สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

27 Sept 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 39 วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2015

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 49 ฉบับที่ 39 วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2015

The Holy Guardian Angels – Memorial

HOLY ANGEL untitled

 

__________________________________

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 49 ฉบับที่ 39 วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2015

 

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เรากำลังก้าวเข้าสู่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนที่เราระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำเป็นพิเศษ และพระศาสนจักรในประเทศไทยให้เราร่วมใจกัน รณรงค์สวดสายประคำในเดือนนี้เป็นพิเศษ ในโครงการ “คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ” โดยนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา ได้กล่าวว่า “การสวดลูกประคำ เป็นคำภาวนาที่ง่ายที่สุด และมีคุณค่ามากที่สุด” เพราะนอกจากเราจะสวดบทข้าแต่พระบิดา วันทามารีย์ และพระสิริรุ่งโรจน์แล้ว เรายังระลึกถึงข้อรำพึงต่าง ๆ ซึ่งเป็นชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า และของพระแม่มารีย์พรหมจารี พระมารดาของชาวเราด้วย

พระวาจาของพระเจ้าจากพระวรสารของนักบุญมาระโก (มก 9:38-43, 47-48) ได้กล่าวถึงประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

ประการแรก ผู้ใดอยู่ฝ่ายเรา ผู้นั้นจะไม่ว่าร้ายเรา ผู้ใดทำอัศจรรย์ในนามของเรา ก็อย่าห้ามเขาเลย ผู้ใดไม่ต่อต้านเรา ก็เป็นฝ่ายเรา

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “คุณค่าของคนขึ้นอยู่กับผลของงาน” แต่จริง ๆ แล้วคุณค่าของคนมิได้อยู่ที่ผลของงาน เพราะคนที่เจ็บป่วย คนที่ต้องนอนบนเตียง เขาอาจจะมิได้ทำอะไรมากมาย แต่เขาก็มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า ปัจจุบันเขาจึงใช้คำว่า “คุณค่าของคนขึ้นอยู่กับเราเป็นคนของใคร” ตรงนี้น่าจะทำให้เราเข้าใจ คุณค่าที่แท้จริงของการเป็นคริสตชนว่าเราเป็นคนของใคร เราอยู่ฝ่ายใด อยู่ฝ่ายธรรม หรืออยู่ฝ่ายอธรรม เราอยู่ฝ่ายพระเจ้า หรือปีศาจ เราเป็นคนของพระ เป็นลูกของพระ หรือเราเป็นคนของใครครับพี่น้องที่รัก ถ้าเป็นคนของพระเจ้า อยู่ฝ่ายพระเจ้า แน่นอนเราก็เป็นลูกของพระเจ้า และเราก็จะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างมิใช่สำหรับตัวเรา แต่เราทำเพื่อพระเจ้า ทำเพื่อทุก ๆ คนจะได้รู้จักและรักพระเจ้า

ประการสอง ถ้าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุให้เราตกในบาป จงตัดมันทิ้งเสีย ท่านจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า โดยมีตาข้างเดียว ยังดีกว่ามีตาทั้งสองข้าง แต่ต้องถูกโยนลงนรก

เราคิดจะตัดอะไรทิ้งบ้างในชีวิตของเรา เราคงไม่คิดจะตัดแขน ตัดขา ตัดมือ ตัดเท้าแน่นอน พระก็คงไม่ต้องการเช่นนั้น พี่น้องที่รัก ตัดอะไรยากที่สุด สำคัญที่สุด “ตัดใจ” พี่น้องที่รัก เราต้องฝึกตัดใจตัวของเราเองให้ได้ทุก ๆ วัน ตัดใจเพื่อมิให้บาปมาครอบงำจิตใจของเรา มิใช่เราตกอยู่ในห้วงของกิเลส ความบกพร่องต่าง ๆ ในชีวิต จนไม่คิดที่อยากจะกลับใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่

ท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร โดยมีมือข้างเดียว นัยน์ตาข้างเดียว ขาข้างเดียว ยังดีกว่าที่มีครบทุกอย่าง แต่ต้องถูกโยนลงในไฟนรก

ประการสุดท้าย จดหมายนักบุญยากอบ (ยก 5:1-6) ได้ให้ข้อคิดกับเราว่า ผู้มั่งมีจะร้องไห้คร่ำครวญ เพราะความทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ จะมาถึงเขา ทรัพย์สมบัติจะสูญสลายไป ทุกอย่างก็จะหมดคุณค่า และความหมายสำหรับชีวิต เพราะเขาใช้ชีวิตแบบสุขสบาย ใช้ชีวิตโดยปราศจากพระเจ้าก็ว่าได้ พระไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขา เพราะเขาคิดว่า ตนเองสามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยพลัง อำนาจ ความสามารถของตนเอง เขาลืมคิดถึงพระเจ้า ผู้ประทานพละกำลังต่าง ๆ ให้กับเขา กระทำในสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ขอให้พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ สะท้อนกลับมายังชีวิตของเราแต่ละคน โดยรับฟังพระวาจา และนำไปปฏิบัติตามจนเกิดผลเป็นจริงขึ้นในชีวิตคริสตชนของเรา

 

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

_____________________________________________

 

ประชาสัมพันธ์

  1. ขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันเปิดเดือนแม่พระลูกประคำ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 19.00 น. (มิสซาเช้ามีตามปกติ)
  2. รณรงค์สวดลูกประคำตามบ้าน ขอเชิญพี่น้องที่ปรารถนาจะสวดลูกประคำที่บ้านของพี่น้อง ติดต่อกับทางสภาภิบาลวัดได้โดยตรง เพื่อจัดตารางเวลาไปสวดภาวนา
  3. การสวดลูกประคำ “คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ” โดยวัดในเขต 2 จัดขึ้นที่วัดพระแม่มหาการุณย์ ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม ศกนี้ เริ่มเวลา 8.00 น. เสร็จเวลา 14.00 น. ขอเชิญสมัครกับสภาภิบาล
  4. ประชุมสภาภิบาลในวันอาทิตย์นี้ เวลา 10.20 น. ที่ห้องประชุมธาราฉัตร
  5. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษา โดยเน้นเด็กคาทอลิกในหมู่บ้านวัดสามเสนของเราเป็นพิเศษ กรุณาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาทำการ
  6. ศุกร์ต้นเดือน พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม ศกนี้
  7. พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น. กรุณาติดต่อกับทางวัด

_____________________________________________

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

ผู้ใดทำอัศจรรย์ในนามของเรา อย่าห้ามเขาเลย เขาจะเป็นฝ่ายเรา และอะไรที่เราควรตัดทิ้ง ให้ออกไปจากชีวิตของเรา ซึ่งเป็นการตัดที่ยากที่สุด คือ “การตัดใจ”

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

เมื่อผู้ที่พระองค์ทรงเลือกได้รับพระจิตเจ้า พวกเขาเริ่มประกาศเทศน์สอนเหมือนบรรดาประกาศก

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

ผู้มั่งมีทั้งหลายจะร้องไห้คร่ำครวญ เพราะความทุกข์ยากลำบากจะเกิดขึ้น เพราะเขามิได้ไว้วางใจในพระเจ้า แต่วางใจในตัวเอง และข้าวของทรัพย์สมบัติ

_______________________________________

ประกาศจากสภาภิบาล

          วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2015 เป็นวันรณรงค์สวดสายประคำโลก โดยวัดในเขต 2 โอกาสปีปีติแห่งพระคุณการุณย์ ณ วัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี

พี่น้องที่สนใจ โปรดลงชื่อด่วน ที่โต๊ะอำนวยการหน้าวัด เฉพาะวันอาทิตย์ ทุกรอบมิสซา โดยจะมีคณะพลมารีนั่งรับลงชื่อค่ะ (รับจำนวน 60 ท่าน เท่านั้น) ออกเดินทางเวลา 7.30 น. ตรง (รับประทานอาหารเช้าไปให้พร้อมนะคะ เพราะไม่มีบริการค่ะ)

 

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่คริสตชนทุกคนทั่วโลกจะสวดสายประคำถวายแด่พระแม่เจ้าเป็นพิเศษ

ในโอกาสปีปีติแห่งพระคุณการุณย์ พวกเราชาวลูกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน จงมาร่วมใจกันสวดสายประคำในบ้านของเรา โดยมีเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมสวดด้วยกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสมานสามัคคีกัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ปีหนึ่งมีเดือนเดียวนะคะพี่น้อง ที่พวกเราจะมีโอกาสทองเช่นนี้ และเนื่องจากสภาภิบาลมีภารกิจมากมายที่จะต้องรับผิดชอบงานต่าง ๆ จึงไม่สามารถจะจัดสวดได้ทุก ๆ บ้านนะคะ จึงขอแบ่งเป็นเขตดังนี้ค่ะ

เขต 1   ในสวนตาแป๊ะเจี่ย

เขต 2   ปากซอยเข้าสวนแป๊ะเจี่ย

เขต 3   ซอยด้านหลัง ร.ร.โยนออฟอาร์ค มัธยม ถึงท่าน้ำ

เขต 4   ซอยหลังพระโต ถึงท่าน้ำ

เขต 5   ซอยตลาดเช้า ถึงท่าน้ำ

เขต 6   ซอยสามเสน 13 ตลอดแนว ถึงสี่แยกร้านอรวรรณ

เขต 7   ซอยสามเสน 11 ตลอดแนว ถึงหอระฆัง

เขต 8   บ้านซิสเตอร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

ส่วนบ้านที่จะรับเป็นเจ้าภาพนั้น สภาภิบาลจะไปติดต่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากท่านภายหลังนะคะ และจะประกาศแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบต่อไปว่า พี่น้องแต่ละบ้านจะไปรวมตัวและสวดร่วมกัน ณ บ้านหลังไหน เมื่อใด เวลาใดนะคะ

 

                                                                        รักและรับใช้

 ______________________________

 

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 28

 

น.แวนแชสเลาส์ มรณสักขี น.ลอเรนซ์ รุยส์ และเพื่อนมรณสักขี

06.00 น.

 

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, มารี่อา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, อันเดร สละ โรจนะเสน, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ยอแซฟ รัตน์ มาลาวาลย์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 29

 

ฉลองอัครทูตสวรรค์ มีคาเอล คาเบรียล และราฟาเอล

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ ก๋วงเซี้ย-มารีอา บุ้งกุ่ย, ยอแซฟ ไจ้เฮง-อานัมเจ็ก แซ่ก้วย, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 30

 

ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, เยโรนีโม เตี่ยจิว แซ่ฉั่ว, ยอแซฟ ศรีนวล วิชุประภา, ยอแซฟ เลี่ยงเกียง-มารีอา ฮุ่ยเอ็ง, เปาโล ร.ต.อ.ดวง ชมจินดา (ครบรอบ 47 ปี), มารีอา ละม่อม ชมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ซึ้ง ทองเหวียง, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

พฤหัสฯที่ 1

 

ฉลอง น.เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารี และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, แอนนา เนื่อง สันตสมบัติ, ลูซีอา นิตยา กิจประชา,วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด เซซีลีอา ดลฤทัย โกวรรธนะกุล, อังเดร มานพ เจนผาสุก

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ซิลเวสแตร์ ระลึก ดีเจริญ, มารีอา ลำดวน สุวรรณทาน, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 2

 

ระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, อันนา พวงหยก นุ่มน้อย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด โทมัส ธนบดี วายุวัฒนศิริ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, โทมัส พยอม-อันโตนีโอ สวัสดิ์-อันนา สังเวียน ชมจินดา, ฟรังซีสกา กิมเกียว แซ่ชือ, ยอแซฟ ฮกจิว แซ่ชือ, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

 

 

เสาร์ที่ 3

 

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ, มารีอา วรรณิษา กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, คุณสมชัย โรจน์กานต์วงศ์, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ เพื่อขอพรวันเกิด ครบ 60 ปี แด่ พระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์, มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, ซิมแปสซิโอ นฤพนธ์ อิ่มใจ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร,

ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 4

 

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว มากาเร็ต อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, ครอบครัว ณรงค์ฤทธิ์ ลักษมีวรานนท์, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, อันนา ถี ริวัฒนา, อันนา นัชรี มั่นศิล, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล สุดใจ

กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, อักแนส นาตยา พงษ์สัตยาพิพัฒน์,ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, มารีอา ยิปซีอากา ประไพรัตน์ หฤทัย, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล, ครอบครัว ยอแซฟ ปริญญา สมพานิช, มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์, ครอบครัว ศรีประทุม, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, อักแนส ดารี วิธีธรรม และครอบครัว, มารีอา วิภาดา ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล และร้านล้อเจียหวย, มารีอา ธาริณี หฤทัย, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, มารีอา จำนงค์ ชมจินดา, ยอแซฟ คมสัน จิระภัทรศิลป, ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, วราภรณ์-ศรัณย์-นุชรินทร์-ฐิตพล โรจนกานต์วงศ์, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, หลุยส์ สงวน ธุระวณิชย์, นายฮะ-นางหงัง แซ่แต้, ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, เยโรนีโม เตี่ยจิว แซ่ฉั่ว, เปโตร สมพร (ครบรอบ 23 ปี), ยอแซฟ สมรัก, มัทธิว สมภาค, วรัตพงศ์ แตงสมบูรณ์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลัม, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, บิดา-มารดาของเปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ปู่ย่า อาน-ตายาย แฮว-ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว, พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย พี่น้องของนางสุภา เจียมสินดี, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, นายเหล็ง ฝอยทอง, มัตธิว สมชาย หนึ่งน้ำใจ, เปโตร อร่าม คิดสี, อันนา อนุสรณ์ เป๋ปฐม, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, อันนา มารศรี สิทธิโชค, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, เปาโล เจริญ แสงรัตนา, เซซีลีอา พูนศรี แสงรัตนา, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, มารีอา สุนิสา สุทธิวงค์, อันเดร วรเทพ-เลโอ วรพงษ์-เรนาโต วรศักดิ์ ชีรานนท์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปาโล สุทธิพงศ์-ยอแซฟ ประจิตร์-อักแนส อุดมศรี-เทแรส กัลยา ชัยเจริญ, ยอแซฟ ประสงค์-มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, อันนา ซอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำใย รุ่งเรือง, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซีสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, นายนพพร มั่นใจ, อังเดร เกษียร ไกรประสิทธิ์ (ครบ 22 ปี), ยอแซฟ กิตินันท์ (กู๊ด) ไกรประสิทธิ์ (ครบ 3 ปี), มารีอา ลมัย ศรีวิไล, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, รีโน คุ้ย ทรัพย์เย็น, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, โทมัส สวราชย์ ธูปเทียน, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, วิญญาณในไฟชำระ

___________________________________

 

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

St. Therese of Lisieux,

Virgin & Doctor of the Church (1873-1897) – Memorial

Santa_Teresa_di_Gesu_Bambino-di_Lisieux-BA

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s