สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

3 Jan 2016 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2016

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2016

Solemnity of Mary, Mother of God

virgin_and_child_with_four_angels_wga

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

__________________________________

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2016

 

 

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

ข้อมูลจาก อธิบายพระวรสารนักบุญมัทธิว – คำสอนคาทอลิก เรื่องโหราจารย์มาเฝ้าพระกุมาร (มัทธิว 2:1-12)

 1. สถานที่ประสูติ “พระเยซูเจ้าประสูติที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย” (มธ 2:1) เบธเลเฮมแปลว่าบ้านแห่งขนมปัง  เดิมชื่อเอฟราธาห์ อยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร  เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นที่ฝังศพของนางราเคลภรรยาของยาโคบ (ปฐก 48:7) เป็นที่อาศัยของนางรูธหลังแต่งงานกับโบอาซและได้ให้กำเนิดโอเบด ผู้เป็นบิดาของเจสซี ซึ่งเป็นบิดาของดาวิด (นรธ 1:22) เบธเลเฮมเป็นเมืองของกษัตริย์ดาวิด (1 ซมอ 16:1; 17:12; 20:6) ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาจะส่ง “พระผู้ช่วยให้รอด” มาจากเชื้อสายและจากเมืองของพระองค์ ดังที่ประกาศกมีคาห์ทำนายไว้ว่า “เมืองเบธเลเฮม ดินแดนยูดาห์ เจ้ามิใช่เล็กที่สุดในบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาห์ เพราะผู้นำคนหนึ่งจะออกมาจากเจ้า ซึ่งจะเป็นผู้นำอิสราเอล ประชากรของเรา” (มคา 5:2) นักบุญจัสติน ปิตาจารย์ผู้เกิดใกล้เบธเลเฮมราวปี 100 บันทึกไว้ว่าชาวเมืองเบธเลเฮมนิยมเจาะภูเขาเป็นที่พักอาศัย และมักเจาะหินใต้บ้านให้กลวงเป็นถ้ำเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์  จึงเป็นไปได้ที่พระเยซูเจ้าประสูติในถ้ำหินสำหรับเลี้ยงสัตว์นี้ (Justin Martyr: Dialogue with Trypho, 78, 304)
 1. โหราจารย์ เฮโรโดตัส นักประวัติศาสตร์กล่าวถึง “โหราจารย์” ไว้ว่าเดิมทีเป็นชาวมีเดียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเปอร์เซีย เคยก่อการกบฏแต่ล้มเหลวจึงเลิกสนใจอำนาจบ้านเมืองแล้วหันมาทำหน้าที่ “สงฆ์” ในเปอร์เซีย ดุจเดียวกับตระกูลเลวีซึ่งทำหน้าที่ “สงฆ์” ในอิสราเอล พวกเขาพลิกบทบาทจากนักรบมาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และผู้รู้ ทำหน้าที่ถวายเครื่องบูชา สอน และให้คำแนะนำแก่กษัตริย์เปอร์เซีย สมัยก่อน โหราศาสตร์มีบทบาทต่อมนุษย์สูงยิ่ง  พวกเขาเชื่อว่าดาวทุกดวงต่างเคลื่อนไปตามวงโคจรของมันโดยไม่เปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดปรากฏการณ์พิเศษขึ้นย่อมหมายความว่า “พระเจ้าทรงฝืนระเบียบธรรมชาติเพื่อจะบอกบางสิ่งแก่มนุษย์เป็นพิเศษ” เราอาจแปลกใจที่โหราจารย์เดินตามดาวจากแดนไกลเพื่อมานมัสการกษัตริย์ถึงกรุงเยรูซาเล็ม แต่นี่เป็นเรื่องปกติของคนสมัยก่อน จึงไม่ควรด่วนสรุปว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงตำนานเรื่องหนึ่ง ที่สำคัญ มีหลักฐานระบุว่ากระแสเฝ้าคอยการเสด็จมาของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แพร่หลายทั่วไปในช่วงเวลาเดียวกันกับที่พระเยซูเจ้าประสูติ ! แม้แต่นักประวัติศาสตร์โรมันอย่างเช่นซูเอโตนีอุสยังเขียนไว้ว่า “มีความเชื่อเก่าแก่แพร่สะพัดไปทั่วตะวันออกว่าจะมีคนจากยูดาห์มาปกครองโลก” (Suetonius: Life of Vespasian, 4:5) ตาชีตุสยืนยันเช่นกันว่า “มีความเชื่อมั่นว่า ช่วงเวลานี้ ตะวันออกจะมีอำนาจยิ่งใหญ่ ผู้ปกครองจากยูดาห์จะครอบครองอาณาจักรทั่วโลก” (Tacitus: Histories, 5:13) ส่วนชาวยิวนั้นเชื่ออยู่แล้วว่า “ช่วงเวลานี้ จะมีผู้ปกครองโลกออกมาจากประเทศของตน” (Josephus: Wars of the Jews, 6:5, 4)
 2. เฮโรด เป็นลูกครึ่งระหว่างยิวและอีดูเมียน เคยร่วมมือกับโรมระหว่างสงครามกลางเมืองในปาเลสไตน์จนได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการเมื่อ 47 ปี ก.ค.ศ. ต่อมาอีก 7 ปีได้รับสถาปนาเป็นกษัตริย์จนสิ้นพระชนม์ในปีที่ 4 ก.ค.ศ. รวมระยะเวลาที่ทรงครองราชย์นาน 36 ปี เฮโรดได้รับการขนานนามว่า “มหาราช” ซึ่งสมควรอย่างยิ่ง เพราะพระองค์ทรงทำให้บ้านเมืองมีระเบียบและเกิดความสงบสุขอย่างแท้จริง  ทรงเป็นนักก่อสร้างผู้เก่งกาจ พระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มก็เป็นผลงานของพระองค์  ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีน้ำพระทัยกว้างขวาง ยามประชาชนเดือดร้อนก็ทรงลดภาษีให้ และเมื่อประชาชนอดอยากแร้นแค้นใกล้อดตายเพราะความกันดารแห้งแล้งอย่างหนักเมื่อ 25 ปี ก.ค.ศ. ทรงสั่งให้หลอมจานทองคำเพื่อนำไปซื้อข้าวโพดเลี้ยงพสกนิกรของพระองค์ แต่ข้อเสียของเฮโรดคือทรง “ระแวงสงสัย” ว่าจะถูกแย่งชิงบัลลังก์อย่างไม่มีเหตุผล  ยิ่งเมื่อพระชนมายุมากขึ้นความระแวงสงสัยก็ยิ่งทวีมากขึ้นจนกลายเป็น “คนแก่น่ากลัว” ไปในที่สุด  ทรงกำจัดทุกคนที่สงสัยว่าจะเป็นคู่แข่งชิงอำนาจจากพระองค์ ไม่เว้นแม้แต่มารีอัมเนภรรยาและอเล็กซานดรามารดาของพระนาง อันตีปาแตร์โอรสหัวปี รวมถึงโอรสอีก 2 องค์คืออเล็กซานเดอร์และอริสโตบูลุสก็ไม่รอดพ้นจากการประหาร จนจักรพรรดิออกัสตัสแห่งกรุงโรมเอ่ยว่า “เป็นหมู (hus – ฮูส) ของเฮโรดยังปลอดภัยกว่าเป็นบุตร (huios – ฮุยออส) ของเฮโรด” เมื่อพระชนมายุ 70 พรรษา ทรงเกรงว่าจะไม่มีผู้ใดร้องไห้เป็นทุกข์เมื่อสิ้นพระชนม์ จึงทรงสั่งให้จับกุมและกักขังผู้มีชื่อเสียงของเยรูซาเล็มไว้จำนวนหนึ่งด้วยข้อหาที่กุขึ้นมาเอง พร้อมทั้งกำชับให้ประหารทุกคนทันทีที่สิ้นพระชนม์เพื่อให้ประชาชนเป็นทุกข์และร้องไห้ ! เราคงคาดเดาความรู้สึกของเฮโรดได้ไม่ยากเมื่อโหราจารย์ถามว่า “กษัตริย์ชาวยิวที่เพิ่งประสูติอยู่ที่ใด” ?! (มธ 2:2)
 3. บรรดาหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์
  1. บรรดาหัวหน้าสมณะ : ประกอบด้วยมหาสมณะที่เกษียณแล้วทุกคน และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกของตระกูลชั้นสูงเพียงไม่กี่ตระกูลให้เป็นหัวหน้าสมณะแบบผูกขา
  2. ธรรมาจารย์ : คือผู้เชี่ยวชาญด้านพระคัมภีร์และกฎหมาย
 4. ของขวัญ 3 อย่าง เสมือนโหราจารย์ 3 องค์ได้แก่ เมลกีออร์ผู้ถวายทองคำ คาสเปอร์ผู้ถวายกำยาน  และบัลธาซาร์ผู้ถวายมดยอบ
 5. ของขวัญทั้ง 3 สิ่งบ่งบอกถึง ชีวิตและภารกิจของพระกุมารในอนาคต ทองคำ : ทองคำเป็นราชาแห่งโลหะ (King of metals) จึงเหมาะสำหรับกษัตริย์  ดังนั้น พระเยซูเจ้าจึงบังเกิดมา “เพื่อเป็นกษัตริย์” เพียงแต่ทรงปกครองด้วยความรักไม่ใช่ด้วยกำลัง และทรงครองจิตใจมนุษย์ไม่ใช่จากพระราชวังแต่จากไม้กางเขน !!          2.    กำยาน  : กำยานเป็นสิ่งที่พระสงฆ์ใช้ในพิธีกรรม คำ priest (พระสงฆ์) มาจากภาษาลาติน pontifex (ปอนตีเฟ็กซ์) หมายถึง “ผู้สร้างสะพาน”  นั่นคือ พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดมา “เพื่อเป็นพระสงฆ์”  หน้าที่ของพระองค์คือเปิดหนทางสู่พระเจ้า และสร้างสะพานเชื่อมระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ หากปราศจากพระองค์ หนทางสู่พระเจ้าย่อมมืดมนและถูกตัดขาด ! 3.    มดยอบ  : มดยอบใช้สำหรับชโลมศพ ! วันนี้พระกุมารประสูติมาเพื่อเรา วันหน้าพระองค์ยังจะสิ้นพระชนม์เพื่อเราอีก พระองค์ทรงบังเกิดมาเพื่อมอบทั้งชีวิตและความตายของพระองค์แก่เรา  พระองค์ทรงเป็น “พระผู้ไถ่” สำหรับชาวเราโดยแท้

พระเยซูเจ้าประสูติมาเพื่อ

 • เป็นกษัตริย์
 • เป็นมหาสมณะสูงสุด
 • เป็นพระผู้ไถ่ของชาวเราทุกคน

                                                                           คุณพ่อ ปรีชา รุจิพงศ์

 

______________________

ประชาสัมพันธ์

 1. วันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2016 พระสงฆ์เข้าเงียบประจำปี

ทางวัดของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่ 4 จนถึงเช้าวันศุกร์ที่ 8 มกราคม นอกนั้นมีตามปกติ

 1. ขอเชิญพี่น้องสนับสนุนสลากการกุศล สุวรรณสมโภช 50 ปี ศูนย์คำสอนระดับชาติ ใบละ 25 บาท ติดต่อด้านหน้าวัด
 2. หนังสือสมโภช 180 ปีวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ มีวางจำหน่ายแล้ว ในราคาเล่มละ 350 บาท

__________________________

ประกาศแต่งงาน   (ครั้งที่ 3)                          

นาย กิตติพงศ์ หงษ์วิไล

                    บุตร                   นาย นำวงศ์ หงษ์วิไล – นาง อรดี เพมะ

                    กับ                   มารีอา มักดาเลนา นริศรา รัมมะนพ

                    บุตรี        นาย ธนาพร รัมมะนพ – เทเรซา น้ำทิพย์ วิไลทอง

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2016 เวลา 13.00 น.

_______________________________________

นาย ปัญญา โหวิไลลักษณ์

                        บุตร               นาย ธานินทร์ – นาง ทิพวรรณ โหวิไลลักษณ์

                        กับ                           เทเรซา ชลิตา ธนสมบูรณ์

                        บุตรี   ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์ – แบร์นาแด๊ต ธนวรรณ เมฆสุวรรณ

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2016 เวลา 14.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

________________________

ขอขอบคุณ

คุณอดุลย์ – คุณปัทมา สังขรัตน์ และครอบครัว

ที่เอื้อเฟื้อการจัดพิมพ์ปฏิทิน

ขอพรพระให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีใหม่ 2559/2016 และตลอดไป

_________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ขอฝากของขวัญวันปีใหม่ให้แด่พี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตประจำวันอย่างดีตลอดปี 2016

กิจวัตรประจำวันของคริสตชนคาทอลิก

เมื่อตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้า เราจะเริ่มต้นด้วยการโมทนาคุณพระองค์ ที่ให้เราได้พักผ่อนหลับนอนตลอดคืนที่ผ่านมา และตื่นขึ้นในตอนเช้า ขอมอบวันใหม่ไว้ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ ขอทรงโปรดประทานพระพรที่จำเป็น สำหรับการดำเนินชีวิต และกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในวันนี้

ก่อนรับประทานอาหาร เราจะขอพระพรสำหรับตนเองและผู้อื่น ขอให้อาหารที่เราจะรับประทานนี้เกิดประโยชน์

หลังรับประทานอาหาร เราจะโมทนาคุณพระองค์ ที่ทรงให้เรามีอาหารรับประทาน ขอโปรดทรงอวยพระพรสำหรับผู้ที่เตรียมอาหารให้เรา ขอทรงประทานอาหารสำหรับผู้อดอยากด้วย

ก่อนจะเดินทาง ขอทรงคุ้มครองเราให้ปลอดภัยจากอันตราย และพ้นจากความตายอย่างกระทันหัน จนถึงบ้านของเรา

ก่อนจะประกอบกิจกรรมใด ๆ ขอพระองค์ทรงช่วยเราในกิจกรรมนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ก่อนจะพักผ่อนหลับนอน พิจารณามโนธรรมของตนเองว่า วันที่ผ่านมานี้ เราทำดีอะไรบ้างแล้วโมทนาคุณพระองค์ ถ้าเราทำอะไรผิดพลาดไป ให้ขอขมาโทษพระองค์ พร้อมจะแก้ไขข้อบกพร่อง ในความผิดพลาดนั้น ๆ และมอบการพักผ่อนหลับนอนในคืนนั้นไว้ในความคุ้มครองของพระองค์

เมื่อเรามีความทุกข์ยากลำบาก เจ็บไข้ได้ป่วย ให้ภาวนาวอนขอพระพรจากพระองค์ เพื่อเราจะได้ต่อสู้กับอุปสรรค ปัญหา ความทุกข์ยากนั้น ๆ อย่างดี และมีความไว้วางใจในพระองค์

เมื่อเรามีความสุข ความสำเร็จ ชื่นชมยินดี ให้เราโมทนาคุณพระองค์ ที่ทรงพระเมตตาประทานให้แก่เรา

 

สวัสดีปีใหม่เพื่อน ๆ ทุกคนค่ะ

 

_____________________________________

 

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 4

เทศกาลพระคริสตสมภพ

06.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, โรซา มะลิ มิ่งทองคำ, ยอแซฟ สมัคร พงษ์เพิ่มมาศ, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิมลี้ แซ่อุน, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, เปโตร ประเวทย์ วิชชุประภา, ยอแซฟ วิณิน พันธุมจินดา, ยอห์น บัปติสตา ประมวล ชลหาญ, มารีอา ยี แซ่หว่อ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

งดมิสซา

อังคารที่ 5

เทศกาลพระคริสตสมภพ

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

งดมิสซา

พุธที่ 6

เทศกาลพระคริสตสมภพ

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 7

น.เรมอนด์ เด เปญาฟอร์ต พระสงฆ์

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 8

เทศกาลพระคริสตสมภพ

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วินเซนต์ กันกมล กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, แอนนา สุดา วิชชุประภา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ยี แซ่หว่อ, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, คาทารีนา วัชรี ศันสนยุธ, โทมัส เซี่ยมกุ่ย แซ่ฮ้อ, อันนา บุญนาค จินดาวรรณ, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา สมบูรณ์ เกตุนที, ฟรังซิสโก แสวง-มารีอา สวิง ราชกิจ, ยวงบัปติสตา สุรเดช, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 9

เทศกาลพระคริสตสมภพ

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ดอมินิกโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา ร.ท.ศิริ กรีกุล, มาร์ธา บุญช่วย กรีกุล, เปโตร ยงยุทธ กรีกุล, มารีอา ประไพ ไกรฤกษ์, อังเดร อนุชา กรีกุล, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, สำหรับลูกหลาน พันธุมจินดา, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา ยี แซ่หว่อ, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปาโล จิ้น-มารีอา ไง่ พันธุมจินดา, มัทธิอัส พัน-อันนา เงิน พันธุมจินดา, อากาทา ปราง เสนะวาทิน, เปโตร หลวงดนตรี-มารีอา ประเทือง เสนะวาทิน, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก ประจวบ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เบเนดิก ภาศศักดิ์ สุขประยูร, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 10

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว นางสงวน สุภาพร, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ คุณพ่อ ยอห์น กาเบรียล ประชุม มินประพาฬ, คุณพ่อ ราฟาแอล คาร โสรินทร์, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ ดิลก-ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส และสามเณรบ้านเณรยอแซฟ ทุกคน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ สุรศักดิ์ กุลมาโนชวงศ์, ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, มารีอา จำนงค์ ชมจินดา, ลอเรนซ์ ยรรยง พิราจารย์, ครอบครัว ยอแซฟ ปริญญา สมพานิช, นายโรจน์-นางสมพรรณ อนรรฆวีวงษ์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว พิชัยรัฐ, วันเกิด มารีอา สุวลักษณ์ วงษ์สวนน้อย, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัว ลูก ๆ และน้อง ๆ, ครอบครัว ชัยกำจรเกียรติ, ครอบครัว ลิขิตเรืองศิลป์, โมทนาคุณพระโต , โมทนาคุณแม่พระ, โมทนาคุณนักบุญอันนา, โมทนาคุณนักบุญเปาโล

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา (ครบ 3 ปี), ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลัม, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ลอเรนซีโอ กาจ กิจธรรม, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เอากุสติน เกษม ลีนานุรักษ์, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, ฟรังซิสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ ประจิต-อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, นางประดับ-น.ส.ศิรดา จงกุลสถิตชัย, เปโตร สนั่น กันโรคา, มารีอา ยี แซ่หว่อ, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, นางจินตนา จามิกร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, โรซา ละม้าย-ยวงบัปติสตา จำปา-เปาโล ธีระศักดิ์ ตรีธารา, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร บุญเต็ม อินชิ้น, น.ส.วัชรินทร์ อินชิ้น, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, แพร ชูเวสศิริพร, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, มาร์โก ประวัติ-เซซีลีอา กุหลาบ เยาวสังข์, มารีอา วันเพ็ญ แซ่เอี้ยะ, วิญญาณในไฟชำระ

________________________________________

คณะพระสงฆ์ และสามเณรแสงธรรม

ขอเชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ทุกท่าน

ได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงอาหารเที่ยงสำหรับผู้มาร่วม

พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์

ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2016

พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.

ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

โดย พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี

——————————————————

ทางบ้านเณรจึงขอบอกบุญมายังพี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ได้มีส่วนช่วยเป็นเจ้าภาพจัดอาหาร

หรือ ร่วมสมทบเป็นปัจจัยเพื่อช่วยการจัดอาหารตามความเหมาะสม

___________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

CHRISTMAS

IS

COMING IN LESS THAN ONE MONTH

THANK YOU

CLASSICAL MUSIC; INTERNATIONAL LARGE AUDIENCE
VISIT ON FACEBOOK ADRESS: Golden Eagle; L’Aigle d’Or; Vulturul de Aur

YouTube

of

The Three Tenors Christmas Concert Viena (1999)

______________________

THANK YOU

Peder B. Helland

YouTube

of

1 Hour of Christmas Music

 Instrumental Christmas Songs Playlist

 Piano, Violin & Orchestra

Christmas Music

_____________________

THANK YOU

 Collegium Regale

of

Stephen Cleobury

conducts a wonderful performance of

Handel’s “MESSIAH” from Pieterskerk

by

Lynne Dawson, soprano
Hillary Summers, alto
John Mark Ainsley, tenor
Alastair Miles, bass

The Brandenburg Consort

Crispian Steele Perkins, trumpet

The Choir of King’s College, Cambridge

Pieterskerk in Leiden, Netherlands.

in

Handel “MESSIAH” | King’s College, Cambridge Choir

____________________________

THANK YOU

MGTracey

YouTube

of

2 HOURS OF POPULAR TRADITIONAL OLD CHRISTMAS CAROLS & MUSIC WITH TOP CHRISTMAS LIGHT DISPLAYS

OLD CHRISTMAS CAROLS & MUSIC

With Various Versions of these great Carols and Songs:

12 days of Christmas
Dance of the sugar plum fairies
Deck the Halls
First Noel
Hark the Herald Angels Sing
Holiday Brass
Jingle Bells
Jolly Old St Nicholas
Joy To The World
Old Christmas Tree
Silent Night
Up of The Housetop
We Wish You A Merry Christmas

**********************************

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

__________________________

THANK YOU JESUS.

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

TO ALL

From: Saint Francis Xavier, Samsen, Bangkok, THAILAND

***********************************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s