สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

5 March 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017

St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017

_____________________________

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

ปีที่ 51 ฉบับที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017

“Get away, Satan! It is written: ‘The Lord, your God,

shall you worship and him alone shall you serve.’”

JESUS TEMPTATION pppas0473

___________________________

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

พี่น้องเราเริ่มเทศกาลมหาพรตด้วยการโปรยเถ้า อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ของเทศกาลมหาพรต พ่ออยากจะเชิญชวนพี่น้องให้ดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ของเทศกาลนี้

ในพระวรสารวันนี้ มัทธิวได้นำเสนอชัยชนะของพระเยซูเจ้าเหนือปีศาจในถิ่นทุรกันดาร พระจิตของพระเจ้าได้นำพระองค์ไปในที่เปลี่ยว เพื่อภาวนาและจำศีลอดอาหารเป็นเวลา 40 วัน พระองค์ทรงถูกทดลองสามครั้งและปฏิเสธการทดลองทุกครั้ง ในอดีตประชากรอิสราเอลได้ถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารและพวกเขาพ่ายแพ้ แต่พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นรูปหมายของอิสราเอลใหม่ได้รับชัยชนะ ในการเผชิญหน้ากับการผจญ มนุษย์จะสามารถเอาชนะความชั่วได้อาศัยพระหรรษทานและความช่วยเหลือจากพระเจ้า

ที่เปลี่ยวหรือถิ่นทุรกันดาร เป็นสถานที่ที่เงียบสงบ โดดเดี่ยว น่ากลัวและว่างเปล่า และพระเยซูเจ้าได้ใช้เวลาในการภาวนาเพื่อเตรียมสำหรับพันธกิจของพระองค์ เวลา 40 วัน 40 คืนเป็นสัญลักษณ์หมายถึง 40 ปีในถิ่นทุรกันดาร ที่ประชากรอิสราเอลต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแห่งการทดลองและพวกเขาพ่ายแพ้ แต่วันนี้ พระเยซูเจ้า ในฐานะอิสราเอลใหม่ได้รับการทดลองจากปีศาจและพระองค์ทรงชนะ ปีศาจได้ใช้อำนาจทุกอย่างที่มีในการทดลองพระองค์แต่ไม่สัมฤทธิ์ผล การทดลองจึงเป็นวิธีทางของพระเจ้าอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นมนุษย์ แต่พระองค์ไม่ทรงยอมแพ้ต่อบาปและทรงกำราบปีศาจให้ยอมจำนน

พระวรสารได้บอกเราว่า พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองสามอย่าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์แห่งการเป็นบุตรมนุษย์ (The Son of Man) ของพระองค์

การทดลองแรก การเปลี่ยนก้อนหินให้เป็นขนมปัง ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ แต่พระองค์ได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญไม่ใช่อาหาร แต่เป็นพระวาจาและการแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้า

การทดลองที่สอง การกระโดดจากยอดพระวิหาร ซึ่งเป็นการทดลองเกี่ยวกับความไว้ใจ และพระเยซูเจ้าได้แสดงให้เห็นว่า พระองค์จะไม่กระทำสิ่งที่โง่เขลา แต่ทรงวางใจพระบิดาเจ้าในพันธกิจที่ทรงมอบหมาย

การทดลองที่สาม การยอมก้มหัวให้ปีศาจหากต้องการอำนาจฝ่ายโลก ซึ่งเป็นการทดลองเกี่ยวกับอำนาจ เกียรติยศ และความร่ำรวยที่มนุษย์แสวงหา แต่ตรงข้ามกับวิถีทางของพระเจ้า และพระเยซูเจ้าได้แสดงให้ปีศาจเห็นว่า พันธกิจของพระองค์คือการทำให้อาณาจักรของพระเจ้าสมบูรณ์บนหนทางแห่งไม้กางเขน ซึ่งเป็นหนทางแห่งความยากลำบาก

ในความเป็นจริง การทดลองทั้งสามคือสัญลักษณ์ของการทดลอง ซึ่งเราพบในชีวิตของพระเยซูเจ้าและชีวิตของเรามนุษย์ในปัจจุบัน  ทุกวันนี้ ปีศาจได้ทดลองเราให้แสวงหาความพึงพอใจ อำนาจและเงินตรา จนบางครั้งกลายเป็นเหมือนยาเสพติดที่เราพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตนเองพึงพอใจ มีอำนาจเพิ่มขึ้นหรือมีเงินมากขึ้น โดยไม่คำนึงว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมหรือไม่

                         คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

“When the Son of Man comes in his glory,

and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne”

angelico_fra_christ_the_judge

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

วันนี้ พวกเราต่างก็มุ่งหน้าไปหา ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ พี่น้อง ลูก ๆ หลาน ๆ รวมทั้งเพื่อน ๆ ของเรา ที่ฝังฝากร่างกายของเขาไว้ในสุสานอันสงบ ร่มเย็น บางท่านก็อยู่ในกุฏิ หลายท่านอยู่ในแฟลต และบางท่านก็ฝังร่างอยู่ในดินภายใต้กางเขนสีขาว พี่น้องคะ ไม่ว่าจะอยู่ในที่ที่แตกต่างกัน แต่ทุกร่างจะตกอยู่ในสภาพเดียวกันหมด คือ มีกลิ่นเหมือนกัน ร่างกายเน่าไปเหมือนกัน จึงเท่าเทียมกันทุกคน

ดวงวิญญาณในสุสานเขารอคอยอะไรในวันนั้น

 1. รอคอยพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณจากพระสงฆ์ลูกหลาน ที่จะถวายบูชามิสซาร่วมกับองค์พระเยซูคริสตเจ้าบนพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ เพื่อช่วยวิญญาณพวกเขาให้หลุดพ้นจากไฟชำระ ส่วนวิญญาณที่เข้าสู่พระราชัยสวรรค์ไปแล้ว ก็จะได้รับพระพรและความชื่นชมยินดี
 2. รอคอยคนเป็น ที่เคยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน เมื่อครั้งที่เขายังมีชีวิตอยู่ มาเยี่ยมเยือน มาจุดเทียนให้ วางดอกไม้ให้ มาสวดภาวนาให้เขา (1 วันเท่านั้นจาก 365 วัน)
 3. สำหรับดวงวิญญาณที่ยังต้องใช้โทษบาปอยู่ในไฟชำระ ก็คงจะอยากบอกว่า “วันนี้ช่วยขอมิสซาเพิ่มเติมให้ฉันหน่อยนะ มีโอกาสแล้ว อย่าทอดทิ้งให้วิญญาณของฉันต้องทนทุกข์อยู่อีกเลย ช่วยฉันด้วย เพราะฉันพูดกับใครไม่ได้ ไม่มีใครได้ยินเสียงของฉันเลย

พวกเราคนเป็น ควรจะเตรียมตัว กระทำตัวและวางตัวอย่างไรในวันนั้น

 • แก้บาป (ไม่ต้องกลัวพระสงฆ์ค่ะ) มีพระสงฆ์นั่งฟังแก้บาปในอนุบาล ย.อ. หลายองค์ ควรมาก่อน 16.30 น. จะได้เข้าร่วมพิธีมิสซาได้ทัน
 • รับศีลด้วยใจปรารถนาอย่างดี
 • ตั้งอกตั้งใจร่วมพิธีมิสซากับพระสงฆ์ นักร้อง ตอบรับ ตัดใจไม่พูดคุยในพิธีกรรม ปิดเครื่องมือสื่อสาร เพราะขณะนั้นมันคือ ปีศาจค่ะ ไม่ใช่เพื่อนของเรา
 • ควรอยู่ร่วมจนจบพิธีกรรม คือ ช่วงสุดท้ายที่พระสงฆ์เดินพรมน้ำเสกและโยนกำยานไปทุกแห่งที่มีผู้ตาย (ญาติของเราแต่ละคน) หากเราเดินกลับออกไปก่อนโดยไม่สนใจใยดี วิญญาณคงจะเสียใจมาก และถามเราว่า อยู่กับฉันอีกสักนิดเดียวมิได้หรือ

_____________________________

This is how you are to pray:

Our Father in heaven, hallowed be your name,

1 OUR FATHER 375px-Bloch-SermonOnTheMount

ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศงดมิสซา วันที่ 8 – 9 มีนาคม ศกนี้ เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบประจำเดือน

    จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันพุธที่ 8 จนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 9 มีนาคม นอกนั้นมีตามปกติ

 1. กิจกรรมเสริมศรัทธา ตลอดเทศกาลมหาพรต

– เดินรูป 14 ภาค ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม

(วัดจัดส่วนรวม ทุกวันศุกร์, วันเสาร์ เวลา 18.30 น. ก่อนมิสซา และวันอาทิตย์ หลังมิสซารอบ  10.00 น.)

– ประกอบกิจเมตตาช่วยคนจน รับกระบอกมหาพรต ครอบครัวละ 1 ใบ นำส่งคืนวันสมโภชปัสกา

– เยี่ยม/ดูแลคนป่วย ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

 1. เชิญชวนพี่น้องรับกระบอกมหาพรตที่ทางวัดจัดให้ เพียงครอบครัวละ 1 ใบ เพื่อร่วมกันช่วยเหลือคนยากจน เพียงอดออมวันละเล็กละน้อยหยอดเงินใส่กระบอกมหาพรต
 2. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็ก เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท ศีลกำลัง และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป

เริ่มเรียนวันที่ 27 มีนาคม ถึง 29 เมษายน 2017

เวลาเรียน 8.00 น. – 12.30 น.

(พบกันที่หน้าวัด)

ศีลมหาสนิท     จบ ป.3 ขึ้นไป

ศีลกำลัง    จบ ป.6 ขึ้นไป

            และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป      ชั้น ม.1 เป็นต้นไป

___________________________

“This generation is an evil generation; it seeks a sign,

but no sign will be given it, except the sign of Jonah.

WINE pppas0337

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 1)

ฟรังซิสเซเวียร์ ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น

        บุตร     ยอแซฟ สอาด เกาะสุวรรณ์ – อันนา ฐาปนา ทรัพย์ธนมั่น

        กับ                      นางสาว เธียรขวัญญ์ เกษรสุริวงศ์

        บุตรี                นายสมควร – นางคำอิง เกษรสุริวงศ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม ค.ศ.2017  เวลา 9.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

______________________________

Jesus said to his disciples: “Ask and it will be given to you;

seek and you will find; knock and the door will be opened to you.

mount-sermon-stdas0053

ขอขอบคุณ

 1. คุณภานุเดช ธีรอำพล

            บำรุงวัด            1,500        บาท

 1. อักแนส ประคอง งามสงวน

            ซ่อมแซมวัด        1,000        บาท

_____________________________

Settle with your opponent quickly while

on the way to court with him.

handshake lwjas0175

มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) ตลอดเทศกาลมหาพรต

        ทุกวันศุกร์, วันเสาร์      เวลา 18.30 น.

        ทุกวันอาทิตย์        เวลา 11.00 น.

______________________________

“I say to you, love your enemies,

and pray for those who persecute you,”

pppas0103

ประชาสัมพันธ์จากสภาภิบาล

เรื่อง การจอดรถวันเสกสุสานของสัตบุรุษ

 • ใน ร.ร.ย.อ. ลานหน้าตึกตาปีทั้งหมด
 • ลานหน้าวัดด้านศาลาสันติสุข เพราะอีกด้านหนึ่งมีรถประจำจอดอยู่
 • ใน ย.อ.เทคโนโลยี มีประตูหลังเปิดบริการให้เดินออกไปสุสานได้
 • ถนนตลาดเช้าเข้าจอดได้ หลัง 10.00 น. ส่วนในซอยสามเสน 13 ให้จอดชิดด้านเดียวตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเคยแจ้งไว้แล้ว

สถานที่จอดรถของผู้ที่มางานเซนต์ฟรังไนท์

①  ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

②  ที่กรมทหาร

③  ที่ธนาคารกรุงเทพฯ

หมายเหตุ  

 1. ที่บ้านพักพระสงฆ์ ขอสงวนไว้ให้เฉพาะรถของพระสงฆ์เท่านั้น
 2. สัตบุรุษและผู้ปกครอง

    ขอความกรุณาเข้าจอดรถยังสถานที่ที่กำหนดไว้ให้ท่านเท่านั้นนะคะ เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบ

_______________________________

Whoever receives one child such as this in my name, receives me;
and whoever receives me, receives not me but the one who sent me.”

1 CHILDS wjas0216

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ฟรังซีสโก สุทธิ ชลหาญ (ครบ 48 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันนา ชอย รอดเสียงล้ำ (ครบรอบปี), นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, ยอแซฟ ประสงค์ เล่ห์มงคล, เปาโล พิจิตร รุ่งเรือง, อันนา ลำไย รุ่งเรือง, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซีสโก กรัง-อันนา หน้า รุ่งเรือง, เปาโล เช้ง เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.แปร์เปตูอา และ น.เฟลีซีตัส มรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปโตร ทองใบ-มาร์ธา รจนา ศุภลักษณ์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, โยเซฟ จิรพรรณ กัณสูตร, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์ (ครบ 29 ปี), อักแนส ดารี วิธีธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ด.ญ.แดง แซ่ตั้ง, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์น แห่งพระเจ้า นักบวช

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, เปโตร จี๋ เด ตรั่นดิ่ง และบรรพบุรุษ,ยวงบัปติสตา วิเศษ วัฒนโยธิน, อันนา บังอร สิริเธียร, มารีอา โสน กายสุต, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เรอเน สนั่น-เซซีลีอา สมใจ ชมไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

น.ฟรังซิสกา ชาวโรม นักบวช

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันนา วงษ์ บุญยะรังคะ, ยวงบัปติสตา ล้วน-มารีอา เขียน, มาร์ธา รัตนา สันติพร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, คุณเพ็ญทิพา พัววรานุเคราะห์, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ซิลแวสแตร์ พันธุ์ธัช จิตต์จำนง, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ วันเกิด เปโตร มานิต อาภามงคล, ครอบครัว อาภามงคล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร ประเวท ตรีมุข, เปาโล เจริญ แสงรัตนา (ครบ 26 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, สำหรับทุกคนในครอบครัว บ้านเลขที่ 19 สามเสน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วันเกิด เปโตร มานิต อาภามงคล, ครอบครัว อาภามงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, ฟรังซีสโก ถวิล โรจนอุทัย, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์,เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง-วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 12

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ คุณพ่อ ยอแซฟ ประจิต-คุณแม่ อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, มารีอา ซิ้วบ้วย น้ำทรัพย์, อักแนส ไฉน และครอบครัว รอดงาม

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร สนิท วาสิกคุตต์, มารีอา สมัย วาสิกคุตต์, ฟรังซีสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน ฟรังซิสโก เสมา อำพันขาว, มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อากาทา มณฑา เลิศโสภา, ยอแซฟ สำราญ เลิศโสภา, ยวง บอสโก วิสา งามสงวน, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล สุดใจ กายสุต,วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ครอบครัว ชยันต์-วารุณี พานิชยานนท์, ยวงบอสโก นิพัทธ์ ตุงคะรักษ์, ไมเคิ้ล นิพิฐพนธ์ ตุงคะรักษ์, ครอบครัว ชาญนำสิน, เทเรซา จิตธิดา ทุมกานนท์, ฟรังซิส ธชบดี ทุมกานนท์, มารีอา อำพร ชมโฉม, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, มีคาแอล วิชรัศนิ์ ชัยกำจรเกียรติ, คุณสุกมล บุญพิเชฐ, ครอบครัว สุภาพ, มารีอามักดาเลนา วาณี ชลธี, อันนา งามนิจ สอนเทพ, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, ครอบครัว มะลิ จิตรานนท์ และลูกหลานทุกคน, ยวง บอสโก อติชาติ ปิติสันต์, อันตน ทัตเทพ ซื่อตรง และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, ครอบครัว รุจิเรข, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, เทเรซา มณี โรจนะเสน, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ตระกูล สังขรัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, เทเรซา สมพร บังอร, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, อันนา ปราณี โพธิ์งาม, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยอแซฟ ใจ-อันนา สร้อย-พี่น้อง-ปู่ย่าตายายลูกหลานทุกคน, ยอแซฟ สมเดช ลีลาวรเดช, มอนิกา มาลี เลื่อนประไพ, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปโตร ควาน-มาร์ธา เหล่ย, มาร์ธา ผู่-มาร์ธา ยาง, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มารีอา สินี จันสวัสดิ์, ยวงบัปติสตา ยอนา-เทเรซา บุหงา-ศิริพร-ทองคำ-ยอแซฟ ประสิทธิ์-สุพจน์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว วัฒนาวี

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา สง่า-เปาโล สิงห์แก้ว และครอบครัว วัฒนาวี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-อันตน มณี-อันนา วัฒนา รวมสำราญ, มารีอา อาโพ่ย แซ่ตั๋ง, โตเม่งโง้ว ฮังฮัง แซ่ลิ้ม, ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ชัยรัตน์ ภูผา, มารีอา เกษร ภูผา, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________

First Sunday of Lent

The sacramental ashes

ash_wednesday

Electronics Technician 3rd Class Leila Tardieu receives the sacramental ashes during an Ash Wednesday celebration aboard the amphibious assault ship USS Wasp (LHD 1). U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Brian May (Released)

photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Brian May (Released)

________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

HAPPY ARE THOSE WHOSE
SINS ARE FORGIVING

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

#####################

HERE I AM, LORD;

I COME TO DO YOUR WILL

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s