สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

30 Aug 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 35 วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2015

Our Lady of Sorrows

dsc_02942

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

__________________________________

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 49 ฉบับที่ 35 วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2015

 

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เราเหลืออีก 2 สัปดาห์ในโอกาสที่เราจะร่วมใจกันสมโภช 180 ปีของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ในสัปดาห์นี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ให้สำนึกถึงพระคุณของบรรดามิสชันนารี ที่มาประจำอยู่ที่วัดของเรา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาส หรือพระสงฆ์ผู้ช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ที่ได้ส่งบรรดาพระสงฆ์มิสชันนารี ข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่ในแผ่นดินสยาม และดูเหมือนว่าบรรดามิสชันนารีเกือบทุกท่าน ได้มอบอุทิศชีวิตของตนบนพื้นแผ่นดินไทยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ คือร่างของท่านถูกฝังไว้บนพื้นแผ่นดินไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวัดและในสุสานของวัด

ทำไมบรรดามิสชันนารีจึงสามารถทุ่มเทอุทิศชีวิตของท่านเหล่านั้น เพื่อการประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้น สู่ปวงชนชาวไทย ให้รู้จักพระเจ้า และดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี เป็นลูกที่ดีของพระเจ้า

พระวาจาจากพระวรสารนักบุญมาระโก (มก 7:1-8, 14-15, 21-23) ได้ให้ความสำคัญมิใช่ตามบทบัญญัติตามตัวอักษร แต่เป็นการเคารพ กราบไหว้นมัสการพระเจ้า ด้วยจิตใจที่แท้จริง มิใช่ถือเพียงบทบัญญัติแต่ภายนอก แต่จิตใจอยู่ห่างไกลจากพระเจ้า มิได้สัมผัสกับพระด้วยจิตใจของเราแต่ละคน จิตใจที่เหมือนกับบรรดามิสชันนารีที่มาในประเทศไทย และอุทิศชีวิตเพื่อคนไทย ตายในผืนแผ่นดินไทย อันเป็นที่รักและหวงแหนของพวกเราชาวไทย

บทคำสอนจากพระวาจาของพระเจ้าตอนนี้เน้นย้ำว่า “ไม่มีสิ่งใดที่เข้าไปในร่างกายแล้ว ทำให้มนุษย์มีมลทิน แต่สิ่งที่ออกมาจากปาก ซึ่งออกมาจากใจนั้น ทำให้เรามนุษย์มีมลทิน”

บรรดาฟารีสี คัมภีราจารย์ นับถือพระแต่ปาก ถือแต่บทบัญญัติตามตัวอักษร แต่จิตใจของเขาปราศจากความรักต่อพระเจ้า หรือจะกล่าวได้ว่า ไม่มีพระในหัวใจก็ว่าได้

ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ (ฉธบ 4:1-2, 6-8) ได้กล่าวไว้ว่า ชาวอิสราเอลเอ๋ย จงฟังข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าสอนท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติ แล้วท่านทั้งหลายจะมีชีวิต เพราะไม่มีประชากรอื่นใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้า สถิตอยู่ใกล้ และคอยคุ้มครองป้องกัน คอยให้ความช่วยเหลือ ไม่มีชนชาติใดที่มีกฎเกณฑ์เที่ยงธรรมเท่ากับธรรมบัญญัติของพระเจ้า

ที่สุด ในจดหมายนักบุญยากอบ (ยก 1:17-18, 22-27) ได้เน้นว่า ของประทานทุกอย่างที่ดีและบริบูรณ์ ย่อมมาจากเบื้องบน ลงมาจากองค์พระบิดาเจ้า ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย จงปฏิบัติตามพระวาจา ปฏิบัติศาสนกิจที่บริสุทธิ์ ปราศจากมลทินราคีใด ๆ

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

___________________________________

ขอขอบคุณ

 1. นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร   1,000         บาท

 1. ตลาดเช้าบ้านญวน

บำรุงวัด                                     1,000          บาท

 1. คุณอินทิรา อินทรพิทักษ์

ร่วมทำบุญฉลอง 180 ปีวัด              1,000          บาท

_____________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันสมโภช 180 ปีของวัด

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน ศกนี้

   พิธีเปิดเวลา 9.00 น. โดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

16.00 น.      พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระคุณเจ้า วีระ อาภรณ์รัตน์

19.00 น.     คอนเสิร์ตซาเวรีโอ ณ แผ่นดินสยาม

     วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ศกนี้

09.00 น. – 15.00 น.   ชมนิทรรศการ ประวัติวัด ชุมชน และประวัติโรงเรียนต่าง ๆ

10.00 น.                     พิธีบูชาขอบพระคุณ คืนสู่เหย้าชาวไทย – เวียดนาม

16.00 น.                     พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภช 180 ปีของวัด

โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

19.00 น.                  คอนเสิร์ตซาเวรีโอ ณ แผ่นดินสยาม

โดยจำหน่ายบัตรใบละ 500 บาท

ทุกที่นั่ง ติดต่อสั่งจองได้ที่หน้าวัด ในวันเสาร์ – อาทิตย์

 1. ขอเชิญร่วมตรีวารสมโภช 180 ปีของวัด ในวันที่ 8 – 9 – 10 กันยายน ศกนี้

โดยเริ่มเวลา 18.30 น. เป็นต้นไป และวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน มีวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป เวลา 19.00 น.

 1. ขอเชิญพี่น้องแต่งชุดเวียดนาม ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. โอกาสคืนสู่เหย้าชาวไทย – เวียดนาม
 2. ขอเชิญพี่น้องร่วมกันสนับสนุนของที่ระลึกในโอกาสสมโภช 180 ปีของวัด จำหน่ายหน้าวัด โดยกลุ่มเยาวชนของวัด
 3. ของดพิธีบูชาขอบพระคุณ ในค่ำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน ศกนี้ นอกนั้นมีตามปกติ
 4. ศุกร์ต้นเดือน พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน ศกนี้
 5. พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กทารก วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2015 เวลา 10.00 น.

   กรุณาติดต่อกับทางวัด

_________________________

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

ประชาชนเหล่านี้ให้เกียรติเราแต่ปาก แต่ใจของเขาอยู่ห่างไกลจากเรา

แล้วพระองค์ตรัสว่า “สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์ ทำให้เขามีมลทิน”

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

จงฟังข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่ข้าพเจ้าสอนท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติ แล้วท่านจะมีชีวิต

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

พระเจ้าให้เราบังเกิดโดยพระวาจาแห่งความจริง ให้เราเป็นดุจผลแรกในสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง

_____________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            สภาภิบาลได้เริ่มแจกบัตรคอนเสิร์ตที่พี่น้องจดชื่อจองบัตรไว้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทุกรอบมิสซาแล้วนะคะ ยังมีพี่น้องหลายท่าน ยังมิได้มารับ ขอความกรุณาติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่ลงในสารวัดด้วยทุก ๆ อาทิตย์ จะได้ไม่ตกข่าวค่ะ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม สภาภิบาลจะนั่งบริการแจกบัตรคอนเสิร์ต ที่พี่น้องจับจองไว้อีกครั้งนะคะ ทั้งบัตรฟรีวันเสาร์ และบัตรจำหน่ายวันอาทิตย์ด้วยค่ะ (วันสุดท้าย)

            รายชื่อผู้ที่ยังไม่มารับบัตรคอนเสิร์ต วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2015 ได้แก่

 1. คุณทรงศักดิ์ งามศรี   14. คุณผกามาศ วิธีธรรม
 2. คุณวิชยา ศิริวงศ์    15. คุณสุธารัตน์ มุ่งอินทร์
 3. คุณอัครพล จาตุรงคกุล 16. คุณณัฐพร ทองห่อ
 4. คุณจงสุดา แก้วไกรสร 17. คุณธันย์ชนก ณ นคร
 5. คุณเอื้องทิพย์ ธนสมบูรณ์ 18. คุณมัณฑนา จันทรา
 6. คุณเฉลิมกิต ชนวัฒน์ 19. คุณธารทิพย์ ธีรชาติสกุล
 7. คุณศศิธร รุ่งเรืองผล 20. คุณอลงกรณ์ เข้มตระกูล
 8. คุณประไพศรี เหล่าอารีย์ 21. คุณชยุตม์ วิชชุประภา
 9. คุณมนัสนันท์ ยินดีเจริญ 22. พ.ต.อ.ฐิรวิทย์ บุษมัน
 10. คุณศศิประภา เหล่าอารีย์ 23. คุณสุภาพ ผลแก้ว
 11. คุณจรัญ ดูมักทอย 24. คุณอภิชาติพงษ์ กรรณิการ์
 12. คุณสิตานัน สามสี 25. คุณเพ็ญศรี ยันต์เจริญ
 13. คุณอังคณา พึ่งจิตต์ 26. คุณแสงเดือน โพธิไทร

ขออภัย อาจเขียนชื่อ – สกุลท่านผิดไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ ผ.อ.รัชนี เยาวสังข์ (ด่วน) 086-080-4563

                                                                                สวัสดีค่ะ อย่าลืมมารับนะคะ

___________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 31

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา สมพิศ ซีกเพชรทอง

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, พี่ชาย 2 คน, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ,

วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี-ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด มารีอา สมพิศ ซีกเพชรทอง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, เบเนดิกต์ สมศักดิ์ สุขสมศรี, ยอแซฟ ยงยุทธ วิเศษรัตน์,มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, เปาโล กรณ์ ชนะจินดาโสภณ (ครบรอบ 1 ปี), ยอแซฟ ชาญชัย ชมจินดา, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 1

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด เปโตร จรัสเดช ซีกเพชรทอง

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, เปาโล ทรง หฤทัย, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, พี่ชาย 2 คน, นายสุทิน เทียมเมฆา, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี-ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, วันเกิด เปโตร จรัสเดช ซีกเพชรทอง, แบร์นาแด๊ต อินทิรา อินทรพิทักษ์, มารีอา ศิรกานต์ มณีวงศ์วิจิตร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, เบเนดิกต์ สมศักดิ์ สุขสมศรี, ศุภวิช ทวีศักดิ์, ยอแซฟ ยงยุทธ วิเศษรัตน์, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 2

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ต๋อง โสรินทร์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, พี่ชาย 2 คน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี-ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ยงยุทธ วิเศษรัตน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์ (ครบวันตาย), เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช, เบเนดิกต์ สมศักดิ์ สุขสมศรี, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 3

ระลึกถึง น.เกรโกรี พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, พี่ชาย 2 คน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี-ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ยงยุทธ วิเศษรัตน์, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์ (ครบ 4 ปี), เบเนดิกต์ สมศักดิ์ สุขสมศรี, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, พี่ชาย 2 คน, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, มารีอา ระเบียบ อิ่มใจ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี-ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ ยงยุทธ วิเศษรัตน์, เบเนดิกต์ สมศักดิ์ สุขสมศรี, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, มารีอา เซียะกิม แซ่ชือ, เปาโล ประเสริฐ มั่นวงศ์วิโรจน์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ ไจ้เฮง-อานับเง็ก แซ่ก้วย, มารีอา ซิ้วเจง แซ่อื้อ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, พี่ชาย 2 คน, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี-ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, วันเกิด นิโคลัส นัทธพล ทรัพยวณิช, Mr.Tamas Ungar, Mr.Stephan Moller, Mr.Michel Boudoncle, Ms.Fumiko Eguchi, Ms Hansa Al-Wadi Juris, Mrs.Tran Thu Ha, Ms.Hae Won Chang

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มัทเธว ถมยา-เอลีซาเบธ ตลับ โรจนสุธี, เบเนดิกต์ สมศักดิ์ สุขสมศรี, นายอำนวย แดงเดช, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 6

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, อันนา นัชรี มั่นศิล, อันนา ถี ริวัฒนา, โรซา ปวยลั้ง แซ่ลิ้ม, อันตน เอี๋ยว แซ่เบ๊, มารีอา เอี้ยงงิ้ม เจนไพจิตร์, เลโอ ศักดิ์สิทธิ์ ศิรบรรเทิง, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, อักแนส ดารี วิธีธรรม และครอบครัว, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, วันเกิด ยากอบ วัลลภ รุจิรากร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, น.ส.ธิดา เจริญสุขใจ, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ศุภสิริ ปิยชาติวงศ์ และครอบครัว, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล, ร้านล้อเจียหวย (สำเพ็ง), คุณพิชญรัศมิ์ ชื่นศิริเวช และลูกสาว, ยอห์น อดิศวร์ กาญจนกันติ, มารีอา จำนงค์ ชมจินดา, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, อันตน วิสารชัย สายพรไพศาล, อีรีเนโอ พิเธียร สกุลทอง, ครอบครัว บัวสมบูรณ์, ครบรอบวันเกิด นายสมภาพ ศรีวรขาน, ครบรอบวันเกิด มารีอา มัทนา บุญครอง, เทเรซา ยุพาพรรณ โมกขะสมิต, เปโตร จิรภาส ซีกเพชรทอง, ยอห์น บัปติสต์ ธงชัย สนธิรัตน์วศิน, มารีอา ยิปซีอากา ประไพรัตน์ หฤทัย, เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี-ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว เชาวนะ, ครอบครัว ธนาคุณ, เซซีลีอา ลำใย สุขะกูล, ผู้ป่วยจากเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์, ลูกชายของ ชาริสสา-ธีรวัฒน์ เบญจพงษ์วิมล ที่กำลังจะเกิด, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มาร์ธา สำเนียง กลิ่นบัวแก้ว, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักด์ศรี-ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, เทเรซา ศิริอร บุญพิเชฐ และครอบครัว, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ลูกพลัม, อันนา อุไร ไอยรา, บุญรอด ไอยรา, บิดา-มารดาของเปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, พ่อแม่ ปู่ย่า พี่น้อง ของนาง สุภา เจียมสินดี, อันนา บุปผา สังขรัตน์, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, ยอห์น เหงียน วันดิ๊ก, มารีอา บุญมา แซ่ฮ้อ, ย่าบา แซ่เล, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปาโล ทรง หฤทัย, เปโตร ธัญญ หฤทัย, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, อันนา อนุสรณ์ เป๋ปฐม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์, มารีอา แหย่ง-ยอแซฟ สง่า-อันนา มณี แป้งประสิทธิ์, อันนา ดาว รื่นหาญ, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว, เปโตร อนุช กัณหะเสน, มัตธิว สมชาย หนึ่งน้ำใจ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, พี่ชาย 2 คน, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุลชมไพศาล และกรีกุล, อันนา อุดม-เปาโล ภู-อันนา พรม ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ ปุ่น-เอลิซาเบธ ลำพูน-ซิสเตอร์ มาร์กาเรต โรจนสุธี, ยอแซฟ สำรวย-มาร์การิตา สนอง แดงเดช, เปาโล หลวงวิจารณ์-อันนา ลมัย ปัสตุรกิจ, เปาโล ประยูร-มาร์การิตา ละม่อม-เทเรซา ปราณี หอมวิไล, เปโตร โสภา-เทเรซา มะลิ-อันตน เกษตร ทรัพย์เจริญ, อิกญาซีโอ วิชิต-มารีอา ละเมียด ทรัพย์เจริญ, แพททริก ปิติ-มารีอา แสงทอง-เลโอ สันติ-มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี, นาวาโท ธวัชชัย-มาร์การิตา ลมูล พันธุมจินดา, นายเพียร-นางเล็ก-ยอแซฟ เจริญ เส็งหลักหลาย, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, โรซา ลิ้ม สอนเทพ, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, คุณพยอม พันธุโยธี, หลุยส์ กีรติ-มารีอา ปราณี-หลุยส์ วัลลพ-ดอมนิโก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

 

________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

###########################################

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s