สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

8 February 2015: ปีที่ 49 ฉบับที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015

พระหฤทัย สามเสน dsc_00101

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ปีที่  49  ฉบับที่  6  วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์  2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

พันธกิจต่าง ๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำผ่านทางพระวาจาที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้คือ

ประการแรก การรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยของบุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแม่ยายของเปโตร คนถูกผีสิง คนง่อย คนพิการ คนเป็นโรคเรื้อน โรคต่าง ๆ พระเยซูเจ้าทรงยินดีเยียวยารักษาให้หายได้อย่างแน่นอน เพราะชาวยิวคิดว่า โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เกิดมาจากบาป พระองค์จึงมิใช่เพียงรักษาโรคภัยไข้เจ็บ แต่ทรงเยียวยารักษาที่สูงกว่า คือเยียวยารักษาฝ่ายจิตใจ จิตวิญญาณของเราให้พ้นจากบาปที่จะนำเราไปสู่ความตาย พระองค์ขับไล่ปีศาจ และจิตโสโครกต่าง ๆ ให้ออกไปจากเรา ทำให้เรากลับมามีชีวิตใหม่

ประการสอง หลังจากรักษาโรคภัยไข้เจ็บแล้ว สิ่งที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำ คือ ตื่นแต่เช้าตรู่ ไปที่สงัดเงียบสงบ และทรงอธิษฐานภาวนาที่นั่น นี่คือส่วนที่สำคัญยิ่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มพลังใจให้กับพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสุภาพ ถ่อมพระองค์ลงเป็นลูกของพระบิดา ลูกก็มาสวดภาวนาต่อพ่อของตน มาขอบคุณที่พ่อคอยช่วยเหลือ มาขอพลังใจจากพ่อ ลูก ๆ ครับ เราเคยมาขอพลังใจจากคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือเปล่า ลูก ๆ ที่รักทุกคน เราเคยขออะไรจากคุณพ่อคุณแม่บ้าง นอกจากเงินทอง สิ่งของต่าง ๆ เราน่าจะมาขอพลังใจจากท่าน มาขอคำปรึกษาจากท่าน เพื่อท่านจะได้อบรมสั่งสอนดูแลเรา แม้เราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่สักเพียงใดก็ตาม

ประการสุดท้าย จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์เน้นว่า ข้าพเจ้ายอมเป็นทาสรับใช้ของทุกคน เพื่อเอาชนะใจผู้อื่น ข้าพเจ้าทำตนเป็นผู้อ่อนแอเพื่อชนะใจผู้อ่อนแอ ข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน เพื่อช่วยบางคนให้รอดพ้น แต่พระเยซูคริสตเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน และเพื่อช่วยทุกคนให้ได้รับความรอดพ้น มิใช่ช่วยเฉพาะบางคนแต่ช่วยทุกคนนะครับ

 

ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

#################################################

ประกาศพิเศษ

         วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์จัดสมโภช 180 ปี ในวันที่ 12 – 13 กันยายน ศกนี้ โดยจัดแสดงคอนเสิร์ต เพื่อนำเสนอประวัติของวัดและชุมชน

คณะกรรมการขอความช่วยเหลือจากพี่น้องสัตบุรุษ ที่มีประสบการณ์ และความพร้อมมาช่วยงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. งานควบคุมเทคนิคและการจัดคอนเสิร์ต (Concert Production)
 2. งานประสานงานและกำกับเวที
 3. งานออกแบบฉากและเวที
 4. งานเขียนบทสคริปต์ เรื่องราวของวัด ชุมชน นักบุญฯ ในคอนเสิร์ต
 5. งานจัดทำวีดีทัศน์ (VTR) เรื่องราวของวัด ชุมชน นักบุญฯ
 6. งานจัดระบบแสงในการแสดงคอนเสิร์ต
 7. อุปกรณ์ Multi Media ที่ใช้ในการฉายขึ้นจอภาพ พร้อมกล้อง และเครื่อง Switcher สำหรับขึ้นภาพการแสดงคอนเสิร์ต

        กรุณาติดต่อกับเจ้าอาวาสได้โดยตรง

#########################################################

ประชาสัมพันธ์

 1. คุณพ่อไปเข้าเงียบและประชุมเขต ในวันพุธที่ 11 – ศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ศกนี้ จึงของดมิสซาค่ำวันที่ 11 จนถึงเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ศกนี้
 2. ประชุมสภาภิบาลของวัด ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมธาราฉัตร
 3. มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป) ช่วงเทศกาลมหาพรต

วันศุกร์           เวลา 18.30 น.

วันเสาร์           เวลา 18.30 น.

วันอาทิตย์       เวลา 11.00 น.

 1. ประชุมวิถีชุมชนวัด ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมธาราฉัตร
 2. ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต) เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าพระรูป ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ศกนี้
 3. ฉลอง 90 ปีของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ศกนี้
 4. ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 9.30 น. – 11.30 น. ที่ห้องประชุม บ้านพระสงฆ์
 5. วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ ศกนี้ วันพุธรับเถ้า พิธีเสกและโรยเถ้า เวลา 19.00 น.
 6. วันพุธรับเถ้า มีกฎเกณฑ์ให้จำศีล อดอาหาร อายุ 14 ปีบริบูรณ์ อดเนื้อ  อายุ 18 ปีบริบูรณ์ อดเนื้ออดอาหาร คือ ทานอิ่มเพียง 1 มื้อ
 7. วันพฤหัสฯที่ 19 กุมภาพันธ์ ศกนี้ วันตรุษจีน   พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

(งดมิสซาเช้า และมิสซาค่ำ)

 1. วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ เขต 2 ณ วัดพระแม่มหาการุณย์ เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
 2. วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ศกนี้ พิธีเสกสุสานของวัด เวลา 16.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน
 3. วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจกลุ่มพระเมตตา ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน เริ่มเวลาประมาณ 8.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้

#####################################################

ขอขอบคุณ

 1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ทำบุญโอกาสสมโภช 180 ปีของวัด            100,000      บาท

 1. มารีอา กิติยา กรีกุล

สนับสนุนกิจกรรมของวัด                           1,000      บาท

 1. บ้านเลขที่ 19

สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน                         1,000      บาท

สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร                1,000      บาท

 #########################################################

ซ่อมแซมวัด

 1. คุณศิริรัตน์ ประพิณวงศ์                   5,000           บาท
 2. ลูก ๆ ตลาดเช้าบ้านญวน                 1,000           บาท
 3. คุณมะลิ จิตรานนท์                             500          บาท
 4. อุทิศ อันนา เฉลียว เคนแก้ว                500           บาท

########################################################

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ                                                               

พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย และโรคภัยต่าง ๆ ให้หาย และทรงขับไล่ปีศาจออกไป

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

แต่ละเดือน  ชีวิตของข้าพเจ้าก็ผ่านไปโดยไร้ความหมาย แต่ละคืนมีแต่ความทุกข์ฉันใด ตาของข้าพเจ้าก็ไม่เห็นอะไรดีขึ้นฉันนั้น

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

ข้าพเจ้ายอมเป็นทาสรับใช้ทุกคน ข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน เพื่อช่วยบางคนให้ได้รับความรอดพ้น

#######################################################

ประกาศแต่งงาน  

                       (ครั้งที่ 3)                                นาย ษณภู อิ่มสุข

บุตร                          นาย อนันต์ – นาง มณฑา อิ่มสุข

กับ                                 เทเรซา โสรัตน์ สังขรัตน์

บุตรี                  นาย โสภณ มีสมสังข์ – มารีอา มุกดา สังขรัตน์

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015  เวลา 11.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

#########################################

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ฟรังซิสโก ดุษฎี ทิวไผ่งาม

อุทิศ คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย, วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ฟรังซิสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด อันนา นิภา หอมประทุม, ครบรอบวันเกิด อันนา จงสุดา แก้วไกรสร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, เอากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.สกอลัสติกา พรหมจารี

อุทิศ คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, อันนา เผียน เมืองโคตร, ฟรังซิสโก เรืออากาศตรี พิสิษฐ เสวิกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว เปโตร สิทธิพร แก้วไกรสร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, นาย วันชัย สุรสนธิ, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, เอลีซาเบธ อารี อภิชาตะพงศ์, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

แม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

อุทิศ คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, มานพ-มนตรี ประสานเกษม, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, โทมัส เซี่ยมกุ่ย แซ่ฮ้อ, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, เปโตร อุ่น เมืองโคตร, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, โทมัส พยอม-อันโตนิโอ สวัสดิ์-อันนา สังเวียน ชมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 14

 

06.00 น.

19.00 น.

 

 

ระลึกถึง น.ซีริล นักบวช และ

น.เมโทดิโอ พระสังฆราช

อุทิศ นายพีรณัฐ ไร้โพส, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, นายมนตรี-มานพ ประสานเกษมและญาติ, พี่น้องปู่ย่าตายายทุกคน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร สมชาย งามศิริจิตต์, ลูกหลาน “รวมสำราญ”, มารีอา จำนงค์ ชมจินดา, เปาโล พงศชพัฒน์-อันนา วีณา-อันนา กัลยารัตน์-มารีอา เนตรนภิศ-อลิซาเบท นริศรา มีขันทอง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, น.ส.พิมพ์ขวัญ ศรีวัชรินทร์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, มารีอา พารา สังขรัตน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวามิตร รวมสำราญ, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

  อาทิตย์ที่ 15

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, ฟรังซีสโก เกรื้อง-มารีอา ละม่อม กระแสศัพท์, อันนา เทวี แสงประกาย, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, ยวงบัปติสตา พันเอก บุญช่วย สุภาพร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, คาทารีนา ฐิติยา ธนากรนิธิวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา มุกดา สังขรัตน์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, แอนนา มัณฑนา จิตตอำไพ, นางรัมภา สีลายงค์ และครอบครัว, ครอบครัว เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา มะลิ เรืองรัตน์อรุณ, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท, ครอบครัว อักแนส กนกพร พิศูจน์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาติ ปิติสันต์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, หลุยส์(กษัตริย์)ประสงค์ สุขะกูล, เซซีลีอา ลำใย สุขะกูล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, ขอพรเพื่อสุขภาพของ คุณพ่อไว เธียรนุกุล, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, อัญชลี วิพัทนพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, ครอบครัว มารีอา พนิตตา บัวศรี, นายพงษ์เทพ ดาวรัตนหงษ์, ครอบครัว กำเหนิดดี, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย, มารีอา ดวงพร ทรัพย์เย็น, มารีอา เมธาวี แก้วไกรสร, มาเซอร์อันแบร์ ไวอาษา, ลูซีอา ศรีวรรณ นามวงษ์, โรโดโฟ แมนซาโน, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, ครอบครัว ธนสมบูรณ์, ครอบครัว สิริมาตย์, เทเรซา วีรยา หฤทัยและบุตรในครรภ์, ครอบครัว มาตุกุล, ครอบครัว อัจราพร และ Kharsim, มารีอา เทเรซา สมศรี เตมียเสน, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา เสวย-อันนา พารา-ลูซีอา สาคร-ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน-มารีอามักดาเลนา สถาน สังขรัตน์, อันนา มารศรี สิทธิโชค, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, เปโตร สมิง สำราญชื่น, โรซา แสงจันทร์ แซ่ลี้, เปาโล เต็กมั้ว แซ่ตั้ง, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ลอเรนซิโอ กาจ กิจธรรม, นายเมตตา พุ่มชูศรี, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, ซาแลน ชินะผา, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, แมรี่ MRS.VERA CONNEELY, บาทหลวง ลีออน เดอซูซาน, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มาตีโน เรือง พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, เอลิซาเบธ สละ ชมไพศาล, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, โทมัส เจริญ วิพัทนะพร, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, เทเรซา อรอุษา ดาศรี, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, ครู-นักเรียน-นักศึกษา โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ ที่ล่วงลับไป, ยอแซฟ กวง เชาวนะ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณในไฟชำระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง และวิญญาณญาติพี่น้อง

สุขสำราญ ครอบครัว วัฒนาวี, ลูกหลาน “รวมสำราญ”, มารีอา จำนงค์ ชมจินดา

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ชัยวัฒน์ นันทะเปาระยะ, วิญญาณครอบครัว “วัฒนาวี”, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวามิตร รวมสำราญ, ฟรังซิสโก ศุภชัย อรสุม, วิญญาณในไฟชำระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s