สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

10 July 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

10July 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2016

___________________________

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

ปีที่  50  ฉบับที่  28 วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม  2016

“The one who treated him with mercy.”

Jesus said to him, “Go and do likewise.”

1 love stdas0195

____________________________________

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

บ๊อบ บัตเลอร์ ได้สูญเสียขาทั้งสองข้างเพราะเหยียบกับระเบิดในสงครามเวียดนามในปี ค.ศ. 1965 และเดินทางกลับบ้านเยี่ยงวีรบุรุษ หลังจากนั้นยี่สิบปีเขาได้พิสูจน์ความเป็นวีรบุรุษนี้อีกครั้ง วันหนึ่งขณะที่เขากำลังทำงานในโรงรถของเขาที่เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งในรัฐอลิโซนา เขาได้ยินเสียงกรีดร้องจากในบ้านที่อยู่ใกล้ๆ เขารีบรุดไปยังบ้านหลังนั้นด้วยรถเข็นคู่ชีพ เมื่อไปถึงสระน้ำ เขาพบเด็กหญิงวัยสามขวบคนหนึ่งกำลังจมน้ำ เธอไม่มีแขนทั้งสองข้าง คงพลัดตกลงไปและว่ายน้ำไม่เป็น แม่ของเธอยืนกรีดร้องปิ่มว่าจะขาดใจ

บัตเลอร์กระโจนลงไปในสระนำเด็กหญิงนั้นกลับขึ้นมา หน้าเธอซีด ชีพจรไม่เต้นและไม่มีลมหายใจแล้ว เขารีบทำการผายปอดเพื่อช่วยชีวิต ขณะที่แม่เด็กรีบโทรศัพท์ไปที่หน่วยฉุกเฉินแต่ไม่มีใครอยู่เลย เธอรู้สึกสิ้นหวัง ซบไหล่เขาและสะอื้นไห้ เขาบอกเธอว่า “อย่ากังวลไปเลย ผมได้อุ้มเธอขึ้นมาจากน้ำ เป็นแขนให้เธอ ไม่เป็นไรแล้ว ตอนนี้ผมกำลังเป็นปอดให้เธอ เราต้องทำได้” ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้น เด็กหญิงสำลัก รู้สึกตัวและเริ่มร้องไห้ แม่ของเด็กหญิงสวมกอดเขาด้วยความยินดี

แม่ของเด็กถามบัตเลอร์ว่าทราบได้อย่างไรว่า “จะไม่เป็นไร” เขาบอกเธอว่า ความจริงคือเขาไม่รู้ แต่เมื่อขาทั้งสองข้างของเขาขาดเพราะแรงระเบิด ไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นนอกจากเด็กหญิงชาวเวียดนามคนหนึ่ง เธอพยายามลากเขาเข้าไปในหมู่บ้านและกระซิบที่หูว่า “ไม่เป็นไรแล้ว คุณยังไม่ตาย หนูจะเป็นขาให้คุณ” คำพูดนี้ทำให้เขามีความหวังและพยายามที่จะทำเช่นเดียวกันกับเด็กหญิงคนนี้ มีบางครั้งในชีวิตที่เราไม่สามารถยืนโดยลำพัง เราต้องการชาวสะมาเรียผู้ใจดี เราต้องการใครสักคนที่เป็นแขน เป็นขาและเป็นเพื่อนเรา

 1. เราต้องเป็นชาวสะมาเรียผู้ใจดี

นักกฎหมายได้ถามคำถามพื้นฐานทางศาสนาคำถามหนึ่งกับพระเยซูเจ้าว่า “ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร” ในคำตอบพระเยซูเจ้าได้นำความสนใจของนักกฎหมายไปที่พระคัมภีร์ นั่นคือ “รักพระเจ้าและแสดงออกในการรักเพื่อนมนุษย์” แต่สำหรับนักกฎหมายคำว่า “เพื่อนมนุษย์” หมายถึงนักกฎหมายหรือชาวฟาริสีด้วยกัน มิใช่ชาวสะมาเรียหรือคนต่างศาสนา และขอให้พระองค์ขยายความคำว่าเพื่อนมนุษย์ พระองค์จึงได้ตรัสคำอุปมาเรื่อง “ชาวสะมาเรียผู้ใจดี” ให้เขาฟัง

ในจำนวนคำอุปมาของพระเยซูเจ้า  คำอุปมาเรื่อง “ชาวสะมาเรียผู้ใจดี” ถือเป็นคำอุปมาที่งดงามและเกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติมากที่สุด  ถือเป็นบทสรุปคำสอนในภาคปฏิบัติของพระเยซูเจ้าก็ว่าได้  และได้ให้คำตอบต่อปัญหาของนักกฎหมาย 2 ข้อด้วยกัน

1) “ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้า” คำตอบของคำอุปมาคือ “ใครก็ได้ที่ต้องการความช่วยเหลือ” สำหรับชาวยิวถือเป็นสิ่งที่สะดุดอย่างมาก เพราะพวกเขาจะช่วยเฉพาะชาวยิวด้วยกันเท่านั้น   เช่น ถ้าในวันสะบาโตเกิดมีกำแพงล้มทับคน เขาจะขุดรากพอให้ดูรู้ว่าคนเจ็บเป็นยิวหรือต่างชาติ  ถ้าเป็นยิวเขาจะได้รับการช่วยชีวิต แต่ถ้าเป็นคนต่างชาติจะถูกทิ้งให้ทนทุกข์ต่อไป

2)  “ข้าพเจ้ามีหน้าที่ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อนอย่างไร” คำตอบของคำอุปมาคือ “จงมีความสงสารที่สำแดงออกในรูปของการช่วยเหลือ” คงไม่ต้องสงสัยว่าทั้งสมณะและชาวเลวีได้เกิดความสงสารคนบาดเจ็บเจียนตาย แต่เขาไม่ได้กระทำอะไรที่แสดงความสงสารออกมาในรูปของการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมเลย

 1. บทเรียนสำหรับเรา

คำอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราคริสตชนหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ประการแรก เรามีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่น (แม้จะเกิดจากความผิดพลาดของเขาเอง) เราเห็นชัดว่าคนที่บาดเจ็บเป็นคนประมาท เดินทางโดยลำพังในเส้นทางที่อันตราย เส้นทางจากเยรูซาเล็มสู่   เยรีโคคือเส้นทางสู่บ้าน วัด โรงเรียนและที่ทำงานที่เราพบคนที่ถูกโจรปล้น ถูกกดขี่และเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือเสมอ บางทีอาจเป็นในบ้านของเราเองที่เราพบคนกำลัง “บาดเจ็บ” เพราะคำพูดที่ไม่สร้างสรรค์ ดุด่า เฉยเมยเย็นชา หรือการแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่เกินขอบเขตของเรา เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์คือ ให้เราแสดงความรักต่อผู้อื่น

ประการที่สอง การช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนคือหลักปฏิบัติสำคัญอันดับแรก เราเห็นสมณะมีใจจดจ่อกับการปฏิบัติหน้าที่ตามจารีตพิธีในพระวิหาร ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เรื่องการเป็นมลทินอย่างเคร่งครัด จนลืมความต้องการของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  เราได้รับการเชื้อเชิญให้เป็นคนใจกว้าง ใจดีและมีเมตตากรุณาต่อผู้ที่กำลังเดือดร้อน รอยยิ้ม คำทักทาย คำพูดที่ให้กำลังใจและคำขอบคุณที่จริงใจ สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในใจคนเหล่านี้ได้

ประการที่สาม เราต้องช่วยเหลือคนเดือนร้อนแม้ว่าจะต้องเสี่ยง ชาวเลวีไม่ยอมเสี่ยง เพราะเกรงว่าตนเองจะติดร่างแหไปด้วย  เหตุผลที่เราไม่กล้าเสี่ยงเพราะไม่อยากเดือดร้อน คิดคำนวณดูแล้วไม่คุ้ม ทำให้เสียงาน เสียเวลาและเสียเงิน  แต่พระเยซูเจ้าสอนเราว่า “อย่าชั่งน้ำหนัก อย่าคำนวณ แต่จงยอมแพ้ต่อความรัก และถือทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์ของเรา” เพราะทุกคนต่างเป็นฉายาของพระเจ้าและได้รับการไถ่ด้วยพระโลหิตของพระองค์เหมือนกัน

ประการสุดท้าย เราต้องเป็นชาวสะมาเรียผู้ใจดี  ที่กระทำในสิ่งที่คนเคร่งศาสนา ชื่อเสียงดี มีเกียรติภูมิไม่ทำกัน เขาเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีชื่อ เป็นคนต่างถิ่นที่เดินทางตามลำพัง ไม่ได้มีทรัพย์สินมาก  แต่ “ตาของเขาช่างสังเกต และหัวใจของเขาเต้นในจังหวะเดียวกันกับหัวใจของพระเจ้า” เขาเป็นคนแปลกหน้า แต่ได้ช่วยเหลือคนบาดเจ็บและทำตัวเป็นผู้ดูแลดุจพี่น้อง เขาตีความพระบัญญัติประการที่ 5 อย่าฆ่าคนว่าหมายถึง “ท่านต้องทำสิ่งที่ทำได้เพื่อให้ผู้อื่นมีชีวิตอยู่ต่อไป”

บทสรุป      

พี่น้องที่รัก ขอให้เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยการเป็นชาวสะมาเรียผู้ใจดี ที่มีดวงตาและหูที่เปิดกว้าง โดยมีเข็มทิศแห่งความเมตตาเป็นเครื่องนำทาง ยอมให้หัวใจของเราเต้นในจังหวะเดียวกันกับหัวใจของพระเจ้า เพื่อเราจะตัดสินได้ว่า มีสิ่งไหนที่เราสามารถทำได้ ในอันที่จะช่วยคนที่ “เกือบสิ้นชีวิต” ที่เราพบในแต่ละวันได้มีชีวิตอยู่ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเห็นแก่ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

ที่สุด ขอให้คำสั่งของพระเยซูเจ้าที่ว่า “จงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด” ปลุกเร้าหัวใจเราให้ทำเช่นเดียวกัน การเป็นคริสตชนไม่เพียงรู้ถึงความรักของพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ แต่ต้องแสดงความรักนี้ออกมาในภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ไม่เดินผ่านเลยไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพี่น้องที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็แน่ใจได้ว่า เส้นทางสายชีวิตนิรันดร ได้เปิดกว้างอยู่เบื้องหน้าเราแล้ว

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

“Whoever does not take up his cross

and follow after me is not worthy of me.”

take up the cross lwjas0204

________________________________________

ขอขอบคุณ

 1. ตลาดเช้าบ้านญวน

        บำรุงวัด            1,000        บาท

 1. มารีอา วดี คุณประยูรสวัสดิ์

        สมทบค่าไฟฟ้า         500        บาท

“But I tell you, it will be more tolerable for

the land of Sodom on the day of judgment than for you.”

JESUS MASTER TEACHER

_________________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. พระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปี 6 สังฆมณฑล ในวันจันทร์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม ศกนี้

    จึงของดมิสซาตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ จนถึงค่ำวันศุกร์ นอกนั้นมีตามปกติ

 1. ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร และพระสงฆ์

  โดยอนุญาตให้

    – สามเณร ยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร          สัตบุรุษวัดอัครเทวดามีคาแอล ปากน้ำ

    – สามเณร ยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม     สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

    – สามเณร หลุยส์ วรัญญู นางาม                       สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

                              รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

          ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม ค.ศ.2016 เวลา 10.00 น.

           ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

   และอนุญาตให้  สังฆานุกร เปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน     สัตบุรุษวัดพระบิดาเจ้า

    รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ได้  พิธีบวชพระสงฆ์จะกระทำในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.2016

   ณ หอประชุมยอห์นปอล ที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน    

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญลุ้นโชคจากบัตรการกุศลโคเออร์ ประจำปี 2016

    โดยมีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายบัตร เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนโครงการอาหารเด็กศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี และโครงการสงเคราะห์ข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์

    โดยมีรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ มอเตอร์ไซด์ สร้อยคอทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้า

    จำหน่ายราคาใบละ 30 บาท

“No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father

except the Son and anyone to whom the Son wishes to reveal him.”

Christ_Pantocrator_mosaic_from_Hagia_Sophia_2744_x_2900_pixels_3_1_MB

_______________________________________

“Come to me, all you who labor and are burdened,

and I will give you rest.”

1 JESUS INVITING lwjas0279

_____________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

อาทิตย์นี้ ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกท่าน มาตอบคำถามของพระเยซูเจ้า แล้วเติมข้อความที่เป็นความจริงกับพระองค์ (อย่างซื่อ ๆ) พร้อมทั้งพิจารณาตัวของเราแต่ละคนกับพระองค์ด้วยนะคะ

คำถามของพระเยซู

ในบ้านของลูก ๆ ของเรา

 1. มีห้องสำหรับนอนหรือไม่ ตอบ…………………………………. มีไว้ทำอะไร ตอบ……………………………………
 2. มีที่สำหรับทำอาหารหรือไม่ ตอบ……………………………….. มีไว้ทำอะไร ตอบ…………………………………..
 3. มีที่สำหรับรับประทานอาหารหรือไม่ ตอบ………………………….. มีไว้ทำอะไร ตอบ…………………………….
 4. ตรงไหนที่ลูกเตรียมไว้ให้เรา ตอบ…………………………………………………………………………………………….
 5. หากบ้านลูกเตรียมที่ไว้ให้เรา ลูกได้จัดไว้อย่างไร ตอบ…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………6. ลูกเคยทำความสะอาดที่ที่ลูกจัดเตรียมไว้ให้เราหรือไม่? อย่างไร ตอบ…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลูกลองเติมคำที่ขาดหายไปให้ถูกต้อง ลองทำดูนะลูก

หากลูกเติมได้ถูกต้องก็แสดงว่า บ้านของลูกมีที่ไว้สำหรับเรา

① ควรเป็นที่ที่ส  าชิกใ   บ้า  ร่  มกั    ข     คุ  สำ    รับวั  ๆ นั้     สำหรั    พ  ะ  รแห่งชี วิ ต

②   อน  อสิ่   ตี่ต้     ก  รแต่  ะ วั น

③ ข  พ  ะพ  ข  กา  ป   ก้องคุ้     รอก

④ ข  สุ  ภ      ที่ีีดี

“อย่างน้     วั  ล  ห้  น   ที ”

ร่วมตอบคำถามและเติมคำให้พระเยซูด้วยนะคะพี่น้อง

“See, your disciples are doing what

is unlawful to do on the sabbath.”

sabbathpppas0345

__________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

สุขสำราญ วันเกิด นางเพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย, วันเกิด เซซีลีอา ดาวใจ วัธนะวัน

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, สเตฟาโน เม้ง แซ่โซว, อันนา เจ็ง แซ่ตั้ง,มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ สุพจน์ แซ่โซว, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), มารีอา ประกอบ กิจสำเร็จ (ครบรอบ 16 ปี) ในวันที่ 12 ก.ค., ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

อังคารที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

พุธที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

น.เฮนรี่

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

น.คามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ์

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.บอนาแวนตูรา พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

งดมิสซา

งดมิสซา

เสาร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งภูเขาคาร์แมล

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด อันนา พัฒนาพร โกวรรธนะกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ยอแซฟ เบี้ยว อื้อพูลผล, ยอแซฟ ฮั้งเงี๊ยบ-หลุยส์ ชุนใช้ แซ่เล้า, มารีอา ดวงเดือน-มารีอา ซิวเค้ง แซ่โซว, อากาทา กิม แซ่ตั้ง, โทมัส ดำรงค์ ปุญยธร,มารีอา ลำไย มาลีวงศ์, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เพื่อสุขภาพ คุณเพ็ญโฉม ชุมพล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เทเรซา วิมล อยู่ยืนยง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยาโกเบ เกิด-เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, อันนาหม่อมเพียร นันทวัน, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, มารีอา นฤมล วงศ์ศิริ, อันนา พวงหยก นุ่มน้อย, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ยอแซฟ สุพจน์ แซ่โซว, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม (ครบ 2 ปี), ยอแซฟ กวง เชาวนะ, มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 17

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโกเฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, นายสุวิชากร ชินะผา, มีคาแอล พรพล พัธนพันธ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา, ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว ยอแซฟ ปริญญา สมพานิช, เปโตร นิติโชติ-ยอแซฟ กรกต, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, เอลิซาเบท สุกัญญา หาญชนะ, มอนิกา ธฤตา อมรสิริสมบูรณ์, ครอบครัว สุขะกูล, ครอบครัว อรุณฤกษ์ดีกุล, เทเรซา อชิรญา ชนะกุลธร, ครอบครัว “งานฉมัง” ทุกคน, ยอแซฟ ทวีศักดิ์ แสงทอง และครอบครัว, คุณรุจิรา พฤกษยาชีวะ, เทเรซา สุเนตรา-อัลแซมโม สุรเดชะ ศรีวิจารณ์, ครอบครัว ฟรังซิสโก วินัย แซ่เตียว, ครอบครัว ประวัติ งามละม้าย, ครอบครัว ลิขิตเรืองศิลป์, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท วัดสามเสน, รศ.ดร.วิษณุ ภูมิพานิช, โมทนาคุณพระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เปาโล วิมาน-เปาโล สวรรค์-ยวงบัปติสตา ธานี สังขรัตน์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เอากุสติน เกษม ลีนานุรักษ์, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, คุณยาย โรซา มะลิ มิ่งทองคำ, แคทเธอลีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, คุณรุจิรา พฤกษยาชีวะ, เทเรซา สมศรี มหพันธ์, มารีอา ชลธร วุฒิธาดา, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ยอแซฟ ประจิตร-อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, มาร์ติน องุ่น ฉัตรกุล, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปาโล สุนิต กันโรคา (ครบรอบวันตาย), มารีอา เลื่อน สุภาษิต, มารีอา นิภา ปิตกาญจนกุล, ยอแซฟ เริงศักดิ์ ปิตกาญจนกุล, ยาโกเบ งอง-มารีอา โรซา-ยอแซฟ วิบูลย์-เปโตร ชลอ-เบเนดิก วิมล-มารีอา ประกอบ-มารีอา เที่ยง กิจสำเร็จ, เทเรซา จินรัตน์ ทวีศักดิ์-พี่แต๋ว, โรซา ปวยลั้ง แซ่ลิ้ม, มารีอา รัศมี กิจสำเร็จ, เทเรซา สมบูรณ์ เกตุนที, มารีอา ละออ งามละม้าย, เบเนดิกโต อำพน-เทเรซา วิไล ชานนท์, โทมัส เจริญ-อันนามิ่งขวัญ วิพัทนะพร, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว (ครบ 3 ปี), โทมัส เซี่ยมกุ่ย แซ่ฮ้อ, ฟรังซิสโก อารีย์ อรุณฤกษ์ดีกุล, มารีอา เสงี่ยม-เปโตร เย็น รุ่งฤกษ์ดี, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ยอแซฟ สมาน-มารีอา สุภาพ นิลขำ, มารีอา ศรีรัตน์ มัจฉาชีพ, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, เปโตร สันติพงษ์ เต็งล่อไล้, ชัชวาลย์ เต็งล่อไล้, โรซา สนั่น จิตต์เจริญ, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทผู้ล่วงลับ วัดสามเสน, ยอแซฟ สุพจน์ แซ่โซว, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร กลิ่นชัย ศักดิ์สินสิริพัฒน์, วิญญาณในไฟชำระ

“He will not contend or cry out,

nor will anyone hear his voice in the streets.”

1 OUR FATHER 375px-Bloch-SermonOnTheMount

_____________________________________

img_0044

_____________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s