สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

ภาพต่างๆจากกิจกรรมของวัด ในอดีต ตั้งแต่ปี 2011

ภาพต่างๆจากกิจกรรมของวัด นักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน

dsc_02054

สามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้

CLICK

ข้างล่างนี้

Click here >>>>  HOLY GOSPEL ACCORDING TO JESUS CHRIST

Page 1

อ่านสารวัดประจำอาทิตย์ ของวัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน

Click here >>>ST FRANCIS XAVIER NEWS LETTER IN THAI

Page 2

Click here >>>> ST FRANCIS XAVIER – PAGE 2

 Page 3

Click here >>>>>>  ST FRANCIS XAVIER – PAGE 3

Page 4

 Click here >>>>>>  ST FRANCIS XAVIER – PAGE 4

Page 5

Click here >>>>>   ST FRANCIS XAVIER – PAGE 5

Page 6

Click here >>>>>>  ST FRANCIS XAVIER – PAGE 6

Page 7

Click here >>>>>>>>>>>  ST FRANCIS XAVIER – PAGE 7

Saint Teresa, Hua Hin

Click here >>>>ST TERESA CHURCH IN HUA HIN

Page 8

Daily mass, Rosary, Stations of the cross and Psalms

Click here >>>>ST FRANCIS XAVIER – PAGE 8 (HOLY MASS, HOLY ROSARY)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s