สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

19 March 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017

St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017

________________________________

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

ปีที่ 51 ฉบับที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017

Jesus said to her,

“I am he, the one who is speaking with you.”

1 samaritan girl pppas0510

เครดิตฯของเรา 50 ปีแล้ว

เครดิตยูเนี่ยนฟรังซีสเซเวียร์ เริ่มจัดตั้ง 11 มิ.ย.2510 – 2560 สมัยคุณพ่อ บุญเลิศ ธาราฉัตร เป็นเจ้าอาวาส อายุจะครบ 50 ปีแล้ว คณะผู้ร่วมจัดตั้งหลายท่านก็จากเราไปแล้ว หลายท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ แต่ก็ปล่อยให้เครดิตฯของเราเป็นลูกกำพร้าไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ยังนึกถึงบุญคุณของทุกท่านอยู่เสมอครับ

เครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกในประเทศไทย คือ เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา ห้วยขวาง จัดตั้งโดยคุณพ่อ อัลเฟรด บอนแนงค์ พระสงฆ์คณะเยซูอิต เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2508 ก่อนของเรา 2 ปี มีสมาชิก 13 คน รวมเงินหุ้นได้ 360 บาท ได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว

ถึงวันที่ 30 ก.ย.2557 อายุ 49  ปี มีสมาชิก 1,793 คน มีสินทรัพย์ทั้งหมด 159,177,117.42 บาท มีสำนักงานเป็นตึก 3 ชั้น เป็นของตนเอง

เครดิตฯฟรังซีสเซเวียร์ของเรา เริ่มจัดตั้ง 11 มิ.ย.2510 – 31 ธ.ค.2557

สมาชิกหุ้น 337 คน    มีเงินหุ้น            3,097,567.17        บาท

สมาชิกเงินฝาก   ?   คน  มีเงินฝาก            2,801,782.07        บาท

ทุนสำรอง                                        4,546.26        บาท

ทุนอื่น ๆ                             8,637.12        บาท

สินทรัพย์                        6,003,457.78        บาท

กำไรสุทธิ ปี 2557                       90,925.27        บาท

ดอกเบี้ยเงินฝาก  1.20  เปอร์เซนต์   เงินปันผลเงินหุ้น   1.50   เปอร์เซนต์

คณะกรรมการกำลังเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในเดือนเมษายน 2560 นี้ ขอสมาชิกมาร่วมประชุมให้พร้อมเพรียงกันนะครับ

เครดิตยูเนี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดจิตตารมณ์แห่งความรักแท้ และคุณธรรมเป็นรูปธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจกัน และไว้ใจกัน ใครสอบผ่านโรงเรียนนี้ได้ คนนั้นเป็นคนดีมีตั๋วไปสวรรค์ด้วยครับ

พ่อขอเชิญพี่น้องวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ทุกท่าน มาเป็นสมาชิกเครดิตฯของเรา เพื่อช่วยเหลือกันและกันอย่างจริงจังและจริงใจ ด้วยจิตตารมณ์แห่งความรักแท้ของเครดิตฯ และคุณธรรม เป็นรูปธรรม 5 ประการนั้นด้วยครับ

ขอให้เครดิตยูเนี่ยนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์เป็นของพี่น้องทุกท่านจริง ๆ จะได้ช่วยเหลือกันและกันอย่างจริงจังและจริงใจได้ ด้วยความรักแท้ครับ

                        ด้วยความรักและปรารถนาดีเสมอ

                                                                         คุณพ่อ ศวง ศุระศรางค์

____________________________

“Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home.

For it is through the holy Spirit that this child has been conceived in her.”

JOSEPH WITH DREAM wjpas0574

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 3)

ฟรังซิสเซเวียร์ ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น

        บุตร     ยอแซฟ สอาด เกาะสุวรรณ์ – อันนา ฐาปนา ทรัพย์ธนมั่น

        กับ                      นางสาว เธียรขวัญญ์ เกษรสุริวงศ์

        บุตรี                นายสมควร – นางคำอิง เกษรสุริวงศ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม ค.ศ.2017  เวลา 9.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

________________________________

Moved with compassion the master of that servant let him go and forgave him the loan.

1 UNJUST stdas0457

คูเรียและพลมารีย์เขต 2 จัดพิธีอาชีแอส ถวายคำสัญญา

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017     เวลา 13.00 น.

ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ขอเรียนเชิญสมาชิกประจำการ สมาชิกสนับสนุน และผู้ที่สนใจร่วมพิธี

__________________________

มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) ตลอดเทศกาลมหาพรต

        ทุกวันศุกร์, วันเสาร์      เวลา 18.30 น.

        ทุกวันอาทิตย์        เวลา 11.00 น.

“Whoever breaks one of the least of these commandments and

teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven.”

BREKING LAWpppas0300

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน  พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2017
 2.  พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก (เดือนเมษายน) วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017 ในมิสซารอบ 10.00 น. ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด
 3.   กิจกรรมเสริมศรัทธา ตลอดเทศกาลมหาพรต

– เดินรูป 14 ภาค ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม

(วัดจัดส่วนรวม ทุกวันศุกร์, วันเสาร์ เวลา 18.30 น. ก่อนมิสซา และวันอาทิตย์ หลังมิสซารอบ  10.00 น.)

– ประกอบกิจเมตตาช่วยคนจน รับกระบอกมหาพรต ครอบครัวละ 1 ใบ นำส่งคืนวันสมโภชปัสกา

– เยี่ยม/ดูแลคนป่วย ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

– งดคำพูด หรือการกระทำที่ทำร้ายจิตใจ – กายผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

 1. เชิญชวนพี่น้องรับกระบอกมหาพรตที่ทางวัดจัดให้ เพียงครอบครัวละ 1 ใบ เพื่อร่วมกันช่วยเหลือคนยากจน เพียงอดออมวันละเล็กละน้อยหยอดเงินใส่กระบอกมหาพรต
 2. สัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2560/2017

พี่น้องท่านใดที่ไม่ได้มาทำสัญญาตามวันที่มิสซังฯกำหนด เพราะติดธุระบางอย่าง

ท่านสามารถมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่วัดได้

 1. ขอเชิญพี่น้องชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2560

        กุฏิ            500    บาท/ปี

แฟลต/กางเขน        250    บาท/ปี

 1. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็ก เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท ศีลกำลัง และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป

เริ่มเรียนวันที่ 27 มีนาคม ถึง 29 เมษายน 2017   เวลาเรียน 8.00 น. – 12.30 น.

(พบกันที่หน้าวัด)

ศีลมหาสนิท     จบ ป.3 ขึ้นไป

ศีลกำลัง    จบ ป.6 ขึ้นไป

และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป      ชั้น ม.1 เป็นต้นไป

_________________________

“Whoever is not with me is against me,

and whoever does not gather with me scatters.”

1 stdas0161

พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 1.  อาทิตย์พระมหาทรมาน (แห่ใบลาน)  วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017

    พิธีเสกใบลานในมิสซา      เวลา 8.30 น.

 1.  วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์   13 เมษายน 2017

    เวลา 19.00 น.     พิธีล้างเท้าอัครสาวก พิธีตั้งศีล

การเฝ้าศีลมหาสนิท

เวลา 20.30 น.        สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 21.00 น.        ผู้อ่านพระวาจา – ผู้ช่วยพิธี – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 21.30 น.        วินเซน เดอ ปอล – คูร์ซิลโล – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 22.00 น.        พลมารีอาวุโส – พระเมตตา – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 22.30 น.        ผู้อาวุโส – อัศวินแห่งศีลมหาสนิท – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 23.00 น.        นักขับร้อง – เยาวชน – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 23.30 น.        พระสงฆ์ – สภาภิบาล – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 24.00 น.        ปิดวัด

หมายเหตุ    แต่ละช่วงเวลา  จัดการภาวนาที่เหมาะสมตามรูปแบบคณะฯ

 1.  วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์  14 เมษายน 2017

    เวลา 16.00 น.     มรรคาศักดิ์สิทธิ์รอบวัด

                และพิธีระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า

                (จำศีล – อดเนื้อ – อดอาหาร)

 1.  วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์   15 เมษายน 2017

    เวลา 19.00 น.        พิธีตื่นเฝ้า เสกไฟ เสกเทียนปัสกา ประกาศสมโภชปัสกา

                พิธีล้างบาปผู้ใหญ่

 1.  วันอาทิตย์สมโภชปัสกา  16 เมษายน 2017

    พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา ตามตารางปกติ

___________________________

‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all

your soul, with all your mind, and with all your strength.’

‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.’

_h353_w628_m6_ofalse_lfalse hhhhhhhhhh

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

วันนี้ มิสซาเวลา 10.00 น. จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรอวยพรให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ซึ่งท่านได้ดำเนินชีวิตอยู่ในหมู่บ้านวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ของเรามาอย่างเนิ่นนาน ต่อเนื่องมาจากบรรพบุรุษ

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่คุณยายทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

    มารีอา ม้วน อำไพ        มีอายุ 98 ปี

    มารีอา ยินดี ธาราวร        มีอายุ 96 ปี

    มารีอา อักษร เอียงผาสุก    มีอายุ 95 ปี

คุณพ่อเจ้าวัดและคุณพ่อผู้ช่วยทั้งสององค์ สภาภิบาล และพี่น้องสัตบุรุษทุกคนในหมู่บ้านวัดสามเสน ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้สูงอายุทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งครอบครัวของท่าน ในโอกาสอันน่าชื่นชมยินดีในวันนี้นะคะคุณยายทั้งสาม

    ขอพระผู้เป็นเจ้า พระแม่มารีย์ ทรงปกป้อง ดูแล คุ้มครองคุณยายทั้ง 3 ท่านของพวกเราไปจนตลอดชีวิตนะคะคุณยาย

__________________________

ประกาศจากคณะกรรมการชมชมผู้สูงอายุ

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

    ในปี 2017 นี้ หากสัตบุรุษท่านใดที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสามเสน หรือล้างบาปที่วัดสามเสน แต่ออกไปอยู่นอกหมู่บ้านแต่มาร่วมพิธีมิสซาที่วัดสามเสนเป็นประจำ มีอายุครบ 90 ปี กรุณาแจ้งชื่อนักบุญ ชื่อ สกุล เพศ วันเดือนปีเกิด โทรศัพท์บ้าน มือถือ มายังคุณประไพ ภูมิพานิช (ประธาน) ที่ 02-243-2589 หรือ คุณรัชนี เยาวสังข์ (ครูเอี้ยง) รองประธาน ที่ 02-243-0834 หรือ 086-080-4563 เพื่อจะได้นำเสนอชื่อของท่าน รับใบเกียรติบัตรอวยพร จากแผนกอภิบาลผู้สูงอายุฯ ในโอกาสต่อไป

“Behold, I am the handmaid of the Lord.

May it be done to me according to your word.”

1 330px-Paolo_de_Matteis_-_The_Annunciation

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

สมโภช น.โยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, โทมาส บุญส่ง-มารีอา จาด, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, คุณจิรภิญญา เงินบันดาลสุข และพ่อแม่, ยอแซฟ ประเสริฐ พจนายน, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, มารีอา ธีรวรรณ, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, คุณมานพ อาภามงคล, มารีอา อารยา วินิจฉัยกุล, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, มารีอา ด.ญ.แดง แซ่ตั้ง, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, นางเขียน-นางขวัญเมือง ศรีจันทรา, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, กาเบรียล อัลเบิร์ต ลาสแซร์, เทเรซา วนิดา วงศ์สุภา, ยอแซฟ ธาตรี, มารีอา เทเรซา ปิยะวดี, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, นายวิชัย แสงภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

น.ตูรีบิโอ แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราช

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, นายจิตต์ จันทร์เขียว, ด.ช.ชัยชาญ เจริญสุข, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, ยาโกเบ เกว๊ย เจี่ยจวบสิน, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา ศศิวิมล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มณี เดชเพลาเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, อันนา สัมฤทธิ์ เจี่ยจวบสิน, ซิลแวสแตร์ ทองหลอม-มารีอาเทเรซา ลูกจันทร์ แสงศิริ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์

สุขสำราญ ครอบครัว ทรัพย์ธนมั่น

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, มารีอา นุชนาถ โพธิ์งาม (ครบรอบ 8 ปี), เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว ทรัพย์ธนมั่น, โมทนาคุณพระ-แม่พระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์,ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ซิลแวสแตร์ ทองหลอม-มารีอาเทเรซา ลูกจันทร์ แสงศิริ, มารีอา อรนุช กีร์ตะเมคินทร์, มารีอา ยุพา เจี่ยจวบสิน, นายแก้วชัย กาญจนกันทร์, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา,ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 26

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ คุณพ่อ ยอแซฟ ประจิต-คุณแม่ อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, อักแนส ไฉน และครอบครัว รอดงาม, ครอบครัว นางสงวน สุภาพร, คุณอุไร ศิรบรรเทิง, คุณสิริลักษณ์ ศิรบรรเทิง

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เลโอ ศักดิ์สิทธิ์ ศิรบรรเทิง, คุณปู่ หลุยส์ จ้อย-คุณย่า มาเรีย เพชร จุละจาริตต์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว มีสุทธา-โควานิชเจริญ, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, ครอบครัว ชาญนำสิน, คุณสุกมล บุญพิเชฐ, วันเกิด มารีอา รัชนี เยาวสัีงข์, เทเรซา บุญนะ เอกตระกูล, ยอแซฟ สมบัติ ทองรุจิโรจน์ และครอบครัว, อัครเทวดาราฟาแอล กฤษฎากร อั๋นวงษ์, ครอบครัว รุจิเรข, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, กาธารีนา แห่งซีเอนา เปมิกา อาภามงคล, ยวงบัปติสตา ชัยทัศน์ ธีรพันธุวัฒน์, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, ครอบครัว จิตไมตรีเดชสกุล, ครอบครัว ซูซานนา สุวรรณา ธีรกระวีกุล, ครอบครัว เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ, ครอบครัว อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม, ครอบครัว ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, ครอบครัว ยอแซฟ ปริญญา สมพานิช, คุณรัตนาวดี-คุณประคัลภ์, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, อักแนส ไพศรี สงวนแก้ว, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว วัฒนาวี, เปาโล ชาตรี ตรีว่าอุดม, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ตระกูล สกุลทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, วิญญาณครอบครัว รุจิเรข, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ,ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, อันนา ปราณี โพธิ์งาม, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมเดช ลีลาวรเดช, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, เปาโล อาจ ไม้ประเสริฐ, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, มารีอา สินี จันสวัสดิ์, คุณยาย ดอน วาระเกตุ, เวโรนิกา เสนอ-มารีอา นงนุช, อันนา ชุดา ใจเฉื่อย, ยอแซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ครอบครัว แก้วมงคล-ฮ่อเตรียม, มารีอามักดาเลนา ระพีพรรณ บรรเทิงจิต, อันตน นิวัติ บรรเทิงจิต, ยอแซฟ พยอม รจิตธำรง, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, เปาโล สวั่น บรรลือวงศ์, โรซา รัศมี บรรลือวงศ์, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ซิลแวสแตร์ ทองหลอม-มารีอาเทเรซา ลูกจันทร์ แสงศิริ,ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, อันนา สุภาพ เหวียน, เปาโล วรพจน์ สุภภัค,ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล-กรีกุล, ตระกูล สังขรัตน์, เปโตร ตุ่ย ศรีประมงค์, เซซีลีอา เนิน ศรีประมงค์, ปีโอ สมศักดิ์ ศรีประมงค์, อักแนส ดารี วิธีธรรม (ครบ 100 วัน), เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปโตร ควาน-มาร์ธา เหล่ย, มาร์ธา ผู่-มาร์ธา ยาง, ซีมอน สวง ตรีว่าอุดม, ด.ช.รุ่งรัตน์ ตรีว่าอุดม, คุณปู่ หลุยส์ จ้อย-คุณย่า มาเรีย เพชร จุละจาริตต์, คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย, คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-อันตน มณี-อันนา วัฒนา รวมสำราญ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, เทเรซา สุวภา สุขชัย, นางวิไล แซ่คู, นายธานินทร์-นายศิริชัย เพื่อไทย, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, ด.ญ.พนิดา แซ่ย่าง, ด.ญ.มารีย์ดา ยั่งยืนศรีสุข, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, คุณปู่ หลุยส์ จ้อย-คุณย่า มาเรีย เพชร จุละจาริตต์, วิญญาณในไฟชำระ

ร่วมใจกันบอกต่อไปว่า อ่านสารวัดได้ ณ ที่แห่งนี้ทุกอาทิตย์

“Your brother was dead and has come to life again;

he was lost and has been found.’”

____________________________

25 March 2017

The Annunciation of the Lord

– Solemnity

LIPPI_Fra_Filippo_Annunciation 1

Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus.

_________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

#####################

HERE I AM, LORD;

I COME TO DO YOUR WILL

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s