สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

17 Jan 2016 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2016

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2016

“Fill the jars with water.”

wedding canapppas0293

_______________________________

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2016

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

            อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME)   วันสันติภาพสากล (DAY OF WORLD PEACE) ข่าวดี  ยอห์น 2:1-11 (THE WORD OF GOD , JOHN 2:1-11)

(1)สามวันต่อมามีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี พระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงอยู่ในงานนั้น  (2)พระเยซูเจ้าทรงได้รับเชิญพร้อมกับบรรดาศิษย์มาในงานนั้นด้วย  (3)เมื่อเหล้าองุ่นหมด พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงมาทูลพระองค์ว่า “เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” (4)พระเยซูเจ้าตรัสว่า “หญิงเอ๋ย ท่านต้องการสิ่งใด เวลาของเรายังมาไม่ถึง” (5)พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงกล่าวแก่บรรดาคนรับใช้ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด”  (6)ที่นั่นมีโอ่งหินตั้งอยู่หกใบ เพื่อใช้ชำระตามธรรมเนียมของชาวยิว แต่ละใบจุน้ำได้ประมาณหนึ่งร้อยลิตร  (7)พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาคนรับใช้ว่า “จงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็ม” เขาก็ตักน้ำใส่จนเต็มถึงขอบ  (8)แล้วพระองค์ทรงสั่งเขาอีกว่า “จงตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงเถิด” เขาก็ตักไปให้  (9)ผู้จัดงานเลี้ยงได้ชิมน้ำที่เปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่นแล้ว ไม่รู้ว่าเหล้านี้มาจากไหน แต่คนรับใช้ที่ตักน้ำรู้ดี ผู้จัดงานเลี้ยงจึงเรียกเจ้าบ่าวมา  (10)พูดว่า “ใคร ๆ เขานำเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อน เมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้ว จึงนำเหล้าองุ่นอย่างรองมาให้ แต่ท่านเก็บเหล้าอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้”  (11)พระเยซูเจ้าทรงกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์ ครั้งแรกนี้ที่หมู่บ้านคานา แคว้นกาลิลี พระองค์ทรงแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ และบรรดาศิษย์เชื่อในพระองค์

มาพิจารณาพระคัมภีร์กันเถิด

 1. หมู่บ้านคานา : อยู่ไม่ห่างจากเมืองนาซาเร็ธ นักบุญเยโรมเล่าว่าจากเมืองนาซาเร็ธสามารถมองเห็นหมู่บ้านคานาได้ด้วยตาเปล่า มีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาและพระนางมารีย์ทรงอยู่ในงานนั้นโดยมีบทบาทสำคัญเป็นพิเศษ  เป็นพระนางที่ร้อนใจเมื่อเหล้าองุ่นหมด  และเป็นพระนางที่มีกล่าวกับคนรับใช้ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” (ข้อ 5) ยอห์นเล่าว่าพระเยซูเจ้าไปร่วมงานแต่งงาน “พร้อมกับบรรดาศิษย์” (ข้อ 2) ซึ่งขณะนั้นมี 5 คนคือ อดีตศิษย์ของยอห์นผู้ทำพิธีล้างสองคน เปโตร ฟิลิป และนาธานาเอล (ยน 1:35-51)
 1. เหล้าองุ่นหมด ! : ขณะที่งานยังไม่เสร็จสิ้น เจ้าภาพจะทำอย่างไร? เหล้าองุ่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ในงานเลี้ยงของชาวยิว พวกรับบีถึงกับสอนว่า ปราศจากเหล้าองุ่น ก็ปราศจากความยินดี ตามธรรมเนียมปฏิบัติในชีวิตประจำวัน การต้อนรับแขกทั่วไปของชาวยิวถือเป็นหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว ไม่ว่าแขกผู้มาเยือนจะมาเวลาใดก็ตาม ยังต้องไปรบเร้าเพื่อนบ้านเลยว่า “เพื่อนเอ๋ย ให้ฉันขอยืมขนมปังสักสามก้อนเถิด เพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้เขากิน” (ลก 11:5-6) แต่นี่เป็นงานเลี้ยงฉลองโอกาสแต่งงาน หากเจ้าภาพไม่สามารถจัดหา “เหล้าองุ่น” ไว้ต้อนรับแขก คงไม่ต้องบรรยายว่าจะน่าอัปยศอดสูสักเพียงใด
 1. พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงมาทูลพระองค์ว่า : “เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” (ข้อ 3) พระเยซูเจ้าตรัสว่า “หญิงเอ๋ย ท่านต้องการสิ่งใด เวลาของเรายังมาไม่ถึง” (ข้อ 4) ในความหมายว่า “ฉันจะทำอะไรกับท่านดี” หรือ “เรื่องของท่าน ฉันไม่เกี่ยว” คำตอบของพระเยซูเจ้าทำให้ผู้ฟังสะอึก! คำว่า “หญิงเอ๋ย” ตรงกับภาษากรีก gunai (กูนาย) เป็นคำเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสจากไม้กางเขนว่า “หญิงเอ๋ย นี่คือลูกของท่าน” (ยน 19:26)
 2. Homer กวีผู้ยิ่งใหญ่ใช้คำ “หญิงเอ๋ย” (gunai) ในบทประพันธ์กับผู้เป็น “ภรรยาสุดที่รัก” จักรพรรดิออกัสตัสแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ทรงเรียกคลีโอพัตรา ราชินีผู้เลื่องชื่อแห่งอียิปต์ โดยใช้คำ gunai เหมือนกัน เพราะฉะนั้น “หญิงเอ๋ย” จึงไม่ใช่คำพูดที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม แต่เป็นคำที่ใช้พูดกับผู้เป็นที่รักและเคารพสูงสุด !   พระคัมภีร์บางฉบับแปลทำนองว่า “ฉันจะทำอะไรกับท่านดี” หรือ “เรื่องของท่าน ฉันไม่เกี่ยว” หากพูดด้วย “น้ำเสียงโกรธ” ความหมายที่ได้คือการ “ตำหนิ” และ “ปฏิเสธ”   แต่หากพูดด้วย “น้ำเสียงอ่อนโยน” ความหมายคือ “อย่ากังวลเลยแม่  แม่ไม่เข้าใจดอกว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น ปล่อยให้เป็นธุระของลูกเถิด ลูกจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยตามวิธีของลูก”….นี่คือสิ่งที่พระมารดารับรู้และทรงวางพระทัยในพระองค์ จนกล้ากล่าวแก่บรรดาคนรับใช้ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” (ข้อ 5)

มีโอ่งหินอยู่หกใบ เพื่อใช้ชำระตามธรรมเนียมของชาวยิว แต่ละใบจุน้ำได้ประมาณ 100 ลิตร” (ข้อ 6) : พิธีชำระตามธรรมเนียมของชาวยิวคือการล้างเท้าของผู้เดินทางก่อนเข้าบ้าน และการล้างมือทั้งก่อนและระหว่างรับประทานอาหาร ยอห์นอธิบายว่าบรรดาคนรับใช้ “ตักน้ำใส่จนเต็มถึงขอบ” (ข้อ 7) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีที่ว่างเหลือสำหรับใส่สารหรือส่วนผสมอื่นเจือปนเพื่อเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นระเยซูเจ้าตรัสสั่งว่าจงตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงเถิด(ข้อ 8) : ผู้จัดงานเลี้ยงเทียบได้กับหัวหน้าคนรับใช้ในปัจจุบัน มีหน้าที่รับผิดชอบจัดที่นั่งให้แขก รวมถึงการบริการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งได้แก่เหล้าองุ่นตลอดงาน เมื่อ “ผู้จัดงานเลี้ยงได้ชิมน้ำที่เปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่นแล้ว” (ข้อ 9) เขาพูดว่า “ใคร ๆ เขานำเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อน เมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้ว จึงนำเหล้าองุ่นอย่างรองมาให้ แต่ท่านเก็บเหล้าอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้” (ข้อ 10) แสดงว่าพระองค์ไม่เพียงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นอย่างรองเท่านั้น แต่ทรงทำให้เป็นเหล้าองุ่นชั้นเลิศ !

 1. ข้อคิดบางประการจากงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานา ในแคว้นกาลิลี
  1. พระมารดาหันไปหาพระเยซูเจ้าทันทีที่เกิดปัญหา ?
   1. พระมารดารู้จักและคุ้นเคยกับบุตรเป็นอย่างดี พระนางจึงหันไปหาพระองค์ทันทีที่เกิดปัญหา
   2. หากเรารู้จักและคุ้นเคยกับพระเยซูเจ้าเป็นอย่างดี ให้เราหันไปพึ่งพาพระองค์ทุกครั้งที่เราประสบความยากลำบากในชีวิต !
  2. พระมารดาทรงวางพระทัยในพระเยซูเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม
   1. แม้พระนางไม่เข้าใจว่าพระเยซูเจ้ากำลังจะทำสิ่งใด ถึงกระนั้นก็ยังเชื่อมั่นว่าพระองค์จะทำสิ่งที่ดีที่สุด
   2. พระนางเชื่อและวางใจ แม้ไม่เข้าใจ !! เราทุกคนล้วนต้องประสบกับช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิต ช่วงเวลาที่มองไม่เห็นทางออก  ทั้งไม่เข้าใจด้วยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมต้องเป็นไปในสิ่งที่สวนกับความคิดความรู้สึกของเรา ฉะนั้นขอให้เราเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าเถิด แล้วจะเป็นสุข

คุณพ่อ ปรีชา รุจิพงศ์

 

_______________________

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

 

ตามที่สามเณราลัยแสงธรรมจะจัดให้มีพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และพิธีแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า สามเณรของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 2 ท่าน มีความเหมาะสมที่จะได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร เราจึงอนุญาตให้สามเณรทั้ง 2 ท่าน ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกรได้ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ :

 1. สามเณร เปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน                สัตบุรุษวัดพระบิดาเจ้า
 2. สามเณร อันโตนิโอ วิทยา เขียวประไพ                สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2015

                                                                 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 คุณพ่อ ประยุทธ ศรีเจริญ

เลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

______________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอาหาร หรือ ร่วมสมทบเป็นปัจจัยเพื่อช่วยการจัดอาหารเลี้ยงสำหรับผู้มาร่วมพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2016 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน พี่น้องสามารถบริจาคได้ที่ตู้ทานหน้าวัด
 2. สัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2016/2559

มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครอง วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี ในวันเสาร์ที่ 6 และ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ที่ห้องประชุม บ้านพระสงฆ์

 1. ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต) วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ศกนี้

พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 19.00 น.

 1. วันตรุษจีน – ตรุษญวน ประจำปี 2016/2559 ตรงกับวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ศกนี้ มีมิสซาขอพร เวลา 9.00 น. ทางวัดงดมิสซารอบ 6.00 น. และ 19.00 น.
 2. วันพุธรับเถ้า ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์    พิธีเสกและโรยเถ้า เวลา 19.00 น.

ขอเชิญพี่น้องจำศีลอดอาหาร ตามกฎเกณฑ์ของพระศาสนจักร

 1. ขอพี่น้องนำใบลานของปีที่แล้วมาให้วัด เพื่อเผาทำเถ้า สำหรับโดยให้ทุกท่าน
 2. เสกสุสานประจำปี 2016/2559

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ศกนี้  พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน เวลา 16.30 น.

ทางวัดมีดอกไม้ และเทียนบริการ

อย่าลืม ชำระค่าบำรุงสุสานของหลุมศพ

                              – กุฎิ                  500       บาท

– แฟลต              250       บาท

 1. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาทำการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2243-0057-9
 2. ขอเชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ทุกท่าน ด้วยทางโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ให้กับทางสภากาชาดไทยในโครงการ “น้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย”

   พี่น้องท่านใดสนใจจะร่วมบริจาคโลหิตกับทางโรงเรียน ขอให้มาได้ในวันและเวลาดังกล่าว

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            ขณะนี้ได้เกิด โรคระบาดร้ายแรง โรคหนึ่ง กำลังเกาะกุมเข้าทำร้ายจิตใจพี่น้องคริสตชนอยู่ และเวลานี้โรคระบาดดังกล่าวกำลังขยายออกไปอย่างรวดเร็วในหมู่คริสตชนคนไทยเรา แต่พวกเราคริสตชนโชคดีมาก ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงสั่งยารักษาอย่าเร่งด่วนมาให้ ยานั้นชื่อว่า “ยาดำเนินชีวิตวิถีใหม่” พระองค์ทรงมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมในตัวคริสตชนทุกคนว่า มนุษย์สามารถเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต เปิดใจให้กว้าง รับสิ่งที่ดีงามและถูกต้อง คริสตชนก็จะสามารถพัฒนา และเอาชนะตนเองได้

โรคระบาดร้ายแรงที่กำลังคุกคามคริสตชนคือ

            ชื่อโรค          ไม่ยอมอยู่ร่วมในพิธีคำนับพระสังฆราช และพระสงฆ์

            อาการของโรค  คือ รีบลุกเดินออกไปจากวัดทันทีเมื่อได้ยินเสียงประกาศเชิญชวนให้อยู่ร่วมแสดงความยินดีฯ

            เสียงสะท้อนจากเพื่อนคริสตชนวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

พี่น้อง เราไม่ควรแสดงอาการเช่นนี้กันอีกต่อไป และควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งหมายความว่า หากตัวเรานั้น ถูกเพื่อนรอบข้างไม่ให้เกียรติ และลุกหนีเราไปอย่างไม่ใยดี เราจะคิดอย่างไร ! คงจะคิดมากมายเป็นแน่ แต่ไม่เคยมีพระสังฆราช หรือพระสงฆ์ท่านใดกล่าวถึงความรู้สึกของท่าน เมื่อถูกสัตบุรุษแสดงท่าทีดังที่กล่าวมาเลย ท่านได้แต่มองดูอย่างสงบ

“เราตั้งใจมาวัดอย่างจริงใจ แม้นานเพียงใดจิตใจก็จะสงบ”

 

ประกาศจากสภาภิบาล

          อีก 33 วันเท่านั้น ก็จะถึงวันเสกสุสาน วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์แล้ว ขอเชิญพี่น้องสำรวจ กางเขนของญาติผู้ล่วงลับของท่านในสุสานด้วย หากพบว่า ไม่มีชื่อนักบุญ ชื่อ สกุล กรุณารีบแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่วัด ในเวลาราชการ หรือสภาภิบาลก็ได้เช่นกัน (ทุก ๆ ปีจะประกาศให้พี่น้องรับทราบ แต่ก็ยังไม่มีท่านใดมาติดต่อค่ะ)

 

ขอขอบคุณ

ผู้ไม่ออกนาม ทำบุญช่วยค่าอาหารเลี้ยงผู้มาร่วมพิธีบวชสังฆานุกร

จำนวน   10,000   บาท

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด คริสตินา พิยะดา พยัคฆพันธ์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิมลี่ แซ่อุน, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด คริสตินา พิยะดา พยัคฆพันธ์, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, คล้ายวันเกิด ฟรังซิสกา ภัณฑิลา แสงทอง และครอบครัว, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), มารีอา ดารา-ซีเมออน จำรูญ เล่ห์มงคล, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร (ครบ 7 ปี), ยาโกเบ บุญเกิด สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 19

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, มารีอา ฝอย จิตตอำไพ, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, ยอห์น บอสโก วิจิตร สัตย์สมบูรณ์, ฟรังซิสเซเวียร์ จิตติ พงศ์ธนสาร, เปาโล สุดใจ กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 20

น.เฟเบียน พระสันตะปาปาและมรณสักขี   น.เซบัสเตียน มรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา บุญเรือน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, นายสุทิน เทียมเมฆา, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, มัทธิว ซ้าง บุญเจือ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), ผู้ที่ฝังอยู่ในสุสานติด (ใกล้) บ้านเลขที่ 98 ซ.มิตตคาม, นายไพโรจน์ พงษ์วัฒนา, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 21

ระลึกถึง น.อักแนส พรหมจารีและมรณสักขี

06.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด ยอแซฟ ปรีชา จรุไพรวัลย์

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปโตร ประเวทย์ วิชชุประภา, เทเรซา ฮุยกุง แซ่ซิ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาร, วันเกิด ยอแซฟ ปรีชา จรุไพรวัลย์, สมาชิกทุกคนที่อยู่ในบ้านเลขที่ 46/3 ซ.มิตตคาม

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, ยอห์น สุชา ธาราวร, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 22

น.วินเซนต์ สังฆานุกรและมรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มีคาแอล บุญเย็น จิตตอำไพ, ยอห์น บัปติสต์ วิเศษ-มารีอา ประยูร-นายสันติ ตาริชกุล, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, อันนา นฐนนท จันตะบุตร, นายพงษ์บัณฑิต จันตะบุตร, เปาโล ปวรวิช จันตะบุตร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), วินเซนเต เซ่งคุง แซ่โง้ว, มารีอา หมุยเง็ก แซ่โอ๊ว, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 23

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา หรือวันเสาร์ระลึกถึงพระนางพรหมจารีมารีย์

06.00 น.

อุทิศ แอนนา สุดา วิชชุประภา, ดอมินิกโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, เปาโล สุดใจ กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ สุทัศน์ อินทสูรย์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), ฟรังซิสเซเวียร์ เอนก คุ้มวงศ์, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 24

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, อันนา พูลศรี พฤกษากร และลูกทุกคน, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มัทธิอัส พัน-อันนา เงิน พันธุมจินดา, มารีอา เซียมหงส์-เปโตร บุ่นเภา แซ่เจี่ย, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, พิชัย จิ๋วราษฎร์อำนวย, ทิฆัมพร คมกฤส, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เซซีลีอา ประทิน ฤกษ์โสภา, ครอบครัว ชัยกำจรเกียรติ, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, นายพงษ์เทพ ดาวรัตนหงษ์ และทุกคนในครอบครัว, อันนา ริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, เปโตร สมชาย งามศิริจิตต์ (อู่ลาดพร้าวการาจ), มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, อันนา นิภา หอมประทุม, ครอบครัว จันทวงศ์-พุทธรักษา-บาร์โลว์, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล-สุขรักษา, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, มารีอา ณัฐธิดา-มารีอา พนิดา, วันเกิด เปโตร ศุภฤกษ์ ยุ่นประยงค์, ครอบครัว กานตานนท์, มารีอา เทเรซา ปัญญสิรี พงษ์เพิ่มมาศ, ครอบครัว ยอแซฟ สะอาด ธรรมภิรักษ์, โมทนาคุณแม่พระ, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณนักบุญอันนา, โมทนาคุณนักบุญเปาโล

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต ทวี ณ บางช้าง, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร จุมพล ซีกเพชรทอง, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นางพิมพ์ขวัญ ศรีวัชรินทร์, มารีอา เน ฤกษ์โสภา, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เทเรซา รำไพ กรีกุล (จุฑาภักดิ์), ผู้ล่วงลับไปแล้ว “ตระกูล สกุลทอง”, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร บุญเต็ม อินชิ้น, น.ส.วัชรินทร์ อินชิ้น, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เอากุสติน เกษม ลีนานุรักษ์, ยอแซฟ ประจิต-อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, อันตน ดาวุธ สามารถการ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ลอแรนซิโอ กาจ กิจธรรม, เปโตร สนั่น-เปโตร ทวีป หอมประทุม, เปโตร เหลียว-มัตตา แหว่, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ครอบครัว งามละม้าย, เทเรซา สมจิตต์ จันตะบุตร, เปโตร สมสกุล เกษมสุรี, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, เปาโล สมเกียรติ กุลชัยพานิช, ฟรังซิสโก เสวย ธรรมภิรักษ์, มารีอา รัชนี ธรรมภิรักษ์, ฟรังซิสโก อารมณ์ ธรรมภิรักษ์, อันนา อรุณ ธรรมภิรักษ์, เปาโล เปี๊ยะกวง แซ่อึ้ง, เทเรซา เนี้ยสี แซ่อึ้ง, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา วันเพ็ญ แซ่เอี้ยะ, เยนอเวฟา เกิน มากสกุล, เทเรซา ถม มากสกุล, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, ศ.นพ.ทองน่าน วิภาตะวณิช (นางมลิวัลย์ โทนผลิน ผู้ขอ), ยออากิม ซ่อนกลิ่น ธวัชวงษ์, วิญญาณในไฟชำระ

________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

หมายเหตุ

การโหลดขึ้นเวป อาทิตย์นี้ ไม่ค่อยเรียบร้อย ขอความกรุณาด้วย เนื่องจากปัญหา

ของเวป ขออภัยด้วยครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s