สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

13 Dec 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 50 วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2015

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ปีที่ 49 ฉบับที่ 50 วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2015

SUNDAY 13 DECEMBER 2015

300px-HolyFamilybyGutierrez

Holy Family, by Juan Simon Gutierrez

______________________________________

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ปีที่ 49 ฉบับที่ 50 วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2015

dsc_00073

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่

ชายคนหนึ่งได้ไปเยี่ยมชมวัดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งปฏิมากรกำลังแกะสลักรูปพระเยซูเจ้า เขาสังเกตเห็นรูปแกะสลักแบบเดียวกันวางนอนอยู่ใกล้ๆ เขารู้สึกแปลกใจจึงถามช่างแกะสลักว่า “จำเป็นต้องใช้รูปแกะสลักที่เหมือนกันถึงสองรูปเลยหรือ” ช่างแกะสลักตอบว่า “ไม่, ใช้เพียงรูปเดียว เพียงแต่รูปแรกเกิดความเสียหาย จึงต้องสลักรูปใหม่” เขาพิจารณาดูรูปที่วางอยู่สวยงามมากไม่เห็นมีตำหนิอะไร จึงถามว่าเสียหายตรงไหน ช่างแกะสลักตอบว่า “มีรอยแตกร้าวตรงปลายจมูกพระเยซูเจ้านิดหน่อย”    

ชายคนนั้นถามต่อไปว่า “แล้วจะวางรูปที่กำลังแกะสลักไว้ที่ไหน” ช่างแกะสลักตอบว่าจะตั้งบนเสาสูง  25 ฟุต เขาจึงพูดกับช่างแกะสลักว่า “ถ้ารูปนี้วางบนเสาสูงขนาดนั้น คงไม่มีใครมองเห็นรอยตำหนินั้นหรอก” ช่างแกะสลักหยุดจากงานที่กำลังทำอยู่ ยิ้มและพูดกับชายคนนั้นว่า “แต่ผมรู้ว่ามันแตกร้าวมีตำหนิตรงไหน ผมต้องการให้รูปนี้ออกมาดีที่สุด แม้จะไม่มีใครสังเกตเห็นก็ตาม”

เมื่อไม่นานมานี้กัลลัปโพล (Gallup poll) ได้เปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวอเมริกัน พบว่าคนที่ไปวัดกับคนที่ไม่ไปวัดไม่มีความแตกต่างใดๆ เกี่ยวกับความประพฤติทางศีลธรรม ในหมู่คนที่ไปวัดยังคงมีการเอารัดเอาเปรียบและไม่ซื่อสัตย์เช่นเดียวกับคนอื่นทั้งหลาย โดยเฉพาะค่านิยมที่ว่า “ถ้าคนส่วนใหญ่เขาทำกัน เราก็สามารถทำได้ไม่บาป” หรือ “แม้จะทำผิดศีลธรรมแต่ถ้าไม่มีใครเห็น เราก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่” เช่นนี้เอง การต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าจึงกลายเป็นเพียงพิธีกรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำเป็นประจำทุกปี แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นในชีวิต

ยอห์น บัปติสต์ ได้นำสารการเป็นทุกข์กลับใจที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ ยอห์นได้เทศน์สอนอย่างร้อนรน เรียกร้องให้ประชาชนเตรียมต้อนรับการเสด็จมาของพระผู้ไถ่ นี่คือข่าวดีที่นักบุญลูกาเน้นในพระวรสารวันนี้ เพื่อชี้ให้เห็นว่าการเสด็จมาของพระผู้ไถ่จะสถาปนาการปกครองใหม่แห่งการให้อภัย การแบ่งปันและการไถ่ให้รอด การเป็นทุกข์กลับใจที่ยอห์นประกาศ เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงความประพฤติ มิใช่การเสียใจในสิ่งที่ได้กระทำในอดีต                                                 ยอห์นต้องการให้ผู้คนแบ่งปันสิ่งที่มีซึ่งกันและกัน บนหลักของความยุติธรรมทางสังคม ที่พระเจ้าไม่พึงประสงค์ให้ใครพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมี ขณะที่มีคนเป็นจำนวนมากอยู่ในสภาพที่ขัดสน ยอห์นจึงบอกผู้คนให้แบ่งปันสิ่งที่ตนเองมี เช่น เสื้อผ้า อาหารแก่คนที่จำเป็นและกำลังหิว หากพวกเขาเสียใจในบาปและต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริง พวกเขาต้องเป็นพี่น้องกับทุกคนและตระหนักว่า มีสิ่งไหนบ้างที่จะแบ่งปันกับคนอื่นในโอกาสคริสต์มาสนี้

ยอห์นไม่ต้องการให้ผู้คนละทิ้งงานหน้าที่เพื่อความรอดสำหรับตนเอง แต่ต้องทำงานหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ยอห์นเรียกร้องประชาชนให้มีความซื่อสัตย์ต่องานหน้าที่ของตน ไม่โลภ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด อาทิ คนเก็บภาษีต้องเก็บภาษีด้วยความเที่ยงธรรม ทหารต้องมีวินัย ไม่ขู่กรรโชกหรือเรียกเก็บเงิน ทั้งนี้เพราะงานหน้าที่แต่ละอย่างคือการรับใช้พระเจ้า ดังคำกล่าวของนักบุญฟรังซิส เดอ ซาล ที่ว่า “จงผลิบานในที่ที่เขาเพาะปลูก” เราได้รับการคาดหวังให้เกิดผลหรือเป็นเชื้อแป้งในที่ที่เราอยู่

พี่น้องที่รัก ความโน้มเอียงในหมู่คริสตชนปัจจุบันมักจะเน้นแง่มุมด้านความเชื่อ มากกว่าผลเสียของความประพฤติด้านศีลธรรม ยอห์น บัปติสต์ได้เรียกร้องให้เราเปลี่ยนแปลงความประพฤติของเราเป็นลำดับแรก ด้วยการเป็นทุกข์กลับใจ เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จากค่านิยมและความประพฤติที่ไม่ดีต่างๆ ละทิ้งความเห็นแก่ตัวและแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับเพื่อนพี่น้องด้วยความยินดี เพื่อรับเสด็จพระคริสตเจ้าให้มาประทับในชีวิตของเรา

ในปีแห่งความเชื่อนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาได้เชิญชวนเราให้ประกาศความเชื่อของเราและกลายเป็นผู้ประกาศข่าวดีใหม่ในโลก ให้เราวอนขอพระพรจากพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงตัวเรา และช่วยเราให้ฟังสารของพระองค์ที่ยอห์น บัปติสต์นำมา เพื่อเราจะได้เป็นเครื่องมือที่ดีของพระองค์ ในการทำงานหน้าที่ของเราในแต่ละวันให้ดีที่สุด ตามบทบาทและฐานะของเราแต่ละคนโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

 ________________________

ขอขอบคุณ

ผู้ประสงค์ไม่ออกนาม

บริจาคสร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 2 เส้น

เพื่อเป็นของขวัญวันคริสต์มาส

____________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ตารางเวลาวันสมโภชพระคริสตสมภพและปีใหม่ 2016/2559

     วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม

            06.00 น.          พิธีบูชาขอบพระคุณตามปกติ

17.30 น.          เปิดต้นคริสต์มาส

20.00 น.          การแสดงละครคริสต์มาสของนักขับร้องเซซีลีอา และเด็ก ๆ เยาวชน

21.00 น.          พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระคริสตสมภพ

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม

            09.00 น.          พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระคริสตสมภพ (งดมิสซา 06.00 น. และ 19.00 น.)

วันอาทิตย์ 27 ธันวาคม   (ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า)

                        พิธีบูชาขอบพระคุณตามปกติ

หลังมิสซารอบ 10.00 น.  อวยพรเด็กอายุต่ำกว่า 7 ขวบ ระลึกถึงวันทารกผู้วิมล

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม (วันสิ้นปี)

            19.00 น.          พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันส่งท้ายปีเก่า

แห่แม่พระรอบหมู่บ้าน

23.30 น.          สวดสายประคำข้ามปี

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม (วันขึ้นปีใหม่ 2016/2559)

09.00 น.          พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรปีใหม่ หลังพิธีคำนับพระสงฆ์

(งดมิสซา 06.00 น. และ 19.00 น.)

  1. ขอเชิญสนับสนุนบัตรสอยดาว ราคาใบละ 100 บาท

     วันที่ 24 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 17.30 น. – 19.45 น. กลุ่มเยาวชนจัดสอยดาว และเกมส์ต่าง ๆ มีของรางวัลมากมาย และเยาวชนจะนำบัตรสอยดาวจำหน่ายล่วงหน้าในวันอาทิตย์

  1. ขอเชิญพี่น้องสนับสนุนสลากการกุศล สุวรรณสมโภช 50 ปี ศูนย์คำสอนระดับชาติ ใบละ 25 บาท ติดต่อด้านหน้าวัด
  2. ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคของขวัญคริสต์มาส หรือสนับสนุนปัจจัย โดยติดต่อ คุณพ่อดิษพล หรือคุณพ่อทุกท่านของวัด
  3. ไบเบิ้ลไดอารี – ปฏิทินคาทอลิก ปี 2016 มีจำหน่ายแล้ว บริเวณหน้าวัด
  4. หนังสือสมโภช 180 ปีวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ มีวางจำหน่ายแล้ว ในราคาเล่มละ 350 บาท

__________________________

ตารางเวลาอวยพรพระกุมารตามบ้าน

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2015

1. คุณเกศรา บัวขจร

2. คุณวาสนา เจริญสินธุ์

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2015

1. คุณอรวรรณ เชาวนะ (คุณติ๊ก)

2. คุณอุไร กายสิทธิ์

3. คุณสำเนียง กลิ่นบัวแก้ว

4. คุณดารี วิธีธรรม (คุณเล็ก)

5. คุณบัวศรี บุญเจือ

6. คุณสมจิตร ริหัด

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2015

     1. คุณสาคร เนาพกาพรหม

2. คุณจุก

3. คุณมุ่งสูง วาสิกคุตต์ (คุณไต๋)

4. คุณวัฒนา ศิริวงศ์ (คุณวุ้น)

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2015

1. คุณวิทยา ทรัพย์เจริญ

2. คุณประคอง สำราญชื่น

3. คุณศิริกุล ศรีวิไล

4. คุณมาลี เปลี่ยนประมุข

5. โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2015

1. คุณรังษี ศักดิ์สมวาศ

2. คุณเสกสรรญ ธนสมบูรณ์

     3. คุณนันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ

4. คุณชลี กรีกุล

5. พ.ท.พิสุทธิ์ ทองเหวียง

วันพฤหัสฯที่ 17 ธันวาคม 2015

1. คุณศิริกานต์ มณีวงศ์วิจิตร

2. คุณละม่อม ชีรานนท์

3. คุณบุตราภาว์ วีระสม

4. คุณศศิวรรณ อ่วมนิ่ม

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2015

1. คุณสุพัตรา รวมสำราญ

2. จุดรวมที่ท่าน้ำ

3. คุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2015

1. คุณนราทิพย์ นิมาพันธ์

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2015

1. คุณนุชนาฎ ธารีจิตต์

2. คุณวีระศรี โรจนสุธี

3. คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

4. คุณดวงตา เลืองถิ (หนูเล็ก)

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2015

1. คุณกิ่งพราว นพคุณทอง

2. คุณสิงห์ (P.S.House)

3. คุณเดือน

4. คุณประไพ ภูมิพานิช

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เริ่มสวดหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ 19.00 น.

วันอาทิตย์ เริ่มเวลา 19.00 น.

_____________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

เป็นที่น่าปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่วันตรีวารและวันฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ของพวกเราชาวสามเสน ได้ผ่านพ้นไปอย่างดี เดินผ่านไปทางไหนก็ได้ยินแต่เสียงกล่าวชื่นชม และประทับใจทั้งพิธีกรรมในวัด ขบวนแห่ การให้บริการนอกวัด รวมทั้งการจัดเลี้ยงอาหารซึ่งมีหลากหลาย น่ารับประทานไปเสียทุกอย่าง ผู้ที่มีอุปการคุณทุกท่านที่บริจาคปัจจัยช่วยเหลือ ท่านก็คือเจ้าภาพจัดงาน ร่วมกับสภาภิบาลด้วยเช่นกัน ขอจงร่วมรับคำชมจากพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะ

ต้องขอขอบพระคุณ ท่านอธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ ที่กรุณาจัดหาขนมเลี้ยงตรีวารทั้ง 3 วัน จัดเตรียมอาหารเลี้ยงบรรดาพระสงฆ์ ให้ที่จอดรถในโรงเรียน ขอขอบพระคุณ ท่านอธิการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ที่อนุเคราะห์ทีวีวงจรปิด 4 เครื่อง ที่จอดรถทั้ง 2 แห่ง ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโยนออฟอาร์ค ที่ให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนจัดงานฉลองวัด และการบริการห้องต่าง ๆ ขอขอบพระคุณ อธิการ สุนันทา ที่คอยประสานงานช่วยเหลือเกี่ยวกับดอกไม้ เทียน ภาชนะต่าง ๆ ขอขอบคุณโรงเรียนพันธะศึกษาพิทยาที่ให้ที่จอดรถ ขอขอบคุณเพื่อน ๆ สภาภิบาลที่รักทุกท่าน ที่ช่วยกันทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยด้วยเช่นกัน พวกเราไปรับรางวัลกับพระผู้เป็นเจ้ากันเถอะนะคะ สำหรับผู้ที่มีอุปการคุณช่วยด้านอาหารต่าง ๆ ทางสภาภิบาลขอบคุณ และจัดพิมพ์รายชื่อติดที่หน้าวัดนะคะ เนื่องจากมีเป็นจำนวนมาก ในสารวัดลงไม่พอค่ะ

รักและยินดีรับใช้ทุกท่านเสมอ

 __________________________

บำรุงวัด

  1. มารีอา ปรียรัตน์ ตรีธารา 1,000            บาท
  2. อักแนส กนกพร พิศูจน์    300            บาท
  3. ฟรังซิสเซเวียร์ วิสิทธิ์ พงษ์วิรัชไชย              100            บาท

_____________________

ขอขอบคุณ      นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร        1,000      บาท

 __________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 14

ระลึกถึง น.ยอห์น แห่งไม้กางเขน นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.00 น.

สุขสำราญ เปโตร วันชัย เจียจวบศิลป์, วันเกิด มารีอา เทเรซา จิรวรรณ รุธิรกนก

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก สน พันธุมจินดา, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, คุณสนอง ศันสนยุทธ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว คุณประจักษ์-คุณนำพร (ครบรอบแต่งงาน 35 ปี)

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เซซีลีอา เพลิน พันธุมจินดา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, มารีอา บุญชู โชติพงศ์, มารีอา ยี แซ่หว่อ, นางเลี๊ยก แสงแก้ว, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 15

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

06.00 น.

สุขสำราญ มิ่งภิมุข รุธิรกนก

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อันตน พินิจ พันธุมจินดา, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์ (ครบรอบวันตาย), เปาโล เหวียน หวั่นถู, ฟรังซิสโก ธนัช ธนสมบูรณ์ (ครบ 1 ปี), เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว มารีอา ซิวอิม แซ่ลี้, คุณประจักษ์ โสภณ, เทเรซา เพ็ญพิชา ชื่นวุฒิ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โจเซฟฟิน รัตนา พันธุมจินดา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, มารีอา ยี แซ่หว่อ, ฟรังซิสโก ธนัช ธนสมบูรณ์ (ครบ 1 ปี), ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข (ครบปี), นายคำ แสงแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 16

ระลึกถึงบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน (วันครูคำสอนไทย)

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอห์น พิสิษฐ์ พันธุมจินดา, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ทองเจือ พันธุมจินดา, จิ๋ม ทับดารา, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, มารีอา บุญมา เวียนถิ (ครบรอบวันเสียชีวิต), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ,ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ภิรมย์ พันธุมจินดา, มารีอา บุญมา เวียนถิ (ครบรอบวันเสียชีวิต), มารีอา ลมัย ศรีวิไล, มารีอา ยี แซ่หว่อ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 17

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, เปโตร ประเวทย์ วิชชุประภา, ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, อันตน เฉลียว จำเริญงาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, นายกัมปนาท พยัคฆพันธ์

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ยี แซ่หว่อ, พรอนันต์ ฉายาประจักษ์กุล, อันนา อนุสรณ์ เป๋ปฐม, ฟรังซิสโก เสนาะ คลี่เกิด, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, ฟรังซิสเซเวียร์ สละ พงษ์เพิ่มมาศ, ยอแซฟ วิบูลย์-มารีอา แสวง มัจฉาชีพ, ฟรังซิสโก ภาติยะ พิริยะพันธุ์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา, เปโตร ตน ทองสุก, คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด ฟรังซิสโก นพดล โกวรรธนะกุล

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, นายสังเวียน แตงแก้ว, มารีอา ประไพ แตงแก้ว, ยอแซฟ พล.อ.ท สังคม แตงแก้ว, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, มารีอา ยี แซ่หว่อ, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 19

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, นายเซียะ แซ่เอ็ง, เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, แอนนา สุดา วิชชุประภา, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา,มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, มารีอา ยี แซ่หว่อ, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 20

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว นางสงวน สุภาพร, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว นางสงวน สุภาพร, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอา โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา สุบิน-มารีอา ทองดี ธิราศักดิ์, ซ.ฟลอรองซ์ ฉลวย ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา บุญช่วย-มารีอา ศิริกุล สุภาพร, ยอแซฟ ดิลก-ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส และสามเณรบ้านเณรยอแซฟ ทุกคน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา รมณีย์ สาธรกิจ, ครอบครัว ยนตรรักษ์, มารีอา เค็ง แซ่โง้ว, ครอบครัว สำเนียง กลิ่นบัวแก้ว, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, ครอบครัว สุรวรรณ, ยอแซฟ สุรศักดิ์ กุลมาโนชวงศ์, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว เทเรซา สมปอง วลาพล และลูก ๆ ทุกคน, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาติ ปิติสันต์, ยอแซฟ สมบัติ ทองรุจิโรจน์ และครอบครัว, ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, ยอแซฟ อรรถกร-อันนา อังสนา-อักแนส อรนิจ, ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เทเรซา วิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, เปโตร ด.ช.ปัณณทัต สุดเกษม, น.ส.ณัฐขญา กิจเจริญ, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, ฮียีนุส วรัญชน์ วรรณศิริกุล, ครอบครัว ประวัติ งามละม้าย, ครอบครัว พิชัยรัฐ, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS), โมทนาคุณพระโต , โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลัม, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, ครอบครัว งามละม้าย-เกตุนที, มารีอา รัศมี-ลูกา อนันต์-ยอแซฟ อภิชาติ-นายเถ สาธรกิจ, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ฟรังซิสโก อ้น-มารีอา ลิ้ม-ยอแซฟ วศิน ทับละม่อม, คริสโตเฟอร์ พ.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม, วิญญาณบรรพบุรุษ ครอบครัว สุรวรรณ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, อากาทา ซุ่นเจ็ง แซ่เอี้ยว, พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย พี่น้องของ มารีอา สุภา เจียมสินดี, นายสังขาร ชนานุรักษ์, มารีอามักดาเลนา จงกลณี- ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, มารีอา มักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เปโตร พ.อ.ดาว ธูปหอม, เปโตร พันเอก(พ) วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, อันตน นิวัติ บรรเทิงจิต, นายสกล ยอดประเสริฐ (เปาโล ธนา ยอดประเสริฐ), อันเยลา โสภี ทับทิมทอง, ฟรังซิสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, วิญญาณ สกุลทอง ทุกท่าน, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, ยอแซฟ สำรวย แดงเดช, มาร์การิตา สนอง แดงเดช, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS), มารีอา ยี แซ่หว่อ, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, ยอแซฟ ทินกร สุขยศ, ยอแซฟ วิชัย โกษาคาร, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย, วิญญาณในไฟชำระ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s