สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

กำหนดการฉลองพระเมตตาของแต่ละวัดในกรุงเทพฯ 12 เมษายน 2515

🌹กำหนดการฉลองพระเมตตาของแต่ละวัดในกรุงเทพฯ (เท่าที่ทราบ)

– วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน  มิสซาพระเมตตา 16.00 น

– วัดกาลหว่าร์ มิสซา 8.00 น  (หลังมิสซาแห่พระรูปพระเมตตา)

– วัดนักบุญโยเซฟ ตรอกจันทน์ สวดพระเมตตาเวลา 10.00 น
มิสซา 10.30 น. (หลังมิสซาแห่พระรูปพระเมตตา)

– วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี สวดพระเมตตา 12.00 น.
มิสซา 12.30 น. (หลังมิสซาแห่พระรูปพระเมตตา และบริการอาหารว่าง)

– วัดเซนต์หลุยส์ สาทร สวดพระเมตตา 17.00  น.
มิสซา 17.30 น. (หลังมิสซาแห่พระรูปพระเมตตา)

– วัดปากลัด  มิสซา 8.00 น. (หลังมิสซาแห่พระรูปพระเมตตา)

– วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูด บางสะแก
มิสซา เวลา 17.30 น. (*หลังมิสซาแห่พระรูปพระเมตตา -วันเสาร์*)

– วัดหลุยส์มารี บางแค  มิสซาเวลา 9.00 น. (หลังมิสซาแห่พระรูปพระเมตตา)

– วัดฟาติมา ดินแดง มิสซา 17.30 น.  (หลังมิสซาแห่พระรูปพระเมตตา)

– วัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง สวดพระเมตตา 08.30 น.
(หลังมิสซาแห่พระรูปพระเมตตา และบริการอาหาร)

– วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (บางเชือกหนัง) ฉลองพระเมตตา หลังมิสซา 08.45 น.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🌼  นอกเขตกทม.
วัดบางนกแขวก (ราชบุรี) มิสซาฉลองพระเมตตาเวลา 9.00 น.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s