สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

7 June 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 23 วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2015

img_0184

ปีที่ 49 ฉบับที่ 23 วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2015

_________________________________________________________

เสียงเจ้าอาวาส

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

ในวันนี้พระศาสนจักรทั่วโลกให้เราร่วมใจกัน สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งมีความหมายต่อชีวิตคริสตชนของเราแต่ละคนเป็นอย่างมาก

การสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า พระวรสารโดยนักบุญมาระโกได้ให้เรามองเห็นภาพการจัดทานเลี้ยงปัสกา ซึ่งเป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้ายของพระเยซูคริสตเจ้า

ประการแรก ความหมายของการจัดงานทานเลี้ยงปัสกามื้อค่ำครั้งสุดท้าย เป็นการรื้อฟื้นการเฉลิมฉลองปัสกาครั้งแรกของชาวยิว ที่ก่อนจะออกเดินทางจากประเทศอียิปต์ มุ่งสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา โดยการนำของโมเสส เขาฉลองปัสกาเป็นครั้งแรก โดยการนำลูกแกะมาฆ่าแล้วรีบรับประทานโดยการยืน แล้วก็ออกเดินทางจากประเทศอียิปต์ จากสภาพของการเป็นทาสมาสู่การเป็นไทคือมีอิสรภาพ

ประการสอง พระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร บิออกประทานให้เขาเหล่านั้นตรัสว่า “จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา” และพระองค์ทรงหยิบถ้วย ตรัสกับเขาว่า “นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อคนจำนวนมาก”

            พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบชีวิตของพระองค์เอง เป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา เป็นการระลึกถึงงานทานเลี้ยงปัสกาสมัยพันธสัญญาเดิม และพระเยซูเจ้าทรงเป็นมหาสมณะที่ถวายบูชา มิใช่ด้วยเลือดลูกแกะ หรือลูกวัว แต่ถวายชีวิตของพระองค์เอง มอบถวายแด่พระบิดา และเราทุก ๆ คน ก็มอบถวายชีวิตของเราแด่พระบิดา พร้อมกับพระเยซูคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ

ประการสุดท้าย พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระมหาสมณะสูงสุด ที่ถวายชีวิตของพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไถ่เรามนุษย์ทุกคนให้หลุดพ้นจากมลทินบาป ทำให้เราได้รับชีวิตใหม่ในพระเจ้า เป็นชีวิตที่ได้รับการชำระล้างให้พ้นจากมลทินบาป ด้วยพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขององค์พระเยซูคริสตเจ้า

ดังนั้น การเฉลิมฉลองสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า ย่อมจะต้องทำให้เราแต่ละคน ยินดีถวายชีวิตทั้งหมดแด่พระบิดาเจ้าพร้อมกับพระเยซูเจ้า ผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ ทุก ๆ ครั้งที่เรามาร่วมถวายพร้อมกับพระสงฆ์ เรามาร่วมถวายชีวิต ความสุข ความทุกข์ยากลำบาก ไว้ในอ้อมพระหัตถ์ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า และให้พระองค์นำเราก้าวเดินไปสู่หนทางแห่งความรอดพ้น นั่นคือชีวิตนิรันดรที่ชิดสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป

       

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

 _______________________________________________________

                                

 

 

ขอขอบคุณ

ผู้ร่วมสมทบทุนซ่อมแซมรูปนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

  1. คุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา       5,000        บาท
  2. มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน    1,000         บาท

_______________________________________________

 

ขอขอบคุณ

          ผู้ไม่ออกนาม

ทำบุญค่ากำยาน – ค่าดอกไม้              500               บาท

 ____________________________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พิธีเวลา 10.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีการแห่พระรูปพระหฤทัยรอบวัด
  2. ขอเชิญพี่น้องที่สนใจเรียนคำสอนในศาสนาคริสต์ เริ่มเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน ศกนี้ เป็นต้นไป เวลา 10.00 น. ที่บ้านพักพระสงฆ์
  3. พบปะสังสรรค์ของคณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน ศกนี้ ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 15.00 น.
  4. พิธีรื้อฟื้นคู่แต่งงานครบรอบ 25 ปี และ 50 ปีขึ้นไปของเขต 2 จัดที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 8.30 น. – 14.00 น. โปรดสมัครด่วน
  5. 5. พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน

      วันพุธและพฤหัสบดีที่ 10 – 11 มิถุนายน ศกนี้

ของดมิสซาค่ำวันพุธ และเช้าวันพฤหัสบดี นอกนั้นมีตามปกติ

__________________________________________________

 

 

 

ขอขอบคุณ

วัดของเราร่วมรณรงค์ช่วยเหลือชาวเนปาล

ซึ่งประสบธรณีพิบัติเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

_____________________________________________

 

 

 

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

            พระศาสนจักรทั่วโลกให้เราร่วมใจกันสมโภชพระคริสตวรกายคือ พระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงนำความรอดพ้นมาสู่มวลมนุษย์ทั้งหลาย ชีวิตคริสตชนของเรา ได้รับการชำระล้างให้พ้นจากมลทินบาป ด้วยพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขององค์พระเยซู คริสตเจ้า

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

โมเสสได้นำเลือดโค ซึ่งถวายแด่พระเจ้า มาประพรมประชากรอิสราเอล และกล่าวว่า นี่คือโลหิตแห่งพันธสัญญา ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำกับท่านทั้งหลาย

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

พระเยซูเจ้าทรงเป็นมหาสมณะผู้นำพระพรต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้ โดยการถวายพระโลหิตของพระองค์ เพื่อบันดาลชีวิตใหม่ให้กับเรามนุษย์ทุกคน

 __________________________________

 

คณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเขต 2

ขอเชิญพี่น้องคูร์ซิลลิสต้าทุกท่าน ร่วมงานสังสรรค์ประจำปี 2015 (อุลตรียา)

ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2015

ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 15.00 น.

 _________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

เราชาวคาทอลิกถือว่า “ศีลมหาสนิท” เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ และเป็นศีลที่ทุกคนต้องรับ เพราะเป็นองค์พระเยซูคริสตเจ้าเอง คือเป็นทั้งพระกายและพระโลหิตของพระองค์ ดังนั้น ทุกครั้งที่เรารับศีลมหาสนิท จึงเป็นการรับองค์พระเยซูเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา ทำให้เรามีชีวิตพระ คือการได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

            เมื่อพูดถึงศีลมหาสนิท เราจะต้องกล่าวถึงพิธีบูชาขอบพระคุณ เพราะในมิสซานี้เองเป็นพิธีอัญเชิญให้องค์พระเยซูคริสตเจ้า เสด็จลงมาประทับอยู่ในรูปปรากฏของแผ่นปัง คือ พระกาย และในรูปปรากฏของเหล้าองุ่น คือ พระโลหิตของพระองค์

            ทุกครั้งที่พระสงฆ์เสกศีล แผ่นปังและเหล้าองุ่นนั้น จะเปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์ เหตุการณ์นี้เป็นข้อความเชื่อ ซึ่งไม่อาจจะพิสูจน์ได้ตามเหตุผลประสามนุษย์

การรับศีลมหาสนิททุกครั้ง เราต้องเตรียมกายเตรียมใจให้เหมาะสม หมายถึง

°ต้องแต่งกายเรียบร้อย สุภาพ และแต่งจิตใจ (วิญญาณ) ของตนให้สวยสดงดงาม ปราศจากบาปมลทินต่าง ๆ ให้เราตระหนักเสมอว่า ใครก็ตามที่มีชีวิตพระ คือการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้า ย่อมเป็นหลักประกันอย่างแน่นอนว่า เขาจะได้รับความสุขนิรันดร (ไปสวรรค์) °

 ______________________________________

 

ประกาศถึงเพื่อนสภาภิบาลทุกท่าน

          วันนี้กรุณาแต่งกายเครื่องแบบสภาภิบาลแขนสั้น เสื้อตัวในสีขาว กางเกง – กระโปรงสีดำ

มาพร้อมกันที่หน้าวัดเวลา 9.30 น.ตรง เพื่อถ่ายภาพลงหนังสืออนุสรณ์

________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, เทเรซา ชัชวดี สิริมาตร์

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, กลารา เล็ก-ยอแซฟ ยวง การีแนลลี, เทเรซา ละออง, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด เบเนดิก พิริยะ โพธิสิทธิพร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แอนนา ถนอม-นายบรรณ ชโนดม, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, นายแหวน-มารีอา ไสว สายสว่าง, วินเซนเต เซ่งคุง แซ่โง้ว, นางวาสนา ทับดารา, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 9

น.เอเฟรม สังฆานุกรและนักปราชญ์

06.00 น.

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์ และญาติพี่น้อง, ยอแซฟ สกุล, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว สังขปรีชา, ครอบครัว ยินดีธรรม

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 10

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา นลินา พฤกษอรุณ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ยวง ประยูร-มารีอา อำไพ จิตตอำไพ, ฟรังซิสโก ทวีศักดิ์, วิญญาณญาติพี่น้อง จิตตอำไพ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถีริวัฒนา, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 11

 

ระลึกถึง น.บาร์นาบัส อัครสาวก

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว ปุญยธร

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, นางปานใจ-นายเกษตร-นายชิชากร ยังสามารถ, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, คริสตโตเฟอร์ เสงี่ยม โกฮวด,คุณสมชัย โรจน์กานต์วงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 12

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

ระลึกถึง น.กัสปาร์ แบร์โทนี พระสงฆ์

06.00 น.

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เบเนดิกโต เชื่อม-อันนา กิมเฮง ยี่รัญศิริ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถีริวัฒนา, นายเซียะ แซ่เอ็ง, เทเรซา นาตยา ศรีประมงค์, อันนา บุปผา สังขรัตน์, อักแนส นิภาพร โกฮวด, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 13

ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

ระลึกถึง น.อันตน แห่งปาดัว พระสงฆ์และนักปราชญ์

06.00 น.

สุขสำราญ คล้ายวันเกิด แบร์นาแด๊ต รังษี

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา วันชัย-เปโตร เชาวลัช-วัลลภ ยี่รัญศิริ, นายพีรณัฐ ไร้โพส, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด มาร์กาเรต มาเรีย ระจิต โกวรรธนะกุล, ยวง โกวิทย์ และครอบครัว, แบร์นาแด๊ต รังษี และครอบครัว, เปาโล วิฑูรย์ แสงสว่าง, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซีสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 14

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว น.พ.ไพรัช ดีสุดจิต, ครอบครัว ธนสมบูรณ์, ครอบครัว สิริมาตร์

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, อันนา ถี ริวัฒนา, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง แซ่นิ้ม, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ฟรังซิสเซเวียร์ ชนะ ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณีต จินดาหาญดำรง, ยอแซฟ ธวัช ธีรวชิรกุล, ฟรังซิสเซเวียร์ ธนัช ธีรวชิรกุล, เทเรซา สุภาพร ธีรวชิรกุล และบุตรในครรภ์, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, คุณผ่องศรี พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, เฟลาโต ถีรภัช สาริกบุตร, ครอบครัว มารีอา นลินา พฤกษอรุณ, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, จอห์น วิษณุ ชินะผา, ครอบครัว ยอแซฟ อาทร วงศ์เสถียรโสภณ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, อันนา สริตา พฤกษอรุณ, ครอบครัว นวโรจน์ สุทธิชัยรัตนา, เอลิซาเบธ กรมัย สายทุ้ม, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, หลุยส์ (กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, เซซีลีอา ลำใย สุขะกูล, ลูซีอา ศรีวรรณ นามวงษ์, ครอบครัว เปโตร กำธร สำราญชื่น, คุณไพเราะ มณีสิน และครอบครัว, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, มาร์แซล สามารถ หอมสุคนธ์, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, มารีอา ธนิดา พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, เซซีลีอา เพ็กเจ็ง วรรณ, ยอแซฟ วศิน ทับละม่อม, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เวโรนิกา เมษา พันธ์พานิช, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, (สตีเฟ่น) ซือเต็กป๋วง ท่งเอ็ง แซ่เฮ้ง, อันนา ฮุ่ยคิ้ม แซ่ลิ้ม, มารีอา ปรัศนี เทพสง่า, อากาทา สมบุญ กิจสมัคร, นางยุพา ศรีอังกูร, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, ลอเรนโซ มานะ เสรีสำราญ, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, อันนา พารา-ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, มารีอา รัศมี กิจสำเร็จ, มารีอา ฉลวย ศรีประทุม, ซาบีนา ประดับ-มารีอา อารุณ-ฟรังซิสโก สว่าง, เปาโล กิมเม้ง และญาติพี่น้อง, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, เทเรซา วนิดา วงศ์สุภา, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา (ครบ 6 ปี), ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ ชลิต แซ่แต้, ยอแซฟ มกจิว แซ่แต้, ยอแซฟ ชัยรัตน์ แซ่แต้, เปโตร สุนทร รื่นหาญ, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s