สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

St Francis xavier samsen newsletter สารวัด ปีที่ 49 ฉบับที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015

1 ST FRANCIS CHURCH FR VITAYA dsc_00622

ปีที่  49  ฉบับที่  5  วันอาทิตย์ที่  1 กุมภาพันธ์  2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

ถ้าเราพิจารณาดูพระวาจาของแต่ละสัปดาห์ จะทำให้เราเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์บังเกิดมาในถ้ำเลี้ยงสัตว์ บรรดาโหราจารย์มากราบนมัสการพระองค์  แม่พระและนักบุญโยเซฟ ถวายพระกุมารในพระวิหาร พระเยซูคริสตเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่านยอห์น แล้วพระองค์เริ่มกระทำพันธกิจ โดยการเลือกบรรดาอัครสาวกให้มาเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดกับพระองค์ พระองค์ทรงเรียกอัครสาวกกลุ่มแรก เขาเหล่านั้นสละทุกสิ่งทุกอย่าง ละทิ้งบิดา มารดา บ้านช่อง เรือ อวน แล้วติดตามพระเยซูเจ้าไปทันที

กิจการที่ช่วยให้รอดพ้นประการแรก และสำคัญคือ “การขับไล่ปีศาจ” ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งพระองค์เสด็จมาในโลกนี้ เพื่อมาทำลายบรรดาปีศาจทั้งหลาย จอมมารตัวการแห่งบาป ที่ทำให้มนุษย์หลงผิด และเหินห่างจากพระเจ้า

            พระวาจาในพระวรสารนักบุญมาระโก บอกเราว่า คำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าน่าประทับใจ  ทรงสอนอย่างผู้มีอำนาจ มิใช่อำนาจบาตใหญ่ แต่อำนาจในการขจัดความมืดออกจากชีวิตของเรามนุษย์ทุกคน อำนาจแห่งการเยียวยารักษา อำนาจแห่งการอภัยบาปผิด อำนาจของการขับไล่ปีศาจ ให้ออกไปจากชีวิต นอกจากเราจะเป็นปีศาจเสียเอง ซึ่งไม่ยอมให้พระเยซูเจ้าขับไล่ ก็เป็นการยากเหมือนกับเราป่วย แต่ไม่ทานยา ไม่ไปหาหมอ เพราะคิดว่าเราไม่ป่วย เราสบายดี ซึ่งจริง ๆ ภายในจิตใจของเราอาจจะป่วยหนักก็ได้

แม้แต่ปีศาจมันยังฟัง เพราะพระองค์สั่งด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า มันฟัง แต่มันไม่เชื่อพระองค์ ถ้าปีศาจมันเชื่อในพระองค์ มันก็คงมิใช่ปีศาจแน่นอน มันเพียงแต่ฟังพระองค์ และยอมจำนน แต่ปีศาจนั้นไม่เชื่อในพระองค์อย่างแน่นอน ปีศาจกับพระเจ้าย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเสมอ คนจำนวนมากมาหาพระองค์ เพื่อให้ขับไล่ปีศาจ เยียวยารักษาความเจ็บป่วย

หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ พระเจ้าทรงบันดาลให้มีประกาศกมาแทนโมเสส ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้มาทำงานเป็นผู้แทนของพระองค์ เพื่อจะได้ติดต่อกับเรามนุษย์ทั้งหลาย และจริง ๆ แล้ว ผู้ที่มาเป็นคนกลางระหว่างเรามนุษย์กับพระเจ้า ก็คือ พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นทั้งพระเจ้าแท้ และมนุษย์แท้ เพื่อนำเรามนุษย์ทุกคนให้กลับไปหาพระเจ้าพระบิดา พระผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย

นักบุญเปาโลในจดหมายของท่าน เน้นบุคคลที่ยินดีสละตนเอง เพื่อพันธกิจของพระบิดา ในการนำความรอดพ้นมาสู่มวลมนุษย์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ให้เขาเหล่านั้นอุทิศตน ดำเนินชีวิตอย่างดี ถูกต้อง ถวายตนเองแด่พระเจ้า โดยปราศจากความกังวลใด ๆ ว่าจะเอาอะไรกิน มาดื่ม หรือจะมีชีวิตอยู่อย่างไร แต่ที่สำคัญคือ สาละวนอยู่ในงานของพระเจ้า

และงานของพระเจ้าที่สำคัญที่สุด คือการนำมนุษย์ทุกคนก้าวไปสู่ความรอดพ้น พระเจ้าทรงนำความรอดพ้นมาสู่มนุษย์ผ่านทางองค์พระบุตร เยซูคริสตเจ้า และพระองค์มอบพันธกิจอันยิ่งใหญ่ให้กับเรามนุษย์ทุกคน นั่นคือ การตอบรับกระแสเรียกของพระ ตอบรับพันธกิจของพระ ในการนำมนุษย์ให้พบกับหนทางแห่งความรอดพ้น โดยอาศัยการก้าวเดินบนหนทางแห่งไม้กางเขน ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะนำชีวิตใหม่มาสู่มวลมนุษย์ทั้งหลาย

ขอให้พันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้า ได้สำเร็จลงในตัวเราแต่ละคน  ตามพระกระแสเรียกที่พระเจ้าทรงมอบให้ ขอให้เราเพียงตอบรับด้วยความเต็มใจ ไม่ต้องกังวล หรือสงสัย ดังที่แม่พระได้ตอบแก่อัครเทวดาคาเบรียลว่า “ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า”ขอให้เราเป็นผู้รับใช้ที่ดี และซื่อสัตย์ต่อพระองค์เสมอไป

 

                                                            ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

                                                        คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

                                                                                                                 เจ้าอาวาส

 

๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

ขอขอบคุณ

คุณไพเราะ มณีสิน

ทำบุญค่าดอกไม้ฉลองพระโต    10,000  บาท

๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓

ประชาสัมพันธ์

 1. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เป็นวันธรรมทูตไทย ปัจจัยในถุงทานมอบให้คณะธรรมทูตไทย

สภาพระสังฆราช

 1. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ฉลองแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร มีพิธีเสกเทียนก่อนมิสซา 19.00 น.
 2. เชิญร่วมพิธีโปรดศีลกำลัง ศีลมหาสนิท และรื้อฟื้นศีลล้างบาปอย่างสง่า ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เวลา 10.00 น.
 3. ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายตาบอด (พระโต)

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ศกนี้  พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 19.00 น.

 1. วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เป็นวันพุธรับเถ้า พิธีเสกและโรยเถ้า เวลา 19.00 น. ขอเชิญพี่น้องจำศีลอดอาหาร ตามกฎเกณฑ์ของพระศาสนจักร
 2. ขอพี่น้องนำใบลานของปีที่แล้วมาให้วัด เพื่อเผาทำเถ้า สำหรับโรยให้ทุกท่าน
 3. วันพฤหัสฯที่ 19 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เป็นวันตรุษจีน พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

(งดมิสซาเช้า และมิสซาค่ำ)

 1. เสกสุสานประจำปี 2015/2558

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน เวลา 16.30 น.

      ทางวัดมีดอกไม้ และเทียนบริการ

 1. วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ มีการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจกลุ่มพระเมตตา ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน เริ่มเวลาประมาณ 8.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้
 2. พิธีล้างบาปเด็กทารก ในวันอาทิตย์ต้นเดือน

ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ศกนี้  ในพิธีบูชาขอบพระคุณ 10.00 น.

 1. ทำสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2015/2558

มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครองวัดนักบุญฟรังซิส

เซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี ในวันเสาร์ที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 9.30 น. – 11.30 น.

ที่ห้องประชุม บ้านพระสงฆ์

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

พระเยซูเจ้าทรงขับไล่ผีโสโครกออกจากชายที่ถูกผีสิง โดยตรัสว่า “จงเงียบ และออกไปจากชายผู้นี้” และมันก็เชื่อฟังพระองค์

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

พระเจ้าทรงเลือกโมเสสให้เป็นผู้แทนของพระองค์ ในการประกาศพระวาจาของพระองค์ โดยผู้ประกาศจะพูดในพระนามของพระองค์

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

ผู้ใดสามารถสละชีวิต อุทิศตนรับใช้พระเจ้า โดยการถือโสดเพื่อพระอาณาจักร ไม่สาละวนอยู่กับกิจการงานฝ่ายโลก แต่อุทิศตนรับใช้พระเจ้า ผู้นั้นเป็นสุข

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ประกาศแต่งงาน  

                       (ครั้งที่ 3)                             เปโตร ธนัท สมวงศ์

                        บุตร                      นาย สัณฐาน – มารีอา เพชรมณี สมวงศ์

                        กับ                                 นางสาว วรวีร์ ลือชายุทธ์

                        บุตรี      นาย ประสิทธิ์  ลือชายุทธ์ – นางสาว อุษณีย์ ธีระโสภณพิพัฒน์

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015  เวลา 14.00 น.

๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

 

                       (ครั้งที่ 2)                                นาย ษณภู อิ่มสุข

                        บุตร                          นาย อนันต์ – นาง มณฑา อิ่มสุข

                        กับ                                 เทเรซา โสรัตน์ สังขรัตน์

                        บุตรี                  นาย โสภณ มีสมสังข์ – มารีอา มุกดา สังขรัตน์

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015  เวลา 11.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ความรู้เกี่ยวกับศีลมหาสนิท

            ศีลมหาสนิท หมายถึงพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงมอบพระองค์เป็นเครื่องบูชาแทนเรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากบาป และความตายมาสู่ชีวิตนิรันดร

ศีลมหาสนิท จึงหมายถึงการมอบอุทิศชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้าสำหรับเรามนุษย์ทุกคน เราได้รับการชำระล้างให้พ้นจากมลทินบาปด้วยพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขององค์พระเยซูคริสตเจ้า

ศีลมหาสนิท เป็นการรื้อฟื้นและรำลึกถึงงานทานเลี้ยงครั้งสุดท้ายของพระเยซูคริสตเจ้า เพราะคืนที่ทรงถูกทรยศ พระองค์ทนทุกข์ทรมานจนกระทั่งเหงื่อที่ไหลลงมากลายเป็นโลหิต

ศีลมหาสนิท เป็นศีลแห่งการขอบพระคุณพระเจ้า เป็นศีลที่เพิ่มพูนพละกำลังแก่เรา ซึ่งเป็นคนอ่อนแอ คนบาป เข้ามาพึ่งพาอาศัยศีลมหาสนิท ช่วยเยียวยารักษาฝ่ายกายและฝ่ายจิตวิญญาณ และเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ

            ศีลมหาสนิท เป็นการรื้อฟื้นการกระทำพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอล มิใช่เลือดลูกโค ลูกแพะ แต่ด้วยพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสตเจ้า เป็นการรื้อฟื้นการกระทำพันธสัญญา ผ่านทางองค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้เป็นอาดัมใหม่ เพื่อนำความรอดพ้นสู่มวลมนุษย์ทั้งหลาย

ศีลมหาสนิท เป็นแผนการแห่งความรักของพระบิดา ที่ทรงมีต่อเรามนุษย์ทุกคน ผ่านทางความตายขององค์พระบุตร และพระบุตรทรงมอบพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาอันทรงฤทธิ์ถวายแด่พระบิดา ทำให้ประชากรเป็นหนึ่งเดียวกัน และเป็นประชากรอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นแผนการธรรมล้ำลึกแห่งการกอบกู้มนุษยชาติให้กลับมาหาพระองค์

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร (เสกและแห่เทียน)

สุขสำราญ วันเกิด ฟรังซิสโก ดุษฎี ทิวไผ่งาม

อุทิศ คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย, วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัน (เกิดใหม่ในพระเจ้าครบ 2 เดือน), ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก

วัชรศักดิ์ไพศาล, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 3

 

06.00 น.

19.00 น.

น.บลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

น.อันสการ์ พระสังฆราช

อุทิศ คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, อันตน ชัชวาลย์ เต็งล่อไล้, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, มานพ-มนตรี ประสานเกษม, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยอแซฟ สุรพันธ์ ยินดีธรรม (วันเกิด)

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, นายวันชัย

สุรสนธิ, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, มารีอา นุชหงษ์

งิ้วราย, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย, ยออากิม ปุ๊ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, เปโตร สันติพงษ์ เต็งล่อไล้, ยวง วิเชียร ธาราฉัตร, มารีอา ประหลาด แย้มสะอาด, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เทเรซา อรนุช แสงทอง และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ฟรังซิสโก เรืออากาศตรี พิสิษฐ เสวิกุล, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อากาทา พรหมจารีและมรณสักขี

อุทิศ คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ยอแซฟ เล้ง แซ่โซว, เปาโล วิชัย-เทเรซา สมพิศ ธาราฉัตร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปาโล มานิต อาภามงคล และครอบครัว, นายนิพนธ์ สังขปรีชา (วันเกิด)

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ บู๊

ธนสมบูรณ์, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เปาโล มีกิ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี

อุทิศ คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์,

อันนา เผียน เมืองโคตร, มารีอา เซียวบี้ แซ่อึ้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์, มารีอา สมาน สาราจิตต์, มารีอา หนุน สาราจิตต์, ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

 

 

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ คุณพ่อ ยวงบัปติสตา ตาปี, คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย, ยอแซฟ มกจิว แซ่โซว, เปโตร อุ่น เมืองโคตร, วิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับทุกคน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร สมชาย งามศิริจิตต์, ลูกหลาน “รวมสำราญ”, อันนา อภิษฎา มณีวงศ์วิจิตร (วันเกิด), ครอบครัว

ศิริขจรกิจ, ครอบครัว อนิลกานต์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, มารีอา

นุชหงษ์ งิ้วราย, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, น.ส.พิมพ์ขวัญ ศรีวัชรินทร์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, มารีอา อรนุช-ยอแซฟ จรุง กีร์ตะเมคินทร์, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวามิตร รวมสำราญ, มารีอา ลำไย มาลีวงศ์,

เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

  อาทิตย์ที่ 8

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มาเซอร์ อันแบร์ ไวอาษา, มารีอา ญาณิศา ภาคีแพทย์ (วันเกิด), วันเกิด อักแนส ไฉน-บรูโน บรรพต และครอบครัว รอดงาม

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก,

ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, ฟรังซีสโก เกรื้อง-มารีอา ละม่อม กระแสศัพท์, อันนา เทวี แสงประกาย,

เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย

มหัคฆพงศ์, ยวงบัปติสตา พันเอก บุญช่วย สุภาพร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, คาทารีนา ฐิติยา ธนากรนิธิวัฒน์, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, ลูซีอา ศรีวรรณ นามวงษ์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ครอบครัว ประวัติ งามละม้าย, ครอบครัว มารีอา มุกดา สังขรัตน์, ครอบครัว มารีอา

นลินา พฤกษอรุณ, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาติ ปิติสันต์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว เทเรซา อรนุช แสงทอง, ครอบครัว อาภามงคล, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, ครอบครัว มารีอา

พนิตตา บัวศรี, ครอบครัว มารีอา นิตยา แซ่ตั้ง, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, เทเรซา วีรยา หฤทัย และบุตรในครรภ์, ขอพรเพื่อสุขภาพของ คุณพ่อไว เธียรนุกุล, ครอบครัว ภูมิพานิช, ครอบครัว แปร์เปตูอา มาริษา โขวิฑูรกิจ, ยอห์น อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, อันนา นิภา หอมประทุม, จูน เกียรติกานนท์, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี และครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, สุขภาพ มารีอา ทองหล่อ รจิตธำรง, อักแนส นาตยา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ และครอบครัว, ครอบครัว ปากฟัก, ยอแซฟ ธวัช-เทเรซา สุภาพร และบุตรที่กำลังจะเกิดกลางปีนี้ (2015)-ฟรังซิสเซเวียร์ ธนัช ธีรวชิรกุล, ครอบครัว อัจราพร และ Kharsim, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ยอแซฟ กิมเพียว, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา เสวย-อันนา พารา-ลูซีอา สาคร-ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน-มารีอามักดาเลนา สถาน สังขรัตน์, อันนา มารศรี สิทธิโชค, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, เปโตร สมิง สำราญชื่น, คริสตินา สุรัตน์ ยิ่งภักดี, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, โรซา แสงจันทร์ แซ่ลี้, เปาโล เต็กมั้ว แซ่ตั้ง, แบร์นาแด๊ต ชฎาภรณ์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ลอเรนซิโอ กาจ กิจธรรม, นายเมตตา พุ่มชูศรี, วิญญาณปราโมทย์ ประทุมแก้ว, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, แมรี่ MRS.VERA CONNEELY, บาทหลวง ลีออน เดอซูซาน, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, โทมัส เจริญ วิพัทนะพร, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, มารีอา แก้วครองขวัญ สุขอารี, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ นางเตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, ครอบครัว

วัฒนาวี, ลูกหลาน “รวมสำราญ”

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณครอบครัว “วัฒนาวี”,

ชัยวัฒน์ นันทะเปาระยะ, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวามิตร รวมสำราญ, อันตน ไพบูลย์ ทรัพย์เย็น, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, วิญญาณในไฟชำระ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s