สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

9 July 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2017

________________________________________

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017

“I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have

hidden these things from the wise and the learned you have revealed them to the childlike.

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

    เมื่อไม่นานมานี้ สถาบันวิจัยประชากรแห่งรัฐฟลอริดา ได้เปิดเผยผลสำรวจภาวะบีบคั้นที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชาวอเมริกันสมัยใหม่ ดังนี้

1)     หนึ่งในสี่ของชาวอเมริกันกำลังทนทุกข์กับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ความรู้สึกโดดเดี่ยว และความกังวลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ

2)  สี่ในห้าของครอบครัวอเมริกันที่แต่งงานใหม่ สมาชิกของครอบครัวกำลังเผชิญกับปัญหาในชีวิต ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและความไม่เข้าใจกัน

3)  ภาวะบีบคั้นที่ไม่สามารถจัดการได้ นำไปสู่การฆ่าตัวตาย การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ครอบครัวแตกแยก และความขัดแย้งรุนแรง

4)  ปัญหาภาวะบีบคั้นเหล่านี้ได้ส่งผลเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล รัฐบาลอเมริกันต้องใช้เงินมากกว่า 64.9 พันล้านดอลล่าร์ต่อปีในการแก้ปัญหาเหล่านี้

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยเหมือนกัน โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีปัญหาความแตกแยกรุนแรง แบ่งสีเลือกข้าง แม้จะมีการคืนอำนาจให้ประชาชนผ่านทางการเลือกตั้ง อย่างที่เรากำลังจะพากันไปเลือกตั้งในวันนี้ (3 กรกฎาคม) แต่หลังการเลือกตั้งสิ้นสุดลง ใช่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดสิ้นไป เพราะแต่ละฝ่ายต่างมุ่งแสวงหาแต่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เคารพการตัดสินใจของประชาชนและคำนึงถึงชาติบ้านเมือง ประชาชนกลายเป็นเครื่องมือและข้ออ้างเพื่อให้ตนเองสมประโยชน์ จึงมีคำพูดในลักษณะที่ว่า “นักการเมืองคิดถึงแต่การเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่รัฐบุรุษคิดถึงความผาสุกของประชาชน”

พระเยซูเจ้าทรงเข้าใจถึงสภาพจิตใจและปัญหาทุกอย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่ พระองค์จึงได้มอบ“ข่าวดี” แก่เราในพระวรสารวันนี้ “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน” (มธ 11:28) การดำเนินชีวิตคริสตชนและติดตามพระเยซูเจ้า เราจะพบกับสันติสุข การพักผ่อน และความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงท้าทายเราในวันนี้

พี่น้องที่รัก แอกแห่งความรักที่พระเยซูเจ้ามอบให้แก่เรา จะไม่ทำให้เรารู้สึกหนักหรือเป็นภาระ แต่จะทำให้เราได้พบการพักผ่อนและสันติสุขแท้ พระองค์ทรงเรียกเราแต่ละคนให้ติดตามและมีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระองค์ ให้เราได้เลียนแบบพระหฤทัยของพระองค์ที่สุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน “จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน” (มธ11:29)

ให้เราได้หันกลับมาหาพระเยซูเจ้า ผู้นำความรัก ความหวังและการให้อภัยไปสู่ผู้ต่ำต้อย ขอให้ความรักขององค์พระเยซูเจ้าทรงนำทางเราและช่วยให้เราตระหนักว่า พระเจ้าจะต้องยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุด ชีวิตของเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้แห่งความรักของพระองค์กับเพื่อนพี่น้อง เป็นต้นคนต่ำต้อย เพื่อเราจะสามารถกล่าวได้อย่างนักบุญเอากุสตินที่ว่า“จิตใจข้าพเจ้าจะไม่พบการพักผ่อน จนกว่าจะได้พักพิงอยู่ในพระเจ้า”

 

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

__________________________________________

“My daughter has just died. But come, lay your hand on her, and she will live.”

Jesus came and took her by the hand, and the little girl arose.

บำรุงวัด

      • อักแนส ประคอง งามสงวน    1,000    บาท
      • เทเรซา บุญศิริ นรินทรางกูร     200    บาท

 

____________________________

 

ซ่อมแซมวัด

ไม่ออกนาม    1,000         บาท

___________________________________________

Jesus said to his disciples, “The harvest is abundant but the laborers are few;

so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.”

ประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศงดมิสซา

   พระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปี 10 สังฆมณฑล ในวันจันทร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม ศกนี้

    จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ จนถึงค่ำวันศุกร์ นอกนั้นมีตามปกติ

  1. ทางสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

   ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง

   สำหรับเด็กที่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

  รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์

  1. ทางวัดเปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป

    เรียนทุกวันอาทิตย์  เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

  1. พิธีต้อนรับพระสงฆ์ใหม่

   พระสงฆ์ใหม่จะมาถวายมิสซาแรกที่วัดของเรา

   ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม ศกนี้    มิสซาเวลา 10.00 น.

    ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมพิธีและขอพรพระสงฆ์ใหม่พร้อมกัน

___________________________________________

Jesus sent out these twelve after instructing them thus, “Do not go into pagan territory

or enter a Samaritan town. Go rather to the lost sheep of the house of Israel.

____________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    ถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกันจัดการกับ  ขยะ  ที่เกิดขึ้น หากทุกคนร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ปัญหาขยะในชุมชนลดลงแน่นอน จะทำให้

คุณภาพชีวิตของชาวชุมชนดีขึ้น เป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

❀ หมู่บ้านสามเสนของเราจะน่าอยู่ ถ้า ทุกบ้าน ร่วมใจกัน คัดแยกขยะ

       ลองมาดูซิว่า        ในถังขยะของแต่ละบ้านมีอะไรบ้าง

①     50 % จะเป็นขยะย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษอาหาร ใบไม้ กิ่งไม้ ซึ่งเราสามารถคัดแยกนำไป หมักปุ๋ย อาหารสัตว์ เชื้อเพลิง และก๊าซชีวภาพ

②     30% จะเป็นวัสดุรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ และอื่น ๆ ซึ่งเราสามารถคัดแยกนำไปขาย เขาจะนำพวกนี้ไปแปรรูปเป็นสินค้า กลับมาใช้ใหม่ สามารถเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

③     19% จะเป็นขยะทั่วไป ย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติกเปื้อนโฟม กระเบื้องเซรามิก (ซึ่งต้องส่งให้กรุงเทพมหานครกำจัด)

④    1% จะเป็นขยะมีพิษและขยะอันตราย มีทั้งส่วนที่รีไซเคิลได้และไม่ได้ ควรทิ้งแยก (เพื่อให้กรุงเทพมหานครนำไปกำจัด)

 ตอนต่อไป       จะนำเสนอว่า เศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้นั้นมีประโยชน์มาก ๆ เรามาหาอะไรดี ๆ ทำกัน        เถอะค่ะพี่น้อง

 

As you enter a house, wish it peace. If the house is worthy,

let your peace come upon it; if not, let your peace return to you.”

__________________________________________

Beware of men, for they will hand you over

to courts and scourge you in their synagogues

_______________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 10

06.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา บังอร สิริเธียร, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา เง็ก แซ่กัง,เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซังเจี่ย แซ่โจว, ยอแซฟ เบี้ยว อื้อพูนผล, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ยออากิม แหย แสงจันทร์, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

อังคารที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

งดมิสซา

งดมิสซา

พุธที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

น.เฮนรี่

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

น.คามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ์

งดมิสซา

งดมิสซา

เสาร์ที่ 15

06.00 น.

 

 

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.บอนาแวนตูรา พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

สุขสำราญ นางเพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร มนตรา อู่สำราญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัชวิธีธรรม, มารีอา สุวพีร์ (เตชะเสน) เยาวสังข์, มารีอา เหรียญ แสงจันทร์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, นางเพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย, วันเกิด เซซีลีอา ดวงใจ วัธนะวัน, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว เชาวนะ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, วิญญาณ ครอบครัว ศิริกุล, ยาโกเบ เกิด-เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, ยอแซฟ ฮั้งเงี้ยบ-หลุยส์ ชุนไข้ แซ่เล้า, มารีอา ดวงเดือน-มารีอา ซิ้วเค็ง แซ่โซว, อากาทา กิม แซ่ตั้ง, โทมัส ดำรง ปุณยธร, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม (ครบ 3 ปี), ยอแซฟ กวง เชาวนะ, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, เทเรซา จินรัตน์ ทวีศักดิ์, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 16

06.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ สำราญ-อากาทา มณฑา เลิศโสภา, ยวง บอสโก วิสา งามสงวน, ฟรังซิสโก โกสุมภ์-อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา ปัณฑวังกูร, มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ฟรังซิส วุฒิภัทร จิวรฤกษ์, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, มารีอา เมธาวี ชีวะเรืองโรจน์, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, สุขภาพ-หน้าที่การงาน มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, ยออากิม สมพร กิจเจริญ, คุณแม่ราตรี และครอบครัวธนาไพศาล, น.ส.นิดารัตน์ เกียรติพิริยะ, ครอบครัว ทัศนีย์ วงษ์วิไลวารินทร์, ครอบครัว ระวีวรรณ ชมจินดา, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, ครอบครัว กีรติเก้าทรัพย์, ยออันนา ณัฐกมล ยามสุข, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม และครอบครัว, มารีอา มาลี อมรสิริสมบูรณ์, ครอบครัว ณรงค์ศิริกุล และครอบครัว สามพี่น้อง, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, ครอบครัว โคมิน, นายประวัติ งามละม้าย, ครบรอบวันเกิด อันตน วิสารชัย สายพรไพศาล, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, ยอแซฟ ธนาชัย (ประเสริฐ) เสนาจักร, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, นายโษฑษธา ฤดีใจ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, มาการิต อ่างแก้ว, คัทริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, วิญญาณของพ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, เปโตร เมี่ยงเทา-อันนา ซิ้วคิ้ม-เปาโล เง็กเพียว-มารีอา ลิ่มหพัส,  มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ ฮงปิง, อักแนส มาลี ลวสุต, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, อันตน แสวง ศุระศรางค์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปโตร ธีระ ปัญจทรัพย์, เปโตร จำรัส หัวใจ, หลุยส์ คอร์สกา สงวน ธุระวณิชย์, ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, อันนา พารา สังขรัตน์, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, เปาโล อุดร อุมา, เปโตร สมพร ถ้ำกลาง, ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, ดอมินิโก สวัสดิ์ ชมจินดา, เวโรนิกา สำราญ โคกพูล, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, เปโตร บุ้นเภา แซ่เจี่ย, มารีอา เซี่ยมหงษ์ แซ่ฮ้อ, น.ส.เยาวเรศ หลีสิน, เปโตร วิชัย พรพิทักษ์สุข, เปาโล ซุ่นเลี้ยง แซ่ลิ้ม, ซิลเวสแตร์ วัชระ-มารีอามักดาเลนา ทัศพร-หลุยส์ เดอ คอร์ซากา ปรีดี, ดอมินิโก สุมล-มารีอามักดาเลนา จงกลณี พิชัยรัฐ, ติเบริโอ วิลาศ วันซอร์, ยาโกเบ กิ๋มซ้ง-อันนา มุ้ยจู ตั้งสุรกิจ, ด.ญ.จันทิมา ชัยชนะมงคล, เปโตร โม่-มาร์ธา เตือ, เทเรซา จินรัตน์ ทวีศักดิ์, ยวงบัปติสตา คอยเซ็น แซ่ใช้, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร จีรศักดิ์ วัฒนโยธิน, ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เรอเนย์ สมนึก เตมียเสน, วิญญาณในไฟชำระ

 

Jesus said to his Apostles:

“No disciple is above his teacher, no slave above his master.

_________________________________________________

11 July 2017

Saint of the day

St. Benedict,

Abbot

(c. 480-547),

Patron of Europe

In Europe:

Feast of St Benedict,

Abbot, Patron of Europe

________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

“Stop judging, that you may not be judged.

#####################################

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s