สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

27 March 2016. St. Francis xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 13 วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2016

 St. Francis xavier Newsletter.

27 March 2016.

สมโภชปัสกา

ปีที่  50  ฉบับที่  13  วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2016

______________________________

สมโภชปัสกา

พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ

          สัมมนาพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2016 วันที่ 4 – 8 เมษายน ค.ศ.2016 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม พระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะไปพบปะพูดคุย เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ แต่เรื่องที่พี่น้องสัตบุรุษสนใจมากที่สุดคือเรื่อง “การโยกย้ายของพระสงฆ์” …..จะไปอยู่ที่วัดไหน? พระสงฆ์ทุกองค์ของอัครสังฆมณฑลฯมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนหน้าที่ขึ้นอยู่กับคำประกาศของพระอัครสังฆราชของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันเวลาของการประกาศฯ เป็นวันสุดท้ายของการสัมมนา สำหรับวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน มีพระสงฆ์ประจำอยู่ 3 องค์

 1. คุณพ่อปิยะ โรจนะมารีวงศ์ ทำการชั่วคราวแทนเจ้าอาวาส (พฤศจิกายน พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน)
 2. คุณพ่อปรีชา รุจิพงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (พฤษภาคม พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน)
 3. คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (พฤษภาคม พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน)

เมื่อถึงเดือนเมษายน ของทุกปี พี่น้องสัตบุรุษจะถามว่า “ปีนี้วัดของเราจะมีการโยกย้ายพระสงฆ์หรือเปล่า ?” คือการเปลี่ยนหน้าที่ – เปลี่ยนสถานที่ทำงานของพระสงฆ์ รอให้ประกาศโยกย้ายก่อนนะครับ…..พี่น้องสัตบุรุษทุกท่านก็จะได้ทราบว่าพระสงฆ์องค์ท่านใด จะต้องไปทำหน้าที่ที่ไหนกันบ้าง? สำหรับวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสนของเรา พระสงฆ์ทั้ง 3 องค์ที่ทำงานอยู่ในขณะนี้ ก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงหน้าที่เปลี่ยนสถานที่ด้วยเช่นกัน

 • ถ้าต้องโยกย้าย? นั่นก็หมายความว่า สิ้นสุดเวลาการทำหน้าที่ที่วัดสามเสนแห่งนี้แล้ว…ไปทำหน้าที่ใหม่ วัด – สถานที่ใหม่ ตามคำประกาศโยกย้าย
 • ถ้าไม่โยกย้าย? นั่นก็หมายความว่า ยังต้องทำหน้าที่ที่วัดสามเสนกันต่อไปจนกว่าจะหมดระยะเวลาการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

จะต้องอยู่…หรือจะต้องไป…ก็ยังต้องทำหน้าที่ประจำของพระสงฆ์ คือ “มิสซาบูชาขอบคุณพระเป็นเจ้า” ร่วมกับสัตบุรุษอยู่เสมอ เป็นต้นวันอาทิตย์วันพระเจ้า สำหรับวันอาทิตย์นี้เป็น วันสมโภชปัสกา…พระวรสารวันนี้เรื่อง “พระคูหาว่างเปล่า”…(ยอห์น20:1-9) (1)เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ขณะที่ยังมืด มารีย์ชาวมักดาลาออกไปที่พระคูหา ก็เห็นหินถูกเคลื่อนออกไปจากพระคูหาแล้ว  (2)นางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรกับศิษย์อีกคนหนึ่งที่พระเยซูเจ้าทรงรักบอกว่า “เขานำองค์พระผู้เป็นเจ้าไปจากพระคูหาแล้ว พวกเราไม่รู้ว่าเขานำพระองค์ไปไว้ที่ไหน”  (3)เปโตรกับศิษย์คนนั้นจึงออกไป มุ่งไปยังพระคูหา  (4)ทั้งสองคนวิ่งไปด้วยกัน แต่ศิษย์คนนั้นวิ่งเร็วกว่าเปโตร จึงมาถึงพระคูหาก่อน  (5)เขาก้มลงมองเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่บนพื้น แต่ไม่ได้เข้าไปข้างใน  (6)ซีโมนเปโตรซึ่งตามไปติด ๆ ก็มาถึง เข้าไปในพระคูหาและเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่ที่พื้น  (7)รวมทั้งผ้าพันพระเศียรซึ่งไม่ได้วางอยู่กับผ้าพันพระศพ แต่พับแยกวางไว้อีกที่หนึ่ง  (8)ศิษย์คนที่มาถึงพระคูหาก่อนก็เข้าไปข้างในด้วย เขาเห็นและมีความเชื่อ  (9)เขาทั้งสองคนยังไม่เข้าใจพระคัมภีร์ที่ว่า พระองค์ต้องทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย

ศึกษา-ไตร่ตรองพระวาจา

 1. ชาวยิวมีธรรมเนียมไปเยี่ยมหลุมศพหลังฝังศพแล้วสามวัน เชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายยังคงวนเวียนอยู่เหนือหลุมศพ เพื่อหาทางกลับเข้าร่างกาย  หลังจากสามวันแล้ววิญญาณจะจากไปแบบไม่มีวันกลับ เพราะศพเริ่มเน่าเปื่อยจนวิญญาณไม่อาจจำใบหน้าของผู้ตายได้อีกต่อไป
 2. มารีย์ชาวมักดาลาคือสตรีที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาให้พ้นจากปีศาจร้ายเจ็ดตน และหายจากโรคภัยไข้เจ็บ (ลก 8:2) ตั้งแต่เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ขณะที่ยังมืด นางรีบออกไปเยี่ยมพระคูหาของผู้ที่นางรัก (ยน 20:1) แม้พระศพจะถูกฝังในพระคูหาตั้งแต่เย็นวันศุกร์  แต่รุ่งขึ้นเป็นวันสับบาโตซึ่งห้ามการเดินทาง นางต้องอดใจรออีกหนึ่งวันจนถึงเช้าตรู่ของวันอาทิตย์
 3. ชาวยิวแบ่งกลางคืนออกเป็นสี่ยาม เริ่มจากหกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้าของอีกวันหนึ่ง  คำว่า “เช้าตรู่” (1) …..ในภาษากรีกหมายถึง “ยามที่สี่” ซึ่งตกราวตีสามถึงหกโมงเช้าซึ่งยังมืดอยู่

1.ยามที่หนี่ง ตั้งแต่ 18.00-21.00 น.       2.ยามที่สอง ตั้งแต่ 21.00-24.00 น.

3.ยามที่สาม ตั้งแต่ 24.00-03.00 น.       4.ยามที่สี่ (เช้าตรู่) ตั้งแต่ 03.00-06.00 น.

  1. ความรักเร่งเร้านางให้รีบไปหาพระองค์ตั้งแต่ยังไม่สว่าง ! (1) เมื่อมาถึงพระคูหา นางต้องตกใจสุดขีด เพราะหินปิดคูหาถูกเคลื่อนออกไปและข้างในไม่มีพระศพ ทั้ง ๆ ที่ “บรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสีจัดการเฝ้าพระคูหาอย่างเข้มงวด โดยประทับตราที่หินปิดทางเข้าและวางยามไว้” (มธ 27:66)
 • ความคิดของมารีย์ชาวมักดาลาขณะนั้น (2) คือ คงมีชาวยิวบางคนขโมยพระศพไปประจาน เพราะยังไม่สะใจกับการจับพระองค์ไปตรึงกางเขน หรือไม่ก็คงมีขโมยที่หากินกับศพมาลักพระศพของพระองค์ไป ! เมื่อไม่พบพระศพ  นางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรกับยอห์นบอกว่า “เขานำองค์พระผู้เป็นเจ้าไปจากพระคูหาแล้ว พวกเราไม่รู้ว่าเขานำพระองค์ไปไว้ที่ไหน” (ยน 20:2)
 • ความคิดของยอห์นอัครสาวก (6,7) 
 • ผ้าพันพระศพและผ้าพันพระเศียรวางตั้งอยู่ที่เดิมตรงที่เคยวางพระศพของพระเยซูเจ้า ไม่มีการรื้อผ้าพันพระศพและผ้าพันพระเศียรออก แล้วกองทิ้งไว้ที่พื้นราวกับว่าพระศพได้ระเหยกลายเป็นไอหายไปในอากาศ  ทิ้งให้ผ้าพันพระศพและผ้าพันพระเศียรม้วนตั้งอยู่ในรูปเดิม  เหมือนงูลอกคราบจนเหลือแต่คราบงูทิ้งไว้
 • ไม่มีขโมยคนใดลักศพไปโดยรื้อและทิ้งผ้าห่อศพไว้ ?  เพราะเสียเวลา สกปรก และเหม็น
 • ทั้งสองความคิดดังกล่าวไม่มีเขียนทำนายไว้ในพระคัมภีร์  แต่เป็นสิ่งที่ “ยอห์นเห็นด้วยตาของตนเอง และเชื่อว่า พระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย” (ยน 20:8)
 • “ความรัก” ในเช้าวันปัสกา
 • มารีย์ชาวมักดาลารักพระเยซูเจ้ามาก  : นางจึงเป็นคนแรกที่มาถึงพระคูหา และพบว่าพระคูหาว่างเปล่า
 • ยอห์นรักพระองค์มาก  : ยอห์นจึงเป็นบุคคลแรกที่เชื่อว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย           
 • ความรัก : ทำให้ดวงตาของยอห์นมองเห็นเครื่องหมาย
 • ความรัก : ทำให้สติปัญญาของยอห์นเข้าใจเครื่องหมายที่เห็น
 • ความรัก : ทำให้ยอห์นเชื่อสิ่งที่เขาเข้าใจ

 

บทภาวนา ข้าแต่พระบิดาแห่งเมตตาธรรม โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นจากบาปด้วยเทอญ

พ่อปรีชา รุจิพงศ์

________________________________

ขอขอบคุณ

          ครอบครัว คุณสมคิด – คุณประไพศรี เหล่าอารีย์   (วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก)

                     บริจาคไข่ไก่ปัสกา        จำนวน    5,000    ฟอง

          คุณประไพ ภูมิพานิช – คุณสุภาวดี เยาวสังข์

                     ร่วมกันจัดทำน้ำเสก      จำนวน    5,000     ขวด

_______________________________

บำรุงวัด

                        ตลาดเช้าบ้านญวน                            1,000             บาท

อักแนส ประคอง งามสงวน                        500             บาท

_____________________________

สุขสันต์สมโภชปัสกา

แด่พี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทุกท่าน

ขอให้การกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระคริสตเจ้า

นำชีวิตใหม่มาให้กับเราทุก ๆ คน

_____________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ศีลล้างบาปเด็กทารก (เดือนเมษายน) ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน ในมิสซารอบ 10.00 น.

     ขอคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน ศกนี้

 1. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็ก เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง เรียนเวลา 8.00 น. – 12.30 น. ปีนี้มีเด็กมาสมัครเรียนจำนวน 50 คนแล้ว ทางวัดได้จัดอาหารเที่ยงเลี้ยง จึงอยากเชิญชวนพี่น้องร่วมสนับสนุนปัจจัยค่าอาหารเพื่อเด็กคำสอน
 2. พระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปี ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน ทางวัดจึงขอ ง ด มิ ส ซ า ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่ 4 เมษายน ไปจนถึงค่ำวันศุกร์ที่ 8 เมษายน ศกนี้
 3. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2243-0057-9
 4. กลุ่มพระเมตตา ทำนพวารพระเมตตา วันที่ 28 – 31 มีนาคม เวลา 17.40 น. ในวัด โดยสวดภาวนาที่แท่นเล็ก ขอเชิญพี่น้องมาร่วมทำนพวารพระเมตตาโดยพร้อมเพรียงกัน
 5. ฝ่ายสังคม – แผนกสตรีของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญพี่น้องร่วมสัมมนาเพื่อเป็นหนึ่งในความห่วงใยเดียวกัน ตามคำเชิญชวนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการรักษ์โลก – รักบ้าน” ร่วมแบ่งปันพระสมณสาส์นโดย คุณพ่อ ยอดชาย เล็กประเสริฐ ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม บางรัก ลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศศิกร 081-840-6940 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 6. วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน ทางวัดจัดฉลองพระเมตตา พิธีบูชาขอบพระคุณพระเมตตา เวลา 16.00 น.

และในเวลา 15.00 น. จะสวดสรุปพระเมตตา 9 วัน หลังพิธีเสกพระรูปเดินขบวนแห่หน้ารอบพระโต

และถวายช่อดอกไม้ (ขอเชิญสวมเสื้อสีขาว) ณ วัดของเรา

 1. ขอพี่น้องส่งคืนกระบอกมหาพรต เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้สภาพระสังฆราชต่อไป และขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านแทนผู้ยากไร้ – ด้อยโอกาส ที่จะรับบุญกุศลจากน้ำใจดีของทุกท่าน
 2. คณะพระเมตตาประเทศไทย ขอเชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน   แก้บาป – รับศีลมหาสนิทอย่างดี เพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016  เวลา 17.00 น.  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก  โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช   เป็นประธานในพิธี

15.00 น.          สวดภาวนาพระเมตตา เตรียมจิตใจฉลองพระเมตตาอย่างสง่า

15.30 น.          รับศีลอภัยบาป  จากพระสงฆ์ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม

17.00 น.          พิธีมิสซาฉลองพระเมตตา  หลังมิสซา เสก-แห่พระรูปพระเมตตา

______________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สุขสันต์วันปัสกาค่ะพี่น้องที่รัก

            บรรดาคริสตชนถือว่า วันฉลองการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ เป็นวันสมโภชอันยิ่งใหญ่ที่สุดวันหนึ่งในรอบปี เราเรียกวันสมโภชนี้ว่า “ปัสกา” เป็นบทสรุปสำคัญแห่งชัยชนะต่อความตายอย่างเด็ดขาด เป็นเครื่องหมายแห่งความรอดพ้นจากบาปและความตายฝ่ายวิญญาณของมนุษยชาติ

มีคำถามเกิดขึ้นว่า

เมื่อองค์พระเยซูคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์แล้ว พระวิญญาณของพระองค์เป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน…

นี่คือคำตอบ

พระเยซูคริสตเจ้านั้น ทรงมี 2 สภาวะ คือ

* สภาวะความเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์เที่ยงแท้ *

* สภาวะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เช่นกัน *

              การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ คือการสิ้นพระชนม์ในส่วนของความเป็นมนุษย์ พระวรกายของพระองค์ถูกนำไปเก็บไว้ในพระคูหา

              ส่วนพระวิญญาณของพระองค์ทรงเสด็จสู่แดนมรณะ ซึ่งหมายถึงสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีบรรดาวิญญาณของมนุษย์ที่สิ้นชีวิตลงในสมัยก่อนการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสตเจ้ารอคอยอยู่ และวิญญาณเหล่านั้นก็ได้รับผลแห่งการกระทำของตน ตามที่ได้ปฏิบัติมาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้

              วันที่สามทรงเสด็จกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย (ลก. 24:1-12)  ซึ่งก็คือวันสมโภชปัสกาในวันนี้นั่นเอง

การประจักษ์มาหาบรรดาอัครสาวกหลายครั้งหลายหนของพระองค์ (ยน.20:20-29) (ลก.24:13-47) และทุก ๆ ครั้งจะทรงสอนและย้ำเตือนให้พวกเขาเกิดความมั่นใจถึงการเสด็จกลับคืนชีพของพระองค์อย่างแท้จริง ทำให้พวกเขามีความกล้าหาญในการเป็นประจักษ์พยานว่า พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่มนุษยชาติ ให้รอดพ้นจากบาปและความตายฝ่ายวิญญาณอย่างมิต้องเคลือบแคลงสงสัยอีกต่อไป

เชิญขับร้องแซ่ซ้องยินดี แด่ภูมีด้วยเพลง อัลเลลูยา

___________________________________

ข่าวสำคัญจากเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558    ณ สำนักงานเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2559   เวลา 9.30 น.

__________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 28

อัฐมวารปัสกา

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลิ้ม, เปโตร ยิมลี้ แซ่อุน, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี,คุณย่า มาเรีย เพชร จุละจาริตต์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, หลุยส์ ณัฎพล-เปโตร เริงราช-ฟรังซิสโก กิติธนา สุขวงศ์, เทเรซา กุลชณัฐ-ตรียุทธ ดิศสกุล, มารีอา บัวศรี บุญเจือ โมทนาคุณพระโต, วันเกิด มารีอา รัชนี เยาวสังข์

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร มณี วิไลทอง, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เปโตร เรวัฒน์ ทัพสวัสดิ์, เวโรนิกา เมษา พันธ์พานิช, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, เปาโล หร่าย-มารีอา เกษร บุญเจือ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, คุณย่า มาเรีย เพชร จุละจาริตต์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 29

อัฐมวารปัสกา

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต,ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา บัวศรี บุญเจือ โมทนาคุณพระโต

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร มณี วิไลทอง, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา เมษา พันธ์พานิช, เปาโล หร่าย-มารีอา เกษร บุญเจือ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ช้วน เกตุเวช, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

 

พุธที่ 30

อัฐมวารปัสกา

06.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว ศักดิ์สมวาศ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, วิญญาณในครอบครัว ศักดิ์สมวาศ, ญาติพี่น้องและผู้มีพระคุณ, มอนิกา ทับทิม ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, อันตน เอ็กอาง พฤกษปิยรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ ลูซีอา วันทนีย์ พงศ์ศักดิ์สิริ, นายนครินทร์ โมธีนนท์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เปโตร เสนา ตรีเดชา, เปโตร มณี วิไลทอง, ลูซีอา ซือเซียะ แซ่ล้อ, เวโรนิกา เมษา พันธ์พานิช, ยอแซฟ บุญทอ กลิ่นบัวแก้ว, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

 

พฤหัสฯที่ 31

อัฐมวารปัสกา

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ เฮงเส่ง-เทเรซา กิมซ้อน กิจเจริญ, อากาทา สมศรี ลิ้มศิริกุล, พรทิพย์ ตรีสุทรรศน์, อัจฉรา เกียรติปานอภิกุล, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ สันติ ยืนสกุล, เปโตร มณี วิไลทอง, มารีอา มาลี ตรีเดชา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร จุมพล ซีกเพชรทอง, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ยอห์น บอสโก รัตน์ชัย กิจสวัสดิ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

 

ศุกร์ที่ 1

อัฐมวารปัสกา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ ลิ้มเฮียบ-นางจู แซ่ลิ้ม, นางหยอง ธนสัญจัย, วิญญาณ “น้องน๊อต”, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร มณี วิไลทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก มนัส เยาวสังข์, อันนา ไสว อินทรแพทย์, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, ยอแซฟ สุด ยืนสกุล, มารีอา หนุน สาราจิตต์, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์, มารีอา สมาน สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต์, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

 

เสาร์ที่ 2

อัฐมวารปัสกา

06.00 น.

สุขสำราญ คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ น่ำแช เจนผาสุก, อันนา สอาด เจนผาสุก, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร มณี วิไลทอง, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ น่ำแช เจนผาสุก, อันนา สอาด เจนผาสุก, อันเดร ฝา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ฟรังซิสโก มนัส เยาวสังข์, อันนา ไสว อินทรแพทย์, อากาทา มณฑา เลิศโสภา, ยอแซฟ สำราญ เลิศโสภา, ยวง บอสโก วิสา งามสงวน, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ฟรังซีสโก โกสุมภ์ โกมุทผล,อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, มารีอามักดาเลนา ปุ๋ย เกตุชาติ, นายอนุรักษ์ เหลืองเบญจรงค์, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 3

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา   ฉลองพระเมตตา

06.30 น.

สุขสำราญ เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เอลิซาเบท วัลลีย์ บูรณพันธ์, เปโตร ถวิล ผ่องใส, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, วิญญาณในไฟชำระ

 

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว มารีอา วันศิริ สมพานิช, ท่าน้ำบ้านญวนทุกคน, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, มารีอา โสรัตน์ สังขรัตน์, ลูซีอา ภวดี มีสมสังข์, หลุยส์ มารีอา บุญเรือน เอี่ยมวนานนทชัย, ครอบครัว นางใหม่ วงษ์ทองเหลือ, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, มารีอา พิมพกานต์ มาลี, ครอบครัว ชยันต์-วารุณี และญาติพี่น้องทุกคน, นักบวชทุก ๆ ท่าน, ครบรอบวันเกิด ฟรังซิสโก สมวงศ์ ชุลีวัฒนะพงศ์, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, คุณจงกลณี สุขประเสริฐกุล, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, น.ส.รัคริสตา กิจวรชัย, นายศุภทัช กิจวรชัย, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว ซีกเพชรทอง, ร็อค จตุรงค์ จินดาหาญดำรง, บรูโน ยรรยง ธีรานุวรรตน์ และครอบครัว, ไดโว ธิติพันธุ์, สังคม พนมอุปถัมภ์, อัญชลี วิพัทนะพร, ครอบครัว เทเรซา สมปอง วลาพล, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา มาลา-ยอแซฟ ปรีชา จรุไพรวัลย์, เทเรซา มณี โรจนะเสน, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปาโล ทรง หฤทัย, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, ยอแซฟ ลิ่มเฮง แซ่ตั้ง, มารีอา เซี่ยมเอ็ง แซ่ลิ้ม, ยวงบัปติสตา ยอนา และญาติพี่น้อง, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปาโล อุกฤษฎ์ ช่วยศรีนวล, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง,มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ป่อฮุ้ง, นายภาณุรัตน์ วิศิษฐ์กิจการ (รุ่นพี่ และเพื่อน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย), อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล สมเกียรติ กุลชัยพานิช, ฟรังซิสโก มนัส เยาวสังข์, อันนา ไสว อินทรแพทย์, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, อันนา มารศรี สิทธิโชค, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล (หรั่ง), ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เฮง แซ่โซว, ยอแซฟ เล็ง แซ่โซว,มารีอา เซียวบี้ แซ่อึ้ง, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

สุขสำราญ เพื่อสุขภาพ มารีอา วนิดา ชมไพศาล, ครอบครัว วิศรุตาวงศ์

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, มารีอา วันเพ็ญ แซ่เอี้ยะ, เปโตร มณี วิไลทอง, เรอเน สมนึก เตมียเสน, วิญญาณในไฟชำระ

 ______________________________

Easter Monday

Holbien_the_Younger_Noli_me_Tangere

“Do not be afraid. Go tell my brothers to go to Galilee,

and there they will see me.”

____________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

He guides me in right paths
for his name’s sake.

Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.

Psalms 23(22):1-3a.3b-4.5.6. 

***************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s