สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

15 Nov 15 St. Francis Xavier Newsletter: ปีที่ 49 ฉบับที่ 46 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2015

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 49 ฉบับที่ 46 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2015

“Jesus, Son of David, have pity on me!”

christus_bartimaeus_johann_heinrich_stoever_erbach_rheingau.jpg

christus_bartimaeus_johann_heinrich_stoever_erbach_rheingau.jpg

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

__________________________

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ก่อนสุดท้ายในปีปฏิทินของพระศาสนจักร โดยพระวาจาของพระในวันนี้ เชิญชวนให้เราพิจารณาถึงชีวิตของเราแต่ละคนว่า ชีวิตของเราที่ผ่านมาในอดีตเป็นเช่นไร แล้วเราจะดำเนินชีวิตในปัจจุบันอย่างไรให้เหมาะสมกับชีวิตนิรันดร

ถ้าจะพูดให้ชัด พระวาจาของพระเชื้อเชิญเราให้เตรียมตัวตายอย่างดี แต่ถ้าเราไม่ชอบประโยคนี้ อาจจะพูดใหม่คือการเตรียมตัวอย่างดีเพื่อกลับไปหาพระเจ้า

            ความตาย เป็นสะพานที่เราแต่ละคนจะต้องข้ามผ่าน ถามว่าเรากลัวตายไหม มีคุณยายท่านหนึ่งอายุ 88 ปีแล้ว ท่านบอกว่าจริง ๆ ไม่กลัวความตาย แต่ที่กลัวคือ ตาย แล้วไม่มีใครรู้ เพราะท่านอยู่คนเดียว

พระวาจาของพระไม่ต้องการให้เรากลัวความตาย แต่เชื้อเชิญเราให้เตรียมพร้อมเสมอ เพราะเราไม่รู้จักวันเวลา นักบุญอัลฟอนโซผู้ตั้งคณะพระมหาไถ่ ได้เขียนหนังสือเรื่อง “เตรียมเผชิญความตาย” ก็เพื่อให้เราพร้อมเสมอที่ไปอยู่ต่อหน้าพระ นักบุญดอนบอสโก ได้ถามดอมินิกโก ซาวีโอว่า ถ้าพระเจ้าจะเรียกเธอกลับไปขณะนี้ เธอจะทำอย่างไร ดอมินิกโก ซาวีโอ ตอบว่า ถ้าพระเจ้าจะเรียกผมกลับไปตอนนี้ ถ้าผมเล่นฟุตบอลอยู่ ผมก็จะเล่นฟุตบอลอย่างดีที่สุด ถ้าเราแต่ละคนรู้ว่าเราจะกลับไปหาพระเมื่อไร เราก็คงจะต้องทำชีวิตของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

การทำชีวิตให้ดีที่สุด หรือทำทุกอย่างดีที่สุดเสมือนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต คงจะยากเหมือนกัน แต่ถ้าเราคิดได้ว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต พวกเราจะทำอะไรกันบ้าง บางคนบอกวิ่งไปแก้บาปก่อน บางคนอาจจะจัดแบ่งทรัพย์สมบัติก่อน บางคนอาจจะไปทำอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่อยากจะทำ

ฉะนั้น เราแต่ละคนมีเวลาจัดเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมที่จะกลับไปหาพระเจ้า พระวาจาของพระในวันนี้เตือนใจเราเช่นนี้ นี่เป็นเครื่องหมายแห่งกาลเวลาที่พระเจ้าประทานให้แก่เราผ่านทางพระวาจาของพระองค์ แม้ว่าทุก ๆ สิ้นปีปฏิทินของพระศาสนจักรจะต้องเตือนใจเราเช่นนี้ทุก ๆ ปีก็ตาม แต่พระวาจาของพระเตือนใจเราทุก ๆ วัน บางคนอาจจะบอกว่าทุกลมหายใจเข้าออกของชีวิต มิใช่เพียงแต่คิดถึงความตาย แต่คิดว่าจะทำชีวิตของตนให้ดีที่สุด ควรทำเช่นไร

            ก็ต้องถามว่าในแต่ละวันเราทำให้ชีวิตของเราดีที่สุดแล้วหรือยัง ทำให้ชีวิตของเราเป็นที่สบพระทัยของพระเจ้ามากน้อยเพียงใด ทำให้คนอื่น ๆ รอบข้างมีความสุขมากน้อยเพียงใด

ในบทอ่านแรก ประกาศกดาเนียล (ดนล 12:1-3) ได้กล่าวทำนายว่า ทุกคนที่มีชื่อเขียนไว้ในหนังสือจะได้รับความรอดพ้น มนุษย์จะตื่นขึ้นมาจากผงคลีดิน บางคนจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร บางคนได้รับความอับอายและความอัปยศอดสูตลอดนิรันดร บรรดาผู้ที่ช่วยคนจำนวนมากให้มีความชอบธรรม จะส่องแสงสว่างเหมือนดวงดาว

ในบทอ่านที่สอง จดหมายถึงชาวฮีบรู ได้กล่าวว่า พระคริสตเจ้าทรงเป็นพระมหาสมณะสูงสุด ทรงถวายเครื่องบูชาชดเชยบาปเพียงครั้งเดียว ทรงทำให้ทุกคนได้บรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์ตลอดไป บาปและความอธรรมเหล่านี้ได้รับการอภัยแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้กำหนดปีศักดิ์สิทธิ์ขึ้นในโอกาสนี้เป็นพิเศษ เพื่อพบพระเมตตารักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ผ่านทางการอภัยบาป เพื่อนำเรากลับมาเป็นลูกของพระองค์ดังเดิม

ในพระวรสารนักบุญมาระโก (มก 13:24-32) จงเตรียมพร้อมเสมอ เมื่อพระเจ้าทรงมอบนิมิตหมายแห่งกาลเวลา ที่บ่งบอกเราให้ทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น จงเตรียมพร้อมเสมอ เพราะพระเจ้าจะทรงเรียกท่านกลับไปหาพระองค์ในเวลาที่เรามิได้คาดคิด

ฟ้าดินจะสูญสิ้นไป แต่วาจาของเราจะไม่มีวันสูญสลายไป แต่จะเป็นวาจาที่มอบชีวิตนิรันดรให้กับมนุษย์ทุกคน

ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

____________________________________

บำรุงวัด

อักแนส ประคอง งามสงวน       500    บาท

___________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ขอเลื่อนเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน เป็นเวลา 18.00 น. เพราะทางโรงเรียนจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าโยนออฟอาร์ค
 2. ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์   ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม เวลา 10.00 น. โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน  
 3. (งดมิสซา 8.30 น. และ 16.00 น.)
 4. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานเฉลิมฉลอง

50 ปี สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ” สามพราน

            วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2015 ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

10.00 น. – 16.00 น.     ชุมนุมเยาวชน

17.00 น. – 21.00 น.      – พิธีบูชาขอบพระคุณ

– พบปะสังสรรค์

“50 ปี การสถาปนาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ค.ศ.1965 – 2015

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2015 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

9.00 น. – 9.45 น.        แสดงความยินดีกับพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์

โกวิทวาณิช โอกาสฉลองศาสนนาม

10.00 น.                    – พิธีบูชาขอบพระคุณเฉลิมฉลอง 50 ปี

– มอบทุนการศึกษาฯ

– มอบรูปที่ระลึก 50 ปีอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

– ประกาศปิดปีศักดิ์สิทธิ์ “ปีปีติแห่งพระคุณการุณย์”

13.00 น.                    – รับประทานอาหารกลางวัน

– ชมการขับร้องประสานเสียงบทเพลงศักดิ์สิทธิ์

_______________________

เปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ค.ศ. 2016

            วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2015     ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

14.30 น. – 16.30 น.      – ชมและฟังการขับร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์ประสานเสียง

18.00 น. – 20.00 น.      – พิธีเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์

– พิธีเสกอาสนวิหารอัสสัมชัญและพิธีบูชาขอบพระคุณ

 1. ตลอดเดือนธันวาคม จะมีอวยพรพระกุมารตามบ้าน โอกาสฉลองคริสต์มาส

พี่น้องท่านใดสนใจ ขอเชิญติดต่อได้ที่หน้าวัด เพื่อกำหนดวันแต่ละบ้าน

 1. หนังสือเรื่องเล่าอ่านสนุกของคุณพ่อ สุวนารถ กวยมงคล เล่มละ 100 บาท ติดต่อด้านหน้าวัด
 2. ขอเชิญพี่น้องสนับสนุนสลากการกุศล สุวรรณสมโภช 50 ปี ศูนย์คำสอนระดับชาติ ใบละ 25 บาท ติดต่อด้านหน้าวัด
 3. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษา โดยเน้นเด็กคาทอลิกในหมู่บ้านวัดสามเสนของเราเป็นพิเศษ กรุณาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาทำการ

______________________

ประกาศแต่งงาน

ครั้งที่ 2

นาย เอกวิทย์ คีรีกุลพันธ์

บุตร                  นาย วรวิทย์ – นาง รวิวรรณ คีรีกุลพันธ์

กับ                         ลูซีอา ธันยพร เชี่ยวหัตถ์พงษ์

บุตรี              นาย พิธาน – เซซีลีอา อรุณ เชี่ยวหัตถ์พงษ์

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15.00 น.

_______________

ครั้งที่ 1

เบเนดิกต์ กานต์ ศิริวงศ์

บุตร                       นาย วิเชียร – อันนา วัฒนา ศิริวงศ์

กับ                             นางสาว ธีรดา กอศรีลบุตร

บุตรี                    นาย ศุภโชติ – นาง ยุวดี กอศรีลบุตร

พิธีแต่งงานที่วัดเซนต์หลุยส์

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2015 เวลา 14.00 น.

 

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

__________________________________

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

บุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในก้อนเมฆ ทรงพระอานุภาพ และพระสิริรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ ทรงใช้ทูตสวรรค์รวบรวมผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

ทุกคนที่มีชื่อเขียนไว้ในหนังสือ จะได้รับความรอดพ้น เขาจะตื่นขึ้น และได้เข้าสู่ชีวิตนิรันดร

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

พระคริสตเจ้าทรงถวายเครื่องบูชาชดเชยบาปเพียงครั้งเดียว แล้วจึงเสด็จประทับเบื้องขวาของพระเจ้าตลอดไป

________________________

 

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

พระพักตร์แห่งความเมตตา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้มีสมณโองการเรื่องปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยประกาศเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2015 เป็นต้นไป โดยการเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม โอกาสสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

และจบลงในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พิธีปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร และปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

______________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

จากสมณสาส์นเวียนชื่อ แสงสว่างแห่งความเชื่อ ส่งถึงทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ เกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านส่วนรวมของพวกเรา มีจำนวนถึง 246 ข้อ แต่วันนี้ จะขอนำเสนอพี่น้องคริสตชนเพียงข้อเดียว ซึ่งมีเนื้อหาตรงกับการกระทำของทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสามเสนบางกลุ่ม รวมทั้งผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่ในหมู่บ้านสามเสนของเราด้วยเช่นกัน

 

((( มลพิษ ขยะ และวัฒนธรรมการกินทิ้งกินขว้าง )))

(มลพิษก่อให้เกิดผลร้ายต่อชีวิตมนุษย์ในการเจริญชีวิตประจำวัน บ้านส่วนรวมของเรากำลังกลายเป็นกองขยะขนาดมหึมา) เราทุกคนต้องตื่นตัว ลุกขึ้นมาต่อต้านกันได้แล้ว เราจะไม่นิ่งเฉย ปล่อยให้คนนิสัยไม่ดีทำซ้ำซากอยู่เป็นประจำ ดูที่บริเวณหน้าวัด ข้างวัดในวันอาทิตย์ จะมีแก้วน้ำ ถุงพลาสติกวางทิ้งอยู่ตามม้านั่ง ต้นไม้ บนเกาะกลางสนามอยู่เสมอ ถังขยะก็มีวางให้ แต่คงมองไม่เห็น (พระสันตะปาปาทรงเตือนแล้วนะคะพี่น้อง จงมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาร่วมกับพระองค์กันดีกว่าพวกเรา)

________________________

ประกาศ

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มารับใบอนุโมทนาบัตรของท่านได้ที่โต๊ะรับบริจาค ที่หน้าวัด

ในวันอาทิตย์ มิสซารอบ 8.30 น. 10.00 น. และ 16.00 น. ค่ะ

 1. คุณธรรมปพน ธรรมธราภรณ์ 11. คุณมยุรี สว่างเนตร
 2. คุณสุพล คริสต์วทัญญู 12. คุณวิรัช ไพบูรณ์ศิลป์
 3. คุณชนกนาฎ ศุภนิมิตอภินันท์ 13. คุณดุษณี แสงงาม
 4. คุณสมใจ กิจสมัคร 14. ครอบครัว คุณรัชนี ลัดดาจิต
 5. ครอบครัว ทรัพย์ยืนยง 15. คุณวดี คุณประยูรสวัสดิ์
 6. คุณประคอง งามสงวน 16. ครอบครัว บุญครอง
 7. ครอบครัว ปิติสันต์ 17. คุณวินัดดา อัศวเสนา
 8. คุณแสงจันทร์ ศิริกุล 18. คุณวรรณา รัชตามุขยนันต์
 9. คุณเสาวรัตน์ คชจันทร์           19. คุณประเทืองศรี – พรชุลี – พรทิพา หนึ่งน้ำใจ

10.คุณอินทิรา อินทรพิทักษ์

_____________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 16

น.มาร์กาเร็ต แห่งสก็อตแลนด์

น.เยอร์ทรู๊ด พรหมจารี

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, ฟรังซิสโก สน พันธุมจินดา, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, อันตน เฉลียว จำเริญงาน, โทมัส บุญส่ง, ภราดา อลอยซิ้วส์,วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เซซีลีอา เพลิน พันธุมจินดา, ปีโอ เนิร เนืองทอง, นายสังเวียน แตงแก้ว, ฟรังซิสโก พ.ท.หรั่ง ดิษฐสัตย์ธรรม, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, ประภา รุจิพงศ์, เปาโล เลื่อม ชีรานนท์, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ฟรังซีสโก ยิ้ม โชติพงศ์, ม.เลโอ เรียว โรจน์เสรี, โทมัส กิมเล้ง แซ่โจว, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 17

ระลึกถึง น.เอลิซาเบธ แห่งฮังการี นักบวช

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, อันตน พินิจ พันธุมจินดา, ยาโกเบ เสวย-มารีอา บุญลาภ สิทธิสรรค์, คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, มารีอา ธีรวรรณ, ภราดา มงฟอร์ต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา โจเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, ปีโอ เนิร เนืองทอง, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ประไพ แตงแก้ว,มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม, อันนา วรรณา ชีรานนท์, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, ม.เปาโล เสงี่ยม ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, เทเรซา อรุณ ชมเชยเนติธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 18

วันครบรอบการถวายพระวิหาร นักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ สุดใจ หอประเสริฐกิจ, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, นายอานนท์-นางกวี แจ่มสายพงษ์, ยอแซฟ สุดใจ หอประเสริฐกิจ, ยอแซฟ วิรัตน์ สิทธิสรรค์, นายสุทิน เทียมเมฆา, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, ภราดา วินเซนต์เมรี่, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด ดนุสรณ์ วีรวรรณ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ พล.อ.ท.สังคม แตงแก้ว, มารีอา วรรณิดา ดิษฐสัตย์ธรรม, ยอแซฟ มกจิว แซ่แต้, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ (ครบรอบปี), อากาทา จำปา ไกรบุญ, อัมโบรซีโอ ปรีชา ทรงสัตย์, เทเรซา มลิวัลย์ ชมเชยเนติธรรม, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 19

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ ภิรมย์ พันธุมจินดา, นางพวงรัตน์ อมรชวลิตกุล, ยอแซฟ ชาคริต สำราญจิตต์, ยอแซฟ ธาตรี, ภราดา ยอห์นเมรี่, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย,ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, อักแนส อาภา ชีรานนท์, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, เปโตร ชาญ-อันนา จำรัส ยุติธรรม, นายวีระพล ดิษฐสัตย์ธรรม, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, ฟรังซีสโก ทวีศักดิ์, เปโตร เส็ง แซ่โจว, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 20

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ อักแนส วรัญญาภรณ์ ทรัพย์ธนมั่น

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา, คุณพ่อ สุนทร-คุณแม่ บุญสม ชนวฒน์, อากาทา กาญจนา ฉัตรบรรยงค์, ภราดา ฮิวเบิร์ต, เทเรซา มารีอา ปิยะวดี, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, อักแนส วรัญญาภรณ์ ทรัพย์ธนมั่น

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, นายแข แซ่เตีย, นางเอ็ง แซ่ตั้ง, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ปีโอ เนิร เนืองทอง, ยอห์น สุชา ธาราวร, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, เทเรซา ละออง, อันนา สุ่น แซ่โจว, วิญญาณในไฟชำระที่ไม่มีใครคิดถึง 581

เสาร์ที่ 21

ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารีถวายองค์ในพระวิหาร

06.00 น.

สุขสำราญ มารีอา แพรวาม์ กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง(ครบ 10 ปี), แอนนา ซิน-ยวงบัปติสตา สะอาด-มารีอา นงเยาว์ รำพึง, เปโตร หลุย และวิญญาณของวาตารุ, มารีอา จาด, ภราดา เกร๊กกอรี่, วิญญาณในไฟชำระ

18.00 น.

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา อาจาริน สังขปรีชา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ปีโอ เนิร เนืองทอง, จูเลียส มสาร วงศ์ภักดี, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, มารีอา พัทยา กลิ่นบุปผา, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง (ครบ 10 ปี), ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, มารีอา ละม่อม ชมจินดา (ครบ 27 ปี), เปาโล ร.ต.อ.ดวง ชมจินดา, ยอแซฟ สกุล, โรซา เจี่ย, โทมัส เงิน-อันนา เกษร-ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 22

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล (วันกระแสเรียก)

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอา กานดา ศรีประมงค์, อังเดร เร-มารีอา สนอม ศรีประมงค์, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, โทมัส เงิน-อันนา เกษร-ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์, เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์และครอบครัว, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส และสามเณรบ้านเณรยอแซฟ ทุกคน, โรซา ละออง พึ่งกิจธรรม, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี, ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล และร้านล้อเจียหวย, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, อัญชลี วิพัทนะพระ, สังคม พนมอุปถัมภ์,ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์, เทเรซิต้า พยัคฆพงษ์, เทเรซา บุญนะ เอกตระกูล, ครอบครัว ศิริโรจนานนท์, เทเรซา วิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, คาทารีนา อรพิน-แอนนา อาศยา-ปีโอ อมร พิเศษนครกิจ, ด.ญ.อารียา สัมพันธ์วรางกูล, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ยอแซฟ จักรกฤษณ์ สุวรรณสาร, ครอบครัว เทพพิทักษ์, มารีอา ธิดาเพ็ญ เข็มสว่าง, วรเวช ยอดเศรณี, มารีอา รัมณีย์ สุสังกรกาญจน์, เทเรซา อัจฉรา ภูริคุปต์, วันเกิด ฟรังซิสโก นพพร อาภามงคล, ครอบครัว อรุณฤกษ์ดีกุล, อักแนส นาตยา พงษ์สัตยาพิพัฒน์, ครอบครัว หนึ่งน้ำใจ, ครอบครัว โชคสวัสดิ์นุกูล, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลัม, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และ เลาหไทยมงคล, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, ปีโอ เนิร เนืองทอง, มาร์แซล สามารถ หอมสุคนธ์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มารีอา อำพัน-ฟรังซิส ปรีชา กานตานนท์, ยวงบัปติสตา เกษม สุวิชากร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เทเรซา ลาวัลย์ มีนานนท์, อันนา บุญช่วย-เปาโล ชน-มารีอา ละไม-ลูซีอา ละเมียด พึ่งกิจธรรม, นายติเบริโอ วิลาศ วันซอร์, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, ยอแซฟ ชลิต แซ่แต้,เปโตร กิติชัย ตรรกเวศม์, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, ตระกูล สกุลทอง, มารีอา เน ฤกษ์โสภา, มารีอา ปราณี สุขอารี, มารีอา แก้วครองขวัญ สุขอารี, ยวงบัปติสตา สำเนียง-มารีอา วิไล ไกรประสิทธิ์, โรซา ละเอียด ชุณหสุวรรณ, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์, เปโตร วศิน สุสังกรกาญจน์, ฟรังซิสโก อารีย์ อรุณฤกษ์ดีกุล, มารีอา มาลี-ยอแซฟ สี-เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, เทเรซา วนิดา วงศ์สุภา, Lassere Gilbert Morice Cabriel, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, เทเรซา วิรภา บรรเลงจิตร์, ปู่ย่าอาน-ตายาย แฮว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับแล้ว, มารีอา รัศมี กิจสำเร็จ, มารีอา ฉลวย ศรีประทุม, แบร์นาแด๊ต ชฎาภรณ์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เปโตร พันเอก(พ) วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เปโตร พ.อ.ดาว ธูปหอม, อากาทา อุบล โพธิพันธุ์, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา รัชนีชมเชยเนติธรรม, วิญญาณสมาชิกพลมารีย์ผู้ล่วงลับทุกท่าน และวิญญาณในไฟชำระ (เปรสิเดียมพระมารดาคริสตังค์ทั้งหลาย)

16.00 น.

สุขสำราญ ผู้บริหาร คณะครู-นักเรียน ร.ร.อนุบาลยุววิทย์

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, ยอแซฟ ชัยรัตน์ แซ่แต้, วิญญาณในไฟชำระ

_________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

CHRISTMAS

IS

COMING IN TWO MONTHS

THANK YOU

CLASSICAL MUSIC; INTERNATIONAL LARGE AUDIENCE
VISIT ON FACEBOOK ADRESS: Golden Eagle; L’Aigle d’Or; Vulturul de Aur

YouTube

of

The Three Tenors Christmas Concert Viena (1999)

_____________________

THANK YOU

 Collegium Regale

of

Stephen Cleobury

conducts a wonderful performance of

Handel’s “MESSIAH” from Pieterskerk

by

Lynne Dawson, soprano
Hillary Summers, alto
John Mark Ainsley, tenor
Alastair Miles, bass

The Brandenburg Consort

Crispian Steele Perkins, trumpet

The Choir of King’s College, Cambridge

Pieterskerk in Leiden, Netherlands.

in

Handel “MESSIAH” | King’s College, Cambridge Choir

____________________________

THANK YOU

MGTracey

YouTube

of

2 HOURS OF POPULAR TRADITIONAL OLD CHRISTMAS CAROLS & MUSIC WITH TOP CHRISTMAS LIGHT DISPLAYS

OLD CHRISTMAS CAROLS & MUSIC

With Various Versions of these great Carols and Songs:

12 days of Christmas
Dance of the sugar plum fairies
Deck the Halls
First Noel
Hark the Herald Angels Sing
Holiday Brass
Jingle Bells
Jolly Old St Nicholas
Joy To The World
Old Christmas Tree
Silent Night
Up of The Housetop
We Wish You A Merry Christmas

**********************************

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

__________________________

ขอแจ้งว่า ขณะนี้พี่น้องสามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้ครับ

CLICK ข้างล่างนี้

Page 2

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 2

Page 3

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 3

Page 4

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 4

Page 5

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 5

Page 6

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s