สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

7 May 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม  2017

______________________________

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017

“When he has driven out all his own, he walks ahead of them,

and the sheep follow him, because they recognize his voice.”

__________________________

พระเยซูเจ้า ผู้เลี้ยงแกะที่ดี

ในระหว่างสงครามเกาหลีมีเรื่องเล่าว่า ทหารคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บใกล้จะตาย เขาได้ร้องหาพระสงฆ์ แต่แพทย์สนามหาพระสงฆ์ไม่พบ ทหารบาดเจ็บคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ได้ยินเสียงร้องนั้นจึงพูดว่า “ผมเป็นพระสงฆ์” แพทย์สนามหันไปยังเสียงนั้นและพบว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสยิ่งกว่าอีก จึงเตือนว่า “อย่าขยับเขยื้อน เพราะอาจทำให้คุณตายได้” แต่พระสงฆ์ประจำกองทัพองค์นั้นตอบว่า “ชีวิตวิญญาณของมนุษย์คนหนึ่ง มีค่ายิ่งกว่าเวลาแห่งชีวิตของผม” จากนั้น เขาได้คลานไปยังทหารบาดเจ็บ ฟังคำสารภาพบาปและยกบาปให้ ก่อนที่ทั้งคู่จะสิ้นใจโดยจับมือกันแน่น

อาทิตย์นี้ เราฉลองพระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี พระศาสนจักรเรียกเราให้ไตร่ตรองถึงความหมายแห่งการเรียกของพระเจ้าและภาวนาเพื่อกระแสเรียกเป็นพิเศษ อีกทั้งเตือนใจเราว่า ในฐานะคริสตชนเรามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมกระแสเรียก พระคัมภีร์ได้ใช้ภาพพจน์ของ “นายชุมพา” หรือ “ผู้เลี้ยงแกะ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างพระเจ้ากับประชากรอิสราเอล

ในดินแดนปาเลสไตน์อาชีพเลี้ยงแกะถือเป็นอาชีพหลักที่สำคัญอย่างหนึ่ง ชาวยิวเลี้ยงแกะไว้เพื่อตัดขนมากกว่าเป็นอาหาร  แกะแต่ละตัวมีอายุยืนและอยู่กับคนเลี้ยงนานจนจำชื่อที่ตั้งให้ได้ทุกตัว ปกติคนเลี้ยงจะเดินนำหน้าฝูงแกะเพื่อดูให้แน่ใจว่าหนทางข้างหน้าปลอดภัย และคอยส่งเสียงร้องเป็นครั้งคราวเพื่อให้แกะรู้ตำแหน่งที่อยู่ของตน  ลักษณะพิเศษของแกะคือจะฟังเสียงและติดตามคนเลี้ยงเสมอ  หากได้ยินเสียงที่ไม่คุ้นเคยจะหยุดอยู่กับที่และจะหันหลังวิ่งหนีทันทีหากเสียงที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นอีกครั้ง

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงยืนยันกับเราในวันนี้ว่า พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ทรงรักและรู้จักแกะทุกตัว ทรงดูแลเอาใจใส่แกะแต่ละตัวเป็นอย่างดี และทรงปกป้องฝูงแกะจากสุนัขป่าและอันตรายต่างๆ ด้วยชีวิตของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทิ้งฝูงแกะแล้วหนีไป ปล่อยให้แกะอยู่ตามยถากรรม หรือทิ้งให้เผชิญกับอันตรายตามลำพังเหมือนผู้รับจ้างทั่วไป แต่พระองค์ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้แกะทุกตัวปลอดภัยและไม่กระจัดกระจายไป เพื่อว่า “จะมีแกะเพียงฝูงเดียว และผู้เลี้ยงเพียงคนเดียว” (ยน 10:16)

พระวรสารวันนี้ยืนยันกับเราว่า ใครที่มาหาพระเยซูเจ้าและฟังเสียงของพระองค์จะไม่หลงทางและจะได้รับชีวิตนิรันดร และให้เราเลียนแบบความรักของผู้เลี้ยงแกะที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้อื่น หากพระเยซูเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีสำหรับเรา เราจะต้องดำรงตนในความรักของพระองค์ในชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความรักต่อผู้อื่น “ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน 13:35) ที่สำคัญมากกว่านั้น หากเราต้องการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเช่นเดียวกับพระองค์ เราจะต้องมีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้า ในการรักซึ่งกันและกันกับเพื่อนพี่น้อง ในครอบครัว หมู่คณะ และหมู่บ้านของเรา

                    คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

Jesus said:

“I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รัก

เป็นคาทอลิก ต้องรู้ เข้าใจ และตอบผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง      ว่า

❀ พระเป็นเจ้า คือใคร

❀ ความหมายของคำว่า “จิต”

❀ “จิต” มีกี่ชนิด “จิต” ที่คาทอลิกทุกคนต้องรู้จักและพึงจดจำไม่ลืม

พระเป็นเจ้า คือใคร

พระเป็นเจ้าทรงเป็นจิต จิตของพระเจ้า ถือว่า ยิ่งใหญ่และสูงสุด เพราะพระองค์ทรงดำรงคงอยู่นิรันดร ไม่มีใครสร้างพระองค์ ทรงเป็นอยู่ด้วยพระองค์เองไม่มีวันจบสิ้น (จึงไม่มีเริ่มต้นและไม่มีวันจบสิ้น)

พระเป็นเจ้า ทรงเป็นองค์ความดีบริบูรณ์อย่างไม่มีขอบเขต พูดง่าย ๆ ก็คือ ในพระเจ้าจะไม่มีข้อบกพร่อง หรือความผิดใด ๆ ทั้งสิ้น พระองค์ทรงสมบูรณ์ในพระองค์เอง ด้วยพระองค์เองอย่างเต็มเปี่ยม พระองค์ทรงเป็นองค์แห่งความรักเช่นกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงรักมนุษย์อย่างหาที่สุดมิได้

ความหมายของคำว่า  จิต

    คำว่า จิต คือ เป็นอยู่ มีอยู่จริง แต่ไม่สามารถจะสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง 5 คือ มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม อะไรทั้งสิ้น ไม่สามารถจะได้ยินด้วยหู

    “จิต”  มีกี่ชนิด

    จิต  มีอยู่ 3 ชนิด คือ

①  จิตของพระเจ้า ซึ่งได้กล่าวอธิบายไปแล้วข้างต้น

②     จิตเทวดา เป็นจิตที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา จึงมีเริ่มต้น และดำรงอยู่นิรันดร ไม่จบสิ้น จำนวนเทวดาที่พระเจ้าทรงสร้างมานี้ มีจำนวนหนึ่งที่จองหอง อยากเป็นใหญ่ เป็นกบฎ พระเจ้า จึงทรงลงโทษให้เป็นปีศาจ หรือจิตชั่ว ซึ่งต่อมาได้เป็นตัวการสำคัญในการล่อลวงมนุษย์ให้ทำบาป

③     จิตมนุษย์ เป็นจิตที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา แตกต่างจากจิตของเทวดา กล่าวคือ ทรงให้จิตของมนุษย์นั้นต้องอยู่ร่วมกับร่างกาย จะอยู่ลอย ๆ ไม่ได้ ซึ่งเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วิญญาณ”

    คำว่า นุษย์ มาจากคำว่า “มน” หรือ “มโน” ซึ่งแปลว่า “ใจ” ดังนั้น มนุษย์จึงแปลว่า “ผู้มีจิตใจ” ถึงตอนนี้เราจึงเข้าใจว่า มนุษย์ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญคือ

    กาย ซึ่งเป็นวัตถุ + วิญญาณ ซึ่งเป็น จิต ไม่ใช่วัตถุจะแยกจากกันไม่ได้

    เมื่อเป็นเช่นนี้ ความตาย ในมิติของคริสตชนเราก็คือ การที่วิญญาณแยกจากร่างกายอย่างเด็ดขาด เราจึงไม่เรียกร่างที่นอนอยู่ในโลงศพว่า คน หรือ มนุษย์ แต่เราจะเรียกว่า ศพ

จากหนังสือหลักธรรมคำสอนคาทอลิก

________________________

“The Father and I are one.”

ขอขอบคุณ

อักแนส ประคอง งามสงวน

บำรุงวัด    1,000    บาท

             

____________________________

“Whoever sees me sees the one who sent me. “

ประกาศก่อนการรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ (ครั้งที่ 1)

        กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1051 ทวิ 2 กำหนดให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้รับศีลบวช และให้บรรดาพี่น้องคริสตชนมีหน้าที่ช่วยดูแลข้อขัดขวางที่อาจพบได้ในตัวผู้สมัคร และเนื่องจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยประกาศที่ ลส.099/2017 อนุญาตให้สังฆานุกรดังต่อไปนี้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ได้

  1. สังฆานุกร ยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม  สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
  2. สังฆานุกร อันโตนิโอ วิทยา เขียวประไพ                 สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน
  3. สังฆานุกร หลุยส์ วรัญญู นางาม          สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน

พิธีบวชพระสงฆ์จะกระทำในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2017  เวลา 10.00 น.

ณ หอประชุมนักบุญ    ยอห์น ปอล ที่ 2  สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

____________________________

Jesus said to them: “Amen, amen, I say to you, no slave is greater than

his master nor any messenger greater than the one who sent him.”

ประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศงดมิสซา

    พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ในวันพุธที่ 10 และวันพฤหัสฯที่ 11 พฤษภาคม ศกนี้

    จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันพุธที่ 10 จนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 11 พฤษภาคม ศกนี้

  1. ขอพี่น้องส่งคืนกระบอกมหาพรต   ภายในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017

    เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้สภาพระสังฆราชต่อไป และขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านแทนผู้ยากไร้ – ด้อยโอกาส ที่จะรับบุญกุศลจากน้ำใจดีของทุกท่าน จากเทศกาลแห่งการแบ่งปัน

  1. ถุงทาน “ชุมพาบาลผู้ใจดี”

    วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม ถุงทานทุกรอบมิสซา จะเก็บรวบรวมเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกระแสเรียกของพระศาสนจักรส่วนรวมต่อไป โดยสภาพระสังฆราชจะนำส่งสันตะสำนักตามขั้นตอน ขอขอบคุณผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน

______________________

“I am the way and the truth and the life.

No one comes to the Father except through me.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ นายณัฐธนชัย สายพรไพศาล

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ยอแซฟ สมุทร อำไพ และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, มารีอา ลำใย มาลีวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, นายณัฐธนชัย สายพรไพศาล, นางสุพรรณี จันทรสันติ, เทเรซา สายใจ อะดุงเดชจรูญ

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, เปาโล วิรัตน์ ชมจินดา, มารีอา ทรัพย์ โรจนสุธี, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์ และตระกูล รัศมีมารีย์, มารีอา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, โทมัส สละ-โรซาลีอา สาหร่าย-เปโตร สมัย-ยอห์น บัปติสต์ สุมน ชินะผา, ยวงบัปติสตา เลี้ยง-มารีอา เนย วงษ์ประเสริฐ, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, อัปสร-สาย สุขเสริม, เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, นางสุพรรณี จันทรสันติ

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาโล วิรัตน์ ชมจินดา, มาร์โก เริงจิตต์ เดชารัตน์, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, ยอแซฟ สมศักดิ์ วรขจิต, เซอร์เบเนดิก อุดม ทองสุข, เทเรซา ธนพร เจนวิไลศิลป์, ปุลเจรีอา สิริพร สร้อยทอง, มารีอา อรพินท์ สงวนบุญ (ครบรอบ 5 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ อธิการ โปลิน ชูวิรัช, อธิการ ดอมินิก กิจเจริญ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, นางสุพรรณี จันทรสันติ

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร บุญทอง ผ่องใส, เปโตร ถวิล ผ่องใส, มารีอา ผอบ เดชารัตน์, ฟรังซิสโก สง่า-มารีอา ลิ้นจี่ ผิวเกลี้ยง, มาร์ธา ด่าง-เปโตร จำลอง อุปพันธุ์, เปโตร สุชาติ สว่าง, อันนา สายหยุด อื้อพูลผล, ยอแซฟ พิพัฒน์ อิศรภักดี, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

น.เนเรโอ อาคิลเลโอ และเพื่อนมรณสักขี

น.ปันกราส มรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุขธาดาประสิทธิ์, ฟรังซิสโก บุญยัง ชนวัฒน์, วิญญาณ “น้องน๊อต”, ยอแซฟ ธาตรี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, นางสุพรรณี จันทรสันติ

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ประดิษฐ์ ป้อมสวัสดิ์, วินเซนต์เดอปอล นิจ เนืองทอง, เทเรซา สนิทพันธ์ ชมไพศาล, เบเนดิกโต ผล-มารีอา ไสว-เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, มารีอา เงิน ธาราชัย, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, นางสุชา เดชารักษ์, เซซีลีอาศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปโตร หลอย-มารีอา ส้มจีน-อันนา จำลอง, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์)เตชะเสน, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, คาโรโล หลุย กรรณิการ์, มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, เบเนดิก ดำรงค์ ตรีมรรคา, โจเซฟ เล็ก-มารีอา จีบ ไวยวุฒิ (พล.ต.ต.กฤษฎา-กัญญา ไวยวุฒิ ผู้ขอ), ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 14

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ครอบครัว พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, ญาติพี่น้องและผู้ที่ไม่มีใครคิดถึง, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล กุศล-ยอแซฟ วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-เทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว,มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ธรณธรรม และครอบครัว, ครอบครัว มีสมสังข์, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย, มารีอา มยุรี สว่างเนตร, ครอบครัว เลาหศิริ และเหมปิยะสมบัติ, ครอบครัว ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, นางลออ เอี่ยมบำรุง, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, อักแนส สุนิสา เหรียญสกุล, ครอบครัว เหรียญสกุล-ครอบครัว สีใส, ครอบครัว โสภาสิทธิ์, ครอบครัวมารีอา อรุณี เลื่อนประไพ, ครอบครัว มารีอามักดาเลนา รัศมี นาวาศิริ, ครอบครัว บวรวิภาต, ยอแซฟ เอกสิทธิ์-ยอแซฟอรรถสิทธิ์-อันนา ณัฐพร เทพพิทักษ์, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, ยอแซฟสุชารีย์ แสงหาญ, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, นางสุพรรณี จันทรสันติ, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตรศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, โจเซฟ สุวิชากรชินะผา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ยอแซฟ มงคล เจียจวบศิลป์, ฟรังซิสโก เฉลิมพล บุญมา และญาติ, เปาโลวันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, วิญญาณสกุล มีขันทอง-สังขรัตน์, ทุกคนในครอบครัวดาวรัตนหงษ์, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ตระกูล สกุลทอง, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, มารีอามักดาเลนา ถนอม จอนแจ้ง, ยอแซฟ มงคล-มารีอา มลิ สุขวัฒน์,พ่อแม่ปู่ย่าพี่น้องของนางสุภา เจียมสินดี, ยวงบัปติสตา จเร พิทยากร, เปาโล วราห์ ปานวิลัย (ครบ 10 ปี), ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง,โรซา สนั่น-นายตุ่น จิตต์เจริญ, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, มารีอามักดาเลนา สมใจ นามวงษ์, ยอแซฟ คณิต แดงนิเวศน์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, มารีอา โสพลอย พันธุมจินดา, เปโตร ดนัย ปลื้มอารมย์, สละ เวชกิจ, เปาโล ปรีดา-โยเซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, กาทารีนา สมรักษ์-อันนา ผกากรอง สายพร, มารีอา แก้วครองขวัญ สุขอารี, ยอแซฟ สมหมาย เดชารัตน์, เปาโล ธีระ ปัญจทรัพย์, ซูซาน จินตนา อารยวงศ์, อันนา พารา-ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, อันนา อุไร ไอยรา, ฟรังซิสโก ธานินทร์-ยวงบัปติสตา จำเนียร เอี่ยมมโน, มารีอาเทเรซา ลูกจันทร์ แสงศิริ, ซิลเวสแตร์ ทองหลอม แสงศิริ, อันนา เล็ก ทับละม่อม, มารีอามักดาเลนา อุษา กระทอง, อังเดร ขันทอง ผิวเกลี้ยง, คุณแม่ชูจิตต์-นายไฝ ณ ป้อมเพ็ชร, เทเรซา อุษา-เปโตร ประสาท สัลลกานทท์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ ชลิต แซ่แต้, ยอแซฟ มกจิว แซ่แต้, ยอแซฟ ชัยรัตน์ แซ่แต้, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, มารีอา แฉล้ม-คาโรลูส สุภวัฒน์ –ยวงบัปติสตา สถิตพงศ์ ธูปเทียน, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, อันตน นิวัติ บรรเทิงจิต, มารีอามักดาเลนา ระพีพรรรณ บรรเทิงจิต, ฟรังซิสโก วิชิต วงศ์สิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

______________________

“If you ask anything of me in my name,

I will do it.”

___________________________

Saturday of the Fourth week of Easter

13 May 2017

Saints of the day

Our Lady of Fatima

___________________________

MAY 2017, ANNUAL PRIEST TRANSFER IN BANGKOK

แต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑล กรุงเทพ ฯ 2017

ติดตาม สารวัดได้ทุกวันศุกร์ ของทุกอาทิตย์

__________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s