สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

6 Mar 16. St. Francis xavier Newsletter. อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ปีที่ 50 ฉบับที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 16

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

ปีที่  50  ฉบับที่  10  วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2016

______________________________

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

มหาตะมะ คานธี บิดาผู้สร้างชาติอินเดีย ได้เขียนในอัตชีวประวัติเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เลวร้ายเรื่องการขโมยเวลาเป็นเด็กเอาไว้ว่า เมื่ออายุได้ 15 ปี ท่านได้ขโมยสร้อยข้อมือทองคำหนึ่งข้อของพี่ชาย เพื่อใช้หนี้ประมาณ 25 รูปี (20 บาท) ที่ตนเองได้ก่อขึ้น ท่านรู้สึกเสียใจมากในสิ่งที่ได้กระทำลงไป โดยตั้งใจว่าจะไม่ขโมยอีกเลยในชีวิต ท่านตัดสินใจที่จะสารภาพกับบิดาแต่ไม่กล้าบอก จึงได้เขียนคำสารภาพใส่กระดาษยื่นให้บิดาได้อ่านด้วยตนเอง

ในกระดาษใบนั้น นอกจากสารภาพผิดแล้ว ท่านยังได้ขอให้บิดาลงโทษท่านตามสมควรแก่เหตุ และให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ขโมยอีกเลยในอนาคต ท่านรู้สึกสั่นเทาเมื่อยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้บิดาขณะกำลังจะไปนอน บิดาคลี่กระดาษแผ่นนั้นออก อ่านเนื้อความทั้งหมดด้วยน้ำตาไหลอาบแก้ม จากนั้นได้ฉีกกระดาษแผ่นนั้นและสวมกอดท่าน ไม่ได้แสดงอาการโกรธ ดุด่าหรือลงโทษตามที่ท่านคิดแต่อย่างใด น้ำตาของบิดาในวันนั้นได้ชำระใจและความผิดที่ท่านได้กระทำให้มลายหายไป

คำอุปมาเรื่อง “ลูกล้างผลาญ” (The prodigal son) ที่เราได้ยินในพระวรสารวันนี้ ถือเป็นคำอุปมาที่กินใจและถูกกล่าวถึงมากที่สุดในบรรดาคำอุปมาของพระเยซูเจ้า แต่ที่ถูกต้องควรเรียกว่า “บิดาผู้ใจดี” เพราะตัวเอกในเรื่องไม่ใช่บุตรที่หนีจากบิดาและล้างผลาญทรัพย์จนหมดสิ้น แต่เป็นบิดาที่ใจดี ที่รักและให้บุตรทุกอย่าง แม้สิ่งที่บุตรคนเล็กขอนั้นจะขัดกับความรู้สึกตามธรรมชาติของมนุษย์และธรรมเนียมยิว เพราะเป็นการขอมรดกส่วนที่เป็นของตนขณะที่บิดายังมีชีวิตอยู่ กระนั้น บิดายอมแบ่งให้ตามที่บุตรคนเล็กร้องขอ

ความรักที่บิดามีต่อบุตรแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดใน “การเฝ้าคอย” การกลับมาของบุตรคนเล็กอย่างใจจดใจจ่อ เมื่อบุตรคนเล็กล้มเหลวกลับมาก็เปิดใจต้อนรับ เป็นบิดาที่เห็นบุตรคนเล็กก่อนแต่ไกลแล้วรีบวิ่งไปสวมกอดและจูบ คืนทุกอย่างให้บุตรคนเล็กโดยไม่รั้งรอ เสื้อหมายถึงเกียรติยศที่ให้แก่บุตรที่กลับมา แหวนหมายถึงอำนาจในดูแลทรัพย์สิน และรองเท้าหมายถึงฐานะการเป็นบุตร เพราะในครอบครัวยิวมีเพียงบุตรเท่านั้นที่สวมรองเท้า ส่วนคนใช้เดินเท้าเปล่า

 1. การกลับใจหันมาหาพระเจ้า

บิดาได้ให้อภัยบุตรคนเล็กโดยไม่เอ่ยถึงความผิดพลาดในอดีตหรือดุด่าว่ากล่าวเลย นี่คือ การให้อภัยอย่างสิ้นเชิง เป็นการให้อภัยที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงและให้อภัยจากใจจริง ซึ่งเป็นรูปหมายถึงพระบิดาเจ้าที่รักและให้อภัยไม่สิ้นสุด บุตรคนเล็กไม่เพียงไม่เคารพบิดาแต่ได้ละเลยหน้าที่ของบุตรที่ดีในการเลี้ยงดูบิดา ตรงข้ามเขาได้หันหลังให้บิดา ตัดสัมพันธ์ทุกอย่าง หนีห่างจากบิดาและประพฤติตนเสเพล ผลาญทรัพย์สมบัติจนหมดสิ้น

คำอุปมาได้แสดงให้เห็นถึงชีวิตตกต่ำถึงขีดสุดของบุตรคนเล็ก เขากลายเป็นคนเลี้ยงหมูซึ่งเป็นสัตว์สกปรก (ลวต 11:7) สำหรับชาวยิวที่เคร่งศาสนาจะไม่มีวันทำอาชีพนี้โดยเด็ดขาด บุตรคนเล็กสำนึกผิด เสียใจในสิ่งที่ตนเองกระทำ คิดถึงบิดาและตัดสินใจกลับบ้านไปหาบิดา โดยตั้งใจขอให้บิดารับเขาเป็นเหมือนคนใช้ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุด แต่เขาไม่มีโอกาสได้ทำเช่นนั้น เพราะบิดาตัดบทและสั่งให้คนใช้ต้อนรับเขาด้วยเสื้อที่สวยที่สุด แหวนและรองเท้า (ลก 15:22) และจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยลูกวัวตัวที่อ้วนที่สุด

คำอุปมานี้เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่พระเยซูเจ้าถูกวิจารณ์ว่า เป็นมิตรกับคนเก็บภาษีและคนบาป เราจึงได้เห็นพฤติกรรมของบุตรคนโตที่รู้สึกโกรธเมื่อเห็นน้องชายกลับบ้าน บุตรคนโตจึงหมายถึงพวกธรรมาจารย์และชาวฟาริสี ที่ถือตัวว่าชอบธรรม “ไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของพ่อเลย” แต่ในความเป็นจริง ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเราคือ การที่เขาไม่สำนึกว่าตนเองมีความผิดอะไรเลยนั่นแหละ การถือตัวว่าเป็นคนชอบธรรมและดีกว่าคนอื่นไม่เพียงตัดเขาออกจากพระเจ้า แต่ยังตัดเขาออกจากเพื่อนพี่น้องด้วย

 1. บทเรียนสำหรับเรา

คำอุปมานี้ ได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราคริสตชนในการนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน หลายประการ

ประการแรก เราต้องกลับใจหันกลับมาหาพระเจ้า เราแต่ละคนอาจเป็นบุตรคนเล็กที่เป็นคนบาปและหนีห่างจากพระเจ้า เราต้องกลับมาหาพระองค์ทุกวัน การเดินทางกลับบ้านคือการเดินทางฝ่ายจิตที่แสดงถึงการกลับใจอย่างแท้จริง ละทิ้งบาปและความทุกข์ที่เป็นผลของบาปเพื่อกลับมาหาพระองค์ คำอุปมานี้ได้แสดงให้เราเห็นว่า บิดาไม่เคยละทิ้งบุตร แต่ตั้งตาคอยและเฝ้ารอการกลับมาของบุตรทุกวัน เช่นเดียวกับพระเจ้าที่ทรงปรารถนาให้คนบาปกลับใจมาหาพระองค์ ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้ใดเสียไปแม้สักคนเดียว

ประการที่สอง เราต้องให้อภัยเพื่อนพี่น้องด้วยใจกว้าง เราอาจเป็นบุตรคนโตที่ไม่เคยหนีห่างจากบิดา ทำตามใจบิดาทุกอย่าง มาวัดทุกวันอาทิตย์ไม่เคยขาด แต่เกลียดชังและไม่ยอมให้อภัยพี่น้องของตน ถือตัวว่าตนเองเป็นคนชอบธรรมกว่าคนอื่น พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เรายอมรับเพื่อนพี่น้องและให้อภัยเขาด้วยใจกว้าง ด้วยการสำนึกว่าเราทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า

ประการที่สาม เราต้องมีความยินดีในการมาร่วมงานเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์ พระบิดาเจ้าสวรรค์ของเราทรงเฝ้าคอยเราที่ประตู ให้เราได้ใช้ช่วงเวลาพิเศษในเทศกาลมหาพรตนี้ในการกลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิต คืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง เป็นต้นในการมาร่วมพิธีมิสซาวันอาทิตย์เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องอย่างแน่นแฟ้น

บทสรุป

พี่น้องที่รัก คำอุปมานี้แสดงให้เห็นถึงท่าทีของพระเจ้าต่อคนบาป ประการแรก พระเจ้าทรงต้องการคนบาป แม้มนุษย์จะกระทำชั่วแต่พระเจ้ายังต้องการเขาอยู่ ด้วยการส่งพระบุตรมาไถ่บาปเพื่อให้เขาได้เดินในหนทางแห่งความรอด ประการที่สอง พระเจ้าเฝ้ารอการกลับมาของคนบาป แสดงถึงความรักยิ่งใหญ่และการอภัยไม่สิ้นสุดของพระเจ้าที่ไม่จดจำความผิด แต่เพียรทนรอคอยวันที่เขากลับใจมาหาพระองค์

เราทุกคนต่างเป็นคนบาป ทั้งแบบที่เปิดเผยอย่างบุตรคนเล็กและแบบที่ปิดบังซ่อนเร้นอย่างบุตรคนโต พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ได้เชื้อเชิญเราให้กลับใจหันกลับมาหาพระเจ้า เราต้องเลียนแบบบุตรคนเล็กที่ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตเหลวแหลก เพื่อกลับมายังบ้านของบิดา ร่วมรับผิดชอบและเคารพเชื่อฟังบิดา อีกทั้ง ยอมละทิ้งอคติ ความใจแคบและความโกรธเยี่ยงบุตรคนโต เพื่อเราจะได้ยอมรับ ให้อภัยและรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก เป็นต้นในครอบครัว หมู่คณะและหมู่บ้านของเรา

                                              คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_____________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ในวันพุธที่ 9 และวันพฤหัสฯที่ 10 มีนาคม ศกนี้ จึงของดมิสซาค่ำวันที่ 9 มีนาคม และเช้าวันที่ 10 มีนาคม นอกนั้นมีตามปกติ
 2. ขอเลื่อนเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม เป็นเวลา 17.00 น. เพราะทางโรงเรียนโยนออฟอาร์คจัดงานประจำปี
 3. พิธีต้อนรับพระสงฆ์ใหม่จากสังฆมณฑลอุดรธานี

ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และขอพรพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ (ที่เคยมาช่วยงานวัดสามเสนเมื่อปีที่แล้ว) ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น.

 1. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็ก เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม ศกนี้ เวลา 8.00 น. – 12.30 น. พบกันที่หน้าวัด
 2. สัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2559/2016

    พี่น้องท่านใดที่ไม่ได้มาทำสัญญาตามวันที่มิสซังฯกำหนด เพราะติดธุระบางอย่าง ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่วัดได้

 1. กิจกรรมเสริมศรัทธา ตลอดเทศกาลมหาพรต

เดินรูป 14 ภาค ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม

วัดจัดส่วนรวม ทุกวันศุกร์, วันเสาร์ เวลา 18.20 น. ก่อนมิสซา และวันอาทิตย์ หลังมิสซารอบ 10.00 น.

ประกอบกิจเมตตาช่วยคนจน รับกระบอกมหาพรต ครอบครัวละ 1 ใบ นำส่งคืนวันสมโภชปัสกา

เยี่ยม/ดูแลคนป่วย ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

งดคำพูด หรือการกระทำที่ทำร้ายจิตใจ – กายผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

 1. เชิญชวนพี่น้องรับกระบอกมหาพรตที่ทางวัดจัดให้ เพียงครอบครัวละ 1 ใบ เพื่อร่วมกันช่วยเหลือคนยากจน เพียงอดออมวันเล็กละน้อย หยอดเงินใส่กระบอกมหาพรต ตลอดเทศกาลมหาพรต

“เราพอใจความเมตตากรุณา  มิใช่พอใจเครื่องบูชา”  (มธ 9:13)

 1. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2243-0057-9
________________________________

บำรุงวัด

                                        มารีอา นลินา พฤกษอรุณ              500           บาท

__________________________

พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 • วันอาทิตย์พระมหาทรมาน (แห่ใบลาน)   20 มีนาคม ศกนี้ พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า   พิธีเสกใบลานในมิสซา เวลา 8.30 น.
 • วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 24 มีนาคม ศกนี้ เวลา 19.00 น. พิธีล้างเท้าอัครสาวก พิธีตั้งศีล

 

มหาสนิท ตื่นเฝ้า ร่วมพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า ถึงเวลา 24.00 น. (งดมิสซาเช้า)

 • วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 25 มีนาคม ศกนี้ เวลา 17.00 น. มรรคาศักดิ์สิทธิ์รอบวัด และพิธีระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า (จำศีล – อดอาหาร)
 • วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 26 มีนาคม ศกนี้ เวลา 19.00 น. พิธีตื่นเฝ้า เสกไฟ เสกเทียนปัสกา ประกาศสมโภชปัสกา พิธีล้างบาปผู้ใหญ่
 • วันอาทิตย์สมโภชปัสกา 27 มีนาคม ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา ตามตารางปกติ

 

 ________________________

 

การเฝ้าศีลมหาสนิทค่ำวันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์

เวลา 20.30 น.        สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 21.00 น.        ผู้อ่านพระวาจา – ผู้ช่วยพิธี – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 21.30 น.        วินเซน เดอ ปอล – คูร์ซิลโล – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 22.00 น.        พลมารีอาวุโส – พระเมตตา – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 22.30 น.        ผู้อาวุโส – อัศวินแห่งศีลมหาสนิท – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 23.00 น.        นักขับร้อง – เยาวชน – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 23.30 น.        พระสงฆ์ – สภาภิบาล – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 24.00 น.        ปิดวัด

หมายเหตุ    แต่ละช่วงเวลา  จัดการภาวนาที่เหมาะสมตามรูปแบบคณะฯ

________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

              สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก   คริสตชนจำนวนมากมาย ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งคล้ายศีลอย่างถูกต้อง เป็นโอกาสดีที่ได้อ่านเรื่อง สิ่งคล้ายศีล จากหนังสือคำสอนคาทอลิกของคุณพ่อ วุฒิเลิศ แห่ล้อม จึงขอนำมาแบ่งปันให้เพื่อน ๆ คริสตชนได้รับทราบ ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปบอกกล่าวต่อ ๆ กันไปค่ะ

สิ่งคล้ายศีล หมายถึง วัตถุ หรือ จารีตพิธีกรรมบางอย่างที่พระศาสนจักรกำหนด ให้มีพระคุณพิเศษอยู่กับวัตถุหรือพิธีกรรมนั้น ๆ และผู้ที่ปฏิบัติหรือใช้ด้วยความเชื่อ ความศรัทธา ก็จะได้รับพระคุณ (ตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า)

แต่ต้องระวังว่า  สิ่งคล้ายศีล มิใช่เครื่องรางของขลัง ที่คนทั่ว ๆ ไปเชื่อถือกัน (เพราะเราเชื่อว่า พระคุณหรือพระพรนั้น ๆ มาจากพระเป็นเจ้า โดยผ่านทางวัตถุหรือพิธีกรรม และพระจะทรงประทานพระพรนั้น ๆ หรือไม่ อยู่ที่พระองค์จะทรงเห็นสมควร)

สิ่งคล้ายศีล จำแนกออกเป็น 6 ประเภทคือ

 1. การสวดภาวนา ได้แก่ บทข้าแต่พระบิดา เพราะเป็นบทภาวนาที่พระเยซูเจ้าทรงสอนศิษย์ของพระองค์ภาวนา ดังนั้น ทุกครั้งที่เราภาวนาบทนี้ จึงต้องตั้งใจสวดด้วยความศรัทธา นอกจากนี้ก็มีการร่วมพิธีกรรมสาธารณะ เช่น การแห่พระรูป การเดินรูป 14 ภาค การทำนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ เป็นต้น
 2. น้ำเสก ถือเป็นวัตถุที่ได้รับการเสกจากพระเป็นเจ้า โดยผ่านทางพระสงฆ์ (เราเชื่อว่า) มีพระพรแห่งการชำระล้างให้สะอาด ทำให้เรามีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่ง จึงนิยมใช้น้ำเสกประพรมบรรดาคริสตชน หรือวัตถุ หรือสถานที่ในโอกาสต่าง ๆ เช่น พิธีเสกบ้าน เสกอาคาร เสกยานพาหนะ ฯลฯ
 3. บทข้าพเจ้าขอสารภาพบาป ขณะที่สวดก่อนเริ่มพิธีมิสซา เพื่อสำนึกผิดและสารภาพบาป เพื่อเตรียมตัวในการถวายบูชาอย่างดี
 4. การทำบุญให้ทาน พระศาสนจักรถือว่า การแสดงเมตตาจิตช่วยเหลือผู้อื่น โดยการทำบุญให้ทานแก่ผู้ยากจนขัดสน เป็นการปฏิบัติตามจิตตารมณ์แห่งความรักขององค์พระเยซูคริสต์ และเราจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น
 5. การอวยพรต่าง ๆ เช่น การอวยพรศีลมหาสนิท การอวยพรของพระสังฆราช การอวยพรในพิธีมิสซา ฯลฯ (ผู้ร่วมพิธีจะได้รับพระพรตามเจตนารมณ์
 6. วัตถุที่ได้รับการเสก เช่น เถ้า (ใช้ในวันพุธรับเถ้า) ใบลาน เป็นใบไม้ที่ได้รับการเสกในวันอาทิตย์แห่ใบลาน ระลึกถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้า เทียน รูปกางเขน รูปแม่พระ รูปนักบุญ สายประคำ เสื้อจำพวก ฯลฯ เมื่อได้รับการเสก ก็ถือว่า เป็นสิ่งคล้ายศีล

((( ข้อพึงระวัง )))

 1. อย่าหลงว่าเป็นเครื่องรางของขลัง
 2. ต้องเก็บไว้อย่างดีในที่เหมาะสมด้วยความเคารพ เพราะได้รับการเสกแล้ว
 3. สิ่งคล้ายศีล ไม่มีฤทธิ์อำนาจด้วยตัวเอง (หากแต่เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงประทานพระพรให้มนุษย์ โดยผ่านทางสิ่งคล้ายศีลต่าง ๆ
 4. สิ่งคล้ายศีลมีอำนาจยกบาปเบาได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งแห่งความเชื่อ ความไว้ใจ และความรักในพระเป็นเจ้าได้อีกวิธีหนึ่ง

 

________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 7

ระลึกถึง น.แปร์เปตูอา และ น.เฟลีซีตัส มรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เอลิซาแบท สุวรรณา นอส, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิตภู่เย็น, เปโตร มณี วิไลทอง, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 8

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, น.ส.อรุณี มัณทุกานนท์, มานี รานะเรศ, มอนิกา ทับทิมปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เอลิซาแบท สุวรรณา นอส, ขอพรวันเกิด เปโตร ปิยสันต์ พงษ์เพิ่มมาศ, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร,มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ เต็กยู้แซ่อึ้ง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, ยอแซฟ ฑีฆะการย์ วีระสม (ครบ 5 ปี), เทเรซา พินวิภา รุจิเรข,บอนิฟาส นิพนธ์-เทเรซา วนิดา จรัสศรี, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 9

น.ฟรังซิสกา ชาวโรม นักบวช

06.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว ศักดิ์สมวาศ, เอลิซาแบท สุวรรณา นอส, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, วิญญาณในครอบครัว ศักดิ์สมวาศ, นางมาลี-นายปีเตอร์ เชยอรุณ, นางนิตยา กาญจนวรกุล, นายประชุม กาญจนวรกุล, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, ยอแซฟ สนิท ปิติสันต์ (ครบรอบปี), อันนา สอิ้ง เยาวสังข์, ดอมินิโก ก่าเหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 10

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

สุขสำราญ เอลิซาแบท สุวรรณา นอส, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ลูซีอา ประภา อนงค์จรรยา, เปโตร ตน-อันนา สงวนทองสุก, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์ (ครบรอบปี), มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, วิญญาณในไฟชำระ

 

‘Father, I have sinned against heaven and against you;

I no longer deserve to be called your son.’

 prodigy pppas0067

 

 

 

 “Rise, take up your mat, and walk.”

 1 pppas0109

 

 

 

 

 

 

ศุกร์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปโตร หยิน ดำรงไทย, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เอลิซาแบธ สุวรรณา นอส, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด เปโตร มานิต อาภามงคล และครอบครัว อาภามงคล

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, โรซา มาลี-โรซา ปัทมา-อังเดร ปรีดิ์เปรม ตัณสถิตย์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

06.00 น.

อุทิศ อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, เปาโล สุดใจ กายสุต, นายประสิทธิ์ เกตุไธสง, อันนา แสงอรุณ จินดาหาญดำรง, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, วิญญาณ ปอ บัวมณี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เอลิซาแบท สุวรรณา นอส, ครบรอบแต่งงาน 32 ปี เทเรซา ทิพพาพันธ์-สันติ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุลทองอ่อน, วันเกิด ยอแซฟ ธวัช ธีรวชิรกุล, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

17.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ปุ๋ย เกตุชาติ, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 13

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

06.30 น.

สุขสำราญ ลูซีอา ศศิธร รุ่งเรืองผล, ครอบครัว นางสงวน สุภาพร, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว รอดงาม

อุทิศ คุณพ่อ วัลลภ จำหน่ายผล, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เซซีลีอา สมทรง ครามะคำ, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, อันนา นัชรี มั่นศิล, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปโตร ถวิล ผ่องใส, ยวง ดนัย เชิดวิวัฒนสินธุ์, ยอแซฟ ดิลก-ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคพงศ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร,อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว, เปโตร สมชาย งามศิริจิตต์ (อู่ลาดพร้าวการาจ), คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ ปรีชา จรุไพรวัลย์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, เทเรซา สิริลักษณ์ สุรการ และครอบครัว, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ครอบครัว นุ่มฤทธิ์ และลูกหลานทุกคน, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, ลูก ๆ ท่าน้ำบ้านญวนทุกคน, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, กาธารีนา แห่งเซียนากวินตรา (ให้สุขภาพแข็งแรง), ครอบครัว ป้าสำเนียง กลิ่นบัวแก้ว, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, เอลิซาแบท สุวรรณา นอส, ครอบครัว ศรีประทุม, คุณจงกลณี สุขประเสริฐกุล, สมาชิกบ้าน “กายสุต”, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, อักแนส สุภาภรณ์รักผกาวงศ์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว อันตน สุพิวัฒน์ บวรวิภาต, มารีอา วริศรา มนูทัศน์, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาตปิติสันต์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว มาตุกุล, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา

ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นางพิมพ์ขวัญ ศรีวัชรินทร์, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร จุมพล ซีกเพชรทอง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, คุณแม่ เพิ่ม เสือขวัญ, ยวบัปติสตา อนุชิต ไตรภพ, มารีอา รัศมี กิจสำเร็จ, มารีอา ฉลวย ศรีประทุม, วิญญาณครอบครัว นางสมบูรณ์ เกตุนที-งามละม้าย, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, เปโตร เหลียว-มัตตา แหว่, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ป่อฮุ้ง, มารีอา กัลยาพลทรัพย์, ฟรังซิสโก อั้น-มารีอา ลิ้ม-ยอแซฟ วศิน ทับละม่อม, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, เวโรนิกา ชุ้นไน้ พันธุมจินดา, เปาโล สมเกียรติ กุลชัยพานิช, มาร์ธา ผู่-มาร์ธา ยาง, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตรเปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซาจันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล (หรั่ง), ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, เทเรซา วนิดา วงศ์สุภา, มาร์แซล สามารถ หอมสุคนธ์, นางลำดวน นาคสวาท, เปาโล วราห์ ปานวิลัย,ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต ทวี ณ บางช้าง, อันนา มารศรี สิทธิโชค, ยวงบัปติสตา อัมพร วิสุทธิ์สุรพล, เทเรซา อรนุช, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ตระกูล สกุลทอง ที่ล่วงลับไปแล้ว, มารีอา ประทับ โจหิงค์, ลอเรนโซ มานะ เสรีสำราญ, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, เปาโล ละม่อม พันธุมจินดา, มารีอา ละมัย พันธุมจินดา (ครบรอบ 2 ปี), วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ธนพันธ์เพ็ญไพจิตร, เรอเน สมนึก เตมียเสน, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เทเรซา แคทลียา วงษ์สว่าง, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ศ.ดร.อุดม อรุณรัตน์, เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, นายทวี เทพพิทักษ์ และบรรพบุรุษ, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, มารีอา วันเพ็ญ แซ่เอี้ยะ, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________

“Whoever does not honor the Son

does not honor the Father who sent him.”

judgementpppas0112

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

He guides me in right paths
for his name’s sake.

Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.

Psalms 23(22):1-3a.3b-4.5.6. 

***************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s