สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

5 July 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 27 วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2015

“Have you come to believe because you have seen me?

Blessed are those who have not seen and have believed.”

1 doubting thomasstdas0289

_______________________

ปีที่ 49 ฉบับที่ 27 วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เราก้าวมาสู่สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา หัวใจของพระวาจาในวันนี้ พูดถึง “ประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดหยามนอกจากในถิ่นกำเนิด ท่ามกลางวงศ์ญาติ และในบ้านของตน เพราะพระเยซูเจ้าเสด็จไปยังนาซาเร็ธ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด บ้านเกิดของพระองค์

บรรดาฟารีสี คัมภีราจารย์ ธรรมาจารย์ต่างปฏิเสธพระเยซูเจ้า ไม่ยอมรับคำสั่งสอนของพระองค์ เขาเหล่านั้นรู้สึกสะดุดในคำสั่งสอนของพระองค์ เพราะเขาเหล่านั้น ไม่เชื่อมั่นในพระองค์

ประการแรก ประกาศกคือผู้แทนของพระที่มอบให้ออกไปประกาศเทศน์สอน ให้ชาวโลกรู้จักความจริง อันเป็นหนทางนำไปสู่พระอาณาจักรสวรรค์ หรือนำกลับไปหาพระเจ้า ผู้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต

ประกาศกเอเสเคียล ในบทอ่านแรกได้กล่าวว่า ประชากรชาวอิสราเอลได้กบฏต่อพระเจ้า ด่าว่าพระเจ้า ด่าว่าโมเสสว่า ทำไมจึงจะต้องให้ออกมาอดตาย ทุกข์ยากลำบาก ท่ามกลางทะเลทรายที่มีแต่ความทุกข์ทรมานนานัปการ มาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งจริง ๆ ก็เป็นการทดสอบความเชื่อของชาวอิสราเอล ว่าเขาเหล่านั้น เชื่อมั่นในพระองค์จริง ๆ หรือไม่

ประการสอง พระเยซูเจ้ากลับมาถิ่นกำเนิดของพระองค์ที่นาซาเร็ธ ทำไมประชาชนชาวยิวจึงไม่ต้อนรับพระองค์ กลับดูถูกเหยียดหยามพระองค์ว่า เป็นลูกช่างไม้หาเช้ากินค่ำ ย่อมไม่มีความรู้ ความสามารถ แต่พระเยซูเจ้านำเอาความรู้ ความสามารถต่าง ๆ มาจากไหน ตอบง่าย ๆ ก็คือ มาจากพระบิดาเจ้า ซึ่งจริง ๆ แล้วก็มาจากพระองค์เอง ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ แต่พระองค์ยินดีถ่อมพระองค์ลงอย่างสุดซึ้ง จนกระทั่งถูกจับไปตรึงกางเขน พระองค์ทรงยินยอมเพราะรักเรา และอยากจะให้เราได้กลับไปหาพระบิดาโดยผ่านทางพระองค์ พวกเขาไม่ฟังพระองค์ เพราะดูถูกพระองค์ ปฏิเสธพระองค์ คิดว่าเป็นลูกช่างไม้ ไม่มีความรู้อะไรมากมาย เขารู้สึกเป็นที่สะดุดใจ และไม่ยอมรับพระองค์

ประการสุดท้าย นักบุญเปาโลมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริง อย่างมั่นคงในองค์พระเยซูคริสตเจ้า จนท่านกล่าวว่า “พระหรรษทานของพระเยซูเจ้า พอเพียงสำหรับเราทุกคน เพราะพระอานุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ”

            ข้าพเจ้าจึงพอใจยินดีน้อมรับความอ่อนแอต่าง ๆ เมื่อถูกสบประมาท ถูกดูหมิ่นใส่ร้าย ถูกข่มเหงรังแก และอับจน เพราะนักบุญเปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็ย่อมเข้มแข็งเมื่อนั้น” อาศัยพระผู้ทรงรักเรา

            พระเจ้าทรงรักเรา แม้เราจะอ่อนแอ เราจะพ่ายแพ้ แต่พระเจ้าจะไม่มีวันปล่อยให้ลูกของพระองค์ต้องพินาศไป แต่พระองค์ปรารถนาให้เรามนุษย์ทุกคนได้พบกับชีวิตนิรันดร

       

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

 _________________________

ขอขอบคุณ          

ครอบครัว ธารีจิตต์

                             – ร่วมสมทบทุนซ่อมแซมพระรูป          5,000    บาท

                              – ช่วยค่าไฟฟ้า                                5,000    บาท

 ______________________

Email วัด : francischurch1834@gmail.com

 _____________________________

  ประชาสัมพันธ์

  1. ขอพี่น้องเสนอชื่อผู้จะสมัครลงเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภาภิบาลของวัด โดยรับเอกสารที่สภาภิบาลแจกให้ และส่งคืนภายในวันนี้ หรือวันอาทิตย์หน้าเป็นอย่างช้า
  2. การเลือกตั้งสภาภิบาลของวัด จะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25 – 26 กรกฎาคม ศกนี้ หลังจากเสร็จพิธีบูชาขอบพระคุณ
  3. พระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปีทั่วถิ่นไทย ในวันจันทร์ที่ 13 – วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม ศกนี้ จึงของดมิสซาตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ จนถึงค่ำวันศุกร์ นอกนั้นมีตามปกติ
  4. ขอเชิญพี่น้องที่ปรารถนาจะเรียนคำสอนเป็นคริสตชน ติดต่อกับพระสงฆ์ หรือที่สำนักงานวัด เรียนวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. ณ ห้องคำสอนของโรงเรียน
  5. ขออนุเคราะห์พี่น้องที่มีรูปภาพเก่า ๆ หรือสิ่งของโบราณมีคุณค่า กรุณาติดต่อกับทางวัด เพื่อจะถ่ายภาพลงในอนุสรณ์ของวัด และขอคำบรรยายด้วย

 _____________________________

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ (มก 6:1-6)

            ประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดหยามนอกจากในถิ่นกำเนิด ท่ามกลางวงศ์ญาติ และในบ้านของตน

ข้อคิดบทอ่านที่ 1 (อสค 2:2-5)

ประกาศกเอเสเคียล ได้กล่าวกับประชาชนชาวอิสราเอล ซึ่งพระเจ้าทรงนำพวกเขาให้หลุดพ้นจากการเป็นทาส แต่พวกเขาได้กล่าวร้ายต่อพระองค์ และต่อบรรดาประกาศก

ข้อคิดบทอ่านที่ 2 (2คร 12:7-10)

พระหรรษทานของเราเพียงพอสำหรับท่าน เพราะพระอานุภาพแสดงออกเต็มที่ เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ ข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็ย่อมเข้มแข็งเมื่อนั้น

________________________________

ประกาศแต่งงาน

            (ครั้งที่ 2)                          

                                                                ยออากิม นฤพล ยั่งยืน

บุตร                       เปาโล ณรงค์ – ลูเซีย ดารณี ยั่งยืน

กับ                          นางสาว เกศนที หอมละม้าย

บุตรี                 นาย สมาน – นาง จำเนียร หอมละม้าย

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2015 เวลา 10.00 น.

 ____________________________

                                                               เปโตร ชานนท์ ธารีจิตต์

บุตร               ยวงบัปติสตา ชูชีพ – มารีอา วรรณา ธารีจิตต์

กับ                       นางสาว ฐิติมาภรณ์ ไพศาลเรืองรุ่ง

บุตรี               นาย ศุภสิทธิ์ – นาง กัลยา ไพศาลเรืองรุ่ง

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2015 เวลา 14.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 ______________________________________-

 ขอขอบคุณ       

ผู้ไม่ออกนาม

ทำบุญช่วยค่าดอกไม้          2,000           บาท

 _____________________________________

                                                                  

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ก่อนอื่นหมด ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องคริสตชนทุกท่านว่า มีความจำเป็นต้องลงข้อความต่าง ๆ อีกสักครั้ง เพื่อเตือนจิตใจเพื่อน ๆ คริสตชนที่มาร่วมพิธีมิสซาในวันอาทิตย์ที่วัดสามเสน

            วัดสามเสนของพวกเรา ขณะนี้ภายในวัดมีบรรยากาศที่สงบร่มเย็น สวยงามไปด้วยภาพกระจกสี กระจกใสที่มีแต่ภาพเตือนจิตใจ พนักงานจัดดอกไม้ก็คอยเอาใจใส่ตกแต่งวัดให้ดูดีอยู่เสมอ และเท่าที่สอบถามความคิดเห็นจากพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ รู้สึกพึงพอใจ บอกว่า อยากจะเข้ามานั่งร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ ในวัด เพราะสงบ เย็นสบาย ไม่อึดอัดและร้อนเหมือนแต่ก่อนแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับทุก ๆ ท่านที่เข้ามาร่วมพิธีต่าง ๆ ในวัดนะคะ

ภายในวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ มีที่นั่งรองรับสัตบุรุษได้ประมาณ 600 กว่าคนค่ะ ทุกท่านสามารถเลือกนั่งได้ตามใจชอบนะคะ

แต่เป็นที่น่าแปลกใจมาก ๆ ที่ยังมีพี่น้องหลายท่าน ไม่ยอมเข้าไปนั่งในวัด ทั้ง ๆ ที่ยังมีที่ว่างมากมาย กลับเข้าไปยกเก้าอี้เสริมในวัด ออกไปนั่งนอกวัด บางท่านก็ยืนร่วมพิธี เมื่อถูกเชื้อเชิญให้นั่ง ก็ไม่ค่อยพอใจ บางท่านตอบว่า อยากยืน บางท่านก็ชี้ที่รองเท้าแตะฟองน้ำ บางท่านชี้ที่กางเกงที่ไม่สุภาพ ฯลฯ ขณะนี้ท่านที่กระทำเช่นนี้ ดูเหมือนจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขอร้องว่า เข้าไปร่วมพิธีกรรมในวัดดีกว่ามากนะพี่น้อง อย่าไปอยู่นอกวัดเลยนะคะ เข้าวัดไปอยู่ร่วมกับพวกเพื่อน ๆ ร่วมถวายเกียรตินมัสการพระเป็นเจ้าด้วยกันจะดีกว่าค่ะ

            การนมัสการพระเป็นเจ้า เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้า ดังนั้น พวกเราทุกคนต้องแสดงออกภายนอกด้วย คือเข้าไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในวัด เพื่อร่วมพิธีกรรมพร้อมกับพระสงฆ์ผู้แทนองค์พระคริสตเจ้า

“โปรดทำให้บรรดาประชาศักดิ์สิทธิ์เถิดพระองค์”

__________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 6

น.มารีย์ กอแรตตี พรหมจารี และมรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, น้องหนึ่ง, กลารา เล็ก-ยอแซฟ ยวง การีแนลลี, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, หลุยส์ กีรติ-มารีอา ปราณี-หลุยส์ วัลลพ-ดอมินิโก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อันนา ถี ริวัฒนา, มารีอา สมฤดี ธวัชวงศ์, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, โรซา ลิ้ม สอนเทพ, มารีอา ซกเฮี้ย แซ่ปึง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 7

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, น้องหนึ่ง, ฟรังซิสโก พูนสิน พึ่งพระจิตร์, อันนา พวงหยก พุ่มน้อย, เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทกา สง่า ชาวปากน้ำ, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอา สมฤดี ธวัชวงศ์, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, ฟรังซิสโก บานเย็น สอนเทพ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 8

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา สมร ชลหาญ, ยอแซฟ ใจ-อันนา สร้อย-เทเรซา สว่าง, ชาตโยดม มีเปรม, คุณพ่อ โกโท, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, น้องหนึ่ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, อันนา ถี ริวัฒนา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, มารีอา วนิดา วงษ์สุดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา สมฤดี ธวัชวงศ์, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 9

น.ออกัสติน เซา รง และเพื่อนมรณสักขีชาวจีน

06.00 น.

สุขสำราญ มัทธิว ณัฏฐพันธ์ ชัชวาลย์พันธ์

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, น้องหนึ่ง, มารีอา บุญมี ไชยประเสริฐ, กฤตภัทร คำโสม, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, มัทธิว ณัฏฐพันธ์ ชัชวาลย์พันธ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, อันนา ถี ริวัฒนา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, คริสโตเฟอร์ เสงี่ยม โกฮวด, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, ซิสเตอร์ พริ้งเพรา ลุลิตานนท์, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, มารีอา สมฤดี ธวัชวงศ์, มารีอา เพ็ญศรี สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, นายเซียะ แซ่เอ็ง, อนาตาเซีย ปราศรัย ยงบรรทม, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, น้องหนึ่ง, อันนา บังอร สิริเธียร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันตน สาโรจน์ จุลสุคนธ์, มารีอา เงิน ธาราชัย, เบเนดิกโต ผล-มารีอา ไสว-เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, อักแนส นิภาพร โกฮวด, อันนา ถี ริวัฒนา, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา สมฤดี ธวัชวงศ์, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 11

ระลึกถึง น.เบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

06.00 น.

สุขสำราญ คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, บรรพบุรุษครอบครัว หอมประทุม และ ประทุมแก้ว, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, น้องหนึ่ง, นายอานนท์-นางกวี แจ่มสายพงษ์, นาย สอน สายสิญจ์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19, มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, ครบรอบวันเกิด ดิฟนา มุกมินตรา อนิลกานต์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, หลุยส์ สงวน ธุระวณิชย์, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซีสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 12

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว น.พ.ไพรัช ดีสุดจิต

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยอแซฟ บู๊-มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, อันนา ถี ริวัฒนา, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง แซ่นิ้ม, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เทเรซา วิลาศ เนื่องพลี, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, มารีอา รัมณีย์ สุสังกรกาญจน์, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, พี่เต๋ และครอบครัว, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว เทเรซา ธิดา ทับละม่อม, ครอบครัว สมบูรณ์ เกตุนที งามละม้าย, น.ส.ธิดา เจริญสุขใจ, อันนา สริตา พฤกษอรุณ, ร็อค จัตุรงค์ จินดาหาญดำรง, มารีอา พจนา พึ่งพระจิตร์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เทเรซา พิชญาณ์ณี ตั้งไพโรจน์, ครอบครัว คุณสมพร อ้นสุวรรณ และลูกหลาน, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, อีเรเนโอ พิเธียร สกุลทอง, อันนา นิภา หอมประทุม, ด.ช.กมลภพ ยาสาไชย, มารีอา ผาสุข ไม้ประเสริฐ, ชัยพร-สุมาลี-วิทย์ธวัช-ลลิตา-มัณฑนา จิตตอำไพ, วันเกิด เทเรซา อังคณา บุญพิเชฐ, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, เพื่อสุขภาพ คุณธนวัฒน์ วลาพล, โรซา อรทัย-ยอห์น สุธี ศศิประภา, ครอบครัว หอมประทุม, มารีอามักดาเลนา มะลิ จิตรานนท์ และครอบครัว, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัว ลูก ๆ และน้อง ๆ, ครอบครัว มีคาแอล เวก-มารีอา วังเวง บุญล้อ และลูกหลานทุกคน, ครอบครัว เปโตร กำธร สำราญชื่น, คุณไพเราะ มณีสิน และครอบครัว, ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ในโอกาสครบรอบ 20 ปี, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา ถีริวัฒนา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, ยวงบัปติสตา ธนารัตน์ ผ่องบุรุษ, เปโตร สนั่น หอมประทุม, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, มาร์แซล สามารถ หอมสุคนธ์, หลุยส์ สงวน ธุระวณิชย์, นายรุ่งนิรันดร์ วรสาร, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, เทเรซา อิ๊ด ภูพวก, เทเรซา จินรัตน์ ทวีศักดิ์ (ครบ 1 ปี), อันนา มารศรี สิทธิโชค, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, บิดา-มารดาของเปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา สิริรักษ์ ศิริรัตน์, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, ฟรังซิสเซเวียร์ สละ พงษ์เพิ่มมาศ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณทุกดวงที่ฝังในสุสานติดกับบ้านเลขที่ 98, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, น้องหนึ่ง, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์, ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน-มารีอามักดาเลนา สถาน-เปโตร วิมาน-เปาโล สวรรค์-มารีอา เสวย-ลูซีอา สาคร-ยวงบัปติสตา ธานี-อันนา พารา-มารีอา สน-เปโตร แม้น-ยอแซฟ สมรัก-เปโตร สมพร-ยวงบัปติสตา มานพ-หลานทุกคนที่ตายไปแล้ว, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

สุขสำราญ ยวงบัปติสตา พินิจ อาภรณ์รัตน์ และครอบครัว

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มาทิลดา มาทิลดา พานุมาตร-แดงเดช, ยอแซฟ ชลิต แซ่แต้, วิญญาณในไฟชำระ

 _______________________________

PLEASE JOIN

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

READ

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

###########################################

  PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

 and

READ

NEWSLETTER IN THAI

From

St. FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

#################################################################################################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s