สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

APRIL, 2017 ภาพต่างๆของพระสงฆ์ ในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพ ฯ

ภาพต่างๆของพระสงฆ์ ในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพ ฯ

2017

Displaying 1492783036444.jpg

Displaying 1492783038559.jpg

Displaying 1492783041568.jpg

Displaying 1492783044536.jpg

สถานที่ บ้านผู้หว่าน

ขอขอบคุณผู้ที่ส่งภาพมาให้

############################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s