สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

สารวัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 51 วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2014

ปีที่ 48 ฉบับที่ 51 วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2014

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เรากำลังใกล้เข้าสู่การสมโภชพระคริสตสมภพ ซึ่งจะถึงเวลาอีกไม่กี่วันนั้นเอง เพราะวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม เป็นการเตรียมรับเสด็จในสัปดาห์สุดท้าย

พระวาจาของพระเจ้าได้กล่าวถึงบุคคลคนหนึ่ง ที่มีความใกล้ชิดกับพระเยซูคริสตเจ้ามากที่สุด ตั้งแต่การให้กำเนิดพระกุมาร จนกระทั่งรับพระศพพระเยซูคริสตเจ้ามาในอ้อมพระหัตถ์ของพระแม่ คงจะไม่มีใครรักพระเยซูคริสตเจ้าเท่ากับพระแม่มารีย์อย่างแน่นอน เพราะคำตอบของแม่พระซึ่งทำให้โลกทั้งโลกเข้าสู่แผนการการกอบกู้มนุษยชาติ โดยอาศัยพระแม่เป็นผู้ร่วมมือกับองค์พระเยซูคริสตเจ้า

แม่พระตอบรับอัครเทวดาคาเบรียล ซึ่งมาแจ้งข่าวแก่แม่พระว่า “ท่านจะให้กำเนิดบุตรชาย จะตั้งชื่อเขาว่า “เยซู” แม่พระตอบรับว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”

ทุกอย่างก็เริ่มดำเนินเข้าสู่แผนการแห่งความรอดพ้น โดยอาศัยพระแม่ตอบรับคำเชื้อเชิญของพระเจ้า แม่พระยินดีตอบรับเพราะชีวิตของพระแม่ ถูกเตรียมพร้อมไว้รอรับเสด็จพระแมสซีอาห์ พระผู้กอบกู้มนุษยชาติให้รอดพ้น คือองค์พระเยซูคริสตเจ้า พระกุมารที่เสด็จมาบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ เป็นประจักษ์พยานแห่งความรัก ที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรามนุษย์ทุกคน ฉะนั้น บุตรนี้จะเกิดมาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และจะได้รับพระนามว่า “เป็นบุตรของพระเจ้า” ฉะนั้น แม่พระให้กำเนิดองค์พระบุตรสุดที่รัก ที่พระบิดาทรงมอบให้กับมวลมนุษย์ทั้งหลาย ผ่านทางพระมารดาพรหมจารีมารีย์ พระมารดาที่รักยิ่งของชาวเรา

ทำไมพระศาสนจักร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบิดาเจ้า ทรงเลือกแม่พระให้เป็นมารดาของพระบุตร ถ้าเรามองดูประวัติของแม่พระ แม่พระปฏิสนธินิรมล เป็นการประกาศยืนยันความเชื่อของพระศาสนจักร แม่พระบังเกิดมาปราศจากมลทิน และแม่พระให้กำเนิดองค์พระบุตรปราศจากมลทินราคีใด ๆ เพราะแม่พระให้กำเนิดองค์พระบุตรด้วยฤทธิ์อำนาจขององค์พระจิตเจ้า

พี่น้องที่รัก คำตอบที่พระแม่ตอบอัครเทวดาคาเบรียล ย่อมน่าจะเป็นคำตอบสำหรับเราลูก ๆ ของพระบิดาทุก ๆ คนนะครับ

“ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า”

            เรารับใช้พระเจ้าในเพื่อนพี่น้องของเราที่อยู่รอบข้าง รับใช้ด้วยความเต็มใจ บริสุทธิ์ใจ รับใช้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง รับใช้โดยไม่แบ่งเขาแบ่งเรา รับใช้โดยปราศจากการเรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ นี่คือรับใช้ตามแบบอย่างพระคริสตเจ้า

พระเยซูคริสตเจ้ายินดีรับใช้เรามนุษย์ทุกคน โดยการยินดีตอบรับพระประสงค์พระบิดา ตอบรับการเสด็จมาบังเกิดในครรภ์ของแม่พระ ยินดีน้อมรับความทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ ตลอดชีวิต จนกระทั่งถูกจับไปเฆี่ยนตี ถูกจับไปสวมมงกุฎหนาม ที่สุด ถูกจับไปตรึงกางเขน และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน นี่คือ ความสุข หรือความทุกข์ที่พระเยซูเจ้าได้รับ พระองค์ยินดีน้อมรับสภาพเช่นนี้ เพราะเห็นแก่พระบิดา และเพราะเห็นแก่เรามนุษย์ทุกคน พระบิดาทรงรักพระบุตรฉันใด พระบิดาก็ทรงรักเราเช่นกันฉันนั้น

รักของพระจึงเป็นรักของการมอบอุทิศชีวิต เป็นพลีถวายแด่พระบิดา รักของพระจึงเป็นรักที่บริสุทธิ์ และไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใด ๆ นอกจากความรักที่เรามอบให้แก่กันโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ และปีใหม่ ตลอดไป

ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

          คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

                                                        เจ้าอาวาส

๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

ขอขอบคุณ

 1. คุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา

สนับสนุนจัดทำรถเข็นบุษบก                    30,000     บาท

 1. นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร               1,000     บาท

 1. ครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”

สมทบทุนซื้อของขวัญจับฉลาก                   1,000     บาท

 

 

ซ่อมแซมวัด

อุทิศ อันนา เฉลียว เคนแก้ว                500     บาท

๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

ประชาสัมพันธ์

 1. ตารางเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ และปีใหม่ 2015/2558

วันพุธที่ 24 ธันวาคม

               6.00 น.          พิธีบูชาขอบพระคุณตามปกติ

                  18.00 น.          เปิดต้นคริสต์มาส           

                  20.00 น.          การแสดงละครคริสต์มาสของนักขับร้องเซซีลีอา และเด็ก ๆ เยาวชน

21.00 น.         พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ

วันพฤหัสฯที่ 25 ธันวาคม            (งดพิธี 6.00 น. และ 19.00 น.)

9.00 น.         พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ

วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม (ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์)

           พิธีบูชาขอบพระคุณตามปกติ

หลังพิธีรอบ 10.00 น. อวยพรเด็กอายุต่ำกว่า 7 ขวบ ระลึกถึงวันทารกผู้วิมล

วันพุธที่ 31 ธันวาคม (วันสิ้นปี)

18.00 น.         พิธีตั้งศีลฯ ขอขมาโทษบาป ตลอดปีที่กำลังผ่านไป

19.00 น.         พิธีบูชาขอบพระคุณอำลาปีเก่า

                                   แห่แม่พระรอบหมู่บ้าน ทุกบ้านที่แม่พระเสด็จผ่าน กรุณาเตรียมแท่น                                      เทียน ดอกไม้ และตกแต่งให้สวยงาม พระสงฆ์จะพรมน้ำเสกให้ทุกบ้าน                                    เพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่

   วันพฤหัสฯที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 2015/2558 (งดพิธี 6.00 น. และ 19.00 น.)

9.00 น.                   พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรปีใหม่ หลังพิธีคำนับพระสงฆ์

ขอบคุณครอบครัวคุณอดุลย์ สังขรัตน์ ที่เอื้อเฟื้อการจัดพิมพ์ปฏิทิน                                    และขอพรพระให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีใหม่ 2015

 1. ประกวดถ้ำพระกุมาร

ขอเชิญผู้สนใจส่งถ้ำจำลองพระกุมารบังเกิด กติกามีดังนี้

3.1 ขนาดไม่เกิน 2 x 2 ฟุต (60 x 60 เซนติเมตร) และสูงไม่เกิน 1 ฟุต (30 เซนติเมตร)

3.2 คณะกรรมการให้คะแนนในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ก. ความหมายทางศาสนา           10       คะแนน

ข. ความสวยงาม – เรียบร้อย       10       คะแนน

ค. ความคิดสร้างสรรค์              10       คะแนน

รวม           30       คะแนน

หมายเหตุ 1. กรุณาส่งรายชื่อผู้ที่จะส่งประกวดถ้ำพระกุมาร ก่อนวันที่ 24 ธันวาคม เพื่อทราบ

จำนวนที่ชัดเจน

 1. นำถ้ำพระกุมารมาในวันที่ 24 ธันวาคม ก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อจัดเตรียมที่ให้
 2. ถ้ามีไฟประดับ กรุณาเตรียมสายไฟยาวประมาณ 2 เมตร
 3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสมโภชพระคริสตสมภพ

 1. ขอเชิญสนับสนุนบัตรสอยดาว ราคาใบละ 100 บาท

วันที่ 24 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 17.30 น. – 19.45 น. กลุ่มเยาวชนจัดสอยดาว และเกมส์ต่าง ๆ

มีของรางวัลมากมาย และเยาวชนจะนำบัตรสอยดาวจำหน่ายล่วงหน้า

 1. ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคของขวัญคริสต์มาส หรือสนับสนุนปัจจัย

     โดยติดต่อคุณพ่อ ดิษพล หรือคุณพ่อทุกท่านของวัด

 1. วัดของเราดำเนินการติดตั้งแอร์อยู่ ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญค่าไฟฟ้าของวัด

 

 

ประกาศแต่งงาน  

(ครั้งที่ 1)

ยอแซฟ วรินทร์ รวมสำราญ

                        บุตร                 เปโตร สุรพล – นาง ไพรินทร์ รวมสำราญ

                        กับ                            

นางสาว อารยา เลาหะพันธ์

                        บุตรี                นาย อภิรัตน์ – นาง อรุณลักษณ์ เลาหะพันธ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2015 เวลา 14.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

ท่านจะตั้งครรภ์ และให้กำเนิดบุตรชาย

ท่านจะตั้งชื่อเขาว่า “เยซู”

ท่านจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ และพระเจ้าสูงสุด จะเรียกท่านเป็นบุตรของพระองค์

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงให้ท่านเลิกเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้า และมาเป็นผู้นำอิสราเอล

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

ขอพระสิริรุ่งโรจน์ จงมีแด่พระผู้โปรดให้ท่านทั้งหลายมั่นคงตามข่าวดี และตามการประกาศสอนเรื่องพระเยซูคริสตเจ้า

สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ

แด่พี่น้องวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทุกท่าน

      ขอพระพรและสันติสุขของพระกุมารเจ้า นำความสุข

      ความชื่นชมยินดีแด่พี่น้องทุก ๆ ท่า

                      จาก

คุณพ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อผู้ช่วย

 

๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            พอถึงเดือนธันวาคม เราต่างรู้สึกถึงบรรยากาศของวันคริสต์มาสขึ้นมาทันทีว่า จะต้องมีต้นคริสต์มาส มีถ้ำพระกุมารบังเกิด และอื่น ๆ ตามมาตามลำดับ เราคริสตชนจึงควรมีความรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส ความเป็นมาของเทศกาล การทำถ้ำพระกุมาร ต้นคริสต์มาส ซานตาคลอส การร้องเพลง เทียน และพวงมาลัย และการทำพิธีมิสซาเที่ยงคืนด้วยเช่นกัน

            คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูที่เราเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษโบราณที่แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า การร่วมพิธีมิสซาเป็นประเพณีสำคัญที่สุด ที่ชาวคริสต์ถือปฏิบัติกันในวันคริสต์มาส ในภาษาไทย คำว่า มาส แปลว่า เดือน เทศกาลคริสต์มาสจึงเป็นเดือนที่เราระลึกถึงพระเยซูคริสตเจ้าเป็นพิเศษ อีกความหมายหนึ่งของคำว่า มาส คือ ดวงจันทร์ ฉะนั้น จึงตีความหมายเป็นภาษาไทยได้อีกอย่างหนึ่งคือ พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลก เหมือนดวงจันทร์เป็นความสว่างในตอนกลางคืน

คำทักทายที่เราได้ฟังบ่อย ๆ ในเทศกาลนี้คือ Merry X’ mas คำว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า สันติสุข และความสงบทางใจ เพราะฉะนั้น คำนี้จึงเป็นคำที่ใช้อวยพรคนอื่น ขอให้เขาได้รับสันติสุข และความสงบทางใจ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส

ความเป็นมาของเทศกาลคริสต์มาส ชาวคริสต์สมัยโบราณถือเอาประเพณีของชนในท้องถิ่นนั้น ๆ มาประยุกต์เข้ากับศาสนา โดยจัดให้มีการฉลองเพื่อระลึกถึงการบังเกิดของพระเยซู ที่พวกเขายกย่องเหมือนกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสากลโลก ผู้ทรงเกียรติเลอเลิศ ประเพณีนี้ได้เริ่มมาจากกรุงโรมในศตวรรษที่ 4 และค่อย ๆ เผยแผ่ไปทุกทวีป

ทำไมจึงฉลองคริสต์มาสในวันที่ 25 ธันวาคม ตามหลักฐานในพระวรสาร (ลก 2:1-3) เขียนว่า พระเยซูเกิดในสมัยที่จักรพรรดิซีซาร์ ออกัสตัส ให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน โดยมีคีรินิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรีย คริสตชนจึงคิดเอาว่า ในวันที่ 25 ธันวาคมนั้น เป็นวันเกิดของพระเยซูตามทะเบียนเกิด ซึ่งเป็นเอกสารที่ คีรินิอัสเก็บไว้ แต่เอกสารนี้ได้สูญหายไปแล้ว นักประวัติศาสตร์ไม่สามารถค้นพบได้

(โปรดติดตามตอนต่อไปในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2014 ค่ะ)

“สันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน”

 

๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 22

06.00 น.

 

 

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา, วันเกิด มารีอา มัณทนา ชัชวาลย์พันธ์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย

แซ่โจว, เปาโล จิ้น-มารีอา ไง่ พันธุมจินดา, มัทธิอัส พัน-อันนา เงิน พันธุมจินดา, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, อากาทา ปราง เสนะวาทิน, เปโตร หลวงดนตรี-มารีอา ประเทือง เสนะวาทิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา,

ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, อันนา ยิ้วซิ้ม, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, มารีอา โยเซฟฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด มารีอา มัณทนา ชัชวาลย์พันธ์,

ครบรอบแต่งงาน อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ศศิพิม ทรัพย์ไพฑูรย์, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ยอแซฟ

เกาเที้ย แซ่โป่ว, วิญญาณบรรพบุรุษ โรงเรียนพันธะวัฒนา, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ

วันชัย เทียนวัง, ดอมินิโก หิ่ง โก่งศร, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 23

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

น.ยอห์น แห่งเกตี้ พระสงฆ์

สุขสำราญ คุณธันวาพร ชลหาญ และครอบครัว, คุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปโตร ยิด, มารีอา โยเซฟฟิน รัตนา พันธุมจินดา,

วิญญาณผู้บริจาคไตให้ มารีอา สุรีย์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย พี่ชายและน้องหนึ่ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ศศิพิม ทรัพย์ไพฑูรย์, มารีอา วาลิส(ครบรอบ 4 ปี)-ยอแซฟ ประสงค์ เล่ห์มงคล, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, อันนา ซอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำใย รุ่งเรือง, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, ฟรังซีสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา ปฐวี ศรวัญวัชร, มารีอา กิมเลี้ยง โก่งศร,

ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 24

06.00 น.

 

 

 

 

 

21.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญ คุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา, คุณธันวาพร ชลหาญ, คุณแม่ ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, อัญชลี วิพัทนะพร และสังคม พนมอุปถัมภ์, ครอบครัว “อาวะจินดา”, ครอบครัว ณรงค์ฤทธิ์ ลักษมีวรานนท์

อุทิศ มารีอา ศวง กฤษเจริญ, นางนวลน้อย บุณยะชัย, ยวงบัปติสตา ปฐวี ศรวัญวัชร (ครบ 6 ปี), โทมัส เจริญ วิพัทนะพร, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, เปโตร ตัวมัก, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, คุณพ่อ สมหมาย ณ ป้อมเพ็ชร, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่ายเหวียง, ปู่ย่าตายาย พี่ชาย และน้องหนึ่ง, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เวโรนิกา ศศิพิม ทรัพย์ไพฑูรย์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, อันนา อุไร ไอยรา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

พฤหัสฯที่ 25

06.00 น.

09.00 น.

19.00 น.

สมโภชพระคริสตสมภพ

งดพิธี

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

งดพิธี

ศุกร์ที่ 26

06.00 น.

 

 

19.00 น.

ฉลอง น.สเทเฟน ปฐมมรณสักขี

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา โยเซฟฟิน รัตนา พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง,ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย พี่ชาย และน้องหนึ่ง, อันนา มุ่ยจู,

ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, เทเรซา

ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, ฟรังซีสกา สุคนธ์ทิพย์ โพธิสิทธิพร, ครบรอบวันเกิด ดอมินิโก คมกฤช โกวรรธนะกุล (25 ธ.ค.),

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ตระกูล “คู่วิรัตน์ และ อ่องนาวา”, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เปโตร สมบัติ มากสินธุ์, เปโตร นพพล-มารีอา ลักขณา,

เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, อันนา ศรัญญา ผ่องศรี, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 27

06.00 น.

 

19.00 น.

 

 

ฉลอง น.ยอห์น อัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสาร

อุทิศ โรซา สมศรี พ่วงภิญโญ, ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, อันนา จูมุ่ย, มารีอา โยเซฟฟิน รัตนา พันธุมจินดา,

ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย พี่ชายและน้องหนึ่ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด อันนา สุทธภา ศรีมาโนชญ์

อุทิศ มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, นายเกียรติ เสรีพรเจริญกุล,

ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มัทเธว ถมยา-

เอลิซาเบท ตลับ โรจน์สุธี, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, มารีอา ดารา-

ซีเมออน จำรูญ เล่ห์มงคล, ฟรังซีสโก ประเสริฐ ผ่องศรี, เปาโล บุญทรง-มารีอา ลำเจียก ดีเจริญ, ซิลเวสแตร์ ระลึก-ฟรังซีสโก เกียรติศักดิ์ ดีเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 28

06.30 น.

 

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

สุขสำราญ ครอบครัว เทเรซา จินตนา พงศ์วัสนัย, คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, อันตน

ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เทเรซา สุวรรณี

ขำขันทอง, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา นัชรี มั่นศิล, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปโตร กมล ไม้ประเสริฐ, อันตน สุเทพ-โรซา สมจิต-เบเนดิกโต วรพจน์ กิจประยูร, ยวง บอสโก วีระ พงศ์วัสนัย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, คาทารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว ว.ศ.ประพิณวงศ์, ครอบครัว ขันติโกวิท, ครอบครัว เสรีพรเจริญกุล, ครอบครัว สุวิชากร-ครอบครัว พึ่งกิจธรรม, ครอบครัว ม่วงทอง, สมชาย-ลาวัลย์-นิว จันทร์เจริญสิน, คุณสุภารัตน์ มธุรสสุวรรณ, จูน เกียรติกานนท์, นายพรรวินท์ ภูววงศ์บดินทร์, อาจารย์ สุกรี เจริญสุข, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว มารีอา เน ฤกษ์โสภา, ครอบครัว มารีอา วันศิริ สมพานิช, ครบรอบวันเกิด อัญชลี วิพัทนะพร, มารีอา สุนิภา เสรีพรเจริญกุล และครอบครัว, ครอบครัว กิจนิจชีวะ, มารีอามักดาเลนา สาลีวรรณ วัชรศักดิ์ไพศาล, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, คาทารีนา ฐิติยา ธนากรนิธิวัฒน์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์, นายจรัญ ไชยเผือก และครอบครัว, อันนา สริตา พฤกษอรุณ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ

นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, ดอมินิก ซาวีโอก อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, เปโตร ชูชาติ ซีกเพชรทอง, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ, เทเรซา พินิตย์ สุภาพ, ยวงบัปติสตา วินิจ สุภาพ, มารีอา รัชนี เพียรพิทักษ์, แมทธิว วรอัษฎ์ เพียรพิทักษ์, อันตน อำนาจ สุภาพ, มารีอา ปราณปรียา สุภาพ, ลูซีอา นิตย์ธิดา สุภาพ, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, ครอบครัว ภูมิพานิช, ครอบครัว แปร์เปตูอา มาริษา โขวิฑูรกิจ, ยอห์น

อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ),

อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, มารีอา

จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน

ปิติสันต์, เฮง สิทธิไวทยาภรณ์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, ลูซีอา อำภา-

มารีอา วัชรี รุจิพงศ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, อันนา พารา-ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต ทวี ณ บางช้าง, ยากอบ โชติวิศิษฎ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, นางศรีสง่า โสภโณดร, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน,

โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ยอแซฟ พ.ต.ท.แถว สุขยศ, เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล(ครบ 51 ปี), คุณยาย กุ่น ยานะ, ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มารีอา ยิ่ง สุขสุจักร, ญาติพี่น้อง-คนที่เคยรู้จัก, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, โทมัส เจริญ วิพัทนะพร, ปู่ย่า อาน วิพัทนะพร, ตายาย แฮว เดื่อง, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ นางเตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, ครอบครัว วัฒนาวี

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง,

วิญญาณครอบครัว “วัฒนาวี”, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s