สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

4 January 2015, Thai archbishop among new cardinals

Archbishop Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij will join other cardinals from other countries including Italy, Portugal, Ethiopia, New Zealand, Vietnam, Mexico, Myanmar, Uruguay, Spain and Panama, according to a statement of the Vatican released on Sunday.

Archbishop Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij. (Photo from http://www.catholic.or.th)

It is the second time the 78-year-old Pope has put his stamp on the direction he wants the 1.2 billion member church to go, having named 19 cardinals a year ago. The new “princes” of the Church will be installed at a ceremony known as a consistory at the Vatican on Feb 14.

Pope Francis said on Sunday the new cardinals reflect the church’s diversity.

The Thai archbishop is 65 years old. He was born in Bang Rak district, Bangkok, on June 27, 1949, and was ordained in 1976.

He has been the archbishop of Bangkok since 2009.

Archbishop of Hanoi Pierre Nguyen Van Nhon and the Archbishop of Yangon Charles Maung Bo were two other cardinals from Southeast Asia selected by the Pope to be new cardinals.

Writer: Bangkok Post and agencies

1 new new cardinalimg_0025

ประวัติของพระคาร์ดินัลองค์ใหม่ ของประเทศไทย
” พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ”
สัตบุรุษ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
เกิด 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1949
บวชสังฆานุกร 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1976
รับศีลบวชพระสงฆ์ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1976 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
รับศีลบวชพระสังฆราช ได้รับการอภิเษกพระสังฆราช สังฆมณฑลนครสวรรค์
วันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2007
โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
การปฏิบัติงาน
ค.ศ.1976-1979 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคริสต-ประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา
1 พ.ค. 1979 – 1981ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม
ปลายปี ค.ศ. 1981 ( 3 เดือน ) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อยุธยา
1981 – 8 เม.ย. 1983 ศึกษาต่อกรุงโรม
8 เม.ย. 1983 – 1 พ.ค.1989 อธิการบ้านเณรกลาง พระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา
1 พ.ค. 1989 – 1991 รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ
1991 – 1992 ศึกษาต่อด้านการอบรมที่กรุงโรม
27 พ.ค.1992 – 14 พ.ค. 2000 อธิการสามเณราลัยแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม
14 พ.ค. 2000 – พ.ค. 2003 เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้
พ.ค. 2003 – มี.ค. 2007 เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
7 มีนาคม 2007
พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงประกาศแต่งตั้งคุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

เป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์
2 มิถุนายน 2007
อภิเษกเป็นพระสังฆราช โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ร่วมกับ พระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เปนนักคีโอ สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
และพระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค อดีตประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์
14 พฤษภาคม 2009
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งเป็น พระอัครสังฆราช
ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สืบต่อจาก พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
16 สิงหาคม 2009
พิธีเข้ารับตำแหน่ง ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
4 มกราคม 2015
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแต่งตั้งเป็น

พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นพระคาร์ดินัลองค์ใหม่ ซึ่งทำ

พิธีสถาปนาในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s