สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

การโยกย้ายพระสงฆ์ประจำปี 2016

การโยกย้ายพระสงฆ์ประจำปี  2016

แผ่นหนึ่ง titled

แผ่นสอง untitled

ต้องขออภัยที่ไม่สามารถ ทำให้ชัดได้

 

FR SANIT ft.4

____________________________

เกิดวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1947
ชื่อบิดา สวัสดิ์   สถะวีระวงส์ ชื่อมารดา น้อย   สถะวีระวงส์

การศึกษา

ปี ค.ศ.1953              เรียนที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน

ปี ค.ศ.1962              เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จบชั้นมัธยมปีที่ 6

ปี ค.ศ.1966              เป็นครูเณร ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
สมัครสอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ
ได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปกศ.)

ปี ค.ศ.1969                เรียนที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง(General College)จบปริญญาตรี สาขาปรัชญาและเทวศาสตร์

ปี ค.ศ.1986-1989     เรียนที่ MARYKNOLL  SCHOOL  OF  THEOLOGY  AFFILIATED TO
UNIVERSITY OF THE  STATE  OF  NEW  YORK
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาเทวศาสตร์
   
     
ศีลบวชเป็นพระสงฆ์  

 • -สมัครเข้าบ้านเณร ปี ค.ศ. 1962
  -ผู้ส่งเข้าบ้านเณร พระสังฆราชวังกาแวร์
  -ในนามของวัด คอนเซปชัญ สามเสน
  -ได้รับศีลบวชขั้นอุปานุสงฆ์ และขั้นอนุสงฆ์ วันที่  11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1973
  ที่ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
  โดย ฯพณฯ ยวง นิตโย
  -ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1974
  ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
  โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหลังจากได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

1 ธ.ค.1973 – 17 มี.ค.1974 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก

1 ธ.ค.1973 – 17 มี.ค.1974 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้

17 มี.ค.1974 – 13 มี.ค.1975 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน

13 มี.ค.1975 – 19 เม.ย.1976 เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

19 เม.ย.1976 – 1 พ.ค.1979 เจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

19 เม.ย.1976 – 1 พ.ค.1979 เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี

1 พ.ค.1979 – 10 พค.1981 เจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

10 พ.ค.1981 – 10 มิ.ย.1984 ประจำสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (COERR)

10 มิ.ย.1984 – 1 พ.ค.1986 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

1 พ.ค.1986 -1 พ.ค.1989 ศึกษาต่อ ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทุนของคณะเมรีโนล

1 พ.ค.1989 – 6 พ.ค.1991 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

8 พ.ค.1990 – 6 พ.ค.1991 ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญเปโตร สามพราน

6 พ.ค.1991 – 2 พ.ค.1999 เลขานุการพระคาร์ดินัล

6 พ.ค.1991 – 2 พ.ค.1999 เลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

6 พ.ค.1991 – 2 พ.ค.1999 ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว

1 พ.ค.1994 – 2 พ.ค.1999 ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานเลขาธิการ

4 พ.ค.1997 – 2 พ.ค.1999 จิตตาธิการอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ

2 พ.ค.1999 – 10 พ.ค.2004 เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน นครปฐม

10 พ.ค 2004 -13 พ.ค.2009 เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน

13 พ.ค.2009 – 16 ต.ค.2009 เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

25 ก.ย.2009 – 5 พ.ค. 2012 อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พักอยู่ที่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

5 พ.ค. 2012 – ปัจจุบัน เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ

ขอต้อนรับ

_______________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

He guides me in right paths
for his name’s sake.

Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.

Psalms 23(22):1-3a.3b-4.5.6. 

***************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment: love one another as I love you.

#################################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s