สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

13 November 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 46 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

13November, 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 46 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016

____________________________

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 50 ฉบับที่ 46 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016

“They will seize and persecute you,

they will hand you over to the synagogues and to prisons”

Apostles_persecuted_C-370

____________________________

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

พระวรสารของลูกาบทที่ 21 ค่อนข้างเข้าใจยากเพราะมีความคิดหลัก 4 ข้อผสมปนเปกันไปตลอด  ถ้าเราสามารถแยกแยะความคิดหลักทั้งสี่ข้อออกจากกันได้ เราก็จะเข้าใจคำสอนของพระเยซูเจ้าได้ดียิ่งขึ้น  ความคิดหลักทั้ง 4 ข้อคือ

  1. วันของพระเจ้า  ชาวยิวเชื่อว่าประวัติศาสตร์มี 2 ยุคคือยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยบาปและความชั่วร้ายที่กำลังรอการถูกทำลาย  และยุคใหม่ซึ่งจะเป็นยุคทองของพระเจ้าและชาวยิว  ช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคปัจจุบันไปสู่ยุคใหม่คือวันของพระเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัว เป็นช่วงเวลาของกลียุคและการทำลายล้าง

“ดูเถิดวันของพระเจ้าจะมา ดุร้ายด้วยความพิโรธและความโกรธอันเกรี้ยวกราด ที่จะกระทำให้แผ่นดินโลกเป็นที่ร้างเปล่า และเพื่อจะทำลายคนบาปของโลกเสียจากโลก เพราะดวงดาวแห่งฟ้าสวรรค์และหมู่ดาวในนั้นจะไม่ทอแสงของมัน ดวงอาทิตย์ก็จะมืดเมื่อเวลาขึ้น และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงของมัน” (อสย. 23:9-10) และ “วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงอย่างไม่รู้ตัวเหมือนขโมย วันนั้นท้องฟ้าจะอันตรธานสูญสิ้นไปด้วยเสียงกึกก้อง โลกธาตุจะลุกเป็นไฟแตกแยกจากกัน แผ่นดินและสรรพสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินจะมอดไหม้สูญสิ้นไป” (2 ปต. 3:10)

วันของพระเจ้าเป็นความคิดพื้นฐานของศาสนาในสมัยของพระเยซูเจ้า ทุกคนสามารถจินตนาการถึงภาพอันน่าสะพรึงกลัวเหล่านี้ได้ เช่นข้อ 9, 11, 25 และ 26

  1. คำทำนายถึงการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็ม  หลังการล้อมอันยาวนานจนผู้คนพากันสิ้นหวังและต้องกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองเป็นอาหาร กรุงเยรูซาเล็มก็ถูกกองทัพโรมันทำลายล้างจนพินาศย่อยยับในปี ค.ศ. 70  โยเซฟุส (นักประวัติศาสตร์ชาวเยรูซาเล็ม มีชีวิตอยู่ประมาณปี 37-100 และเป็นประจักษ์พยานถึงการทำลายกรุงเยรูซาเล็ม) บันทึกไว้ว่ามีคนตายประมาณ 1,100,000 คน และถูกจับไปเป็นเชลยอีก 97,000 คน ชาติยิวถูกลบไปจากแผนที่ พระวิหารถูกเผาและถูกทิ้งให้เป็นที่รกร้างเปล่าเปลี่ยว

ข้อ 5, 6, 20-24 กล่าวถึงคำทำนายนี้

  1. การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสตเจ้า พระเยซูเจ้าเองแน่พระทัยว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีก และพระศาสนจักรในยุคเริ่มแรกก็เฝ้าคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์ด้วยใจจดจ่อ  และมักนำความคิดเรื่องวันของพระเจ้ามาผูกติดกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองนี้

ก่อนถึงวันนี้จะมีคนอ้างเป็นพระคริสต์และเกิดกลียุคมากมาย  ข้อ 7, 8, 9, 27 และ 28 แสดงถึงความคิดเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสตเจ้า

  1. คำทำนายเรื่องการเบียดเบียน ในข้อ 12-19

พระวรสารวันนี้เริ่มต้นด้วยความงดงามของพระวิหาร เสาระเบียงและเสาวิหารแต่ละต้นทำด้วยหินอ่อนสีขาว เป็นหินก้อนเดียว สูง 40 ฟุต  ในบรรดาเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเถาองุ่นทำด้วยทองคำแท้ แต่ละเถาสูงเท่าคน  โยเซฟุสบรรยายไว้ว่าภายนอกพระวิหารถูกเคลือบไว้ด้วยทองคำ เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น มันจะสะท้อนแสงเจิดจ้าจนผู้คนต้องหลบสายตา และหากมองจากระยะไกลมันจะเหมือนกับภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน เพราะส่วนที่ไม่ได้เคลือบทองล้วนขาวผ่องสะอาดตา

สำหรับชาวยิว แม้แต่จะคิดก็เป็นไปไม่ได้แล้วที่พระวิหารอันยิ่งใหญ่ตระการตาเช่นนี้จะกลายเป็นฝุ่นดิน

 

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

“Lord, please let me see.”

blind man stdas0160

____________________________

ประกาศ

สำหรับคู่แต่งงานที่ประสงค์จะจัดพิธีแต่งงานที่วัด

ขอให้มาติดต่อกับคุณพ่อเจ้าวัดก่อนวันแต่งงาน อย่างน้อย 3 เดือน

“Zacchaeus, come down quickly,

for today I must stay at your house.”

1 Short man wjpas0767

ขอขอบคุณ

        คุณประภา ชลหาญ

            สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน        2,000        บาท

        คุณวนิดา ชมไพศาล

            สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน        1,000        บาท

________________________________

‘I tell you, to everyone who has, more will be given,

but from the one who has not, even what he has will be taken away”

ประชาสัมพันธ์

  1. พระสงฆ์ไปประชุม และพักผ่อนประจำปีร่วมกันในเขต 2

วันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน ศกนี้ จึงของดมิสซา ค่ำวันจันทร์ที่ 21 จนถึงเช้าวันพฤหัสฯที่ 24

    พฤศจิกายน ศกนี้ นอกนั้นมีตามปกติ

  1. ประกาศงดมิสซา วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2016

    เนื่องจากคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ขอจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งศตวรรษแห่งมรณกรรม คุณพ่อ อาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ผู้ก่อตั้งคณะ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 16.00 น. ที่วัดของเรา ทางวัดของดมิสซาค่ำ เวลา 19.00 น.

  1. ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ โดยการสวดภาวนา ขอมิสซา หรือทำกิจเมตตาต่าง ๆ เพื่ออุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่เป็นญาติพี่น้อง คนรู้จัก และวิญญาณในไฟชำระ

 ______________________________

“It is written, ‘My house shall be a house of prayer, but you have made it a den of thieves.’”

temple wjpas0421

_________________________________

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.2016

เวลา 10.00 น.

โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

(หลังพิธีเชิญร่วมรับประทานอาหาร)

ก่อนวันฉลองมีเทศน์เตรียมจิตใจ  ในวันอาทิตย์  มิสซารอบ 10.00 น.

            อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016        คุณพ่อ สมหมาย มธุรสสุวรรณ

            อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016        คุณพ่อ ประยุทธ ศรีเจริญ

 ‘They can no longer die, for they are like angels;

and they are the children of God because they are the ones who will rise.’

hypocrites stdas0075

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องที่ทยอยกันมาบริจาคร่วมกันเป็นเจ้าภาพเตรียมงานฉลองวัดของเราในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม ซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้ว สภาภิบาลจะตั้งโต๊ะรับน้ำใจจากท่านอีก 2 อาทิตย์เท่านั้นนะคะ

ได้มีโอกาสอ่านหนังสือแม่พระยุคใหม่ เรื่อง นรกมีจริง ซึ่งเขียนโดยคุณพ่อ มาร์แชล เนาท์ ชาวแคนาดา ได้เทศน์ให้แก่บรรดาพระสังฆราชในการประชุมสันติภาพ ณ ฟาติมา โปรตุเกส เป็นที่ประทับใจมาก จึงอยากแบ่งปันให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบ เพื่อจะได้นำไปเป็นข้อคิดเตือนสติ เตือนใจ และปรับปรุงแก้ไขชีวิตคริสตชนของเรา

        ต่อไปนี้เป็นบทเทศน์ของท่าน

พระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้ด้วยเหตุผลประการเดียวคือ เพื่อช่วยวิญญาณให้รอดพ้นจากนรก นรกที่บรรดานักบุญกลัว นักบุญกลัวที่จะต้องตกนรก แต่คนบาปไม่กลัว             

นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู

นักบุญฟรังซิส เดอ ซาล

นักบุญอัลฟอนโซ                      ต่างกลัวตกนรกมาก

นักบุญยอห์น เวียนเนย์

นักบุญเทเรซา แห่งอาวิลลา

พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกของพระองค์ออกไปสู่โลก เพื่อเทศน์สอนพระวรสารของพระองค์ เจ้าปีศาจก็มายังโลกเช่นกัน และกระจายยาพิษของมัน โดยผ่านทางคำสอนที่ผิดหลงต่าง ๆ ดังนั้น พระเยซูเจ้าจึงส่งพระมารดาของพระองค์มายังโลกนี้ เพื่อเป็นค้อนทุบตีคำสอนที่ผิดหลงนั้น

    บทเรียนจากฟาติมา

    บทสรุปสาส์นแห่งฟาติมา คือ “นรกมีจริง” นรกเป็นนิรันดร และเราทุกคนอาจต้องไปอยู่ในนั้น หากเรายังอยู่ในบาปหนัก พระคัมภีร์บอกเราว่า “จะเป็นประโยชน์อะไรแก่มนุษย์ หากเขาจะได้โลกทั้งหมดมาเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ต้องสูญเสียวิญญาณไป”

พฤษภาคม ค.ศ.1916 ทูตสวรรค์ได้ประจักษ์มาหาเด็ก 3 คนที่ฟาติมา เพื่อเตรียมตัวเด็ก ก่อนที่แม่พระจะทรงประจักษ์มา ท่านได้สอนเด็กว่า ยิ่งเรารู้จักพระเจ้ามากเพียงใด เราก็ต้องยิ่งสุภาพถ่อมตนมากขึ้น ทูตสวรรค์ถือจอกกาลิกส์ไว้ที่มือซ้ายและศีลมหาสนิทที่มือขวา เด็ก ๆ รู้สึกประหลาดใจมาก ทูตสวรรค์ปล่อยจอกกาลิกส์จากมือของท่าน จอกกาลิกส์และแผ่นศีลนั้นลอยอยู่กลางอากาศ ทูตสวรรค์หมอบกราบลงกับพื้นดิน พร้อมทั้งสวดภาวนานมัสการพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ

    พี่น้องคะ ทูตสวรรค์ยังหมอบกราบพระเยซูในศีลมหาสนิท ท่านหมอบกราบลงกับพื้นดิน แต่คริสตชนบางคนดูเหมือนจะไม่เคารพ ไม่ให้เกียรติพระองค์แม้สักนิด เดินไปรับพระองค์ด้วยกิริยาท่าทางที่ไม่สุภาพ เดินแกว่งมือไปก็มี เดินเอาแขนห้อยไว้เบื้องล่างก็มี เดินคุยกันไปก็มี รับศีลแล้วเดินออกไปนอกวัดเลยก็ยิ่งมีมากขึ้นทุกที ไม่ยอมอยู่สนทนาขอบพระคุณพระองค์เลย ก็น่าคิดให้มาก ๆ นะคะพี่น้องว่า บุคคลเหล่านี้จะได้รับพระพรจากพระเยซูคริสตเจ้าหรือไม่ และผลที่ตามมากับวิญญาณนั้นจะออกมาในรูปใด…..

__________________________________

1-william-adolphe_bouguereau_1825-1905_-_the_day_of_the_dead_1859.jpg

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, ยอแซฟ ธาตรี, มารีอาเทเรซา ปิยะวดี, มารีอา รัชนี ชมเชยเนติธรรม (ครบรอบปี), มารีอา วันเพ็ญ อาสาไทย, เปโตร ติ่ง แซ่ตัน, มารีอา เฮือง กวางบิง, มาร์ธา ประไพ หอสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

น.อัลเบิร์ต ผู้ยิ่งใหญ่ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ,เปาโล สุดใจ กายสุต, เปโตร สนอง สำอางค์, ลูกา ประยงค์ สอนมานะ, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพงศ์ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว โชคสวัสดิ์นุกูล, วันเกิดของลูกเกด

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่นเพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เอลีซาแบธ เสงี่ยม โรจนเสน, เซซีลีอา สมทรง-ซามูเอล สมชัย ครามะคำ, ยวงบัปติสตา สงัด, ยวงบัปติสตา สมศักดิ์, มารีอา คาเช็งแซ่กอ, มารีอา ราฟิม นพคุณทอง, วิญญาณในไฟชำระและพลมารีที่ล่วงลับ (เปรสิเดียมพระมารดาคริสตังค์ทั้งหลาย),คุณพ่อ เวียน-แม่พิณ-แม่หวัน เจริญบุตร, ปู่ย่าตายาย พี่น้อง ที่ล่วงลับไปแล้ว, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

น.มาร์กาเร็ต แห่งสก็อตแลนด์   น.เยอร์ทรู๊ด พรหมจารี

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ ชัยรัตน์ ภูผา, มารีอา จิ๋น ตรั่นวัน, เปโตร จี ตรั่นทิ, มารีอา เติม ภาลี, เปโตร สมศักดิ์ ฮวา, เอลิซาเบธ ปาริฉัตร พนมจินดา, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส,เปาโล เสงี่ยม ชีรานนท์, เลโอ เรียว โรจน์สุธี, มารีอา ราฟิม นพคุณทอง, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เอลิซาเบธ แห่งฮังการี นักบวช

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, นิโคลัส พาริษฐ์ จันทรกานต์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, มารีอา ลมัย ศรีวิไล,มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, อันนา ใบ้ ทองเหวียง, ภราดา อะลอยซิ้วส์, ภราดา มงฟอร์ต, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

วันครบรอบการถวายพระวิหารนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก

สุขสำราญ วันเกิด นายดนุสรณ์ วีรวรรณ

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, อันตน เฉลียว จำเริญงาน, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, ภราดา ยอห์น เมรี่, ภราดา วินเซนต์ เมรี่, เปโตร สัมฤทธิ์ นพคุณทอง, ราฟาแอล เสียมบุ้น แซ่ชือ, เปาโล ประเสริฐ มั่นวงศ์วิโรจน์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน-เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา ไช้กี แซ่เตีย, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, เปโตร สัมฤทธิ์ นพคุณทอง, ภราดา ฮิวเบิร์ต, ภราดา เกร๊กกอรี่, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 20

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

สุขสำราญ ครอบครัว ประพิน-อำรุง ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์,มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, อันนา นัชรี มั่นศิล, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร,เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว ปิติสันต์, คุณวิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, ครอบครัว ปุญยธร, คุณจรัญ ไชยเผือก และครอบครัว, มารีอา เฉลิมศรี ทรัพย์สาร, วันเกิด เซซีลีอา ทิพภัสสร หล่อวัฒนศิริกุล และครอบครัว, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ยอแซฟ ธวัช-เทเรซา สุภาพร ธีรวชิรกุล, ครอบครัว อักแนส สมใจ กิจสมัคร, ครอบครัว โชคสวัสดิ์นุกูล, จอห์น วิษณุ ชินะผา, มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ,มีคาแอล ทองบุญ โกวิทวีรธรรม, มารีอา วนิดา ริ้วงาม, นายสมัย เมืองมุงคุณ และครอบครัว, เปาโล มานิต อาภามงคล, ครอบครัว มาตุกุล, มารีอา ศิริรัตน์ ประพิณวงศ์, มารีอา มณีกชกร โล่ห์เพ็ชร, ครอบครัว มาตุกุล, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (K.B.S.) วัดสามเสน, วันเกิด เฮเลน สุรัสวดี โกศลวิบูลย์, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล-กรีกุล, เปาโล ควาง-มารีอา ส้มจีน จุลสุคนธ์, ยวงบัปติสตา ทอง วิธีธรรม, ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปาโล สมบัติ วิธีธรรม, มารีอา ประเทือง จุลสุคนธ์, ตระกูล สกุลทอง, แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ลูซีอา บาลดี วรสาร, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้งนิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอาเทเรซา รัชนี อมัตติกุล, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นายเซียะแซ่เอ็ง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มารีอา ป้อฮุ้ง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, อันนา สุภาพ เหวียน และญาติ, ยอแซฟ ประจิตต์ ชัยเจริญ, อักแนส อุดมศรีชัยเจริญ, เทแรส กัลยา ชัยเจริญ, เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, นายสุทธิกุลเจียรสุทธิกุล, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เอลีซาเบธ นารี มีชูบท, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่,มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, มารีอา อาเช็ง แซ่กอ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มารีอา อาเช็ง แซ่กอ, เรือตรี ปรีชา-เทเรซา ประภา-ฟรังซีสโก นาวาโท ภานพ เนตรายน, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, อันนา เกษร-โทมัส เงิน วงค์รุ่ง, คุณประสาร มาลีนนท์, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, อันนา อุไร-บุญรอด ไอยรา, ยอแซฟ ภาคภูมิ (อดิศัย) วิไลทอง, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล,ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, วิญญาณในไฟชำระ-สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (K.B.S.) ที่ล่วงลับ, ญาติของครอบครัว “ตังหยิน”, อันนา ชุดา ใจเฉื่อย, ยอแซฟ บรรยง-มารีอา หลั่น-นางม่วย-นายฮกลิ้ม, มารีอา อำพัน-ฟรังซิสโก ปรีชา กานตานนท์, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มารีอา สง่า-เปาโล สิงห์แก้ว และครอบครัว วัฒนาวี, มารีอา สมศรี ธวัชวงษ์ และครอบครัว ธวัชวงษ์, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

________________________________

Dedication of the Basilicas of Peter and Paul

500px-vatican_city_at_largeroma_san_paolo_fuori_le_mura_bw_1

___________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s