สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

25 September 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 39 วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

25 September, 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 39 วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016

___________________________________

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 50 ฉบับที่ 39 วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016

Lying at his door was a poor man named Lazarus, covered with sores,

who would gladly have eaten his fill of the scraps that fell from the rich man’s table.

Lazarus_at_rich_man's_house_C-922 LLLLLLLLLLLLLL

คนรวย คนจน

ในพระวรสารวันนี้ได้นำเสนอเรื่องเศรษฐีกับลาซารัส พระเยซูเจ้าได้ฉายภาพชีวิตเศรษฐีที่อยู่อย่างคนโลภและฟุ่มเฟือย “แต่งกายหรูหราด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีราคาแพง จัดงานเลี้ยงทุกวัน” เขาได้ละเลยบัญญัติเอกและสำคัญที่สุดคือ “จงรักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” ชีวิตของเขาตั้งอยู่บนความสะดวกสบายด้านวัตถุและทำทุกอย่างเพื่อตนเอง โดยไม่เคยคิดถึงความลำบากเดือดร้อนของคนอื่น หัวใจของเขาว่างเปล่าเพราะเขาขาดความรัก ตาของเขาบอดมืดเพราะมองไม่เห็นความต้องการของพี่น้อง

ในทางตรงข้าม ลาซารัส มีชีวิตอยู่อย่างยากจนน่าสังเวช มีแผลเต็มตัว ไม่มีแรงแม้แต่จะไล่สุนัขที่กำลังเลียแผล เขาถูกนำมาทิ้งไว้ที่ประตูบ้านเศรษฐีและรอสิ่งที่ตกจากโต๊ะอาหาร เขาไม่ต้องการสิ่งที่มีค่าใด นอกจากเศษอาหารเพื่อประทังชีวิตซึ่งเศรษฐีไม่ต้องการแล้ว เศรษฐีจึงเป็นตัวแทนของคนรวยที่เห็นแก่ตัว ขณะที่ลาซารัส เป็นตัวแทนของของคนจนหลายรูปแบบทุกยุคทุกสมัยที่เราไม่ถือว่าเป็นพี่น้อง อีกทั้งเป็นตัวแทนของเด็กที่ถูกทำลายชีวิตจากน้ำมือของผู้เป็นแม่ด้วยการทำแท้ง ซึ่งเป็นเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยิน

คำว่า “ลาซารัส” เป็นชื่อภาษากรีกแปลว่า “พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วย” เพื่อเน้นให้เห็นความจริงที่ว่า แม้คนชอบธรรมจะยากจนไม่มีใครช่วยเหลือ แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเขาเสมอ เราจึงได้เห็นสถานการณ์ที่กลับกันหลังความตาย เศรษฐีกลายเป็นคนจนน่าสมเพชในเปลวไฟ (นรก) ที่ร้องขอความช่วยเหลือจากลาซารัส  ขณะที่ลาซารัสกลายเป็นคนร่ำรวยมีความสุข (สวรรค์) เพราะได้อยู่ในอ้อมอกของอับราฮัม

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าสอนเราในคำอุปมาว่า เราต้องแบ่งปันและรับผิดชอบต่อคนที่ขัดสน เศรษฐีในคำอุปมาได้รับการลงโทษเพราะเขาปฏิเสธที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือ เราจะต้องรับรู้ถึงความอยุติธรรมที่ผู้คนกำลังเผชิญอยู่ต่อหน้า เราไม่สามารถจะเป็นเพียงผู้ดูเฉยๆ แล้วปล่อยให้เรื่องราวความอยุติธรรมในสังคมผ่านเลยไป เราจะต้องทำบางสิ่งบางอย่าง นั่นคือ แบ่งปันสิ่งที่เรามีกับบุคคลเหล่านี้ เราไม่สามารถจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้ ขณะที่ยังมีคนอย่างลาซารัสนั่งคอยเราอยู่ที่ประตูบ้าน

ชีวิตของเศรษฐีเป็นชีวิตที่ไร้ค่า เขาใช้ความร่ำรวยที่เขามีเพื่อตนเองเท่านั้นและปฏิเสธผู้อื่น ตาของเขาบอดมืดต่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือ เขาเจริญชีวิตในโลกนี้โดยปราศจากพระเจ้า เขาจึงสูญเสียพระองค์ไปตลอดกาล รวมถึงทุกสิ่งที่เขามี ขณะที่ลาซารัสคือแบบอย่างของคนที่เชื่อและไว้ใจในพระเจ้า ขอให้เรารู้จักแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับผู้อื่น เพราะเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้สำหรับการเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าคือ ความเชื่อไว้ใจในพระเจ้า ความรักต่อเพื่อนพี่น้องและการใส่ใจต่อคนยากจนขัดสน

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

__________________________________

“Whoever receives this child in my name receives me,

and whoever receives me receives the one who sent me.

JESUS WITH CHILDREN stdas0083

เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์

(มธ 4:18-20)

ขอเชิญน้อง  ๆ เยาวชนชาย

ระดับชั้น ป.5 – ม.3  มาสัมผัสชีวิตเณร

ค่ายกระแสเรียกบ้านเณรยอแซฟ

ระหว่างวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2016

ณ บ้านมารีอา จันทบุรี

สนใจติดต่อที่ คุณพ่อเจ้าอาวาส และครูคำสอนทุกท่าน

ติดต่อสอบถาม  0-2429-0934, 0-3432-6937

__________________________________________

On the way they entered a Samaritan village

to prepare for his reception there

INVITING stdas0177

ประชาสัมพันธ์

 1. ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมมิสซาเปิดเดือนแม่พระที่วัด ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 19.00 น.
 2. การสวดสายประคำในหมู่บ้าน เดือนตุลาคม โอกาสเดือนแห่งแม่พระลูกประคำ ทุกสัปดาห์จะสวดตามบ้านในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ โดยได้กำหนดสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้ว  นอกนั้นสวดที่วัด
 3. การรณรงค์สวดสายประคำโลก ณ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า (วัดรังสิต) โดยวัดในเขตที่ 2 ทุกวัด มาร่วมใจกันสวดสายประคำ ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 8.30 น. – 12.00 น. และขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
 4. ตลอดเดือนตุลาคม

    ทางคณะกรรมการอาสาสมัครรักสายประคำ เชิญชวนคาทอลิกทั่วไทยร่วม สวดสายประคำ เพื่อแสดงความรัก ความศรัทธาภักดีต่อแม่พระ โดยมีจุดประสงค์ 5 ประการ

    – เพื่อส่งเสริมสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาที่จะเกิด (The unborn)

    – เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมือง และสันติภาพของโลก

    – เพื่อส่งเสริมความเชื่อและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

    – เพื่อส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช

    – เพื่อให้เยาวชนชายหญิงตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของการเจริญชีวิต โดยมุ่งมั่นรักษา

     ความบริสุทธิ์ ตามหลักคำสอนเรื่องความสุขแท้จริง (บุญลาภ 8 ประการ) ของพระเยซูเจ้า

 1. พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก (เดือนตุลาคม)

    วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น. ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม ศกนี้

 1. ค่ายสัมผัสชีวิตเณรคณะพระมหาไถ่

    ขอเชิญเยาวชนชายคาทอลิก ที่มีความสนใจในชีวิตนักบวชคณะพระมหาไถ่ เข้าร่วมกิจกรรม

    ค่ายสัมผัสชีวิตเณรประจำปี 2559 ที่บ้านพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

    ในวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2559

        คุณสมบัติ

 1.     เป็นเยาวชนชายคาทอลิก ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป
 2.     มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
 3.     มีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะสัมผัสชีวิตการเป็นสามเณรคณะพระมหาไถ่

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพ่อ จักรายุทธ์ ปาละลี โทร. 081-260-7814

 1. ค่ายกระแสเรียก คณะเยสุอิต

  ฝ่ายส่งเสริมกระแสเรียกของคณะแห่งพระเยซูเจ้า(คณะเยสุอิต) จัดค่ายเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกขึ้นในวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2559  ณ บ้านซาวีโอ สามพราน จ.นครปฐม

   เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนชายตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป ได้สัมผัสและเรียนรู้จักกระแสเรียกในการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชน และที่สำคัญคือได้รู้จักกับคณะแห่งพระเยซูเจ้า(คณะเยสุอิต) มากขึ้น  มีค่าบำรุงค่าย 200 บาท

        สนใจติดต่อได้ที่ บร.ณรงค์ฤทธิ์ 063-635-5985 / เตรี่ปีเตอร์ 082-112-9160

        หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2559

 1. ค่ายกระแสเรียก คณะคามิลเลียน

    ขอเชิญเยาวชนชายเข้าร่วมค่ายกระแสเรียกกางเขนแดง 2016 วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2559

    คุณสมบัติ

        – เยาวชนชายคาทอลิก

        – กำลังศึกษาระดับชั้น ป.4 – ป.6

        – มีความสนใจในกระแสเรียกและจิตตารมณ์ของคณะคามิลเลียน

        – ผู้ที่ผ่าน “ค่ายกางเขนแดง” เท่านั้น สามารถมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นสามเณรคามิลเลียน

    ค่าสมัครคนละ 500 บาท สำหรับ ค่าเดินทาง, เสื้อค่าย, ประกันอุบัติเหตุ, ทัศนศึกษา ฯลฯ

    สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณพ่อ วัชระ เส็งเจริญ โทร. 081-982-0488

    หมดเขตรับสมัคร 14 ตุลาคม 2559

มิสซาอุทิศแด่ ภราดาสงฆ์ วินเซนต์ แมรี่ (ครบรอบการจากไป 30 ปี)

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559  เวลา 16.00 น.

และขอเชิญชวนบรรดาลูกศิษย์ของท่านมาร่วมมิสซาระลึกถึงท่าน

___________________________________

“Follow me.”

But he replied, “Lord, let me go first and bury my father.”

RICH MANstdas0186

ประชาสัมพันธ์จากสภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

รายชื่อบ้านที่เป็นศูนย์รวมสวดในหมู่บ้าน เดือนตุลาคม 2559

มีจำนวนบ้าน 12 หลัง ดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม        บ้านซิสเตอร์

วันพุธที่ 5 ตุลาคม        บ้านคุณกชกร (นอกหมู่บ้าน)

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม        บ้านคุณจุก (สวนแป๊ะเจี่ย)

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม        บ้านคุณมุ่งสูง วาสิกคุตต์

วันพุธที่ 12 ตุลาคม        บ้านคุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม        บ้านคุณประไพ ภูมิพานิช

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม        อนุบาลธนสมบูรณ์

วันพุธที่ 19 ตุลาคม        บ้านคุณนันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม        บ้านคุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม        บ้านคุณนุชนาฎ ธารีจิตต์ (ร้านเอ เอ็ม)

วันพุธที่ 26 ตุลาคม         บ้านคุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม        ร.ร.เซนต์ฟรังฯ

หมายเหตุ

⦿ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม           มิสซาเปิดเดือนแม่พระ     ที่วัด     เวลา 19.00 น.

⦿ วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม        มิสซาปิดเดือนแม่พระ     ที่วัด     เวลา 19.00 น. (มีถวายช่อดอกไม้)

⦿ บ้านที่เป็นศูนย์รวมสวด จัดพระแท่นดังนี้

    + ปูผ้าปูโต๊ะสีขาว หรือสีอ่อนตามที่บ้านท่านมี

    + ตั้งกางเขน เทียน ดอกไม้ แม่พระ

    + คณะนำสวดจะไปถึงบ้านท่านหลังวัดเลิก เวลาประมาณ 19.40 น.

⦿ สัตบุรุษที่ลงชื่อไปสวดสายประคำโลกกับคุณลูกหว้า ณ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า ในวันที่ 1 ตุลาคม กรุณามาขึ้นรถตู้ที่หน้าบ้านพักพระสงฆ์ ออกเดินทางเวลา 7.00 น.ตรง

⦿ ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาสวดสายประคำโลก วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า ดังนี้

   * คูเรียแม่พระไถ่ทาส จะสวดเป็นสายที่ 2 เวลา 9.30 น.

___________________________________

“Amen, amen, I say to you, you will see the sky opened and the

angels of God ascending and descending on the Son of Man.”

1 stdas0280

____________________________________

Whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me.

And whoever rejects me rejects the one who sent me.”

pppas0103

___________________________________

No one knows who the Son is except the Father,

and who the Father is except the Son and anyone to whom the Son wishes to reveal him.”

Christ_Pantocrator_mosaic_from_Hagia_Sophia_2744_x_2900_pixels_3_1_MB

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

น.คอสมา และ น.ดาเมียน มรณสักขี

สุขสำราญ วันเกิด นางบุษบา ดามาพงศ์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, วินเซนต์ นภดล ตรุงอำไพ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด นางบุษบา ดามาพงศ์, ฟรังซิสโก นพพร อาภามงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, อันเดร สละ โรจนะเสน, เปาโล สมนึก อาภามงคล, คุณสุพร ภู่เรือหงษ์, เปโตร ยุทธภูมิ รัตนพันธุ์, คุณพ่อ มาร์โก ทรงฤทธิ์ นาแว่น, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.วินเซนเดอปอล พระสงฆ์

สุขสำราญ วันเกิด ศรสวรรค์ ลักษมีวรานนท์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา สิริ-ยวงบัปติสตา วีรศักดิ์-มารีอา ระเบียบ ชุณหสุวรรณ, มารีอา สุนิสา สุทธิวงค์ (ครบรอบการเสียชีวิต 3 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล วิชัย

ปวงนิยม, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เซซีลีอา กองแก้ว บัวขันธ์, ยอแซฟ ประสงค์ เล่ห์มงคล (ครบรอบวันเสียชีวิต), มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, อันนา ซอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำใย รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซีสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, เปโตร ไพจิตร ปาจรียพงษ์ (ครบรอบ 1 ปี), เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, คุณสุพร  ภู่เรือหงษ์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

น.แวนแชสเลาส์ มรณสักขี

น.ลอเรนซ์ รุยส์ และเพื่อนมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา วิม ปรีดายันต์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, ยวงบัปติสตา สำเนียง-วิไล ไกรประสิทธิ์, โรซา ละเอียด ชุณหสุวรรณ, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤส, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปโตร ศูนย์ บัวขันธ์, คุณสุพร ภู่เรือหงษ์, มารีอา ไสว สายสว่าง, ยอแซฟ ประชุม ปิติสันต์ และครอบครัว ปิติสันต์ ผู้ล่วงลับ,

วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองอัครทูตสวรรค์ มีคาเอล คาเบรียล และราฟาเอล

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา สิรีธร พฤกษอรุณ

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, อันนา พวง กิจเอก, ฟิลิป สุชาติ เจนวรรณกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ คล้ายวันเกิด ราฟาแอล กฤษฎากร อั๋นวงษ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา. เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เทเรซา วิไล หนึ่งแววแดง, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, คุณสุพร ภู่เรือหงษ์, ยวง สำนวน บัวขันธ์, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มาการิต อ่างแก้ว, เทเรซา สุวรรณี, อุไรรัตน์ สูตบุตร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบแต่งงาน 55 ปี ยอแซฟ ประพันธ์พจน์-มารีอา วัชรี ศิริกุล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, คุณสุพร ภู่เรือหงษ์, ฟรังซิสกากิมเกียว แซ่ชือ, ยอแซฟ ฮกจิว แซ่ชือ, มารีอา เขียด นาแว่น, เปาโล ร.ต.อ.ดวง ชมจินดา (ครบรอบ 48 ปี), มารีอา ละม่อม ชมจินดา, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารี และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

สุขสำราญ คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19, มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ,เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ คำผาย บัวขันธ์, ซิลเวสแตร์ ระลึก ดีเจริญ, มารีอา ไช้กี แซ่เตีย, เทเรซาวิระศรี นพคุณทอง, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโภ ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 2

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว ประพิน-อำรุง ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, อันตน เอี๋ยว แซ่เบ๊, โรซา ปวยลั้ง แซ่ลิ้ม, ยอแซฟ วิรัตน์-เปาโล กุศล มหัคฆพงศ์, โมนิกา มาลี เลื่อนประไพ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ยวงบัปติสตา สุวิชากร ชินะผา, นางจำนง ชูวงษ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, มารีอา ปีย์รดา ทรัพย์สาร, จอห์น ปอลที่ 2 ณคุณ ฟองสมุทร, ยอแซฟ อรรถสิทธิ เทพพิทักษ์, ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, อันนา พรพิมล อภิชัยไพศาล และครอบครัว, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว ปิติสันต์, คุณสุวัจน์ บุญสถิตถาวร, ด.ญ.ณฐณิชญ์ชา ชาญนำสิน, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค ชาญนำสิน, นายจรัญ ไชยเผือก และครอบครัว, มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, คุณเพ็ญทิพา พัววรานุเคราะห์, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, ครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, ครบรอบวันเกิด ไมเคิล พีระณัฐ ประเสริฐชัย, นายสมชัย เศรษฐกาญจน์, เทเรซา ณัฏฏินี ณ บางช้าง, เปาโล มานิต และครอบครัว, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, เทเรซา มณี โรจนะเสน, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, นายเซียะ แซ่เอ็ง, มารีอา ป้อฮุ้ง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, เปโตร สมพร ถ้ำกลาง, ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, คุณพ่อ สมชาย-คุณแม่ หงษ์ เต็มบุญเกิด, มารีอา ธีรนุช อนันต์สมบูรณ์, มารีอา สุวรรณา-ยวงบัปติสตา สุมน ชินะผา, เปโตร สมัย-ซาแลน ชินะผา, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, ยอแซฟ ประจิตต์ ชัยเจริญ, อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, โมนิกา มาลี เลื่อนประไพ, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, เรือตรี ปรีชา-เทเรซา ประภา-ฟรังซีสโก นาวาโท ภานพ เนตรายน, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, มารีอา นงลักษณ์ อภิชัยไพศาล, นายสงัด เอี่ยมบำรุง, มารีอา อาเช็ง แซ่กอ, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, วิญญาณเด็กที่ไม่มีใครคิดถึง, วิญญาณที่ไม่มีญาติ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ สุขภาพของ เบ็ญจวรรณ โรจนะประเสริฐกิจ, มารีอา นรินทร์ทิพย์ พรหมเดชะ, มารีอา นุชจรินทร์ พรหมเดชะ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เปโตร จำนง วงศ์มัสยา, เอลิซาเบธ ประไพ วงศ์มัสยา, ยวงบัปติสตา สุนทร จินดาศิริ, วิญญาณในไฟชำระ

______________________________________

1 October 2016

Saint of the day

St. Therese of Lisieux,

Virgin & Doctor of the Church (1873-1897) –

Memorial

santa_teresa_di_gesu_bambino-di_lisieux-ba

___________________________________

29 September 2016

Saints of the day

St. Michael Archangel –

Feast

san_michele_bs

29 September 2016

Saints of the day

St. Gabriel Archangel –

Feast

san_gabriele_b

 

29 September 2016

Saints of the day

St. Raphael Archangel –

Feast

san_raffaele_p

___________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s