สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

6 Sept 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 36 วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2015

dsc_02942

DAILY MASS & SUNDAY MASS

——————————————————

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 49 ฉบับที่ 36 วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2015

 

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเตรียมจิตใจสมโภช 180 ปีของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ชุมชนชาวบ้านญวน สามเสน ซึ่งสืบทอดความเชื่อจากบรรพบุรุษ มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร อย่างน้อย 2-3 ช่วงอายุคน เราจะมีตรีวารเตรียมสมโภชในวันที่ 8-9-10 กันยายน ศกนี้ และในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน ทางวัดจะจัดให้มีวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป โดยเริ่มเวลา 19.00 น. ส่วนการตั้งศีลมหาสนิทและอวยพรศีลมหาสนิท มีตลอดทั้ง 3 วันครับ เวลา 18.30 น.

พี่น้องครับ พระวาจาจากพระวรสารนักบุญมาระโก มีข้อคิดอยู่ 2 – 3 ประการคือ

ประการแรก พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนใบ้หูหนวก โดยการเอานิ้วมือไชเข้าที่หู ใช้พระเขฬะ คือ น้ำลายแตะลิ้นคนใบ้หูหนวก และพระองค์ตรัสว่า “เอฟฟาธา – จงเปิดเถิด” คนใบ้หูหนวกก็ได้ยินและพูดได้ เหตุใดพระองค์จึงทรงรักษาคนใบ้หูหนวกผู้นี้ ก็เพราะเขาเป็นลูกของพระบิดาเดียวกัน ที่สำคัญโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เกิดมาจากบาปตามความคิดของชาวยิว พระองค์ต้องการให้เราทั้งหลายมีชัยชนะต่อบาป และสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ในชีวิตและความตาย โดยให้เราได้สัมผัสกับชีวิตใหม่ในพระองค์

ประการที่สอง เราจะสัมผัสกับชีวิตพระได้หลายรูปแบบ แต่สิ่งสำคัญมากจะว่าที่สุดก็ว่าได้ นั่นคือ “ท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอน ขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในนามพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์ พระองค์จะประทานให้ นี่คือการภาวนา แต่ที่สูงขึ้นไปอีกก็คือ การดำเนินชีวิตแห่งการภาวนา คือทำให้ตลอดชีวิตทุกวัน ตั้งแต่เช้าจรดเย็นกลายเป็นการภาวนาให้ได้ และพระองค์ตรัสว่า “ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในท่ามกลางพวกเขา” ฉะนั้น การชิดสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า ย่อมจะต้องมีความหมายอย่างมากในชีวิตคริสตชนของเรา เพราะเราจำเป็นจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ตลอดเวลา ตลอดชีวิตของเรา ทุกลมหายใจเข้าออกของชีวิต

ประการสุดท้าย จากจดหมายนักบุญยากอบ ได้เตือนใจเราคริสตชนว่า อย่าให้ความเชื่อของเรามีความไม่ชอบธรรม หรือทำให้ความประพฤติของเราเป็นแบบเลือกที่รักมักที่ชัง พระเจ้าทรงเลือกบุคคลที่โลกทอดทิ้ง ให้เขามีความเชื่อที่มั่นคง และได้รับมรดกในพระอาณาจักรสวรรค์ ซึ่งพระองค์สัญญาไว้กับผู้ที่รักพระองค์ และผู้ที่เชื่อมั่นในพระองค์

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

__________________________________

ขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนงาน 180 ปีวัด

  1. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

200,000                 บาท

  1. คุณวิทยา ทรัพย์เจริญ (ในนาม บริษัท วิลักษณ์ ซัพพลาย จำกัด)

10,000                 บาท

  1. อุทิศ มัทธิว เจริญ – มอนิกา เล็ก ชีรานนท์

10,000                 บาท

  1. มารีอา ประเทืองศรี – เทเรซา พรชุลี – เอลิซาเบท พรทิพา หนึ่งน้ำใจ

10,000                บาท

_________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ขอเชิญพี่น้องร่วมสมโภช 180 ปีของวัด

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน ศกนี้ (เลื่อนเวลามิสซาค่ำ)

   พิธีเปิดเวลา 9.00 น. โดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

16.00 น.      พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระคุณเจ้า วีระ อาภรณ์รัตน์

19.00 น.     คอนเสิร์ต 180 ปี ซาเวรีโอ ณ แผ่นดินสยาม

     วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ศกนี้ (มีมิสซาตามปกติ)

09.00 น. – 15.00 น.   ชมนิทรรศการ ประวัติวัด ชุมชน และประวัติโรงเรียนต่าง ๆ

10.00 น.                     พิธีบูชาขอบพระคุณ คืนสู่เหย้าชาวไทย – เวียดนาม

16.00 น.                     พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภช 180 ปีของวัด

โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

19.00 น.                  คอนเสิร์ต 180 ปี ซาเวรีโอ ณ แผ่นดินสยาม

โดยจำหน่ายบัตรใบละ 500 บาท

ทุกที่นั่ง ติดต่อสั่งจองได้ที่หน้าวัด ในวันเสาร์ – อาทิตย์

  1. ขอเชิญร่วมตรีวารสมโภช 180 ปีของวัด ในวันที่ 8 – 9 – 10 กันยายน ศกนี้

โดยเริ่มเวลา 18.30 น. เป็นต้นไป และวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน มีวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป เวลา 19.00 น.

  1. ขอเชิญพี่น้องแต่งชุดเวียดนาม ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. โอกาสคืนสู่เหย้าชาวไทย – เวียดนาม
  2. ของดพิธีบูชาขอบพระคุณ ในค่ำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน ศกนี้ นอกนั้นมีตามปกติ
  3. ขอเชิญพี่น้องร่วมกันสนับสนุนของที่ระลึกในโอกาสสมโภช 180 ปีของวัด จำหน่ายหน้าวัด โดยกลุ่มเยาวชนของวัด
  4. การสวดสายประคำโลกของวัดเขต 2 จัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ที่วัดพระแม่มหาการุณย์

______________________________

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

            พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนใบ้หูหนวก ตรัสว่า “เอฟฟาธา” “จงเปิดเถิด” ทันใดหูของเขากลับได้ยิน สิ่งที่ขัดลิ้นอยู่ก็หลุด เขาพูดได้ชัดเจน

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

      จงมานะเถิด อย่ากลัวเลย พระเจ้าของท่านทั้งหลายเสด็จมาเพื่อช่วยท่านให้รอดพ้นแล้ว

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

      อย่าให้ใจของท่านลำเอียง อย่าเลือกที่รักมักที่ชัง แต่จงเป็นผู้มีความเชื่อที่มั่นคง และท่านจะเป็นทายาทที่ได้รับมรดกจากพระเจ้า

________________________

ซ่อมแซมวัด

อุทิศแด่ อันนา เฉลียว เคนแก้ว   500 บาท

____________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            งานวันชุมนุมผู้สูงอายุฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 58 ที่ผ่านมา ได้รับคำชมเชยมากมาย จากพี่น้องวัดต่าง ๆ ที่มาร่วมงานประมาณ 900 คน เขาบอกว่า วัดสามเสนเดี๋ยวนี้ สวยมาก ภายในวัดเย็นสบาย ไม่รู้สึกอึดอัด กระจกสีมองแล้วมีชีวิตชีวา ทำให้นึกถึงเรื่องราวตามภาพ การจัดตกแต่งดอกไม้ก็งดงาม ทุกอย่างดูสง่างาม คณะกรรมการผู้สูงอายุของสังฆมณฑลและของเขต 2 ฝากบอกมาว่า เจ้าภาพวัดสามเสน จัดเตรียมทุก ๆ อย่างให้กับงานชุมนุมผู้สูงอายุได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุก ๆ เรื่อง โดยเฉพาะ พระคุณเจ้า สังวาลย์ ศุระศรางค์ บิดาผู้ใจดีของพวกเรา ท่านกล่าวเสียงดังฟังชัดว่า “วันนี้เรามีความสุข”

พี่น้องชาววัดสามเสนทุกคน จงภูมิใจกันให้มาก ๆ นะคะ และหัวใจสำคัญ เราควรต้องขอบพระคุณ คุณพ่อ สุเทพ พงษ์วิรัชไชย ที่ได้เป็นผู้ริเริ่ม ทำให้บรรยากาศในวัดของเราทุกวันนี้ ร่มเย็น สวยงาม เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ทางจิตใจมากมาย และคุณพ่อ วิทยา คู่วิรัตน์ เจ้าวัดของเราได้สานงานต่องานต่าง ๆ ที่ค้างไว้จนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เราได้เห็นทุกวันนี้ จึงทำให้วัดสามเสน ต้องต้อนรับวัดต่าง ๆ ที่มาแสวงบุญ ต้อนรับหน่วยงาน ทีวีช่องต่าง ๆ ที่มาขอถ่ายทำรายการเผยแผ่วัดและหมู่บ้านสามเสนของพวกเราอยู่เป็นประจำอย่างไม่ขาดสาย ทำให้คุณพ่อปลัดทั้งสององค์ และสภาภิบาลต้องรับภาระงานต่าง ๆ มากมายไม่แพ้กัน พวกเราทุกคนทำงานมิได้เงินเดือน แต่ทำงานเพื่อรับใช้วัด รับใช้พี่น้อง และจะยังคงทำเช่นนี้ตลอดไปค่ะ

          พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า

          “จงตามเรามา” พวกเราทุกคน ก็จงตามพระองค์ไปก็แล้วกัน

          และจงอย่าทิ้งระยะหยุดพักเป็นอันขาด

_____________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 7

 

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, พี่ชาย 2 คน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี-ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ลูซีอา วราลี หฤทัย

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา พรทิพย์ พันธุ์มุข, เบเนดิกต์ สมศักดิ์ สุขสมศรี, ยอแซฟ ห้งจิ่ง แซ่เล้า, มารีอา ลำเจียก สุขสุสินธุ์, มารีอา เกษร สุขพัฒน์, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, อันเดร สละ โรจนะเสน, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 8

 

ฉลองแม่พระบังเกิด

06.00 น.

สุขสำราญ เซอร์ สเตลลา นิลเขต, ซิสเตอร์ มารีอา โยเซฟิน สมปอง ทับปิง, มีเรียม พรพสุธ์ กรีกุล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, พี่ชาย 2 คน, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เบเนดิกต์ สมศักดิ์ สุขสมศรี, มารีอา พรทิพย์ พันธุ์มุข, ลูซีอา คุณครูเอมอร ญาณกวี, มารีอา ลำเจียก สุขสุสินธุ์, มารีอา หลีเกียง แซ่ฉั่ว, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 9

 

น.เปโตร คลาแวร์ พระสงฆ์

06.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด มาร์แชลิโน้ ณัฐพงษ์ สมสินสวัสดิ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, พี่ชาย 2 คน, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด มารีอา อาจาริน สังขปรีชา, วันเกิด ยวงบัปติสตา สมศักดิ์ สัจจะวัชรสิทธิ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เบเนดิกต์ สมศักดิ์ สุขสมศรี, มารีอา พรทิพย์ พันธุ์มุข, มารีอา ลำเจียก สุขสุสินธุ์, มารีอา เกษร สุขพัฒน์, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 10

 

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, การ์โล ฮี่ตั๊น วัชรศักดิ์ไพศาล, นายสุทิน เทียมเมฆา, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นางนิตยา กาญจนวรกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด เทเรซา กรวรรณ อาภามงคล, วันเกิด ฟรังซีสกา ภาสินี แสงทอง, วันเกิด อันนา ธิดา อาภามงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด น.ส.ณัฐขญา กิจเจริญ, วันเกิด ณัฐพงศ์ สมสินสวัสดิ์

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันนา พัน กิจเจริญ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, เปาโล ศิริ พีรมนตรี, เบเนดิกต์ สมศักดิ์ สุขสมศรี, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 11

 

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์ (ครบ 7 ปี), มารีอา เซี่ยะกิม แซ่ชือ, เปาโล ประเสริฐ มั่นวงศ์วิโรจน์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, เบเนดิกต์ สมศักดิ์ สุขสมศรี, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

งดมิสซา

เสาร์ที่ 12

 

พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์พรหมจารี

06.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว แบร์นาแด๊ต รังษี, มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา รัมณีย์ สุสังกรกาญจน์, อักแนส ปรารถนา งามประเสริฐ, คุณปิยะ ชื่นสกุล, ครอบครัว บุญครอง

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ซิสเตอร์ มารีอา นิภาภรณ์ วัชรศักดิ์ไพศาล, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปาโล ทรง หฤทัย, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, ยวงบัปติสตา สนั่น มุตธิกุล, อากาทา สุณีย์ มุตธิกุล, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

อาทิตย์ที่ 13

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, อันนา ถี ริวัฒนา, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว สาธรกิจ, ครอบครัว สุเมธ แสงประทีป, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล, มาการีตา สุนันทา วัชรศักดิ์ไพศาล, นายประวัติ งามละม้าย, อันตน วิสารชัย สายพรไพศาล, น.ส.ณัฐขญา กิจเจริญ, สุขภาพ เทเรซา ยุพดี ลิ้มมธุรสกุล, เทเรซา สุภาณี ศรีธัญญรัตน์, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ดอมินิก ซาวีโอ พิทยา เต็งล่อไล้, อันนา นิภา หอมประทุม, วันเกิด ยอแซฟ เอกสิทธิ์ เทพพิทักษ์, นางธีรวัลย์ นรภูมิพิพัฒน์, มารีอา ยิปซีอากา ประไพรัตน์ หฤทัย, วิโรจน์ อ่อนเรือง, มารีอา รัศมี ชานนท์, น.ส.ศลิลรัตน์ บำเพ็ญเพียรกิจ, มารีอา ธาริณี หฤทัย, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มาร์ธา สำเนียง กลิ่นบัวแก้ว, เทเรซา ศิริอร บุญพิเชฐ และครอบครัว, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เปโตร สนั่น หอมประทุม, ฟรังซิสโก ภาณุวัฒน์ ฤกษ์โสภา, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ลูกพลัม, บิดา-มารดาของเปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, พ่อแม่ ปู่ย่า พี่น้อง ของนาง สุภา เจียมสินดี, อันนา บุปผา สังขรัตน์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, พ.อ.อนุกูล-นางนงเยาว์ สินธุเดชะ, มัตธิว สมชาย หนึ่งน้ำใจ, เทเรซา วิไล ชานนท์, เบเนดิกโต อำพน ชานนท์, ผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ และจีน, วิญญาณ ครอบครัว สาธรกิจ, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, โรซา แสงจันทร์ แซ่ลี้, เปาโล เต็กมั้ว แซ่ตั้ง, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, โทมัส เซียมกุ่ย แซ่ฮ้อ, เปโตร อร่าม คิดสี, วิชชุดา กังบูรานนท์, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, ยอห์น เหงียน วันดิ๊ก, มารีอา บุญมา แซ่ฮ้อ, ย่าบา แซ่เล, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, อันนา อนุสรณ์ เป๋ปฐม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, บอนิฟาส นิพนธ์-เทเรซา วนิดา จรัสศรี, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, รีโน คุ้ย ทรัพย์เย็น, โรซา ลิ้ม สอนเทพ, คุณพยอม พันธุโยธี, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

_________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

###########################################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s