สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

ST. FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH IN BANGKOK, THAILAND. PLEASED TO WELCOME YOU WITH LOVE. ### LOVE ONE ANOTHER ### : John 13: 34-35.

SAINT FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH, BANGKOK, THAILAND วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน บ้านพักพระสงฆ์/สำนักงาน ๙๔ ถนนสามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กทม ๑๐๓๐๐ Tel. 02 243 0060 โทรสาร ๐๒ ๖๖๙ ๗๔๔๑ มิสซา ประจำวัน ๖.๐๐ น.และ ๑๙.๐๐ น วันเสาร์ เพื่อวันอาทิตย์ ๑๙.๐๐ น วันอาทิตย์ ๖.๓๐ ๘.๓๐ ๑๐.๐๐ น และ ๑๖.๐๐ น รับศีลอภัยบาป ก่อนมิสซา @@@@@@@@@@@@@@ Mass schedule: Monday – Friday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Saturday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Sunday 6:30 a.m. 8:30 a.m. 10:00 a.m. 16:00 p.m. The Sacrament of Reconciliation is available during the mass on Saturday 19:00 p.m. & Sunday. The confessionals on the outside of the main church, an aircon private box for confession with screened – separated. ############################################################### June 2018 - Overview for the Month ::: The month of June is dedicated to The Sacred Heart of Jesus. This month falls within the liturgical season of Ordinary Time, which is represented by the liturgical color green. This symbol of hope is the color of the sprouting seed and arouses in the faithful the hope of reaping the eternal harvest of heaven, especially the hope of a glorious resurrection. It is used in the offices and Masses of Ordinary Time. The last portion of the liturgical year represents the time of our pilgrimage to heaven during which we hope for reward. :: @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ The Holy Father's Intentions for the Month of June 2018 ::Universal – Social Networks: That social networks may work towards that inclusiveness which respects other for their differences. :: @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ Feasts for June 2018 :::The feasts on the General Roman Calendar celebrated during the month of June are: 1. Justin, Memorial 2. Marcellinus and Peter, Opt. Mem. 3. Most Holy Body and Blood of Christ, Solemnity 5. Boniface, Memorial 6. Norbert, Opt. Mem. 8. Sacred Heart of Jesus, Solemnity 9. Immaculate Heart of Mary; St. Ephrem, Memorial 10. Tenth Sunday in Ordinary Time, Sunday 11. Barnabas, Memorial 13. Anthony of Padua, Memorial 17. Eleventh Sunday in Ordinary Time, Sunday 19. Romuald, Opt. Mem. 21. Aloysius Gonzaga, Memorial 22. Paulinus of Nola; John Fisher and Thomas More, Opt. Mem. 26. Josemaría Escrivá de Balaguer, Opt. Mem. 27. Cyril of Alexandria, Opt. Mem. 28. Irenaeus, Memorial 29. Peter and Paul, Solemnity 30. First Martyrs of the Church of Rome, Opt. Mem. :: @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ Focus of the Liturgy, June 2018 :: The readings for the Sundays in June 2018, are taken from St.Markand St. Luke and are from Year B, Cycle 2. June 3rd - Corpus Christi This Gospel recounts the events of the Last Supper when Jesus changed bread and wine into His Body and Blood. June 10th - 10th Sunday of Ordinary Time In this Gospel Jesus says,"For whoever does the will of God is my brother and sister and mother." June 17th - 11th Sunday of Ordinary Time Jesus tells the parable of the mustard seed. June 24th -Birth of St. John the Baptist "He will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb, and he will turn many of the children of Israel to the Lord their God." :: @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ Highlights of the Month, June 2018 ::::: As we begin to feel the warmth of summer, we can reflect that we celebrate the feasts of the Sacred Heart of Jesus (June 8) and the Immaculate Heart of Mary (June 9). God is Love and the Sacred Heart of Jesus — present on earth in the Blessed Sacrament — is the human manifestation of God's Love for men. Appropriately June is considered the month for weddings where human hearts join and cooperate with the Creator in bringing forth new life. The family they create is a human reflection of the Blessed Trinity. Other principle feasts of this month are St. Justin (June 1), Sts. Marcellinus and Peter (June 2),St. Norbert (June 6), St. Boniface (June 5), St. Ephrem (June 9), St. Barnabas (June 11), St. Anthony of Padua (June 13), St. Romuald (June 19), St. Aloysius Gonzaga (June 21), Sts. John Fisher and Thomas More (June 22), the Birth of St. John the Baptist (June 24), St. Josemaria Escriva (June 26), St. Cyril of Alexandria (June 27), St. Irenaeus (June 28), Solemnity of Sts. Peter and Paul (June 29) and the First Martyrs of the Church (June 30). The Solemnity of the Birth of John the Baptist on June 24 supersedes the Sunday liturgy. :: @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################### JUNE 2018 :A Time of Love:: Following Pentecost, the Church begins her slow descent from the great peaks of the Easter Season to the verdant pastures of Ordinary Time, the longest of the liturgical seasons. Like the lush June growth all around us, the green of the liturgical season points to the new life won for us by the Redemption of Jesus Christ, the new life of Charity. For Our Lord came to cast the fire of His love on the earth, and to that end, sent His Holy Spirit at Pentecost in the form of tongues of fire. Ordinary Time is the hour to “go out to all the world and tell the good news.” The feasts of June highlight this expansion of the Church. At least ten times, the Church vests in the red of the martyrs whose blood is the very seed of her growth. She also celebrates the feasts of the apostles Peter and Paul, and the birth of St. John the Baptist, proto-disciple and prophet. We too are called to be witnesses like the apostles and martyrs. May the Heart of Jesus inflame our hearts so that we may be worthy of our Baptismal call to holiness. Immaculate Heart of Mary, pray for us. @@@@@@@ From the Catholic Culture:: ###############################################################

Latest

24 June 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 25 วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018

St. Francis Xavier Church

Newsletter.

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 25 

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018

Twelfth Sunday in Ordinary Time

24 June 2018

____________________________________________________________________

Birth of Saint John the Baptist

24 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Zechariah asked for a tablet and wrote, “John is his name,” and all were amazed.

Immediately his mouth was opened, his tongue freed, and he spoke blessing God.

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 25

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018

สมโภช น.ยอห์น แบปติสต์ บังเกิด

พันธกิจของคริสตชนคือการกลับใจ

    วันสมโภชนักบุญยอห์น บัปติสต์ บังเกิด ในวันนี้สอนให้เรารู้จักบทบาทหน้าที่สำคัญของการเป็นคริสตชนคือการกลับใจ

    ชีวิตของยอห์น บัปติสต์ ถูกกล่าวถึงไว้ในหนังสือประกาศกอิสยาห์ ในบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ ว่าชีวิตของยอห์นถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนท่านเกิด เพื่อให้ทำหน้าที่สำคัญที่พระเป็นเจ้าตระเตรียมไว้ให้ท่านก็คือ การนำยาโคบกลับมาหาพระองค์ (อิสยาห์ 49:5) และหน้าที่อีกอันหนึ่งคือ การนำชาวอิสราเอลให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า (อิสยาห์ 49:5) เช่นกัน

    การกลับมาหาพระเจ้าก็ดี รวมทั้งผลที่ตามมาของการกลับมาหาพระเจ้า อันได้แก่ การมีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ก็ดี ภาษาคำสอน เรียกว่า การกลับใจ หรืออีกคำหนึ่งคือ การฟื้นฟูชีวิต

    คำทั้ง 2 มีความหมายเดียวกันได้แก่ การนำชีวิตของเรากลับไปสู่ต้นตอของชีวิต คือ องค์พระคริสตเจ้า

    มีคำแนะนำ กระบวนการฟื้นฟูชีวิตหรือการกลับใจ โดยท่านนักบุญเปาโลในจดหมายของท่านถึงชาวเอเฟซัส บทที่ 4 ข้อ 22-24 ดังนี้

    “ท่านจงถอดสภาพมนุษย์เก่า เลิกประพฤติเลวทรามตามราคะตัณหาที่หลอกให้หลงไป จงมีจิตใจและความรู้สึกนึกคิดอย่างใหม่ จงสวมใส่สภาพมนุษย์ใหม่ ซึ่งพระเจ้าทรงเนรมิตให้เหมือนพระองค์ มีความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากความจริง”

    กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการของการทำลายตัวตนเก่า และเสริมสภาพตัวตนใหม่

    เพื่อจะบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว แฟร้งค์ ปาดิลล่า (FRANK PADILLA) สมาชิกองค์กรอัศวินสมเด็จพระสันตะปาปา และสมาชิกหน่วยงานอภิบาลชีวิตครอบครัว ได้แนะนำ 3 ขั้นตอนที่คริสตชนจะต้องปฏิบัติคือ

    ขั้นตอนที่ 1 คริสตชนจะต้องทำตัวเป็นนักรบ (WARRIORS) ในการที่จะต้องรบสู้กับกิเลสตัณหาภายในตัวตน อันได้แก่ การรบกับน้ำใจของตนเอง ไม่ปล่อยตัวไปตามความอยาก รวมทั้งราคะตัณหา และความใคร่ของตนเอง และการเป็นนักรบก็จะต้องมีอาวุธ และอาวุธสำคัญของคริสตชนก็คือ ไม้กางเขน ซึ่งเมื่อเราพลิกไม้กางเขนกลับหัวกลับหาง เราจะเห็นว่า ไม้กางเขนนั้น มีรูปร่างเหมือนดาบ      ดังนั้น การสู้รบกับน้ำใจของตนเองจึงหมายถึง การตัดใจ หรือการตัดน้ำใจของตนเอง

    ขั้นตอนที่ 2 คริสตชนจะต้องทำตัวเป็นมรณสักขี (MARTYRS) ในกระบวนการรบสู้กับน้ำใจของตนเอง ด้วยการตัดใจ คริสตชนจะค่อย ๆ กลับกลายเป็นมรณสักขี ในสมัยอดีตกาล มรณสักขีในคริสตศาสนา จะหลั่งเลือดของตนเพื่อยืนยันในความเชื่อ หรือความเชื่อฟังของตนที่มีต่อองค์พระเยซูคริสตเจ้า แต่มรณสักขียุคใหม่ในสมัยของเรา คริสตชนจะต้องยืนยันความเชื่อ หรือ ความเชื่อฟัง ของตนต่อองค์พระเยซูคริสตเจ้า ด้วยการ หลั่งน้ำใจของตนเอง การหลั่งน้ำใจนี้เกิดจากการตัดใจ และการตัดใจนี้ก็นำมาซึ่งความเจ็บปวดทางใจ อันเกิดจากการที่หัวใจอยากได้โน่นอยากได้นี่แต่ไม่ได้ดังใจหวัง เพราะต้องตัดใจ

    2 ขั้นตอนดังกล่าว ก็จะค่อย ๆ นำชีวิตคริสตชนเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 คือ การเป็นนักบุญ (SAINTS) อันเป็นขั้นตอนที่ทำให้ชีวิตของเราคริสตชนค่อยๆ คล้ายหรือเหมือนองค์พระเยซูคริสตเจ้า

    ทั้ง 3 ขั้นตอนคือกระบวนการกลับใจและฟื้นฟูชีวิต

    สุดท้ายขอนำคำพูดของท่านมหาตมะ คานธี ซึ่งท่านได้เคยกล่าวไว้เป็นเชิงให้ข้อคิดว่า

    “ฉันรักพระคริสตเจ้า แต่ฉันไม่ได้รักพวกคริสตชน เพราะพวกเขาไม่ได้เป็นเหมือนกับพระคริสตเจ้า”

                            สวัสดี

                              คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_____________________________________________________________________

Monday of the Twelfth week in Ordinary Time

25 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“How can you say to your brother, ‘Let me remove that splinter

from your eye,’ while the wooden beam is in your eye? “

ประกาศรับสมัครผู้ลงรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการสภาภิบาลวัด

(ค.ศ.2018 – 2021)

ขอเชิญพี่น้องสมัครลงรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการสภาภิบาลวัด

พี่น้องท่านใดสนใจติดต่อลงชื่อสมัครได้ที่

คุณพ่อทุกองค์ หรือกับสมาชิกสภาภิบาลวัด

__________________________________________________________________

Tuesday of the Twelfth week in Ordinary Time

26 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Do to others whatever you would have them do to you.

This is the law and the prophets.”

ประกาศ

ประกาศ

ทางวัดเปิดสอนคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป

เรียนทุกวันอาทิตย์   เวลา 10.00 น.

ที่ห้องคำสอน

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด

หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้    โทร. 02-243-0060 ถึง 2

โดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

_______________________________________________________________________

Wednesday of the Twelfth week in Ordinary Time

27 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to his disciples: “Beware of false prophets, who come to you

in sheep’s clothing, but underneath are ravenous wolves.

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนกรกฎาคม)

   วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้  ในมิสซารอบ 10.00 น.

    ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

 1. ถุงทานวันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล (St.Peter’s Pence)

   วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคเงินใส่ถุงทาน เพื่อส่งมอบให้สมเด็จพระสันตะปาปาจะได้ทรงนำไปใช้ตามพระราชประสงค์ ในการเสด็จเยี่ยมเยียน เดินทาง พบปะ และเพื่อช่วยเหลือตามพระราชอัธยาศัย ให้เราช่วยพระสันตะปาปาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

    ดังนั้น วัดสามเสนของเราจะรวบรวมถุงทานวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018 และจัดส่งไปที่สำนักพระสังฆราชต่อไป

“ท่านเป็นศิลา และบนศิลานี้ เราจะสร้างพระศาสนจักรของเรา”

(มธ 16:18)

 1.  ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยตามบ้าน

    ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม ศกนี้

______________________________________________________________________

Thursday of the Twelfth week in Ordinary Time

28 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ  

“The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house.

But it did not collapse; it had been set solidly on rock.”

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

        ⦿  อุทิศแด่ ครอบครัว รวมสำราญ และ เนียมวิวัฒน์

            เพื่อซ่อมแซมหลังคาวัด        1,500        บาท

        ⦿  คุณกัลยา โรจนะเสน

            เพื่อซ่อมแซมหลังคาวัด        1,000        บาท

        ⦿  คุณวนิดา ชมไพศาล

              สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน    1,000         บาท

_________________________________________________________________________

Saints Peter and Paul, apostles – Solemnity

29 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Simon Peter said in reply,

“You are the Messiah, the Son of the living God.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    ปัจจุบันนี้ มีคริสตชนที่แต่งงานต่างคนต่างถือจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงควรพูดคุยกันก่อนที่จะแต่งงาน เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตคู่อย่างราบรื่น เป็นสุขไปด้วยกันจนตลอดชีวิตคู่ของตน

    วันแต่งงานบางคู่อาจมีพิธี 2 ครั้ง คือ

    ①     เข้าวัดทำพิธีแต่งงานทางคริสตศาสนาด้วยมีพิธีมิสซา สวมแหวน ปฏิญาณตนอย่างไม่มีเงื่อนไข

    ②     ทำพิธีแต่งงานทางพุทธศาสนาด้วยมีการตักบาตรร่วมกัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่คู่    แต่งงานต่างคนต่างถือ รวมทั้งญาติพี่น้องจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจกันก่อน เกี่ยวกับการ    ทำบุญตักบาตรร่วมกันของคู่บ่าวสาวว่า ผู้ที่เป็นฝ่ายคาทอลิกจะร่วมได้ขนาดไหน อย่างไร ทั้งนี้ก็    เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาตามมา นั่นเอง

❀    ในกรณีอนุโลม เพราะวันแต่งงานถือเป็นวันพิเศษ คู่แต่งงานที่เป็นคาทอลิกควรร่วมในส่วนที่เป็นการทำบุญตักบาตร แต่ไม่ต้องกรวดน้ำ การกรวดน้ำให้คู่แต่งงานชาวพุทธเป็นผู้ปฏิบัติ (ที่มิให้คาทอลิกกรวดน้ำ เพราะผิดต่อข้อความเชื่อ)

    ③     การรับน้ำมนต์ คาทอลิกอยู่ร่วมได้ ถือเป็นการรับความปรารถนาดีจากพระภิกษุ และเป็นการให้    เกียรติแก่คู่สมรสที่นับถือพุทธศาสนา

    ④     การรดน้ำสังข์ อนุโลมให้คาทอลิกอยู่ร่วมได้เฉพาะในวันแต่งงานตามประเพณีไทย และเพื่อเป็น    การให้เกียรติแก่คู่แต่งงานและครอบครัวของเขา เพราะคู่แต่งงานของเขาได้แสดงน้ำใจในการ    ร่วมมือกับฝ่ายคาทอลิกในหลาย ๆ อย่างแล้ว ทั้งก่อนแต่งงานและในวันแต่งงาน

✱    แต่ในเวลาเดียวกัน ก็ควรเคารพในธรรมของครอบครัวคาทอลิก ที่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องนี้ (ควรมีการพูดคุยกันก่อนแต่งงาน เพื่อความเข้าใจอันดีต่อกัน)

    ปัญหาที่มักจะถูกถามบ่อยมากจากคริสตชนที่รับศีลล้างบาปตอนโต(คริสตชนใหม่) ซึ่งบิดา มารดานับถือศาสนาพุทธ

    ถามว่า หากบิดา มารดาของเขาเสียชีวิต ต้องตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านจะได้หรือไม่

    พี่น้องคะ ไม่ยากเลยค่ะ มีหลายวิธีที่คุณสามารถจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อ แม่ของคุณ คือ

①     ขอมิสซาอุทิศให้ท่าน (เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนในโลก พระองค์ต้องทรงช่วยเหลือทุกวิญญาณอยู่แล้ว)

②     หากอยากจะใส่บาตร คุณก็เตรียมอาหารให้ ขอร้องให้ญาติหรือเพื่อนที่นับถือพุทธศาสนาใส่บาตรให้แทนก็ได้

    ถามว่า   ไหว้พระภิกษุได้หรือไม่

    คำตอบคือ ได้ เพราะพระภิกษุคือ ผู้ทรงศีล ท่านปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สามารถไหว้เพื่อทักทาย         เพราะเรารู้จักท่าน เคารพท่าน (หากรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไหว้ ก็ไม่ต้องไหว้ค่ะ)

    ข้อควรจำ      คริสตชนคาทอลิกทุกคน พึงจำไว้ว่า

        พระบัญญัติพระเป็นเจ้าประการที่ 1 จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าองค์เดียว            ของท่าน จำให้แม่น ๆ และนำไปปฏิบัติในชีวิตตลอดไป

    ______________________________________________

Saturday of the Twelfth week in Ordinary Time

30 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

The centurion said in reply, “Lord, I am not worthy to have you enter under my roof;

only say the word and my servant will be healed.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, มารีอา แม้น แดงเดช, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณต่างศาสนา

อังคารที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มารีอา จันทร์แจ่ม สมบัติเจริญ, ยอแซฟ รัชดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อันนา บังอร

สิริเธียร, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปาโล พีระศักดิ์ กายสุต, ยอแซฟ รัชดา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,

ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, มารีอา ถนอม สุภาพ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, ยอแซฟ ลี้ แดงเดช, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

น.ซีริล แห่งอเล็กซันเดรีย พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปโตร สมทรง-มารีอา เสนอ พูลสวัสดิ์, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คล้ายวันเกิด นายปัณณวัฒน์ งามละม้าย

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา เฟือง หอมวิไล, มารีอา ราตรี แดงเดช, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, เปโตร สังเวียน สุภาพ,

เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,

ยอแซฟ สี-มารีอา มาลี-เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา สงวนสิน กิจกรพันธ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา สิริ สุภาพ, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา

ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, มารีอา ซกเฮี้ย แซ่ปึง (ครบรอบวันตายครบ 14 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ลูซีอา ปาลดี วรสาร, เปโตร รุ่งนิรันดร์ วรสาร, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, เปโตร ประพล โรจนะเสน, มารีอา ซกเฮี้ย แซ่ปึง (ครบรอบวันตายครบ 14 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

น.ปฐมมรณสักขีแห่งพระศาสนจักรกรุงโรม

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว (ครบรอบ 5 ปี), หลุยส์ ยอแซฟ สุชาติ เฮงเจริญ (ครบรอบวันตาย), อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยาโกเบ ยอง-มารีอา โรซา กิจสำเร็จ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, หลุยส์ ยอแซฟ สุชาติ เฮงเจริญ (ครบรอบวันตาย), เปโตร จำนงค์-ยอแซฟ สมศักดิ์ งามศิริจิตต์, เปโตร คำ จันสวัสดิ์ (ครบรอบ 50 ปี), วิญญาณของสมาชิกในครอบครัว “จันสวัสดิ์”, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 1

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภช น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, มารีอา โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, ยอแซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร

ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา ดารณี สาโรวาท, ครอบครัว สุวรุจิพร, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, ครอบครัว วัฒนาวี, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, เพื่อสุขภาพของ เซซีลีอา สุธิดา ทรัพย์ไพฑูรย์, คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์ และครอบครัว, มารีอา ม้วน อำไพ และครอบครัวลูกหลานทุกคน, มารีอา ถชวรรณ อิทธิธีรรักษ์, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต-ยวง บอสโก ณัฐชัยยชญ์ ปิติสันต์, ลูซีอา ภวดี มีสมสังข์ และครอบครัว, ครอบครัว จิตตอำไพ, สุขภาพของคุณพ่อ เปโตร สุรินทร์ ชุนฟ้ง, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, มารีอา เสรี ไชยเผือก และครอบครัว, ยอแซฟ ประสิทธิ์ กิตยานนท์, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, คุณสุรชัย ศศิสุวรรณ, คุณสุนีย์ ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ครอบครัว ทรัพย์ธนมั่น, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว นิศามณีวงศ์, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, มารีอา

เปมิกา โรจนะเสน, ยอแซฟ ปวัน โรจนะเสน, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, ครอบครัว เทเรซา แสงจันทร์ ศิริกุล

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา จิราพร

น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, มารีอา ซิ้วแจ็ง แซ่อื้อ, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, นายมนตรี-นายมานพ ประสานเกษม, วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา และญาติที่ล่วงลับทุกคน, ฟรังซีสโก วรรณชัย แซ่ลิ้ม, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ลูกพลับ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอา เพ็ญจันทร์ อารมย์สุข, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, นิ้งหน่อง ชินะผา, มารีอา สุพัตรา พิมพาหุ, ติเบริโอ วิลาศ

วันซอร์, เปโตร สมศักดิ์ สายพร, อันเดร ซ้าง กิจสำเร็จ, มารีอา รัศมี กิจสำเร็จ, มารีอา ฉลวย ศรีประทุม, เปโตร อภิศักดิ์

ศรีประทุม, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, บานาบา บุญฤทธิ์ หมั้นทรัพย์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, แคทเธอรีน ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ยอแซฟ ประพันธ์พจน์ ศิริกุล, เซลีนา จามรี ลิมปิชัย, โรซารีอา นงนุช โรจนวิภาต, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, มารีอา ถนอม สุภาพ, เปโตร สังเวียน สุภาพ,

มารีอา สิริ สุภาพ, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, คุณพ่อ สิงห์แก้ว-คุณแม่ สง่า-นางวราภรณ์ วัฒนาวี, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, มารีอา ป้อฮุ้ง-มารีอา ปุ้ยเจ้, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, วิญญาณปู่ย่าตายาย, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อาจารย์ ดร.สารัตน์ ศิลปวงษา, ครู-อาจารย์ ผู้ล่วงลับ, มารีอา ระเบียบ ชุณหสุวรรณ (ครบ 55 ปี), ยวงบัปติสตา สิริ-ยวงบัปติสตา วีรศักดิ์ ชุณหสุวรรณ, มารีอา อรพินท์ สงวนบุญ, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มาตีโน เรือง พนมอุปถัมภ์, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์

ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช,

อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, วิญญาณในไฟชำระ

_________________________________________________________________________

Saints Peter and Paul, apostles – Solemnity

29 June 2018

Saints of the day

Saints Peter and Paul,

apostles –

Solemnity

SAINT PETER

SAINT PAUL

__________________________________________________

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

____________________________________________________________________

Stop judging, that you may not be

judged.

______________________________________________________________________

WELCOME

TO

PHOTOS GALLERY OF SAINT

FRANCISXAVIER

PARISH ACTIVITIES

สามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้

CLICK BELOW

ข้างล่างนี้

Page 2

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 2

 Page 3

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 3

Page 4

 Click here >>>>>>FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 4

Page 5

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 5

Page 6

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 6

___________________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until

the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love

you.”

###########################
Advertisements

17 June 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018

St. Francis Xavier Church

Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 24 

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018

Eleventh Sunday in Ordinary Time 

17 June 2018

_______________________________________________________

Eleventh Sunday in Ordinary Time

17 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

It is like a mustard seed that, when it is sown in the ground,

is the smallest of all the seeds on the earth.

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 17

มิถุนายน 2018

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ “ดิน”

    ในบทอ่านที่ 1 จากหนังสือประกาศกเอเสเคียล บทที่ 17 ข้อ 22-24 พระเจ้าได้นำแขนงจากยอดต้นสีดาร์สูง แขนงอ่อนถูกหัก และถูกนำมาปลูกไว้บนยอดภูเขาสูงเด่นของอิสราเอล ต่อมา แขนงนี้เจริญงอกงามกลายเป็นต้นไม้ใหญ่จนสรรพสัตว์ปีกทั้งหลายมาอาศัยอยู่อย่างเป็นสุข

    ส่วนในพระวรสารนักบุญมาระโก บทที่ 4 ข้อ 26-34 มีการพูดถึง เมล็ดพืชที่ถูกหว่านลงในดิน รวมทั้งเมล็ดมัสตาร์ดที่ถูกหว่านลงดินเช่นเดียวกัน

    ทั้งแขนงอ่อนจากต้นสีดาร์ เมล็ดข้าว รวมทั้งเมล็ดมัสตาร์ด ทั้ง 3 ชนิดถูกนำไปปลูกลงในดิน และสามารถเจริญเติบโตได้ เพราะคุณภาพของดิน

    ถ้าเป็นดินเลว พืชทั้ง 3 ก็จะไม่สามารถเจริญเติบโต จะแคระแกรนไม่งอกงาม และอาจจะตายไปในที่สุด

    ถ้าดินเป็นดินดี พืชพันธุ์ทุกชนิดก็จะเจริญเติบโต ออกดอกออกผล นำความพึงพอใจมาให้แก่เจ้าของ

    พระเยซูเจ้าทรงกล่าวเปรียบเทียบไว้ โดยกล่าวถึง พระอาณาจักร โดยทรงเปรียบว่าเป็น เมล็ดพืช เมล็ดข้าว หรือ เมล็ดมัสตาร์ด

    พระอาณาจักรก็ดี เมล็ดพืช เมล็ดข้าว หรือเมล็ดมัสตาร์ดก็ดี ความหมายจริง ๆ คือ พระวาจาและคำสอนของพระเยซูเจ้า นั่นเอง ส่วนดินก็คือชีวิตของเราคริสตชนแต่ละคน

    พระวาจาและคำสอนของพระเยซูเจ้า ถูกหว่านไว้ในชีวิตคริสตชนของเราแต่ละคน และจะสามารถเจริญเติบโตงอกงามบังเกิดผลได้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับชีวิตของเรา ที่เป็นดินรองรับพระวาจานั้น ว่าเป็นดินดี ดินเลว

    บางคนรับพระวาจาเพียงหยิบมือเดียว แต่พระวาจานั้นก็เจริญเติบโต งอกงาม บังเกิดผลในชีวิตของคน ๆ นั้นปรากฏให้เห็นในการดำเนินชีวิตปกติธรรมดาประจำวัน ขณะที่หลายคนรับพระวาจาเป็นกระบุงเป็นกระสอบ ด้วยการสมัครเข้ารับการอบรมพระคัมภีร์ หรือไปศึกษาพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ก็ยังมองไม่เห็นผลผลิตของพระวาจาในชีวิตของผู้นั้นแม้แต่น้อยนิด

    ดังนั้น ดินชีวิต คือคำตอบ ถ้าดินชีวิตดีก็จะบังเกิดผล แต่ถ้าดินชีวิตไม่ดี ชีวิตก็จะมีแต่ป้ายประกาศ คือ ประกาศนียบัตรการเข้ารับการอบรมติดไว้

    คุณพ่อโมลิ่ง คุณพ่อคณะเยซูอิตได้อธิบายให้บรรดาพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในการเข้าเงียบครั้งหนึ่งในอดีต ท่านอธิบายว่า พระอาณาจักรของพระเจ้าก็คือ การที่พระเจ้าเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเราแต่ละคน

    ดังนั้น ก็ตรงกับสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา” (ยอห์น 14:23)

    ดังนั้น การปฏิบัติพระวาจาอย่างจริงจังในการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงเท่ากับเป็นการอัญเชิญองค์พระผู้เป็นเจ้า เข้ามาประทับในชีวิตของเรา

    คนที่มีพระเป็นเจ้าประทับอยู่ในตัว ก็จะดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูเจ้า ส่วนคนที่ไม่มีชีวิตของพระเจ้าประทับอยู่ในตัว ก็จะดำเนินชีวิตแบบคนธรรมดาสามัญทั่วไป หรือไม่ก็จะมีชีวิตที่เลวกว่าบุคคลปกติธรรมดา ถ้าบุคคลผู้นั้นมีชีวิตแบบ ดินเปรี้ยว

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีกระบวนการ และวิธีการปรับแก้ไขดินที่เสื่อมเสีย อย่างเช่น ดินเปรี้ยว โดยทรงใช้ กระบวนการแกล้งดิน พระเป็นเจ้าก็อาจจะทรงใช้วิธีการเดียวกันกับชีวิตของเรา ถ้าเรายังจะคงเป็น ดินเปรี้ยว อย่างไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น บางประโยคจากคำพูดของพระเยซูเจ้าจึงเป็นคำเตือนสติของพวกเรา “กิ่งก้านใดในเราที่ไม่เกิดผล พระองค์จะทรงตัดทิ้งเสีย…” (ยอห์น 15:2) แต่ก่อนจะตัดทิ้ง พระองค์จะทรงเริ่มใช้วิธีการต่าง ๆ ก่อน เช่น ริดกิ่ง เขย่ากิ่ง ให้แดดเผา หรือพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรง ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้ชีวิตของเราเจ็บปวดเป็นบางครั้ง นั่นคือกระบวนการ แกล้งดิน แต่สิ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือ การแกล้งดินของพระนั้น แม้จะทำให้เราเจ็บปวด แต่ก็เป็นการแกล้งด้วยความรัก ที่เป็นการเตือนให้เรารู้จักเปลี่ยนแปลงชีวิต

                            สวัสดี

                              คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_________________________________________________________________

Monday of the Eleventh week in Ordinary Time

18 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Give to the one who asks of you, and do not turn

your back on one who wants to borrow.”

ประกาศ

ประกาศรับสมัครผู้ลงรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการสภาภิบาลวัด

(ค.ศ.2018 – 2021)

ขอเชิญพี่น้องสมัครลงรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการสภาภิบาลวัด

พี่น้องท่านใดสนใจติดต่อลงชื่อสมัครได้ที่

คุณพ่อทุกองค์ หรือกับสมาชิกสภาภิบาลวัด

______________________________________________

ประกาศ

ทางวัดเปิดสอนคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป

เรียนทุกวันอาทิตย์   เวลา 10.00 น.

ที่ห้องคำสอน

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด

หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้    โทร. 02-243-0060 ถึง 2

โดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

________________________________________________________________

Tuesday of the Eleventh week in Ordinary Time

19 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“I say to you, love your enemies,

and pray for those who persecute you,” 

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

 1. ขอเชิญคู่แต่งงานตั้งแต่ 1 – 10 ปี (ปี พ.ศ.2551 – 2560)

เข้าร่วมอบรมกิจกรรมรื้อฟื้นคู่แต่งงาน ครบรอบ 1 -10 ปี

ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018    ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. 

ณ วัดพระแม่มหาการุณย์  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รับใบสมัครได้ที่สำนักงาน โทร.02-243-0060 ถึง 2

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนกรกฎาคม)

   วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้  ในมิสซารอบ 10.00 น.

    ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

 1. ถุงทานวันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล (St.Peter’s Pence)

   วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคเงินใส่ถุงทาน เพื่อส่งมอบให้สมเด็จพระสันตะปาปาจะได้ทรงนำไปใช้ตามพระราชประสงค์ ในการเสด็จเยี่ยมเยียน เดินทาง พบปะ และเพื่อช่วยเหลือตามพระราชอัธยาศัย ให้เราช่วยพระสันตะปาปาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

    ดังนั้น วัดสามเสนของเราจะรวบรวมถุงทานวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018 และจัดส่งไปที่สำนักพระสังฆราชต่อไป

“ท่านเป็นศิลา และบนศิลานี้ เราจะสร้างพระศาสนจักรของเรา”

(มธ 16:18)

________________________________________________________________

Wednesday of the Eleventh week in Ordinary Time

20 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do

in the synagogues and in the streets to win the praise of others.”

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

        ⦿  คุณกัลยา โรจนะเสน

            ทำบุญเพื่อซ่อมแซมหลังคาวัด    1,000        บาท

        ⦿  คุณวนิดา ชมไพศาล

              สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน    1,000         บาท

 

______________________________________________________________

Thursday of the Eleventh week in Ordinary Time

21 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“This is how you are to pray: Our Father in heaven, hallowed be your name,

your kingdom come, your will be done, on earth as in heaven.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก (สารวัดมีคุณค่าสำหรับทุกคน กรุณานำกลับไปไว้ที่บ้านค่ะ)

    จากคำแนะนำของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย ปี 1994  ทางสังฆมณฑลราชบุรีจึงได้เขียนกรอบแนวคิดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ไว้ให้คริสตชนได้ศึกษา ทำความเข้าใจ เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตด้วยความรู้จริงไม่ไขว้เขวออกนอกทาง

แนวปฏิบัติตนของคาทอลิกในการเข้าร่วมพิธีของศาสนาอื่น

การบวชเณรและบวชหน้าไฟสำหรับเด็กคาทอลิก

 แนวปฏิบัติ     คาทอลิกต้องไม่ส่งบุตรหลานไปบวชเณรในทุกสถานการณ์

             เนื่องจาก การบวชเณร เป็นการแสดงตนเพื่อยืนยันความเป็นพุทธมามะกะ โดยผู้บวชจะรับไตรสรณคมน์ จะต้องละทิ้งความเชื่อเดิม (จึงเป็นการประกาศตนเองลาออกจากพระศาสนจักรคาทอลิก)

บทไตรสรณคมน์  ซึ่งสามเณรจะต้องกล่าวตอบรับจากพระภิกษุผู้เป็นอุปัชฌา แปลเป็นภาษาไทยสรุปได้ว่า ((ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้า ถือเอาพระธรรม ถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก))

การเข้าร่วมพิธี  คริสตชนสามารถเข้าร่วมพิธีบวชเณรได้ ในฐานะเป็นเพื่อนบ้าน เป็นญาติมิตร หรือ          คนรู้จัก

การตักบาตร

    การตักบาตร คือการถวายอาหารพระภิกษุสามเณร

    วัตถุประสงค์ ก็เพื่อให้ทานบูชาคุณ เป็นการธำรงส่งเสริม และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงถาวรสืบไป

    บทอธิษฐานหลังจากตักบาตรแล้ว ถอดความเป็นภาษาไทยได้ว่า ((ทานของเราให้แล้วด้วยดี ขอจิตข้านี้จงสิ้นอาสวกิเลสเทอญ))

    จากนั้นก็  กรวดน้ำ   อุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตาย

 แนวปฏิบัติ  การทำบุญโดยการตักบาตรนั้น ความเข้าใจของคาทอลิก โดยทั่วไปเข้าใจว่า การตักบาตรทำไม่ได้เลย เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงควรเคารพในธรรมข้อนี้ของพ่อแม่และบรรพบุรุษของเรา

สาเหตุที่คาทอลิกควรหลีกเลี่ยงการทำบุญรูปแบบการตักบาตร

เพราะ

ประการที่ 1 เป็นเรื่องของเจตนา แม้ว่าการทำบุญเป็นสิ่งสวยงาม แต่จากเจตนาของการตักบาตร คือ เพื่อธำรงส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา จึงเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวพุทธโดยตรง ในการสืบทอดเจตนาดังกล่าว (ชาวคาทอลิกก็ยังสามารถช่วยเหลือและทำบุญในรูปแบบอื่น ๆ ได้เช่นกัน เช่น ทำบุญปัจจัยในโอกาสทอดกฐิน ทำบุญทอดผ้าป่า ฯลฯ

ประการที่ 2 การเป็นที่สะดุด เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ ขอยกตัวอย่างเรื่องจริงที่เกิดขึ้น วันหนึ่งพระภิกษุที่เคยเป็นดารามาบวชจำพรรษาที่วัดราชผาติการาม เดินบิณฑบาตรเข้ามาในตลาดเช้าบ้านญวน แม่ค้าคาทอลิกคนหนึ่งตื่นเต้นมากที่เห็นพระท่านเดินมา รีบนำอาหารที่ขายเข้าไปใส่บาตร เกิดเสียงฮือฮาดังขึ้นว่า ว้าว! ทำไมยาย…ไปใส่บาตรเล่า (นี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่า เป็นที่สะดุดแก่ผู้พบเห็น)

การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล คาทอลิกไม่สามารกระทำได้เลย เพราะเกี่ยวข้องกับข้อความเชื่อ

    คาทอลิกมีความเชื่อว่า มนุษย์เราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ จะต้องวอนขอผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้าในพิธีบูชามิสซา โดยพระสงฆ์จะกระทำในนามขององค์พระเยซูคริสตเจ้า พร้อม ๆ กับบรรดาคริสตชนคาทอลิก เพื่อวอนขอพระเมตตาสำหรับวิญญาณที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ให้เขาได้พ้นโทษไปสวรรค์

_____________________________________________________________________

Friday of the Eleventh week in Ordinary Time

22 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to his disciples: “Do not store up for yourselves treasures on earth,

where moth and decay destroy, and thieves break in and steal.

มิสซาประจำสัปดาห์

 

จันทร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว รุธิรกนก, พิเศษ โกสิทธิ์ รุธิรกนก

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาโล ศิริ รัตนกรัณฑ์, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปาโล เช้ง เกตุเวช, มารีอา มาลี

คงสมัย, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

น.โรมูอัลโด เจ้าอธิการ

สุขสำราญ มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันตน กรุง-

มารีอา ย่าง สังขรัตน์, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,

ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันเดร ฟา บุญครอง, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์

สมบัติเจริญ, ยาโกเบ กิ๋มซ้ง-อันนา หมุยจู, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, มารีอา ถนอม สุภาพ, มาการิตา สอางค์ รัตนกรัณฑ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปโตร สมทรง-มารีอา เสนอ พูลสวัสดิ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา รตาภา อาวะจินดา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา เฟือง หอมวิไล, ยอแซฟ ก๋วงเซี้ย-มารีอา บุ้งกุ่ย, เปโตร พ.อ.(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง(ครบ 5 ปี),

มารีอา แม้น สุขในมณี, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, เปโตร สังเวียน สุภาพ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, มารีอา ซ้วน

เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.หลุยส์ คอนซากา นักบวช

สุขสำราญ มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,

ยอแซฟ สี-มารีอา มาลี-เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เจริญ ไชยสุโพธิ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เบเนดิกโต อาซำ-อันนา บุ้งหงษ์, มารีอา สุมาลี อู่สำราญ, มารีอา สิริ สุภาพ, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

น.เปาลิน แห่งโนลา พระสังฆราช

น.ยอห์น ฟิชเชอร์ และ น.โทมัส โมร์ มรณสักขี

สุขสำราญ มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ลอเรนโซ มานะ เสรีสำราญ, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ซู่มุ่ย แซ่ล้อ, ซีมอน เตี่ยเลาะ แซ่ล้อ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ยินดี ธาราวร, ฟรังซิสโก สันติภาพ บัณฑิตย์, ครอบครัว รวมสำราญ และหลาน ๆ, โมทนาคุณพระ-แม่พระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, มารีอา อรนุช-ยอแซฟ จรุง กีร์ตะเมคินทร์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยาโกเบ ยอง-มารีอา โรซา กิจสำเร็จ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, ดอมินิโก เงิน วิธีธรรม, ยอแซฟ สมชาย ประมาณพล, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 24

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภช น.ยอห์น แบปติสต์ บังเกิด

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-

เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, ยอแซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา, มารีอาเทเรซา รัชนี อมัตติกุล, ฟรังซีสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เพื่อสุขภาพ นายจักรกฤษณ์ อภิญญานุกุล, ครอบครัว มารีอา ดารณี สาโรวาท, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว สุวรุจิพร, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, ครอบครัว วัฒนาวี, อังเยรา เมริชี ศิริรัตน์ โสภณ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, เพื่อสุขภาพของ เซซีลีอา สุธิดา ทรัพย์ไพฑูรย์, คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์ และครอบครัว, คุณเพ็ญจันทร์ ขจีอังกูร,

มารีอา ชนัญฎา กัณฑณาพิพัฒน์ และครอบครัว, มารีอา ม้วน อำไพ และครอบครัวลูกหลานทุกคน, ครอบครัว รวมสำราญ และหลาน ๆ, มารีอา ดชวรรณ อิทธิธีรรักษ์, นางภูษาวรรณ สุภาผล, นายธญุ อภิชาติสกุล, ครอบครัว เปาโล บุญเปี่ยม-แคธรีน ประพันธ์ มาตย์เมือง, สุขภาพของคุณพ่อ เปโตร สุรินทร์ ชุนฟ้ง, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, เซซีลีอา จำเนียร เจริญทรัพย์, ยวงบัปติสตา จงรัก เจริญทรัพย์, ยอแซฟ ชัชวาลย์ เจริญทรัพย์, ยอห์น บัปติสต์ สุรพันธ์ เจริญทรัพย์, มารีอา สุพัตรา, ครอบครัว ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, ครอบครัว ทรัพย์ธนมั่น, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว นิศามณีวงศ์, ครอบครัว เปโตร จตุฤทธิ์ จันทรกานต์, มารีอา พยุง จันทรกานต์,

วันเกิด เทเรซา มณฑิรา โตสงวน, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา

พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, มารีอา เปมิกา โรจนะเสน, ยอแซฟ ปวัน โรจนะเสน,

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นาชมภู เศรษฐกาญจน์, มาเรีย

สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, มารีอา ซิ้วแจ็ง

แซ่อื้อ, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, นายมนตรี-นายมานพ ประสานเกษม, วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา และญาติที่ล่วงลับทุกคน, บรรพบุรุษครอบครัว ศรีประทุม-ประทุมแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ลูกพลับ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์ ณ บางช้าง(ครบรอบ 8 ปี), แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ฟรังซีสโก วรรณชัย แซ่ลิ้ม, ยอห์น บัปติสต์ วัฒนา มณีสุวรรณ, มารีอา เพ็ญจันทร์ อารมย์สุข, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, นิ้งหน่อง

ชินะผา, มารีอา สุพัตรา พิมพาหุ, มารีอา สมบุญ-เทเรซา ละออ เกตุนที, นายเซียะ แซ่เอ็ง, นายเฉ่งฮก แซ่คู้, ยอแซฟ สมุทร อำไพ, มารีอา อุไร-เลาเรนเต ทองดี กิจสวัสดิ์, เปาโล ปรีดี-ยาโกเบ ยุทธภูมิ ชมจินดา, ยอแซฟ ประพันธ์พจน์ ศิริกุล, เซลีนา จามรี ลิมปิชัย, อันนา เล็ก ทับละม่อม, นิโคลัส พาริษฐ์ จันทรกานต์, คุณพ่อ บริบูรณ์ จันทรกานต์ และญาติมิตรที่ล่วงลับ, เปาโล ทองอยู่-มารีอา ดารา-อันเดร

สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์-เซซีลีอา จินดา-อันเยลา โสภี มีขันทอง, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, มารีอา ถนอม สุภาพ, เปโตร สังเวียน สุภาพ,

มารีอา สิริ สุภาพ, คุณพ่อ สิงห์แก้ว-คุณแม่ สง่า-นางวราภรณ์ วัฒนาวี, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, มารีอา ป้อฮุ้ง-มารีอา ปุ้ยเจ้, โจเซฟ

สุวิชากร ชินะผา, เฮเลนา สังวาลย์-คุณพ่อ ทอง สายพร, คุณแม่ พยอม แซ่คู้, กาธารีนา สมรักษ์-อันนา ผกากรอง สายพร, นายทนงศักดิ์ สายพร, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, เปโตร ตุ่ย ศรีประมงค์, เซซีลีอา เนิน ศรีประมงค์, ปีโอ สมศักดิ์ ศรีประมงค์, อันตน เสถียร-

ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, มารีอา สงบ สุขพัฒน์, เปาโล ไพศาล

ภูมิพานิช, อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง

สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, วิญญาณในไฟชำระ

____________________________________________________________________

Saturday of the Eleventh week in Ordinary Time

23 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

“No one can serve two masters. He will either hate one and love the other,

or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon.

___________________________________________________________________

Friday of the Eleventh week in Ordinary Time

22 June 2018

Saints of the day

St. Thomas More,

Martyr

(1478-1535)

Stop judging, that you may not be

judged.

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

______________________________________________________________________

WELCOME

TO

PHOTOS GALLERY OF SAINT

FRANCISXAVIER

PARISH ACTIVITIES

สามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้

CLICK BELOW

ข้างล่างนี้

Page 2

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 2

 Page 3

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 3

Page 4

 Click here >>>>>>FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 4

Page 5

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 5

Page 6

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 6

___________________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until

the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love

you.”

###########################

 

10 June 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 23 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

St. Francis Xavier Church

Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 23 

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

Tenth Sunday in Ordinary Time 

10 June 2018

_______________________________________________________________________

Tenth Sunday in Ordinary Time

10 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Whoever blasphemes against the holy Spirit will never

have forgiveness, but is guilty of an everlasting sin.”

วันอาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 23

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

 

ทั้งผู้ทำผิด…ผู้ร่วมทำผิด

...ต่างก็ไม่ยอมรับผิด

    “ก็เพราะผู้หญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพเจ้า ได้ให้ผลจากต้นไม้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกิน”

    คำว่า ผู้หญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพเจ้า ไม่ใช่เป็นคำตำหนิผู้หญิงว่าเป็นต้นเหตุ แต่คำสำคัญอยู่ตรงที่ พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพเจ้า เป็นการตำหนิว่า พระเป็นเจ้านั่นแหละคือตัวต้นเหตุ เพราะพระองค์มอบผู้หญิงคนนั้นให้อยู่กับตัว ถ้าพระเป็นเจ้าไม่มอบผู้หญิงคนนั้นให้อยู่กับตัว การทำผิดก็จะไม่เกิดขึ้น

    ดังนั้น ก็เท่ากับอาดัมตำหนิพระเป็นเจ้าว่า เป็นตัวต้นเหตุ

    นี่แหล่ะ! คือคนที่ร่วมทำผิด แต่ไม่ยอมรับผิด

    มาดูตัวการที่ทำผิดคือ นางเอวาก็ทำแบบเดียวกับสามี งูหลอกลวงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกิน นางโยนความผิดไปให้งู และถ้าพระเป็นเจ้าหันไปถามงู เราคงจะได้ยินคำตอบอะไรดี ๆ อีกเช่นกัน

    คน หรือ มนุษย์ มีธรรมชาติอันหนึ่งอยู่กับตัวก็คือ ผิดแล้วมักไม่ยอมรับผิด เป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์

    ทั้งอาดัมและเอวาทำผิด เพราะลืมคำสั่งของพระเป็นเจ้าที่เคยตรัสไว้ว่า มนุษย์อยู่เพียงคนเดียวนั้นไม่ดีเลย เราจะสร้างผู้ช่วยที่เหมาะสมให้เขา (ปฐมกาล 2 ข้อ 18)

    อาดัมต้องเป็น ผู้ช่วย เอวา ส่วนเอวาก็ต้องเป็น ผู้ช่วย อาดัม

    ผู้ช่วยก็คือ ผู้คอยช่วยเหลือดูแลชีวิต ดูแลสารทุกข์สุขดิบของกันและกัน

    แต่ที่พลาดก็คือ นางเอวาชอบทำตัวอิสระ ดังนั้น นางจึงลักลอบหนีไปเที่ยวคนเดียว ส่วนนายอาดัม ภรรยาหายตัวไปก็มิได้สนใจ ว่าหายไปไหน หรือหายไปทำไม นายอาดัมไม่เคยคิดที่จะออกตาม มัวแต่หาความสุขส่วนตัวไปตามลำพัง

    โลกทุกวันนี้เป็นแบบสมัยอาดัมและเอวา นั่นเอง

    ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม ปัญหาสถาบัน ฯลฯ เกิดขึ้นเพราะการขาดการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่างจริงจัง

    ข่าวแม่เล้าอายุ 17 ชวนเด็กอายุ 14 ไปขายตัว เป็นหัวข่าวที่น่าจะสะกิดความรู้สึกของเราว่า มันเกิดขึ้นได้อย่างไร และมักจะมีคำแก้ตัวแบบขอไปทีว่า พวกเรารู้เท่าไม่ถึงการณ์ สำนวนนี้เป็นคำอ้าง เพื่อแก้ตัวให้พ้นผิด ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างอุปนิสัยการไม่ยอมรับความจริง

    ขณะที่เขียนสารวัดฉบับนี้ เมื่อวาน (จันทร์ที่ 4 มิถุนายน) ก็เพิ่งผ่านไป 4 มิถุนายน คือ วันสิ่งแวดล้อมโลก ทุกคนลุกขึ้นมารณรงค์ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เกิดจากการที่มนุษย์ลืมคำสั่งของพระเจ้าเช่นเดียวกันคือ จงปกครองแผ่นดิน (ปฐมกาล 1 ข้อ 28) จงปกครอง แปลว่า จงดูแลเอาใจใส่ ให้ธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติ แต่มนุษย์ทุกวันนี้ ตักตวงประโยชน์จากธรรมชาติ รวมทั้งยังรังแกธรรมชาติ วิกฤติทางธรรมชาติจึงเกิดขึ้น พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เคยตรัสเตือนประชาชนไว้ว่า “ระวังนะ อย่าไปรังแกธรรมชาติ หากไปรังแกมาก ๆ เขาจะโกรธเอา และเขาจะทำร้ายเรา”

    ขณะนี้ธรรมชาติกำลัง เอาคืน จากพวกเรา เพราะพวกเรารังแกธรรมชาติมาเนิ่นนานแล้ว

    สรุปต้นเหตุของปัญหาของสังคมและของโลกปัจจุบันก็คือ คนขาดจิตสำนึกในการที่จะฟัง เริ่มจาก

 1. มนุษย์ไม่ฟังเสียงภายใน ที่เรียกว่า จิตสำนึก หรือ มโนธรรม ในวิถีคาทอลิกเรียกว่า เสียงของพระจิตเจ้า จิตสำนึกนี้คอยบอกเราทุกคนอยู่ตลอดเวลาให้ทำดีและละเว้นความชั่ว แต่มนุษย์ก็ไม่ค่อยฟัง

 2. พอมนุษย์ไม่ฟังเสียงภายในจิตใจ มนุษย์ก็จะไม่ฟังเสียงคนที่ตักเตือน หรือมีหน้าที่ตักเตือน

    แต่ที่ร้ายกว่านั้นก็คือ มนุษย์กลับไปฟังเสียงของกิเลสตัณหา ความอยากที่อยู่ภายในตัวตนแทนกิเลสตัณหา และความอยาก คือสิ่งที่ปีศาจหว่านทิ้งไว้ในชีวิตของเราแต่ละคน นี่คือต้นเหตุของความวุ่นวายในโลกและสังคม เริ่มตั้งแต่ในบ้าน ในหมู่บ้าน ไปถึงระดับประเทศ และโลกทั้งโลก

                             สวัสดี

                              คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

________________________________________________________________________

Saint Barnabas, apostle

11 June2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

As you enter a house, wish it peace. If the house is worthy, let your

peace come upon it; if not, let your peace return to you.”

ประกาศ

ทางวัดเปิดสอนคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป

เรียนทุกวันอาทิตย์   เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด

หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้

โทร. 02-243-0060 ถึง 2

โดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

_______________________________________________________________________

Tuesday of the Tenth week in Ordinary Time

12 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket;

it is set on a lampstand, where it gives light to all in the house.”

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

 1. คณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ขอเชิญพี่น้องคูร์ซิลลิสต้าทุกท่าน ร่วมงานฟื้นฟูจิตใจ (อุลตรียา) ประจำปี 2018

ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2018

ณ  วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์    ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 15.00 น.

 1. ขอเชิญคู่แต่งงานตั้งแต่ 1 – 10 ปี (ปี พ.ศ.2551 – 2560)

เข้าร่วมอบรมกิจกรรมรื้อฟื้นคู่แต่งงาน ครบรอบ 1 -10 ปี

ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018    ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. 

ณ วัดพระแม่มหาการุณย์  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รับสมัครได้ที่สำนักงาน โทร.02-243-0060 ถึง 2

 1. ถุงทานวันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล (St.Peter’s Pence)

   วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคเงินใส่ถุงทาน เพื่อส่งมอบให้สมเด็จพระสันตะปาปาจะได้ทรงนำไปใช้ตามพระราชประสงค์ ในการเสด็จเยี่ยมเยียน เดินทาง พบปะ และเพื่อช่วยเหลือตามพระราชอัธยาศัย ให้เราช่วยพระสันตะปาปาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

    ดังนั้น วัดสามเสนของเราจะรวบรวมถุงทานวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018 และจัดส่งไปที่สำนักพระสังฆราชต่อไป

“ท่านเป็นศิลา และบนศิลานี้ เราจะสร้างพระศาสนจักรของเรา”

(มธ 16:18)

__________________________________________________________________________

Wednesday of the Tenth week in Ordinary Time

13 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

“Whoever breaks one of the least of these commandments and teaches

others to do so will be called least in the kingdom of heaven.”

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

ผู้ร่วมทำบุญเพื่อซ่อมแซมหลังคาวัด

 1.  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                100,000        บาท

 2.  นายแพทย์ วินชัย – นางไอด้า รัชตามุขยนันต์    10,000        บาท

 3.  ด.ญ.ปณาลี รัชตามุขยนันต์             6,700        บาท

 4.  คุณสุวรรณา นอส                 3,000        บาท

 5.  ครอบครัว ชีรานนท์, ครอบครัว ไชยเรืองศิริกุล

       ครอบครัว ชลประเวส, ครอบครัว พูลภัทรชีวิน                300        บาท          

 1.  คุณทองสี บุญสืบ                    100        บาท

 2.  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                100        บาท

________________________________________________________

Thursday of the Tenth week in Ordinary Time

14 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Go first and be reconciled with your brother,

and then come and offer your gift.” 

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก (สารวัดมีประโยชน์อย่างยิ่ง กรุณานำกลับไปไว้ที่บ้านด้วย)

    เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 61 ที่ผ่านมา คุณพ่อเสนอ ดำเนินสะดวก อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี ได้มาให้การอบรมศาสนสัมพันธ์เกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติของคริสตชนกับพี่น้องต่างความเชื่อ มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม 91 คน นับว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องพอสมควร

    สถานการณ์ของสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก อาจทำให้คริสตชนคาทอลิกไม่แน่ใจว่า จะปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับการเข้าร่วมพิธีกรรมศาสนาอื่น เช่น การตักบาตร การบวชเณร การกรวดน้ำ ฯลฯ

    คุณพ่อได้มอบเอกสารสำคัญให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน เป็นจดหมายอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (ฉบับ 1994) ว่าด้วยแนวทางการเข้าร่วมพิธีกรรมศาสนาอื่น ข้าพเจ้าคิดว่า คริสตชนคาทอลิกทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตได้เป็นอย่างดีทีเดียว

    ต่อไปนี้เป็นแนวทางกว้าง ๆ ที่พี่น้องควรจะเรียนรู้ เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ต้องเผชิญปัญหาในการเข้าร่วมพิธีกรรมศาสนาอื่น ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น โดยตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือมีคู่สมรสที่มิได้เป็นคาทอลิกดังนี้เป็นต้น ส่วนผู้ที่ไม่ต้องเผชิญปัญหาดังกล่าว ก็จะได้รับรู้ เรียนรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องด้วย

 แนวทางกว้าง ๆ ที่ขอมอบให้พี่น้องมีอยู่ 2 ข้อ คือ

  ข้อที่ 1

    คริสตชนต้องทราบก่อนว่า การเข้าร่วมพิธีกรรมศาสนาอื่น มิใช่ว่าเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ไปเสียทั้งหมด ทั้งนี้เพราะว่า

⦿    การเข้าร่วมพิธีกรรมใด ๆ จะทำได้หรือไม่ได้นั้น ไม่ได้ขึ้นกับเนื้อหาสาระของการกระทำ และสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียว

⦿ แต่ขึ้นอยู่กับ เจตนาของผู้กระทำเป็นสำคัญด้วย

 ข้อที่ 2

    คริสตชนต้องทราบด้วยว่า การร่วมพิธีกรรมนั้นมี 2 อย่างคือ

(ก)     การอยู่ในพิธี หมายถึง การอยู่ในสถานที่ที่มีการประกอบพิธีกรรม โดยตนมิได้มีบทบาททำอะไรในพิธีนั้น ในกรณีนี้ คริสตชนสามารถอยู่ในพิธีได้ โดยวางตัวด้วยความสุภาพเรียบร้อย

(ข)     การเข้ามีส่วนร่วมในพิธี หมายถึง การทำอะไรบางอย่าง ตามที่มีกำหนดไว้ในพิธีกรรมนั้นๆ ในกรณีเช่นนี้ คริสตชน พึงละเว้นการมีส่วนร่วมในพิธี ทั้งนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของการเป็นคริสตชน

    อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คนหนึ่งต้องเข้ามีส่วนร่วมในพิธี ขอแนะนำว่า ก่อนตัดสินใจ จะต้องเรียนรู้เสียก่อนว่า สิ่งที่ตนจะทำนั้น ได้หรือไม่ได้ ดีหรือไม่ดี โดยตอบคำถามต่อไปนี้เสียก่อนคือ

①    ฉันกำลังปฏิเสธความเชื่อคาทอลิก และทำขัดต่อคำสอนคาทอลิกหรือไม่

②    การกระทำของฉันเป็นที่สะดุดแก่บุคคลอื่นที่เป็นคาทอลิก หรือศาสนิกชนอื่น ๆ โดยเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกศาสนานั้นหรือไม่

    ✱ ในกรณีที่ตอบว่า ไม่ ทั้งสองคำถาม เขาสามารถเข้ามีส่วนร่วมในพิธีได้

    ✱ ในกรณีที่ตอบว่า ใช่ ไม่ว่าคำถามข้อใด เขาก็ไม่อาจเข้าร่วมพิธีได้ มิฉะนั้นจะถือว่า เป็นการกระทำที่ผิด (ในกรณีสงสัยให้ปรึกษากับพระสงฆ์ หรือผู้แนะนำวิญญาณ)

❀  การเป็นที่สะดุด   เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน ขอพี่น้องจงระวังอย่าให้เกิดขึ้น

    สุดท้าย   ขอเตือนพี่น้องคริสตชนทุกคน พึงมุ่งมั่นปฏิบัติศาสนกิจของตนอย่างเคร่งครัดและด้วยความจริงใจ ขณะเดียวกัน ก็ต้องให้เกียรติและเคารพพี่น้องศาสนาอื่นตามเจตนารมณ์ของพระวรสาร และตามคำสอนของพระศาสนจักรด้วย

__________________________________________________________

Friday of the Tenth week in Ordinary Time

15 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“I say to you, everyone who looks at a woman with lust has

already committed adultery with her in his heart. “

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.บาร์นาบัส อัครสาวก

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-

ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, ครอบครัว ปุญยธร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาโล ศิริ รัตนกรัณฑ์, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา บุญมี นิลภิรมย์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, นางทองเติม เตชะสุวรรณ, มาการิตา สอางค์ รัตนกรัณฑ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อันตน แห่งปาดัว พระสงฆ์และนักปราชญ์

สุขสำราญ แบร์นาแด๊ต รังษี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปโตร สมทรง-มารีอา เสนอ พูลสวัสดิ์, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เทเรซา ที่ เนื่องยินดี, ยอแซฟ ประเสริฐ (ธนาชัย) เสนาจักร์, อันนา เฟือง หอมวิไล, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปโตร ดำรง-ลูกา นพรัตน์ ธาราฉัตร, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เจริญ ไชยสุโพธิ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา กิมลั้ง เปลี่ยนจินดา, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์ (ครบ 26 ปี), ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, เซลีนา ลำดวน นิลภิรมย์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยออากิม ปุ๊ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล ชนวัฒน์, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ พัลลพ นิลภิรมย์, ยอแซฟ ศุภอรรถ สวงษ์ตระกูล, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ วิชัย โกษาคาร, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, วันคล้ายวันเกิด นายประวัติ งามละม้าย, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว รวมสำราญ และหลาน ๆ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ มนูญ-

มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 17

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซีสโก

สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พิสิษฐ์ พันธุมจินดา, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ

และครอบครัว, ครอบครัว ศิวะศรี, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เพื่อสุขภาพ นายจักรกฤษณ์ อภิญญานุกุล, มารีอา นลินา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ครอบครัว สุวรุจิพร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว อาภามงคล, ครอบครัว วัฒนาวี, นางชูศรี-นายบุญหลาย ลวดทอง, มารีอา เสรี ไชยเผือก และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา ดารณี สาโรวาท, ฟรังซิสเซเวียร์ สุชาย สัจจชยพันธ์, อังเยรา เมริชี ศิริรัตน์ โสภณ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยอแซฟ เอกสิทธิ์ เทพพิทักษ์, เพื่อสุขภาพของ เซซีลีอา สุธิดา ทรัพย์ไพฑูรย์,

เพื่อสุขภาพของ คุณพ่อ เปโตร สุรินทร์ ชุนฟ้ง, ครอบครัว รวมสำราญ และหลาน ๆ, อันนา นิภา หอมประทุม, เทเรซา เขมมิกา ยวนจิตต์, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว เปโตร จตุฤทธิ์ จันทรกานต์, มารีอา พยุง จันทรกานต์, ครอบครัว ทรัพย์ธนมั่น, ครอบครัว นิศามณีวงศ์

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, นายมนตรี-นายมานพ ประสานเกษม, วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา และญาติที่ล่วงลับทุกคน, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ลูกพลับ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล,

ฟรังซีสโก วรรณชัย แซ่ลิ้ม, มารีอา เพ็ญจันทร์ อารมย์สุข, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, ยออากิม ประวัฒน์-มารีอา ทรงศรี-ฟรังซิสโก สุวงศ์ มโนมัธย์, เปาโล ปรีดา-ยอแซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, อันนา สละ-อันนา จุไรรัตน์ เจริญทรัพย์, ตระกูล เจริญทรัพย์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก, ยอแซฟ ประวิทย์ ธรรมธวัชวร, ยวงบัปติสตา คอยเซ็น แซ่ใช้, อันนา ซุ้นเจา แซ่ใช้, มารีอา

ซิ้ว แซ่ใช้, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, ยูลีโอ มสาร วงศ์ภักดี, เบเนดิก ทิวา บุณยะวณิช, เปโตร

สมทรง-มารีอา เสนอ พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว

สมภาค-ฟรังซิส สมยศ, วิญญาณเตี่ย-แม่-พี่ชาย-น้องชาย ของ เอลิซาแบท สุภา อินทสูรย์, ยอแซฟ สมุทร อำไพ, มารีอา อุไร-เลาเรนเต ทองดี กิจสวัสดิ์, เปาโล ปรีดี-ยาโกเบ ยุทธภูมิ ชมจินดา, อันเดร สุรชัย ราชกิจ, ยอแซฟ ประพันธ์พจน์ ศิริกุล, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, อันนา พารา-ลูซีอา สาคร-มารีอา รอน-ฟรังซีสโก ถม สังขรัตน์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์,

เซลีนา จามรี ลิมปิชัย, นายเฉ่งฮก แซ่คู้, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, เทเรซา วนิดา วงศ์สุภา, นายทวีศักดิ์-นายสหพล ศรีวรขาน, บรรพบุรุษครอบครัว “หอมประทุม – ประทุมแก้ว” และญาติที่ล่วงลับทุกคน, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, มารีอา ถนอม สุภาพ, เปโตร สังเวียน สุภาพ, มารีอา สิริ สุภาพ, คุณพ่อ สิงห์แก้ว-คุณแม่ สง่า-นางวราภรณ์ วัฒนาวี, นิโคลัส พาริษฐ์ จันทรกานต์, คุณพ่อบริบูรณ์ จันทรกานต์, ญาติมิตรผู้ล่วงลับ, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย,

มารีอา ป้อฮุ้ง-มารีอา ปุ้ยเจ้, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

Stop judging, that you may not be

judged.

_________________________________________

Saturday of the Tenth week in Ordinary Time

16 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Let your ‘Yes’ mean ‘Yes,’ and your ‘No’ mean ‘No.’

Anything more is from the evil one.”

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

_______________________________________________________________________

Wednesday of the Tenth week in Ordinary Time

13 June 2018

Saint of the day

St. Anthony of Padua,

(1195-1231)

_____________________________________________________________________

Saint Barnabas, apostle

11 June2018

Saint of the day

St. Barnabas,

Apostle

___________________________________________________________________

WELCOME

TO

PHOTOS GALLERY OF SAINT

FRANCISXAVIER

PARISH ACTIVITIES

สามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้

CLICK BELOW

ข้างล่างนี้

Page 2

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 2

 Page 3

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 3

Page 4

 Click here >>>>>>FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 4

Page 5

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 5

Page 6

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 6

___________________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until

the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love

you.”

###########################

3 June 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018

St. Francis Xavier Church

Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 22 

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018

The Ninth week in Ordinary Time

The Most Holy Body and Blood of

Christ – Solemnity

3 June 2018

_______________________________________________________

The Most Holy Body and Blood of Christ – Solemnity

3 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus took bread, said the blessing, broke it,

and gave it to them, and said, “Take it; this is my body.”

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสต

เจ้า

ปีที่ 52 ฉบับที่ 22

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน  2018

คน     มนุษย์    บุตรพระเจ้า

พัฒนาการ 3 ขั้นตอนที่เราต้องไปให้ถึง

    การพัฒนาชีวิตของเราเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่พระเป็นเจ้าได้วางไว้ หรือ มีแผนไว้ ก็คือ เราจะต้องพัฒนาตัวเอง โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาตัวเองจากการเป็นคน ซึ่งถือว่าเป็นความเป็นอยู่ระดับต่ำสุดของชีวิตให้มุ่งไปสู่ความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นความเป็นอยู่ในระดับที่สูงขึ้นระดับ 2 และจากนั้นเรายังต้องพัฒนาตัวเองต่อไป จากความเป็นมนุษย์ให้บรรลุถึงจุดสูงสุดของความเป็นอยู่ก็คือ การเป็นบุตรพระเจ้า

    ณ ที่นี้จะไม่พูดถึงหลักการของภาษาศาสตร์ที่อธิบายไว้ในหลักภาษาไทย แต่จะขอคิดแบบคนธรรมดา ๆ ทั่วไป ในพจนานุกรม คำว่า คน ใช้แทนคำว่า ผู้ หรือ ชาว เขาอธิบายไว้อย่างนั้น แต่ถ้าคำ ๆ นี้ใช้ในรูปของคำกริยา ก็แปลว่า การกวน หรือ การคนสิ่งที่อยู่นอนก้น หรือ ที่เกาะกันเป็นกลุ่มให้แตกกระจาย

    ณ จุดนี้อยากจะเชิญชวนพวกเรา คือ ทั้งตัวผู้เขียนเอง และพี่น้องทั้งหลายที่เป็นผู้อ่านบทสนทนานี้ได้ลองพิจารณาว่าตัวเรา ณ ปัจจุบัน ในขณะนี้เรากำลังดำรงชีวิตอยู่ในระดับไหนของความเป็นอยู่คือ เป็นคน เป็นมนุษย์ หรือ เป็นบุตรพระเจ้า

    สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าสถานะภาพชีวิตของเรา อยู่ในขั้นไหนเราก็ต้องดู ผลงานของชีวิต ของตัวเราเอง พระเยซูเจ้าตรัสว่า จะดูว่าต้นไม้ดี หรือ ไม่ดีต้องดูที่ผลของมัน ผลงานชีวิตของผู้ที่อยู่ในระดับความเป็นคน ก็คือ การสร้างความปั่นป่วน วุ่นวาย ในทุกหย่อมหญ้าที่ตัวเองไปอยู่กวนทุกอย่างให้ขุ่น ทำให้สิ่งที่เกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน แตกกระจาย หรือไปอยู่ที่ไหนก็สร้างแต่ความเดือดร้อน วงแตก ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เกิดจากธรรมชาติฝ่ายต่ำที่ติดอยู่กับชีวิตของบุคคลผู้นั้น หรือแม้แต่กับชีวิตของเราเอง อันได้แก่ นั่นคือ ความชั่วร้าย และการขาดคุณธรรม จริยธรรมในชีวิต หรือที่เรียกกันว่า กิเลส ตัณหา นั่นเอง

    ดังนั้น พระเป็นเจ้าจึงตรัสว่า “คนชั่วร้ายจงละทิ้งทางของตน และคนอธรรมจงละทิ้งความคิดของตน”

    นั่นคือ คน ที่มีความชั่วร้ายประจำตัว จงละทิ้งความชั่วร้ายนั้น และ

    คนที่มีความอธรรม กิเลส ตัณหาประจำตัวก็จงละทิ้งความอธรรมและกิเลส ตัณหานั้น

    เราแต่ละคนมีความเป็นคนอยู่ในตัวไม่มากก็น้อย ดังนั้น เราต้องสลัดตัด(✝)ความเป็นคนนั้น ทิ้งไปให้หมดสิ้น หรืออย่างน้อยให้เหลือน้อยลงเพื่อจะได้ก้าวเข้าสู่พัฒนาการขั้นที่ 2 ไปสู่ความเป็นมนุษย์ และต่อ ๆ ไป

    พจนานุกรมอธิบายว่า มนุษย์คือ สัตว์ที่มีจิตใจสูง หรือ มนุษย์ คือ สัตว์ที่มีหัวใจ มีความรู้สึก มีน้ำจิตน้ำใจ พัฒนาการขั้นที่ 2 นี้จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก เพราะเพื่อจะบรรลุถึงพัฒนาการขั้นที่ 2 นี้ แต่ละคนต้อง ตัดความเห็นแก่ตัว หรือ ตัดใจที่เห็นแก่ตัว หรือพูดให้ชัดกว่านั้นคือ ตัดความเป็นคนออกไป และคนก็จะเริ่มก้าวเข้าไปสู่พัฒนาการขั้นที่ 2 นั่นคือ ไปสู่ความเป็นมนุษย์ คือเป็นบุคคลที่มีหัวใจ มีน้ำจิต น้ำใจ

    ให้เรามองรอบ ๆ ตัวเรา เพื่อสำรวจดูว่าโลกและสังคมของเรา มีมนุษย์ มากกว่าคนหรือไม่

    ส่วนพัฒนาการขั้นสูงสุด คือการเป็นบุตรพระเจ้าซึ่งเราก็มีผู้ชี้แนะหนทางในการมุ่งไปสู่ความเป็นบุตรพระเจ้าอยู่แล้ว และผู้นั้นคือ องค์พระเยซูคริสตเจ้า “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต” พระองค์คือผู้ที่เสด็จมาช่วยชี้แนะให้เราพัฒนาตัวเราเอง ให้หลุดจากความเป็นคน ไปสู่ความเป็นมนุษย์ และสุดท้ายกลายเป็นบุตรพระเจ้า

    พระเยซูเจ้าคือผู้ช่วยให้เราหลุดพ้น จากความเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิดชั่วร้าย และความอธรรม เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นบุคคลที่มีความรู้สึกนึกคิดและการกระทำแบบพระเจ้า อยู่ตรงที่ว่า เราจะยอมหรือไม่ยอมเท่านั้น แต่ก็มีหลายคนทำท่าว่าจะยอม แต่ก็ยังคงอิดออดๆ รีๆรอๆ เหยียบเรือสองแคม ดังนั้น พัฒนาการก็ไปไม่ถึงไหน ร้ายกว่านั้นชีวิตย่ำอยู่กับที่

    โลกของเราต้องการมนุษย์ และบุตรพระเจ้า เพื่อทำให้โลกทั้งโลกเป็นสวรรค์ในโลก แต่ดูเหมือนโลกจะมีแต่คน มากกว่ามีมนุษย์ และบุตรพระเจ้า

    พระวาจาและศีลมหาสนิทคือ สิ่งที่พระเยซูเจ้ามอบให้แก่เราเพื่อช่วยเราให้สามารถสลัดความเป็นคนธรรมดา ๆ กลายเป็นคนที่มีหัวใจคือ เป็น “มนุษย์” อีกทั้งยังสามารถช่วยให้เราก้าวเข้าไปสู่ความเป็นบุตรพระเจ้า แต่พระวาจาและศีลมหาสนิทจะมีผลสูงสุดต่อตัวเราก็ต่อเมื่อเรารู้จักรับพระวาจาและศีลมหาสนิทอย่างถูกต้อง เพื่อให้พระวาจาและศีลมหาสนิทนั้นออกฤทธิ์ในชีวิตของเราแต่ละคน

                              สวัสดี

                              คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_______________________________________________________________

Monday of the Ninth week in Ordinary Time

4 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

‘This is the heir. Come, let us kill him,

and the inheritance will be ours.’

___________________________________________________________________

Tuesday of the Ninth week in Ordinary Time

5 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 


So Jesus said to them, “Repay to Caesar

what belongs to Caesar  and to God what belongs to God.”

_____________________________________________________________

Wednesday of the Ninth week in Ordinary Time

6 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“He is not God of the dead but of the living.

You are greatly misled.”

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศงดมิสซา

    วันที่ 6 – 7 มิถุนายน ศกนี้ พระสงฆ์จะไปเข้าเงียบประจำเดือน ที่บ้านผู้หว่าน  สามพราน

    ทางวัดจึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันพุธที่ 6 ถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 7 มิถุนายน ศกนี้

 1.  ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

   ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.

   หลังพิธีมีแห่พระรูป

 1. เปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป

    ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้

    โทร. 02-243-0060 ถึง 2

        โดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน เป็นต้นไป

        เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

________________________________________________________________

Thursday of the Ninth week in Ordinary Time

7 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

‘Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone!
You shall love the Lord your God

with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.’

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

ผู้ร่วมทำบุญเพื่อซ่อมแซมหลังคาวัด

 1.  เทเรซา มณี โรจนะเสน            5,000        บาท

 2.  ไม่ประสงค์ออกนาม            5,000        บาท

 3.  ครอบครัว ของ คุณอารยา คงสมัย

        อุทิศ Jack Lee Orr                5,000        บาท

 1.  ครอบครัว ของ คุณอารยา คงสมัย       

        อุทิศ มารีอา มาลี คงสมัย            2,000        บาท

 1.  อักแนส ประคอง งามสงวน            1,000        บาท

 2.  จาก ลูกคนหนึ่งของคุณแม่ มารีอา ไสว สายสว่าง1,000        บาท

__________________________________________________________________

Sacred Heart of Jesus – Solemnity

8 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“They will look upon him whom they have pierced.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

(สารวัดมีประโยชน์กับทุกชีวิต กรุณานำกลับไปไว้ที่บ้านของท่าน)

ความแตกต่างระหว่างคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

และนิกายโปรแตสแตนท์

    คริสตศาสนาที่เข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและจนถึงยุครัตนโกสินทร์นี้มี 2 กลุ่มเท่านั้น คือ คาทอลิกและโปรแตสแตนท์ แต่คนไทยโดยทั่วไปมักจะแยกไม่ออกว่า ใครเป็นคริสต์นิกายไหน เนื่องจากทั้ง 2 นิกายมีต้นกำเนิดเดียวกันมานานนับพันปี แล้วจึงมาแยกกันในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ก็พอจะมีข้อสังเกตสำหรับความแตกต่างของระหว่าง 2 นิกายได้ดังนี้

① คาทอลิกทั่วโลก มีพระสันตะปาปาเป็นประมุขสูงสุด พระสันตะปาปาจะเป็นผู้แต่งตั้งตำแหน่งพระคาร์ดินัลและพระสังฆราชทั่วโลก พระองค์มีอำนาจสูงสุดในการปกครองและการสั่งสอน

โปรแตสแตนท์ จะแยกออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ มากมาย รวมตัวปกครองกันแบบหลวม ๆ ในรูปแบบของสภาคริสตจักร ไม่มีประมุขสูงสุดเหมือนคาทอลิก

② คาทอลิก มีสถาบันพระสงฆ์ (บาทหลวง) นักบวชชาย หญิง ดำรงชีวิตถือศีลบวชพรหมจรรย์ตลอดชีวิต

โปรแตสแตนท์ มีบางนิกายที่มีพระสังฆราช พระสงฆ์ (ทั้งหญิงและชาย) แต่มีครอบครัว บางนิกายก็ไม่มี ดำรงชีวิตเป็นฆราวาสแต่เป็นผู้นำคริสตจักร เรียกว่า ศาสนาจารย์ศิษยาภิบาล

③     คาทอลิก มีศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ คาทอลิกต้องรับศีลอภัยบาปผ่านทางพระสงฆ์

โปรแตสแตนท์ มีศีลศักดิ์สิทธิ์เพียงบางประการ ไม่ต้องมีพิธีศีลอภัยบาป สามารถขออภัยโทษจากพระเจ้าได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านคนกลาง

④ คาทอลิก ต้องตีความหรืออธิบายพระคัมภีร์ตามที่พระศาสนจักรสอน จะตีความตามใจตนเองไม่ได้

        โปรแตสแตนท์ สามารถตีความหรืออธิบายพระคัมภีร์ได้ตามความเข้าใจของตนเอง

⑤     คาทอลิก นับถือแม่พระเป็นพระมารดาพระเจ้า เป็นพรหมจรรย์ตลอดชีวิต

    โปรแตสแตนท์ นับถือแม่พระเป็นมารดาของพระเยซูเจ้า เป็นพรหมจรรย์ในช่วงให้กำเนิดพระเยซูเจ้าเท่านั้น

⑥     คาทอลิก มีวิธีการแพร่ธรรมผ่านทางสถาบันและองค์กร

โปรแตสแตนท์ จะออกประกาศ แจกใบปลิว แจกพระคัมภีร์

⑦     สัญลักษณ์และเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้มีความหมายแตกต่างกัน

คาทอลิก

โปรแตสแตนท์

+ รูปกางเขน มีองค์พระเยซูเจ้า

+ ใช้คำ พระศาสนจักร วัด แม่พระ นักบุญ

  สรรเสริญ

+ ในวัดมีพระแท่น เป็นประธานของวัด

  มีตู้ศีลมหาสนิท รูปแม่พระ นักบุญต่าง ๆ

+ มีสายประคำสำหรับสวด เพื่อแสดงความ

  ศรัทธาต่อแม่พระ

+ พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม มี 46 เล่ม

  ภาคพันธสัญญาใหม่ มี 27 เล่ม

+ รูปกางเขนเรียบ ๆ ไม่มีองค์พระเยซูเจ้า

+ ใช้คำ คริสตจักร โบสถ์ วิหารของพระเจ้า

   นมัสการ

+ ในวัดจะมีบรรณฐาน หรือที่ประกาศพระวาจา

   เป็นจุดเด่น ไม่มีรูปอื่นๆ นอกจากไม้กางเขน

   ใหญ่

+ มีพระคัมภีร์เป็นชีวิตจิตใจ

+ พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม มี 39 เล่ม

   ภาคพันธสัญญาใหม่ มี 27 เล่ม

(จากหนังสือศาสนสัมพันธ์ เล่มที่ 8

เขียนโดย พระสังฆราช ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์)

_____________________________________________

Immaculate Heart of Mary – Memorial

9 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

Jesus said to them, “Why were you looking for me?

Did you not know that I must be in my Father’s house?”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, โรซา เกียวจู ทองใบ, มารีอา อพันตรี มาศศิริกุล, มารีอา ราตรี ชมจินดา, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, ยอแซฟ เซียะฮุย-อักแนส ซิ่วจวง, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.บอนีฟาส พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, นางนิตยา-นายประชุม กาญจนวรกุล, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ ประสงค์ (รำลึกถึง)-มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล,อันนา ซอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำไย รุ่งเรือง, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซิสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

น.นอร์เบิร์ต พระสังฆราช

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซิสโก ยิ้ม โชติพงศ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, เปโตร สมทรง-มารีอา เสนอ พูลสวัสดิ์, อากาทา สังวาลย์แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิโก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, นางจำเนียร-นางกาญจนา สร้อยภู่ระย้า, ฟรังซิสโก ยิ้ม โชติพงศ์, อันนา เฟือง หอมวิไล, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยวง ภูษิต, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด เบเนดิก พิริยะ โพธิสิทธิพร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, หลุยส์ (กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, ยอแซฟ ศุภอรรถ สวงษ์ตระกูล, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยอแซฟ วิชัย โกษาคาร, วินเซนต์ วัฒนา เต่งตระกูล (ครบ 20 ปี), เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา,ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เรือตรี ปรีชา-เทเรซา ประภา-ฟรังซิสโก นาวาเอก ภานพ เนตรายน, มารีอา ประเสริฐ ธาดาประสิทธิ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 10

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว ศิวะศรี, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, กิจการงาน เปาโล ณัฐพล คำยง, ครอบครัว วัฒนาวี, นายจักรกฤษณ์ อภิญญานุกุล, วันเกิด มารีอา นลินา พฤกษอรุณ, ครอบครัว สุวรุจิพร, กิจการงาน โรเบิร์ต ฟรังซีส ฮุปเปอร์, เทเรซา ฉัตรแก้ว กฤตยานุสรณ์ และครอบครัว, ออกัสติน ธนิต ชัยกรดิษกุล และครอบครัว, ครอบครัว อันนา สิรินธร อินทรกำแหง, ยอแซฟ จรัล ไทยตรง, อ.ณัฐ ยนตรรักษ์, คุณพ-วงเดือน ยนตรรักษ์, Kathic M. Bystrek, Abdel Aziz Tazi,อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, เทเรซา วรนุช แสงทอง และครอบครัว, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, มารีอา ดชวรรณ อิทธิธีรรักษ์, อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, อันตน นิวัต บรรเทิงจิต, มารีอามักดาเลนา ระพีพรรณ-นายอาทิตย์ เสียงหวาน และครอบครัวที่รัก, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, วันเกิด ฟรังซิสโก ณพสิทธิ์ ทรัพย์ธนมั่น, ครอบครัว ทรัพย์ธนมั่น

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, โทมัส ชิ้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, นายมนตรี-นายมานพ ประสานเกษม, วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา และญาติที่ล่วงลับทุกคน, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ลูกพลับ, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ฟรังซีสโก วรรณชัย แซ่ลิ้ม, มารีอา เพ็ญจันทร์ อารมย์สุข, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง,วิญญาณทุกดวงในสกุล มีขันทอง และสังขรัตน์, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา-ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์ ณ บางช้าง, อันตน ประสิทธิ์ กฤตยานุสรณ์, มารีอา กูกิม แซ่ตั้ง, สกอลัสติกา คำสุข จันทรา, มารีอา อุไร-เลาเรนเต ทองดี กิจสวัสดิ์, เปาโล ปรีดี-ยาโกเบ ยุทธภูมิ ชมจินดา, เซซีลีอา เพ็ญเจ็ง วรรณ, อันเดร สุรชัย ราชกิจ, ยอแซฟ ประพันธ์พจน์ ศิริกุล, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, มารีอา เยาวภา สัวบุตร, เซลีนา จามรี ลิมปิชัย, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, มารีอา ถนอม สุภาพ, เปโตร สังเวียน สุภาพ, มารีอา สิริ สุภาพ, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, ยาโกเบ กิ๋มซ้ง-อันนา หมุยจู,อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, คุณพ่อ สิงห์แก้ว-คุณแม่ สง่า-นางวราภรณ์ วัฒนาวี, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ คล้ายวันเกิด มารีอา นวลทิพย์ แซ่แต้

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, คุณศรัญภร สงวนทรัพย์ (ครบ 100 วัน), เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง (581)

____________________________________________

Immaculate Heart of Mary – 

9 June 2018

Memorial

Immaculate Heart of Mary

_____________________________________________________________________

Sacred Heart of Jesus – Solemnity

8 June 2018

Solemnity

Sacred Heart of Jesus

_______________________________________________________________________

The Most Holy Body and Blood of Christ – Solemnity

3 June 2018

Saints of the day

St. John XXIII,

Pope

(1881-1963)

_____________________________________________________________

WELCOME

TO

PHOTOS GALLERY OF SAINT

FRANCISXAVIER

PARISH ACTIVITIES

สามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้

CLICK BELOW

ข้างล่างนี้

Page 2

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 2

 Page 3

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 3

Page 4

 Click here >>>>>>FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 4

Page 5

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 5

Page 6

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 6

____________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until

the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love

you.”

###########################

27 May 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

St. Francis Xavier Church

Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 21 

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

Eighth week in Ordinary Time

27 May 2018

__________________________________________________________

The Most Holy Trinity – Solemnity

27 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“And behold, I am with you always, until the end of the age.”

สมโภชพระตรีเอกภาพ

ปีที่ 52 ฉบับที่ 21

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

สมโภชพระตรีเอกภาพ

การสมโภชพระตรีเอกภาพในวันนี้
เชื้อเชิญเราให้เจริญชีวิตด้วยการตระหนักถึงการประทับอยู่
ของพระเจ้าสามพระบุคคล พระบิดา
พระบุตรและพระจิตในตัวเรา“ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพ”

เป็นข้อความเชื่อที่ได้รับการประกาศโดยสังคายนาสากลแห่งนิเชอา
(Nicaea:325) และคอนสแตนติโนเปิล(Constantinople:
381)ถือเป็นข้อความเชื่อพื้นฐานและสำคัญที่สุดของคริสต์ศาสนา
นั่นคือ“มีพระเจ้าหนึ่งเดียว แต่มีสามพระบุคคลคือ พระบิดา
พระบุตรและพระจิต ทั้งสามพระบุคคลรวมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว”
เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจความเชื่อที่ว่า
“พระเจ้าสามพระบุคคลรวมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว” นักบุญซีรีล
อาจารย์ชาวสลาฟได้พยายามที่จะอธิบายธรรมล้ำลึกเรื่อง

พระตรีอกภาพ
โดยใช้ภาพของดวงอาทิตย์“พระเจ้าพระบิดาเป็นเหมือนกับเปลว

พลิง พระบุตรเป็นความสว่าง และพระจิตเป็นความร้อน
แต่มีเพียงดวงอาทิตย์ดวงเดียว
เช่นเดียวกับพระเจ้าสามพระบุคคลในพระตรีเอกภาพที่เป็น

พระเจ้าหนึ่งเดียวและไม่สามารถแยกจากกันได้”
นักบุญยอห์น มารีย์
เวียนเนย์ มักจะอธิบายเรื่องพระตรีเอกภาพโดยใช้“เปลวเทียน
ดอกกุหลาบและน้ำ” เปลวเทียนประกอบด้วยสี
ความร้อนและสัณฐาน นี่คือรูปลักษณ์ที่ปรากฏของเปลวเทียน
เช่นเดียวกับดอกกุหลาบที่มีสีสัน กลิ่นหอมและรูปทรง
นี่คือความเป็นจริงของดอกกุหลาบ หรือน้ำ ที่เป็นได้ทั้งของเหลว

น้ำแข็งและไอน้ำ
เป็นความเป็นจริงที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
เช่นเดียวกับพระเจ้าหนึ่งเดียวที่เปิดเผยพระองค์ให้เราทราบใน

ฐานะพระบิดา พระบุตรและพระจิต
โดยทั่วไปเรามักจะเข้าใจพระบิดาเจ้าในฐานะพระผู้สร้าง
พระบุตรในฐานะพระผู้ไถ่
และพระจิตในฐานะผู้ให้คำแนะนำและทำให้ศักดิ์สิทธิ์
แต่ทั้งสามพระบุคคลเป็นพระเจ้าที่เท่าเสมอกัน
แตกต่างกันและแยกจากกันมิได้
บทภาวนาทางการของพระศาสนจักร
รวมถึงพิธีบูชาขอบพระคุณและศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
เริ่มต้นด้วยการออกนามพระตรีเอกภาพ
เราเริ่มต้นด้วยการทำสำคัญมหากางเขน“เดชะพระนามพระบิดา
พระบุตรและพระจิต” เพื่อขอให้พระองค์อวยพรเราและกิจการ

ที่เรากำลังจะทำ เราได้รับศีลล้างบาป
ได้รับการอภัยบาปและการเจิมในพระนามของพระตรีเอกภาพ

พระบิดา พระบุตรและพระจิต
พี่น้อง ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพ
ถือเป็นรูปแบบความเชื่อที่เก่าแก่ที่สุดของพระศาสนจักรซึ่ง

บใน“บทข้าพเจ้าเชื่อ” สัญลักษณ์ของอัครสาวก
ที่ได้ใช้ในการสอนคำสอนผู้สมัครเป็นคริสตชน
และในการยืนยันความเชื่อเวลาล้างบาปตั้งแต่ศตวรรษที่สองเป็น

ต้นมา ต่อมาภายหลัง

บทข้าพเจ้าเชื่อนี้ได้รับการประกาศรับรองโดยสังคายนาสากลแห่ง
นีเชอาและคอนสแตนติโนเปิล
พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์ให้แก่เราในหน้าที่ที่แตกต่างกัน

สามประการในฐานะพระบิดา พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลและสิ่งมีชีวิต
รวมถึงเรามนุษย์แต่ละคนในฐานะพระบุตร พระเยซูเจ้าทรงทำให้
เราเข้าใจว่า พระเจ้าทรงฟังเรา เอาใจใส่เรา รักเรา
ทรมานและตายเพื่อเราบนไม้กางเขนในฐานะพระจิต

พระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราและภายในตัวเรา
เพื่อทำให้เราศักดิ์สิทธิ์และเกิดผลอย่างอุดม
ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพได้รับการไขแสดงผ่านทาง

พระเยซูเจ้า ที่เปิดเผยให้เราทราบว่า พระบิดาเจ้าคือ
พ่อที่ใจดีที่รักและให้อภัยลูกเสมอ
ดั่งคำอุปมาเรื่องลูกล้างผลาญที่เราได้ยินบ่อยครั้งในพระวรสาร
หรือในบทภาวนาถึงพระบิดาที่พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดา

อัครสาวกให้เรียกพระเจ้าเป็น “บิดา”
(Abba)ซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่ในหมู่ชาวยิวที่ไม่กล้าแม้จะ

เอ่ยนามพระเจ้า พระองค์ทรงยืนยันกับบรรดาศิษย์ว่า
พระองค์กับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน“ผู้ที่เห็นเราก็เห็น

พระบิดาด้วย” (ยน 14:9) อีกทั้ง
ได้สั่งบรรดาศิษย์และเราแต่ละคนให้ไปสั่งสอนนานาชาติ
โปรดศีลล้างบาปในนามของพระบิดา
พระบุตรและพระจิต (มธ 28:19)
พี่น้องที่รัก ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพ
คือความเชื่อและความหวังของเรา

พระเจ้าเที่ยงแท้ที่เราเชื่อศรัทธาและมีพลังต่อชีวิตของเรามาก

ที่สุดคือ พระบิดา พระบุตรและพระจิต
เป็นพระเจ้าแห่งความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวแท้จริง
ไม่มีการแบ่งแยก แต่เท่าเสมอกัน
และสมบูรณ์ครบครันในความเป็นหนึ่งเดียวกัน
นี่เป็นข้อความเชื่อที่ลึกซึ้งซึ่งเราจะเข้าใจอย่างถ่องแท้เมื่อเรา

อยู่ต่อหน้าพระเจ้า และเมื่อเราเจริญชีวิตในความรักต่อกัน
ทั้งกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
ชีวิตของเรากับพระเจ้าจึงควรเป็นชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์
ศรัทธาและเชื่อมั่นในพระเจ้าเที่ยงแท้
มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างแน่นแฟ้น
จนกล่าวได้ว่า “พระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่งและสำคัญที่สุดในชีวิตเรา”
พระองค์คือพระเจ้าที่เราเชื่อ รักและวางใจมากที่สุด
ไม่มีสิ่งใดในโลกจะเปรียบกับพระเจ้าสำหรับเราได้เลย
ชีวิตของเราคือชีวิตของพระเจ้านั่นเอง
ชีวิตของเรากับเพื่อนมนุษย์จึงควรต้องเป็นชีวิตแห่งความสัมพันธ์
เป็นหนึ่งเดียว มีความเชื่อและความไว้ใจกัน
ที่แสดงออกในความรัก
ความเมตตาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเป็นชีวิตที่เป็น

หนึ่งเดียวกันเสมอ รักเสมอและให้อภัยเสมอ โดยเริ่มจากในครอบครัว
หมู่คณะและสังคมของเรา นี่คือ
การเป็นพยานถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตพระตรีเอกภาพ
ที่เราสมโภชในวันนี้

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

 

___________________________________________________________

Monday of the Eighth week in Ordinary Time

28 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him,

and asked him, “Good teacher, what must I do to inherit eternal life?”

___________________________________________________________

Tuesday of the Eighth week in Ordinary Time

29 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Many that are first will be last, and (the) last will be first.”

ประชาสัมพันธ์

1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (เดือนมิถุนายน)

พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 1
มิถุนายน ศกนี้
2. ของดพิธีล้างบาปเด็ก (เดือนมิถุนายน)
เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ศกนี้
ทางวัดจะมีพิธีเคารพศีลมหาสนิท
โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
และวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน ศกนี้
มีพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
จึงของดพิธีล้างบาปเด็กในเดือนมิถุนายน
3. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีเคารพศีลมหาสนิท
โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.
4. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.
หลังพิธีมีแห่พระรูป
5. เปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด
หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้
โทร. 02-243-0060 ถึง 2
โดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน เป็นต้นไป
เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน
6. วันนี้
มีฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ระหว่างเวลา 9.00 น. – 11.30 น.
ที่ห้องกลาง ใต้ตึกบ้านพักพระสงฆ์

________________________________________________________________

Wednesday of the Eighth week in Ordinary Time

30 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

James and John, the sons of Zebedee, came to him and said to him,

“Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you.”

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

ผู้ร่วมทำบุญเพื่อซ่อมแซมหลังคาวัด
1. ผู้ไม่ออกนาม 2,000
บาท
2. อุทิศให้ เปาโล วราห์ ปานวิลัย 1,000
บาท
3. มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน 1,000
บาท
4. ครอบครัว นายสฎษดิ์ ชนะจินดาโสภณ 500
บาท
5. น.ส.ณัฐรี ชมจินดา และ น.ส.สายสุดา ชมจินดา 500
บาท

________________________________________________________________

Visitation of the Virgin Mary to Elizabeth – Feast

31 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Most blessed are you among women,

and blessed is the fruit of your womb. “

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

 

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน ศกนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกท่าน
เข้าร่วมฟังเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่อง ศาสนสัมพันธ์
ในวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พี่น้องสามารถแจ้งชื่อกับ คุณสมปอง
ก่อรักเศวต หรือ คุณวิกรม โชติโรจน์ประภา
ซึ่งเป็นสภาภิบาลที่ทำหน้าที่โดยตรงของฝ่ายศาสนสัมพันธ์ของวัดสามเสน
ที่ต้องแจ้งชื่อของพี่น้องเพราะ จะได้เตรียมอาหาร ของว่าง
และน้ำดื่มให้กับพี่น้องได้อย่างทั่วถึงค่ะ

ศาสนสัมพันธ์คืออะไร

ศาสนสัมพันธ์  เป็นกระบวนการพูดและการฟัง การให้

และการรับ การแสวงหาและแบ่งปัน
 เป็นการเปิดตัวเองรับรู้ประสบการณ์ทางศาสนาของผู้อื่น
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศาสนาในชีวิตของแต่ละคน
ซึ่งจะมีความลึกซึ้งไม่เหมือนกัน

เป็นการยอมรับความบกพร่องของตนเองและของศาสนาข
องตนทั้งในอดีตและปัจจุบัน
 การเป็นพยานถึงศาสนของตนด้วยความเชื่อมั่น
และยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของตน
 เป็นการแสดงออกด้วยความเคารพ สุภาพ
ซื่อตรงและมีไมตรีจิตต่อกัน
 เป็นการส่งเสริมความเข้าใจ และสัมพันธภาพ
ความปรองดอง การเป็นเพื่อน ความร่วมมือกันและรักสันติ

หัวใจของศาสนสัมพันธ์
หัวใจของศาสนสัมพันธ์คือ เคารพ และรัก
เคารพ
หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างดีตามกติกามารยาท ประเพณี
วัฒนธรรม ตามหลักมนุษยสัมพันธ์ เคารพในความเป็นบุคคล
ศักดิ์ศรี เสรีภาพด้วยกาย วาจา และใจ
รัก
หมายถึง ปรารถนาดีต่อเขา หวังดี ไม่ทำให้เขาเสียใจและขัดใจ

หลักการทำศาสนสัมพันธ์

การทำศาสนสัมพันธ์ ต้องรู้หลักการที่ถูกต้อง มีความรู้
มีความเข้าใจที่ดีพอสมควร จึงจะทำให้งานศาสนสัมพันธ์เจริญก้าวหน้า
และเกิดผลดีแก่ทุกคน

_______________________________________________________________

Friday of the Eighth week in Ordinary Time

1 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Is it not written: ‘My house shall be called a house of prayer

for all peoples’? But you have made it a den of thieves.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยอแซฟ รักศักดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย,ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เบเนดิกโต จำรัส สุขอารี, Socur Genevieve Bernard, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์,วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อันเดร เตียง บุญยประพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-

ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช,อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว,โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ยาโกเบ เกว๊ย เจี่ยจวบสิน, ยอแซฟ อำนาจ ทองสุข, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ วันเกิด อันนา สายสมร สมกิจ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซิสโก ยิ้ม โชติพงศ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช

วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยวง วิเชียร ธาราฉัตร, มารีอา ประหลาด แย้มสะอาด, เปโตร สมทรง-มารีอา เสนอ พูลสวัสดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา เฟือง หอมวิไล, อังเดร จ.ส.ต.เทียมพันธ์ ตรีโสภา, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, มารีอา แม้น สุขในมณี (ครบ 16 ปี), เปโตร พ.อ.(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, อันนา สัมฤทธิ์ เจี่ยจวบสิน, มารีอา ประเสริฐ ธาดาประสิทธิ์, มารีอามักดาเลนา แช่ม-เปาโล โสภา ตรีกิจจา, ลูซีอา มาลา เนรสิทธิ์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ปราณี สุขอารี, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 31

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน

สุขสำราญ มารีอา ธารี

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอามักดาเลนา บุญยง โยธารักษ์, มารีอา โป่วจือ-มารีอา พัชนี ธัญญโอฬาร, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, มารีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, บอนีฟาส นิพนธ์-เทเรซา อาวีลา วนิดา จรัสศรี, นายสายหยุด สว่างดี, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ระเบียบ สุขอารี, นางวาสนา เตี๊ยมนา, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา ธีรวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล ชนวัฒน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ซีมอน เตี่ยเลาะ แซ่ล้อ, มารีอา ซู่มุ่ย แซ่ล้อ, มาร์ธา ทับทิม เจี่ยจวบสิน, นางพยอม สว่างดี, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

น.มาร์แชลลิน และ น.เปโตร มรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มาร์ธา แจง บุญครอง, ยอแซฟ สมุทร อำไพ, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุปราณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักเนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, เรือตรี ปรีชา-เทเรซา ประภา-ฟรังซิสโก นาวาเอก ภานพ เนตรายน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, มาตีโน ประเสริฐ-นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 3

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

สุขสำราญ ครอบครัว รอดงาม

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว ศิวะศรี, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, นายสมชาย อดุลรัตน์, นางเบ็ญญา กีหงษ์, นายปาณัสม์ โชติสุต และครอบครัว, ครอบครัว วัฒนาวี, มารีอา นันทิกานต์ บุษยะมา, กิจการงาน เปาโล ณัฐพล คำยง, นายจักรกฤษณ์ อภิญญานุกุล,อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, คุณแม่อารีย์ บรมวิทย์, คุณป้าละเอียด แกมจำเริญ, ครอบครัว ธีระวรรณ-คัมภิรานนท์-อักษรไพศาล, มัทธิว สิทธิโรจน์ บุณยรัตนพันธุ์, สมศักดิ์-จิราพร สมบูรณ์เจริญชัย, Abdel Aziz Tazi, นางภูษาวรรณ (ปทุม)สุภาผล, นายชญ อภิชาติสกุล, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร,แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, วันเกิด เทเรซา ทิพพาพันธ์  โพธิสิทธิพร, มารีอา กอบกุล ทองอ่อน

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา  ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, โทมัส ชิ้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, นายมนตรี-นายมานพ ประสานเกษม, วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา และญาติที่ล่วงลับทุกคน, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ลูกพลับ, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล,โทมัส สำเภา-มารีอา แฉล้ม ธูปเทียน, ฟรังซีสโก วรรณชัย แซ่ลิ้ม, ยอแซฟ ดร.นิพนธ์ สุขุม, โทมัส สละ-โรซาลีอา สาหร่าย ชินะผา, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ยอแซฟ บุ้นเท้ง แซ่ลิ้ม, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุปราณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักเนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, มารีอา นิภา-ยอแซฟ เรืองศักดิ์ ปิตกาญจนกุล, อันนา เลื่อน สุภาษิต, ยอแซฟ อนันต์ สมบูรณ์เจริญชัย และผู้ล่วงลับ, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์,อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, วิญญาณทุกดวงในสกุล มีขันทอง และสังขรัตน์, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค-ฟรังซิส สมยศ, แคทเธอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ตระกูล แซ่โจว, อันเดร สุรชัย ราชกิจ, ยอแซฟ ประพันธ์พจน์ ศิริกุล, อันเดร สละ โรจนะเสน, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มารีอา เยาวภา สัวบุตร, นายทวี เทพพิทักษ์, เซลีนา จามรี ลิมปิชัย, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, มารีอา ถนอม สุภาพ, เปโตร สังเวียน สุภาพ, มารีอา สิริ สุภาพ, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, คุณพ่อ สิงห์แก้ว-คุณแม่ สง่า-นางวราภรณ์ วัฒนาวี, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ สุรชัย บรรลือวงค์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ,คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, วิญญาณในไฟชำระ

__________________________________________________________

Saturday of the Eighth week in Ordinary Time

2 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

The chief priests, the scribes, and the elders approached him
and said to him, “By what authority

are you doing these things? Or who gave you this authority to do them?”

____________________________________________________________

Wednesday of the Eighth week in Ordinary Time

30 May 2018

Saints of the day

St. Joan of Arc,

Virgin

(1412+1431)

ขอขอบคุณทุกท่าน

________________________________________________________________

The Most Holy Trinity 

27 May 2018

– Solemnity

For God so loved the world that he

gave his only Son, so that everyone

who believes in him might not

perish but might have eternal life.

                                        John: 3:16

_________________________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

Sing to the LORD a new song,

for he has done wondrous

deeds

________________________________

“This is my commandment:

Love one another as I love

you”

___________________________

20 May 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018

St. Francis Xavier Church

Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 20

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018

Seventh Sunday of Easter

20 May 2018

_____________________________________________________

Pentecost Sunday – Solemnity

20 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to his disciples: “When the Advocate comes whom I will send you

from the Father, the Spirit of truth that proceeds from the Father, he will testify to me

สมโภชพระจิตเจ้า

ปีที่ 52 ฉบับที่ 20

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018

สมโภชพระจิตเจ้า

 

พี่น้องที่รัก ช่วงเวลาหลายสัปดาห์ติดต่อกัน พระศาสนจักรให้เราได้ร่วมกันเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกที่พระเป็นเจ้าทรงเผยแสดงแก่เราผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พระองค์ให้เราได้มีประสบการณ์ร่วมกับพระองค์ หลังจากการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้าเป็นเวลา 40  วัน เราก็เฉลิมฉลองการเสด็จขึ้นสวรรค์อย่างรุ่งโรจน์ของพระองค์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา และเมื่อหลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว พระองค์ก็ทรงให้พระจิตเจ้าเสด็จมาประทับอยู่กับบรรดาอัครสาวก และอยู่ท่ามกลางเราทุกคน เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์เสมอในทุก ๆ รูปแบบ และทุก ๆ ช่วงเวลา
    เราคริสตชนรู้จักพระจิตเจ้าเป็นครั้งแรกผ่านทางศีลล้างบาป จากการทำสำคัญมหากางเขน และเมื่อเราได้เรียนคำสอน เราก็รู้จักพระองค์ลึกซึ้งก่อนที่เราจะรับศีลกำลัง แต่พระจิตเจ้าทรงประทับอยู่กับเราเสมอ และการทำงานของพระองค์อยู่ชิดสนิทในใจของเราตลอดเวลา ความเชื่อของเราที่เกิดขึ้นก็อาศัยการดลใจของพระจิตเจ้า ดังที่ท่านนักบุญเปาโลกล่าวไว้ว่า “หากพระจิตเจ้าไม่ทรงดลใจ ก็ไม่มีผู้ใดพูดได้ว่า พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระจิตเจ้าทรงมีบทบาทหลายอย่างในชีวิตคริสตชน ไม่ว่าจะเป็น

1) ในฐานะผู้ดำรงอยู่ในตัวเรา ทรงทำให้เราเป็นวิหารที่มีชีวิตของพระองค์ 

     2) ในฐานะผู้ทำให้เข้มแข็ง ทรงทำให้เราสามารถต่อสู้เอาชนะการประจญในการเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าในชีวิต

    3) ในฐานะผู้ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงบันดาลให้เราศักดิ์สิทธิ์ผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

    4) ในฐานะผู้สอนและนำทาง ทรงทำให้เราเข้าใจถึงคำสอนของพระเยซูเจ้า

     5) ในฐานะผู้ฟังและตรัสสอนทรงฟังคำภาวนาของเรา และตรัสกับเราผ่านทางพระคัมภีร์

  และ     6) ในฐานะผู้ประทานพระพร ทรงประทานพระคุณต่าง ๆ และบันดาลให้เราเกิดผล

    ดังนั้น เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ถึงการดำรงอยู่ของพระจิตเจ้าและผลงานของพระองค์ ดังนี้แล้ว ในวันสมโภชพระจิตเจ้านี้ พ่อจึงขอฝากเป็นข้อคิดสำหรับเราทุกคนว่า

    (1) เราต้องให้พระจิตเจ้านำทางชีวิตเรา พระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผ่านทางศีลล้างบาปและศีลกำลังที่เราเห็นได้ เราต้องไม่ลืมว่าเราไม่เคยอยู่เพียงลำพัง และการประทับอยู่ของพระองค์ มีคุณค่าและความหมายเป็นพิเศษอย่างยิ่ง  ดังนั้น เราต้องฟังพระองค์ คอยแสวงหาขอความช่วยเหลือจากพระองค์ เพื่อให้ชีวิตของเราดำเนินอยู่ในพระเจ้าเสมอ

    (2) เราต้องดำเนินชีวิตในพระพรของพระจิตเจ้า ผ่านทางศีลกำลังและชีวิตประจำวัน เราคริสตชนทุกคนได้รับพระพรจากพระจิตเจ้า เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต เพราะพระพรต่าง ๆ จากพระจิตเจ้ามีไว้เพื่อให้เราดำเนินชีวิตร่วมกับเพื่อนพี่น้องด้วยความรักและสันติสุข เพื่อทำให้เรามีจิตใจร้อนรนในการรับใช้ผู้อื่นและพระศาสนจักร เราจึงต้องใช้พระพรที่ได้รับมาอย่างสุดความสามารถ แม้พระพรของพระเจ้าจะแตกต่างกันไป แต่ทั้งหมดก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้งานของพระเจ้าในโลกนี้สำเร็จไป

    (3) เราต้องให้อภัยซึ่งกันและกัน ดังที่พระวรสารวันนี้ได้บอกเล่าแก่เราว่า พระเยซูเจ้าทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลาย ตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย” ข้อความนี้เป็นการยืนยันถึงศีลอภัยบาปที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้น และนั่นมีความหมายแก่เราทุกคนอีกว่า การเสด็จมาประทับอยู่ของพระจิตเจ้า  มีเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งก็คือ การเรียกร้องให้เรามีจิตใจอ่อนโยนและรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน เราได้รับการเรียกร้องจากพระจิตเจ้าให้แสดงออกต่อเพื่อนพี่น้องและแม้กระทั่งต่อศัตรูด้วยความรัก ความอดทน ความเมตตาปราณี และการให้อภัยตลอดทั้งชีวิต

    พี่น้องครับ การเสด็จมาของพระจิตเจ้าในวันนี้ ยังถือว่าเป็นวันเกิดของพระศาสนจักรด้วย เพราะว่าการประทับอยู่ของพระองค์ท่ามกลางเราทุกคนนั้น พระองค์ได้ทำงานของพระองค์ผ่านเราในแต่ละคนอย่างไม่เคยหยุด เมื่อบรรดาอัครสาวกรับพระจิตเจ้าและฟังเสียงของพระองค์แล้ว พวกเขาก็ได้รับการดลใจจากพระองค์ในการกระทำกิจการต่าง ๆ สืบทอดความเชื่อและคำสอนของพระเยซูเจ้า ผ่านมาสู่เรา จนกลายมาเป็นพระศาสนจักรจนถึงทุกวันนี้ โดยอาศัยความรัก ความเชื่อ และการให้อภัยที่พระจิตเจ้าได้ประทานให้แก่เราทุกคน

ดังนี้แล้ว พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้จึงได้เรียกร้องเราเป็นพิเศษว่า พระศาสนจักรดำรงอยู่ด้วยการทำงานของพระจิตเจ้า คือ การทำให้เรารู้จักที่จะรักและอภัยซึ่งกันและกัน

จึงขอให้เราได้ฟังเสียงของพระองค์และดำเนินชีวิตด้วยความรักและการให้อภัยเสมอไป

                    ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

______________________________________________________

Monday of the Seventh week in Ordinary Time

21 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“The boy’s father cried out,

“I do believe, help my unbelief!”

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (เดือนมิถุนายน)

   พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน ศกนี้

 1.  ของดพิธีล้างบาปเด็ก (เดือนมิถุนายน)

    เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ศกนี้ ทางวัดจะมีพิธีเคารพศีลมหาสนิท โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า และวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน ศกนี้ มีพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

    จึงของดพิธีล้างบาปเด็กในเดือนมิถุนายน

 1.  ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีเคารพศีลมหาสนิท

    โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

     ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.

 1.  สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.

   หลังพิธีมีแห่พระรูปพระหฤทัยรอบวัด

_________________________________________________________

Tuesday of the Seventh week in Ordinary Time

22 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Whoever receives one child such as this in my name, receives me;

and whoever receives me, receives not me but the one who sent me.”

เรียนพี่น้องที่เคารพ

ได้เวลาที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปี 2561 แล้วครับ

พี่น้องที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ฉีดฟรี

ส่วนที่อายุต่ำกว่านั้น ปีนี้คิดค่าวัคซีน 400 บาทครับ

ปีนี้วัคซีนที่ใช้เป็นวัคซีนรุ่นใหม่ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ 4 สายพันธุ์ เพิ่งออกใหม่สำหรับปีนี้

เชื้อในวัคซีนมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการคาดการณ์ว่าอาจพบได้มากในปีนี้

สามารถแจ้งได้โดยตรง โดยมาลงชื่อที่คลินิกสะมาริตันได้

            ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561   

ที่คลินิกสะมาริตัน    เวลา 18.00 น. – 19.30 น.

หรือจะแจ้งทางโทรศัพท์ที่ นพ.วิษณุ ธาราฉัตร  เบอร์ 08 – 7030 – 3050

หรือทางไลน์ก็ได้ ครับ  ไลน์ ID vissanu243

แจ้งช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่ต้องแจ้งทุกช่องทางครับ ผู้รับแจ้งจะสับสน

ปิดรับแจ้งทุกช่องทางเมื่อสิ้นสุดวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ครับ

จะจัดฉีดวัคซีนในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

ที่ห้องกลาง ใต้ตึกบ้านพักพระสงฆ์

เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น.

________________________________________________________

Wednesday of the Seventh week in Ordinary Time

23 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus replied, “Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name

who can at the same time speak ill of me. For whoever is not against us is for us.

ขอขอบคุณ

ผู้ร่วมทำบุญเพื่อซ่อมแซมหลังคาวัด

 1.  ครอบครัว คุณไฉน รอดงาม    2,000        บาท

 2.  คุณวนิดา ชมไพศาล        2,000        บาท

 3.  มารีอา วดี คุณประยูรสวัสดิ์    1,000        บาท

 4.  ไม่ออกนาม                1,000        บาท

 5.  เทเรซา พจนารถ ทองสุข          200        บาท

 6.  ไม่ออกนาม                  100        บาท

_______________________________________________________

Thursday of the Seventh week in Ordinary Time

24 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to his disciples: «Anyone who gives you a cup of water to drink

because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    พี่น้องคงได้ยินคำว่า สภาภิบาลมานานแล้ว อาทิตย์นี้จึงขอถือโอกาส แนะนำให้พี่น้องทุก ๆ ท่าน รับทราบถึงที่มาที่ไปของสภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ โดยสังเขปค่ะ

    สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ก่อกำเนิดมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อบุญเลิศ ธาราฉัตร เป็นเจ้าอาวาส เริ่มจัดตั้งเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2513 ในสมัยนั้นมีชื่อว่า สภาวัด

    ผู้อำนวยการท่านแรก คือ ยอห์น บัปติสต์ พยุง เอียงผาสุก

    ฟรังซิสเซเวียร์ ชนะ ธนสมบูรณ์ ฟรังซิสเซเวียร์ พัชรีปาน อิศรภักดี เทเรซา ประไพ ภูมิพานิช และมารีอา รัชนี เยาวสังข์ (ผอ.ปัจจุบัน) เรียงมาตามลำดับ

สภาภิบาลวัดมีองค์ประกอบดังนี้ คือ

 1. เจ้าอาวาส ซึ่งโดยตำแหน่งเป็นประธาน ทั้งเป็นผู้เรียกและกำหนดวาระการประชุม

 2. ฆราวาส โดยการเลือกตั้งของสัตบุรุษ

 3. พระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

 4. ตัวแทนนักบวชชายหญิง จำนวนคณะละ 1 คน (ที่มีสังกัดอยู่ที่วัด)

 5. ตัวแทนคณะกิจกรรมต่าง ๆ ที่เจ้าอาวาสพิจารณาเห็นควรให้มีส่วนในสภาภิบาลวัด

 6. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เจ้าอาวาสแต่งตั้ง

สภาภิบาลวัด มีหน้าที่  ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และต้องร่วมมือกับเจ้าอาวาสในกิจการต่าง ๆ ของวัด ส่วนด้านเศรษฐกิจของวัดไม่จำเป็นต้องมีคณะกรรมการโดยเฉพาะ

กฎข้อบังคับของสภาภิบาลวัด   

    ให้แต่ละวัดจัดทำขึ้นตามความเหมาะสมกับสภาพวัดนั้น ๆ

วาระของการปฏิบัติหน้าที่ของสภาภิบาลวัด   

    สมัยละ 3 ปี

สภาภิบาลพ้นจากหน้าที่ในกรณีดังนี้

 1. ครบวาระตามที่กำหนดไว้

 2. ตาย

 3. เจ้าอาวาสอนุมัติให้ลาออก

 4. ที่ประชุมเห็นควรให้ออกด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสภา และได้รับการยินยอมของเจ้าอาวาส

 5. ไม่เข้าร่วมประชุมในรอบ 1 ปี เป็นจำนวน 4 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร

 

_______________________________________________________

Friday of the Seventh week in Ordinary Time

25 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

The Pharisees approached and asked, “Is it lawful for a husband

to divorce his wife?” They were testing him.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

น.คริสโตเฟอร์ มักอัลลาเนส และเพื่อนมรณสักขี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อังเดร เตียง บุญยประพันธ์, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา เฟื่อง แซ่เล, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ (ครบรอบ 1 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

น.ริต้า แห่งคาเซีย นักบวช

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา เมธาวี แก้วไกรสร

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยวงบัปติสตา เกษม ทรัพย์เจริญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว,อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, เปโตร พิชิต สงวนแก้ว, คุณพ่อ เปาโล ประวิช หอมวิไลย (ครบรอบ 1 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา มักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยอแซฟ ดาว, เปโตร ธวัชไชย สาริกบุตร, มารี หลุยส์ วิมล นิติรักษ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา เฟือง หอมวิไล, อังเดร จ.ส.ต.เทียมพันธ์ ตรีโสภา, มารีอา มาลี บุษยะมา (ครบรอบ 9 ปี),ยาโก ประเสริฐ-เทเรซา เทเรส บัวสมบูรณ์, ฟรังซิสโก พ.ท.หรั่ง ดิษฐสัตย์ธรรม, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, เปโตร ประพล โรจนะเสน, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ (ครบรอบ 1 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด เทเรซา สุรางค์ หล่อวัฒนศิริกุล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, ฟรังซิสโก เฉลิม ผิวเกลี้ยง, เลโอนาร์ด ร.ท. น.พ.กำพืช ตรีโสภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอห์น สุชา ธาราวร, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

น.เกรโกรี่ ที่ 7 พระสันตะปาปา

น.เบดา พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

น.มารีย์ มักดาเลนา เด ปัสซี พรหมจารี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, วิญญาณ “น้องน๊อต-หยอง,ยอแซฟ เลี่ยงเกียง-มารีอา ฮุ่ยเอ็ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มัทเทว จเร โชติพงศ์, เปโตร พิชิต สงวนแก้ว, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ซีมอน เตี่ยเลาะ แซ่ล้อ, มารีอา ซู่มุ่ย แซ่ล้อ, โรซา ละม่อม ยอแซฟ, อันตน เกษม ยอแซฟ, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ฟิลิป เนรี พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, วรัตพงศ์ แตงสมบูรณ์(บอล), ยอแซฟ ก๋วงเซี้ย-มารีอา บุ้งกุ่ย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ สมุทร อำไพ, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, มารีอา นฤมล วงศ์ศิริ, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุปราณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักเนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, เรือตรี ปรีชา-เทเรซา ประภา-ฟรังซิสโก นาวาเอก ภานพ เนตรายน,อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 27

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระตรีเอกภาพ

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, ครอบครัว รอดงาม

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปโตร พิทักษ์ สุภาสืบ, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, แม่ผ่องศรี พนมอุปถัมภ์ และลูกหลาน, กิจการงาน มามาดี้, กิจการงาน เปาโล ณัฐพน คำผง, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย, อักแนส สุนิสา เหรียญสกุล และครอบครัว, ครอบครัว ศิวะศรี, ครอบครัว สุวรุจิพร, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์,มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา เสรี ไชยเผือก และครอบครัว, มารีอา วณี วงศ์รักศักดิ์, ยออันนา ณัฐกมล ยามสุข, ครอบครัว กีรติเก้าทรัพย์, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, นางศรีจันทร์, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, มารีอา นรินทร์ทิพย์ พรหมเดชะ, อันนา ณัฐพร เทพพิทักษ์, ครอบครัว สว่างเนตร-เสรีสำราญ, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, คาทารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, กาโลโล สยาม-มารีอา ยู่ซือ สังขรัตน์, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, โทมัส ชิ้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, นายมนตรี-นายมานพ ประสานเกษม, วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา และญาติที่ล่วงลับทุกคน, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, มารีอา โสพลอย พันธุมจินดา, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ลูกพลับ, ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก, โทมัส สำเภา-มารีอา แฉล้ม ธูปเทียน, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ฟรังซีสโก วรรณชัย แซ่ลิ้ม, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุปราณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักเนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, ตระกูล แซ่โจว, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, อันเดร สุรชัย ราชกิจ, มารีอา สังเวียน โคกพูล, มารีอา ซิ้วกิ้ม เหล่าอารีย์, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ ประพันธ์พจน์ ศิริกุล, มารีอา เสนอ พูลสวัสดิ์, ด.ญ.พนิดา แซ่ย่าง, ด.ญ.มารีย์อา ยั่งยืนศรีสุข, อากง จูเหลียน, น้องปัญญ์, อันเดร สละ โรจนะเสน, เซลีนา จามรี ลิมปิชัย, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ สุรชัย บรรลือวงค์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ,มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, เยนอเวฟา เกิน-เทเรซา ถม-คุณแม่ อาคาทา กัลลิสต์ ธีรา มากสกุล, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, มาตีโน ประเสริฐ-นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, วิญญาณในไฟชำระ

____________________________________________________________

Saturday of the Seventh week in Ordinary Time

26 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Let the children come to me; do not prevent them,

for the kingdom of God belongs to such as these.

_____________________________________________________

ขอขอบคุณทุกท่าน

_____________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

Sing to the LORD a new song,

for he has done wondrous

deeds

________________________________

“This is my commandment:

Love one another as I love

you”

___________________________

13 May 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018

Seventh Sunday of Easter

13 May 2018

______________________________________________

Feast of the Church : Our Lady of Fatima 

Seventh Sunday of Easter

13 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ  

Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed, saying: “Holy Father, keep them

in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

ปีที่ 52 ฉบับที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

    การเกิด การดำเนินชีวิตอยู่ และการตายจากโลกนี้ไป เป็นรูปแบบชีวิตของมนุษย์ที่เราทุกคนสัมผัสได้ด้วยตาของตนเองและประสบการณ์โดยตรงที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ ไม่ว่าเราจะมีความเชื่อแบบใดหรือนับถือศาสนาอะไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ความตายนั้นดูเหมือนจะเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์พยายามจะเอาชนะเสมอมา จึงมีเรื่องราวของความเชื่อมากมายที่กล่าวถึงการมีชีวิตหลังความตาย การมีชีวิตนิรันดร หรือการเอาชนะความตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่สำหรับเราคริสตชนนั้น เรื่องราวชีวิตของเราและการเอาชนะความตายเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป มิได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าหรือความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้ แต่เป็นความจริงที่พระเป็นเจ้าได้ทรงเปิดเผยแก่เราทุกคน พี่น้องที่รักครับ ในทุก ๆ ปี เราได้ดำเนินชีวิตอยู่กับพระเยซูเจ้า เริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นปีพิธีกรรมด้วยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ต่อมาก็เป็นการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้า เราเฝ้ามองและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ผ่านทางพระวรสารที่บอกเล่าการใช้ชีวิตของพระองค์  เราก็เข้าสู่ช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตมนุษย์ของพระองค์ นั่นคือการถูกจับไปตรึงกางเขน การสิ้นพระชนม์ เรื่องน่าอัศจรรย์ที่สุดได้เกิดขึ้น คือความตายอันเป็นจุดจบของชีวิตมนุษย์นั้น ไม่ได้ทำให้การดำเนินชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าสิ้นสุดลง เพราะในวันที่สาม พระองค์ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจากความตาย มีชีวิต ยังดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางมนุษย์อีก 40 วัน จนกระทั่งถึงวันนี้ 40 วันยังมีความหมาย ที่อิตาลี และอีกหลาย ๆ ประเทศในยุโรป

    จะฉลองกันในวันพฤหัสหลังวันอาทิตย์     สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ของทุกปี เพราะเป็นวันที่ 40 พอดี หลังการกลับคืนพระชนมชีพของ    พระเยซูเจ้าเป็น 40 วัน ที่บรรดาอัครสาวกและสานุศิษย์ ได้รับการติวเข้มจากพระเยซู เพื่อให้เข้าใจ และเพิ่มพูนความเชื่อ เรื่องการกลับคืนชีพของพระองค์ และให้เตรียมพร้อมรับการเสด็จมาของพระจิตเจ้า

เป็น 40 วัน ที่เราได้ย้อนกลับไปมองดูรูปแบบชีวิตของคริสตชนในยุคเริ่มแรก รวมทั้งภารกิจของบรรดาอัครสาวก

เป็น 40 วัน ที่ครอบครัวคริสตชนทุกครอบครัวได้ฟื้นฟูความเชื่อ และการเจริญชีวิตให้สอดคล้องกับความเชื่อ
    พี่น้องที่รักครับ วันนี้ทั้งบทอ่านทั้งสองและพระวรสารได้พูดตรงกันในเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงเสด็จสู่สวรรค์ ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ ประทับเบื้องขวาพระบิดา เป็นความชื่นชมยินดีที่มีความหมายเป็นพิเศษแก่เราคริสตชนทุกคน
    ประการแรก นี่คือเครื่องหมายที่แสดงว่า พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า นอกจากการกระทำอัศจรรย์ที่เหนือไปกว่าธรรมชาติของมนุษย์แล้ว พระองค์ยังทรงสามารถเอาชนะความตาย พระองค์เป็นพระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ทรงชีวิต และเป็นความจริง การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเป็นเจ้า ประทับเบื้องขวาพระบิดา คือการบอกเราว่าพระองค์อยู่เหนือสิ่งสร้าง ความอ่อนแอ และบาปทั้งปวง การกลับคืนพระชนม์ชีพและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าคือ ผลแรก เป็นตัวอย่าง และเป็นการเปิดเผยความจริง เพื่อแจ้งให้เราทราบว่า เราจงมีความเชื่อในพระองค์ และเราจำเป็นต้องเลือกติดตามพระองค์ เพื่อที่จะได้รอดพ้นจากความตาย และมีชีวิตนิรันดรเช่นเดียวกับพระองค์
    ประการที่สอง ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์ได้มอบหมายพันธกิจต่าง ๆ ไว้ให้แก่เรา “จะต้องประกาศในพระนามพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็ม” จากประโยคนี้ พระเยซูเจ้าได้ทรงวางแนวทางที่จะให้เราดำเนินชีวิตติดตามพระองค์เพื่อบรรลุผลเหมือนพระองค์ นั่นคือ พันธกิจของพระศาสนจักร หรือหน้าที่ของผู้ที่เป็นคริสตชน ที่พระเยซูเจ้าได้กระทำไว้เป็นแบบอย่างและต้องการให้เรากระทำต่อไปในพระนามของพระองค์ ได้แก่

1) หน้าที่ประกาศข่าวดี ไม่มีคำพูดใดที่จะมีน้ำหนักมากไปกว่าการกระทำ ผู้อื่นจะเชื่อเราได้ จำเป็นต้องอาศัยการเห็นแบบอย่างด้วยตา การพิสูจน์จับต้องได้จริง คริสตชนทุกคนที่ทำหน้าประกาศข่าวดีจึงมิใช่เพียงประกาศด้วยวาจาเท่านั้น แต่ต้องดำเนินชีวิตให้ผู้อื่นได้เห็นพระคริสตเจ้าผ่านทางชีวิตของเรา  การลงมือทำความดี ประกอบกิจการดีตามกำลังความสามารถ การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักและจริงใจ

2) เรามีหน้าที่รักษาโรคร้าย พระเยซูเจ้ามิได้ทรงเป็นหมอที่รักษาแต่เพียงโรคฝ่ายกายของผู้คนเท่านั้น แต่พระองค์ยังช่วยบรรเทาความทุกข์ใจของพวกเขา และนำพวกเขาออกมาจากการใช้ชีวิตอยู่ในเชื้อโรคร้ายแห่งความตายที่คอยกัดกินวิญญาณให้เสียหาย เราเองก็ต้องทำหน้าที่นี้เช่นเดียวกันกับพระองค์ด้วยการไม่หลงผิดติดอยู่ในความสะดวกสบายฝ่ายโลกที่จะทำเราไปสู่บาป และคอยป้องกันมิให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้นด้วย

ดังนั้น การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า ยังมีความหมายแก่เราในประการสุดท้าย นั่นคือ การบอกให้เรารู้ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงจากเร่าไป แต่ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอ เพื่อช่วยเหลือเราในการดำเนินชีวิต ช่วยเหลือเราในการติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิด ไม่นอกลู่นอกทาง คอยเป็นกำลังให้แก่เราในการต่อสู้เผชิญความยากลำบากในชีวิต และให้การสนับสนุนแก่เราเสมอในการทำตามหน้าที่คริสตชนที่พระองค์ทรงมอบเป็นพันธกิจในการดำเนินชีวิต

    สุดท้ายนี้ เมื่อเราเฉลิมฉลองการเสด็จสู่สวรรค์อย่างรุ่งโรจน์ของ   พระเยซูเจ้าแล้ว ขอให้เราไม่ลืมที่จะระลึกถึงพันธกิจ หรือคำมั่นสัญญาสุดท้ายที่พระองค์ทรงมอบไว้แก่เรา ให้เราตระหนักที่จะตั้งใจทำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดจนตลอดชีวิตของเราคริสตชน และตลอดการเดินทางบนโลกนี้ ขอให้เราหมั่นสวดภาวนาอยู่เป็นประจำ เพื่อที่เราจะได้รับรู้ว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเรา ไม่ว่าเราจะร้องขอหรือไม่ก็ตาม และอย่าลืมที่จะขอบพระคุณพระองค์ในทุก ๆ วันเสมอ

                    ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_______________________________________________

Saint Matthias, apostle – Feast

14 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to his disciples:

“As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love.

ประกาศแต่งงาน    

(ครั้งที่ 1)

มัทธิว สุวิชา ศิลปวิจิตรการ

        บุตร        ยอแซฟ สุนิมิตร – ฟรังซิสกา ปราณี ศิลปวิจิตรการ

        กับ                            

นางสาว ณัฐสุดา ศรีสุธรรม

        บุตรี                นายวราพงษ์ – นางส้มแป้น ศรีสุธรรม

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ.2018  เวลา 10.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

____________________________________________

Tuesday of the Seventh week of Easter

15 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus raised his eyes to heaven and said,

“Father, the hour has come.”

เรียนพี่น้องที่เคารพ

ได้เวลาที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปี 2561 แล้วครับ

พี่น้องที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ฉีดฟรี

ส่วนที่อายุต่ำกว่านั้น ปีนี้คิดค่าวัคซีน 400 บาทครับ

ปีนี้วัคซีนที่ใช้เป็นวัคซีนรุ่นใหม่ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ 4 สายพันธุ์ เพิ่งออกใหม่สำหรับปีนี้

เชื้อในวัคซีนมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการคาดการณ์ว่าอาจพบได้มากในปีนี้

สามารถแจ้งได้โดยตรง โดยมาลงชื่อที่คลินิกสะมาริตันได้ ในวันเวลาดังนี้ครับ

            วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

         และ    วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561   

ที่คลินิกสะมาริตัน    เวลา 18.00 น. – 19.30 น.

หรือจะแจ้งทางโทรศัพท์ที่ นพ.วิษณุ ธาราฉัตร  เบอร์ 08 – 7030 – 3050

หรือทางไลน์ก็ได้ ครับ  ไลน์ ID vissanu243

แจ้งช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่ต้องแจ้งทุกช่องทางครับ ผู้รับแจ้งจะสับสน

ปิดรับแจ้งทุกช่องทางเมื่อสิ้นสุดวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ครับ

จะจัดฉีดวัคซีนในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

ที่ห้องกลาง ใต้ตึกบ้านพักพระสงฆ์

เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น.

_______________________________________________

Wednesday of the Seventh week of Easter

16 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

Jesus prayed, saying: “Holy Father, keep them in your name that you

have given me, so that they may be one just as we are.

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

ผู้ร่วมทำบุญเพื่อซ่อมแซมหลังคาวัด

 1.  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                  100,000      บาท

 2.  คุณทวี สุขสำราญ                              10,000      บาท

 3.  เปโตร วิบูลย์ – มารีอา บุษบา มหัคฆพงศ์ และครอบครัว 5,000      บาท

 4.  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                1,000      บาท

 5.  นายกรณ์ บรรเลงจิต                  100      บาท

______________________________________________

ขอขอบคุณ    มารีอา สุจิตรา ศิลปงาม

        บำรุงวัด     1,000    บาท

________________________

Thursday of the Seventh week of Easter

17 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“I made known to them your name and I will make it known, 

that the love with which you loved me may be in them and I in them.”

ประกาศจากสภาภิบาล

    เนื่องจาก นายนรินทร์ ชมจินดา ได้ขอลาออกจากการเป็นสภาภิบาลทางไลน์ จึงหมดหน้าที่ของการเป็นสภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    จึงเรียนมาให้พี่น้องได้รับทราบโดยทั่วกัน

______________________________________________

Friday of the Seventh week of Easter

18 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ  

Jesus said to Simon Peter, “Simon, son of John, do you love me more than these?”

He said to him, “Yes, Lord, you know that I love you.” He said to him, “Feed my lambs.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์ได้อย่างไร

 • เมื่อเรายอมให้พระเยซูทรงครอบครองชีวิต เมื่อนั้นเราก็จะเต็มใจที่จะถวายนมัสการพระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไข

 • จงติดตามพระคริสต์ ไม่ใช่ติดตามฝูงชน

 • หากต้องการพบทางชีวิต จงตามติดพระเยซู

 • ไม้กางเขนของพระเยซู คือสะพานเดียวที่เราจะเดินไปสู่ชีวิตนิรันดร์

 • หากเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ช่วยเราให้รอดได้ และพระองค์คือพระเจ้าของเรา

 • พระเยซูทรงให้ทั้งหมดของพระองค์แก่เรา เราก็ต้องให้ทั้งหมดของเราแก่พระองค์ได้เช่นกัน

 • พระเยซูทรงเสนอการอัศจรรย์แห่งความรอดให้กับเรา ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยมายา

 • เมื่อพระเยซูทรงรอเราอยู่เสมอ เราจึงไม่ควรกลัวความตาย

 • การเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่การเดินเพียงก้าวเดียว แต่เป็นการเดินไปกับพระองค์ชั่วชีวิต

 • พระเยซูไม่ต้องการให้เราเป็นทนาย แต่พระองค์ต้องการให้เราเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์

 • เมื่อเรารู้ดีว่า พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปเรา จนทุกวันนี้ก็ยังทรงปกปักรักษาเรา เราจึงควรมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์

 • ชัยชนะของพระเยซูคริสต์ในอดีต ทำให้เรามีความกล้าในปัจจุบัน และมีความหวังในอนาคต

________________________________________________

Saturday of the Seventh week of Easter

19 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“It is this disciple who testifies to these things

and has written them, and we know that his testimony is true.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.มัทธีอัส อัครสาวก

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, มารีอา พิมพา นนทจิตร,ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล เช้ง เกตุเวช, เบเนดิกโต ผล-มารีอา ไสว สุขเกษม, เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, มารีอา เงิน ธาราชัย, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยวงบัปติสตา เกษม ทรัพย์เจริญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อันตน ยงพันธ์ สุนทรวิจารณ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, ฟรังซีสโก วิเชียร นนทจิตร, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิสิทธิ์ ยามสุข, อันนา จินดา จำนงค์พรต, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, อันนา เฟือง หอมวิไล, มัทเธว มนูญ-อันนา สอิ้ง เยาวสังข์, ยอแซฟ ธีระพันธ์ ไชยเวช, มารีอา ลิ้นจี่ ผิวเกลี้ยง, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, เปาโล ดำรง-ลูกา นพรัตน์ ธาราฉัตร, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ละม้าย กองโสภี, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก สุรางค์ นครพล, ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์นที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอาศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล ชนวัฒน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มัทเทว จเร โชติพงศ์, นายชำนาญ ค่อยประเสริฐ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปโตร ตน-อันนา สงวน ทองสุก, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คล้ายวันเกิด เบเนดิก อรรณพ นรินทรางกูร, มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อันเดร ฟา บุญครอง, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอแซฟ ไพศาล-โยเซฟิน ประยงค์ บุญคั้นผล, ยอแซฟ สมุทร อำไพ,โยเซฟ ฟิน ณ ป้อมเพ็ชร, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เรือตรีปรีชา-เทเรซา ประภา-ฟรังซิสโก นาวาเอก ภานพ เนตรายน, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 20

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระจิตเจ้า

สุขสำราญ ครอบครัว รอดงาม

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอามักดาเลนา เหยี่ยว-มารีอามักดาเลนา ละมูล รุ่งเรืองผล, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน  ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา ลำใย มาลีวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อักแนส สุนิสา เหรียญสกุล และครอบครัว, ครอบครัว ศิวะศรี, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว สุวรุจิพร, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, สมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดสามเสน(KBS.), ฐานิศวร์ ศิริโรจนานนท์, ยอแซฟ สุพิน สุวรรณธาร, เทเรซา อรนุช แสงทอง และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, อันนา นุชจรินทร์ พรหมเดชะ, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา เสรี ไชยเผือก และครอบครัว, ครอบครัว เทเรซา สมปอง วลาพล และลูก ๆ หลาน ๆ, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, ครอบครัว พิชัยรัฐ, เซซีลีอา จำเนียร เจริญทรัพย์, ยอแซฟ ชัชวาลย์ เจริญทรัพย์, ยอห์น บัปติสต์ สุรพันธ์ เจริญทรัพย์, ยวงบัปติสตา จงรัก เจริญทรัพย์, มารีอา สุพัตรา, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, มาการิต อ่างแก้ว,คัธริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, ดอมินิโก ปรีชา-เทเรซา เทรัตน์-ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, โทมัส ชิ้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, นายมนตรี-นายมานพ ประสานเกษม, วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา และญาติที่ล่วงลับทุกคน, โรซา สนั่น-นายตุ่น จิตต์เจริญ, เปโตร อำพล ทองสุข, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, เซลีนา จามรี ลิมปิชัย, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, มารีอา โสพลอย พันธุมจินดา, โรซา ลิ้ม สอนเทพ, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ลูกพลับ, โทมัส สำเภา-มารีอา แฉล้ม ธูปเทียน, อาลิซาเบท ขาง้อ แซ่เฮ้ง, มารีอา กว๋า บุญธง, เปโตร น้อย บุญธง, เปโตร สุดใจ บุญธง, ยอแซฟ อำนวย ไทยตรง, เปโตร พรชัย ภาคีสวราช, ตระกูล แซ่โจว, มารีอายอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, มารีอา ประหลาด ธาราฉัตร (แย้มสะอาด), มารีอา ราตรี สมใจ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดสามเสน (KBS.), อันนา เล็ก ทับละม่อม, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ฟรังซีสโก วรรณชัย แซ่ลิ้ม, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล,มารีอา สุชาดา กัณหะสิริ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว คุณอารียา ชุมนุม

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, เปโตร สว่าง เรืองสง่า, ยอแซฟ สุรชัย บรรลือวงค์, มารีอามักดาเลนา ชูศรี ปิ่นรัตน์, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________________________

Feast of the Church : Our Lady of Fatima 

Seventh Sunday of Easter

13 May 2018

Our Lady of Fatima

ขอขอบคุณทุกท่าน

ที่ติดตาม 

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

_______________________________________________

Saint Matthias, apostle – Feast

14 May 2018

Saint of the day

Saint Matthias,

Apostle –

Feast

ขอขอบคุณทุกท่าน

_____________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

Sing to the LORD a new song,
for he has done wondrous deeds

________________________________

“This is my commandment:

Love one another as I love you”

___________________________