สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

4 December 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 49 วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

4 December, 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 49 วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016

_____________________________________

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ปีที่ 50 ฉบับที่ 49 วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016

“I am baptizing you with water, for repentance,

but the one who is coming after me is mightier than I.”

john john stdas0068

_____________________________

They went up on the roof and lowered him on the stretcher

through the tiles into the middle in front of Jesus.

1 roof stdas0072

เตรียมรับเสด็จคือ เตรียมชีวิตให้ตรงและสะอาด

    เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า และสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมรับเสด็จนั้น ไม่ใช่เรื่องของการ เตรียมจัดถ้ำพระกุมาร ไม่ใช่เรื่องของการ ร้องเพลงคริสต์มาส ไม่ใช่การเตรียมการประดับตกแต่งบ้านเรือนด้วยไฟคริสต์มาส หรือต้นคริสต์มาส หรือ คริสต์มาสหรีด (Christmas Wreath)

ความคิด หรือการวางแผนในเรื่องเหล่านี้ เป็นความคิด หรือการวางแผนที่ไร้สาระโดยสิ้นเชิง และใครก็ตามที่คิดแต่เรื่องเหล่านี้ พัฒนาการด้านความคิดและความเข้าใจ เรื่องเทศกาลเตรียมรับเสด็จ หรือเทศกาลพระคริสตสมภพ หรือคริสต์มาส ยังด้อยพัฒนาโดยสิ้นเชิง

ความหมายของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ มีเป้าหมาย 2 ประการคือ 1. เตือนใจให้เราระลึกถึง ก) การเสด็จมาของพระเยซูเจ้า เมื่อ 2 พันกว่าปีที่แล้ว และ ข) การจะเสด็จมาของพระเยซูเจ้าเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งสำคัญมากกว่า การเสด็จมาครั้งแรก เพราะการเสด็จมาครั้งที่ 2 นี้ คือ การที่เราจะต้องพบกับพระเยซูเจ้า หรือเผชิญหน้ากับพระองค์เป็นการส่วนตัว ก็คือ วันตายของเราแต่ละคน หรือการต้องเผชิญหน้ากับพระเยซูเจ้าร่วมกับมวลมนุษยชาติ ในการเสด็จมาพิพากษาโลกของพระองค์ อันได้แก่ วันสิ้นโลก หรือวันสิ้นพิภพ การเผชิญหน้ากับพระเยซูเจ้าในข้อ ข) ถือเป็นการตัดสินชะตากรรมนิรันดรของเราแต่ละคน เทศกาลพระคริสตสมภพยังมีเป้าหมายที่ 2 อันเป็นคำถามสำหรับเราแต่ละคน ก็คือ ถ้าพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาพบเราในแบบส่วนตัว หรือในรูปแบบวันสิ้นโลก

เราพร้อมแล้วหรือยัง? และท่านยอห์นผู้ทำพิธีล้างแนะนำวิธีการเตรียมตัว

“จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด”

“Prepare the way for the Lord,

Make straight paths for him”

ทางเดินขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือ ชีวิตของเราแต่ละคน ที่พระองค์จะเดินเข้ามา และนี่คือเป้าหมายแท้ ๆ ของการมีชีวิตอยู่ในโลก เรามาอยู่ในโลกก็เพื่อให้พระเจ้ามาอยู่กับเรา และนี่คือความหมายของสวรรค์

    แต่พระเป็นเจ้าคงจะไม่พอพระทัยที่จะมาอยู่ในชีวิตคด ๆ ของพวกเรา ชีวิตคด ๆ นั้น เกิดจากการตกเป็นทาสของปีศาจ เราเกิดมาในโลกด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ดังนั้น เราจึงเรียกเด็ก ๆ ที่เกิดมาใหม่ ๆ ว่า มีชีวิตไร้เดียงสา แต่พออยู่ไป ๆ ชีวิตก็เริ่มกร้านโลกขึ้นเรื่อย ๆ และก็เริ่มคดงอ ดังนั้น พระเยซูเจ้าจึงสอนพวกเราว่า “จงมีชีวิตเหมือนเด็ก ๆ” เพื่อจะได้เข้าสวรรค์

และนี่คือเป้าหมายแท้ ๆ ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ เตรียมรับเสด็จก็คือ การจัดระเบียบของชีวิต ทำชีวิตของเราให้ตรง ทำชีวิตของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อพระเป็นเจ้าจะได้ทรงพอพระทัยที่จะเข้ามาประทับอยู่ในตัวเรา ไม่ใช่มัวแต่ไปคิดวางแผนแต่เรื่องไร้สาระ

สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

___________________________________

“And if he finds it, amen, I say to you, he rejoices

more over it than over the ninety-nine that did not stray.”

stdas0231a yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

ประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศงดมิสซา  วันที่ 7 – 8 ธันวาคม ศกนี้  เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบประจำเดือน    

    จึงของดมิสซาตั้งแต่ค่ำวันพุธที่ 7 ไปจนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 8 ธันวาคม นอกนั้นมีตามปกติ

  1. ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองวัดคอนเซ็ปชัญ (ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล) วันพฤหัสฯที่ 8 ธันวาคม เวลา 18.00 น. พระสงฆ์ใหม่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน
  2. พิธีต้อนรับพระสงฆ์ใหม่

พระสงฆ์ใหม่จะมาถวายมิสซาแรกที่วัดของเรา ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม ศกนี้

    มิสซาเวลา 10.00 น.

ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมพิธี และขอพรพระสงฆ์ใหม่พร้อมกัน

  1. เดือนธันวาคม จะมีอวยพรพระกุมารตามบ้าน โอกาสฉลองคริสต์มาส

พี่น้องท่านใดสนใจ ขอเชิญติดต่อได้ที่หน้าวัด เพื่อกำหนดวันแต่ละบ้าน

  1. ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมทำบุญ บริจาคของขวัญคริสต์มาส หรือสนับสนุนปัจจัย เพื่อนำไปมอบให้กับเด็ก ๆ ชาวเขาและผู้ด้อยโอกาส
  2. ตารางเวลาวันสมโภชพระคริสตสมภพและปีใหม่ 2017/2560

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม

20.00 น.    สมโภชพระคริสตสมภพ

( ปีนี้ งดกิจกรรมรื่นเริง )

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม     สมโภชพระคริสตสมภพ  

                    มีมิสซาตามปกติ

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม   (วันสิ้นปี)

            19.00 น.    มิสซาโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า

แห่แม่พระรอบหมู่บ้าน

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม  (วันขึ้นปีใหม่ 2017/2560)

                    มีมิสซาตามปกติ

หลังมิสซารอบ 10.00 น.  มีพิธีคำนับพระสงฆ์

____________________________________

“Come to me, all you who labor and are burdened,

and I will give you rest.

1 YOKE lwjas0279

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 2)

นาย เขมชาติ บุญชุ่ม

        บุตร                         ร.ต.สุวรรณ – นาง อรุณี บุญชุ่ม

        กับ                                 เทเรซา นวรัตน์ กรีกุล

        บุตรี                         ยอแซฟ คธา – นาง วิมล กรีกุล

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.2016  เวลา 13.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

_________________________________

“Hail, full of grace! The Lord is with you.”

330px-Paolo_de_Matteis_-_The_Annunciation AAA

ขอขอบคุณ

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ที่สนับสนุนปัจจัยช่วยงานฉลองวัด

จำนวน    10,000   บาท

__________________________________

‘We played the flute for you, but you did not dance,

we sang a dirge but you did not mourn.’

1 PIPE stdas0688

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

งานฉลองวัดของพวกเราปีนี้ ผ่านพ้นไปด้วยดี คุณพ่อทั้งสามองค์และสภาภิบาล ขอขอบคุณสัตบุรุษผู้มีน้ำใจดีทุกท่านที่บริจาคปัจจัย และอาหาร อีกทั้งยังเป็นเจ้าภาพร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง นี่แหละค่ะที่บ่งบอกถึงความรักสามัคคีของเราชาวสามเสน รวมทั้งพี่น้องที่อยู่นอกหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมทำบุญด้วยเช่นกันนะคะ

    แม้ว่างานฉลองวัดจะผ่านพ้นไป แต่พวกเราผู้สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษผู้เป็นต้นแบบแห่งความรักและเอาใจใส่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ตลอดมา ก็ยังคงต้องช่วยกันดูแล ทำนุบำรุงบ้านพระบิดาหลังนี้ ให้คงอยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรงตลอดไป

ขณะนี้ หลังคาวัดของเรา มีกระเบื้องแตกหลายแผ่น เนื่องจากมีต้นโพธิ์งอกขึ้นและฝังรากชอนไช เวลาฝนตกหนัก น้ำฝนก็จะไหลลงมาสองข้างพระแท่นใหญ่ ตรงเสาใกล้แท่นพระวาจา และด้านหน้าวัดทั้งสองฝั่ง ส่วนบนระเบียงวัดที่มีรอยร้าว และฝนรั่วลงมาตรงหลอดไฟ คุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์ รองผู้อำนวยสภาภิบาล ได้ให้คนงานขึ้นไปซ่อมแซมจนหายรั่วแล้วค่ะ

คุณพ่อเจ้าวัดและสภาภิบาล มิได้นิ่งนอนใจ พยายามติดต่อช่างมาแล้วหลายคน แต่เมื่อเขามาดู รับว่าจะทำ แต่แล้วภายหลังก็ปฏิเสธ คิดว่าคงกลัวมากกว่า เพราะหลังคาวัดนั้นเทลาดลง จากคำภาวนาอ้อนวอนพระเยซูเจ้าที่ตู้ศีลให้ทรงช่วยเหลือลูก ๆ ด้วยอย่างสม่ำเสมอ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น ซึ่งเป็นสภาภิบาลวัดของเรา ได้รับทราบเรื่อง จึงรับเป็นธุระจะให้คนงานของท่านมาแก้ไขหลังคาที่แตกให้ ขอขอบคุณ ดร.ต้อม ล่วงหน้านะคะ

พระเยซูคริสตเจ้า จะทรงรับฟังคำภาวนาของเราเสมอ หากเรานั้น รักพระองค์ ทุ่มเทชีวิตเพื่อพระองค์ และวางใจในพระองค์ ทำเพื่อส่วนรวม เพื่อบ้านของพระบิดาหลังนี้ พระองค์ไม่มีวันจะทอดทิ้งเราอย่างเแน่นอน

_________________________________

Then the disciples understood that

Jesus was speaking to them of John the Baptist.

john john stdas0068

____________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญ วันเกิด อันนา ณัฐชา พฤกษอรุณ, ครอบครัว ณรงค์ฤทธิ์ ลักษมีวรานนท์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ด.ช.สิปปกร วงศ์สารสิน, มารีอา ประเสริฐ ธาดาประสิทธิ์, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, มารีอา สงบ สุขพัฒน์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด ยอแซฟ เกรียงไกร ไกรประสิทธิ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, มารีอา สงบ สุขพัฒน์, มารีอา เฟื่อง แซ่เล, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ เยือง ยังนึก (ครบรอบ 24 ปี), มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

น.นิโคลัส พระสังฆราช

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา กิติยา กรีกุล, อันนา ณัฐชา พฤกษอรุณ, เปโตร วรวุฒิ วัฒนสุนทรฤทัย

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, หุลยส์ กีรติ-ดอมินิโก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธ์, เจียร-กาญจนา สร้อยภู่ระย้า, มารีอา ระเบียบ วัฒนสุนทรฤทัย, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, อังเดร เกษียร ไกรประสิทธิ์, มารีอา ประคอง, ยอแซฟ ไหน่ฮวย แซ่ลี้, อักแนส เท่งมุ้ย แซ่ก๊วย, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อัมโบรส พระสังฆราชและนักปราชญ์

สุขสำราญ วันเกิด ฟรังซิสโก ธนชัย เจียจวบศิลป์, วันคล้ายวันเกิด มารีอา พิสชา กรีน

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอามักดาเลนา ซิ้วง้อ วีระกานนท์, เปโตร ประสาน-มารีอา ราตรี-เทเรซา การะเวก ธีระทรัพย์, มารีหลุยส์ วิมล นิติรักษ์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, ลูซีอา อุทัยวรรณ กิจเจริญ, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

น.ฮวน ดีเอโก

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปาโล กิมเม้ง แซ่ฉั่ว, ซาบีนา ประดับ สุทธิชัยรัตนา, วิญญาณ “น้องน๊อต”, มาการิต อ่างแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ,เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปลี่ยน เหมือนทับ และญาติพี่น้อง, เวโรนิกา สุดใจ-อั๋นเอง โกศล, เปโตร สัญญา โกศลวิบูลย์, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ กิตินันท์ (กู๊ด) ไกรประสิทธิ์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มีคาแอล ไอรวิน กรีน, มารีอา ยินดี ธาราวร, วันเกิด ฟรังซิสกา สุนันท์ ไกรประสิทธิ์, ครบรอบวันเกิดอากาทา พัชรินทร์ เอกตระกูล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก (ครบรอบ 14 ปี), ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 11

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญ ครอบครัว ประพิน-อำรุง ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, อันนา นัชรี มั่นศิล, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, ญาติพี่น้องและผู้ล่วงลับทุกท่าน, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปาโล พ.ท.พิสุทธิ์ ทองเหวียง, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว,

ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เซซีลีอา ทิพภัสสร หล่อวัฒนศิริกุล, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, มารีอา ศิริรัตน์ ประพิณวงศ์, นายปวัน ป้อมจักรศิลป์ และครอบครัว, จอห์นแมรี กริช-สามเณร ทีโอดอร์ มารี คทา คมกฤส, ฟรังซิสเซเวียร์ ธนัช ธีรวชิรกุล, ตึมอเทว ธนะชัย สุทธิชัยรัตนา, ครอบครัว ธรรมกรสุขศิริ-กุลสัมฤทธิ์ผล-ศิริรัตนบุญชัย, ครอบครัว อักแนส สมใจ กิจสมัคร, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, มารีอา ทิพวรรณ เดชขำ, นาย พงษ์เทพ-นาง ลำเจียก ดาวรัตนหงษ์, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา-ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, มารีอา กุลธิดา นิพัทธเจริญ, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว มาตุกุล, ครอบครัว พิชัยรัฐ, มารีอา รัตพรรณ อาวะจินดา, ครอบครัว เปาโล อนุรักษ์ สมพานิช, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ประนิม ตรีมรรคา, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ลูซีอา บาลดี วรสาร, นาย อิทธิพล ดาราเกษม, นายจักรวาล กิตติสังวรา, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นายเซียะ แซ่เอ็ง, วิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, อันนา เฉลียว เคนแก้ว,ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, คุณประสาร มาลีนนท์, ตระกูล สกุลทอง, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, โยเซฟ จินดาจินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล น.พ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย,ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-แทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, อันตน ดรีม มณเทียรวิเชียรฉาย, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล เปาโล-มาการีตา จำเนียร-เปโตร ณรงค์ พันธุมจินดา, เทเรซา บุญยัง-โรซา ลำไพ สังขรัตน์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ(เปรสิเดียม มารีกุหลาบทิพย์)

8 December 2016

The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary – Solemnity

botticelli_vierge

_________________________________

Second Sunday of Advent – Year A

220px-adventcandles.jpg

______________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s