญจน์ธกุล, วันเกิด เปโตร โสภณ พิมพาหุ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต-ยวงบอสโก ณัฏชัยยชญ์ ปิติสันต์, คุณสาร์ธรา อุปรมัย, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ ดวงพระวิญณาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, มารีอา ทองสุข-มารีอา วรรณี-ยาโกเบ เทียม เจริญสำราญ, อันตน วัฒนา ชนวัฒน์, ยวงบอสโก วรินทร์ ชนวัฒน์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน,เปโตร บุญสม ไชยประเสริฐ, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, โยเซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, เปโตร เหลียว-มัตตา แหว่, มารีอา ทวี สุขชัย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, มารีอา สุพัตรา พิมพาหุ, มารีอามักดาเลนา สมาลย์ ไชยเวช, ยอแซฟ ธีระพันธ์ ไชยเวช, มารีอา สมหมาย-มารีอา ลิ้ม สอนเทพ, ฟรังซิสโก สัมพันธ์-เปโตร สมนึก สอนเทพ, ตระกูล สกุลทอง, มารีอา รอน-ฟรังซิสโก ถม และครอบครัวที่ล่วงลับ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, ผู้ล่วงลับในสกุล จันสวัสดิ์, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, มารีอา บุญศรี ทับศรี, นายจักรวาล กิตติสังวรา, กิ๊ดเก๊ยะ แซ่หลาย, อันนา เฉลียว เคนแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, มารีอา สมบุญ เกตุนที, เทเรซา ละออ งามละม้าย, มารีอา ลัดดา เยาวสังข์, เปโตร เฉลิม เยาวสังข์, เปโตร ครรชิต เยาวสังข์, เปโตร จำเนียรกิจสำเร็จ, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ยอแซฟ มาโนช มโนลม้าย, ยอแซฟ วิเชียร สิทธิสันต์, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, อันนา มารศรี สิทธิโชค, มารีอาอังเลยา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, เปาโล ห้อ-มารีอา ฉิด เห็นสว่าง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา เอมอร วิลเล่, มารีอา ประภาภร เสนะวีณิน, ครอบครัว นวลทิพย์ แซ่แต้

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา เนย-เอลิซาเบท ซอน นามวงศ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มารีอา แม้น แดงเดช (ครบรอบปี), วิญญาณในไฟชำระ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

ขอบคุณครับ 

     _____________     

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

Love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

 

15 October 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 42 วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  42  วันอาทิตย์ที่   15 ตุลาคม  2017

_________________________________

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 42 วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017

The king said to his attendants, ‘Bind his hands and feet, and cast him

into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth.’

เราเดินกันถูกทางไหม?

    “แต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจ คนหนึ่งไปที่ทุ่งนา อีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจ คนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ ทำร้ายและฆ่าเสีย”

    พระวรสารวันนี้ได้นำเสนอ ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอล ซึ่งเป็นชนชาติที่พระเป็นเจ้าทรงเลือกสรร มุ่งหมายจะให้เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ เป็นประชากรที่ได้รับเลือกสรร เพื่อจะได้นำพระพรของพระองค์ไปสู่โลก

    คำเชิญ เริ่มต้นด้วยการคัดสรรชนกลุ่มเล็ก ๆ จากนั้นพระเจ้าได้ทรงมอบพันธสัญญา พร้อมกับทรงบอกกับพวกเขาว่า ถ้าพวกเขาสัตย์ซื่อ พวกเขาจะได้เป็นชนชาติใหญ่ ที่จะได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยม และพวกเขาจะได้เป็นผู้นำพระพรเหล่านั้นไปสู่โลก

    พระเจ้าได้ส่งผู้ชี้แนะมาให้แก่พวกเขาซึ่งได้แก่บรรดา ประกาศก เพื่อนำคำแนะนำของพระเจ้ามาให้แก่พวกเขา แต่ประกาศกเหล่านั้นถูกปฏิเสธ หลายคนถูกเบียดเบียน และตามฆ่าจนมาถึงยุคของการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า พระองค์ก็ถูกจับตรึงกางเขน

    ชาวอิสราเอลปฏิเสธคำเชิญขององค์พระเจ้ามาโดยตลอด

    คำเชิญนั้นจึงถูกนำไปให้แก่ คนนอก นั่นคือ คำเชิญเพื่อให้มีส่วนร่วมในพระอาณาจักรสวรรค์ ถูกนำไปให้แก่พวกที่ไม่ใช่ยิว คนนอกเหล่านั้นคือ พวกเรา

    ท้ายของพระวรสารเล่าว่า พวกเรารับคำเชิญก็จริง แต่มี คนหนึ่งสวมเสื้อเข้าร่วมอย่างไม่เหมาะสม

    การกระทำเช่นนั้นบอกอะไรได้หลาย ๆ อย่างเช่น

 1. พวกเขาไม่ได้รับการแนะนำอย่างถูกต้องจากผู้ทำหน้าที่เชิญ ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

 2. พวกผู้ถูกเชิญได้รับคำแนะนำ แต่ไม่สนใจ หรือ ไม่ใส่ใจกับคำแนะนำเหล่านั้น

 3. ผู้ทำหน้าที่เชิญ ไม่รู้รายละเอียดอย่างถ่องแท้ หรือไม่ใส่ใจในรายละเอียดที่ถูกต้อง ดังนั้น เวลาไปเชิญจึงให้คำแนะนำแก่ผู้ถูกเชิญอย่างผิด ๆ ผู้ถูกเชิญเลยปฏิบัติตัวตามคำแนะนำที่ผิด ๆ นั้น

 4. ผู้ทำหน้าที่เชิญบอกรายละเอียดในการปฏิบัติตัวทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง แต่ผู้รับเชิญไม่ใส่ใจ

    หน้าที่การนำคำเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนเป็นหน้าที่ของบรรดา พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน รวมทั้งผู้ทำหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านเหล่านี้จำเป็นต้องรู้จักคำเชิญของพระเจ้า อย่างที่เรียกว่า รู้ละเอียด รู้จริง รู้ลึก และรู้อย่างถูกต้อง ส่วนประชาชน หรือ คริสตชนผู้เป็นผู้รับคำเชิญจะต้องใส่ใจในรายละเอียดเหล่านั้น และอีกอย่างที่สำคัญมาก ๆ ก็คือ แบบฉบับชีวิตของผู้เชิญ

    พระศาสนจักรในประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 350 หลังการประชุมสมัชชาซีโน้ต (Synod) แห่งพระศาสนจักรประเทศสยาม เป็นเครื่องหมายว่าพระวาจาและคำเชิญของพระเป็นเจ้าได้เข้ามาถึงประเทศไทยกว่า 350 ปีแล้ว คงจะต้องมาพิจารณาทบทวนดูอย่างละเอียดว่าพวกเราผู้ถูกเชิญได้เดินตามคำเชิญขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างถูกทิศถูกทางหรือไม่ และผู้ทำหน้าที่เชิญได้ทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน รวมทั้งการสื่อสารคำเชิญของพระเป็นเจ้า ของผู้ทำหน้าที่เชิญได้กระทำอย่างถูกต้องหรือเปล่า

                             สวัสดี

                        คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

______________________________________

“This generation is an evil generation; it seeks a sign,

but no sign will be given it, except the sign of Jonah.

ขอขอบคุณ

คุณกัลยา โรจนะเสน

บำรุงวัด      900    บาท

 

_______________________________________

 ประชาสัมพันธ์

    เชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมสวดสายประคำ โอกาสเดือนแม่พระลูกประคำ ทุกสัปดาห์จะสวดตามบ้านในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ที่ได้กำหนดบ้านไว้เรียบร้อยแล้ว นอกนั้นสวดที่วัด

–      ประกาศงดมิสซา

    พระสงฆ์ไปเข้าเงียบเขต 2  วันที่ 24 – 26 ตุลาคม ศกนี้

     จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันอังคาร 24 ไปจนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 26 ตุลาคม นอกนั้นมีตามปกติ

    วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล

    ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 ขอเชิญพี่น้องร่วมงานประกาศข่าวดีได้ ด้วยการภาวนา การพลีกรรม และถวายวัตถุปัจจัย เพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร เงินถุงทานของพี่น้อง รวมถึงถุงทานของพี่น้องคริสตชนทั่วโลก จะรวบรวมและส่งต่อให้สมเด็จพระสันตะปาปา สำหรับใช้จ่ายในการประกาศข่าวดีแก่มวลชนต่อไป

    (การแพร่ธรรม หัวใจ ความเชื่อคริสตชน)

_______________________________________

 

After Jesus had spoken, a Pharisee invited him to dine

at his home. He entered and reclined at table to eat.

รายชื่อบ้านที่เป็นศูนย์รวมสวดในหมู่บ้าน

เดือนตุลาคม 2560

 

    จันทร์ที่ 16 ตุลาคม         บ้านคุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์  

    พุธที่ 18 ตุลาคม            บ้านคุณประไพ ภูมิพานิช  

    ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม        ร.ร.อนุบาลธนสมบูรณ์

    อังคารที่ 24 ตุลาคม        บ้านคุณวีระศรี โรจนสุธี

    พุธที่ 25 ตุลาคม            บ้าน………………….

    ศุกร์ที่ 27 ตุลาคม        บ้านคุณนุชนาฎ ธารีจิตต์ (คุณแดง ร้านเอเอ็ม)

    จันทร์ที่ 30 ตุลาคม        โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ

หมายเหตุ   

 •  วันอังคารที่ 31 ตุลาคม มิสซาปิดเดือนแม่พระที่วัด

                    เวลา 19.00 น. (มีถวายช่อดอกไม้)

 • บ้านที่เป็นศูนย์รวมสวด จัดพระแท่นดังนี้

        + ปูผ้าปูโต๊ะสีขาว หรือสีอ่อนตามที่บ้านท่านมี

        + ตั้งกางเขน เทียน ดอกไม้ แม่พระ

        + คณะนำสวดจะไปถึงบ้านท่านหลังวัดเลิก เวลาประมาณ 19.40 น.

 

________________________________________

Into whatever house you enter, first say, ‘Peace to this household.’ If a peaceful

person lives there, your peace will rest on him; but if not, it will return to you.’

_____________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  (คริสตชนทุกคนเป็นศิษย์พระคริสต์ อย่าลืมนำสารวัดกลับบ้านนะคะ)

วันนี้มีข่าวดีมาบอกว่า     โอกาสทองของพี่น้องมาถึงแล้ว

    คุณพ่อเจ้าวัดได้จัดซื้อ ของขวัญอันล้ำค่า มอบให้คริสตชนทุกบ้านนำไปอ่าน เรียนรู้ ใช้ในการดำรงชีวิต  เพื่อ

 • ให้รู้จักรัก เจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า โดยอาศัยพระวาจา การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งบรรดาเพื่อนพี่น้องและธรรมชาติ พร้อมเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสต์ด้วยชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่แห่งความรัก

 • ให้เป็นชุมชนที่เคารพคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รัก รับใช้ทุกคน โดยเน้นผู้ยากไร้

 • ให้รู้จักรักสิ่งสร้าง มีความพอเพียง ลด ละ เลิกความโลภ

 • ร่วมสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีงาม เสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อ เพื่อร่วมเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า อาณาจักรแห่งความยุติธรรม สันติ และความชื่นชมยินดี

   ประชาสัมพันธ์จากสภาภิบาล

    ผู้อำนวยการสภาภิบาลและคณะ จะตั้งโต๊ะบริการแจกของขวัญอันล้ำค่าของคุณพ่อเจ้าวัด วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม ทุกรอบมิสซา ขอให้พี่น้องมารับนะคะ (บ้านละ 1 เล่ม)

* สัตบุรุษที่มาร่วมพิธีมิสซาที่วัดสามเสนเสมอ ก็มารับได้ค่ะ *

(( เวลามารับให้แจ้ง บอกเฉพาะบ้านเลขที่ค่ะ ))
ถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่นอกหมู่บ้านให้แจ้งว่า  อยู่นอกหมู่บ้านด้วยนะคะ

___________________________________

Woe to you, scholars of the law! You have taken away the key of knowledge.

You yourselves did not enter and you stopped those trying to enter.”

____________________________________

“Therefore whatever you have said in the darkness will be heard in the light,

and what you have whispered behind closed doors will be proclaimed on the housetops.” 

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

น.เฮดวิก นักบวช   น.มาร์การีตา มารีย์ อาลาก็อก พรหมจารี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ภราดา อลอยซิ้วส์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อันนา เจวียน พนมอุปถัมภ์, อันเดร สละ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ภราดา มงฟอร์ต เมรี่, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ ชาวอันติโอค พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ภราดา ยอห์น เมรี่,ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา จำปา ตรีธารา, อันนา จำลอง ตรีเพียร, เปโตร ประสิทธิ์-โรซา หอม-เซซีลีอา ประวิง สมนึก, เปาโล ณีรภัทร จันทร์กลาง, เปโตร จำนงค์ งามศิริจิตต์ (ครบ 34 ปี), มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปโตร พิทยา พนมอุปถัมภ์, ภราดา วินเซนต์ เมรี่, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เปาโล เช้ง เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________________

Jesus said to his disciples: “I tell you, everyone who acknowledges me before

others the Son of Man will acknowledge before the angels of God.

พุธที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, อันนา เพียงเดือน กระทอง, เปโตร เหียบ-อันนา สุดา ชุณหกิจ, ภราดา เกร๊กกอรี่, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, โรซา ละม้าย ตรีธารา, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, มารีอา รัชนี-เปโตร ทวีศักดิ์ อรสุม, เปโตร สายหยุด ยันตรพินิจ, อันนา วงษ์-มารีอา เขียน-ยวงบัปติสตา ล้วน, เทเรซา ขวัญเมือง ศรีจันทรา, มารีอา โนรี-เวโรนิกา ประทวน เแม็คอินไดร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, ภราดา ฮิวเบิร์ต, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

น.เปาโล แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์

น.ยอห์น แห่งเบรเบิฟ น.อิสอัค โยเกอ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร บุ้นเภา แซ่เจีย, มารีอา เซียมหงษ์ แซ่ฮ้อ, ไกรลาศ แก้วส่งศรี, โทมาส บุญส่ง, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, น.ส.ชลิดา ทองอ่อน, วันเกิด สกอลัสติกา นารา ปิ่นทอง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร เรวัฒน์ ทัพสวัสดิ์, เปาโล ธีระศักดิ์ ตรีธารา, ยวงบัปติสตา เขียน ศรีจันทรา, มารีอา เฟือง หอมวิลัย, เลโอนาร์ด ร.ท.นายแพทย์ กำพืช ตรีโสภา, อาทานาส สายหย่อน ยันตรพินิจ, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ยิ้ม โชติพงษ์,ยอแซฟ กวง เชาวนะ, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

______________________________________

Saint Luke, evangelist – Feast

18 October 2017

Saints of the day

St. Luke,

Evangelist

(1st century)

ศุกร์ที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มัทธิว โนรี อาษาทัย, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, โรซา ละม่อม-อันตน เกษม ยอแซฟ, โรซา ทองคำ ยันตรพินิจ, มาแซล บุญพบ-เทเรซา ดารา เดชารัตน์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, มารีอา จาด, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ยอแซฟ พงศ์สิริ กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ฟรังซีสโก ทวีศักดิ์ ทรงสัตย์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล,ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา สุขใจ-นายสมศักดิ์ งามศิริจิตต์, โทมัส เงิน-อันนา เกษร วงค์รุ่ง, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, ฟรังซิสโก ใจ-มารีอา สวง-เทเรซา วิรัญญา สุขในมณี, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, ยอแซฟ รักศักดิ์,นายบริบูรณ์ ทิพยทัศน์, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

 

________________________________________

Monday of the Twenty-eighth week in Ordinary Time

16 October 2017

Saints of the day

St. Margaret Mary Alacoque,

Virgin

(1647-1690)

อาทิตย์ที่ 22

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

(วันแพร่ธรรมสากล)

สุขสำราญ ครอบครัว อักแนส ไฉน รอดงาม

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา สุบิน-มารีอา ทองดี ธิราศักดิ์, มาเซอร์ ฟลอรองซ์ ฉลวย ธิราศักดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, มารีอา สิริกุล สุภาพร, ยวงบัปติสตา พ.อ.บุญช่วย สุภาพร, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร,เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ภราดา ฟิลลิป อำนวย ปิ่นรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ครอบครัว คุณมานพ เจนผาสุก, นายอาทิตย์ พันพูรักษ์ และครอบครัว, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, คุณวิวรรธนี สุขยศ, วันเกิด เทเรซา บุญวรีย์ พงษ์พิศ, ครอบครัว ฮีมินกูล, ครอบครัว สกุลสุวรรณ และอินทรสุขสันต์, ครอบครัว พึ่งผล, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว เกิดพาณิช, น.ส.ชรัตน์ อรุณโรจน์, ครอบครัว ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, ครอบครัว เลี้ยงเชวงวงศ์, ยอแซฟ สุฟิน สุวรรณธาร, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว เทพพิทักษ์-ครอบครัว ฉ่ำประวิง, ครอบครัว แพททริก ปณิธิ ยิ้มเจริญ, คุณณรันย์ ตันติกุญชร, คุณสิริกุล ศรีวิไล, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, มารีอา นุชจรินทร์ สอนเทพ, เทเรซา มณี โรจนะเสน, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ ดวงพระวิญญาณในหลวง รัชกาลที่ 9, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา,ยออากิม หล่า จุลสุคนธ์, อิกญาซีโอ พิสิษฐ์ กายสิทธิ์, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, มารีอา กิมกี สุวรรณธาร, ผู้ล่วงลับในสกุล จันสวัสดิ์, เปโตร บุญสม ไชยประเสริฐ, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, นางเตียง แซ่ล้อ, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, นายจักรวาล กิตติสังวรา, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, อันนา มารศรี สิทธิโชค, ลูกา สมัย,มารีอา-โรซา, มารีอา ลัดดา เยาวสังข์, เปโตร เฉลิม เยาวสังข์, เปโตร ครรชิต เยาวสังข์, คุณพ่อ อังเดร พลอย โรจนเสน, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, มีคาแอล วิรัตน์ ชินทร์นลัย, มารีอา สุดาลักษณ์ ชินทร์นลัย, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, มารีอา บุญศรี ทับศรี, ตระกูล สกุลทอง, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, ยอแซฟ มาโนช มโนลม้าย, ยอแซฟ วิเชียร สิทธิสันต์, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล,มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, มารีอาอังเลยา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา ทัศนัย ยินดีเวท, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ฟรังซิสโก แซ๊ก-มารีอา เลื่อน-มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี-มารีอา ระเวก ธวัชวงษ์, มารีอา อำไพ-ยอแซฟ มกจิว แซ่แต้, อักแนส อาภา ชีรานนท์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

_______________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

Love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

8 October 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 41 วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  41  วันอาทิตย์ที่   8  ตุลาคม  2017

____________________________________

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

 

‘This is the heir.

Come, let us kill him and acquire his inheritance.’

ฆาตกรยังลอยนวล

    “คนนี้เป็นทายาท เราจงฆ่าเขาเสียเถิด เราจะได้มรดกของเขา”

    อุปมาเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้าย เป็นอุปมาที่พระเยซูเจ้ามุ่งจะเตือนสติชาวยิว เป็นต้นผู้นำชาวยิว ซึ่งได้แก่บรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสี ว่าพวกเขาก็คือ คนเช่าสวนชั่วร้ายที่กำลังมุ่งเข่นฆ่าพระเยซูเจ้า และด้วยอุปมานี้ พระองค์ทรงพุ่งเป้าไปที่บรรดาหัวหน้าสมณะ และฟาริสีเป็นกรณีพิเศษ พวกเขาผู้ซึ่งแม้จะเป็นผู้นำทางศาสนาแต่ก็ไม่ได้เข้าใจอะไรเลย มิหนำซ้ำยังชักชวนชาวยิวให้หลงผิดตามพวกเขาไปด้วย

    ฆ่าลูกเจ้าของสวนเพื่อจะได้สวนองุ่นนั้นมาครอบครอง

    อาการหลงผิด เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคน อาการหลงผิดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบคือ โดยตั้งใจ หรือ ไม่ตั้งใจ

    ความหลงผิดแบบไม่ตั้งใจนั้น เกิดจากความไม่รู้และความไม่รู้นั้นก็เกิดจากการไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน หรือ ขาดการอบรมสั่งสอน รวมทั้งได้รับการอบรมสั่งสอนแบบผิด ๆ อีกทั้งยังไม่มีโอกาส หรือช่องทางที่จะรับรู้สิ่งที่ถูกต้อง อาการหลงผิดประเภทนี้ ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า lgnorance (ความไม่รู้) กรณีของผู้หลงผิดดังกล่าวแม้จะมีความผิดแต่ก็เป็นความผิดสถานเบา

    ความหลงผิดแบบตั้งใจก็คือความหลงผิดที่เกิดขึ้น โดยที่ผู้กระทำผิดนั้นรู้ว่าผิดแต่ก็ยังจงใจกระทำสิ่งที่ผิดนั้น และความจงใจนี้เกิดจากสาเหตุหลาย ๆ ประการด้วยกัน ส่วนการจะถอนตัวจากความหลงผิดประเภทนี้ ทำได้ไม่ง่ายนักยิ่งถ้าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีอีโก้ (ego) ที่ซึมลึก (อีโก้ (ego) ก็คือความยึดมั่น ถือมั่นในตัวตนของตนเอง หรือความหยิ่งจองหองนั่นเอง) ดังนั้น การถอนตัวก็จะยากยิ่งมากขึ้นเป็นทวีคูณ ภาษาฝรั่งเรียกอาการแบบนั้นว่า Persistence ซึ่งแปลว่า ความดื้อรั้น ความผิดอันเกิดจากความดื้อรั้นนี้จะหนักยิ่งขึ้น ถ้าผู้นั้นเสี้ยมสอนให้ผู้อื่นให้ดำเนินชีวิตที่ดื้อรั้นเหมือนตัวเอง

    กรณีของฟาริสีและหัวหน้าสมณะเป็นความหลงผิดแบบมีความตั้งใจ หรือมีเจตนา เรื่องของคนเช่าสวนชั่วร้าย ความหลงผิดที่เกิดขึ้นโดยรู้ว่า สิ่งนั้นไม่ใช่ของตัว แต่ยังมุ่งยึดครอบครองเอามาเป็นของตัว เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องฆ่าเจ้าของตัวจริง

    เหตุการณ์คนเช่าสวนชั่วร้าย ยังคงเกิดอยู่ในโลกปัจจุบันของเรา โดยที่มนุษย์จำนวนไม่น้อย เกิดอาการหลงผิดโดยตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองมี และในสิ่งที่ตัวเองเป็น แต่ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อาการหลงผิดโดยตั้งใจนี้ผู้ประพฤติจะถอนตัวออกยาก ถ้าผู้นั้นเป็นผู้มีอีโก้ (ego) ที่ซึมลึก ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองควรจะปล่อยวาง

    ชาวยิวในสมัยพระเยซูเจ้า เป็นผู้อยู่ภายใต้ปกครองของชาวโรมัน พูดให้ตรง ๆ คือ เป็นทาสและเป็นขี้ข้าชาวโรมัน พวกเขาอยากหลุดพ้นจากการเป็นทาสและเป็นขี้ข้านั้น โดยมุ่งปลดแอกตัวเอง และมุ่งพึ่งหวัง พระเมสสิยาห์- ผู้ปลดปล่อยที่พระเป็นเจ้าได้สัญญาไว้

    แต่พวกเขาหลงผิด และเข้าใจผิดเพี้ยนไปจากที่เป็นจริง การปลดปล่อยของพระเมสสิยาห์ยิ่งใหญ่ไปกว่าการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากชาวโรมัน เพราะมันเป็นการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของเจ้านายที่ใหญ่กว่านั้น คือ เป็นการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของบาปและปีศาจ มีน้อยคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ แต่มีคนหนึ่งที่พอจะอ้างได้ว่าท่านเข้าใจเรื่องดังกล่าว คือ ท่านสิเมโอน พอท่านพบพระเยซูเจ้า ท่านก็อุ้มพระองค์ไว้ในอ้อมแขนพลางร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ว่า “ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้ พระองค์ทรงปลดปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุข…..” (ลูกา 2:29) ปลดปล่อยในที่นี้ ก็คือ การปลดปล่อยจากบาปและการเป็นทาสของปีศาจ

    พระเยซูเจ้าเสด็จมา และมอบคำสอนแห่งการปลดปล่อยดังกล่าวให้แก่ชาวยิวและให้แก่มนุษย์ทั้งโลก

    คำสอนของพระเยซูเจ้าสอนให้รู้จักปลดแอกตัวเองจากการเป็นทาสของบาปและปีศาจ และถ้าผู้ใดนำไปปฏิบัติพวกเขาก็จะหลุดพ้นจากสภาพแห่งการเป็นทาสนั้น

    ตั้งแต่พระเยซูเจ้าเริ่มออกเทศนาสั่งสอน บรรดาสมณะ และฟาริสีจำนวนมากเสียผลประโยชน์ส่วนของตนพูดภาษาปัจจุบัน คือ การเสด็จมาของพระเยซูเจ้าขัดผลประโยชน์ของพวกเขา เนื่องจาก พระเยซูเจ้าจะเป็นผู้ทำให้พวกเขาสูญเสียหลาย ๆ อย่างที่พวกเขามีและเป็น คือมีรายได้อันเกิดจากประชาชน และหลายครั้งที่รายได้นั้นเกิดจากความบีบคั้น อาศัยกฎเกณฑ์ทางศาสนา นอกนั้นพวกเขายังเป็นผู้ทรงอำนาจ อันเกิดจากตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ สั่งอะไรก็ต้องได้อย่างนั้น ฟาริสีและหัวหน้าสมณะจะต้องสูญเสียทั้ง 2 สิ่งนี้ ถ้าประชาชนเชื่อฟังคำสอนของพระเยซูเจ้า ดังนั้น ฟาริสีและหัวหน้าสมณะจึงต้องหาทางกำจัดพระเยซูเจ้า แต่จำเป็นต้องมีสมัครพรรคพวกและผู้หนุนหลัง ก็คือ ประชาชนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ เอาพวกเขามาเป็นพวกของตน เพื่อรวมพลังฆ่าลูกเจ้าของสวนเสีย

    พระเยซูเจ้าถูกตามฆ่ามาตั้งแต่เกิด จากเฮโรดผู้กลัวสูญเสียบัลลังก์

    พระเยซูเจ้ายังคงถูกตามฆ่าอยู่ในปัจจุบัน ในกรณีที่มนุษย์ปฏิเสธ หรือ ต่อต้านการปฏิบัติพระวาจา นอกนั้น การวางเฉยต่อพระวาจา หรือ การไม่ปฏิบัติพระวาจาอย่างจริงจัง ยังเป็นการฆ่าพระเยซูเจ้าอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการฆ่าแบบนิ่ม ๆ ให้พระเยซูเจ้าค่อย ๆ ตายไปอย่างช้า ๆ จากชีวิตของเรา และสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจคือ คำสอนและพระวาจาของพระเยซูเจ้า และบุคคลภายใต้ชื่อ เยซู เป็นสิ่งเดียวกัน

                             สวัสดี

                        คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_____________________________________

There was a scholar of the law who stood up to test Jesus and

said, “Teacher, what must I do to inherit eternal life?”

ประชาสัมพันธ์

–      เชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมสวดสายประคำ โอกาสเดือนแม่พระลูกประคำ ทุกสัปดาห์จะสวดตามบ้านในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ที่ได้กำหนดบ้านไว้เรียบร้อยแล้ว นอกนั้นสวดที่วัด

–      ขอเชิญผู้เจ็บป่วยและพี่น้องที่มิได้เจ็บป่วยมาขอพระพรจากพระที่วัดของเรา โดยผ่านทางคุณพ่อคอร์ซี่ เลอแกซปี้ สงฆ์ชาวฟิลิปปินส์ ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

–    ประกาศงดมิสซา

วันพุธที่ 11 ตุลาคม ศกนี้ ทางวัดของดมิสซา เวลา 19.00 น.

–    วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 ขอเชิญพี่น้องร่วมงานประกาศข่าวดีได้ ด้วยการภาวนา การพลีกรรม และถวายวัตถุปัจจัย เพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร เงินถุงทานของพี่น้อง รวมถึงถุงทานของพี่น้องคริสตชนทั่วโลก จะรวบรวมและส่งต่อให้สมเด็จพระสันตะปาปา สำหรับใช้จ่ายในการประกาศข่าวดีแก่มวลชนต่อไป (การแพร่ธรรม หัวใจ ความเชื่อคริสตชน)

_____________________________________

Martha , she had a sister named Mary who sat

beside the Lord at his feet listening to him speak.

 ____________________________

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 3)

นายชาญวิทย์ หาญธำรงวิทย์

        บุตร           นายพิชิต หาญธำรงวิทย์ – นางสาว สุวรรณา แซ่แต้

        กับ                             มารีอา นวพร บวรวิภาต

        บุตรี             อันตน สุพิวัฒน์ – มารีอา สุวิรัตน์ บวรวิภาต

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม ค.ศ.2017  เวลา 15.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางกรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกองทุนอาสาโคเออร์  

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

 1. คุณณัฐพงศ์ กิจนิจชีวะ        10,000        บาท

            2. คุณณิษฏพร  ทำประโยชน์     3,000    บาท

_______________________________________

รายชื่อบ้านที่เป็นศูนย์รวมสวดในหมู่บ้าน เดือนตุลาคม 2560

    จันทร์ที่ 9 ตุลาคม        บ้าน…………………

    พุธที่ 11 ตุลาคม            บ้านคุณนันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ  

    ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม        บ้านคุณดรุณี ตัณฑนุช  

    จันทร์ที่ 16 ตุลาคม         บ้านคุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์  

    พุธที่ 18 ตุลาคม            บ้านคุณประไพ ภูมิพานิช  

    ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม        ร.ร.อนุบาลธนสมบูรณ์

    อังคารที่ 24 ตุลาคม        บ้านคุณวีระศรี โรจนสุธี

    พุธที่ 25 ตุลาคม            บ้าน………………….

    ศุกร์ที่ 27 ตุลาคม        บ้านคุณนุชนาฎ ธารีจิตต์ (คุณแดง ร้านเอเอ็ม)

    จันทร์ที่ 30 ตุลาคม        โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ

หมายเหตุ   

 • วันที่ 9 และ 25 ตุลาคม      ยังว่างอยู่  

                    ใครต้องการจะสวดให้แจ้งกับคุณกรวิภา

 •  วันอังคารที่ 31 ตุลาคม มิสซาปิดเดือนแม่พระที่วัด

                    เวลา 19.00 น. (มีถวายช่อดอกไม้)

 • บ้านที่เป็นศูนย์รวมสวด จัดพระแท่นดังนี้

        + ปูผ้าปูโต๊ะสีขาว หรือสีอ่อนตามที่บ้านท่านมี

        + ตั้งกางเขน เทียน ดอกไม้ แม่พระ

        + คณะนำสวดจะไปถึงบ้านท่านหลังวัดเลิก เวลาประมาณ 19.40 น.

_____________________________

Jesus said to them, “When you pray, say: Father,

hallowed be your name, your kingdom come.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  (สารวัดมีคุณค่าต่อชีวิต โปรดนำกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยค่ะ)

    พระจิตเจ้า ทรงเสด็จลงมาอยู่กับมนุษย์ เพื่อ ช่วยเหลือมนุษย์ ด้วยการประทานพระพรพิเศษต่าง ๆ ให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างดี มีกำลัง มีความเข้มแข็งในการต่อสู้กับอุปสรรค กับปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับการประจญล่อลวงต่าง ๆ ที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความผิดบาปและความตายฝ่ายวิญญาณ

พระดำริ – WISDOM  เป็นความรักที่สามารถลิ้มรสและสัมผัสได้ว่า พระเจ้าทรงอ่อนหวานและน่ารักเพียงใด และเมื่อเราสัมผัสพระเมตตารักของพระองค์แล้ว เราจะได้รู้จักแยกแยะความดีและความชั่ว เพื่อให้ความรักของพระองค์ครอบครองใจเรา

สติปัญญา – UNDERSTANDING เป็นความรักที่เฝ้าสังเกตพิจารณา และพยายามเข้าใจถึงความงดงามของความจริงแห่งความเชื่อ เพื่อจะได้รู้จักพระเจ้า รู้จักเห็นพระองค์ในสิ่งสร้างทั้งมวล รู้จักพระองค์ในพระวาจาของพระองค์ รู้จักพระองค์ในคำสอนต่าง ๆ ของพระศาสนจักร

ความคิดอ่าน – COUNSEL เป็นความรักที่ทำให้เราละเอียดลออใส่ใจและเฉลียวฉลาดที่จะเลือกวิถีทางในการดำเนินชีวิต เพื่อรักและรับใช้พระเจ้า ตามหนทางและวิธีการของแต่ละคน

ความรู้ – KNOWLEDGE เป็นความรักที่ทำให้เราใฝ่ใจที่จะรู้จักตนเอง และสรรพสิ่งสร้าง เพื่อก้าวไปสู่ความรู้ที่สมบูรณ์ในหน้าที่การรับใช้พระเจ้า และนำมาซึ่งความรักต่อเพื่อนพี่น้อง

พละกำลัง – FORTITUDE เป็นความรักที่ก่อให้เกิดกำลังใจ และกระตุ้นให้เราปฏิบัติตามที่ความคิดอ่าน แนะนำให้กระทำ ให้เรากล้าหา มั่นคง ซื่อสัตย์ พร้อมที่จะต้องต่อสู้กับสิ่งไม่ดีต่าง ๆ และศัตรูฝ่ายวิญญาณของเรา

ความศรัทธา – PIETY เป็นความรักที่ผ่อนภาระการงานทั้งหลายให้เบาลง และเชื้อเชิญเรา ให้ทำสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้าพระบิดา ด้วยความรักฉันบุตรอย่างเต็มใจและรื่นรมย์ ทำให้เราสามารถทนรับความทุกข์ยากเพื่อพระเจ้า ด้วยความรักอย่างสิ้นสุดจิตใจ สิ้นสุดสติปัญญา และกำลังของเรา

ความยำเกรงพระเจ้า – FEAR OF THE LORD เป็นความรักที่ทำให้เราหลีกหนี และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พอพระทัยองค์พระผู้สูงสุด ในความยำเกรงพระเจ้านี้ จึงเป็นความรักเยี่ยงลูก ซึ่งเกรงที่จะทำเคืองพระทัยพระบิดา

________________________________________

“I tell you, ask and you will receive; seek and you

will find; knock and the door will be opened to you.”

_______________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

น.ดิโอนีซิโอ พระสังฆราช และเพื่อนมรณสักขี

น.ยอห์น เลโอนาร์ดี พระสงฆ์

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, เพื่อสุขภาพของ คุณดวงใจ อาวะจินดา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, อันนา ขาว จิตต์ชอบค้า, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา จำปา ตรีธารา, อังเดร นาวาโท ธวัชชัย พันธุมจินดา, มารีอา ธนิดา พันธุมจินดา, เปาโล โสภา-มารีอามักดาเลนา แช่ม ตรีกิจจา, เทเรซา ขวัญเมือง ศรีจันทรา, เปโตร ลาง-มารีอา เทือง เลิศไกร, อันนา จำลอง ตรีเพียร, ยอแซฟ ห้งจิ่ง แซ่เล้า, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

When Jesus had driven out a demon, some of the crowd said: “By the power

of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons.”

พุธที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, อันนา เพียงเดือน กระทอง, เปโตร เหียบ-อันนา สุดา ชุณหกิจ, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, ฟรังซิสกา ลมูล พันธุมจินดา, โรซา ละม้าย ตรีธารา, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ ฮ้อ แซ่เฮ้ง, ลูซีอา มาลา ขันธสิทธิ์, ดอมินิก ประเสริฐ เลิศไกร, มารีอา รัชนี-เปโตร ทวีศักดิ์ อรสุม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ โรซา วราภรณ์ อั๋นวงษ์

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, คาโรโล ไพรัช รัตนกรัณฑ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, น.ส.ชลิดา ทองอ่อน, โรซา วราภรณ์ อั๋นวงษ์, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร เรวัฒน์ ทัพสวัสดิ์, เปาโล ธีระศักดิ์ ตรีธารา, มาร์ธา กุหลาบ สังขรัตน์, ยวงบัปติสตา เขียน ศรีจันทรา, มารีอา เฟือง หอมวิลัย, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, มารีอา หลีเกียง แซ่ฉั่ว, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด อันนา สุภาณี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันเกิด ฟรังซิสโก ศุภรัตน์ จิตต์จำนง

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ,อันนา มะลิ จึงประไพ, เทเรซา กนกอร เพชรเทศ, มาแซล บุญพบ-เทเรซา ดารา เดชารัตน์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________________

เสาร์ที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

น.กัลลิสตัส ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

สุขสำราญ มารีอา ทัศนีย์ พีรมนตรี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา จำเนียร สุระสรางค์, ยอแซฟ สำราญ-อันนา ซิวไน้ สินสืบผล, นายเฉลิม โรจนวิภาต, มารีอา สุขใจ-นายสมศักดิ์ งามศิริจิตต์, โทมัส เงิน-อันนา เกษร วงค์รุ่ง, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, มารีอา นฤมล วงศ์ศิริ, ฟรังซิสโก ใจ-มารีอา สวง-เทเรซา วิรัญญา สุขในมณี, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

“Rather, blessed are those who hear

the word of God and observe it.”

อาทิตย์ที่ 15

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, ครอบครัว ณรงค์ ลักษมีวรานนท์, เทเรซา ทรายทอง ศักดิ์สมวาศ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, ยอแซฟ ไพศาล ดีสุดจิต, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, มารีอา ประพิน  ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ มาชิ้ม แซ่ลิ้ม (ครบ 20 ปี), มารีอา ซกเฮี้ย แซ่ปึง (ครบ 13 ปี), อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เทเรซา สุขฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ครอบครัว คุณมานพ เจนผาสุก, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ครอบครัว จันทรวารีเลขา, ยอแซฟ สุพิน สุวรรณธาร, ยอแซฟ วิทยา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา สิริธร พฤกษอรุณ และครอบครัว, เปโตร ธรรมศลิษฏ์ พันธุเมธากุล, นายอาทิตย์ พันพูรักษ์ และครอบครัว, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, น.ส.ชรัตน์ อรุณโรจน์, เทเรซา ทรายทอง ศักดิ์สมวาศ, ครอบครัว เลี้ยงเชวงวงศ์, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, อลิซาเบท ประนอม ผิวเกลี้ยง, คุณวิวรรธนี สุขยศ, อังเยลา สมฤทัย สุขเสวต, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ครอบครัว อาวะจินดา, สมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), นายชมภู เศรษฐกาญจน์,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, โรซา จำเรียง เหมือนสร้อย, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา กิมกี สุวรรณธาร, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ดอมินิก ปรีชา ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยวงบัปติสตา วันชัย สมบูรณ์นิตย์, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, นางเตียง แซ่ล้อ, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, นายจักรวาล กิตติสังวรา, กาโลโร สยาม-มารีอา ยู่ซื่อ สังขรัตน์, ดวงวิญญาณในสกุล “สังขรัตน์”, เปโตร มิ่ง-เปโตร ปัญญา-อันตน อดิศักดิ์-อันตน อนันต์ เวชเนียน, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ผู้ล่วงลับทุกคนในสกุล “มีขันทอง”, โยเซฟ เล้ง แซ่แต้, อันนา หอม่วย แซ่จึง, เทเรซา วันนา แซ่อึ้ง, มารีอา ลัดดา เยาวสังข์, เปโตร เฉลิม เยาวสังข์, เปโตร ครรชิต เยาวสังข์, อันนา อุไร-บุญรอด-พ่อเขียว ไอยรา, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, ยอแซฟ สทร อำไพ, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, นายเยื่อ โกลากุล, นางกิมเฮียง โกลากุล, นายสมภพ รักญาติ, ยอแซฟ อดิศักดิ์ ลิ้มสุธาโภชน์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว เลาหไทยมงคล และกิจวิวัฒนการ, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม,ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปาโล มณฑา-เอลิซาเบท สร้อย ยันต์เจริญ, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, มารีอา ลำดวน-เปโตร ประชา สุวรรณธาร, ยอแซฟ มาโนช มโนลม้าย, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ วิเชียร สิทธิสันต์, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, อันนา มารศรี สิทธิโชค, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, ฟรังซีสโก ประดุม-มารีอา มาลี พันธุมจินดา, ยวงบอสโก จำลอง บัวศรี, ยอแซฟ ยับ ทิพย์วรรณ, นายจำรัส เลิศไกร, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เรอเนย์ สมนึก เตมียเสน, วิญญาณในไฟชำระ

__________________________________________

9 October 2017

Saints of the day

Bl. John Henry Newman,

(† 1890)

___________________________________________

The month of October is dedicated to the  Holy Rosary .The Memorial of Our Lady of the Rosary is celebrated on October 7

ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ติดตามครับ

_____________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

Love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################