สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

20 Dec 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 51 วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2015

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ปีที่ 49 ฉบับที่ 51 วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2015

Nativity of Jesus

Botticelli_Nativity

Nativity of Jesus, by Botticelli 

Image: From Wikipedia, the free encyclopedia

___________________________________

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ปีที่ 49 ฉบับที่ 51 วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2015

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.2015

ตรงกับสัปดาห์ที่ 4 ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ทำวัตรสัปดาห์ที่ 4 ข่าวดี    ลูกา 1:39-45

(39) หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย 

(40) พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ 

(41) เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น  นางเอลีซาเบธ   ได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม 

(42) ร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย 

(43) ทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า 

(44) เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี 

(45) เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง”

*********************************************************************

มาพิจารณาพระวาจากันเถิด

 • เมื่อนางเอลีซาเบธตั้งครรภ์ แม่พระซึ่งเป็นชาวเมืองนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลี รีบเดินทางลงใต้ มาเยี่ยมนางเอลีซาเบธซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเฮโบนแถบภูเขาในแคว้นยูเดีย (ยชว 21:11)
 • ทันทีที่นางเอลีซาเบธได้ยินคำทักทายของแม่พระ นางก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพระจิตเจ้า พร้อมกับร้องเสียงดังว่า “ทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า” นี่เป็นการไขแสดงของพระจิตเจ้า! นางเอลีซาเบธจึงเรียกแม่พระว่า “พระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (Mater Dei ; Mother of God)
 • แม้แต่นักบุญยวงบัปติสตาบุตรในครรภ์ของนางเอลีซาเบธ ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพระจิตเจ้าและได้รับการไขแสดงให้ทราบเช่นกันว่า “พระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า” เสด็จมาเยี่ยม จึงดีใจโลดเต้นยินดีเมื่อได้ยินคำทักทายของแม่พระ…? (ข้อ 41)
 • นางเอลีซาเบธกล่าวแก่แม่พระว่า “เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง” (ข้อ 45) กล่าวคือบุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ช่วยประชากรให้รอดพ้นจากบาป (มธ 1:21)  พระแม่ยังอุทิศตัวเองทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามพระวาจานั้นอีกด้วย ดังที่ทรงตรัสกับทูตสวรรค์ว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:38)
 • อันที่จริงไม่ใช่เฉพาะแม่พระเท่านั้นที่เป็นสุข แต่ทุกคนที่เชื่อในพระวาจาของพระเจ้าก็เป็นสุขที่จะได้มีชีวิตนิรันดร เพราะพระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้ที่เชื่อในเรา ก็มีชีวิตนิรันดร” (ยน 6:47)

บทภาวนา

ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ผู้มีพระพักตร์เมตตาธรรม (The face of mercy) ข้าพเจ้าทั้งหลายจะเชื่อฟังคำของทูตสวรรค์ที่กล่าวกับแม่พระว่า “บุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า” (ลก 1:35)  และเชื่อว่า “พระกุมาร” ที่ข้าพเจ้าทั้งกลายกำลังเตรียมรับเสด็จอยู่นี้คือ “บุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด”   ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมจะอุทิศตนเพื่อพระองค์ดังที่แม่พระอุทิศตนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า (ลก 1:38)

 

ด้วยรักในพระคริสต์

                                                                                 คุณพ่อ ปรีชา รุจิพงศ์

_________________________

 

“ร่วมถักถ้อย ร้อยเพลง บรรเลง ลีลา สดุดีพระคริสตราชกุมารเยซู”

คณะนักขับร้องประสานเสียง The Cecilia Chorus

ร่วมกับ

คณะนักแสดงโรงเรียนโยนออฟอาร์ค

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2015

เวลา 20.15 น. – 20.45 น.

ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

___________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ตารางเวลาวันสมโภชพระคริสตสมภพและปีใหม่ 2016/2559

     วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม

            06.00 น.          พิธีบูชาขอบพระคุณตามปกติ

17.30 น.          เปิดต้นคริสต์มาส

20.00 น.          การแสดงละครคริสต์มาสของนักขับร้องเซซีลีอา และเด็ก ๆ เยาวชน

21.00 น.          พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระคริสตสมภพ

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม

            09.00 น.          พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระคริสตสมภพ (งดมิสซา 06.00 น. และ 19.00 น.)

วันอาทิตย์ 27 ธันวาคม   (ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า)

                        พิธีบูชาขอบพระคุณตามปกติ

หลังมิสซารอบ 10.00 น.  อวยพรเด็กอายุต่ำกว่า 7 ขวบ ระลึกถึงวันทารกผู้วิมล

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม (วันสิ้นปี)

            19.00 น.          พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันส่งท้ายปีเก่า

แห่แม่พระรอบหมู่บ้าน

23.30 น.          สวดสายประคำข้ามปี

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม (วันขึ้นปีใหม่ 2016/2559)

09.00 น.          พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรปีใหม่ หลังพิธีคำนับพระสงฆ์

(งดมิสซา 06.00 น. และ 19.00 น.)

 1. ขอเชิญสนับสนุนบัตรสอยดาว ราคาใบละ 100 บาท

     วันที่ 24 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 17.30 น. – 19.45 น. กลุ่มเยาวชนจัดสอยดาว และเกมส์ต่าง ๆ มีของรางวัลมากมาย และเยาวชนจะนำบัตรสอยดาวจำหน่ายล่วงหน้าในวันอาทิตย์

 1. ขอเชิญพี่น้องสนับสนุนสลากการกุศล สุวรรณสมโภช 50 ปี ศูนย์คำสอนระดับชาติ ใบละ 25 บาท ติดต่อด้านหน้าวัด
 2. ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคของขวัญคริสต์มาส หรือสนับสนุนปัจจัย โดยติดต่อ คุณพ่อดิษพล หรือคุณพ่อทุกท่านของวัด
 3. ไบเบิ้ลไดอารี – ปฏิทินคาทอลิก ปี 2016 มีจำหน่ายแล้ว บริเวณหน้าวัด
 4. หนังสือสมโภช 180 ปีวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ มีวางจำหน่ายแล้ว ในราคาเล่มละ 350 บาท

_____________________

ประกาศแต่งงาน   (ครั้งที่ 1)                          

นาย กิตติพงศ์ หงษ์วิไล

                    บุตร                   นาย นำวงศ์ หงษ์วิไล – นาง อรดี เพมะ

กับ                   มารีอา มักดาเลนา นริศรา รัมมะนพ

บุตรี        นาย ธนาพร รัมมะนพ – เทเรซา น้ำทิพย์ วิไลทอง

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2016 เวลา 13.00 น.

_________________________

นาย ปัญญา โหวิไลลักษณ์

                        บุตร               นาย ธานินทร์ – นาง ทิพวรรณ โหวิไลลักษณ์

กับ                           เทเรซา ชลิตา ธนสมบูรณ์

บุตรี   ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์ – แบร์นาแด๊ต ธนวรรณ เมฆสุวรรณ

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2016 เวลา 14.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

____________________________

ตารางเวลาอวยพรพระกุมารตามบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2015

1. คุณนราทิพย์ นิมาพันธ์

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2015

1. คุณนุชนาฎ ธารีจิตต์

2. คุณวีระศรี โรจนสุธี

3. คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

4. คุณดวงตา เลืองถิ (หนูเล็ก)

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2015

1. คุณกิ่งพราว นพคุณทอง

2. คุณสิงห์ (P.S.House)

3. คุณเดือน

4. คุณประไพ ภูมิพานิช

 

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เริ่มสวดหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ 19.00 น.

วันอาทิตย์ เริ่มเวลา 19.00 น.

_________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ทุกวันนี้ ผู้คนจำนวนมาก ไม่เข้าใจว่า บาปคืออะไร และคิดว่า ตนจะทำอะไรก็ได้ตามความปรารถนา โดยไม่คำนึงถึง หรือเกรงกลัวผลที่ตามมา

ตามคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก

            บาป คือ การจงใจคิด จงใจกระทำ จงใจพูด หรือละเลยในสิ่งที่ตรงข้ามกับบทบัญญัติของพระเจ้า

บาป คือ การเต็มใจละทิ้งความดี และเลือกความชั่ว

            บาปหนัก คือบาปที่ทำลายความรักในหัวใจมนุษย์ โดยการละเมิดบัญญัติของพระเจ้าในข้อหนัก

บาปเบา คือบาปซึ่งแม้จะทำให้หัวใจมนุษย์บาดเจ็บ และเศร้าหมอง แต่ก็ยังมีความรักอยู่บ้าง

ทำไมศีลอภัยบาปจึงมีความจำเป็น

เราต้องการศีลอภัยบาป เพราะ เรายังทำบาปเป็นครั้งคราว และเมื่อเราตระหนักว่า ได้ทำผิดต่อพระเจ้า ผู้ซึ่งสมควรได้รับความรักจากเรา เรารู้ดีว่า พระองค์ทรงรักและพร้อมที่จะให้อภัยเรา และรอคอยเราแต่ละคนอยู่

            พระเยซูเจ้าจึงทรงตั้งศีลอภัยบาป เพื่อให้เป็นหนทางที่แน่นอน และเราจะเกิดความมั่นใจว่า บาปที่เราทำไปนั้น ได้รับการอภัยแล้ว เราได้เข้าถึงพระเมตตาของพระองค์แล้ว พระองค์ได้ประทานชีวิตพระหรรษทานให้แก่เรา ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าได้เกิดขึ้นใหม่ จะนำเรากลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอีก หากเราต้องการให้ชีวิตพระหรรษทานของเราเจริญเติบโต เราจึงควรหันมารับศีลอภัยบาปอย่างต่อเนื่อง

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า   ทรงเมตตาลูกด้วยเทอญ

_________________________

ขอขอบคุณ

ตลาดเช้าบ้านญวน

ทำบุญช่วยงานฉลองวัด   3,000   บาท

________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 21

น.เปโตร คานีซีอัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก สน พันธุมจินดา, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มารีอา โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ยอแซฟ ด.ต.ชาญชัย ชมจินดา (ครบ 8 ปี), ยวงบัปติสตา ด.ต.ประเดิม ชมจินดา, อันนา สมหมาย ชมจินดา, ยอแซฟ ศรชัย ชมจินดา, เปาโล กรณ์ ชนะจินดาโสภณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เซซีลีอา เพลิน พันธุมจินดา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, มารีอา บุญชู โชติพงศ์, มารีอา ยี แซ่หว่อ, ยอแซฟ ประจง ยังนึก (ครบรอบ 17 ปี), อันนา บุนนาค ศรีประไพ, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 22

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

06.00 น.

สุขสำราญ ทัชชญา เต่งตระกูล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อันตน พินิจ พันธุมจินดา, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, เปาโล เหวียน หวั่นถู, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, คล้ายวันเกิด มารีอา มัณทนา ชัชวาลย์พันธ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โจเซฟฟิน รัตนา พันธุมจินดา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, มารีอา ยี แซ่หว่อ, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 23

น.ยอห์น แห่งเกตี้ พระสงฆ์

06.00 น.

สุขสำราญ คุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา, คุณนิพัทรา เกศกุลพันธ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอห์น พิสิษฐ์ พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, คุณปอ บัวมณี, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ภิรมย์ พันธุมจินดา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, มารีอา ยี แซ่หว่อ, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล (ครบรอบ 5 ปี), ยอแซฟ ประสงค์ เล่ห์มงคล, อันนา ซอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำใย รุ่งเรือง, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, ฟรังซิสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซิสโก สถาพร ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 24

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

06.00 น.

สุขสำราญ อักแนส ธันวาพร ชลหาญ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล

ทองอ่อน

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, เปโตร ประเวทย์ วิชชุประภา, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ยี แซ่หว่อ, นายพรอนันต์ ฉายาประจักษ์กุล, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, ยวงบัปติสตา ชาญชัย ชวประพันธ์, เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, คุณน้า แอนจาริน เปรมรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

21.00 น.

สุขสำราญ สำหรับสัตบุรุษทุกครอบครัว

ศุกร์ที่ 25

สมโภชพระคริสตสมภพ

06.00 น.

งดมิสซา

09.00 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

19.00 น.

งดมิสซา

เสาร์ที่ 26

ฉลอง น.สเทเฟน ปฐมมรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, นายเซียะ แซ่เอ็ง, เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, แอนนา สุดา วิชชุประภา, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, ครบรอบวันเกิด โดมินิโก คมกฤช โกวรรธนะกุล

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, นายแพทย์ พันธุ์เลิศ ทิมกระจ่าง, เปาโล บุญทรง-มารีอา ลำเจียก ดีเจริญ, ซิลเวสแตร์ ระลึก-ฟรังซิสโก เกียรติศักดิ์ ดีเจริญ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา ยี แซ่หว่อ, มารีอาเทเรซานงลักษณ์ จินดากุล, เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, คุณน้า แอนจาริน เปรมรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 27

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว นางสงวน สุภาพร, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, อักแนส ปรารถนา-แคธรีน ปภาวรินทร์ งามประเสริฐ, คุณปิยะ ชื่นสกุล, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอา โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, ยอแซฟ ดิลก-ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว อินทรกำแหง, ครอบครัว สุรวรรณ, ยอแซฟ สุรศักดิ์ กุลมาโนชวงศ์, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ยอแซฟ สมบัติ ทองรุจิโรจน์ และครอบครัว, มารีอา จำนงค์ ชมจินดา, อักแนส ดารี วิธีธรรม และครอบครัว, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เทเรซา วิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, เปโตร ด.ช.ปัณณทัต สุดเกษม, น.ส.ณัฐขญา กิจเจริญ, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, เอลีซาเบธ สุกัญญา หาญชนะ, ครอบครัว เทเรซา ธิดา ทับละม่อม, ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว สีลายงค์, ยอแซฟ ปรีชา จรุไพรวัลย์, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี, ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, ครอบครัว ชัยกำจรเกียรติ, ครอบครัว คุณวันทนีย์ กีรติบำรุงพงศ์, ครอบครัว ละออ จงดีนาน, มาการีตา ณิชาภา ธนาดลพิจิต, ครอบครัว สมนึก เจียไพบูลย์, ครอบครัว ฟรังซิสเซเวียร์ วิสิทธิ์ พงษ์วิรัชไชย, ครอบครัว รุจิเรข, นายธนวัฒน์ วลาพล, ครอบครัว มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, ครอบครัว เทเรซา วีรพร เลิศทนงศักดิ์, คุณณัฐชนน กิจเจริญ และครอบครัว, จรัญ-เสรี ไชยเผือก และครอบครัว, จิมมี่ เฟรม, บุญเรือง ปีเตอร์, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ, โมทนาคุณนักบุญอันนา และนักบุญเปาโล

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, อากาทา อุบล โพธิพันธ์, มารีอา ซิ้วเอ็ง แซ่อื้อ, ยอแซฟ ประจิต-อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เอากุสติน เกษม ลีนานุรักษ์, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลัม, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, วิญญาณบรรพบุรุษ ครอบครัว สุรวรรณ, พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย พี่น้องของ มารีอา สุภา เจียมสินดี, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต ทวี ณ บางช้าง, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย(ครบ 42 ปี) ชมไพศาล, มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เปโตร พ.อ.ดาว ธูปหอม, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เปโตร พันเอก(พ) วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, ฟรังซิสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, วิญญาณ สกุลทอง ทุกท่าน, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, มารีอา ยี แซ่หว่อ, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, โทมัส พยอม-อันโตนิโอ สวัสดิ์-อันนา สังเวียน ชมจินดา, โรซา ละม้าย ตรีธารา, ยวงบัปติสตา จำปา ตรีธารา, เปาโล ธีระศักดิ์ ตรีธารา, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข,เปโตร สนั่น กันโรคา, ยอแซฟ มโนรมย์ กีรติบำรุงพงศ์, ฟรังซิสโก ประเสริฐ แซ่เอี้ยะ, มารีอา วันเพ็ญ แซ่เอี้ยะ, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

สุขสำราญ มารีอา ดวงพร ทรัพย์เย็น และครอบครัว

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, อันตน ไพบูลย์ ทรัพย์เย็น, วิญญาณในไฟชำระ

DSC_0173

ภาพโดย พัชรีปาน อิศรภักดี

_____________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

CHRISTMAS

IS

COMING IN LESS THAN ONE MONTH

THANK YOU

CLASSICAL MUSIC; INTERNATIONAL LARGE AUDIENCE
VISIT ON FACEBOOK ADRESS: Golden Eagle; L’Aigle d’Or; Vulturul de Aur

YouTube

of

The Three Tenors Christmas Concert Viena (1999)

______________________

THANK YOU

Peder B. Helland

YouTube

of

1 Hour of Christmas Music

 Instrumental Christmas Songs Playlist

 Piano, Violin & Orchestra

Christmas Music

_____________________

THANK YOU

 Collegium Regale

of

Stephen Cleobury

conducts a wonderful performance of

Handel’s “MESSIAH” from Pieterskerk

by

Lynne Dawson, soprano
Hillary Summers, alto
John Mark Ainsley, tenor
Alastair Miles, bass

The Brandenburg Consort

Crispian Steele Perkins, trumpet

The Choir of King’s College, Cambridge

Pieterskerk in Leiden, Netherlands.

in

Handel “MESSIAH” | King’s College, Cambridge Choir

____________________________

THANK YOU

MGTracey

YouTube

of

2 HOURS OF POPULAR TRADITIONAL OLD CHRISTMAS CAROLS & MUSIC WITH TOP CHRISTMAS LIGHT DISPLAYS

OLD CHRISTMAS CAROLS & MUSIC

With Various Versions of these great Carols and Songs:

12 days of Christmas
Dance of the sugar plum fairies
Deck the Halls
First Noel
Hark the Herald Angels Sing
Holiday Brass
Jingle Bells
Jolly Old St Nicholas
Joy To The World
Old Christmas Tree
Silent Night
Up of The Housetop
We Wish You A Merry Christmas

**********************************

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

__________________________

THANK YOU JESUS.

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

TO ALL

From: Saint Francis Xavier, Samsen, Bangkok, THAILAND

***********************************************

DSC_0072

ภาพโดย พัชรีปาน อิศรภักดี

_________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s