สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

สารวัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2015

ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

พระศาสนจักรให้เราร่วมใจกัน สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ หรือแต่ก่อนเราเรียกว่า ฉลองพญาสามองค์ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงชนทุกชาติ ทุกภาษา ต่างศาสนา มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการสืบสานความเชื่อศรัทธา รักในพระเจ้า จึงเป็นการสมโภชพระคริสตเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่นานาชาติทั้งหลาย ที่มานมัสการพระองค์โดยผ่านทางผู้แทน คือ พญาสามองค์

การสมโภชนี้ พระศาสนจักรให้เราร่วมใจกันระลึกถึงบรรดาโหราจารย์ หรือพญาสามองค์ ที่เดินทางรอนแรมมาเป็นเวลานานเพื่อสืบถามการประสูติขององค์พระกุมาร พระผู้ไถ่ของนานาชาติ

บรรดาโหราจารย์ได้ติดตามดวงดาวดาราที่สว่างสุกใส และมาพบกับพระกุมาร พวกเขาคุกเข่ากราบลงนมัสการ และเปิดหีบที่นำมา โดยมีทองคำ กำยาน และมดยอบ มาถวายแด่พระองค์

        ประการแรก บรรดาโหราจารย์มีจากทิศต่าง ๆ เดินทางรอนแรมมาเพื่อแสวงหาพระกุมาร พระผู้ไถ่กู้มนุษยชาติ เขาเดินทางเพราะมีดาวดาราสว่างสุกใสเกิดขึ้น ซึ่งหมายถึงจะมีผู้ยิ่งใหญ่จะมาบังเกิด เขาเหล่านั้นได้พบกับพระกุมารที่นอนอยู่ในรางหญ้า เขากราบลงนมัสการพระองค์ เราตั้งใจแสวงหาพระกุมาร และพบกับพระองค์ และกราบลงนมัสการพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของชาวเราหรือไม่ เราเชื่อมั่นรักศรัทธาในพระองค์มากน้อยเพียงใด

ประการสอง โหราจารย์ หรือพญาสามองค์ ได้นำของมาถวายแด่พระกุมาร ทองคำ หมายถึง กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ กำยาน เป็นเครื่องหอมที่ใช้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และมดยอบ เป็นเครื่องหอมสำหรับชะโลมพระศพของกษัตริย์ เครื่องบรรณาการ หรือของถวายที่มอบให้แด่พระกุมาร หมายถึงพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชนชาติอิสราเอล ผู้ทรงนำความรอดพ้นสู่มวลมนุษย์ โดยผ่านทางความตายบนไม้กางเขนของพระองค์ พระโลหิตของพระองค์ชำระเราให้พ้นจากมลทินบาปทั้งปวง

ประการสุดท้าย บุคคลต่างชาติ ต่างศาสนา พากันสนใจ และมีส่วนร่วมในมรดกเดียวกัน ร่วมเป็นร่างกายเดียวกัน และร่วมรับพระสัญญาเดียวกันในพระคริสตเยซู โดยอาศัยข่าวดี พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นข่าวดี เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้นำความรอดฉันใด ชีวิตของเราแต่ละคนก็จะต้องเป็นดังดวงดาวดาราที่สว่างสุกใสส่องทางเดินให้แก่กันและกัน ให้แก่คนอื่นได้เข้ามารับข่าวดี และได้รับความรอดพ้น โดยอาศัยข่าวดีนี้

ขอพระพรและสันติสุขขององค์พระคริสตเจ้า พระกุมารที่บังเกิดมา นำความรัก ความสุขมายังชีวิตของเราทุกคน ทุกครอบครัวในวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ และมายังบุคคลที่ปรารถนาจะรู้จักพระองค์ ให้เขาเหล่านั้นได้พบ และสัมผัสกับความรักที่พระองค์ทรงมอบให้

ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

            คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

                                                        เจ้าอาวาส

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ขอขอบคุณที่ช่วยติดตั้งกล้องวงจรปิด

  1. คุณสุภาวดี เยาวสังข์           20,900          บาท
  2. โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ 20,000           บาท
  3. คุณเนษณี สุกกานันท์           1,000           บาท 

 

ประชาสัมพันธ์

  1. ของดพิธีบูชาขอบพระคุณ ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่ 5 จนถึงเช้าวันศุกร์ที่ 9 มกราคมศกนี้         

เพราะพระสงฆ์ไปเข้าเงียบประจำปี 2015

  1. ขอเชิญพี่น้องมอบของขวัญแด่พระกุมาร ในโอกาสพระคริสตสมภพ เพื่อนำไปมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยและยากไร้ในชุมชนของเรา (เขียนระบุว่าเป็นของชนิดใด)
  2. วัดของเราดำเนินการติดตั้งแอร์อยู่ ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญค่าไฟฟ้าของวัด

  

ประกาศแต่งงาน  

(ครั้งที่ 3)

ยอแซฟ วรินทร์ รวมสำราญ

                    บุตร              เปโตร สุวพล – นาง ไพรินทร์ รวมสำราญ

                    กับ                            

นางสาว อารยา เลาหะพันธ์

                    บุตรี                นาย อภิรัตน์ – นาง อรุณลักษณ์ เลาหะพันธ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2015 เวลา 14.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

 พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

         วันนี้ พระศาสนจักรให้เราร่วมใจกัน สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ หรือวันพญาสามองค์ ที่เดินทางรอนแรมติดตามดวงดาวดาราอันสุกใส และได้มาพบกับพระกุมาร พวกเขากราบลงนมัสการพระองค์

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

    เยรูซาเล็มเอ๋ย จงลุกขึ้นเถิด เพราะความสว่างของเจ้ามาแล้ว

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

    คนต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในมรดกเดียวกัน ร่วมเป็นร่างกายเดียวกัน ร่วมรับพระสัญญาเดียวกันในพระคริสตเยซู โดยอาศัยข่าวดี

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ และสวัสดีปีใหม่พี่น้องที่รัก

            วันนี้ ขอนำเสนอเกี่ยวกับวันคริสต์มาสตอนสุดท้ายแล้วนะคะ

การร้องเพลงคริสต์มาสเป็นมาอย่างไร ในศตวรรษที่ 12 ท่านนักบุญฟรังซิสอัสซีซี และนักบวชคณะฟรังซิสกันเป็นผู้สนับสนุนให้มีเพลงคริสต์มาสที่เน้นความร่าเริง ความชื่นชมยินดี เพลงที่นิยมร้องกันมากในขณะนั้นคือ เพลง O Come, all ye faithful “ขอเชิญท่านผู้วางใจ” และเพลงคริสต์มาสที่นิยมร้องกันมากที่สุดทั่วโลกคือ เพลง Silent Night คะ

เทียนและพวงมาลัย แต่เดิม คริสตชนชาวเยอรมัน เอากิ่งไม้มาขดเป็นวงกลมคล้ายพวงมาลัย แล้วเอาเทียน 4 เล่มวางบนพวงมาลัยนั้น ในตอนกลางคืนของวันอาทิตย์แรกของการเตรียมรับเสด็จ ทุกคนในครอบครัวจะมารวมกัน ดับไฟ แล้วจุดเทียนเล่มที่ 1 สวดภาวนาร่วมกัน เขาจะทำดังนี้ทุกอาทิตย์จนครบ 4 อาทิตย์ก่อนคริสต์มาส ประเพณีนี้นิยมกันแพร่หลาย ต่อมา มีการเพิ่มเติม โดยการเอาพวงมาลัยพร้อมเทียนที่จุดไว้ตรงกลาง 1 เล่ม ไปแขวนไว้ที่หน้าต่าง เพื่อช่วยให้คนที่ผ่านไปมาได้ระลึกถึงการเตรียมตัวรับวันคริสต์มาสที่ใกล้เข้ามา และพวงมาลัยนั้น ยังหมายถึงการบังเกิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าในโลก และทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างครบบริบูรณ์ ในแผนการของพระผู้เป็นเจ้า

การทำมิสซาเที่ยงคืน เมื่อพระสันตะปาปา จูลีอัสที่ 1 ได้ประกาศให้วันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันฉลองพระคริสตสมภพแล้ว ในปีนั้นพระองค์พร้อมทั้งสัตบุรุษพากันเดินสวดภาวนา และขับร้องเพลงไปยังตำบลเบธเลเฮม ยังถ้ำที่พระเยซูเจ้าทรงประสูติ พอไปถึงก็เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดี พระสันตะปาปาทรงถวายบูชามิสซา ณ ที่นั้น เมื่อเสร็จแล้วพระองค์ก็เดินกลับมายังที่พักเป็นเวลาเช้าราวตี 3 พระองค์ทรงถวายมิสซาอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 แต่มีสัตบุรุษหลายคนมิได้ไป พระองค์จึงถวายมิสซาร่วมกับเขาอีกเป็นครั้งที่ 3

ด้วยเหตุนี้เอง พระสันตะปาปาจึงทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ถวายมิสซาได้ 3 ครั้งในวันคริสต์มาส พี่น้องอย่าลืมนำความรู้ที่ได้นี้ไปเล่าให้เพื่อน ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ ฟังด้วยนะคะ

“ขอพระกุมารเจ้าทรงอำนวยพระพรแด่พี่น้องทุกท่าน”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s