สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

10 May 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2015

1-pieta-2-dsc_0018.jpg

ปีที่ 49 ฉบับที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เรากำลังก้าวมาสู่สัปดาห์ก่อนสุดท้ายในเทศกาลปัสกา คือ สัปดาห์ที่ 6 พระวาจาของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทพระวรสารถือเป็นหัวใจสำคัญยิ่งของคำสอน ที่พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมาสั่งสอนเรามนุษย์ทุกคน บทบัญญัติที่พระองค์ทรงสั่งสอน มิใช่บทบัญญัติใดอื่น คือ บทบัญญัติแห่งความรักนั่นเอง

            ประการแรก พระบิดาทรงรักเราอย่างไร เราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้น พระบิดาทรงรักเราอย่างไร คิดว่าพี่น้องทั้งหลายทราบดี ถ้าเราแหงนมองดูที่ไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสตเจ้า เราจะมองเห็นและซาบซึ้งถึงความรักอันยิ่งใหญ่ ที่พระบิดาเจ้าทรงมีต่อเราผ่านทางพระบุตรสุดที่รักของพระบิดา ถ้าจะถามว่า แล้วทำไมพระบิดาต้องรักเรามากถึงเพียงนี้ คำตอบก็คือ เพราะเราทุกคนเป็นลูกของพระองค์ พระองค์จึงทรงรักเรามากถึงเพียงนี้ พระองค์รักเรา โดยส่งพระบุตรสุดที่รักมาสละชีวิตเพื่อเรามนุษย์ทุกคน

ประการสอง พระบัญญัติที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรามนุษย์ทุกคน ก็คือ บทบัญญัติแห่งความรัก รักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจ และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนดังที่พระเจ้าทรงรักเรา พระองค์รักเรา พระองค์ทรงยอมสละชีวิต ตายแทนเราทุกคน เพราะเราเป็นลูกของพระบิดา และเป็นน้องของพระองค์ ดังนั้น บทบัญญัติที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรามนุษย์ทุกคน คือ รักพระเจ้าและรักเพื่อนพี่น้อง เป็นหัวใจของการดำเนินชีวิตคริสตชน

ประการสุดท้าย ไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย พระเจ้าทรงเรียกเราเป็นมิตรสหายของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงแจ้งให้เราทราบทุกสิ่ง การสละชีวิตของเราเพื่อผู้อื่น เป็นการแสดงถึงความรักขั้นสูงสุด เพราะความรักมาจากพระเจ้า และพระเจ้าทรงเป็นองค์ความรัก ที่ใดมีรัก มิใช่ที่นั่นมีทุกข์ แต่ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีพระเจ้าประทับอยู่ พระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างการสละชีวิตของพระองค์ เพื่อเรามนุษย์ทุกคนฉันใด เราแต่ละคนจะรักกันจริง ก็จะต้องสละชีวิตของตัวเราเอง ให้กับเพื่อนพี่น้องของเรา

ขอให้พระวาจาของพระเจ้า ซึ่งเป็นบทสอนเรื่องบัญญัติแห่งความรัก ให้เรารู้จักรักกันและกัน เพราะพระเจ้าเป็นองค์แห่งความรัก ถ้าเรารักกันและกันอย่างจริงจัง พระเจ้าย่อมจะอำนวยพระพรมายังเราทั้งหลายอย่างแน่นอน

เมื่อท่านทั้งหลายจะวอนขอสิ่งใดจากพระบิดา ในนามของพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์จะประทานให้แก่ท่านแต่ละคนตามความสามารถ ตามความทุ่มเทและที่สุดตามความไว้วางใจในพระเจ้า จนพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ จะประทานทุกสิ่งตามที่ท่านวอนขอ

                                                       ขอพระเจ้าโปรดอำนวยพระพรแด่พี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

และร่วมรับพระคุณการุณย์

ฉลอง 50 ปี สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

ฉลอง 25 ปี คณะธรรมทูตไทย (TMS)

บวชพระสงฆ์ 2 องค์

สังฆานุกร เปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล

สังฆานุกร เปโตร พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์

ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 เวลา 10.00 น.

ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอลที่ 2

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประชาสัมพันธ์

  1. ทางวัดได้นำรูปนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ที่อยู่บนยอดวัดไปซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดให้

เรียบร้อย และขอเชิญพี่น้องมีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อซ่อมแซมรูปนักบุญ

  1. 2. ให้เราร่วมใจกันรณรงค์ช่วยเหลือชาวเนปาล ที่เกิดธรณีพิบัติ โดยนำปัจจัยใส่ใน

ตู้ทานด้านหน้าวัด หรือมอบให้กับพระสงฆ์ หรือที่สำนักงานวัด

  1. ขอเชิญพี่น้องที่สนใจเรียนคำสอนในศาสนาคริสต์ ติดต่อที่สำนักงานวัดได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยเริ่มเรียนในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน เป็นต้นไป เวลา 10.00 น. ที่บ้านพักพระสงฆ์
  2. ขอเชิญสภาภิบาลของวัด ประชุม ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมธาราฉัตร
  3. พิธีรื้อฟื้นคู่แต่งงานครบรอบ 25 ปี และ 50 ปี โดยติดต่อที่สำนักงานวัด หรือสภาภิบาลของวัด จะจัดพิธีรื้อฟื้นในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 8.30 น. – 14.00 น.
  4. ขอเชิญเด็กที่เป็นคาทอลิก เข้ามาเรียนในโรงเรียนโยนออฟอาร์ค สมัครได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียนโดยด่วน

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  

ขอขอบคุณ

  1. คุณอำรุง –คุณประพิน ศรีบุญเลิศ    1,000      บาท
  2. คุณประภา ชลหาญ    500       บาท

ช่วยค่าไฟฟ้า เดือนมิถุนายน

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

            นี่คือบทบัญญัติของเรา “ให้ท่านทั้งหลายจงรักกันและกันเถิด พระบิดาทรงรักเราอย่างไร เราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้น”

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

ทุกคนที่ยำเกรงพระเจ้า และปฏิบัติความชอบธรรม ไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติใด ย่อมเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

พระเจ้าทรงเป็นความรัก ทุกคนที่มีความรัก ย่อมเกิดจากพระเจ้า และพระเจ้าทรงรักเรา จึงส่งพระบุตรมาเพื่อชดเชยบาปของเราทุกคน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประกาศแต่งงาน

ครั้งที่ 3

เปโตร ปวีณ นพคุณทอง

บุตร                 ลูกา วิสุทธิ์ – เยโนเวฟา วาภรณ์ นพคุณทอง

                        กับ                            

เอลิซาเบท พรทิพา หนึ่งน้ำใจ

บุตรี            มัทธิว สมชาย – มารีอา ประเทืองศรี หนึ่งน้ำใจ

พิธีแต่งงานที่วัดเซนต์หลุยส์

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2015 เวลา 11.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 6 คน มาขอความอนุเคราะห์สืบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาวเวียดนาม ประวัติวัด ประวัติพระโต และวิถีความเป็นอยู่ของพวกเราชาวสามเสน ตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน มีอยู่ข้อหนึ่งที่นักศึกษาถามว่า คริสตชนที่มาร่วมพิธีมิสซาที่วัดสามเสน ทุกคนสามารถเล่าประวัติพระโตได้หรือไม่ น่าคิดนะคะพี่น้อง สำหรับคำถามนี้

ต่อจากนี้ไปคงมิใช่เฉพาะคุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อปลัด และสภาภิบาลที่จะสามารถให้ข้อมูลสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ของหมู่บ้านวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์แล้ว คงจะต้องเป็นคริสตชนทุก ๆ คนที่มาร่วมมิสซาที่วัดสามเสนค่ะ จะต้องเตรียมตัวศึกษาข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะท่านอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่ถูกถามก็เป็นได้ พวกเราก็ควรจะยืดอกตอบพวกเขาได้อย่างภาคภูมิใจ “ใช่หรือไม่คะพี่น้อง”

ประวัติพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอด (พระโต)

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรปในปี พ.ศ.2440 ทรงเยี่ยมโรงงานช่างหล่อ ช่างปั้น ช่างเขียน ที่เมืองโฟลแรงซ์ ประเทศอิตาลี ทรงได้ทอดเนตรพระรูปทองสัมฤทธิ์ ทรงพอพระทัยโปรดให้ไถ่มา ครั้งแรกโปรดให้นำมาประดิษฐาน ณ ท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ต่อมาจึงโปรดให้นำพระรูปมาไว้ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ประดิษฐานไว้ที่หอ ๆ หนึ่ง พระราชทานนามว่า หอเยซู หลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระรูปได้ถูกย้ายไปอยู่ที่สนามหญ้าในสวนอัมพร และสุดท้ายพระรูปก็ได้ถูกย้ายไปไว้ในสวนสัตว์ดุสิต ซึ่งไม่ไกลจากที่เดิม คุณสังเวียน เอกะสิงห์ ได้ไปพบพระรูปพระโตโดยบังเอิญ ในบริเวณบ้านพักคนงานในลักษณะจมดินครึ่งองค์ ท่านจึงมีความตั้งใจอย่างแรงกล้า ในอันที่จะนำพระรูปปั้นพระโตมาไว้ที่วัดสามเสนให้จงได้ แต่เนื่องจากเป็นสมบัติของแผ่นดิน จึงเป็นเรื่องยากลำบาก ต้องมีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และข้าราชการชั้นสูงเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ ในที่สุด ก็ได้ความช่วยเหลือจาก นายเขตร ศรียาภัย ข้าราชการกรมโยธาเทศบาล และนายสุรพงษ์ ตรีรัตน์ รมช.กท.เศรษฐการ ได้ขออนุญาตให้เคลื่อนย้ายรูปปั้นพระโตได้สำเร็จ โดยมีคุณสังเวียน เอกะสิงห์ เป็นผู้เซ็นค้ำประกันและนายประสาน ศรจิตติ พร้อมด้วยชายฉกรรจ์วัดสามเสนจำนวนหนึ่ง พร้อมกับรถบรรทุกเพียงคันเดียว ดำเนินภารกิจศักดิ์สิทธิ์ นำพระรูปพระโตมาประดิษฐานไว้ที่หน้าวัดของเรา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2492 ในปีเดียวกันนี้เอง คุณพ่อตาปี ก็ได้สร้างอนุสาวรีย์ อัญเชิญพระโตขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2492 ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันนี้

ขอขอบคุณ ครอบครัวคุณสังเวียน เอกะสิงห์ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เยโรนีโม จูเป้า แซ่ฉั่ว, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อากาทา เง็ก แซ่กัง, กลารา เล็ก-ยอแซฟ ยวง การีแนลลี, อากาทา เง็ก แซ่กัง,ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี่ แซ่อุน, มารีอา ธีรวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร มารี ทองหล่อ, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, ลูซีอา ไอยธร เทพทอง

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นางวาสนา ทับดารา, ฟรังซีสโก นพรัตน์ เกตุเวช, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แอนนา ถนอม-นายบรรณ ชโนดม, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 12

น.เนเรโอ อาคิลเลโอ และเพื่อนมรณสักขี

น.ปันกราส มรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, มอนิกา ทับทิม ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, ยอแซฟ ธาตรี, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ แบร์นาแด๊ต รังษี, วันเกิด อันนา กุลวรางค์ หนุนดี (4 พ.ค.)

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, มารีอา รัศมี กิจสำเร็จ, มารีอา ฉลวย ศรีประทุม, นายอะฮู-นางมะเอ อริยะรุ่งโรจน์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 13

พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา

06.00 น.

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, อันตน เฉลียว-คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, มารีอา มณีรัตน์ เสนะวินิน, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เปาโล วิชัย-เทเรซา สมพิศ ธาราฉัตร, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด เฮเลน ดวงขวัญ ชุลีวัฒนะพงศ์, มารีอา วิไล

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, เปาโล โอภาส ผิวเกลี้ยง, วรัตพงศ์ แตงสมบูรณ์ (บอล), คุณแม่ สุภาพ-คุณพ่อ ธวัช-พี่ยงยศ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 14

ฉลอง น.มัทธีอัส อัครสาวก

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปโตร สนอง สำอางค์, ลูกา บรรยงค์ สอนมานะ, ยอแซฟ คำนวณ พนมอุปถัมภ์, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, โทมัส บุญส่ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เอกะพร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, นางพยอม แซ่คู้, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ร.ท.ถาวร หมื่นศรี, ยอแซฟ สมบูรณ์-มาเรีย ละมัย กิจนิตย์ชีว์, เปาโล วราห์ ปานวิลัย (ครบ 8 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก ยิ้ม โชติพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ พ.ต.อ.ยุทธบูล ดิสสะมาน

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา บุรี รุ่งเรือง, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ  

เสาร์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, มารีอา รัศมี-ลูกา อนันต์-ยอแซฟ อภิชาติ สาธรกิจ, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยวง โกวิท, วันเกิด หลุยส์ มารีอา บุญเรือน เอี่ยมวนานนทชัย, ครอบครัว เลิศประพัฒน์ และตั้งตระการ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

 อาทิตย์ที่ 17

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข,เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา คึ้ง-ยวงบัปติสตา สุบิน-อากาทา วิลา ธิราศักดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, ครอบครัว ปรีชัย-สุพรรณี สมบูรณ์เจริญชัย, ครอบครัว ฟรังซิสเซเวียร์ ชนะ ธนสมบูรณ์, ยอห์น บอสโก ณัฐตะวัน แดงเดช, นางถนอม เกตุภาพ, มารีอา วิภาดา-แมรี่ แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว มาตุกุล, อันนา ราวินทร์ จิรวัฒนาพันธ์, ครอบครัว เทเรซา อรนุช แสงทอง, ยอแซฟ เฟื่องวุฒิ เฟื่องวุฒิราญ, ครอบครัว เลิศวิทยาวิวัฒน์, เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, ยอแซฟ ณัฐนรินทร์ ธรรมวิทย์, เทเรซา มาลา-ยอแซฟ ปรีชา จรุไพรวัลย์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, คุณวัฒนา-มารีอา อาภรณ์ ศรีสุรินทร์, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, อันนา พูลศรี พฤกษากร และลูก ๆ, นายโรโดโฟ้ แมนซาโน, น.ส.สุชา ธรวงศ์ธวัช, อีเรเนโอ พิเธียร สกุลทอง, ครอบครัว มารีอา มยุรี สว่างเนตร, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, มาตินา สมฤดี ไวกาสี, นายณัฐธนชัย สายพรไพศาล และครอบครัว, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ยอแซฟ ประสาน สงวนหล่อสิทธิ์, วันเกิด มารีอา กุลธิดา หนุนดี, คุณรัมณีย์ สุสังกรกาญจน์, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาโล เล่ย-เวโรนีกา เสงี่ยม, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค-ฟรังซิส สมยศ, ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, มารีอา เซี่ยมหงส์-เปโตร บุ่นเภา แซ่เจี่ย และญาติพี่น้อง, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, เปโตร สมสกุล(วิเชียร) เกษมสุรี, เปโตร อร่าม คิดสี, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, (สตีเฟ่น) ซือเต็กป๋วง ท่งเอ็ง แซ่เฮ้ง, อันนา ฮุ่ยคิ้ม แซ่ลิ้ม, นางยุพา ศรีอังกูร, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มาร์แซล สามารถ หอมสุคนธ์, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, สุรศักดิ์ ศิริพัฒน์, ตระกูล “สกุลทอง”, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, เบเนดิก ดำรงค์ ตรีมรรคา, เอลีซาแบธ เสงี่ยม โรจนะเสน, เซซีลีอา สมทรง ครามะคำ, มารีอา นิกร ศรีสุข, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, อากาทา สมบุญ กิจสมัคร, โรซา ศรีสกุล ชินประเสริฐศักดิ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ปุ่น-เอลิซาเบท ลำพูน โรจนสุธี, ซิสเตอร์ มากาเร็ต ประคอง โรจนสุธี, ยอแซฟ สำรวย-มาการีตา สนอง แดงเดช, เปาโล ประยูร-มากาเร็ต ละม่อม-เทเรซา ปราณี หอมวิไล, เลโอ เรียว-โปลีน ฉวีวรรณ โรจน์เสรี, แพททริค ปิติ-มารีอา แสงทอง โรจน์เสรี, เลโอ สันติ โรจน์เสรี, มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี, เฮนรี่ โรจน์เสรี, เปโตร โสภา-เทเรซา มะลิ-อันตน เกษตร ทรัพย์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว พานุมาตร-แสงทอง

อุทิศ ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซิสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, เปโตร สุนทร รื่นหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s