สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

17 May 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2015

1 Obereschach_Pfarrkirche_Fresko_Fugel_Christi_Himmelfahrt_crop

ปีที่ 49 ฉบับที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2015

————————————————————————–

เสียงเจ้าอาวาส

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เราก้าวมาสู่สัปดาห์สุดท้ายของการสมโภชปัสกา ด้วยการสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ แสดงว่าพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้าสำเร็จลงเรียบร้อยครบบริบูรณ์ จากรางหญ้าสู่เขากัลวาริโอ พระองค์ได้มอบอุทิศชีวิตทั้งหมดแด่พระบิดา ในการกระทำพันธกิจของพระบิดาให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างดี คือการนำมวลมนุษย์ทั้งหลายให้ก้าวไปสู่ความรอดพ้น

วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ มีความหมายต่อชีวิตคริสตชนอย่างไร ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่า การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสตเจ้า คือการกลับไปหาพระบิดา กลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา นี่คือความหมายที่สำคัญยิ่ง ของการเสด็จสู่สวรรค์ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า การกลับไปหาพระบิดา และการกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา เป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตคริสตชนทุกคน และเป็นเป้าหมายของเรามนุษย์ทุกคนที่จะก้าวไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา ซึ่งเราจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เราอยู่ในโลกนี้แล้วนะครับ และการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ถือว่าเป็นชีวิตจิตขั้นสูงสุดในชีวิตคริสตชนของเราทุกคน ซึ่งถ้าเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดา ก็คือ ไปสวรรค์นั่นเองครับ

พระองค์กลับไปหาพระบิดา เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่า เราทุกคนก็จะต้องกลับไปหาพระบิดาด้วยเช่นกัน แต่กลับไปแล้ว เราจะไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ หรือเรามิได้กลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ มิใช่เพราะปีศาจ แต่เพราะบาปที่เราแต่ละคนกระทำนั่นเอง พระเยซูเจ้าจึงจำเป็นจะต้องเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อจะไถ่เรามนุษย์ทุกคนให้พ้นจากบาป และความตาย เพื่อจะได้กลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาได้อย่างแท้จริง

พระบิดามิปรารถนาให้ลูกของพระองค์แม้สักคนเดียวต้องพินาศไป แต่ให้เขาได้รับชีวิตนิรันดร นั่นคือการกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้าสวรรค์ แปลว่า พระรักเราจริงนะครับพี่น้องที่รักทุกท่าน

ประการที่สอง ก่อนที่พระเยซูคริสตเจ้าจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ทรงมอบอำนาจให้แก่บรรดาอัครสาวก มีอำนาจที่จะอภัยบาป ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต อำนาจนี้ได้ถ่ายทอดสืบต่อมาทางพระสงฆ์ ที่มีอำนาจอภัยบาป ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นพระเจ้าที่ทรงให้อภัยบาปของเราแต่ละคน

ประการสุดท้าย ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น

พี่น้องที่รัก หน้าที่ของเราคริสตชน คือการออกไปประกาศข่าวดี ข่าวดีแห่งความรัก สันติสุข และการอภัยโทษบาป ที่พระองค์ทรงมอบให้กับผู้ที่อุทิศตนสืบตำแหน่งจากบรรดาอัครสาวก เพื่อเขาจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของพระเยซูคริสตเจ้า ในการนำความรอดพ้นมาสู่มวลมนุษย์ทั้งหลาย ตราบจนสิ้นพิภพ

นี่เป็นมรดกของพระเยซูคริสตเจ้า ที่ทรงมอบให้กับบรรดาอัครสาวกที่อยู่กับพระองค์ เพื่อเขาเหล่านั้นจะสามารถออกไปประกาศความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า สู่มวลมนุษย์ทั้งหลาย และพระเยซูคริสตเจ้าจะประทับอยู่กับเราตราบจนสิ้นพิภพ ตราบนิจนิรันดร

ขอให้การสมโภชพระเยซูคริสตเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ทำให้เราทุกคนมีความหวังว่า สักวันหนึ่งเราก็จะต้องกลับไปหาพระบิดาเจ้า ดังเช่นองค์พระเยซูคริสตเจ้า ที่กลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา และพระบุตรเยซูคริสตเจ้า ทรงเป็นศีรษะของพระศาสนจักร เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของพระวรกายขององค์พระเยซูคริสตเจ้า เพื่อทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น ยอมรับสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น แล้วนั้นกลุ่มคริสตชนของเราก็จะกลายเป็นกลุ่มคริสตชนย่อย ๆ ที่มีความเชื่อมั่น รัก และศรัทธาร้อนรนอย่างจริงจังในองค์พระเยซูคริสตเจ้า

                                                      ขอพระเจ้าโปรดอำนวยพระพรแด่พี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

—————————————————————————-

ขอขอบคุณ

 1. คุณประนอม ศรีประภา

ช่วยค่าไฟฟ้า           500          บาท

 1. ตลาดเช้าบ้านญวน

บำรุงวัด                1,000          บาท

——————————————————————————

ประชาสัมพันธ์

 1. ขอพี่น้องร่วมสนับสนุนค่ายนิสิต นักศึกษาอาสาพัฒนา บ้านเซเวียร์ ที่จะออกค่ายเพื่อสร้างบ่อเก็บน้ำ จึงขอให้พี่น้องช่วยซื้อเสื้อที่นักศึกษานำมาจำหน่าย หรือช่วยบริจาคตามศรัทธา
 2. ทางวัดได้นำรูปนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ที่อยู่บนยอดวัดไปซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดให้

เรียบร้อย และขอเชิญพี่น้องมีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อซ่อมแซมรูปนักบุญ

 1. 3. ให้เราร่วมใจกันรณรงค์ช่วยเหลือชาวเนปาล ที่เกิดธรณีพิบัติ โดยนำปัจจัยใส่ใน

ตู้ทานด้านหน้าวัด หรือมอบให้กับพระสงฆ์ หรือที่สำนักงานวัด

 1. ขอเชิญพี่น้องที่สนใจเรียนคำสอนในศาสนาคริสต์ ติดต่อที่สำนักงานวัดได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยเริ่มเรียนในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน เป็นต้นไป เวลา 10.00 น. ที่บ้านพักพระสงฆ์
 2. ขอเชิญสภาภิบาลของวัด ประชุม ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมธาราฉัตร
 3. พิธีรื้อฟื้นคู่แต่งงานครบรอบ 25 ปี และ 50 ปี โดยติดต่อที่สำนักงานวัด หรือสภาภิบาลของวัด จะจัดพิธีรื้อฟื้นในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 8.30 น. – 14.00 น.

 

ขอขอบคุณ

ผู้ร่วมสมทบทุนซ่อมแซมรูปนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

 1. ครอบครัว รุจิพืช 2,200          บาท
 2. ไม่ออกนาม          1,900         บาท
 3. ไม่ออกนาม 1,000          บาท

—————————————————————————–

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

            ท่านทั้งหลาย จงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

พระเยซูคริสตเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่บรรดาอัครสาวก และเขาเหล่านั้นจะต้องเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม และทั่วแคว้นยูเดีย

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

เดชะพระจิตเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ซึ้งถึงพระองค์มากยิ่ง ๆ ขึ้น ขอพระองค์โปรดให้ดวงตาแห่งใจของเราสว่างสุกใสขึ้น

——————————————————————————-

ประกาศแต่งงาน

ครั้งที่ 1

อันตน ณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล

                        บุตร   ยอแซฟ สุมิตร หล่อวัฒนศิริกุล – มารีอากอแรตตี ญาณ์นิศา สีทอง

                        กับ                            

นางสาว พิชญรัศมิ์ ชื่นศิริเวช

บุตรี        นาย ชัยวิทย์ ชื่นศิริเวช – นางสาว ภัทรภร วชิรภูมิศักดิ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2015 เวลา 10.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

————————————————————————–

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ตามที่ได้นำเสนอประวัติพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอด (พระโต) ลงในสารวัดฉบับที่ 19 เมื่ออาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2015 นั้น ขอแก้ไข 3 แห่ง คือ

 1. คุณสังเวียน เอกะสิงห์ ได้ไปพบ แก้ไขเป็น คุณสังเวียน แตงแก้ว ได้ไปพบ
 2. โดยมีคุณสังเวียน เอกะสิงห์ เป็นผู้เซ็นค้ำประกัน แก้ไขเป็น โดยมีคุณสังเวียน แตงแก้ว    เป็นผู้เซ็นค้ำประกัน
 3. ครอบครัว คุณสังเวียน เอกะสิงห์ แก้ไขเป็น ครอบครัว คุณสังเวียน แตงแก้ว

หมายเหตุ   เนื่องจากตามเอกสารที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมา ได้เขียนชื่อสกุลทั้ง เอกะสิงห์ และแตงแก้วจึงทำให้มีการเข้าใจไม่ตรงกันไปนะคะ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว ชื่อสกุล เอกะสิงห์ เป็นชื่อสกุลเดิมของคุณประไพ ภรรยาคู่ชีวิตของคุณสังเวียนค่ะ (ต้องขออภัยครอบครัวแตงแก้ว และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านด้วยค่ะ)

 

ประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนสภาภิบาลวัดทุกท่าน

เนื่องจากในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ศกนี้ ชมรมฆราวาสเขต 2 จะมาประชุมร่วมกันที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ณ ห้องประชุมธาราฉัตร คุณพ่อเจ้าวัด จึงขอเลื่อนการประชุมสภาภิบาลวัด เป็น วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมธาราฉัตร จึงเรียนมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

พระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

(1คร. 12:7)

———————————————————————-

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 18

น.ยอห์น ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เยโรนีโม จูเป้า แซ่ฉั่ว, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อากาทา เง็ก แซ่กัง, กลารา เล็ก-ยอแซฟ ยวง การีแนลลี, อากาทา เง็ก แซ่กัง,เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, แอนนา ถนอม-นายบรรณ ชโนดม, นางวาสนา ทับดารา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, วิญญาณในไฟชำระ 

อังคารที่ 19

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เทเรซา บุญเรือน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, วิญญาณในไฟชำระ 

พุธที่ 20

น.เบอร์นาดิน แห่งซีเอนา พระสงฆ์

06.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว ทัชชญา เต่งตระกูล

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, นางเหม่ พุทธรักษา, นางข่ายเพ็ชร์ กอร์ปไพบูรย์, นายสถิตย์ วิเศษไชยศรี, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นายอะฮู-นางมะเอ อริยะรุ่งโรจน์, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, วิญญาณในไฟชำระ 

พฤหัสฯที่ 21

น.คริสโตเฟอร์ มักอัลลาเนส และเพื่อนมรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ คำนวณ พนมอุปถัมภ์, ลุงวัน พนมอุปถัมภ์, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว สุขชัย และครอบครัว ไกรกฤชกองบุญ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ร.ท.ถาวร หมื่นศรี, ยอแซฟ สมบูรณ์-มาเรีย ละมัย กิจนิตย์ชีว์, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยาโกเบ กรุง-เซซีลีอา เตือย สุขชัย, เทเรซา สุวภา สุขชัย, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, วิญญาณในไฟชำระ 

ศุกร์ที่ 22

น.ริต้า แห่งคาเซีย นักบวช

06.00 น. 

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด อัลฟอนโซ อาทิตย์ โกวรรธนะกุล (ฟรุ๊ต), วันเกิด มารีอา เมธาวี แก้วไกรสร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, นายเซียะ แซ่เอ็ง,เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, วิญญาณในไฟชำระ 

 เสาร์ที่ 23

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ สำราญ เลิศโสภา, อากาทา มณฑา เลิศโสภา, ยวง บอสโก วิสา งามสงวน, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

 อาทิตย์ที่ 24

สมโภชพระจิตเจ้า

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว อาวะจินดา

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยวงบัปติสตา คึ้ง-ยวงบัปติสตา สุบิน-อากาทา วิลา ธิราศักดิ์, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว, เปโตร อนุช กัณหะเสน, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา ถี ริวัฒนา, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ เหลียงเป้ง แซ่นิ้ม, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, อันนา สริตา พฤกษอรุณ, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว ปรีชัย-สุพรรณี สมบูรณ์เจริญชัย, ครอบครัว ฟรังซิสเซเวียร์ ชนะ ธนสมบูรณ์, ครอบครัว พรประทีปเทวา, ครอบครัว มาตุกุล, อันนา ราวินทร์ จิรวัฒนาพันธ์, มารีอา วิภาดา-แมรี่ แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ยอแซฟ เฟื่องวุฒิ เฟื่องวุฒิราญ, ยอแซฟ ณัฐนรินทร์ ธรรมวิทย์, เทเรซา มาลา-ยอแซฟ ปรีชา จรุไพรวัลย์, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, อีเรเนโอ พิเธียร สกุลทอง, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว บัวสมบูรณ์, มาตินา สมฤดี ไวกาสี, นายณัฐธนชัย สายพรไพศาล และครอบครัว, ยอแซฟ กิติพันธ์ เกตุภาพ, เทเรซา อรนุช แสงทอง, ครอบครัว อาภามงคล, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว บาร์โลว์-พุทธรักษา-จันทวงศ์, นายสุเทพ พุทธรักษา, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว มารีอา ปาลิดา-ลูซีอา พรลภัส-เจริญ อวัสดาพร, วันเกิด ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณไพเราะ มณีสิน และครอบครัว, สุขสันต์วันเกิดแด่ คุณณัชชา มณีสิน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาโล เล่ย-เวโรนีกา เสงี่ยม, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, เปโตร สมสกุล(วิเชียร) เกษมสุรี, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, (สตีเฟ่น) ซือเต็กป๋วง ท่งเอ็ง แซ่เฮ้ง, อันนา ฮุ่ยคิ้ม แซ่ลิ้ม, นางยุพา ศรีอังกูร, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, สุรศักดิ์ ศิริพัฒน์, เปโตร อร่าม คิดสี, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, เบเนดิก ดำรงค์ ตรีมรรคา, มารีอา นิกร ศรีสุข, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, อาลิซาเบท ขาง้อ แซ่เฮ้ง, อากาทา สมบุญ กิจสมัคร, วิญญาณบรรพบุรุษเวียดนาม, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง (ครบ 20 ปี), ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ตระกูล “สกุลทอง”, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, ยาโกเบ กิมเสียง สีสว่าง, มารีอา บุหงา สีสว่าง, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, มารีอา ปรัศนี เทพสง่า, ลูซีอา ง้วย สีสว่าง, วิญญาณ ครอบครัว พรประทีปเทวา, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ยอแซฟ ฮะไถ่ กิจสวัสดิ์, นายพีรณัฐ ไลโพส, ลูกา สนิท-ยอแซฟ ทศวรรษ-ฟรังซีสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, นางอมรา สงวนสุข, วิญญาณครอบครัว ศตัษเฐียร, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม,อันนา ถี ริวัฒนา, ยอแซฟ ปุ่น-เอลิซาเบท ลำพูน โรจนสุธี, ซิสเตอร์ มากาเร็ต ประคอง โรจนสุธี, ยอแซฟ สำรวย-มาการีตา สนอง แดงเดช, เปาโล ประยูร-มากาเร็ต ละม่อม-เทเรซา ปราณี หอมวิไล, เลโอ เรียว-โปลีน ฉวีวรรณ โรจน์เสรี, แพททริค ปิติ-มารีอา แสงทอง โรจน์เสรี, เลโอ สันติ โรจน์เสรี, มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี, เฮนรี่ โรจน์เสรี, เปโตร โสภา-เทเรซา มะลิ-อันตน เกษตร ทรัพย์เจริญ, หลวงวิจารณ์ ปัสตุรกิต, มารีอา ละไม วิลักษณานนท์, อิกญาซีโอ วิชิต ทรัพย์เจริญ, มารีอา ละเมียด ทรัพย์เจริญ, ยอแซฟ เจริญ เส็งหลักหลาย, นางเล็ก เส็งหลักหลาย, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซิสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, เปโตร สุนทร รื่นหาญ, วงศ์ ชมจินดา, บรรจง นุขศิริ, วิญญาณในไฟชำระ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s