สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

21 June 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 25 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2015

Greco, El - Sts Peter and Paul.jpg

Feast of Saints Peter and Paul

Image: From Wikipedia, the free encyclopedia

_______________________________________________________________

ปีที่ 49 ฉบับที่ 25 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

ในชีวิตคริสตชนของเราทุกคน จะต้องมีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อมั่นในพระเจ้า พระเยซูเจ้ามักจะตรัสเสมอว่า “ความเชื่อช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้ว จงไปเป็นสุขเถิด”

            เมื่อบรรดาศิษย์ลงเรือออกไป เกิดพายุใหญ่แรงกล้า แต่ขณะนั้นพระองค์บรรทมหลับอยู่ บรรดาศิษย์จึงรีบปลุกพระองค์ ทูลว่า “พระอาจารย์ พระองค์ไม่สนพระทัยที่พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วหรือ” เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นบังคับลม ท้องทะเลก็เงียบสงบ พระองค์ตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า “ตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ”

            ถ้าจะถามว่า ขณะที่มีคลื่นลมแรง เรือกำลังจะล่ม ทุกคนที่อยู่บนเรือย่อมมีความกลัว พระเยซูเจ้าจึงนำเอาความรู้สึกของบรรดาศิษย์มาบอกกับพวกเขาว่า “ตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม” พวกท่านยังไม่มีความเชื่อในเราอีกหรือ บรรดาศิษย์คงกลัว จึงรีบปลุกพระเยซูเจ้า พระองค์อาจจะมิได้หลับสนิท แต่อาจจะเป็นการทดลองใจบรรดาศิษย์ว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่น ท้องทะเลเกิดคลื่นลมแรง บรรดาศิษย์จะทำอย่างไร เขาต้องรีบปลุกให้พระเยซูเจ้าตื่น จะได้ช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากภยันตรายที่จะเกิดขึ้น

พวกบรรดาศิษย์ กลัวว่าเรือจะจม และพวกเขาคงจะต้องตายอย่างแน่นอน พระเยซูเจ้าจึงมักจะตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “อย่ากลัวเลย” ปราศจากเราแล้ว ท่านจะทำอะไรไม่ได้เลย แต่ที่สำคัญไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะกระทำไม่ได้ พระองค์ทำได้ทุกสิ่ง ที่สำคัญคือเราจะต้องร่วมมือกับพระองค์ ไว้วางใจในพระองค์ ยอมมอบตัวของเราเองไว้ในอ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้า ให้พระองค์ทรงนำเราไป แม้จะเป็นหนทางแห่งความยากลำบาก หนทางแห่งไม้กางเขน เราก็ยินดียอมทุกอย่างด้วยใจรัก และเสียสละ ยินดีสละอุทิศชีวิตของเรา ไว้ในความดูแล ความคุ้มครองของพระองค์

ในจดหมายของนักบุญเปาโล ได้อธิบายถึงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ คือ ชีวิตที่ชิดสนิทกับพระเยซูคริสตเจ้า โดยอาศัยความรักของพระคริสตเจ้าผลักดันเรา โดยการสิ้นพระชนม์ของพระบุตรแทนเรามนุษย์ทุกคน เพื่อเราแต่ละคนจะได้ไม่มีชีวิตเพื่อตนเองอีกต่อไป แต่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และทรงกลับคืนพระชนมชีพ เพื่อเราคนบาปทั้งหลายในโลก จะได้มีชีวิตใหม่

ดังนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้า ผู้นั้นจะเป็นสิ่งสร้างใหม่ สภาพเก่าผ่านพ้นไปแล้ว สภาพใหม่เกิดขึ้นแล้ว การเป็นสิ่งสร้างใหม่ของพระเยซูคริสตเจ้า ย่อมจะทำให้ผู้นั้นพบกับสันติสุขที่แท้จริงในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ในโอกาสสมโภชนักบุญยอห์น แบปติสต์ บังเกิด ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน ศกนี้ ซึ่งเป็นวันฉลองศาสนนามของ คุณพ่อ ยอห์น แบปติสต์ ปรีชา รุจิพงศ์ ขอพระพรและสันติสุขของพระเยซูคริสตเจ้า และพระแม่มารีย์ ได้ปกปักรักษา คุ้มครองคุณพ่อให้มีสุขภาพที่ดี เต็มเปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณของพระเจ้าเสมอไป

       

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

 _______________________________________________________

 

ขอขอบคุณ

 1. ผู้ไม่ออกนาม สมทบทุนปรับปรุงทางเดิน            5,000           บาท
 2. นางอุบล นวราช และลูก ๆ สมทบทุนทาสีวัด        2,000           บาท
 3. ตลาดเช้าบ้านญวนบำรุงวัด                                  1,000           บาท
 4. อักแนส ประคอง งามสงวน ซ่อมแซมวัด                 1,000           บาท

 ____________________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. โอกาสฉลองศาสนนามของ คุณพ่อ ยอห์น แบปติสต์ ปรีชา รุจิพงศ์ ในโอกาสสมโภชนักบุญยอห์น แบปติสต์ บังเกิด ในวันที่ 24 มิถุนายน ศกนี้ ขอพระพรและสันติสุขของพระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับคุณพ่อเสมอไป
 2. วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน ศกนี้ เป็นวันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล

   ทางวัดขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเงินใส่ถุงทาน เพื่อส่งมอบให้สมเด็จพระสันตะปาปาใช้สอยตามพระประสงค์ต่าง ๆ ในกิจการของพระศาสนจักร

 1. ขอเชิญประชุมสภาภิบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมธาราฉัตร
 2. ขอเชิญพี่น้องที่สนใจเรียนคำสอนในศาสนาคริสต์ เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.ที่บ้านพักพระสงฆ์

 _______________________________________________

ประกาศแต่งงาน

ครั้งที่ 2

ยอแซฟ สุรเดช ศิลปวิจิตรการ

บุตร           ยอแซฟ สุนิมิตร ศิลปวิจิตรการ – นาง ปราณี มั่งลี

                           กับ                             

นางสาว วณิชยา ษมากร

บุตรี               นาย ณัฐพงษ์ ษมากร – นาง ลัดดา สับมาก

พิธีแต่งงานที่วัดราชินีแห่งสันติสุข (ซอย 101)

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015 เวลา 14.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 ______________________________________

Email ของวัด

       Francischurch 1834@gmail.com

 _______________________________________

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

 

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

            ท่านตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ พระเยซูเจ้าทรงตรัสถามบรรดาศิษย์ของพระองค์ เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้มั่นใจในพระองค์

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

โยบได้รับการท้าทายจากพระเจ้า แต่ที่สำคัญ โยบ เชื่อมั่น รัก และศรัทธาในพระเจ้าอย่างแท้จริง

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้า ผู้นั้นก็เป็นสิ่งสร้างใหม่ สภาพเก่าผ่านพ้นไป สภาพใหม่เกิดขึ้นแล้ว

 _____________________________________________

 

ขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนซ่อมแซมพระรูปนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

 1. ครอบครัว คุณประหยัด ศิริกุล             5,000     บาท
 2. บ้านเลขที่ 83                                 3,000     บาท
 3. คุณประภาศรี พันธุมจินดา 2,000     บาท

 __________________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

วันนี้ ในนามของคุณพ่อเจ้าอาวาสและคุณพ่อปลัดทั้งสององค์ รวมทั้งพวกเราสภาภิบาลและสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ทุกคน ขอต้อนรับ คุณพ่อ เปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล และคุณพ่อ เปโตร พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ ที่ให้เกียรติมาร่วมถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ และอวยพรเป็นพิเศษในฐานะพระสงฆ์บวชใหม่ ให้กับพวกลูกชาวสามเสนในเช้าวันนี้ ขอท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ องค์อุปถัมภ์วัดของพวกลูก จงคุ้มครอง นำทางให้คุณพ่อทั้งสองดำเนินชีวิตแพร่ธรรม เจริญตามรอยท่านนักบุญด้วยนะคะ

และในโอกาสที่จะหมดวาระรับใช้พ่อแม่พี่น้องในฐานะสภาภิบาลของวัดสามเสน ดิฉัน มารีอา รัชนี เยาวสังข์ (ผู้อำนวยการ) หลุยส์ เกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์ – มารีอา วนิดา ชมไพศาล (รอง ผู้อำนวยการ) เทเรซา กรวิภา เดื่อมคั้น (เลขานุการ) และมารีอา นุชนาฎ ธารีจิตต์ (เหรัญญิก) ซึ่งเป็นคณะบริหารสภาภิบาลฯ รวมทั้งคณะกรรมการทุกท่าน ขอกล่าวอำลา และขอบพระคุณที่พี่น้องคริสตชนทุกท่าน ได้เลือกพวกเราให้ได้มีโอกาสรับใช้พวกท่านมาตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาค่ะ

บัดนี้ก็ถึงเวลาสำคัญ ที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านจะต้องเลือกตั้งสภาภิบาลชุดใหม่ เพื่อจะได้ทำหน้าที่ช่วยคุณพ่อเจ้าวัดปฏิบัติภาระกิจ ทำงานของวัดให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะคะ

ท่านสามารถพิจารณาสรรหาสภาภิบาลได้จากผู้ที่เคยเป็นกรรมการชุดที่ผ่านมา หรือสัตบุรุษที่ท่านเห็นว่าเขาเหมาะสม ที่จะเข้ามาช่วยบริหารงานของวัดได้นะคะ และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ค่ะ

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นสภาภิบาลที่ทุกท่านควรรับทราบคือ

 • มีความประพฤติตนเป็นคนดี § แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายพระศาสนจักร
 • มีความเสียสละ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดทั้ง 3 ปี   § มีมนุษยสัมพันธ์อันดี
 • ไม่เห็นแก่ตัว § มีความเคารพนบนอบต่อพระสงฆ์เจ้าวัด
 • เคารพและเชื่อใจซึ่งกันและกัน § ร่วมปฏิบัติภาระกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต § ไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงิน
 • ไม่ยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกกันในหมู่คณะ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี และเหมาะสม

จงรักซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

___________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 22    

น.เปาลิน แห่งโนลา พระสังฆราช

น.ยอห์น ฟิชเชอร์ และ โทมัส โมร์ มรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, น้องหนึ่ง, กลารา เล็ก-ยอแซฟ ยวง การีแนลลี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อันนา ถี ริวัฒนา, คงฤทธิ์ บัวทรัพย์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 23

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เปาโล วิชัย-เทเรซา สมพิศ ธาราฉัตร, ยอแซฟ สำอางค์ หอมประทุม, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, น้องหนึ่ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, คล้ายวันเกิด มารีอา พรทิพย์ ตั้งตระการ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, คุณแม่ของพี่นุช กิจนิจชีวะ, ทองย้อย บัวทรัพย์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 24

สมโภช น.ยอห์น แบปติสต์ บังเกิด

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันเดร สมจิตร มีขันทอง, มารีอา กุหลาบ หอมประทุม, มารีอา ลักษณา เทพศิริ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, น้องหนึ่ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สำหรับ คุณพ่อ ปรีชา รุจิพงศ์ และคุณพ่อ สักรินทร์ ศิรบรรเทิง (โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญยอห์น บัปติสต์), มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์ ณ บางช้าง (ครบรอบวันเสียชีวิต), มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 25

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา สุนทร-มารีอา เชื้อ จินดาศิริ, มารีอา วีนัส เจริญลาภ, เปโตรริยิส สมบัติ มากสินธุ์, อนาตาเซีย ปราศรัย ยงบรรทม, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, น้องหนึ่ง, เปโตร สนั่น หอมประทุม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, อันนา ถี ริวัฒนา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, มารีอา เฉลียว ฤกษ์พิไชย, ราฟาแอล ชะรื่น ฤกษ์พิไชย, คริสโตเฟอร์ เสงี่ยม โกฮวด, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 26

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ มารีอา จันทร์แจ่ม สมบัติเจริญ

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, นายเซียะ แซ่เอ็ง, คุณตา สาย ประทุมแก้ว, เปโตร นพพล แก้วเชยชิด, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, น้องหนึ่ง, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปาโล พีระศักดิ์ กายสุต

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, อักแนส นิภาพร โกฮวด, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก (ครบรอบ 1 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 27

น.ซีริล แห่งอเล็กซานเดรีย พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.00 น.

สุขสำราญ คุณพ่อ ประยุทธ ชลหาญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, คุณยาย จำเนียร ประทุมแก้ว, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, น้องหนึ่ง, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19, วันเกิด แคทลีน กฤษณา วัชรมัย

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์-อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, Conrado Alcasid, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซีสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 28

สมโภช น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว น.พ.ไพรัช ดีสุดจิต, ครอบครัว สิริมาตร์, ครอบครัว อักแนส ไฉน รอดงาม

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, อันนา ถี ริวัฒนา, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง แซ่นิ้ม, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ฟรังซิสเซเวียร์ ชนะ ธนสมบูรณ์, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, จอห์น วิษณุ ชินะผา, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว วรสาร-ขวัญวิชา-ยาสาไชย, มารีอา ผาสุข ไม้ประเสริฐ, มารีหลุยส์ วิมล นิติรักษ์, ครอบครัว น.ส.สมพร ธงสวัสดิ์วัฒนา, ครอบครัว วิบูลย์ศักดิ์, พี่เต๋ และครอบครัว, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย, มารีอา ผกาวัลย์ จรุไพรวัลย์, ครอบครัว อันนา ธัญชนก เคนแก้ว, ครอบครัว คุณสมพร อ้นสุวรรณ และลูกหลาน, วันเกิด คุณชายสิทธิ์ เจ็งไพจิตต์, มารีอา เกล็ดดาว โล่ห์เพ็ชร, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, มารีอา อภิรดี บัวสมบูรณ์, ครอบครัว นางอรนุช ทิวากรศศิธร, สุขภาพของ นายโสภณ สถิตย์กุล, ครอบครัว มากาแร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, ครอบครัว เทพพิทักษ์, เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์ และครอบครัว, อีเรเนโอ พิเธียร สกุลทอง, ครอบครัว เปโตร กำธร สำราญชื่น, คุณไพเราะ มณีสิน และครอบครัว, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, นางยุพา ศรีอังกูร, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถีริวัฒนา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, เทเรซา อิ๊ด ภูพวก, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, นายวิชัย แซ่ตั้ง, ยวงบัปติสตา อนุชิต ไตรภพ, บันทาเรโอ สุคนธ์ กิจเจริญ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, น้องหนึ่ง, มารีอา หลั่น-ยอแซฟ บรรยง-นางม่วย- นายฮกลิ้ม, เปาโล สุนิต กันโรคา (ครบรอบวันตาย 6 ปี), วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, เด็กน้อย-ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์ (ครบรอบวันเสียชีวิต 6 ปี เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.), วิญญาณทุกดวงที่ฝังในสุสานติดกับบ้านเลขที่ 98, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, อักแนส อาภา ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s