สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

26 February 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017

St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 9วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017

____________________________________

อาทิตย์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017

“You cannot serve God and mammon.”

1 The_worship_of_Mammon

____________________________

วัตถุนิยม

    ขอเริ่มบทสนทนาของเจ้าอาวาส ด้วยกลอนวรรคสุดท้าย จากปฏิทินธรรม คำกลอนของท่านหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “วัตถุนิยม” และในวรรคสุดท้ายนั้นมีข้อความว่า

        จึงโลกเรา         เมาวัตถุ         อย่างดุเดือด

        มโนธรรม        แห้งเหือด        น่าพองขน

        มนุษย์ตาย        ลงเป็นเบือ        เหลือแต่คน

        แมวสัปรดน        มันร้องหง่าว!        เย้าเล่นเอยฯ

  และพระวรสารประจำสัปดาห์นี้ พระเยซูเจ้าก็ทรงเตือนสติพวกเราด้วยคำสอนสำคัญ ๆ 2 – 3 ประโยค ได้แก่

    “ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาจะชังนายคนหนึ่งและรักนายอีกคนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้”

    “ฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากังวลถึงชีวิตของท่าน ว่าจะกินอะไร อย่ากังวลถึงร่างกายของท่านว่าจะนุ่งห่มอะไร…”

    ชีวิตของคนเรา เริ่มถือกำเนิดจากท้องมารดา หลังคลอดชีวิตของเราก็ พัฒนา ขึ้นทีละเล็กทีละน้อย เติบโต เข้าโรงเรียน เข้ามหาวิทยาลัย จากนั้นก็เริ่มทำงาน

    ทุกอย่างเริ่มต้นอย่างเรียบง่าย แต่เมื่อชีวิตเริ่มเจริญเติบใหญ่ ชีวิตของเราก็เริ่มสัมผัสกับสรรพสิ่งรอบข้างทั้งด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของเราเอง และด้วยการชักนำของพ่อแม่ ผู้ใหญ่ ชีวิตของเราก็จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง จากการที่แต่ก่อน อะไรก็ได้ มาจนถึงจุดที่ ต้องไอ้นั่นต้องไอ้นี่ อย่างนี้ไม่ได้ต้องอย่างนั้น อย่างนั้นไม่เหมาะต้องอีกอย่างหนึ่ง ฯลฯ ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงจากความปกติธรรมดา ไปสู่ ชีวิตที่มากเรื่อง อะไรคือตัวต้นเหตุของ ชีวิตที่มากเรื่องและเรื่องมาก

    ประการที่หนึ่ง โลกของเราเมื่อถือกำเนิด เป็นโลกที่ดี เพราะพระเจ้าสร้างทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ดีหมด แต่หลังจากนั้นโลกของเราก็ถูกทำลาย ก็โดยความไม่เชื่อฟัง หรือความจองหองของมนุษย์ที่หลงปฏิบัติตามคำยุยงของปีศาจ และที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ปีศาจทรยศไม่เชื่อฟังพระเจ้าก่อนมนุษย์ ซึ่งหลังจากการทรยศของปีศาจแล้วพวกมันก็ถูกเนรเทศให้มาอยู่ในโลก และพวกมันก็เริ่มต้นครอบครองโลก ทุกอย่างในโลกกลายเป็นของมัน ตามที่มันบอกกับพระเยซูเจ้า  ตอนที่มันประจญพระองค์ในที่เปลี่ยว  ในการประจญครั้งที่ 2 หลังจากมันพาพระองค์ขึ้นไปที่สูงและมันบอกกับพระองค์ว่า

    “ข้าพเจ้าจะให้อำนาจและความรุ่งเรืองของอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมดแก่ท่าน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้ผู้ใดก็ได้ตามความปรารถนา ดังนั้น ถ้าท่านกราบนมัสการข้าพเจ้า ทุกสิ่งจะเป็นของท่าน” (ลูกา 4:6) สังเกต : ปีศาจขอให้พระเยซูเจ้ากราบไหว้มัน และมันจะให้ทุกอย่างแก่พระองค์ เพราะ “โลกอยู่ในกำมือของมัน” (คำพูดนี้มาจากภาพยนตร์ TV เรื่อง จ้าวแม่ทุรคาเทวี ภาพยนตร์ที่จะฉายแพร่ภาพที่ช่อง ไบร้ททีวี เร็วๆ นี้

    ในที่เปลี่ยวปีศาจประจญพระเยซูเจ้า ใน 3 เรื่องสำคัญคือ 1) เรื่องวัตถุ (อาหารการกิน ความเป็นอยู่ ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ฯลฯ) 2) เรื่องของอำนาจ และ 3) เรื่องของชื่อเสียง ซึ่งทั้ง 3 อย่างกลายมาเป็นความนิยม 3 อย่างของมนุษย์ในปัจจุบันคือ

  1. วัตถุนิยม
  2. อำนาจนิยม
  3. ชื่อเสียงนิยม

และนี่คือ 3 สิ่งที่มนุษย์ในโลกปัจจุบันหลงติดกับเป็นทาสและกราบไหว้มัน พระเยซูเจ้าจึงบอกพวกเราว่า

    “ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้ (กราบไหว้บูชา) พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้”

    แต่พวกเราก็พอจะมองออกว่า มนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกทุกวันนี้ พวกเขาเลือกอะไร  ดังนั้น จึงไปตรงกับหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ท่านพุทธทาสเขียนไว้ก็คือ

        “โลกนี้มีแต่คนบ้า”

    เหตุเพราะมนุษย์ที่มีหัวใจ มีมโนธรรม รู้จักผิดชอบชั่วดี แต่สุดท้ายก็ถูกอำนาจ 3 อย่างของปีศาจครอบงำไปหมด จึงทำให้เหลือแต่ คน ที่ก่อความวุ่นวายปั่นป่วนในสังคมโลก เพื่อให้ได้ครอบครอง 3 สิ่งนั้น โลกนี้จึงมีแต่คนบ้าตามที่ท่านพุทธทาสเขียนไว้

                              สวัสดี

                         คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

“You are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give to (the)

poor and you will have treasure in heaven; then come, follow me.”

stdas0186 RRRRRRRRRRRRR

___________________________

มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) ตลอดเทศกาลมหาพรต

        ทุกวันศุกร์, วันเสาร์      เวลา 18.30 น.

        ทุกวันอาทิตย์        เวลา 11.00 น.

“Many that are first will be last, and (the) last will be first.”

jes_w_disc_7-17

______________________________

Ash Wednesday

ash-wednesday-untitled

Ash Wednesday

วันพุธรับเถ้า  วันพุธที่ 1 มีนาคม ศกนี้ พิธีเสกและโรยเถ้า เวลา 19.00 น.

        วันพุธรับเถ้า มีกฎเกณฑ์ให้จำศีล อดเนื้อและอดอาหาร

        – คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องอดเนื้อ

    – คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร คือทานอิ่มเพียง 1 มื้อ

The sacramental ashes

ash_wednesday

Electronics Technician 3rd Class Leila Tardieu receives the sacramental ashes during an Ash Wednesday celebration aboard the amphibious assault ship USS Wasp (LHD 1). U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Brian May (Released)

photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Brian May (Released)

____________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. วันพุธรับเถ้า  วันพุธที่ 1 มีนาคม ศกนี้ พิธีเสกและโรยเถ้า เวลา 19.00 น.

วันพุธรับเถ้า มีกฎเกณฑ์ให้จำศีล อดเนื้อและอดอาหาร

        – คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องอดเนื้อ

– คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร คือทานอิ่มเพียง 1 มื้อ

  1. กิจกรรมเสริมศรัทธา ตลอดเทศกาลมหาพรต

– เดินรูป 14 ภาค ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม

(วัดจัดส่วนรวม ทุกวันศุกร์, วันเสาร์ เวลา 18.30 น. ก่อนมิสซา และวันอาทิตย์ หลังมิสซารอบ  10.00 น.)

– ประกอบกิจเมตตาช่วยคนจน รับกระบอกมหาพรต ครอบครัวละ 1 ใบ นำส่งคืนวันสมโภชปัสกา

– เยี่ยม/ดูแลคนป่วย ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

  1. เชิญชวนพี่น้องรับกระบอกมหาพรตที่ทางวัดจัดให้ เพียงครอบครัวละ 1 ใบ เพื่อร่วมกันช่วยเหลือคนยากจน เพียงอดออมวันละเล็กละน้อยหยอดเงินใส่กระบอกมหาพรต
  2. ศุกร์ต้นเดือน (เดือนมีนาคม)

พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม ศกนี้

เวลา 06.30 น.    ในหมู่บ้าน

เวลา 08.30 น.     นอกหมู่บ้าน

  1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนมีนาคม)

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม ศกนี้ ในมิสซารอบ 10.00 น.

ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

  1. เสกสุสานประจำปี 2560/2017

    วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

โดย คุณพ่อ วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม เป็นประธาน

ทางวัดมีดอกไม้และเทียนบริการ

อย่าลืม  ชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2560/2017

                – กุฎิ            500     บาท

– แฟลต / กางเขน    250     บาท

  1. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็ก เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท ศีลกำลัง และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป

เริ่มเรียนวันที่ 27 มีนาคม ถึง 29 เมษายน 2017

เวลาเรียน 8.00 น. – 12.30 น.

(พบกันที่หน้าวัด)

ศีลมหาสนิท     จบ ป.3 ขึ้นไป

ศีลกำลัง    จบ ป.6 ขึ้นไป

            และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป      ชั้น ม.1 เป็นต้นไป

“When you pray, go to your inner room, close the door,

and pray to your Father in secret.”

PRAYER IN SECRETstdas0058

__________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ก่อนอื่น ต้องขออภัยคนงานที่ดูแลสุสานทั้ง 2 คน ที่ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ ที่ลงไปในสารวัดประจำวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 ในหัวข้อเรื่อง

เงินเดือนคนงานดูแลสุสาน จำนวน 2 คน

    + หัวหน้าคนงาน     จ่ายอาทิตย์ละ 2,600 บาท     ตกวันละ 520 บาท

    + ผู้ช่วยคนงาน        จ่ายอาทิตย์ละ 2,000 บาท     ตกวันละ 400 บาท

    เป็นเพราะว่า ผ.อ.รัชนีได้รับข้อมูลจากผู้รู้ท่านหนึ่งว่า คนงานในสุสานเขาทำงาน 5 วัน หยุดวันเสาร์และอาทิตย์ ก็จึง

+ เอาเงินเดือน 2,600 บาท หาร 5 วัน ได้มาเป็น 520 บาท/วัน

+ เอาเงินเดือน 2,000 บาท หาร 5 วัน ได้มาเป็น 400 บาท/วัน

เมื่อสารวัดออกไป คนงานจึงไม่พึงพอใจ แจ้งว่า คิดเงินเขาผิด ความจริงแล้วเขาทำงาน 6 วัน/อาทิตย์ ต้องประกาศแก้ไขให้เขาด้วย

    จึงขอแก้ไขใหม่ และประกาศให้ทุกท่านได้รับทราบทั่วกันว่า

    + หัวหน้าคนงาน     จ่ายอาทิตย์ละ 2,600 บาท     ตกวันละ 433.33 บาท

+ ผู้ช่วยคนงาน         จ่ายอาทิตย์ละ 2,000 บาท    ตกวันละ 333.33  บาท

หมายเหตุ  เอา 6 หารเงิน 2,600 บาท และ 2,000 บาท

ชีวิตแต่ละวันของเรา เมื่อรักที่จะทำงานเพื่อส่วนรวม ต้องอดทนสูง อดกลั้นสูง

หากทำไม่ได้ เกิดความท้อแท้ใจเลิกทำงานนั้นไปในที่สุด

“If anyone wishes to come after me, he must deny himself

and take up his cross daily and follow me.

forgivenesslwjas0139

________________________________

อย่าลืม  ชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2560/2017

                – กุฎิ            500     บาท

                – แฟลต / กางเขน    250     บาท

“Why do we and the Pharisees fast much,

but your disciples do not fast?”

clean-stdas0075

เสกสุสานประจำปี 2560/2017

    วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

    พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

    โดย คุณพ่อ วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม เป็นประธาน   

    ทางวัดมีดอกไม้และเทียนบริการ

______________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, วันเกิด คาเบรียล ประมุข ชลหาญ, คุณพ่อ อันตน ประยุทธ ชลหาญ

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, นายอุดม-เทเรซา การะเวก ธีระทรัพย์ และญาติผู้ล่วงลับ, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน,เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด คาเบรียล ประมุข ชลหาญ, คุณพ่อ อันตน ประยุทธ ชลหาญ, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, แพทริค สมพงษ์ พิมสาร,ยอแซฟ ทวีศักดิ์ กรีกุล (ครบรอบ 6 ปีการจากไป), อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ อันนา ราวินทร์ จิรวัฒนาพันธ์, คล้ายวันเกิด แคททรีน ลาบูเร่ ปัญชลิกา อาภามงคล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา เจวียน พนมอุปถัมภ์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อ.ณัฐ-อ.พ-วงเดือน ยนตรรักษ์, คุณฆัชชา, วันเกิด

แคททรีน ลาบูเร่ ปัญชลิกา และครอบครัว อาภามงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต,แพทริค สมพงษ์ พิมสาร, อันตน ประยูร พันธุมจินดา, มารีอา ผิว พันธุมจินดา, ฟิลลิป ทองคำ พันธุมจินดา, เบเนดิกโต เจ็ง แซ่เตียว, มารีอา เสงี่ยม ทองไสว, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

วันพุธรับเถ้า   เริ่มเทศกาลมหาพรต ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, เปโตร จี๋ เด ตรั่นดิ่ง และบรรพบุรุษ, มารีอา มาลี วัฒนโยธิน, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา รติพร เกิดพาณิช

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, แพทริค สมพงษ์ พิมสาร, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, เรอเน สนั่น-เซซีลีอา สมใจ ชมไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

หลังวันพุธรับเถ้า

สุขสำราญ โยเซฟ อำรุง ศรีบุญเลิศ

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, OSCAR VINZENT AICASID, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, เปาโล พล.ต.สกล-โรซา ละม่อม ชมไพศาล, อันนา สุดารัตน์ สุขสันตินันท์, แพทริค สมพงษ์ พิมสาร, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

หลังวันพุธรับเถ้า

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ฟรังซิสโก อั้น-ฟรังซิสโก จงกล-ยอแซฟ วศิน-มารีอา ลิ้ม ทับละม่อม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, คุณเพ็ญทิพา พัววรานุเคราะห์, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, มารีอา หนุน สาราจิตต์, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์, มารีอา สมาน สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์,ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต์, แพทริค สมพงษ์ พิมสาร, มัทธิว สมชาย หนึ่งน้ำใจ (ครบรอบ 18 ปี), มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

น.กาสิมีร์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, สำหรับทุกคนในครอบครัว บ้านเลขที่ 19 สามเสน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, คุณจิตภาณุ เกิดพาณิช

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง-วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 5

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.30 น.

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ คุณพ่อ ยอแซฟ ประจิต-คุณแม่ อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, อักแนส ไฉน และครอบครัว รอดงาม

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, อันนา นัชรี มั่นศีล, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร สนิท วาสิกคุตต์, มารีอา สมัย วาสิกคุตต์, ฟรังซีสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน ฟรังซิสโก เสมา อำพันขาว, มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว ฐารวีณ์ เลิศนิธิชัยโชติ, ชาญวิทย์ หาญธำรงวิทย์, คุณสุกมล บุญพิเชฐ, เทเรซา จิตธิดา ทุมกานนท์, ฟรังซิส ธชบดี ทุมกานนท์, ครอบครัว ชาญนำสิน, ครอบครัว ปิติสันต์, มารีอา พยุง จันทรกานต์, ครอบครัว เปโตร จตุฤทธิ์ จันทรกานต์, มารีอากอแรตตี ลลิตา จิตตอำไพ, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, ครอบครัว มั่นใจ-ศักดิ์สงค์, ครอบครัว วัฒนโฆษิต, ด.ช.พชร มั่นใจ, ครอบครัว ซูซาน สุวรรณา ธีรกระวีกุล, ครอบครัว มะลิ จิตรานนท์ และลูกหลาน, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, คุณแม่ อารีย์ บรมวิทย์, คุณป้า ละเอียด แถมจำเริญ, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ครอบครัว แป้งประสิทธิ์, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, ครอบครัว วัฒนาวี, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ตระกูล สังขรัตน์, มารีอาจิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, นิโคลัส พาริษฐ์-คุณพ่อ บริบูรณ์ จันทรกานต์, คุณพ่อ ประสิทธิ์ สินธุ์ชัย, ญาติผู้ล่วงลับ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เปาโล เฉลิม วงษ์ดี, มารีอา จินดา วงษ์ดี, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มารีอา ทวี สุขชัย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ยอแซฟ ภู ทิวไผ่งาม, อันนา พรม ทิวไผ่งาม, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ ควง เชาวนะ, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, ยอแซฟ ใจ-อันนา สร้อย-พี่น้อง-ปู่ย่าตายาย-ลูกหลาน, อันนา ชุดา ใจเฉื่อย, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มอนิกา มาลี เลื่อนประไพ, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, อันนา มารศรี สิทธิโชค, ยอแซฟ สมเดช ลีลาวรเดช, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, ยอแซฟ เยือง-อันนา สมบูรณ์-มารีอา สง่า-ยอแซฟ ประจง ยังนึก, ยอแซฟ ภาคภูมิ วิไลทอง, ยอแซฟ สง่า-อันนา มณี แป้งประสิทธิ์, ยอแซฟ สุเทพ เยาวสังข์, เทเรซา นลินี ก่อรักเศวต, อันนา เลียบ เสนะวิณิน, เปโตร สุณี-เปาโล สิบโท สุนิต, เปโตร สนั่น กันโรคา, เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา สง่า-เปาโล สิงห์แก้ว และครอบครัว วัฒนาวี, ยอแซฟ สุเมธมารีอา สุภาณี-อันตน มณี-อันนา วัฒนา รวมสำราญ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ผู้ล่วงลับ “บ้านกายสุต”, ยอแซฟ สุรศักดิ์ขันทอง, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา อาโพ่ย แซ่ตั๋ง, โตเม่งโง้ว ฮังฮัง แซ่ลิ้ม, ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์, วิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือ, เปโตร เมี่ยงเทา-อันนา ซิ้วคิ้ม, เปาโล เง็กเพียว-มารีอา ลิ่มพนัส, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

เสกสุสานประจำปี

อุทิศแด่ผู้ล่วงลับในสุสานวัดสามเสน

Jesus saw a tax collector named Levi sitting at the customs post.

He said to him, “Follow me.”

FOLLOW ME pppas0102

__________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

#####################

HERE I AM, LORD;

I COME TO DO YOUR WILL

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s