สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

12 February 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017

St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 12กุมภาพันธ์ 2017

________________________________

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017

If you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you,

leave your gift there at the altar, go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift.

1 stdas0056

อย่าดำเนินชีวิตโดยเน้นเปลือกนอก

    “เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีแล้ว ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย”

ทำไมพระเยซูเจ้าจึงพูดอย่างนี้ ทำไมพระเยซูเจ้าจึงต้องเน้นว่า ความดีของเราต้องอยู่เหนือกว่า หรือดีกว่าความดีของฟาริสีและธรรมาจารย์

    นั่นก็เป็นเพราะว่า ความดีของฟาริสีและธรรมาจารย์เป็นความดีแต่แค่เปลือกนอก ดังที่ทรงตำหนิไว้ในมาระโก 7:1-13

พระวรสารวันนี้เป็นพระวรสารที่พระเยซูเจ้าทรงเน้นว่า การปฏิบัติบทบัญญัติของพระเจ้าอย่าปฏิบัติโดยมองแค่ตัวอักษร แต่การปฏิบัติบทบัญญัติของพระจะต้องลงไปให้ลึกถึงจิตวิญญาณของบทบัญญัตินั้น ๆ คือต้องปฏิบัติ จิตตารมณ์ของบทบัญญัติ

การทะเลาะวิวาทเกิดจากการ เอาตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ยอมกันและกัน ฉันต้องเหนือกว่าเธอ

การถวายบูชาอย่าเน้นเฉพาะของถวาย แต่ต้องเน้นที่จิตวิญญาณ พระไม่ต้องการของถวายภายนอก แต่พระต้องการให้เราถวายจิตวิญญาณและชีวิตที่สะอาดหมดจด เป็นมิตรกับทุกคน ไม่ทะเลาะหรือเป็นศัตรูกับใคร อีกทั้งยังต้องเสียสละใจดีกับทุกคน

    ดังนั้น นักร้องเสียงโอเปร่าในวัดไม่จำเป็นสำหรับพระเจ้า ดอกไม้แพง ๆ เครื่องบูชาหรู ๆ หรือการประดับตกแต่งวัดด้วยวัสดุมีค่า เช่น พระแท่นต้องเป็นหินอ่อนหายากจากอิตาลี กระจกต้องเป็นกระจกสีฝีมือศิลปินระดับโลก ฯลฯ เป็นสิ่งที่ไร้สาระ ไร้คุณค่าโดยสิ้นเชิงสำหรับพระเป็นเจ้า หรือแม้แต่เวลามาวัดก็ไม่จำเป็นต้องแต่งตัวหรูหรา สวมใส่เสื้อผ้าที่ผ้าต้องเป็นผ้าชั้นหนึ่งจากกรุงปารีส เพชรพลอย ไข่มุกประดับ ก็ไม่จำเป็น เพราะพระต้องการแค่ชีวิตที่สะอาดหมดจดและเรียบง่าย อีกทั้งไม่ต้องมาเดินแฟชั่นโชว์ในวัด

บาปลามกทางกายจะไม่เกิด ถ้าเรารู้จักคุมสายตา และหัวใจให้อยู่นิ่ง ๆ

มือที่อยู่ไม่สุก หยิบของคนนู้นคนนี้ มาเป็นของตน หรือมือที่ชอบทำผิดทางเพศ ที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะเราคุมใจรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกไม่อยู่ นั่นเอง

แต่งงานแล้ว หย่าร้างกันอยู่ไม่ยืด ก็เพราะไม่ได้เตรียมชีวิตแต่งงานให้ดี มองกันและกัน ชอบกันและกันเฉพาะแค่เปลือกนอก มองแค่ความสวยความหล่อ ความรวย ความเด่นดัง และที่สุดก็ต้องลงเอยด้วยการ หย่าร้าง

การสาบานที่ทำกัน ก็เพราะต้องการเน้นว่า ตัวกูแน่ แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสาบานได้ นั่นก็เพราะเกิดจากความจริงที่ว่า ชีวิตของเรา ตัวตนจริง ๆ ของเรา มันอ่อนแอ เปราะบาง แตกหักง่าย ไม่คงทน และล้มลุกคลุกคลานได้ตลอดเวลา ถ้าขาดความระวัง

สุดท้ายสิ่งที่นักบุญเปาโลเตือนไว้ ก็คือ

พี่น้อง เราพูดถึงปรีชาญาณในหมู่ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่มิใช่ปรีชาญาณของโลกนี้หรือของผู้ปกครองโลกนี้ซึ่งกำลังจะสูญสิ้นไป แต่เรากล่าวถึงพระปรีชาญาณของพระเจ้า เป็นธรรมล้ำลึกอันซ่อนเร้นซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดล่วงหน้าไว้ก่อนปฐมกาลสำหรับสิริรุ่งโรจน์ของเรา

และปรีชาญาณของพระเจ้าที่นักบุญเปาโลพูดถึง ก็สอนเราให้รู้จักมองความเป็นจริง ของตัวเราเอง ว่าเราคือ ฝุ่นดิน แม้จะมีภาพลักษณ์ของพระเจ้าอยู่ในตัวเราก็ตาม แต่ก็เป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่ห่อหุ้มไว้ด้วย ฝุ่นดิน ที่ต้องแตกดับ สูญสลายไปในที่สุด ดังนั้น อย่าไปห่วงกังวล แต่ เปลือกนอก แต่ต้องสนใจสิ่งที่อยู่ภายใน คือ การรักษาภาพลักษณ์หรือพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าในตัวเราให้มั่นคงสะอาดบริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อน อีกทั้งยังต้องทำให้ภาพลักษณ์ของพระเจ้านั้นฉายแสงออกมาภายนอกให้คนอื่นได้เห็นและสัมผัส ผ่านทางชีวิตที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์ของเรา

สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

___________________________

“Why does this generation seek a sign?

Amen, I say to you, no sign will be given to this generation.”

1 BY WHAT stdas0149

บำรุงวัด

  1. ตลาดเช้าบ้านญวน             2,000    บาท
  2. มารีอา วดี คุณประยูรสวัสดิ์     1,000    บาท

        3. อุทิศ อันนา เฉลียว เคนแก้ว       500        บาท

________________________

The disciples had forgotten to bring bread,

and they had only one loaf with them in the boat.

1 BREAD stdas0078

ประชาสัมพันธ์

  1. เรื่องสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2560/2017

    มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครอง วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี  ในวันเสาร์ที่ 18 และ 25 กุมภาพันธ์ 2560    

        เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  

    ที่ห้องประชุม บ้านพระสงฆ์

  1.   ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต)

    วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 19.00 น.

    โดย คุณพ่อ เชษฐ์ดนัย ไชยเผือก เป็นประธาน

  1.   วันพุธรับเถ้า   ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

    มีพิธีเสกและโรยเถ้า เวลา 19.00 น.

  1. เสกสุสานประจำปี 2560/2017

    วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560  

    พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

    โดย คุณพ่อ วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม เป็นประธาน   

    ทางวัดมีดอกไม้และเทียนบริการ

            อย่าลืม  ชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2560/2017

                – กุฎิ            500     บาท

                – แฟลต / กางเขน    250     บาท

_____________________________

Jesus laid hands on his eyes a second time and he saw clearly;

his sight was restored and he could see everything distinctly.

christus_bartimaeus_johann_heinrich_stoever_erbach_rheingau.jpg

ประกาศแต่งงาน  

          (ครั้งที่ 2)                   เปโตร นาวี นภาวัฒนโยธิน

        บุตร    นาย วันชัย นภาวัฒนโยธิน – นาง วงเดือน เรืองรัศมีจันทร

        กับ                            เทเรซา ธนุนาฏ เอกะสิงห์

        บุตรี     ฟรังซิสโก พลเรือตรี อนุกร – นาง แสงเดือน เอกะสิงห์

พิธีแต่งงานที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

________________________________

                 (ครั้งที่ 1)                      ฟรังซิสโก วรวิช บัวศรี

        บุตร                  ยอแซฟ พศิน – เทเรซา ผ่องศรี บัวศรี

        กับ                              นางสาว อาริสา อาพรม

        บุตรี                   นาย สวาท – นาง ทัศนีย์ อาพรม

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2017  เวลา 10.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

_____________________________

Peter said to him in reply,

“You are the Messiah.”

stdas0080 PPPPPPPPPPPPP

ขอขอบคุณ

    คุณสุวรรณา – คุณราชันย์ นอส

    ทำบุญถวายดอกไม้แด่พระโต        12,000        บาท

_______________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    บ้าน คือสถานที่อยู่ ซึ่งปลูกสร้างขึ้น เป็นเพียงวัตถุเท่านั้น และเมื่อมีสมาชิกซึ่งเต็มไปด้วยความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกัน เข้ามาอยู่อาศัยและร่วมกันบรรจงตกแต่งด้วยคุณธรรมและคุณค่าแห่งความดีงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เชื่อแน่ว่า สมาชิกในบ้านหลังนี้จะได้รับไออุ่นแห่งรักแท้จากกันและกันเสมอ เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็จะมีความสุข สบายกายสบายใจไปด้วย เหมือนหนึ่งสวรรค์ ณ แผ่นดินก็ว่าได้

คราวนี้พวกเราที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านวัดสามเสน ลองมาสังเกตดู เราจะเห็นว่า มีเพื่อนบ้านหลาย ๆ หลังเลยทีเดียว ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความแตกแยก ชีวิตแต่ละวันที่ผ่านไป จึงเต็มไปด้วยเงื่อนไข เต็มไปด้วยข้อเรียกร้องสารพัด จนเกิดความอึดอัด ถึงกับต้องวางมือวางไม้กัน พูดอีกนัยหนึ่งได้ว่า มีอาการป่วยทั้งชนิดปวดหัวสมอง และปวดหัวใจอย่างยากที่จะแก้ไขและเยียวยา สาเหตุลึก ๆ ก็คงเป็นเพราะความเห็นแก่ตัว ตัวใครตัวมัน ตัวกูของกูกันตะพึดตะพือ

ถ้าเป็นเช่นนี้ พวกเราชาวสามเสน คงต้องหันมาตรวจดูสภาพทั้งกายและจิตใจกันได้แล้ว เพื่อดูซิว่า อาการเจ็บปวดนั้น มาจากสาเหตุไหนกันแน่ คงยังไม่สายเกินแก้นะคะพี่น้อง หากเรามาช่วยกันสร้างจิตใจของเพื่อนพี่น้องเหล่านั้น ให้รู้จักการเปิดประตูใจ มอบความรักซึ่งกันและกัน โดยยึดความช่วยเหลือขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงกอบกู้จิตใจของชาวเรา พาพระองค์เสด็จเข้าไปอยู่ในบ้านของเขา ช่วยเขาให้พบกับความสุขที่สมบูรณ์ครบครันให้ได้ในที่สุด

(( เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเรา ))

    บ้านนกฮูก ต่อเติมรั้ว ต่อเติมรางน้ำ ติดตั้งจานดาวเทียม ฯลฯ ในที่ติดชิดกับบ้านนกเค้าแมว  เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงเกิดปัญหาว่า รุกล้ำกันขึ้น

(( เกิดการแตกแยก ))

    บ้านนกฮูก พอใจในผลงานของตนที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่วางไว้  มีอาการของโรค (ตัวกูของกู) ก็ทำเสร็จแล้วนี่ จะรื้อถอนออกทำไม

บ้านนกเค้าแมว โกรธ ไม่พอใจ ไปแจ้งสภาภิบาลให้มาช่วยจัดการบ้านนกฮูก (มีอาการของโรค กลัวขี้หดตดหาย) เรื่องอะไรจะพูด ให้สภาภิบาลมาจัดการดีกว่า

    สภาภิบาล อาการหนักสุด ๆ คือ ปวดสมอง ไม่มียารักษา จึงไปหาพระเยซู พระเยซูจึงฝากให้ไปบอก บ้านนกฮูก กับ บ้านนกเค้าแมวว่า ก่อนจะลงมือก่อสร้าง ลูกต้องไปบอกเพื่อนบ้านก่อน เจรจากันด้วยภาษาดอกไม้ เมื่อยินยอมพออกพอใจกันทัังสองบ้านแล้ว จึงค่อยลงมือทำไป โรคตัวกูของกู และโรคกลัวขี้หดตดหายก็จะไม่เกิดขึ้นนะลูกรัก

_____________________________

“Whoever wishes to come after me must deny himself,

take up his cross, and follow me.”

1 the cross wjas0204

ประกาศจากสภาภิบาลถึงพ่อแม่ พี่น้องทุกท่าน

    เนื่องจากวันเสกสุสานทุก ๆ ปีที่ผ่านมา มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีในสุสานกันเป็นจำนวนมาก จึงเกิดความไม่สะดวกในการเข้าแถวเพื่อชำระค่าบำรุงสุสาน

    ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้อง สภาภิบาลจะตั้งโต๊ะที่หน้าวัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 26 กุมภาพันธ์ 2017 เพื่อรับค่าบำรุงสุสาน ในทุกรอบมิสซาค่ะ

    พี่น้องอย่าลืมนำ ใบเสร็จของปี 2016 หรือ เขียนชื่อนักบุญและชื่อ-สกุลของผู้ล่วงลับ พร้อมเบอร์ประจำ กุฎิ แฟลต หรือ กางเขน มาด้วยนะคะ

        กุฏิราคา        500    บาท

        แฟลต / กางเขนราคา     250    บาท

    จึงประกาศมาเพื่อให้พี่น้องรับทราบโดยทั่วกัน

_______________________________

Jesus was transfigured before them, and his clothes became

dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them.

stdas0050 88888888888888888888888888

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, มารีอา ราตรี ชูกมล, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ซีริลนักบวช และ น.เมโทดิโอ พระสังฆราช

สุขสำราญ หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, นางนิตยา-นายประชุม กาญจนวรกุล, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, คล้ายวันเกิด อันนา สุนิสา หล่อวัฒนศิริกุล, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์ (ครบ 4 ปี), เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์, ยอแซฟ ชัยยะพล (วศิน) สุสังกรกาญจน์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, ยอแซฟ ประเสริฐ พจนายน, นายเกียรติ เสรีพรเจริญกุล (ครบรอบวันเสียชีวิต), เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุงชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ยอห์น สุชา ธาราวร, นายเกียรติ เสรีพรเจริญกุล (ครบรอบวันเสียชีวิต), วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, วันคล้ายวันเกิด นายชาญชัย เสรีพรเจริญกุล

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, OSCAR VINZENT AICASID, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วันคล้ายวันเกิด นายชาญชัย เสรีพรเจริญกุล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

นักบุญเจ็ดองค์ผู้ตั้งคณะผู้รับใช้พระแม่มารีย์

สุขสำราญ หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-รัชกาลที่ 9, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, เปาโล กิมย้ง-มารีอา ไหจวง-ลูซีอา นันทนา หอประเสริฐกิจ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา สุดาลักษณ์ ชินทร์นลัย, คุณเพ็ญทิพา พัววรานุเคราะห์, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิกโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว รุธิรกนก, สำหรับทุกคนในครอบครัว บ้านเลขที่ 19 สามเสน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ ดั่น อุ่ยเก๊ก แซ่ด่าน, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง-วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 19

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว นางสงวน สุภาพร, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์

อุทิศ โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติแววเกกี, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, ซีมอน มงคล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ ธวัช-ฟรังซิสเซเวียร์ ธนัช-เทเรซา สุภาพร-ยอห์น อัครสาวก กฤตธนัช ธีรวชิรกุล, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ครอบครัว ฤทัยวทัญญู, ครอบครัว เสรีธำรงชัย, เซซีลีอา กอบลาภ ตั้งจีรวงษ์, มาร์กาเรต พวงรัตน์ ศรีธนชัย, นายแพทย์ วัชระ รักวาทิน, นายชาตรี, มารีอา บ๊วย แซ่โอ๊ว, เทเรซา พจนารถ พึ่งพระจิตร์, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท วัดสามเสน (KBS.), ครอบครัว เยโนเวฟา วรรณภา แก้วมณี, มารีอา วรรณเพ็ญ มาลี และครอบครัว, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, ครอบครัว วิบูลศักดิ์, ครอบครัว ชาญนำสิน, คริสโตเฟอร์ ธนัทเทพ จันทรกานต์ และครอบครัว จันทรกานต์, เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, อันนา สมจิตร และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, ครอบครัว เปโตรนิลลา สมจิต สังขรัตน์, ครอบครัว ตีมอเทว ธนะชัย สุทธิชัยรัตนา, นางฟูจิตต์ ณบางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร,ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, อันนา สุนี บวรวิภาต, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, ตระกูล สกุลทอง, นายสวิง-นางสวิง ลี้กุล, นายพานิช ลี้กุล, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, นายเซียะ แซ่เอ็ง, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ตระกูล สังขรัตน์, อันนา มารศรี สิทธิโชค, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ยู่ซือ-คาโรโล สยาม สังขรัตน์,มอนิกา มาลี เลื่อนประไพ, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, มารีอา อังเยรา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, ฟรังซิสโก พ.ท.หรั่ง  ษฐสัตย์ธรรม (ครบวันตาย), อันนา เฉลียว เคนแก้ว และญาติ, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค-ฟรังซิส สมยศ, เปโตร ประเสริฐ-ยอแซฟ สุพจน์ ยังนึก, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, มารีอา ลักษณา เทพศิริ, เปโตร ริยิส สมบัติ มากสินธุ์, เปโตร นพพล แก้วเชยชิด, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS.), ยอแซฟ พล ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา อำไพ แซ่แต้, ยอแซฟ ธนกฤต์ สกุลธนนนท์, พิชิต หาญธำรงวิทย์

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-อันตน มณี-อันนา วัฒนา รวมสำราญ, เปโตร สะอาด-โรซา ลำใย สังขรัตน์, คุณแม่ซ่อนกลิ่น สงวนทรัพย์, ยวง ประยูร-มารีอา โอภาส เสนะวีณิน, ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, วิญญาณในไฟชำระ

________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

#####################

HERE I AM, LORD;

I COME TO DO YOUR WILL

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ขอขอบคุณ

คุณสุมาลี พันธุมจินดา

เลขานุการ ของ วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

ที่ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ อดทน

มาอย่างยาวนาน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s