สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

30 April 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017

St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017

____________________________

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017

“What are you discussing as you walk along?”

___________________________

อย่าให้พระเยซูตำหนิเราได้ว่าเป็นพวก “คนเขลา”

    หลังการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า ศิษย์หลายคนของพระองค์เกิดความรู้สึก สิ้นหวัง หมดอาลัยตายอยากในชีวิต สิ่งที่แต่ละคนคิดและวาดฝันไว้ในการเสด็จมาของพระองค์ พังพินาศจนหมดสิ้นด้วยการตายของพระองค์บนไม้กางเขน แม้จะมีข่าวเล่าลือ พูดกันปากต่อปากว่า พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้ว แต่พวกเขาก็ยังไม่แน่ใจ หลายคนตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเพื่อไปประกอบอาชีพของตน

พระวรสารวันนี้พูดถึงศิษย์ 2 คน ที่คนหนึ่งชื่อเคลโอปัส ที่ได้พบกับพระเยซูเจ้าในระหว่างการเดินทางไปหมู่บ้านเอมมาอูส ทั้ง 2 คนจำพระเยซูเจ้าไม่ได้ และในระหว่างการเดินทางก็มีการสนทนาพูดคุยซักถามกันถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็ม แต่สุดท้ายพระเยซูเจ้าทรงกล่าวตำหนิเขาทั้ง 2 คนว่า

“เจ้าคนโง่เขลาเอ๋ย”

“O Stulti”

“How foolish you are”

    เป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า ได้ยิน ได้ฟังคำเทศน์ คำสั่งสอนของพระองค์หลายครั้งหลายหน แต่ก็ยังไม่เข้าใจ  ในสิ่งที่พระเยซูเจ้าเทศน์สอน หนังสือ โฉมหน้าพระวรสาร ซึ่งเขียนโดยคุณพ่อ เดอนีส์ บือซี อดีตอธิการใหญ่คณะสงฆ์เบธาราม ได้แปลประโยคตำหนิข้างบนของพระเยซูเจ้า โดยใช้คำว่า นี่แหละหนาคนไม่มีหัวคิด คำตำหนิดังกล่าวค่อนข้างเป็นคำตำหนิ ที่รุนแรงสำหรับคนที่ได้ชื่อว่า เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า

    เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าแต่ไม่มีหัวคิด สภาวะดังกล่าว เกิดมาจาก การได้แต่ฟัง แต่ไม่คิด

    การฟังพระวาจาและคำเทศน์สอนของพระเยซูเจ้า จะต้องไม่เป็นแบบ เข้าหูซ้ายออกหูขวา หรือ ฟังแล้วก็ลืม การฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้าจะต้องประกอบด้วย 3 สิ่งที่สำคัญคือ

  1. คิด
  2. พินิจ รำพึง
  3. ไตร่ตรอง

และการคิด พินิจ รำพึง ไตร่ตรองพระวาจา ก็ไม่ใช่กระทำแค่ การอยู่ในความเงียบไตร่ตรองพระวาจาสักครู่หนึ่ง หลังได้ฟังการอ่านหรือการเทศน์สอนพระวาจา แต่การคิด พินิจ รำพึง ไตร่ตรองพระวาจา จะต้องกระทำ ตลอดเวลา

ในปี 2016 อันเป็นปีแห่งเมตตาธรรม ในช่วงเวลาแห่งการเปิดปีเมตตาธรรม มีหนังสือที่พิมพ์ออกมาเล่มหนึ่ง เพื่อใช้ในวจนพิธีกรรมเฝ้าศีล หนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า เฝ้าศีล 24 ชั่วโมงสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า แม้จะเป็นหนังสือที่ใช้ในวจนพิธีกรรมเฝ้าศีลก็จริง แต่เราก็สามารถนำแนวคิด มาเปลี่ยนแปลงประยุกต์ใช้กับชีวิตคริสตชนของเราได้ แทนที่จะเป็นเฝ้าศีล 24 ชั่วโมงสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า เราก็สามารถเปลี่ยนเป็น อยู่กับพระเยซูเจ้า 24 ชั่วโมง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปอยู่ในวัด ต่อหน้าศีลมหาสนิท แต่อยู่กับพระเยซูเจ้า 24 ชั่วโมงหมายถึง การอยู่กับพระวาจา และคำสอนของพระองค์ การนำพระวาจาและคำสอนที่พระองค์สอนไป คิดพินิจรำพึงไตร่ตรอง ตลอดเวลา ให้พระวาจานั้นอยู่กับชีวิตของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

    แต่ละวันอย่าใช้สมองมุ่งฝักใฝ่วางแผนที่จะแสวงหาแต่เงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียงและอำนาจ แต่ต้องรู้จักใช้ชีวิตในแต่ละวันที่มีช่วงเวลาว่างอยู่ในความเงียบ เพื่อพินิจรำพึง และนั่นคือความหมายของการอยู่กับพระเยซูเจ้า 24 ชั่วโมง

    การกระทำดังกล่าวจะช่วยให้พระจิตเจ้าซึ่งประทับอยู่ในชีวิตของเรา มีโอกาสทำงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล พระองค์จะทรงแนะนำเราได้ตลอดเวลา และพระวาจานั้นก็จะค่อย ๆ ซึมซับเข้าไปในหัวใจและจิตวิญญาณ อันจะนำมาซึ่งสิ่งที่เราเรียกว่า ความเชื่อหรือความเชื่อฟัง และความเชื่อหรือความเชื่อฟังนี่แหละจะค่อย ๆ เปลี่ยนชีวิตของเราให้เราค่อย ๆ กลับกลายเป็นคนใหม่

และการพินิจรำพึงไตร่ตรองพระวาจาในแบบดังกล่าว คุณแม่เทเรซาแห่งอาวีลา เรียกว่า การภาวนา อันเป็นที่มาของวิถีชีวิต เพ่งพินิจรำพึง (Contemplative) ของคณะคาร์เมไลต์

                            สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

“Amen, amen, I say to you, you are looking for me not

because you saw signs but because you ate the loaves and were filled.

__________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. เลื่อนส่งศีลศุกร์ต้นเดือน  (เดือน พฤษภาคม)

พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันพฤหัสฯที่ 4 พฤษภาคม ศกนี้

    แทนวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม

  1. พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก (เดือน พฤษภาคม)

    วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม ศกนี้  ในมิสซารอบ 10.00 น.

ขอคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง แจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

  1. ขอเชิญพี่น้องส่งคืนกระบอกมหาพรต

เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้สภาพระสังฆราชต่อไป และขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านแทนผู้ยากไร้ – ด้อยโอกาส ที่จะรับบุญกุศลจากน้ำใจดีของทุกท่าน จากเทศกาลแห่งการแบ่งปัน

  1. ฉลองพระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี (7 พฤษภาคม 2017)

    “พระองค์เลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์เช่นคนเลี้ยงแกะ

        ทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในอ้อมพระกร

            ทรงอุ้มไว้แนบพระอุระ

                และทรงนำแม่แกะอย่างทะนุถนอม” (อสย 40:11)

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านร่วมบริจาคเงิน / ถุงทาน วันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม ศกนี้ เพื่อบำรุงพระศาสนจักรส่วนกลางทุกกระทรวง เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และเสริมสร้างพระศาสนจักรให้สามารถเผยแผ่ข่าวดีแห่งความรักของพระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดีไปถึงพี่น้องทุกคนทั่วโลก

“I am the bread of life; whoever comes to me will never hunger,

and whoever believes in me will never thirst.”

_____________________________

“If you ask anything of me in my name,

I will do it”

ขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสนับสนุนปัจจัย

เป็นค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กคำสอนภาคฤดูร้อน

_________________________________

“I am the bread of life. “

________________________________

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 2)

นาย พิพัฒน์ เลาหโชติสาร

        บุตร              นาย อนันต์ – นาง สรินรัตน์ เลาหโชติสาร

        กับ                              อันนา ทิพรัตน์ ศรีเจริญ

        บุตรี            ยอแซฟ นพรัตน์ – อันนา ประทิน ศรีเจริญ

    พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.2017  เวลา 13.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

“Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life,

and I will raise him on the last day.”

ขอขอบคุณ

โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์

ทำบุญช่วยค่าดอกไม้ในวันฉลองพระเมตตา

____________________________

ขอขอบคุณ

  • ไม่ประสงค์ออกนาม

                ทำบุญบริจาคหีบศพ        2,000        บาท

  • ครอบครัว มารีอามักดาเลนา อุษา กระทอง

    บำรุงวัด            1,000        บาท

Simon Peter answered him,

“Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life..”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รัก

บทสวดยามเย็นของชีวิต

❀ พระเจ้าข้า ชีวิตเดินทางมาถึงวันนี้แล้ว

ย่อมเหลือเวลาอีกไม่นานเท่าไหร่ ข้าพเจ้าปรารถนาอะไรในชีวิตกันแน่

❀ บางครั้งก็ลืมคิดให้ถ่องแท้จริง ๆ

ความอาวุโสของข้าพเจ้า ขอถวายแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชา

โปรดอย่าให้ข้าพเจ้า หลงลืมความจริง ที่พระองค์ไขแสดงให้ทราบมาแล้ว

❀ โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าเข้าใจอะไรได้ยาก เพราะข้าพเจ้ามีประสบการณ์มามาก

❀ โปรดปิดตาที่เหนื่อยล้าของข้าพเจ้าทุกคืน ปิดด้วยพระพรแห่งการยอมรับ

❀ โปรดให้ความรู้เกี่ยวกับพระองค์ เป็นแสงเงินแสงทองของวันพรุ่งนี้เสมอ

สิ่งใดที่ห่วงหาอาทร ข้าพเจ้าคงเอาติดตัวไม่ไหวแล้ว

❀ สิ่งใดที่ยังค้างคาอยู่ ข้าพเจ้ารู้ว่า ควรมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

❀ สิ่งใดที่ยังใช้โทษบาปไม่หมด โปรดให้ข้าพเจ้าคิดออก

❀ สิ่งใดที่หล่อเลี้ยงความโลภของข้าพเจ้า ขอพระองค์ยึดคืนให้หมด

❀ จะมีประโยชน์อะไร หากมีคนมาสวดมาก ๆ แต่ในความเป็นจริงต้องตกนรก

❀ จะมีประโยชน์อะไรกับความภาคภูมิใจทั้งหลาย ถ้าไม่ได้เป็นที่พอพระทัย

❀ จะมีประโยชน์อะไร ถ้าได้ทุกอย่าง แต่ต้องเสียวิญญาณไป

พระเจ้าข้า เมื่อใกล้หมดหน้าที่ในโลก โปรดให้ข้าพเจ้ามีปรีชาญาณคิดได้ เมื่อถึงวาระอันสำคัญ โปรดอย่าลืมข้าพเจ้าด้วยเทอญ อาแมน

ขอฝากบทสวดอันล้ำค่าของพวกเรา ผู้สูงอายุทุกท่าน

แล้วพวกเราทุกคนจะอยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในวันนั้นมาถึง

___________________________

Saints Philip and James, apostles – Feast

3 May 2017

Saints of the day

Saints Philip and James,

Apostles –

Feast

SAINTS OF THE DAY

___________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

น.โยเซฟ กรรมกร

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา ยวง เต่งตระกูล (ครบ 7 ปี), ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, โทมัส สละ-โรซาลีอา สาหร่าย-เปโตร สมัย-ยวงบัปติสตา สุมน ชินะผา, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอามักดาเลนา เพ็ญโฉม ชุมพล, ยอแซฟ จันทา ภูพวก, มารีอามักดาเลนา วิระวัลย์ ดวงรัตน์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, มารีอาอังเลยา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อาทานาส พระสังฆราชและนักปราชญ์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา รุ่งนภา โสภาษิต, อันนา ขาว จิตต์ชอบค้า, ยวงบัปติสตา สำเนียง-มารีอา วิไล ไกรประสิทธิ์, โรซา ละเอียด ชุณหสุวรรณ, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยากอบ สนธนันท์ ป้องศรี (โมทนาคุณพระเยซูเจ้ารักษาคนตาบอด)

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา พร้อม เหวียง, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, ลูซีอา วิภาวี ไทยประเสริฐ, เซอร์เบเนดิกตา อุดม ทองสุข,เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ฟิลิป และ น.ยากอบ อัครสาวก

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, หลุยส์ซา พวงทอง วิชชาธน, ดอมินิก ประเสริฐ เลิศไกร, เปาโล ดำรง-ลูกา นพรัตน์ ธาราฉัตร, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา บัวศรี บุญเจือ (โมทนาคุณพระเยซูเจ้ารักษาคนตาบอด), เปาโล รตะพงศ์ อาวะจินดา

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก พารา เหวียง, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ,เปโตร วารี ไทยประเสริฐ, เปาโล ถนอม สอนขวัญ, ฟรังซิสโก สง่า-มารีอา ลิ้นจี่ ผิวเกลี้ยง, ยอแซฟ สำเริง ศรีวิไล, ยอแซฟ ธนาชัย (ประเสริฐ) เสนาจักร์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, นายไฉ่สือ แซ่ก้วย, มารีอา เทือง-เปโตร ลาง เลิศไกร, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, อันนา อุไร กริชไพฑูรย์, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา บัวศรี บุญเจือ (โมทนาคุณพระเยซูเจ้ารักษาคนตาบอด)

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เซซีลีอา สมใจ ชมไพศาล, ยอแซฟ สวัสดิ์-อากาทา มาลี-ลอเรนซ์ วสิงห์-โรซา บัวแก้ว, มารีอา เล็ก ไทยประเสริฐ, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, เปาโล เสริม ทองเหวียง, ซุ่นลิป แซ่ล้อ, ซุ่นนี้ แซ่ล้อ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, กาทารีนา ส้มแป้น เจียจวบศิลป์, มารีอา องุ่น ฤกษ์โสภี, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อันนา ฮ่อม่วย แซ่เจ็ง, เทเรซา วรรณา แซ่อึ้ง, มารีอาอังตัวแนต ลำดวน วรรณพงษ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ น่ำแช-อันนา สอาด เจนผาสุก, มารีอา พัชลี กิตติรณกรกุล, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, โทมัส ชนินทร์ เสาวพรรณ, มารีอา เซี๊ยะกิม แซ่ชือ, มารีอา เสียมลั้ง แซ่ชือ, เทเรซา สนิทพันธ์ ชมไพศาล, น.ส.เพ็ญทิพา พัววรานุเคราะห์, พ.อ.พิเศษ อนุกูล-นางนงเยาว์ สินธุเดชะ, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, นางสุชา เดชารักษ์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, ยออากิม ปุ๋ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มัทเธว ถมยา-เอลิซาเบธ ตลับ โรจน์สุธี, เบเนดิก ดำรงค์ ตรีมรรคา, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 7

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ ครอบครัว ณรงค์ฤทธิ์ ลักษมีวรานนท์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปโตร คำ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, ครอบครัว พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล กุศล-ยอแซฟ วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, อันตน ผุ่ง-มารีอา ฮ๊าก ไชยเผือก, ยออากิม ประเสริฐ-มารีอา ละมูล สุขชัย, เปโตร ประสาท, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว ทรัพย์ธนมั่น, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์,อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม และครอบครัว, ครอบครัว ยิ้มเจริญ, ฟรังซีสโก จีระเดช วัฒนโยธิน,มารีอา อริสรา ศักดิ์สินสิริพัฒน์, นายภูวเดช ธนาดลพิจิต, ยอแซฟ ภัทรกร แสงหาญ, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, นาวาโท ณัฐพล ปลานิล, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, ครอบครัว รวมสำราญ, ครอบครัว วรขจิต, ครอบครัว มาตุกุล, มารีอา พยุง จันทรกานต์, ครอบครัว เปโตร จตุฤทธิ์ จันทรกานต์, มารีอา วิภาดา-มารีแอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, น.ส.ธิดา เจริญสุขใจ, คุณแม่ อารีย์ บรมวิทย์, คุณป้าละเอียด แถมจำเริญ, ครอบครัว มารีอา อรุณี เลื่อนประไพ, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, เปาโล เสกสรรค์ ถ้ำกลาง, ครอบครัว นายกฤษณะ คั่ยพันวาน์, ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม, ครอบครัว บวรวิภาต, โมทนาคุณพระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, มารีอา แปลก ป้อมสวัสดิ์, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มาร์ธา เหล่ย-เปโตร ควาน, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ยอแซฟ มงคล เจียจวบศิลป์, มารีอามักดาเลนา สถาน สังขรัตน์, เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, โรซา สนั่น-นายตุ่น จิตต์เจริญ, ฟรังซิสโก เฉลิมพล บุญมา และญาติ, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, กาทารีนา สมรักษ์-อันนา ผกากรอง สายพร, นิโคลัส พาริษฐ์ จันทรกานต์, คุณพ่อ บริบูรณ์ จันทรกานต์, ญาติมิตรผู้ล่วงลับ, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, เปาโล ธีระ ปัญจทรัพย์, ญาติพี่น้องทุกคนในครอบครัว, โทมา สนิท ปลื้มอารมย์, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, ตระกูล สกุลทอง, เปโตร อนุช กัณหะเสน, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร ปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ มงคล-มารีอา มลิ สุขวัฒน์, พ่อแม่ปู่ย่าพี่น้องของนางสุภา เจียมสินดี, ยวงบัปติสตา จเร พิทยากร, ยวงบัปติสตา วันชัย ธาราฉัตร, ยอแซฟ กวง เชาวนะ, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, แคทเธอลีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ฟรังซิสโก ธงชัย ชีรานนท์, คริสตินา พยุง-มารีอา เทเรซา วันดี แก้วมงคล, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, อันเดร ขันทอง มีขันทอง, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ชลิต แซ่แต้, ยอแซฟ มกจิว แซ่แต้, ยอแซฟชัยรัตน์ แซ่แต้, ฟรังซิสโก วิชิต วงศ์สิทธิ์, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, โทมัส สำเภา-มารีอา แฉล้ม-คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, วิญญาณในไฟชำระ

Monday of the Third week of Easter

1 May 2017

Saint of the day

St. Joseph the Worker

SAINTS OF THE DAY

ขอบคุณที่ติดตาม

__________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s