สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

ปีที่ 48 ฉบับที่ 48 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014 Saint Francis Xavier Newsletter

ปีที่  48  ฉบับที่  48  วันอาทิตย์ที่  30 พฤศจิกายน  2014

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เราก้าวเข้าสู่เทศกาลใหม่ในปีปฏิทินของพระศาสนจักร เป็นสัปดาห์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า หรือเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพนั่นเอง

การเตรียมจิตใจตลอด 4 สัปดาห์ ย่อมจะต้องมีความหมายต่อชีวิตคริสตชนของเราอย่างมาก และที่สำคัญในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเตรียมจิตใจ เฉลิมฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ของเรา ซึ่งจะเฉลิมฉลองวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม ศกนี้นะครับ เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 180

ข้อคิดจากพระวาจาของพระเจ้าในสัปดาห์นี้ เน้นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ประการแรก เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นเทศกาลเตรียมจิตใจต้อนรับการบังเกิดมาขององค์พระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้ไถ่ของชาวเรา เป็นการระลึกถึงแผนการแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ ที่พระเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์ทุกคน พระเจ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเรามนุษย์ทุกคน

ประการสอง เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นเทศกาลของการเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมที่จะตื่นตัว คอยเฝ้าระวัง ที่สำคัญจากบทอ่านแรกประกาศกอิสยาห์ ได้กล่าวว่า เราทุกคนเปรียบเสมือนเป็นดินเหนียว ที่ให้พระบิดา ซึ่งเป็นเสมือนช่างปั้น เราแต่ละคนมาจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์ เราทุกคนเป็นผลงานของพระเจ้า มาจากพระเจ้า และที่สุดกลับไปหาพระเจ้า

ประการสุดท้าย ที่เราจะต้องสำนึก ไตร่ตรองในวันนี้เป็นพิเศษ เพราะพระเจ้าทรงรักเราทุกคนมากถึงเพียงนี้ คือการสละชีวิตของพระองค์ โดยถูกตรึงตายบนไม้กางเขน พระเจ้าทรงประทานพระหรรษทาน พระพรนานัปการแก่เราทุกคน ให้สำนึกถึงพระคุณแห่งความรัก และเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยตั้งแต่แรกเริ่มในชีวิตของเราแต่ละคน

ฉะนั้น การตื่นเฝ้าระวัง เพราะเราไม่ทราบถึงวันเวลาที่พระเจ้าจะทรงเรียกเรากลับไปหาพระองค์ แต่ที่สำคัญ ให้เราเตรียมจิตใจอย่างดี เฉลิมฉลองวัดของเราซึ่งจะเริ่มฉลองปีที่ 180 นะครับ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม เป็นต้นไป จนถึง 7 ธันวาคม 2015 ซึ่งพี่น้องที่รัก นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พระศาสนจักรในประเทศไทยประกาศเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งพระพรการเป็นพระศาสนจักรคาทอลิก ในวันที่ 5 – 6 ธันวาคม ศกนี้ ณ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสเฉลิมฉลองที่สำคัญยิ่ง และประจวบเหมาะกับการเฉลิมฉลองครบปีที่ 180 ของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ให้เราร่วมใจกันโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 179 ปีเต็มแห่งพระพรของวัด และที่พี่น้องได้รับตลอดมา และเตรียมจิตใจเฉลิมฉลองปีที่ 180 ด้วยความชื่นชมยินดีตลอดทั้งปีนะครับ

ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 2)                                      

                                            เปโตร อิสรา กายสิทธิ์

  บุตร                            อิกญาซีโอ พิสิษฐ์ – เอลิซาเบท อุไร กายสิทธิ์

กับ                                         นางสาว รจนา ระเบียบธรรม

 บุตรี                            ดาบตำรวจ อุทิศ – นาง ระวีวรรณ์ ระเบียบธรรม

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2014 เวลา 15.00 น.

พี่น้องท่านใดทราบข้อขัดขวางการแต่งงานนี้ โปรดแจ้งคุณพ่อให้ทราบโดยด่วน

ขอขอบคุณ

ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น

คุณพันธิตรา สุนสะธรรม

 • บริจาค พัดลม HATARI 16” จำนวน 14 ตัว มูลค่า 11,000 บาท
 • สนับสนุนจัดทำรถเข็นบุษบก                                    จำนวน 10,000 บาท
 • สมทบทุนให้บ้านเณรยอแซฟ และบ้านเณรแสงธรรม       จำนวน 10,000 บาท
 • 1. พระสงฆ์ไปเข้าเงียบ  วันที่ 2 – 3 ธันวาคม ศกนี้
 • 2. ศุกร์ต้นเดือน วันที่ 5 ธันวาคม  ส่งศีลในหมู่บ้าน  เวลา 06.30 น. และนอกหมู่บ้าน เวลา 08.30 น.
 • 3. ตรีวารฉลองวัด          วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม          เวลา 19.00 น.         คุณพ่อ สุวนารถ กวยมงคล
 • 4.  วันฉลองวัด  7 ธันวาคม  เวลา 10.00 น. โดย พระคุณเจ้า เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
 • 5.  ฉลองวัดคอนเซ็ปชัญ (สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล) วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม ศกนี้  เวลา 18.00 น.
 • 6 วัดสามเสน  ของดมิสซาเวลา 19.00 น. เพื่อให้พี่น้องไปร่วมฉลอง
 • 7.  เริ่มอวยพรพระกุมารตามบ้านโอกาสฉลองคริสต์มาส
 • 8. ขอเชิญคู่แต่งงานที่ติดต่อกับพระสงฆ์แล้ว (คู่แต่งงานที่ไม่เรียบร้อย)
 • 9. ขอเชิญร่วมทำบุญในโอกาสฉลองวัด  วันที่ 7 ธันวาคม ศกนี้
 • 10ทางสภาภิบาลได้จัดให้มีกรรมการรับบริจาค โดยตั้งโต๊ะทางด้านหน้าวัด เพื่อร่วมสมทบทุนให้บ้านเณรยอแซฟ และบ้านเณรแสงธรรม
 • 11.ทางวัดได้จัดทำเสื้อที่ระลึก โอกาสฉลอง 180 ปีวัด เสื้อมี 3 สี  สีขาว สีกรม สีชมพู   Size S – L ขายตัวละ 180 บาท ส่วน Size XL ถึงขนาดพิเศษ ขายตัวละ 200 บาท จะวางขายตั้งแต่มิสซาค่ำวันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ย. ทุกรอบมิสซา และมิสซาค่ำ วันที่ 4 – 5 – 6 ธันวาคม
 • 12.ตารางมิสซาวันจันทร์ที่ 8 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม  กรุณาดูที่บอร์ดของวั
 • 13.วันนี้  มีประชุมกลุ่มวิถีชุมชนวัด  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมธาราฉัตร
 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมกิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก ในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม ศกนี้ เวลา 13.00 น. – 15.00 น. โดยขับร้องเพลงตามที่กรรมการได้กำหนดไว้
 2.  เพื่อจะทำพิธีแต่งงานให้ถูกต้อง  ขอให้รีบมาติดต่อกับพระสงฆ์ที่วัด เพื่อจัดทำเอกสาร และจัดการอบรม เพื่อเตรียมพิธีแต่งงาน
 3.  ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม เป็นต้นไป  ขอเชิญติดต่อกับสภาภิบาลของวัด เพื่อกำหนดวันแต่ละบ้าน
 4.  ตลอดเดือนธันวาคม ศกนี้  ทางวัดจะสวดภาวนาเพื่อพระกระแสเรียกเป็นพิเศษ
 5.  มีมิสซา 6.30 น. และ 16.00 น. ตามปกติ   ของดมิสซา เวลา 8.30 น
 6. ตรีวารฉลองวัด

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม    เวลา 19.00 น.        คุณพ่อ ประทีป สุทธินาวิน

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม          เวลา 19.00 น.         คุณพ่อ สุวนารถ กวยมงคล

วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม         เวลา 19.00 น.         คุณพ่อ วิทยา คู่วิรัตน์

7 คณะคูร์ซิลโล จะนำภาวนาเฝ้าศีลฯ ขอขมาโทษ และรับพรต่อด้วยสายประคำ

8     ของดมิสซา ค่ำวันอังคารที่ 2 ไปจนถึงค่ำวันพุธที่ 3 ธันวาคม ศกนี้ 

    9 ตารางมิสซาวันจันทร์ที่ 8 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม  กรุณาดูที่บอร์ดของวัด

10 วันนี้  มีประชุมกลุ่มวิถีชุมชนวัด  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมธาราฉัตร

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

ในวันนี้ พระศาสนจักรทั่วโลกให้เราก้าวเข้าสู่เทศกาลใหม่ คือเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ผู้ซึ่งบังเกิดมาในโลกนี้ 2000 กว่าปีมาแล้ว และเราเตรียมจิตใจสมโภชการบังเกิดมาของพระองค์ ด้วยความรัก ศรัทธา ร้อนรน

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

ประกาศกอิสยาห์เตือนใจบรรดาประชาชน ให้เตรียมตัวรอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้ไถ่

คือ พระเยซูคริสตเจ้า ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

นักบุญเปาโล เน้นย้ำให้เราคริสตชนทุกคน รู้จักขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ

และดำเนินชีวิตเป็นพยานยืนยันถึงความเชื่อในองค์พระคริสตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

ในโอกาสฉลองวัด (7 ธันวาคม 2014)

ขอเชิญพี่น้องร่วมกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมกระแสเรียก โดย ขับร้องเพลงวัดตามที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ โดยมีคุณพ่อ คุณแม่ และลูก 3 ท่านร่วมกัน หรือสมาชิกในครอบครัว 3 ท่าน

โดยส่งรายชื่อในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน ศกนี้ เท่านั้น และขับร้องในโอกาสฉลองวัด เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (ขอให้เตรียมตัวให้พร้อม โดยแจ้งรายชื่อให้กับสามเณรที่หน้าเวที)

บทเพลงขับร้องในกิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก

 1. สายสัมผัส                         5.  สักวันฉันจะได้เห็น
 2. สุขในความรักพระเจ้า            6.  สุขในพระแม่
 3. ชีวิตใหม่                           7.  ทางชีวิต
 4. ดวงใจขอมอบถวาย              8.  อยู่เพื่อพระคริสต์ (ชีวิตถวายพระองค์)

เลือกขับร้องเพียง  2  เพลงเท่านั้น

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ทุกอาทิตย์เราจะไปร่วมพิธีบูชามิสซากับเพื่อน ๆ คริสตชนที่วัดของเรา เพื่อร่วมในการถวายบูชามิสซาอย่างมีความหมาย และให้เกิดผลอย่างเต็มที่ การที่จะมีส่วนร่วมในการถวายบูชามิสซานมัสการพระเป็นเจ้าให้เกิดผลอย่างเต็มที่ได้นั้น เราจะต้องไม่กระทำตัวเหมือนเป็นคนแปลกหน้าที่เข้าไปดูการแสดงอย่างเงียบ ๆ ไม่กระทำตัวเหมือนหุ่ ไม่ยอมร่วมร้องเพลง ไม่ยอมตอบรับพระสงฆ์ ไม่ยอมร่วมสวดบทภาวนากับพิธีกร ไม่ยอมไหว้ทักทายกับเพื่อนรอบข้าง เมื่อแสดงความเป็นมิตร ปล่อยให้เพื่อนรอบข้างหันมายิ้ม ไหว้ทักทายฝ่ายเดียว (ทำให้เขาเก้อเขิน) เราต้องไม่เดินแกว่งแขนออกไปรับศีลมหาสนิท ควรพนมมือไว้หว่างอก หรือรวบมือไว้ที่เอวก็ได้ (ไม่ต้องเขินอาย โดยเฉพาะเด็ก ๆ วัยรุ่น) ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะนั่งไขว่ห้างนะพี่น้อง (สะดุดตามาก ๆ เลย หลายคนที่บ่นให้ได้ยินในเรื่องนี้ค่ะ)

ปัจจุบันนี้ แทบทุกมิสซาในวันอาทิตย์ มีสัตบุรุษหลายท่าน ลุกเดินออกไปจากวัด ในขณะที่เพื่อน ๆ คริสตชนเดินออกไปรับศีลมหาสนิท (นี่ก็เช่นกันค่ะ ที่ไม่ควรกระทำ) สัปดาห์หนึ่งมี 7 วัน วันเดียวเท่านั้นที่เราจะมาร่วมกันกับเพื่อน ๆ คริสตชน เพื่อนมัสการพระเป็นเจ้า เราควรจะตั้งอกตั้งใจ เตรียมตัว เตรียมใจของเราอย่างดี มาเฝ้าพระองค์ มารายงานตัวของเรากับพระองค์ว่า ลูกมาหาพระองค์แล้ว ลูกจะร่วมพิธีบูชามิสซาพร้อมกับพระสงฆ์บนพระแท่นอย่างศรัทธา มีชีวิตชีวา จะตั้งใจร้องเพลง ร่วมสวดภาวนา และตอบรับพระสงฆ์ร่วมกับพิธีกรด้วยเสียงอันดัง (ไม่ต้องอายใคร) และที่สำคัญที่สุด หมั่นแก้บาป เพื่อจะได้รับพระกาย พระโลหิตของพระคริสตเจ้า เพื่อหล่อเลี้ยงวิญญาณของเรา ทำให้เรามีกำลังกาย – ใจที่เข้มแข็งต่อสู้กับมารผจญในชีวิตได้อย่างปลอดภัย หากเรายังไม่สามารถบังคับตนเองได้ จงวอนขอพระช่วยก็ได้ว่า เมื่อพิธีมิสซาจบสิ้นลงแล้ว ขอพระองค์โปรดกลับไปกับลูกในทุกหนทุกแห่งที่ลูกไป โปรดทรงคุ้มครองลูก ให้ลูกได้มีโอกาสกลับมาเฝ้าพระองค์อีกในอาทิตย์ต่อไปด้วยเทอญ

ลูกกราบขอโทษพระองค์ หากลูกเป็นคนหนึ่งที่ได้กระทำสิ่งที่ไม่บังควรต่อพระองค์ ลูกจะพยายามไม่กระทำอีกต่อไป

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญ ฟรังซิส ฐิติกานต์ อิ่มใจ

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย

แซ่โจว, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด นิยม วิพัทนะพร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เทเรซา เสาวลักษณ์ และครอบครัว

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, ยอแซฟ ภาคภูมิ (อดิศัย)

วิไลทอง, เวโรนิกา ศศิพิม ทรัพย์ไพฑูรย์, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญ วันเกิด ฟรังซีสโก วรวุฒิ มาลา (วันที่ 3 ธ.ค.)

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร ยงยุทธ กรีกุล, อังเดร เทียมพันธ์ ตรีโสภา, มอนิกา ทับทิม ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, เวโรนิกา ศศิพิม ทรัพย์ไพฑูรย์, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พุธที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ฟรังซิส เซเวียร์ พระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์มิสซัง

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์น ชาวดามัสคัส พระสงฆ์ และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

สุขสำราญ วันเกิด ฟรังซิสโก วรวุฒิ มาลา (วันที่ 3 ธ.ค.)

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เซซีลีอา โสม วงศ์ก้อนทอง, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, ยวง ภูษิต

ศิริโรจนาภรณ์, มารีอา ฮุ่ยลั้ง แซ่เตีย, มารีอา จินตนา ชมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ศิริโรจนานนท์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด น.ส.ชยพัสส์ วรยศธนพนต์

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ใช้กี

แซ่เตีย, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, ฟรังซิส ปรีชา กานตานนท์,

มารีอา อำพัน กานตานนท์, ยอแซฟ ภาคภูมิ (อดิศัย) วิไลทอง, เวโรนิกา ศศิพิม ทรัพย์ไพฑูรย์, ยอห์น สุชา ธาราวร,

มารีอา สมศรี ธวัชวงษ์ (ครบ 100 วัน), เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญ   คุณพัชรีปาน อิศรภักดี, วันเกิด อันนา ณัฐชา พฤกษอรุณ

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, โรซา สมศรี พ่วงภิญโญ, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-

แมทธิว มนูญ เยาวสังข์, ภราดา วินเซนต์เมรี่, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ศรีธัญญรัตน์, วันเกิด ยอแซฟ เกรียงไกร ไกรประสิทธิ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นายวีระพล

ดิษฐสัตย์ธรรม, ราฟาแอล เสียมหวุน แซ่ชือ, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, เวโรนิกา ศศิพิม

ทรัพย์ไพฑูรย์, ยอแซฟ เยือง ยังนึก (ครบรอบ 22 ปี), ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, มารีอา เฮื้อ

สุภาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์, มารีอา สมาน สาราจิตต์, มารีอา หนุน สาราจิตต์, ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต์, ลูกา

สมยศ สาราจิตต์, คุณแม่ มณีรัตน์ พัฒโร, เปโตร อาคม-เปโตร ประณต-นางทองคำ ศุระศรางค์, ตระกูล “คู่วิรัตน์ และ

อ่องนาวา”, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

น.นิโคลัส พระสังฆราช

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา ชลี กรีกุล (เมื่อวันที่ 27 พ.ย.), ครบรอบวันเกิด มารีอา กิติยา กรีกุล, คุณเกษม-

คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ มารีอา สมาน-มารีอา อำพันธ์ เยาวสังข์, ยอแซฟ พ.ต.อ.สนั่น ครทอง, เปโตร วิลัย โคตะรักษ์, เปาโล อดิศร

โคตะรักษ์, ด.ญ.อันนา วิริยาภา เจียมศรีสุคนธ์, ด.ช.ยออากิม วรัญญู เจียมศรีสุคนธ์, มารีอา ปทุม สกุลสุวรรณ,

มารีอา จินตนา แสงวนิช, ยวงบัปติสตา ร.ท.ศิริ-มาร์ธา บุญช่วย กรีกุล, มารีอา ประไพ ไกรฤกษ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สุขภาพของทุกคนในบ้านเลขที่ 19, วันเกิด มารีอา ธันยพร ศศิวรรณ, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ, มาร์ธา

วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว

ยุ่นประยงค์, นายเกียรติ เสรีพรเจริญกุล, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เทเรซา วิระศรี

นพคุณทอง, มีคาแอล มะลิ วิลาลัย, อันนา จรัล วิลาลัย, หลุยส์ กีรติ-มารีอา ปราณี-หลุยส์ วัลลพ–ดอมินิก ซาวีโอ

อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, ฟรังซิส อัสซีซี ภาณุ เศวตสมภพ, นายกิมคุง แซ่จู, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-

มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เวโรนิกา ศศิพิม ทรัพย์ไพฑูรย์, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร

พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เทเรซา ประภา-ร.ต.ปรีชา-ฟรังซีสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

  อาทิตย์ที่ 7

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา สมพักตร์ กรีกุล, ฟรังซิสเซเวียร์ ธนชัย เจียจวบศิลป์, นักเรียนและผู้ปกครอง คณะครู ร.ร.พันธะศึกษาพิทยา, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว มารีอา สุรวี-เทเรซา นาตยา-เฉลิมวุฒิ มณีรัตน์, จงกล กิจสำเร็จ, มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, เทเรซา ผกามาศ วิธีธรรม, อักแนส ดารี วิธีธรรม และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา นิตยา แซ่ตั้ง, ครอบครัว สุเมธ แสงประทีป, ครอบครัว วรรณศิริกุล, ครอบครัว อ่องนาวา, สุรนันท์ กิติราช, เฉลิมพล กิติราช, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, กาทารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว ว.ศ.ประพิณวงศ์, ครอบครัว ณัชธกาภรณ์-วงศ์วริศ จารุพัชไวทยะ, ลูกหลาน เหลน ของคุณแม่ เซซีลีอา ไฉบุ้น แซ่อั้ง, มารีอา ประคอง สำราญชื่น และครอบครัว, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, คาทารีนา ฐิติยา ธนากรนิธิวัฒน์, เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว มารีอา เน ฤกษ์โสภา, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์, มารีอา ผาสุข ไม้ประเสริฐ, มารีอา ผกาวัลย์ จรุไพรวัลย์, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, คุณย่า หงส์ จงสฤษดิ์หวัง, มาร์ธา วรรณา

บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว ภูมิพานิช, ครอบครัว แปร์เปตูอา มาริษา โขวิฑูรกิจ, ยอห์น อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, ฟรังซีสโก กฤติน กิจไกรลาศ, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-

มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-

ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, เปโตร หลวงดนตรี เสนะวาทิน, มารีอา ประเทือง เสนะวาทิน, ฟรังซีสโก สุรีย์ เสนะวาทิน, มารีอามักดาเลนา วัลลา เสนะวาทิน, เปาโล กุศล-ยอแซฟ วิรัตน์ มหัคฆพงศ์,

ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว,

เปโตร อนุช กัณหะเสน, อันนา นัชรี มั่นศิล, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ฟรังซีสโก เสวย ธรรมภิรักษ์,

ฟรังซิสกา เกี๊ยกอิง แซ่โค้ว, ยอแซฟ อนันต์ อารีธรรมศิริกุล, นพ.อภิราม, เฮง สิทธิไวทยาภรณ์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เรนาโต วรศักดิ์ ชีรานนท์, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, ลูซีอา อำภา-มารีอา วัชรี รุจิพงศ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, พ่อธง เลาหไทยมงคล,

ลูกพลับ, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เปโตร สมสกุล เกษมสุรี, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล,

อันนา พารา-ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต ทวี ณ บางช้าง, นางนวลน้อย บุณยะชัย, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์, คริสตินา สุรัตน์ ยิ่งภักดี, ยากอบ โชติวิศิษฎ์ ประพิณวงศ์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ,

กาทารีนา ทองใบ โจหิงค์, ยอแซฟ พยอม รจิตธำรง, นางศรีสง่า โสภโณดร, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก (ครบรอบ 12 ปี วันที่ 10 ธ.ค.), มารีอา สมหมาย สอนเทพ (ครบรอบ 2 ปี วันที่ 10 ธ.ค.), เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ นางเตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, ยอแซฟ สำรวย แดงเดช, มาร์การิตา สนอง แดงเดช (ครบรอบ 12 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s