สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

5 April 2015. St. Francis Xavier Newsletter ปีที่ 49 ฉบับที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2015

dsc_02942

ปีที่ 49 ฉบับที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2015

เสียงเจ้าอาวาส

สุขสันต์วันสมโภชปัสกา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

อัลเลลูยา อัลเลลูยา พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว อัลเลลูยา

สุขสันต์วันสมโภชปัสกา แด่พี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทุกท่าน ขอโปรดให้การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า นำชีวิตใหม่มาให้กับเราทุก ๆ คน เพื่อเต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรแห่งความรัก ความเมตตา และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดไป

พระวาจาของพระเจ้าในวันสมโภชปัสกา เป็นพระวาจาที่นำความชื่นชมยินดีมาสู่บรรดาอัครสาวก และผู้ที่เชื่อมั่นในพระองค์ การกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ นำชีวิตใหม่มาให้กับเรา เป็นเครื่องค้ำประกันว่า เราจะได้รับความรอดพ้น ผ่านทางความตาย และการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ของชาวเรา

นักบุญเปโตรและศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรัก วิ่งไปยังพระคูหา เขาก้มลงมอง แต่ไม่ได้เข้าไปข้างใน ซีโมนเปโตรเข้าไปในพระคูหา และเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่บนพื้น พวกเขาเห็นและมีความเชื่อ แม้เขายังไม่เข้าใจพระคัมภีร์ที่ว่า “พระเยซูคริสตเจ้า ต้องกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย”

            ในกิจการอัครสสาวก นักบุญเปโตรเริ่มประกาศเทศน์สอนเรื่องของพระเยซูคริสตเจ้า และเขาเป็นพยานยืนยันถึงกิจการต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงกระทำ แม้ว่าประชาชนจะนำพระองค์ไปประหาร โดยการตรึงบนไม้กางเขน แต่พระองค์ทรงมีชัยชนะต่อความตาย กลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม สิ่งที่อัครสาวกประกาศยืนยันเหมือนบรรดาประกาศก คือ “ทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะได้รับการอภัยบาป เดชะพระนามของพระองค์”

            ในจดหมายนักบุญเปาโล สิ่งที่นักบุญเปาโลเทศน์สอนก็คือ เราทุกคนได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบน อย่าพะวงถึงสิ่งของบนแผ่นดินนี้ เพราะท่านทั้งหลายได้ตายไปแล้ว และชีวิตของเราถูกซ่อนไว้ในพระคริสตเจ้า และเมื่อถึงเวลาที่ทรงสำแดงพระองค์ เราทุกคนก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในพระสิริรุ่งโรจน์

สุขสันต์สมโภชปัสกาแด่พี่น้องที่รักทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ ปรีชา รุจิพงศ์

คุณพ่อ ยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

เจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ขอขอบคุณ

 1. ครอบครัว คุณประไพ ภูมิพานิช

                        สนับสนุนงานคำสอนภาคฤดูร้อน         16,000           บาท

 1. มารีอา ทิพวรรณ เดชขำ

                    บำรุงวัด                                        1,000           บาท

                    สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน                   1,000           บาท

 1. อุทิศ อันนา เฉลียว เคนแก้ว

                    ซ่อมแซมวัด                                      500           บาท

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว เขต 2   จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ระยะสั้น

            ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน ศกนี้   เริ่มเวลา 8.00 น. – 17.00 น.

            ณ ห้องประชุมธาราฉัตร

          ขอเชิญคู่สามีภรรยาที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายพระศาสนจักร และมีประสบการณ์

          ชีวิตครอบครัวอย่างน้อย 1 ปี

สนใจติดต่อ คุณพ่อ ปรีชา รุจิพงศ์

สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการ การสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ระยะสั้น ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

church namedsc_00028ประชาสัมพันธ์

 1. เรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เปิดรับเด็กและเยาวชนเตรียมรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง ตั้งแต่บัดนี้ และผู้ปกครอง หรือพี่น้องอยากจะช่วยสนับสนุนปัจจัยอาหารของเด็กคำสอน ติดต่อกับทางวัดโดยตรง
 2. พระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปี งดมิสซาค่ำวันจันทร์ที่ 6 เมษายน ถึงค่ำวันศุกร์ที่ 10 เมษายน ศกนี้
 3. กลุ่มพระเมตตา ทำนพวารวันจันทร์ที่ 6 เมษายน ถึง 10 เมษายน เวลา 17.40 น. ในวัด โดยสวดภาวนาที่แท่นเล็ก ขอเชิญพี่น้องมาร่วมทำนพวารพระเมตตา
 4. วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ทางวัดจัดอวยพรผู้สูงอายุ ในพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. และพิธีเจิมศีลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ หลังพิธีมิสซามีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ บริเวณโรงเรียนโยนออฟอาร์ค (ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป)
 5. วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ฉลองพระเมตตา พิธีบูชาขอบพระคุณพระเมตตา เวลา 16.00 น.

เวลา 15.00 น. สวดนพวารพระเมตตา หลังพิธีมีเสกรูปพระเมตตา และถวายช่อดอกไม้ (ขอเชิญสวมเสื้อสีขาว) ณ วัดของเรา

 1. คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา จัดการอบรมคูร์ซิลโล ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ถึงอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ศกนี้ ณ บ้านซาวีโอ สามพราน คุณสมบัติของผู้จะสมัครเข้ารับการอบรม
  • เป็นคริสตชนอายุ 20 – 60 ปี – ไม่มีข้อขัดข้องในการแก้บาปและรับศีลมหาสนิท
  • ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง           – พร้อมที่จะอยู่ในการอบรมตลอดเวลาที่กำหนด

     สนใจขอใบสมัครได้ที่     สดชื่น 081-8213155   มัลลิกา 080-4493086

 1. เครดิตยูเนี่ยนวัดฟรังซิสเซเวียร์ จัดประชุมใหญ่ประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน ศกนี้ เวลา 9.30 น. – 10.00 น.
 2. ขอเชิญพี่น้องส่งคืนกระบอกมหาพรต เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้สภาพระสังฆราชต่อไป ขอบคุณทุกท่านแทนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่จะรับกุศลบุญจากน้ำใจของทุกท่าน จากเทศกาลแห่งการแบ่งปัน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ขอขอบคุณ

ครอบครัว คุณสมคิด – คุณประไพศรี เหล่าอารีย์ (วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก)

บริจาคไข่ไก่ปัสกา

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

วันสมโภชปัสกา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ                                                              

อัลเลลูยา อัลเลลูยา พระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับฟื้นคืนชีพแล้ว อัลเลลูยา

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไปที่ใด พระองค์ทรงกระทำความดี และทรงรักษาทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจของปีศาจ

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

ถ้าท่านทั้งหลายกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว ก็จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิด

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

สุขสันต์สมโภชปัสกา

แด่พี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทุกท่าน

ขอให้การกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระคริสตเจ้า

นำชีวิตใหม่มาให้กับเราทุก ๆ คน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ สำหรับรายละเอียดที่พี่น้องที่จะไปแสวงบุญร่วมกับวัดในเขต 2 ที่วัดพระนามกรเยซู (บ้านแป้ง) กับอาสนวิหารนักบุญอันนา (นครสวรรค์) ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2015 ขบวนรถตู้ของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ มีด้วยกัน 5 คัน แต่ละคันจะเขียนป้ายบอกชื่อวัดและหมายเลข 1-5 กำกับไว้ พี่น้องทุกท่านกรุณาขึ้นรถให้ถูกนะคะ จำสีรถ จำคนขับรถ จำป้ายเลขประจำรถให้ได้ ไปไหนไปกันเป็นกลุ่ม อย่าแยกตัวไปคนเดียว จะไปห้องน้ำก็ให้บอกเพื่อนคู่หูไว้ค่ะ ที่สำคัญที่สุดจะต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเสมอ ถ้าเป็นไปได้ให้จดเบอร์โทรศัพท์คนขับรถไว้ให้ได้จะดีที่สุดค่ะ ถ้าพลัดหลงขึ้นรถไม่ถูก หารถไม่เจอจะได้โทรถามนะคะ ต้องหูไว ตาไวนะคะพี่น้อง เนื่องจากมีรถร่วมในขบวนมากมาย ในช่วงที่เคลื่อนรถออกจากวัดบ้านแป้ง เพื่อจะไปอาสนวิหารนักบุญอันนา ต้องรีบเร่งมาก ๆ ค่ะ เดี๋ยวรถของเราจะตกขบวน ไม่ทันวัดอื่น ๆ

หมายเหตุ

 1. รถทุกวัดจะต้องถึงวัดพระนามกรเยซู (บ้านแป้ง) ก่อน 8.30 น.
 2. ขบวนรถของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ล้อหมุน เวลา 5.00 น. (ตี 5 ตรง) รถทุกคันจะจอดรอที่หน้าบ้านพักพระสงฆ์ จะมีผู้รับผิดชอบรถแต่ละคัน เรียกชื่อของเพื่อนร่วมกลุ่ม กรุณาคอยฟังเรียกชื่อด้วยนะคะ
 3. โปรดเตรียมอาหารรองท้องไปกันเอง เผื่อจะหิวขณะอยู่ในรถนะคะ สำหรับน้ำดื่มจะมีบริการบนรถคนละ 1 ขวดค่ะ

แล้วพบกันวันที่ 9 พฤษภาคม ตีห้าตรงนะคะ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประกาศจากเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

ประชุมใหญ่ปี 2557 วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558

ลงทะเบียน 09.30 น. – 10.00 น.

สมาชิกต่อไปนี้โปรดติดต่อที่สำนักงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2558

        0338   0689   0870   1224   1225   1260   1271   1285   1318 1333

       1350   1417   1429   1430   1453 1463 1470 1485   1496   1522

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

มิสซาประจำสัปดาห์

 จันทร์ที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, วันเกิด เอลิซาเบธ พรทิพา หนึ่งน้ำใจ

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, ยวง เฮ้าเซี้ยง แซ่เฮ้ง, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ,เยโรนีโม จูเป้า แซ่ฉั่ว, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, หลุยส์ กีรติ-มารีอา ปราณี-หลุยส์ วัลลพ-ดอมินิโก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, ดอมินิโก ก่า เหวียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ยอแซฟ มงคล อังคะนาวิน, ยอแซฟ วรพงศ์ รุจิพงศ์, บิดามารดา พี่น้องและหลาน ๆ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, ยอแซฟ ฮ้อ แซ่เช้ง, มารีอา เสียมหยิน แซ่ซือ, ยอแซฟ เจี่ยหก แซ่ล้อ, ยอแซฟ วิเชียร แซ่ซือ, มารีอา อุบล-ยายคุ้ม-ยวง สนั่น เรือนงาม และญาติพี่น้อง, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

อังคารที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

งดมิสซา

งดมิสซา

พุธที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

งดมิสซา

งดมิสซา

เสาร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

 

 

อัฐมวารปัสกา

สุขสำราญ คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ ยวงบัปติสตา หลี-เซซีลีอา สำลี เกตุผล, มารีอา แสวง แซ่ลิ้ม, ดอมินิโก ก่า เหวียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เทเรซา เล็ก แซ่โง้ว, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด อันนา มาลินี ทรัพยวณิช (10 เม.ย.), มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ยวงบัปติสตา วีรชัย คริสต์วทัญญู

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา สุวัฒน์ ธนสมบูรณ์, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์,อันนา บุนนาค ศรีประไพ, โอรีวา นารี พูลโภคผล, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, วิญญาณในไฟชำระ

  อาทิตย์ที่ 12

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา   (ฉลองพระเมตตา)

สุขสำราญ ครอบครัว นางสงวน สุภาพร

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, อันนา นัชรี มั่นศิล, ยวงบัปติสตา พันเอก บุญช่วย สุภาพร, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, เอลิซาเบท วัลลีย์ บูรณพันธ์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, สเตฟาโน สมาน จุลสุคนธ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, ครอบครัว อัจราพร และ Kharsim, ครอบครัว กำเหนิดดี, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว กิจบำรุง, นายณัฐธนชัย สายพรไพศาล, ครอบครัว สังขรัตน์, มารีอา ชนัญฎา กัณฑณาพิพัฒน์ และครอบครัว, ดอนบอสโก ปราชญ์ ช้างสำลี, มารีอา มยุรี สว่างเนตร, ผู้ที่เจ็บป่วย และต้องการกำลังใจจากการภาวนา, มารีอา นิติพร กีหงษ์, ครอบครัว สมชัย วงค์ศิริ, จำเนียน วงค์ศิริ, ครอบครัว อันนา อุดร เวชเนียน, ดอนบอสโก มังกร ขุมเพ็ชร, ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, ผู้ป่วยหมอนรองกระดูกเคลื่อน, มารีอา ศิวิณี ณ แพทยงค์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, มารีอากอแรตตี มุกดา ณรงค์ศักดิ์, ครอบครัว ปรีชัย-สุพรรณี สมบูรณ์เจริญชัย, เทเรซา มณี โรจนะเสน, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, ฟรังซิสโก ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, คุณวัฒนา-มารีอา อาภรณ์ ศรีสุรินทร์, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ยวงบัปติสตา วีรชัย คริสต์วทัญญู, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, KAILEE JACQUILYNNE RAYPHAN, MISS PUNTARAKA TOCHANCHALAD, MR.NATNAVA TOCHANCHALARD, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลับ, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์,เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, อันตน ดาวุธ สามารถการ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และ กรีกุล, โอรีวา นารี พูลโภคผล, ยวงบัปติสตา สมชาย ธนสมบูรณ์, พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย พี่น้องของ สุภา เจียมสินดี, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, อันนา ละมัย ไทยตรง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ พยอม รจิตธำรง, เซซีลีอา สมบุญ มาลาวาลย์, เฮดวียีส นพรัตน์ มาลาวาลย์, มารีอา อาจิณ มาลาวาลย์, มารีอา บุญศรี ทับศรี, เทเรซา สมพร กลัดเฉียบ, ฟรังซีสโก ธนดล มีชูบท, เทเรซา สุวภา สุขชัย, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน,เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว วัฒนาวี, ครอบครัว มารีอา อำไพ แซ่แต้

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซิสโก ศุภชัย อรสุม,ฟรังซิสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, เปโตร สว่าง เรืองสง่า, มารีอา รัชนี ชมเชยเนติธรรม, เปโตร สุนทร รื่นหาญ,ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, ครอบครัว วัฒนาวี, วิญญาณในไฟชำระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s