สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

20 November 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 47 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

20 November, 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 47 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016

__________________________________________

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

ปีที่ 50 ฉบับที่ 47 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016

“Jesus, remember me when you come into your kingdom.”

1-christ-on-the-crosssorrow5.jpg

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

กางเขน คือ เครื่องประหารที่ทรมานที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยคิดประดิษฐ์ขึ้นมา มีลักษณะเป็นรูปตัว T โดยไม่มีส่วนบนไว้พิงศีรษะ ตรงกลางมีไม้ยื่นออกมาเป็นที่นั่งรองรับน้ำหนักของนักโทษ นักโทษจะถูกตะปูตอกที่มือทั้งสองข้าง ส่วนขาใช้เชือกมัดไว้  เมื่อนำกางเขนตั้งและปักลงบนดิน ขาของนักโทษจะอยู่เหนือพื้นดินเพียง 2-3 ฟุต  ความทรมานนั้นแสนสาหัส แต่โชคร้ายที่ไม่ถึงกับตายทันที นักโทษจึงถูกปล่อยให้อดอาหาร อดน้ำ มดแมลงต่าง ๆ ไต่ตอม กลางวันก็ถูกแสงแดดแผดเผา กลางคืนก็หนาวเข้ากระดูก  บางคนถูกแขวนนานนับสัปดาห์จึงจะตายเหมือนคนบ้า

ป้ายที่ติดบนกางเขน คือ ข้อหาของนักโทษประหาร

“ผู้นี้คือกษัตริย์ของชาวยิว” คือ ข้อหาของพระเยซูเจ้า

และต่อหน้า “กษัตริย์” บนไม้กางเขนนี้เองที่ผู้คนเริ่มแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายอย่างชัดเจน

  1. ฝ่ายที่เยาะเย้ยความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูเจ้า พวกผู้นำชาวยิว บรรดานายทหารที่ควบคุมการประหาร รวมถึงผู้ร้ายคนที่หนึ่งที่ถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระเยซูเจ้า ล้วนเยาะเย้ยถากถางพระองค์

“มันช่วยคนอื่นได้ ก็ให้มันช่วยตัวมันเองซิ ถ้ามันเป็นพระคริสต์ผู้เลือกสรรของพระเป็นเจ้า”

         “ถ้าเจ้าเป็นกษัตริย์ของชาวยิวก็จงช่วยตัวเองซิ”

         “แกไม่เป็นพระคริสต์ดอกหรือ? จงช่วยตัวแกเองและช่วยเราด้วยซิ”

สำหรับเราแล้ว แต่ละคำช่างแสบเข้าไปในหัวใจ

แต่คำตอบของพระเยซูเจ้าคือ “พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” (ลก. 23:34)

ทั้ง ๆ ที่กำลังทนทุกข์ทรมานใกล้ตาย แถมถูกเยาะเย้ยสุด ๆ หัวจิตหัวใจของพระเยซูเจ้า กษัตริย์ของชาวเราคือ “ให้อภัย”

และหัวใจแห่งการ “ให้อภัย” ได้รับการสืบสานต่อมาอย่างแน่วแน่ตั้งแต่พระศาสนจักรยุคเริ่มแรก  นักบุญสเทเฟนขณะถูกหินทุ่มก่อนตายก็ร้องว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดอย่าทรงลงโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เลย” (กจ. 7:60)

นักบุญเปาโลก็สอนว่า “จงมีใจโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อกัน ให้อภัยกันดังที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านในองค์พระคริสตเจ้าเถิด” (อฟ. 4:32)

แล้วเราจะไม่สืบสานหัวใจแห่งการ “ให้อภัย” เหมือนกษัตริย์ของเราดอกหรือ ?

 

  1.  ฝ่ายที่ยอมรับว่าพระเยซูเจ้าคือ “กษัตริย์”

ต่อหน้ากษัตริย์ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขน ประชาชนเริ่มแยกตัวเองออกจากบรรดาผู้นำของพวกเขา

ก่อนหน้านี้ เป็นพวกประชาชนนี่เองที่ร้องตะโกนว่า “ฆ่าเขาเสีย ปล่อยบารับบัสให้เรา” (ลก. 23:18) และเมื่อปิลาตตอบว่า “เขาทำผิดอะไร เราไม่พบว่าเขาทำผิดอะไรที่ควรจะมีโทษถึงตาย” (ลก. 23:22) พวกเขากลับ “ตะโกนเสียงดังต่อไป ขอให้เอาพระองค์ไปตรึงกางเขน และเสียงของประชาชนดังขึ้น ๆ” (ลก. 23:23)

แต่บัดนี้ พวกเขายืนดูอยู่เงียบ ๆ ด้วยความสงสาร หาได้ร่วมเยาะเย้ยพระองค์เหมือนที่พวกผู้นำและทหารกระทำไม่

และเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว ลูกาเล่าว่า “ประชาชนที่มาชุมนุมกันดูเหตุการณ์นี้ เมื่อเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น ก็ข้อนอก พากันกลับไป” (ลก. 23:48)

แน่นอนว่าหลายคนสำนึกผิด และยอมรับว่าป้ายที่พวกเขาตั้งใจเขียนประจานพระเยซูเจ้านั้น กลับกลายเป็นของจริง

“ผู้นี้คือกษัตริย์ของชาวยิว”

อีกบุคคลหนึ่งที่โดดเด่นมากในพระวรสารวันนี้คือ ผู้ร้ายคนที่สองที่ถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระเยซูเจ้า

เขาตระหนักดีว่ากระบวนการยุติธรรมตามประสามนุษย์ที่นำเขามาสู่จุดจบบนไม้กางเขนนั้น ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย !

หลังจากนี้เขายังต้องไปให้การต่อหน้า “กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล” อีกด้วย และเมื่อเขาวอนขอพระองค์ว่า “ข้าแต่พระเยซู โปรดคิดถึงข้าพเจ้าด้วย เมื่อพระองค์จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระองค์”

นี่เท่ากับเขายอมรับและประกาศว่า “พระเยซูเจ้าคือกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล”

ใช่แล้ว อาศัยการนบนอบต่อพระบิดาจนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์จึงยกย่องพระเยซูเจ้าขึ้นสู่เกียรติมงคลสูงสุด นั่นคือให้พระองค์ประทับเบื้องขวาของพระบิดา และไม่เป็นแค่ “กษัตริย์ของชาวยิวเท่านั้น” แต่เป็น “กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล” อีกด้วย

และกับผู้ร้ายที่วอนขอพระเมตตาจากกษัตริย์นี้เอง ที่ทำให้พระเยซูเจ้าตรัสว่า “วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในสวรรค์”

คำ “สวรรค์” เป็นภาษาเปอร์เซียแปลว่า “สวนที่มีกำแพงล้อมรอบ” เมื่อกษัตริย์เปอร์เซียต้องการให้เกียรติสูงสุดแก่ผู้ใด พระองค์จะอนุญาตให้ผู้นั้นมาเดินในสวนเคียงข้างพระองค์

แปลว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้สัญญาว่าจะให้เพียง “ชีวิตที่ไม่รู้ตาย” แก่ผู้ร้ายที่กลับใจเท่านั้น แต่พระองค์ยังสัญญาจะให้ “ชีวิตที่อยู่เคียงข้างพระองค์” ในสวนสวรรค์

หรือพูดง่าย ๆ คือพระองค์สัญญาจะให้เรามี “ชีวิตเหมือนที่พระองค์เป็น” ซึ่งเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สุด ๆ จ๊าบสุด ๆ

และคำสัญญานี้ ไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะผู้ร้ายที่กำลังจะสิ้นใจคนนี้เท่านั้น

แต่คำสัญญานี้ มีไว้สำหรับเราทุกคน เพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของทุกคน ทุกแห่ง และทุกเวลา

    เราอาจพูดได้ว่า “ฉันแก่เกินกว่าจะขี่มอเตอร์ไซด์ซิ่งเหมือนพวกวัยรุ่น”  “ฉันแก่เกินกว่าจะดิ้นในดิสโกเธค”  “ฉันแก่เกินกว่าจะเปลี่ยนงาน” ฯลฯ

แต่ไม่มีใครแก่เกินกว่าจะหันกลับมาหาพระเยซูเจ้า

ไม่มีคำว่า “สายเกินไป” สำหรับพระเยซูเจ้า

ตราบใดที่หัวใจเรายังเต้นอยู่เหมือนผู้ร้ายคนที่สอง ตราบนั้นเรายังมี “ความหวัง”

เพราะพระองค์เป็น “กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล” ที่มีหัวจิตหัวใจของการ “ให้อภัย” ……..

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

__________________________________

“I tell you truly, this poor widow put in more than all the rest”

stdas0153 WWWWWWWWWWWWWWWWWW

ขอขอบคุณ        คุณเกษม – คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

                ทำบุญซ่อมแอร์วัด        100,000      บาท

_________________________________________

“Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. “

end of world pppas0207

ประชาสัมพันธ์

  1. พระสงฆ์ไปประชุม และพักผ่อนประจำปีร่วมกันในเขต 2

    วันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน ศกนี้ จึงของดมิสซา ค่ำวันจันทร์ที่ 21 จนถึงเช้าวันพฤหัสฯที่ 24

    พฤศจิกายน ศกนี้ นอกนั้นมีตามปกติ

  1. ประกาศงดมิสซา วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2016

    เนื่องจากคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ขอจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งศตวรรษแห่งมรณกรรม คุณพ่อ อาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ผู้ก่อตั้งคณะ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 16.00 น. ที่วัดของเรา ทางวัดของดมิสซาค่ำ เวลา 19.00 น.

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.2016

เวลา 10.00 น.

โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

(หลังพิธีเชิญร่วมรับประทานอาหาร)

ก่อนวันฉลองมีเทศน์เตรียมจิตใจ  ในวันอาทิตย์  มิสซารอบ 10.00 น.

            อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016        คุณพ่อ ประยุทธ ศรีเจริญ

____________________________________

“I myself shall give you a wisdom in speaking that all

your adversaries will be powerless to resist or refute.”

jesus-taught-untitled

ประกาศ

สำหรับคู่แต่งงานที่ประสงค์จะจัดพิธีแต่งงานที่วัด

ขอให้มาติดต่อกับคุณพ่อเจ้าวัดก่อนวันแต่งงาน อย่างน้อย 3 เดือน

########

    ขอขอบคุณ       ผู้ไม่ออกนาม

                บำรุงวัด    2,000         บาท

_________________________________

“They will see the Son of Man coming in

a cloud with power and great glory.”

1 KING lwjas0127

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ตรีวารวันแรก ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี พี่น้องสัตบุรุษต่างติดอกติดใจ ในบทเทศน์ของคุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์ว่า ใบหน้าก็ยิ้มแย้ม เสียงก็ดัง ฟังก็ชัด ปีหน้ามาใหม่นะคะคุณพ่อโก๋ (พวกเราต้องแอบไปขอบคุณคุณพ่อดิษพลด้วยนะคะ เพราะท่านเป็นต้นคิดเชิญพ่อโก๋มา)

ขอขอบคุณ ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล ที่ได้บริการขนมปัง “ปังเว้ยเฮ้ย” จำนวน 400 ชิ้น เลี้ยงวันตรีวาร เมื่ออาทิตย์ที่ 13 พ.ย.ด้วยนะคะ ปีหน้าฟ้าใหม่พบกันอีกครั้งค่ะ สภาภิบาลขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

วันนี้ สัตบุรุษวัดสามเสนทุกคน ขอต้อนรับคุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สมหมาย มธุรสสุวรรณ ที่มาเป็นประธานมิสซาตรีวารเป็นวันที่ 2 ขอพี่น้องทุกท่าน ตั้งจิตตั้งใจฟังให้ดี ๆ นะคะว่า คุณพ่อจะเทศน์แบ่งปัน เตือนใจพวกเราเรื่องอะไรบ้าง

มุมรื้อฟื้นคำสอน   เรื่อง   ศีลมหาสนิท

    ศีลมหาสนิท เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ และเป็นศีลที่ทุกคนต้องรับ เพราะเป็นทั้งพระกายและพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสตเจ้าจริง ๆ ดังนั้น ทุกครั้งที่เรารับศีลมหาสนิทอย่างดี จะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซู

    ถ้าถามว่า  ทำไมพระเยซูคริสตเจ้า ทรงตั้งศีลมหาสนิท

    คำตอบ  ก็คือ  เพราะความรักอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ ซึ่งมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะอยู่กับมนุษย์ ซึ่งพระองค์ทรงรักและเป็นห่วงมากที่สุด พระองค์ทรงต้องการเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ ต้องการเป็นอาหารหล่อเลี้ยงวิญญาณของเรา (ภายใต้รูปปรากฏของแผ่นปังและเหล้าองุ่น)

** ข้อคำสอนต่อไปนี้ พี่น้องต้องตั้งใจอ่านและไตร่ตรองดู **   จะได้เข้าใจว่า…..

พิธีมิสซา เป็นพิธีอัญเชิญให้องค์พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จลงมา ประทับอยู่ในรูปปรากฏของแผ่นปัง คือพระกาย และในรูปปรากฏของเหล้าองุ่น คือพระโลหิตของพระองค์ ทุกครั้งที่พระสงฆ์เสกศีลแผ่นปังและเหล้าองุ่นนั้น จะเปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์ ทั้ง ๆ ที่รูปปรากฏภายนอกยังคงเป็นแผ่นปังและเหล้าองุ่นอยู่

ความเชื่อ คือ พระพรพิเศษที่พระทรงประทานให้เราเชื่อในข้อความจริงต่าง ๆ ที่เกินสติปัญญาของมนุษย์ยากที่จะเข้าใจได้ตามลำพังตัวเราเอง ผู้ที่ไม่มีความเชื่อแบบคาทอลิก สิ่งที่เขามีก็เป็นเพียง ความรู้ เท่านั้น

_________________________________

“Heaven and earth will pass away,

but my words will not pass away.”

1 fishermen lwjas0358

_________________________________

“Stand before the Son of Man.”

RES URRECTION pppas0572

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารีถวายองค์ในพระวิหาร

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา แพรวาม์ กรีกุล, คล้ายวันเกิด ฟรังซิสโก นพพร อาภามงคล (22 พ.ย.)

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของในหลวงรัชกาลที่ 9, วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง (ครบรอบ 11 ปี), เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, การูโรส มารีอา ไพศาล รัศมีมารีย์, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาโล ทองอยู่-มารีอา ดารา-เซซีลีอา จินดามีขันทอง, นางคอนชิต้า ดีลีออน, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

อังคารที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถีง น.เซซีลีอา พรหมจารีและมรณสักขี

งดมิสซา

งดมิสซา

พุธที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

น.เคลเมนต์ ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี  

น.โคลัมบัน เจ้าอธิการ

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี

งดมิสซา

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา อักษร เอียงผาสุก

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ,

มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, เปโตร ติ่ง แซ่ตัน, มารีอา เฮือง กวางบิง, มาร์ธา ประไพ หอสุวรรณ, มารีอา มาลี พึ่งจิตต์ (ครบรอบ 10 ปี), ยอแซฟ สี พึ่งจิตต์, เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

น.กาทารีนา แห่งอเล็กซานเดรีย พรหมจารีและมรณสักขี

สุขสำราญ วันเกิด วารดี มหัคฆพงศ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อันตน เฉลียว จำเริญงาน, ยวง ภูษิต-เปโตร อังกูร, มารีอา จินตนา บุญมีพิพิธ, มารีอา ลำใย มาลีวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ คล้ายวันเกิด มารีอามักดาเลนา สายใจ ค่อยประเสริฐ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, ราฟาแอล เสียมบุ้น แซ่ชือ, เปาโล ประเสริฐ มั่นวงศ์วิโรจน์, เปโตร จุมพล ซีกเพชรทอง, เปโตร คุงลุ้ย แซ่ซิ, มารีอา เกียวลั้ง แซ่เจ็ง, มารีอา อั้ง กิมไน้, เปโตร ธนกร วรพรทัศนา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, เปโตร วัน พนมอุปถัมภ์, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ,อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน-เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา ไช้กี แซ่เตีย, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, อันนา เกษร-โทมัส เงิน วงค์รุ่ง, มารีอาบุญชู โชติพงศ์ (ครบรอบ 1 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

อาทิตย์ที่ 27

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญ ครอบครัว ประพิน-อำรุง ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครบรอบวันเกิด มารีอา ชลี กรีกุล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, อันนา นัชรี มั่นศิล, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตรศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, ญาติพี่น้องและผู้ล่วงลับทุกท่าน, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, ยวงบัปติสตา คึ้ง-ยวงบัปติสตา สุบิน-อากาทา วิลา ธิราศักดิ์, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว ปิติสันต์, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว รุ่งเรืองผล, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, ฟรังซิสเซเวียร์ ธนัช ธีรวชิรกุล, เซซีลีอา ทิพภัสสร หล่อวัฒนศิริกุล และครอบครัว, วันเกิด มารีอา วาริน เจียจวบศิลป์, มารีอา ศิริรัตน์ ประพิณวงศ์, นายพิทูร สุวรรณชัย, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, เอกสิทธิ์-อรรถสิทธิ์-ณัฐพร เทพพิทักษ์, ครอบครัว อักแนส สมใจ กิจสมัคร, วริศรา มโนมัธย์, ศุภสิริ ปิยชาติวงศ์, เทเรซา อรนุช แสงทอง และครอบครัว, มารีอากอแรตตีอรณิชา จิตต์เจริญ, ครบรอบวันเกิด ฟรังซิสเซเวียร์ อมร คุณประยูรสวัสดิ์, ครอบครัว เทเรซา สมปอง วลาพล, นายรังสรรค์ ฉันทปทีป, ฟรังซิสกา อนงค์ เฟื่องวุฒิราญ, วันเกิด มารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ, ยวงบัปติสตา เกษมทรัพย์เจริญ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ประนิม ตรีมรรคา, นายอัศวเทพ เทพานนท์, ญาติพี่น้องตระกูล ชีรานนท์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล-กรีกุล, ลูซีอา บาลดี วรสาร, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นายเซียะ แซ่เอ็ง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มารีอา ป้อฮุ้ง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, ยอห์น เหงียนวันดิ๊ก, มารีอา พัชลี กิตติรณกรกุล, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เปาโล วรพจน์ สุภภัค,นาวาอากาศตรีหญิง พญ.สงวนสิน กิจกรพันธ์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, นายวีระพล ดิษฐสัตย์ธรรม (ครบรอบวันเสียชีวิต), เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, อันนา อุไร-บุญรอด ไอยรา, สมนึก อาภามงคล, ยอแซฟ บรรยง-มารีอา หลั่น-นางม่วย, นายฮกลิ้ม, เปโตร สมทรงพูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, นายสมภพ รักญาต, มารีอา อาเช็ง แซ่กอ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มารีอา อาเช็ง แซ่กอ, เรือตรี ปรีชา-เทเรซา ประภา-ฟรังซีสโก นาวาโท ภานพ เนตรายน, คุณประสาร มาลีนนท์, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล น.พ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-แทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, คุณห้งจิ่ง แซ่เล้า, คุณหลีเกียง แซ่ฉั่ว, อันตน ดรีม มณเฑีัยรวิเชียรฉาย, พ.ต.อ.(พิเศษ) ศักดิ์ เฟื่องวุฒิราญ, ยอแซฟ ปุ่น-เอลิซาเบธ ลำพูน-ซีสเตอร์ มาร์กาเรต โรจนสุธี, ยอแซฟ สำรวย-มาร์การิตา สนอง แดงเดช (ครบรอบ 14 ปี), เปาโลหลวงวิจารณ์-อันนา ลมัย ปัสตุรกิจ, เปาโล ประยูร-มาร์การิตา ละม่อม-เทเรซา ปราณี หอมวิไล, เปโตร โสภา-เทเรซา มะลิ-อันตน เกษตร ทรัพย์เจริญ, อิกญาซีโอ วิชิต-มารีอา ละเมียด ทรัพย์เจริญ, แพททริก ปิติ-มารีอา แสงทอง-เลโอ สันติ-มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี, นาวาโท ธวัชชัย-มาร์การิตา ลมูล พันธุมจินดา, นายเพียร-นางเล็ก-ยอแซฟ เจริญ เส็งหลักหลาย, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มารีอา สง่า-เปาโล สิงห์แก้ว และครอบครัว วัฒนาวี, มาทิลดา มาทิลดา พานุมาตร, มารีอา สมศรี ธวัชวงษ์, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน (ครบรอบ 13 ปี), เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาโล เปาโล-มาการีตา จำเนียร-เปโตร ณรงค์ พันธุมจินดา, ยอแซฟ สำรวย-มาร์การิตา สนอง แดงเดช (ครบรอบ 14 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________________

21 November  2016

Presentation of the Blessed Virgin Mary

cima_da_conegliano_the_presentation_of_the_virgin

________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s