สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

30 October 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 44 วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

30 October, 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 44 วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016

_____________________________________

อาทิตย์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 50 ฉบับที่ 44 วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016

“Zacchaeus, come down quickly,

for today I must stay at your house.”

1 Short man wjpas0767

แค่เปิดบ้านไม่ช่วยอะไร ต้องเปิดใจ

    พระวรสารวันนี้พูดถึงศักเคียส หัวหน้าคนเก็บภาษี เป็นคนมั่งมี ศักเคียสอยากจะเห็นและอยากจะรู้จักพระเยซูเจ้า เพราะขณะนั้นชื่อเสียงของพระเยซูเจ้าเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ดังนั้น สำหรับศักเคียส การได้รู้จัก และพบปะกับพระเยซูเจ้า คนดัง อาจจะนำประโยชน์มากมายมาสู่ตนและครอบครัว

ศักเคียสจึงขึ้นต้นมะเดื่อเทศ เพียงเพื่อจะได้เห็นพระเยซูเจ้าอย่างชัด ๆ และขณะเสด็จผ่านพระองค์ก็ทรงมองขึ้นไปบนต้นมะเดื่อเทศ และเห็นศักเคียสบนนั้น พระองค์จึงตะโกนขึ้นไปว่า “ศักเคียส รีบลงมาเถิด เพราะเราจะไปพักที่บ้านท่านวันนี้” ศักเคียสรีบลง จากต้นไม้ด้วยความยินดี นึกไม่ถึงว่าตนจะโชคดีขนาดนั้น เขากระวีกระวาดนำพระองค์ไปที่บ้านของตน และให้สมาชิกในบ้านจัดการต้อนรับพระองค์ และคณะอัครสาวกอย่างดี จนหลายคนกล่าวตำหนิพระเยซูเจ้าว่า “พระองค์ไปพักที่บ้านของคนบาป”

การเปิดบ้านต้อนรับพระเยซูเจ้าเป็นความโชคดีของศักเคียส เราหลาย ๆ คนก็คงจะอยากมีโชคดีเช่นเดียวกับศักเคียสบ้าง อยากจะให้บ้านของเราได้รับเกียรติต้อนรับองค์พระเยซูคริสตเจ้า

แต่ถ้าเราจะพิจารณาอย่างลึกซึ้ง พวกเราเองก็โชคดีไม่ต่างอะไรกับศักเคียสในการต้อนรับพระองค์ เราแต่ละคนที่ได้รับศีลมหาสนิท ก็เท่ากับเราได้เปิดบ้านแห่งชีวิตของเราต้อนรับพระเยซูเจ้าแล้ว พระเยซูเสด็จเข้าไปประทับในชีวิตของเราผ่านทางการรับศีลมหาสนิท

แต่เราควรจะนำเอากรณีของศักเคียสมาพิจารณาอย่างลึกซึ้งอีกครั้งหนึ่ง จากคำพูดของศักเคียสเอง หลังจากที่เขาได้สนทนาพูดคุยกับพระเยซูเจ้าไปได้สักพักใหญ่ ๆ ศักเคียสได้โพล่งประโยคนี้ขึ้นมา คำว่า โพล่ง มีคำแปลว่า พูดออกมาทันใดโดยขาดความยั้งคิด

    คำพูดที่ศักเคียสพูดโพล่งออกมาก็คือ พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้แก่คนจน และถ้าข้าพเจ้าโกงสิ่งใดของใครมา ข้าพเจ้าจะคืนให้เขาสี่เท่า

    ให้เราถามตัวเราเองว่า เคยบ้างไหม หลังจากรับศีลมหาสนิทแล้ว เราจะคิดและพูดกับพระเยซูเจ้าด้วยอารมณ์และความรู้สึกแบบศักเคียส

กรณีของศักเคียสเป็นกรณีน่าศึกษา เพราะศักเคียสไม่ได้แค่เปิดบ้านต้อนรับพระเยซูเจ้าเท่านั้น แต่ศักเคียสได้เปิดใจของเขาให้แก่พระองค์ด้วย การเปิดหัวใจอย่างจริง ๆ ให้แก่พระเยซูเจ้า จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารในชีวิตของเรา เฉกเช่นเดียวกับ กรณีของศักเคียส

เมื่อชีวิตของพระเยซูเจ้าแตะและสัมผัสชีวิตของศักเคียส เจาะลึกลงไปในหัวใจของศักเคียสที่เปิดรับพระเยซูเจ้า พร้อมฟัง และยอมรับ สิ่งที่พระองค์ทรงสอน และตักเตือน ทำให้ศักเคียสพูดออกมาอย่างไม่ยั้งคิด เพราะสิ่งที่พูดนั้น ไม่ได้ออกจากความคิด แต่ออกมาจากหัวใจที่เปิดกว้างสำหรับพระเยซูเจ้า นี่คือพลังของชีวิตของพระที่สัมผัสกับชีวิตของคนบาปอย่างศักเคียส อันนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่

สำหรับตัวเรากรณีของศักเคียสบอกกับเราว่า การเปิดบ้าน(ชีวิต)ของเราให้พระเยซูเจ้าเข้ามา ในการรับศีลมหาสนิทของเราแต่ละครั้ง เป็นการเปิดบ้าน(ชีวิต)ของเราให้พระเยซูเจ้าแบบขอไปที เพราะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังในชีวิตของเรา การเปิดบ้านของเราด้วยการรับศีลมหาสนิทจะกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำไปตามธรรมเนียม โดยไม่มีความรู้สึกรู้สาอะไรเลย เดินไปรับศีลมหาสนิทแล้วก็จบกันไป

ศีลมหาสนิทมีพลังในการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าผู้รับศีลทำตัวแบบหุ่นยนต์ ศีลมหาสนิทนั้นจะไม่ออกฤทธิ์อะไรในชีวิตของเราเลย ดังนั้น สำหรับพวกเราและรวมทั้งตัวผู้เขียนเองด้วย พระเยซูเจ้าเพียงแค่เข้าไปอยู่ในตัวเรา แต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของเรา

                           

                            สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

________________________________

When you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind;

blessed indeed will you be because of their inability to repay you.

JESUS 3rd DAY lwjas0176

_______________________________________

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain,

and after he had sat down, his disciples came to him.

1 OUR FATHER 375px-Bloch-SermonOnTheMount

ประชาสัมพันธ์

  1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดเดือนแม่พระ ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 19.00 น. มีถวายช่อดอกไม้
  2. วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

    วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน ศกนี้ จะมีมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ – บรรพชนของลูกวัด และญาติที่ฝากร่างไว้ในสุสานวัดนักบุญฟรังซิสฯ ของเรา มิสซาที่สุสาน เวลา 19.00 น.

จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน

  1. พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์อุทิศแก่ผู้ล่วงลับ โอกาสระลึกถึงผู้ล่วงลับ

ระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน พระศาสนจักรเปิดโอกาสให้พี่น้องคริสตชน สามารถรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ได้วันละ 1 ครั้ง เพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับ

เงื่อนไขการได้รับพระคุณการุณย์ ก็คือ การไปเยี่ยมสุสาน หรืออย่างน้อยส่งความคิดถึงถึงบรรดาผู้ล่วงลับ รับศีลอภัยบาป ศีลมหาสนิท (จะรับศีลมหาสนิทภายหลังในช่วงเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ได้) สวดบทข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า บทข้าแต่พระบิดา และบทวันทามารีย์ หรือสวดบทภาวนาอื่นตามความศรัทธาของแต่ละคนก็ได้ ทั้งนี้เพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านไปเยี่ยมหลุมศพของผู้ที่เราเคารพรัก ทำความสะอาดหลุมศพ ประดับด้วยดอกไม้ จุดเทียน และสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเป็นพิเศษในโอกาสนี้

  1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน ศกนี้

  1. พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก (เดือนพฤศจิกายน)

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน ศกนี้ ในมิสซารอบ 10.00 น.

ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

  1. ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

โดยอนุญาตให้ สังฆานุกร ยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร สัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016  เวลา 17.00 น.  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ (พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งคุณพ่อทราบโดยด่วน)

  1.  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงาน “ปิดปีศักดิ์สิทธิ์ แห่งเมตตาธรรม”

    ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน ศกนี้

พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีบวชพระสงฆ์ เวลา 17.00 น.

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

เวลา 9.30 น. – 14.00 น.     กิจกรรม “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม”

____________________________________

“When the Son of Man comes in his glory,

and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne

ANGELICO_Fra_Christ_The_Judge

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.2016

เวลา 10.00 น.

โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

(หลังพิธีเชิญร่วมรับประทานอาหาร)

ก่อนวันฉลองมีเทศน์เอกวารเตรียมจิตใจ  ในวันอาทิตย์  มิสซารอบ 10.00 น.

        อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016        คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์

            อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016        คุณพ่อ สมหมาย มธุรสสุวรรณ

            อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016        คุณพ่อ ประยุทธ ศรีเจริญ

_____________________________________

“What man among you having a hundred sheep and losing one of

them would not leave the ninety-nine in the desert and go after the lost one until he finds it?

J1

______________________________________

‘What is this I hear about you? Prepare a full account of your

stewardship, because you can no longer be my steward.’

1 UNJUST stdas0457

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ต้องขอขอบคุณพี่น้อง ที่แสดงน้ำใจงดงาม มาบริจาคปัจจัยด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมงานฉลองวัดของเรา สภาภิบาลเพียงเขียนป้ายเชิญชวน พี่น้องก็หยุดอ่าน พร้อมทั้งเปิดกระเป๋า แล้วเงินของพี่น้องก็รีบเดินออกมาตามแต่จิตศรัทธา

    มีเสียง ๆ หนึ่ง……พี่ ๆ วันนี้หนูมีเงินมาน้อย ไว้อาทิตย์หน้าหนูจะเอามามาก ๆ ค่ะ แล้วค่อยทำบุญนะพี่ สักครู่ มีเด็กผู้ชายอายุประมาณ 5 ขวบ วิ่งมาหยอดเหรียญ 1 บาทเข้าไปในกล่อง ยิ้ม แล้ววิ่งไปยืนมองหน้าพวกเราอย่างภาคภูมิใจ คงอยากมีส่วนร่วม น่าชมเชยค่ะ หันไปทางซ้ายมือ มีน้องชายร่วมสภาภิบาลมานั่งคุกเข่า ยิ้ม ถามว่า ปีที่แล้วผมช่วยงานเท่าไรครับ สองหมื่นค่ะ อ้อ ผมเอามาพอครับ ว่าแล้วน้องก็รีบนับเงินและส่งให้เราตามจำนวนที่บอกไป จากนั้นน้องก็เดินยิ้มเข้าวัดไปร่วมพิธีมิสซา คงอิ่มเอิบใจนะคะ

พี่น้องคะ เมื่อไม่นานมานี้ คุณพ่อเจ้าวัดของเรา ท่านเคยสอนว่า ให้เรารู้จักเปิดกระป๋าไว้ ให้เงินได้เดินออกมา เพื่อไปทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม และอีกไม่นาน ก็จะมีเงินเดินเข้าสู่กระเป๋าของเรา อาจจะมากกว่าเงินที่เดินออกไปก็เป็นได้

แต่หากเราไม่ยอมเปิดกระเป๋า เอาแต่ปิดกระเป๋าไว้ ไม่ยอมให้เงินเดินออกไปทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วละก็ เงินก็ไม่สามารถเดินเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของเราได้เลย พี่น้องลองคิดเอาเองก็แล้วกันนะคะว่า ชีวิตของเราจะลงเอยอย่างไรต่อไป

เป็นเรื่องจริงที่เราทุกคนควรยอมรับว่า หากเรารู้จักช่วยเหลือ ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเสมอ พระเป็นเจ้าจะทรงอำนวยพระพรให้เราอย่างแน่นอน เพราะพระองค์คือองค์ความยุติธรรม

สภาภิบาลจะตั้งโต๊ะรับธารน้ำใจจากพี่น้องทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ไปจนใกล้วันฉลองวัดคือ เสาร์ที่ 3 ธันวาคม ศกนี้ ปีนี้วันฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จะตรงตามปฏิทินคาทอลิกพอดีค่ะ

ข้อคิดเตือนใจพวกเราประจำอาทิตย์นี้

๑. โทรศัพท์มือถือ  คือปีศาจร้าย  จิตจะวอดวาย  หากเป็นทาสมัน

๒. มาวัดให้ทัน อย่ารีบผายผัน ลุกเดินออกไป ตั้งใจรับศีล ส่งจิตส่งใจ พูดกับพระให้ คุ้มครองตัวเรา

๓. ปีศาจสั่งว่า  เร็วเร็วตามข้า  ออกจากวัดไป  เอ็งอย่าหลงเชื่อ  น่าเบื่อจะตาย รับศีลแล้วไซร้

ออกไปทันที

๔. สายตาเพื่อนมอง  ร่ำร้องขานไข  อยู่รับพรให้  ปลอดภัยกับวิญญาณ

________________________________________

“You cannot serve God and mammon.”

1 The_worship_of_Mammon

________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 31

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, นางเซ่ยม่วย แซ่โค้ว, นางนิตยา-นางประชุม กาญจนวรกุล, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา นวลตา ฤกษ์ปิยะทรัพย์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร สนั่น หอมประทุม, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล พ.ท.พิสุทธิ์ ทองเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช (ครบ 100 วัน), วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่นเพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, เปโตร ทวีป หอมประทุม, เปโตร ประสิทธิ์-โรซา หอม-มาร์โก สมชาย-เซซีลีอา ประวิง สมนึก, เปาโล ณัฐภัทร จันทร์กลาง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล พ.ท.พิสุทธิ์ ทองเหวียง, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช (ครบ 100 วัน), วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, คุณพ่อ อังเดร สนิท ลุลิตานนท์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ผู้ล่วงลับครอบครัว เจริญสำราญ และวิญญาณทุกดวงที่ถูกลืม, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, ครูและนักเรียน โรงเรียนโยนออฟอาร์คพณิชยการที่ล่วงลับไปแล้ว, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, เปาโล พ.ท.พิสุทธิ์ ทองเหวียง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, วิญญาณ “น้องน๊อต” และวิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง,

พฤหัสฯที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

น.มาร์ติน เด ปอเรส นักบวช

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ ชัยรัตน์ ภูผา, ฟรังซีสโก บำรุง-อังเนส ขาจู สกุลสุวรรณ, นิโคลัส พาริษฐ์ จันทร์เกษม, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันนา สุดารัตน์ สุขสันตินันท์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, สมนึก อาภามงคล, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล พ.ท.พิสุทธิ์ ทองเหวียง, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช

สุขสำราญ ฟรังซิสเซเวียร์ อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุนมารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยวง ภูษิต, เปโตร วัน พนมอุปถัมภ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ฟรังซิสเซเวียร์ อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช,เปาโล พ.ท.พิสุทธิ์ ทองเหวียง, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, มารีอา วันเพ็ญ แซ่ล้อ, ซุ่งลิบ แซ่ล้อ, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, มิคาแอล พรหมมา-มารีอา วิไลลักษณ์ แสนเมือง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, วันเกิด มารีอา เรียวจันทร์ ภาคีแพทย์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, มารีอา ไช้กี แซ่เตีย, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล พ.ท.พิสุทธิ์ ทองเหวียง, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 6

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

สุขสำราญ ครอบครัว ประพิน-อำรุง ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิกโก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์-เจียร-กาญจนา สร้อยภู่ระย้า, เปาโล พ.ท.พิสุทธิ์ ทองเหวียง, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว ปิติสันต์, มารีอา ยุพดี พรสิงห์, ครอบครัว รุจิเรข, เทเรซา สุภาพร เลิศสถิตสกุล, คุณณัฐพล-ฐิตาภรณ์ ธนิตารมย์, ครอบครัว เลาหศิริ, คุณวิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, ครอบครัว มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, อันนา นิภา หอมประทุม, อันนา สมจิตร และครอบครัว, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ณัฐธพล นิรันดรเกิียรติ และครอบครัว, ครอบครัว ตันวิบูลย์, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, มารีอา ประทุม ปลอดทอง, ครอบครัว คุณกุหลาบ พัววิไล, ครอบครัว ปุญยธร, ครอบครัว สกุลสุวรรณ-อินทรสุขสันต์, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, อัลแซมโม ศรนครินทร์ พิชัยรัฐ, นายปวัน ป้อมจักรศิลป์ และครอบครัว, เปาโล มานิต อาภามงคล และครอบครัว, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา ป้อฮุ้ง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ยอแซฟ ประจิตต์ ชัยเจริญ, อักแนส อุดมศรี ชัยเจริญ, เทแรส กัลยา ชัยเจริญ, เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, โมนิกา มาลี เลื่อนประไพ, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ฟรังซิสโก อนันต์ เลาหศิริ, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ตงกวา แซ่ตั้ง, มารีอา กุหลาบ-ยอแฐฟ สมชื่น, มารีอา หฤทัย ทองรุจิโรจน์, มารีอา หลีเข้ง สุวรรณชัยทัศน์, เทเรซา จูลั้ง แซ่ลี้, ฟรังซิสเซเวียร ชิต-อันนา บุญครอง ไตรภพ, คุณปรีชา พัววิไล, โรซา สนั่น จิตต์เจริญ, ยวงบัปติสตา สุนทร จินตศิริ, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, มารีอา ยุพิน ไกรสมสุข, ยวงบอสโก จำลอง บัวศรี, เปโตร ยุทธภูมิ รัตพันธุ์, เปาโล ควาง-มารีอา ส้มจีน-ยวงบัปติสตา ทอง วิธีธรรม, ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปาโล สมบัติ วิธีธรรม, มารีอา ประเทือง จุลสุคนธ์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เอลีซาเบธ นารี มีชูบท, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย,ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มารีอา อาเช็ง แซ่กอ, เรือตรี ปรีชา-เทเรซา ประภา-ฟรังซีสโก นาวาโท ภานพ เนตรายน, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว วัฒนาวี

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มารีอา สง่า-เปาโล สิงห์แก้ว และครอบครัว วัฒนาวี, อันตน นิวัติ บรรเทิงจิต,มารีอามักดาเลนา ระพีพรรณ บรรเทิงจิต, โทมัส สำเภา ธูปเทียน, คาโลลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, ยอแซฟ สถิตพงศ์ ธูปเทียน, โทมัส เสาวรส ธูปเทียน, มารีอา แฉล้ม ธูปเทียน, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, วิญญาณในไฟชำระ

All Saints – Solemnity

tutti_i_santi_ai

All Souls day

The Commemoration of all of the Faithful Departed

1-william-adolphe_bouguereau_1825-1905_-_the_day_of_the_dead_1859.jpg

pieta-untitled

cemetry-dsc_0020

Cemetery Image: From Saint Francis Xavier,

Sam Sen, Bangkok, Thailand

__________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s