สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

18 December 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 51 วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016

อาทิตย์ที่ 4
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
ปีที่ 50 ฉบับที่ 51 วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016
_____________________________

 

 

“Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home.

For it is through the holy Spirit that this child has been conceived in her.”

JOSEPH WITH DREAM wjpas0574

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ปีที่ 50 ฉบับที่ 51 วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016

จะไม่มีองค์ “อิมมานูเอล” ถ้าไม่มีการ “ยอม”

“โยเซฟคิดถอนหมั้นอย่างเงียบ ๆ” การคิดถอนหมั้นของท่านโยเซฟ เกิดจากการที่ท่านพบว่า พระนางมารีย์ได้ตั้งครรภ์ ก่อนการแต่งงาน

ท่านโยเซฟไม่ได้รับรู้แผนการของพระเป็นเจ้า และไม่ได้รับรู้ว่าการตั้งครรภ์ของพระนางมารีย์นั้น เป็นผลงานของพระจิตเจ้า แต่ความเป็นผู้ชอบธรรม หรือการเป็นคนดีของท่าน ทำให้ท่านเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจ มิได้แสดงอารมณ์โกรธ หรือเกรี้ยวกราดกับพระนางมารีย์ ท่านเงียบและรำพึงอยู่ภายในใจว่าควรจะทำอย่างไรดี และสิ่งที่ท่านคิดได้ก็คือ การถอนหมั้นอย่างเงียบ ๆ โดยไม่เข้ากระบวนการการฟ้องหย่า เพราะการฟ้องหย่านั้น จะมีผลกระทบต่อพระนางมารีย์ในทางลบ และนี่คือความเป็นผู้ชอบธรรม หรือ ความเป็นคนดีของท่านโยเซฟ

ท่านยอมเป็นผู้เสียเปรียบ ดีกว่าที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อน

หลายครั้งชีวิตของเราตรงกันข้ามกับท่านโยเซฟ คือ เรามักจะไม่ยอมเสียเปรียบใครง่าย ๆ และถ้าใครทำให้เราเดือดร้อน เราก็มักจะหาทาง เอาคืน

    แต่ข้อความที่ว่า “ท่านคิดถอนหมั้นอย่างเงียบ ๆ” ก็เป็นท่าทีในทางลบของท่าน โยเซฟเช่นเดียวกัน การคิดถอนหมั้น ก็คือ การไม่ยอม แม้ท่านโยเซฟจะเป็นคนดีคนชอบธรรม แต่ท่านก็มีบางสิ่งบางอย่างในตัวเอง ที่สื่อให้เห็นความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาในตัวท่าน ดังนั้น พระเป็นเจ้าจึงต้องสอดแทรก เข้ามาเพื่ออธิบายความจริงให้ท่านได้รับทราบ

“โยเซฟ โอรสกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของพระนาง มาจากพระจิตเจ้า นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป”

เมื่อท่านโยเซฟได้รับการเปิดเผยความจริงให้ได้รับทราบแล้ว ท่านก็ “ยอมทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้” คือท่านยอมรับพระนางมารีย์มาเป็นภรรยา

แตกต่างจากพวกเรามาก เพราะหลายครั้ง แม้เราจะรู้ความเป็นจริง แล้วก็ตาม พวกเราก็ค่อนข้างที่จะยอมยาก

การยอมรับของท่านโยเซฟ ทำให้แผนการของพระเป็นเจ้าดำเนินต่อไปได้โดยไม่สะดุด หรือติดขัด เราจึงได้รับองค์ อิมมานูเอล มาสถิตกับเรา

พระเจ้ามาอยู่กับเรา ก็เพราะการยอม ทั้งของพระแม่มารีย์และท่านโยเซฟ

ทั้งพระนางมารีย์ และท่านโยเซฟ ยอม น้อมรับ น้ำพระทัย หรือพระประสงค์ หรือความต้องการของพระเป็นเจ้า พระเจ้าจึงได้เสด็จเข้ามาอยู่ในโลก

การยอม หรือ การน้อมรับ นั้นก็คือ ความเชื่อฟัง และการยอมเชื่อฟังพระเป็นเจ้าก็คือ วิธีการที่จะนำองค์พระผู้เป็นเจ้ามาสถิตประทับอยู่ในตัวเรา และนี่คือความหมายของการเตรียมรับเสด็จ และยังมีความหมายถึงพระคริสตสมภพด้วย คือ พระเจ้าเสด็จเข้ามาสถิตประทับในตัวเรา

สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

____________________________

“I am Gabriel, who stand before God. I was sent to speak

to you and to announce to you this good news.”

JOHN FATHER stdas0276

ประชาสัมพันธ์

 1. พี่น้องท่านใดประสงค์จะรับพระกุมารมาอวยพรที่บ้าน โอกาสฉลองคริสต์มาส สามารถติดต่อได้ที่หน้าวัด เพื่อกำหนดวันแต่ละบ้าน
 2. เชิญชวนพี่น้องร่วมทำบุญ บริจาคของขวัญคริสต์มาส หรือสนับสนุนปัจจัย เพื่อนำไปมอบให้กับเด็ก ๆ ชาวเขาและผู้ด้อยโอกาส
 3. ตารางเวลาวันสมโภชพระคริสตสมภพและปีใหม่ 2017/2560

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม

20.00 น.    สมโภชพระคริสตสมภพ

( ปีนี้ งดกิจกรรมรื่นเริง )

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม     สมโภชพระคริสตสมภพ  

                    มีมิสซาตามปกติ

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม   (วันสิ้นปี)

            19.00 น.    มิสซาโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า

แห่แม่พระรอบหมู่บ้าน

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม  (วันขึ้นปีใหม่ 2017/2560)

                    มีมิสซาตามปกติ

หลังมิสซารอบ 10.00 น.  มีพิธีคำนับพระสงฆ์

_________________________

“Behold, I am the handmaid of the Lord.

May it be done to me according to your word.”

1 pppas0101

ตารางเวลาพระกุมารอวยพรตามบ้าน

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล (เจ้าบ้าน) สถ

านที่

วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 2016
 1. คุณวิทยา เปลี่ยนบำรุง    (จูน-แจง)
ซอยหลังพระโต
 1. คุณละม่อม ชีรานนท์
ซอยหลังพระโต
 1. บ้านพิสุทธิ์ (สุนีย์)
ซอยหลังพระโต
 1. คุณวนิดา ชมไพศาล
ซอยหลังพระโต
 1. คุณแมว
ซอยหลังพระโต
 1. คุณลัดดา เจนผาสุก
ซอยหลังพระโต
วันอังคารที่ 20 ธ.ค. 2016
 1. คุณมอญ (ชายน้ำ)
ซอยหลังพระโต
 1. คุณบุตราภาว์ วีระสม
ซอยหลังพระโต
 1. คุณสุนทรี (ปุ๋ย)
ซอยหลังพระโต
 1. จุดรวมชายแม่น้ำ
ซอยหลังพระโต
 1. คุณดรุณี ตัณฑนุช
ซอยหลังพระโต
 1. คุณวิวัฒน์
ซอยหลังพระโต
 1. คุณถั่วแดง
ซอยหลังพระโต
วันพุธที่ 21 ธ.ค. 2016
 1. P.S.House
ซอยสามเสน 13
 1. ร.ร.อนุบาลธนสมบูรณ์
ซอยสามเสน 13
 1. คุณหนูเล็ก
ซอยราชวิถี 19
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค. 2016
 1. คุณนุชนาฎ ธารีจิตต์
ซอย สามเสน 11
 1. คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ
ซอย สามเสน 11
 1. คุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์

หมายเหตุ     วันจันทร์ ถึง วันเสาร์     เริ่มสวดหลัง พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น.

   _________________________________

How does this happen to me,

that the mother of my Lord should come to me?

MARY GREETS stdas0789

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ศีลเจิมคนไข้ หรือศีลเจิมคนป่วย ซึ่งสมัยก่อนเรียกศีลนี้ว่า ศีลทาสุดท้าย เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในเจ็ดประการที่สำคัญสำหรับคริสตชน

พระเยซูคริสตเจ้า ทรงตั้งศีลเจิมคนไข้ขึ้นจากน้ำพระทัยดีของพระองค์ พระองค์ทรงรักและปรารถนาที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากอันตรายฝ่ายวิญญาณ คือ ทำให้หลุดพ้นจากบาป อีกทั้งยังมีฤทธิ์อำนาจที่จะบันดาลให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น และมีกำลังในการต่อสู้กับความอ่อนแอของตนได้

ตามปกติผู้ที่จะรับศีลนี้ คือ ผู้ป่วยที่อยู่ในอันตรายว่าจะเสียชีวิต (ผู้ป่วยหนัก) หากมีคำถามว่า “หนักแค่ไหน” คำตอบก็คือ ยังมีความรู้สึกอยู่ มีสติอยู่ (มิใช่ขั้นตรีทูต) เพราะจะได้สามารถรับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิทได้

ในบางกรณี แม้มิได้ป่วยไข้ ก็สามารถรับศีลนี้ได้เหมือนกัน ได้แก่

+ ในกรณีของ บรรดาผู้อาวุโสในโอกาสสำคัญ ๆ เช่น วันผู้สูงอายุ

+ ในกรณีการผ่าตัดใหญ่ ต้องวางยาสลบ

+ ในกรณีก่อนการเดินทางที่อาจเกิดอันตราย หรือก่อนไปทำศึกสงคราม

    สิ่งที่เราต้องทำ คือ ต้องเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อย เตรียมคนไข้ให้เตรียมตัวด้วยการสวดภาวนาเพื่อรับศีลศักดิ์สิทธิ์ และที่สำคัญ

 1. ต้องแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วยว่า คนไข้รับศีลมหาสนิทได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น คนไข้มีสายออกซิเจน สายอาหารเสียบไว้เต็มปาก เป็นต้น
 2. บรรดาญาติพี่น้องและทุกคนที่อยู่ที่นั่น ควรที่จะร่วมในพิธีสวดภาวนาร่วมกัน เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยได้รับศีลเจิมฯอย่างดี

ในกรณีที่คนไข้ หมดสติ ไปแล้ว ก็ควรรีบเชิญพระสงฆ์มาโปรดศีลเจิมฯโดยด่วน เพราะเขายังอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างอยู่ก็ได้ เช่น ยังได้ยินอยู่บ้าง

ข้อปฏิบัติของผู้ที่เฝ้าคนเจ็บที่เข้าตรีทูตก็คือ การเรียกพระ ด้วยเสียงอันดังข้าง ๆ หูคนเจ็บ ให้เขาคิดถึงพระ คิดถึงแม่พระ ฯลฯ ตลอดเวลา เพื่อคนเจ็บจะได้สิ้นใจในศีลในพรของพระในที่สุด

ขอนำเสนอบทเรียกพระ 1 บท คือ

เยซู มารีย์ โยเซฟ   ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ สติปัญญา และชีวิตแด่ท่าน

เยซู มารีย์ โยเซฟ   โปรดช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตาย

    เยซู มารีย์ โยเซฟ   โปรดช่วยให้ข้าพเจ้า สิ้นใจอย่างราบรื่น ในศีล ในพรของท่านด้วยเทอญ

 _________________________________
“My soul proclaims the greatness of the Lord;
my spirit rejoices in God my savior”
1 VISITATION wjpas0697
____________________________
“John is his name,”
simeon_w_jes_1005-83-11.jpg
_____________________________

“Do not be afraid; for behold, I proclaim to

you good news of great joy that will be for all the people.”

angel to sheperds pppas0026
_________________________________

Nativity of the Lord (Christmas),

solemnity

christmas-auntitled

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา สงวน ชีรานนท์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร,ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

น.เปโตร คานีซีอัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อันตน ดรีม มณเทียรวิเชียรฉาย, พ่อเวียน-แม่พิณ-แม่หวัน เจริญบุตร, ปู่ย่าตายายพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว, ยอแซฟ ด.ต.ชาญชัย ชมจินดา (ครบรอบ 9 ปี), อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด คาทารีนา ราตรี สุขยศ (ครบ 90 ปี)

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ,ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประจง ยังนึก (ครบรอบ 18 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, นางคอนซิต้า ดีลีออน, เปโตร ตน ทองสุก, มารีอา พยอม-เปโตร สายัณห์ ทองแสง, เทเรซา สมรักษ์ กุลวิทย์, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์น แห่งเกตี้ พระสงฆ์

สุขสำราญ คุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา, อักแนส ธันวาพร ชลหาญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, มารีหลุยส์ วิมล นิติรักษ์, มาการิต อ่างแก้ว, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา พยอม-ลูซีอา พยอม เอียงผาสุก, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เทเรซา สนิทพันธ์ ชมไพศาล, มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล (ครบรอบปี), ยอแซฟ ประสงค์ เล่ห์มงคล, อันนา ซอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำไย รุ่งเรือง, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซีสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไร้ญาติมิตร

เสาร์ที่ 24

06.00 น.

20.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ศรวัญวัชร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา ปฐวี ศรวัญวัชร (ครบ 8 ปี),ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เทเรซา สนิทพันธ์ ชมไพศาล, เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, คุณน้าแอนจริน-นายภาส เปรมรัตน์, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

วิญญาณในไฟชำระ

สมโภชพระคริสตสมภพ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

อาทิตย์ที่ 25

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระคริสตสมภพ

สุขสำราญ ครอบครัว ประพิน-อำรุง ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซิสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน-ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว,ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ยวง บอสโก อติชาติ-ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต ปิติสันต์, มารีอา ศิริรัตน์ ประพิณวงศ์, นายพิทูร สุวรรณชัย, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, ฟรังซิสเซเวียร์ ธนัช ธีรวชิรกุล, เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา-ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพรชาญนำสิน, เทเรซา ปทิตตา เปรมะสุต, ชัยพร-สุมาลี-วิทย์ธวัช-ลลิตา มัณฑนา จิตตอำไพ และครอบครัว, อันนา ดิ่ววิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, ครบรอบวันเกิด มารีอา สมสุข ผ่องเจริญ, เปาโล มานิต อาภามงคล และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครบรอบวันเกิด ดอมินิโก คมกฤช โกวรรธนะกุล, ครอบครัว ยอแซฟ ปริญญา สมพานิช, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, ครอบครัว ปานฟัก, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์,ลักษดาวดี กุสุมา ณ อยุธยา, มารีอามักดาเลนา สุนีย์ โอสกุล, มารีอา สุกมล บุญพิเชฐ, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา กอบกุล ทองอ่อน, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ ประนิม ตรีมรรคา, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ตระกูล สกุลทอง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ป้อฮุ้งแจ้ และอาปุ้ยแจ้, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เปโตร สมสกุล เกษมสุรี, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล(หรั่ง), ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, เวโรนิกา เมษา พันธ์พานิช, เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, คุณน้าแอนจริน-นายภาส เปรมรัตน์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, อันตน เสถียร ชมไพศาล, ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล (ครบ 53 ปี), ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เปโตร เหลียว-มัตตา แหว่, เปาโล ธีระ ปัญจทรัพย์, บาร์นาบา บุญฤทธิ์ หมั้นทรัพย์, ฟรังซิสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ฟรังซิสโก อนิรุธ เกตุพันธุ์,นายพิษณุ เกตุพันธุ์, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ-เปโตร ลึก-เปาโล สมบัติ-ทวี-วัฒนา, คริสตินา พยุง แก้วมงคล, เทเรซา สนิทพันธ์ ชมไพศาล, นายแพทย์ พันธุ์เลิศ ทิมกระจ่าง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

 MERRY CHRISTMAS
_______________________________
The Great O Antiphons : “O Adonai”
froment_nicolas_the_burning_bush
The Great O Antiphons: “O Radix Jesse”
geertgen_tot_sint_jans_the_tree_of_jesse
The Great O Antiphons:

“O Clavis David”

san_davide_bl

The Great O Antiphons: “O Oriens”

bierstadt_albert_forest_sunrise

The Great O Antiphons: “O Rex Gentium”

angelico_fra_christ_the_judge

The Great O Antiphons: “O Emmanuel”

caporali_bartolomeo_virgin_and_child_with_angels

 

Fourth Sunday of Advent
220px-adventcandles.jpg
________________________________

MERRY CHRISTMASS

and

HAPPY NEW YEAR 2017

###########################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s